Skip to main content

Full text of "Linnaea"

See other formats


UNIVERSrTY OF 

ILLINOIS LIBRARY 

AT URBANA-CHAMPAIGN 

BIOLOGY Digitized by the Internet Archive 

in 2011 with funding from 

University of Illinois Urbana-Champaign http://www.archive.org/details/linnaea22schl I LMNAEA. 

Ein 

I Journal für die Botanik 

in ihrem ganzen Umfange. 

Zweiundzwanzigster Band. 
Oder: 

Beiträge 

zur 

Pflanzenkunde. 

Sechster Band. Herausgegeben von 

D. F. L. von Schlechtendal , 

der Med., Chir. u. Philos.Dr., ordentl. Prof. an der Universität zu Halle 
und mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied. Mit fünf Tafeln Abbildungen. Halle a.d.S. 1849. 

gedruckt auf Kosten des Herausgebers. In Commission bei C. A. Schwetschke und Sohn. 5S0.5 

M."ZL*o Inhalt. . Seite 

Beiträge zu einer Flora der Aequinoctial- Gegenden der neuen 
Welt, von J. F. Klotz seh. 

Malpighiaceae, auet. A. Grisebach 1 

Gentianeae, auet. codein 32 

Die Orchideen, von H. G. Reich enbach fil. . . . 809 
Plantac Kegelianae Surinamenses. 

Dilleniaceae, Bixineae, Violarieae, Polygaleae, Caryophyl- 
leae, Malvaceae, Buettneriaceae, Sterculiaceae, Tiliaceae, 
Aurantiaceae , Oxalideae , Simaruheae, Ochnaceae, Cela- 
striueae, Anacardieae, Vochysiaceae, Lythrarieae, Passi- 
floreae, Turneraccae, Begoniaceae, Crassulaceae , Lobelia- 
ceae, Sapotaceae, Loganiaceae , Gentianaceae, Convolvu- 
laceae , Boragineae, Hydroleaceae, Plumbagineae , Aristo- 
lochieae, Artocarpeae, auet. A.Garcke. . . .47 
Menispermeäe , Olacineae, Bombaceae, Samydeae, Mal- 
pighiaceae, Sapindaccae, Meliaceae, Marcgraviaceae, Am- 
pelideae, Euphorhiaceae^ Hippocrateaceae, Myrtaceae, Com- 
bretaceae, Leguminosae, Cescentieae, Scrophulariaceae, 
Verbenaceae, Solaneae, Labiatae, Rubiaceae, Styraceae, 
Ebenaceae, Myrsineae, Polygoueae, Myristiceae, Laciste- 
meae, Piperaceae , Burmanniaceae, Musaceae, Cannaceae, 

Scitamineae, auet. F. A. G. Miquel 71 

Nonnulla de parasitis quibusdam phanerogamicis observata, auet. 

E.Brandt Cc. tab. I.) 81 

Caulerpearum Sciagraphia. Scripsit V. B. A. Trevisan . . 129 
Beiträge zur Flor von Texas , von AdolfScheele . . . 145 

Fortsetzung 339 

Beiträge zu einer Flora des Orientes, von Karl Koch (m. T.II.) 177 

Fortsetzung 597 

Dr. Rabenhorst 's Lichenes Italici. DieLichenen, welche der 
Dr. L. Rabenhorst auf seiner Reise durch die östlichen 
und südlichen Provinzen Italiens im J. 1847 gesammelt hat. 
Bearbeitet von v. Flotow 353 298990 IV 

Seite 
Luzularum Species. Recensuit Erne s tu s Meyer , . . 383 
De Dictyoteis adumbratio. Auctore Victore B. A. Comite de Tre- 

v i sau . . 421 

Symbolae ad Floram Surinamensem, auct. F. A. G. Miquel. 

Pars XII 465 

Organographische Betrachtiiiigeu über einige Pflanzen aus dem 
Bereiche der Monocotyledoneae epigynae. Von H. C rüg er 

auf Trinidad. (Hierzu Taf. III. u. IV.) 477 

Plantae Regnellianae. 

Legumiuosae. Auct. G. Bentham 511 

Myrtaceae , determinavit F. A. G. Miquel . . . 532 

Melastomaceae , auct. eod 537 

Oxalideac, auct. eod 545 

Polygaleae , auct. eod . . 546 

Rhizoboleae, auct. Sonder 547 

Malpighiaceae, determinavit F. A. G. Miquel . . . 547 
Uypericineae et Ternstroemiaceae, auct. Sonder . . 549 

Tiiiaccae, auct. Sonder 550 

Biittneriaceae et Sterculiaceae , auct. Miquel . . . 550 

Bombaceae, auct. Sonder 551 

Malvaceae, auct. F. A. G. Miquel 551 

ßixineae , Turneraceae, Sauvagesieae, auct. Sonder . 555 
Violarieae, determ. F. A. G. Miquel . . . . 555 

Capparideae, Uerberideae, Ranunculaceae, auct. Sonder 556 
Anonaceae, auct. eod. . . . . . . . . 557 

Saxifrageae, Ericaceae, determ. F. A. G. Miquel . . 558 

ßignoniaceae, auct. Sonder 558 

Scrophularieac, auct. Bentham 564 

Verbeuaceae , auct. J. C. Schauer 564 

Labiatae, auct. G. Bentham 565 

Gentianeae, auct. Grisebach 567 

Asclepiadeae, determ. F. A. G. Miquel . . . . 567 

Apocyneae, auct. eod . . 568 

Compositae, auct. C.H.Schultz, Bipontino . . . 569 

Valerianeae, auct. Sonder 573 

Piperaceae, determ. F. A. G. Miquel .... 574 

Filices et Lycopodiaceae. Auct. G.Kunze . . . 575 

Musci frondosi, auct. Ern. Hampe 581 

Beiträge zur Kenntniss der Labiaten , von Adolf Scheele . 584 
Beitrag zur Entwickelungsgeschichte derFarrnkräuter, von Her- 
mann Schacht. (Hierzu Taf. V.) 753 

Manipulus Stirpium Blanchetianarum in Brasilia collcctarum, de- 
terminavit F. A. G. Miquel 801 

Cuscutae novae descriptio, auct. D. F. L. v. Sc hlechtendal 808 
Orchidiographischc Beiträge, von H. G. Reichen bach fil. . . 859 
Ueber die Gattung Pisonia Plum., von D. F. L. v. Schlechten- 

dal. II. Art. Besonderes 868 

Register der Pflanzennamen 886 Beiträge 

zu einer 

Flora der Aequinoctial- Gegenden der neuen Welt, 

von 

J. F. Klotzsch. Malpighiaceae *) Juss. — Adr. Juss. 

Auetore 
A. Grisebach, 

Tribus I. Malpighieae DC. prodr. 1. 577. — Griseb. 
in Linnaea XIII. 247. — Adr. Juss. Mouogr. Malpigh. 4. 

Malpighia Plum. — Adr. Juss. 
1. M. urens L. — Cav. diss. t. 235. f. 1. 
Haiti (C. Ehrenberg n. 244). *) Malpiyhiacearufn elaboratio a fratribus Schomburgk col- 
lectarum, jam absoluta manuscriptiunque impressui traditum erat, 
priusquam auetor de harum plantarmn disquitione, eodem tempore 
in Hookeri diario CLondon Journal of Botany 1848. p. 118 seq.) 
evulgata certior fieri potuit. Sed eiun juvat, detrimentum hujus 
coneursus benevolentiaDris. Klotzsch, qiu nomina Benthamiana 
prius data restituit , esse reconcinnatum. 

Grisebach. 
22r Bd. ls Heft. 1 2. M. heterophylln Gr. foliis ovato-lanceolatis aen- 
tiusculis iutegerrimis supra glabris subtus sp.irsim setigeris 
dcraum glabratis raargine glanduliferis, bracteantibus orbicu- 
laribus, umbellis 4-floris, caljce glandulifero, fructn — . 

Species affiuis M. Galeottianae A. Juss. , foliis biformi- 
bus demum glabris siibtus eglandulosis et petiolis lougioribus 
distineta. Raini ramosi, teretiusculi , \?" fere diam. , juniores 
setis adpressis adspersi, internodiis 4'" — 1" longis. Folia 
l»/a"— ■ *" longa, 6'" lata, aliaque 4 - 5'" longa et 3 — 
4 /7/ lata eaque plerumque medio pedunculo communi inserta, 
omiiia basi rotundata, pleraque apiee acutata, rigide mem- 
branacea, supra basin glandulis parvis marginalibus plerum- 
que binis notata, setis malpighiaceis sparsis, petiolo 2'" longo, 
stipulis minutissimis. Umbellae laterales sive ramulos patu- 
los sesquiunciales medio bracteatos terminantes, involucro 
4-phjllo minuto sutfultae, pedicellis 8 — 9 y// longis tenuibus 
rigide patentibus inferne articulatis et bibracteolatis, bracteo- 
lis minutissimis. Sepala ovato-oblonga, M/a"' louga, obtu- 
siuscula, glabriuscula , 2 ( — 1) glandulosa. Petala expansa, 
glabra, liuibo ovali 3'" longo margine lacero ab ungue di- 
stineto. Stamina paullum exserta, monadelpha, filamentis 
glabris basi dilatatis , antheris oblongis glabris. Orarium gla- 
bratum, stylis longe exsertis divergentibus glabris, Stigma te 
truncato. 

Mexico (C. Ehrenberg n. 624). 

3. M. punioi folia L. — Adr. Juss. 1. c. t. 4. f. 1. 
Venezuela : ad litus pr. Puerto - Cabello inter Mimosas 

(Moritz). 

4. M. nitida Mill. — Mill. dict. no. 5. ex diagn. et pa- 
tria. Syu. M. glabra var. acuminata Adr. Juss.? — Spe- 
cies media inter M. glabram L. , a qua differt foliis in acu- 3 

men acutum nttenuatis, pilis malpighiaceis nullis et ealyce 
6-glanduloso — et M. bi/loram Poir. , a qua longius distat 
putaiuiue iuter cristas transverse muricato (cristae sunt 5, 
laterales obsoletiores), deinde umbellis 4üoris et foliis longius 
acuminatis. 

Venezuela: pr. Topo, ubi floret ni. Julio (E. Otto 
n. 931). 

Byrsonima Rieh. — Adr. Juss. 

1. B. verbaseifolia Rieh. — Cav. diss. t. 240. 
Guiaua anglica : in savanis fl. m. Februar. (Rich.Schom- 

burgk no. 447.) — Venezuela: in Llanos de Barcelona 
(Moritz n. 548. I.). 

2. B. coleostaehya Gr. ramulis junioribus rufo-hispidis, 
foliis elliptico-oblongis obtusiusculis basi snbacutis petiolatis 
supra glabratis subtus rufescenti-villosiusculis, stipula ma- 
juscula petiolum paullum excedente, ealyce glandulifero, peta- 
lis aurantiacis, antherae hispidiusculae connectivo oblongo 
loculos excedente, ovario hirsuto. 

Proxiraa B. stipulaceae Adr. Juss., ealyce 10-glandu- 
loso distiueta. — Arbor 50 — 60-pedalis. Rami tortuosi, 
internodiis brevibus, epidermide pilis rufis dense hispida, his 
per petiolos, nervorum folii rete subtus prominens et pedun- 
eulos pedicellosque extensis. Folia 8 — 4" longa, 3 l /. 2 — 2" 
lata, coriacea, basi in petiolum 6 — 8 //y longum attenuata, 
supra demum laevia nigricantia, subtus rufo-viridia eximie 
reticnlata, venis primariis versus marginem arcuatis ibique 
confluis, areolis subquadratis puberulis, stipula axillari ovato- 
lanceolata patula 8 — 12'" longa extrorsum pubescente. Ra- 
cemi folia summa subaequantes, basi stipulis quibusdam op- 
positis involucrati, pedicellis basi articulatis et tribracteatis 
6 //y longis. Sepala ovata, obtusa, I 4 " longa, glandulis 

i* oblongis albidis occultata, apice involuta et exlus hirsuta. 

Petala reflexa, limbo 4'" longo orbiculari unguem tcnuejii 

snbaequantc. Gonitalia B. stiputaccac. Fructtis non exstat. 

Gniana anglica: ad Humen Cnynni supcrius fl. m. Jul. 

— Ort. (Rieh. Schomburgk no. 1603.) 

3. B. Poeppigiana Adr. Juss. 1. c. p. 54. 

Brasilia borcalis : ad flumen Amazonas. (Poeppig no. 
2690.) 

4. II. gyiimocalycifia Ad. Juss. 1. c. p. 50. Specimon 
floriferum exstat, floribus niajiisrulis et pcdiccllis arcuatis in- 
signe : ex quo diagnosi addi licet antheras glabras oblongo - 
lineares (2"' longas) carumque connectiva loculos aequantia, 
ovarium glabrum , petala glabra limbo orbiculari integro (4'" 
diam.), unguc tenui aequilongo. 

Venezuela : ad fl. Orinoco. (Robert Schomburgk 
no. 469.) 

5. B. crassifolia Ktb. nov. gen. 5. p. 149. — Adr. Juss. 
1. c. p. 37. Cav. diss. t. 211.— Frutex 4 — 10-pedalis, flo- 
ribns flavis (schedul. Schoinb.) 

Guiana anglica (Rob. Schomburgk no. 57. 525. 909. 
Rieh. Schomburgk no. 1113.): in savanis e. c. pr. Pirara 
(id. no.389.) — Guiana surinamensis (Hostmann no. 810.). 

— Venezuela: Llanos de Barcelona (Moritz), in locis apri- 
cis pr. Orituco fl. m. Februar. (E. Otto n. 545.) — Brasi- 
lia borealis: ad 11. Amazonas (Poeppig no. 3038.); ad pa- 
ludes pr. S. Antonio (Blauchet no. 3139.) — India oeeidenta- 
lis: in savanis pr. Trinidad de Cuba, ubi var. rufescentem 
sive Mulpig. ruf um Poir. exhibet etil. m. Martio. (E. Otto 
n. 161.) 

6. B. altiHNiaia Ktb. I. c. p. 147. - Alibi. Guian. t. 181. 
Ovario piloso recedit a praecodente. Guiana anglica: in ripa fl. Pomaroon fl. m. Augusto. 
(Rieh. Schomburgk n. 1408.) 

7. B. spicatn Rieh. — Car. diss. t. 237. B. spicata et 
B. propinqua Bcnth. in Hook. Lond. Journ. of Bot. fast'. 75, 
1848. p. 120. 

Guiana anglica (Roh. Schomburgk uo. 469; Rieh. 
Schomburgk no. 57.): in sylvis fl. m Augusto (id. no. 1335.) 
— Guiana snrinaniensis (Hostmann n. 1009.) — Brasilia 
borealis: ad (1. Amazonas. (Poepp ig n. 2214.) 

8. B. crispa Adr. Juss. 1. e. p. 52. Syn. B. brachijsta- 
chj/a Poepp.! nee HC. 

Brasilia borealis. (Poeppig no. 3003.) 

9. B. Schoinburgkiana Benth. in Hook. Lond. Journ. 
of Bot. fasc. 75. anno 1848. p. 123. ramulis junioribus ptibc- 
rulis, foliis lanceolato - ohovatis ohtusiusculis hreviter petio- 
latis glahris suhtus pruina alheseente obduetis discolorihus et 
venoso-retienlatis , calyce glandulifero, pctalis albidis, anthe- 
rae connectivo crassiuseulo loculos hispidiusculos hreviter sii- 
peranle , ovario glahro. 

B. discolor Gr. Mss. 

Proxima videtur B. nitidifoliae Adr. Juss. , foliis non 
acumiuatis hrevius potiolatis differt eorumqne pruina ad se- 
riein B. coniophtjllae Adr. Juss. aecedit. — Arhor 30 — 
40-pedaIis (schedul. Schomh.), ramis tortuosis einereis, ju- 
nioribus dense foliosis. Folia 2 — 4" longa, 1 '/2 — 2" lata, 
nitida, tenuiter coriacea, supra laevigata, suhtus tenui ner- 
vorum reti reticulata, nervo mediano deorsum incrassato ru- 
fescente, juniori pilis adsperso, ceterum glaherrima, in pe- 
tiolum rrassiuseulum 1 — i Va"' longum hasi attenuata, pe- 
tiolis vaginantibus stipulam brevem excedentibus. Racemi hre- 
viter e foliis sutnmis exserti, strieti, puheruli, pedicellis 4"' longis basi articulatis, bractcolis tribns lanceolatis V" lon- 
gis. Sepala ovata, obtusa, puberula, biglandnlosa, l 1 /«*" 
longa. Petala albida (ex schedula), limbo orbiculari 2"'diam. 
ungucm reflexiim tenuem subaequante. Stamina monadelpha, 
antheris breviter oblongis 1'" longis, couuectivo obtuso. Fru- 
ctus non exstat. 

Guiana anglica (Rob. Schomburgk no. 786.): in ripa 
fl. Cotinga fl. m. Scptembr. (Rieh. Schomburgk n. 777.) 

10. B. reticulata Klotzsch et Karsten mscr. ramulis 
glabriusculis, foliis obovatis obtusis in petioluin breviter atte- 
nuatis coriaeeis glabris subtus pallidioribus et venoso-reticu- 
latis, calyce glandulifero , petalis rubris, autherae couuectivo 
apice conoideo acutiusculo recurvato loculos glabros apice 
breviter murronulatos duplo superante, ovario glabro. — A 
J5. trinitensi Adr. Juss. simillima rite distiueta est arbor 
50-pedalis (ex schedula) foliis subtus reticularis et antherae 
loculis glabris inucronulatis. 

Venezuela (Karsten n. 98.). 

11. B. trinitensis Adr. Juss. I. c. p. 42. — Syn. Bairi- 
steria umbettet ta Sieb.! 

Insula Trinitatis (Sieber herb, trinit. no. 51.). 

12. B. cotinifolia Kth. 1. c. t. 447. 

Mexico: in Llanos de Michofo fl. m. Majo. (C. Ehren- 
berg.) 

13. B. coccololrifolia Kth. 1. c. 5. p. 140. — Arbor 10 
— 12-pedalis. Petala rubentia. (Schedula Schomb.) 

Guiana auglica (Rob. Schomburgk no.60.): in savanis 
fl. m. Januar. (Rieh. Schomb urgk no. 387.) — Venezuela; 
in montibus apricis pr. Angustura et Valencia (Moritz 
n. 780.). 

14. B. densa DC. — Adr. Juss. 1. c. p. 49. B. con- 
Cinna Benth. 1. c. p. 122. — Arbor 20 — 30-pedalis, petalis albidis (schedul. Schomb.): at siccati florcs rubri 
6iint. 

Guiana anglica: in sylvaticis juxta montcs Roraima 
(Rieh. Schomburgk no. 912.). 

Burdachia Mart. — Adr. Juss. 
1. B. prisinatocarpa Mart. — Adr. Juss. 1. c. p. 57. 
t. 4. f. 3. 

Brasilia borealis: ad fl. Amazonas (Poeppig no. 2911.) 

Blepharandra Gr. 

Car. gen. Calyx öfidus, eglandulosus. Petala 5, limbo 
orbiculari. Stamina 10, omnia fertilia, filamentis barbatis, 
antheris exappendiculatis , ciliarura longarum serie cinetis. 
Ovariura triloculare, glabrum, carpophyllis conuexis exappen- 
diculatis. Styli 3 distineti , apice attenuato acuti. Fructus 
iguotus. 

Arbor guianensis, foliis oppositis petiolatis coriaeeis sub- 
tus pruinosis, stipulis axillaribus magnis liberis utrinque ge- 
minatis. Racemi terminales, stipulis basi involucrati , pedi- 
cellis fasciculatis basi articulatis et bracteolatis peduneulo 
communi brevi ab axi racemi distinetis. 

Genus uondum satis notum, Coleostachydi soli eique 
exitnie stipularum indole, calyce et floris fabrica accedens, 
distinetum tarnen inflorescentia terminali, stipulis discretis et 
charactere artificiali e staminibus petito. 

1. IS. hypolenca Gr. ramulis laevibus, foliis cordato- 
ovatis apice rotuudatis supra lucidis subtus crustaceo- albidis, 
racemo rufo - tomentoso. 

Coleostachys hypoleuca Benth. 1. c. p. 125. n. 19. 

Arbor 30 — 40pedalis (ex scbedul.), ramis strictis cylin- 
dricis atro-cinereis pube brevi amissa laevibus, internodiis 
6ubaequalibus IVa — 2" longis. Folia 5 — 3" longa, 3 — 1" lata (quandoque angustiora oblonga) , a petiolo 4 — 6'" 
longo ( junior i pnberulo) crassinscnlo distincta, basi breviter 
cordata, versus apicem aeqnaliter rotundata, crasse coriacea, 
elastica, venis primariis approximatis rectiusculis parum sub- 
tus proraiuulis et nervo mediano crassinscnlo subtns valde 
prominente penninervia et vennlis densis minnte reticnlata, 
snpra obscure virentia nitida, subtns Strato tenni cretaceo ad 
nervös cvauido obducta. Stipnlae demnm deciduae, foliaceae, 
ntrinqne geminae et basi contigua nodnm penitns cingentes, 
ovato-lanceolatae, 8'" longae, 3 latae, rnfo-velutinae, sum- 
mae foliorum expertes panllo breviores in basi racemi invo- 
lucrantes. Racemns tenniualis 4 — 5-pollicaris, tomento rufo 
ad ealyces nsque extenso undiqne villosns, internodiis axeos 
priinarii 1 / 2 — l l / 2 -pollicaribns; pednncnli commnnes (sive 
axes secnudarii) oppositi, 1 — 1'" longi; pedicelli 3 — 4 snm- 
mo pednncnlo inserti, 3 — 6"' longi, crassiusculi , basi 1- 
pluribracteolati. Calj r x ad medium 5-fidns, %'" altns, lobis 
ovatis obtnsis, tnbo inferne toro adnato. Petala flavescentia 
(sec. schedulas), breviter nngnicnlata, limbo orbiculato iute- 
gro 1'" diain. Stamina toro in tnbo calycino prominenti pi- 
lisqne longis rnfescentibns dense hispido et occultato inserta, 
brevissime basi cohaerentia, snbaeqnalia; filamenta tennia, 
erecta, pilis longis erecto - patentibns a basi ad apicem ci- 
liata; antlierae oblongae, z j^" longae, adnatae, iutrorsae, 
connectivo ovoideo-oblongo ntrinqne obüiso crassiusculo gla- 
bro, locnlis linearibiis jnxta connectivnm serie a basi ad api- 
cem nsque extensa pilorum erectornm rufescentiura ^l^!" lon- 
gorum cinctis et barbatis, ceterum glabris, membranaceis, 
valvulis exappendiculatis, tarnen margine utriusque ad rimam 
extrorsum flexo angusta induplicatura fere compagiuatis. Ova- 
rium globosum, parvum, glaberrimum, carpophyllis 3 dorso 
rarinato -angnlatis ad apicem nsque connexis nniovulatis, ovulo e fnniculo pendente breviter lycotropo , fnniculo apici loculi 
inserto, stylis terminalibus liuearibus acutis 3'" longis ovario 
triplo longiorilms. 

Gniana anglica: in montibus Roraima. (Rieh. Schom-- 
burgk no. 1043.) 

Lophanthera Adr. Juss. 
1. Ii. Kunttiiana Adr. Juss. 1. c. p. 62. Syn. Galphimia 
longifolia Kth. 1. c. 5. p. 173. 

Guiana anglica. (Rob. Schomburgk no. 905.) 

Galphimia Cav. — Adr. Juss. 

1. Cr. glauca Cav. ic. 5. t. 489. Petioli in nostra lon- 
giores, 4'" longi, itaque petioli breves e diagnosi exclu- 
dantur. 

Mexico. (Ascbenborn n. 223.) 

2. €r. grandiflora Bartl. in Liunaea XIII. p. 554. 
Mexico: inter Iguala et S. Gabriel. (C. Ehrenberg.) 

3. Cr. paniculata Bartl. 1. c. p. 556. Glandulae petiolo- 
rum numero variabiles sunt. 

Mexico: cum praecedente legit de Gros. (C. Ehren- 
berg, F.) 

Spachea Adr. Juss. 

1. Sp. elegans Adr. Juss. in Deless. ic. 3. t. 31. Syn. 
Matpigh/a G. W. F. Meyer essequeb. 178. — Frutex 8 — 
lOpedalis, floribus flayescentibus (schedul.). 

Guiana anglica: in ripa fl. Essequebo (Rieh. Schom- 
burgk no. 194.). Gniana surinamensis (Hostmann no.57.) 

2. Sp. tennifolia Gr. foliis lanceolatis subtus albido- 
pnnctulatis , racemorum axi rufo-villoso, seeundariis supra 
basin articulatis subbifloris, bracteola altera in glandulam de- 
sinente, floribus decandris, petalis parvis roseis ciliato-den- 
ticnlatis, stigmatibus disco subbilobo truncatis. 10 

A Sp. parvijlora^ differt floribus decandris, a Sp. per- 
forala foliis non pellucido-punctatis, ab utraque inflorescen- 
tiae genere. 

Arbor 30 — 40-pedalis (ex schedul.), ramis strictis pa- 
tentibus oppositis, jimioribus rufo- villosiusculis, mox in ligniim 
cxcrescentibiiSj lignosis cylindraceis , cortice ruguloso, inter- 
nodiis 1 — 2" longis. Folia sab anthesi ad ultimos nodos 
restricta l'/a — 2" longa, 6 — 10'" lata, utrinque acutiuscula, 
mncrone acuto terminata, membranacea, supra glabra nigri- 
cantia, subtus ferruginea pilis sparsis rufis evanidis in nervo 
mediano diutius persistentibus glabrata et squamulis microsco- 
picis albidis punctata glandulisque binis juxta mediam partem 
notata, petiolo rufo-villosiusculo 2 — 3"' longo, stipula axil- 
lari siiperne libera acuta rufo-villosiusciila petiolo paullo bre- 
viori. Racemi penduli 3 — 4" longi, tomento denso rufo ob- 
ducti, internodiis brevibus 2 — 3'" longis densillori; axes se- 
cuudarii refracti, 3 — 4'" longi, crassiusculi , supra basin 
bractea minuta stipati, nunc pedicellos simplices infra medium 
articulatos et bibracteolatos , nunc saepins pednnculos commu- 
nes ex articulo in pedicellos geminos divisos sistentes, pedi- 
cello inferiori longiori et prius Sorem evolvente, superiori ab- 
breviato in gemmam floralem forsan abortivam excurrente; 
bracteola inferiori in glandulam stipitatam mutata. Sepala 
V" longa, ovata, obtusa, extus puberula, quatuor biglaudu- 
losa. Petala breviter nnguiculata, liinbo orbiculari-obovato 
i'" diam. Stamina subaequalia, distincta, toro hispido in- 
serta; filamenta linearia antheraeque breviter oblongae gla- 
brae. Ovarium biloculare, glabrum, stjlis 2 apice divergen- 
tibus stamina aequautibus stigmate uncinato-truncato apice 
brevissime bilobo. Fructus nou exstat. 

Guiana anglica: in ripa 11. Takutu. (Rieh. Schom- 
burgk no. 606.) 11 

Bunchosia Rieh. — Adr. Juss. 

1. B. armeniaca Rieh. Syn. Malpighia armeniacaCay. 
diss. t. 238. M. nitida Ruiz ! nee Jacq. Banisteria acumi- 
nata Ruiz! 

Peruvia: Huanuco pr. Cixuelas de Frayle; Huayaguil pr. 
Cixuelas de Micaragua (Ruiz); in nemoribus Andium (id.) — 
Chile (Poeppig n. 106): specialen maneum foliis majo- 
ribus. 

2. B. tuberculata DC. Syn. Malpighia Jacq. hört. 
Schoenbr. 1. t. 104. Stylus est bifidus, quo charactere in- 
prbnis recedit a B. Jluminensi Gr. (B. Martiana Adr. Juss.) 
Frutex 6 — lOpedalis, floribus flavis (schedul.). 

Guiana anglica: in ripa fl. Tacutu flor. m. Aprili (Rieh. 
Schomburgk no. 544). — Venezuela : in sylvis humidis re- 
gionis calidae pr. La Cuba flor. m. Aprili (Moritz n. 1195). 

3. B. glandulifera (Kth. 1. c. 5. p. 154. Syn. Mal- 
pighia Jacq. et Willd. herb. no. 8800! M. glandulosa Jacq. 
ic. rar. t. 469. 

Venezuela: pr. Valencia et Angustura (Moritz n. 507 
et 570. I.). 

4. B. argentea DC. Syn. Malpighia Jacq. fragm. 
t. 83. 

Folia discolora supra glabrata , subtus sericeo - tomentosa 
argentata juxta basin biglaudulosa, elliptica, utrinque acu- 
tiuscula. Stylus ad medium bifidus. 

Guiana anglica (Rob. Schomburgk no. 742). — Ve- 
nezuela: in savanis siccioribus e. c. pr. Uputu flor. m. No- 
vembri (E. Otto n. 999); pr. Angostura (Moritz n.595.L). 

5. B. squarrosa Gr. folüs ovato-lanceolatis acutiusculis 
glabris coriaeeis, pedicellis medio articulatis et bibraetcolatis, 
bracteolis orbicularibus squarrosis basi glaudulosis, calyce 
lOglauduloso , ovario triloculari glabro , stylis distinetis. 12 

Descriptio B. Bonplandianae apud Adr. Juss. 1. c. p. 
78. fere omnis quidem ad nostram stirpem quadrat , sed cum 
uec bracteoiarum singularis figura nee foliorum textnra a ple- 
risque congeneribus aliena designentur, speciem sui juris esse 
nobis persuasura est. Ranii lignosi, cylindracei, asperiusculi, 
diffnsi, foliis sempervirentibus ubique foliosi, internodiis 
pollicaribus. Folia i 1 /^ — % % k" l° u o a > 10 — I 4 '" lata (ita- 
que quam in specie laudata multo minora), breviter acutata 
et apice acutiusciila, rigide coriacea, laevigata, siccata supra 
obscure yirentia, subtus pallidiora, eglandulosa, juniora hinc 
pilulis adpressis microscopicis iisque raris adspersa, mox utrin- 
que glaberrima, petiolo 1"' longo crassiusculo , stipulis incon- 
spieuis. Racemi axillares, 1 — IV2" longi, stricti; pedicelli 
oppositi, 3 — 4'" longi, basi bractea brevi subulata stipati, 
medio fere articulati et bracteolis binis orbicularibus V" latis 
instrueti. Flores 4'" diam., sepalis erectis glabriusculis glan- 
dula duplici oblonga apice libera superatis, petalis expansis 
cordato-subrotundis denticulatis siccatione aurautiacis, stami- 
nibus glabris paullum exsertis, antheris oblongis, ovario parvo 
ovoideo, stylis 3 stigmate truncato terminatis. Fructus non 
exstat. 

Venezuela: in savana pr. Caroni flor. m. Novembri. (E. 
Otto n. 962.) 

Tribus II. Banisterieae DC. prodr. 1.585. — Griseb. 
]. c. 190. — Adr. Juss. 1. c. 99. 

Lophopteris Adr. Juss. 1. c. 99. tab. 11. 

Char. gen. Addantnr: Petala breviter imguiculata , in- 
aeqnalia, snpra calycem expansa; stamina antheris breviter 
oblongis exappendiculatis, loculis connectivo glandnliformi ad- 
natis; styli 3 breves, stigmate truncato. 13 

1. I*. splendens Adr. Juss. in Delessert ic. 3. t. 29. De- 
scriptioni in Monogr. p. 100. datae addantur haec: 

Petala limbo orbieulari crennlato in majoriljus 3"' diam. 
basi iu unguem brevem subito angiistato , in minoribus lon- 
gius unguiculato. Genitalia paulluin e calyce exserta, sta- 
minibus stylos aeqnantibas , antberis niox caducis fere Bra- 
chypteridis , stigmate Banistcriae. 

Guiaua anglica: in ripa 11. Barama flor. m. Oft. (Rieh. 
Schombnrgk no. 1536.) 

Brachypteris Adr. Juss. 1. c. 101. tab. 11. 
1. Br. borealis Adr. Juss. 1. c. 102. Syn. Banisteria 
ovata Cav. diss. t. 257. Sieb. 11. Martinic. no. 125. — B. 
allophylla Rchb. ! in Sieb. herb, triuit. no. 52. 

Frutex 3 — 4pedalis , floribus flavescentibus (schedul. 
S c h o ra b.). 

Guiana angliea: in litore (Rieh. S chomburgk no.210). 
— Guiana surinamensis (Hostma n n n. 278). — Panama : 
pr. Portobello (Billberg). 

Stigmaphi/llon Adr. Juss. 1. c. 103. tab. 12. 

1. St. fulgens Adr. Juss. 1. e. p. 116. Syn. Banisteria 
Lam. Cav. diss. t. 253. — Liana lloribus flavis (schedul. 
Schomb.) 

Guiana angliea: in savanis flor. m. Februar (Rieh. 
Schomburglc no. 438). Guiana surinamensis (Host- 
mann). Venezuela (Karsten): ad rivulos pr. Maracay flor. 
m. Martio (Moritz no. 779), pr. Merida flor. Novembr. (Mo- 
ritz li. 1196). 

2. St. convo f vuli foliuin Adr. Juss. 1. c. p. 120. Syn. 
Banisteria Cav. diss. t. 256. 

Guiana surinamensis (Ho st mann no. 146 et no. 706). 14 

3. St. p üb er um Adr. Juss. 1. c. p. 122. — Liana flori- 
bus fulvo - rubris (schedul. Schomb.)/] 

Guiana anglica: in ripa fl. Waini flor. m. Octobri (Rieh. 
Schomburgk no. 1502). — Guiana surinamensis(Hostmann 
no. 965). 

4. St. mucronatuin Adr. Juss. 1. c. p. 123« Syn, Bani- 
steria sp. in Linnaea VI. p. 420. — Flores flavi (schedul. 
Mor.). 

Mexico: in dumetis Colipae (Schiede). Panama: pr. 
Portobello (Bill b er g). Venezuela: in sepibus pr. Escuque. 
flor. m. Octobri (Moritz n. 1198). 

5. St. Sagracamun Adr. Juss. 1. c, p. 125. — A. Rieh, 
fl. cub. t. 28. 

Frutex humilis 1 — 2pedalis, etiam humilior, repens, 
vel erectus, quandoque scandens, floribus pulchre luteis (sche- 
dul. Otto). 

Cuba : pr. Trinidad de Cuba, Lagurielles in saxosis mu- 
risque apricis flor. m. Febr., Martio (E.Otto n. 130 et 131). 

6. St. periplocifolium Adr. Juss. 1. c. p- 126. 

Differt a praecedente praeeipue glandulis petioli apicali- 
bus scutellaribus, quae in illa snbapicales stipitiformes. 

India occidentalis : in inss. S. Thomas et S. Jean (Mo- 
ritz). 

7. St. Humboldtianuiu Adr. Juss. in St. Hilaire Flora 
brasil. 3. 56. Syn. Banisteria tomentosa Ruiz mscr. ! et B. 
lanuginosa Ruiz mscr.: haec foliis breviter acutatis et sama- 
rac cristis latoralibus brevioribus ab altera forma discrepans. 
Glandulae folii marginales, quae in aliis quoque speciebus e. 
c. St. fulgente nonnunquam observantur, speciem peculia- 
rem, quam poruvianam cl. Juss. in Monogr. p. 113. subodo- 
ratns est, vix designant nee magis cristarum figura in ipsa no- 
stra stirpe variabilis. 15 

Peruvia: pr. Vitoc prima forma, altera pr* Ponuzo 
(Ruiz). 

Banistcria Adr. Juss. I. c. 134. t. 13. 

1. B. antifebrilis Ruiz mscr. ! foliis ovatis acnminatis basi 
acutiusculis glabris longe petiolatis, umbellis 4floris in pani- 
culam effusam congestis, pedicellis supra basin articulatis et 
bibracteolatis , calyce 8glanduloso, petalis ciliato - denticulatis 
rubris, juiiioribus extus pubescentibus, antheris glabris, sty- 
lis pube albida hirsutis, fructu — . 

Proxima B. atrosanguinea Adr. Juss., nee nisi foliis 
peduneulisque glabratis (pili evanidi sunt miuuti et sparsi) et 
stylis hirsutis differt. 

Peruvia: pr. Pueblo nuevo (Ruiz). 

2. B. argentea Sprgl. Syn. Heteropteris Kth. 1. c. t. 
450. — B. ScTiomburgJciana Benth. 1. c. p. 129. n. 1. Flo- 
res rosei (schedul. Moritz). 

Guiana anglica (Rob. Schomburgk no. 844). — Ve- 
nezuela: pr. Topo (E. Otto n. 932), pr. Truxillo flor. m. 
Octobri (Moritz n. 1193). 

3. B. acanthocarpa Adr. Juss. 1. c. p. 140. Fructns 
depict. in tab. 13. L. Syn. B. fulgens Ruiz mscr.! flor. 
peruT. 

Peruvia: in nemoribus Audi um (Ruiz). 

4. B. lutea Ruiz mscr.! foliis ovatis acutiusculis supra 
puberulis subtus tomentosis longe petiolatis, petiolo apice bi- 
glanduloso, umbellis 4floris in paniculam racemiformem dis- 
positis, pedicellis basi articulatis tribracteolatis , calyce eglan- 
duloso, petalis ciliato -denticulatis glabris luteis, antheris gla- 
bris, stylis pube patula inferne hirsutis, superne glabris, sa- 
marae pubescentis latere lobulato-muricatae ala iutus ad ba- 
sin appeudice acuta aueta. 16 

Specimiua iucompleta, qnippe quilms folia heterogeuea 
Hiraeae cujusdam apposita sunt, foliis evolutis carent: tarnen 
suinma affiuitas cum B. leiocarpa Adr. Juss. perspicua est, 
a qua fnictus indole separantur. 

Peruvia: in nemoribus Andium (Ruiz). 
5. 15. cristata, Gr. foliis ovatis breviter acutatis subtus 
puberulis membrauaceis petiolatis, petiolo ad mediam partem 
biglanduloso, umbellis 4floris sparsis, pedicellis basi articu- 
latis tribracteolatis , calyce eglanduloso , petalis glabris fiin- 
briato-denticulatis luteis, antheris glabris, stjlis inferue pube 
patula liirsntis conformibus , samarae utrinque cristis 3 paral- 
lelis imbricatis auctae ala oblonga intus ad basin appendice 
obtusa iustructa. 

Samarae fabrica plane conveuit cum B. hcterostyla Adr. 
Juss. (1. c. tab. 13), quae „petiolo ad apicem biglanduloso, 
petalis pubescentibus et stylis difformibus" distiuguitur. Al- 
teri speciei eique minus notae B. eglandulosae Adr. Juss. 
„folia basi acuta, petala pubescentia, styli toti hirsuti." 

Frutex volubilis (schedul.) , ramis vagis juiiioribus pube 
sparsa .adpresso- puberulis mox glabratis, cortice lenticellis 
minutis notato ruguloso. Folia 3 — 2" longa, 2 — 1" lata, e 
basi rotundata ovata, in acumen brevissimum plerumque acn- 
tissimum apice abrupte acutata, subtus pilulis adpressis spar- 
sis in nervo mediano copiosioribus subsericeis puberula, supra 
glabrata, siccata nigricantia, tenuia, petiolo 3 — 4 /// longo 
pube rufa adpressa densiori vestito, glandulis minutis nigri- 
cautibus , stipulis inconspicuis. Umbellae subsolitariaej in ra- 
mulis brevissimis abortivis termiuales, itaque respectu caulis 
laterales, pedicellis tenuibus puberulis 8'" longis_, quibusdam 
saepius abortientibus , bracteolis minutis. Sepala V" longa, 
ovata, obtusa, extus puberula, genitalibus plus duplo supe- 
rata. Petala expansa, limbo ovali-subrotundo 2 — V" longo IT 

unguem gracilem aequante. Stamina inaequalia, filamentis 
tennibus, antheris parvulis. Ovarium cum stylorum parte in- 
feriori pilis eloiigatis rufescentibus flexuosis villoso -hirsutum. 
Samara glabrata, 14 — 16"' longa, 4'" lata, area toro ad- 
iixa minuta subrotimda, concava, cristis oblique adsccndenti- 
bus margiue subaequalibus appendici alae subconformibus, ala 
teuui extus rectilinea, intus parum convexa. 

Guiana anglica : in savanis flor. m. Junio (Rieh. Schom- 
burgk no. 594). 

6. B. platyptera Gr. foliis ellipticis vel elliptico - oblon- 
gis breviter et abrupte acuminatis coriaeeis glabris petiolatis, 
petiolo brevi eglanduloso, umbellis 4floris sparsis, pedicellis 
basi articulatis tribracteolatis , calyce 8- glanduloso, pelalis 
aurato - serieeis fimbriato - laceris , antheris stylisque glabris, 
samarae maximae utrinque cristato-lobulatae ala spathulato- 
oblonga intus ad basin appendice subrotimda obtusa aueta. 

Samara accedit ad B, heterostylatn , ceterum B. ni~ 
grescenti Adr. Juss. (ß. Jimhriatae Gr.), cujus fruetus 
ignotus est, ita respondet, ut nonnisi petalis pube densa seri- 
cea aurea obtectis tuto dignosci queat, quo charactere cum 
B, lucida Rieh, convenit: patria rero B. nigrescentis a 
Venezuela ralde remota verosimile est fore ut alia discrimina 
e fruetu olim deriventur. 

Folia 3 — 4 1 /2 // longa, 1 — 2" lata, petiolo canaliculato 
%'" longo. Umbellae saepius oppositae in ramulis abbrevia- 
tis (sive peduneulis axillaribus) terminales» Floris diam. 8 — 
10"'. Samara inter omnes maxima , 3" longa , 12 — 14"' 
lata , glabra ; carpellum subglobosum , 5 — 6 /7/ diam., latere 
cristis 2 verticaliter parallelis laceris inaequalibus auetum, 
apice appendice alae 3 y// alta superatum; ala extrorsum dila- 
tata, intus i. e. margine crassiori rectilinea, apice obtusata. 

22r Bd. 19 Heft. 2 18 

Venezuela (H. Karsten (4) n. 55). 

7. B. lucida Rieh. Adr. Juss. 1. c. p. 137. Syn. B. di- 
varicata Adr. Juss. ib. 158. Nostra enim speeimina inter 
utramque formam distingui non sinunt, petalis majoribus (lim- 
bo 4 //y longo) aurato - serieeis cum priori, iuflorescentia po- 
tius cum hacce convenientia. 

Liana lignosa, floribus flaris (scliedul. Schomb.). 

Guiana anglica: in ripa fl. Waini flor. m. Octobri (Rieh. 
Schomburgk no. 1505). — Guiana surinamensis (Host- 
mann no. 1027). 

8. B. Martiniana Adr. Juss. 1. c. p. 159. 

Folia in nostra forma margine glandulifera. „Liana ligno- 
sa, petalis pallide flavis et rubro-guttatis" (sehedul.). 

Guiana anglica: ad montes Roraima (Rieb. Schom- 
burgk no.999). 

9. 11. cinerascens Gr. foliis elliptico-laneeolatis utrinque 
acutinsculis supra lucidis glaberrimis subtus cinereo-pubescen- 
tibus coriaeeis breviter petiolatis, petiolo apice glandulifero, 
umbellis 4 — 5floris in corjmbos laterales dispositis, pedicel- 
lis tenuibus basi articulatis tribracteolatis , caljee 8glandu- 
loso, petalis parvis flavescentibus glabris ciliato-denticula- 
tis, antheris stylisque glabris, samarae (jnuioris) pubescen- 
tis latere crista parvula auetae ala exappendiculata. B. co- 
rymbosa Gr. Mss., Heteropteris? cinerascens Benth. 1. c. p. 
131. n. 43. 

Medium locum tenere Tidetur inter B. laevifoliam Adr. 
Juss. petiolo breviori, tomento foliorum sericeo et iuflorescen- 
tia distinguendam et B. ferrugineam Cav. 

Frutex 3 — 4pedalis (sehedul.), ramosus, foliosus, ramis 
glabratis cylindricis atris. Folia 2 — 4" longa, 9 — 15'" lata, 
basi niinnte complicata, tomento brevi adpresso subtus obdueta, 19 

pctiolo 3'" longo pubescente glandulis ininutis instructo. Co- 
rymbi, nunc paniculati, ramulos foliatos terminantes, densi- 
flori , umbellis racemulisve coutractis compositi, axibus albido- 
pubcrulis , pedicellis 5 — 6'" longis. Sepala 1'" longa, ovata, 
obtusa, puberula, glandulis nigricantibus. Petala expansa, 
obovata, breriter unguiculata, 2'" longa. Genitalia B. laevi- 
foliac, Samara junior B. ferrugineae. 

Guiaua anglica: in ripa fl. Cotinga flor. m. Septembri 
(Rieh. Schoinburgk n. 773). 

10. B. ferruginea Cav. diss. t. 248. Syu. B. acumi- 
nata Willd. herb. 8838. auetore Klotzsch: speeimina flo- 
rcnt»a differentiam a stirpe brasiliensi vix praebent. 

Venezuela: in convallibus Aragon (Moritz). 

Heterojtteris Kth. — Adr. Juss. 1. c. 180. tab. 14. 

1. H. oleaefolia Gr. foliis lineari-lanceolatis acuminatis 
apice obtusiusculis subsessilibus coriaeeis supra glabratis sub- 
tus tomentosis margine revolutis, racemis corymbiformibus 
axillaribus, pedicellis tenuibus albido - pubescentibus infra me- 
dium- articulatis et infra articulationem bibracteolatis, bracteo- 
lis ovalibus, sepalis glanduliferis , petalis flavis , fruetu — . 
Hiraea oleaefolia Benth. 1. c. p. 136. n. 65. 
Frutex 8 — 10-pedalis, dense foliosus, internodiis semi- 
pollicaribus, ramulis cylindraeeis pube adpressa obduetis, ju- 
nioribus albidis, cortice fusco rimuloso. Folia 2y 2 — 3" lon- 
ga^ — 8"' lata, basi in petiolum crassiusculum 1'" rix lon- 
gum angustata, «glandulosa, strieta, erecto-patentia, nervo 
mediano subtus prominulo , venis inconspieuis , juniora supra 
pube tenui adpressa obdueta, mox glabrata, punctata, laevi- 
gata, convexiuscula , opaca, at laete virentia, subtus tomento 
adpresso persistente, juniori sericeo, demum cinereo -albido 
ad pedicellos et calyces usque extenso pubescentia, nodo par- 

2* 20 

tiäli inserta, stipiilis inconspicuis. Racemi bipollicares , foliis 
occnltati, nonnunqiiam inferne compositi, pedicellis 8 — 10'" 
longis, bracteolarum pari 3"' siipra basin et x j^" infra arti- 
ciilationem insertis, bractea miniita snbnlata, bracteolis ovali- 
bns utrinquc obtnsis foliaceis V" longis. Sepala oblonga, ob- 
tusa, \'" longa, glandulis snbrotnndis fuscis duplo longiora. 
Petala 2 , / 2 /// longa, obovata, denticulata, glabra, planinscula, 
nngne brevissinio. Stamina breviter e calyce exserta, alterna 
panllo majora, antheris glabris ovoideis parvnlis, filäinentis 
linearibns basi connexis glabris. Ovarium snbglobosnm, par- 
vnm, setis albidis dcnse obtectum, stjlis 3 linearibns glabris 
dnplo superatum, stigmate compresso truncato. Fructus non 
exstat. 

Guiana anglica: ad montes Roraima (Rieh. Schom- 
burgk no. 998). 

2. H. macrostaehya Ad. Juss. 1. c. 178. 

Guiana anglica (Rob. Schombnrgk no.222). — Guia- 
na surinamensis (Hostmann no. 897). — Venezuela (Kar- 
sten). 

3. H. platyptera DC. — Adr. Juss. 1. c. 201. Liaua 
lignosa, floribus luteis (schedul. Scliomb.). 

Guiana anglica: in ripa fl. Manari (Rieh. Schom- 
bnrgk no. 82), in ripa fl. Barama flor. m. Octobri (id. no. 
1517). — Guiana surinamensis (Hostmann). — Brasilia 
borealis : ad fl. Amazonas (P o e p p i g no. 2645). 

4. H. IJessertiana Adr. Juss. 1. c. 208. ex speeimin. 
P o eppigian o. 

Liana lignosa, 12 — 16pedalis, petalis roseo-rubieundis 
(schedul. Schomb.). 

Guiana anglica (Rob. Schombnrgk n. 279): in sylvis 
juxta montes Roraima flor. m. Norembri (Rieh. Schom- 21 

burgk no. 968), in ripa fl. Essequebo flor. m. Januar (id. 
no. 328). Guiana surinamensis (Hostmann). Brasilia bo- 
realis: ad fl. Amazonas (Poeppig no.2892!). 

6. H. suberosa Gr. in Linn. XIII. p. 229. Sjn. H. Can- 
dollcana Adr. Juss. I. c. p. 209. ßanisteria nitida Ruiz 
mscr. ! Heteropteris carinata Benth. 1. c. p. 133. u. 49. 

Frutex 3 — 4, alias 12 — 16-pedalis, petalis flavis (sche- 
dul. Schomb.). 

Guiana anglica: in ripa fl. Kukenam (Rieh. Schom- 
burgk no. 1099) 3 in ripa fl. Essequebo flor. in. Januar (id. 
uo. 360) , in ripa fl. Takutu flor. m. Martio (id. no. 500). \ — 
Peruvia: pr. Vitoc (Ruiz). 

6. H. purpurea Kth. Syn. Bauisteria L. Cav. diss. 
t. 246. f. 1. 

Speeimina Karsten ii recedunt petiolo ad medium bi- 
glanduloso j Augosturiensibus folia snbtus juxta marginem glan- 
dulis quibusdam notautur. 

India occidentalis : in insula Portorico (Moritz). Vene- 
zuela (Karsten): pr. Angostura (Moritz). 

7. H. Beecheyana Adr. Juss. 1. c. p. 221. 
Mexico (C. Ehrenberg, E.). 

8. H. rubiginosa Adr. Juss. 1. c. p. 223. Syn, Banisie- 
ria glandulosa Ruiz mscr.! 

Peruyia: pr. Palca (Ruiz). 

Triopteris L. — Adr. Juss. 1. c. 260. tab. 18. 

1. Tr. ovata Cav. diss. t. 259. Frutex scandens, floribus 
lilacinis (schedul. Ehrenb.) 

India occidentalis: Haiti (C. Ehrenberg n. 260). 

2. Tr. rigida Sw. Syn. Tr. lucida Kth. 1. c. t. 451. 
Frutex scandens, floribus azureis (schedul. Otto). 22 

India occidentalis : pr. Trinidad de Cuba in aridis flor. 
m. Martio (E. Otto n. 132). 

Tetrapteris Car. — Adr. Juss. 1. c. 263. tab. 18. 

1. T. mncronata Cav. diss. t. 262. f. 2. 

Liana lignosa, petalis virentibns • (schedul. Schomb.). 

Guiana anglica: in ripa fl. Demerara (Rieb. Schom- 
burgk n. 1705). — Guiana surinamensis (Hostina nn n. 
1142). 

2. T. crispa Adr. Juss. 1. c. p. 268. Syn. Banisteria 
papilionacea Ruiz mscr.! 

Liana lignosa, petalis flavis (schedul. Schomb.). Sa- 
marae, quae in speeiminibus et Karstenii et Ruizii ex- 
stant maturae, conveniunt cum descriptione stirpis a Poep- 
pigio in provincia Maynas leetae apud Adr. Jussieu 
p. 269. 

Guiana anglica: in ripa fl. Barama flor. m.Octobri (Rieh. 
Schomburgk no. 1511). — Venezuela: in sepibus pr. Trn- 
xillo flor. m. Octobri (Moritz n. 1194); pr. Puerto Cabello 
(Karsten n. 146). — Peruvia: in nemoribus And in in (Ruiz). 

3. T. ovalifolia Gr. in Linn. XIII. p. 237. 
T. discolor Benth. 1. c. p. 134. n. 53. 

Guiana anglica (Rieh. Schomburgk no. 197). — 
Brasilia borealis: ad fl. Amazonas (Poeppig). 

4. T. magnifolia Ruiz mscr. ! foliis maximis elliptico - ob- 
longatis breviter apiculatis basi rotundatis glabris supra niti- 
dis breviter petiolatis, cicatrice stipulari intrapetiolari, um- 
bellis 4floris in paniculam termiualem foliosam dispositis, ejus 
foliis subrotundis, axibus pubernlis , pedicellis crassiusculis 
medio articulalis et bibracteolatis, bracteolis minutis, calyce 
glandulifero , samara ( junior! tomentosa) — . 23 

Specimina iucompleta, originarium floribus destitutum, 
Poeppigiaunm sainaris nimis juveiiilibus instructnm, at 
species foliis 10 — 5" lougis, 5 */ 2 — 3" latis; Uoralibus snb- 
rotundis 6"' diam. ab omnibus facilis distinctu. 

Pernvia: pr. Chicoplaya (Ruiz). Brasilia borealis: ad 
fl. Amazonas (Poeppig n. 2820). 

5. T. fimbripetala Adr. Juss. 1. c. p. 290. 

Specimen fructiferum paullisper recedit foliis brevius pe- 
tiolatis subtus ferrugiueis, at descriptioni infloresceutiac in- 
dole et samaris optime respondet; loco natali convenit cumT. 
discolore DC, cni proxime affinis videtur, tarnen fructn di- 
stingnenda. 

Liana lignosa, petalis flavis (scbedul.). 

Gniana anglica: in ripa fl. Esseqnebo (Rieh. Schom- 
burgk no. 123). 

6. T. calophylla Adr. Jnss. 1. c. p. 271. Syn. T. leu- 
canthele Gr. in liter. 

Malpighiacea dubia Benth. 1. e. p. 131. n. 41. 

Liana lignosa, petalis rnbeutibns (schednl.). 
Gniana anglica: in collibns arenosis ad fl. Demarara fl. 
m. Aprili (Rieh. Schombnrgk n. 1739). 

7. T. crotonifolia Benth. in PI. Hartw. p. 115. Foliis 
ellipticis litrinque rotnndatis obtnsinscnlis snpra glabratis niti- 
dis subtns venosis puberolis cinereis, tandem glabrescentibns, 
floralibns ovali-subrotundis, cicatricc stipulari intrapetiolari, 
mnbellis 4floris in paniculam corymbiformem ramnlis termina- 
lem dispositis, ejus axibns ramisque pnbernlis, pedicellis te- 
nnibns inedio articulatis et bibracteolatis , bracteolis minntis, 
calyce glaudnlifero , antheris glabris, Samara (juniori pu- 
bescente). 24 

A T. acapulccnsi Kth., ad quam prhno retuleram, pube 
et foliorum figura (4" : 2 1 /*' vel in ramulis 1" : 8"') di- 
stincta videtur. 

In sylvis prope Guayaquil (Hartweg n. 645). 

Hiraca Jacq. — Adr. Jussieu 1. c. 294. tab. 19. 

Sect. 1. Mascagnia Berter. in Colla hört, ripul. p. 86. 
Samara ala indivisa cineta. Stipulae inconspicuae. — Infio- 
rescentia racemosa, saepius paniculata. 

Sectiones Hiraeae a cl. Jussieu propositae ex embryo- 
nis fabrica potius generice distinguendae sunt, ut rerae HU 
raeae stipulis petiolaribus habituque conformes nexu aretiori 
emineant. 

1. Mia-aea elegans Adr. Juss. 1. c. p. 295. Syn. Ba- 
nistcria flabelliformis Ruiz mscr.! Varietas foliis utriuque 
rotundatis apice acutiusculis neryisque subtus pnbescentibus 
est B. coclileata Ruiz mscr.! sive Iliraea Poepp. coU. n. 
2233! 

Peruvia: pr. Puzuzo (Ruiz). — . Brasilia borealis: ad fl. 
Amazonas (Poeppig n. 3098 et 2233). 

2. H. prunffoUa Kth. 1. c. p. 17Q. 
Venezuela: pr. Caracas (E. Otto n. 893). 

Sect. 2. Trthphopteris. (Mascaguia Adr. Juss. §. 2.) 
Samara (bi-) trialata, alis marginalibus gemiuis distiuetis, 
tertia dorsali saepius subaequali. Stipulae inconspicuae. — 
Iuflorescentia racemosa, nunc paniculata , aut umbellata, per- 
dicellis supra basin articulatis. 

3. H. Poeppigiana Adr. Juss. ! 1. c. p. 302. 

• Brasilia borealis: ad fl. Amazonas (Poeppig n. 2799). 

4. H. gracilis Benth. foliis membranaeeis lanceolatis bre- 
viter acumiuatis brevissime petiolatis glabris, lacemis simpli- 25 

cujus multifloris lateralibus, pedicellis medio articulatis bi- 
bracteolatis, braoteolis lauceolatis, sepalis glauduliferis pu- 
bescentibus , petalis glabris flavis, fructu — . H. gracilis 
Bejitb. 1. c. p. 135. u. 61. H. galphimioides Gr. Mss. 

Proxima videtur II. arg, nteae Juss., glabritie distiiiguen- 
da; racemorum situ, nee pedicellorum fabrica etiam accedit 
ad H. chlorocarpam Juss. 

Frutex bi tripedalis (sec. schedulara), ramis virgatis 

adsccndeutibus , cortice fusco asperinculo , internodiis fere pol- 
licaribus. Folia 1 1 / 2 — 2" longa , 5 — 8'" lata (intermixtis 
hiiic miuoribus) _, acuniine acuto terminata, petiolo V" longo, 
stipulis inconspicuis. Racemi 3 — 4pollicares, oppositi, ra- 
mulum brevem nunc subapbyllum terminantes , axi glabro in- 
tra flores in interiiodia 1'" longa diviso, bracteis lineari- lau- 
ceolatis 2'" longis patulis , pedicellis oppositis tenuibus apice 
paullura incrassatis sub anthesi 5 — 6'" longis patentibus. 
Sepala oblonga, obtusa, i 1 /«''' l° n g a ? quatuor glandulis binis 
brevioribus instructa. Petala expansa , breyiter uiiguiculata, 
ungue tenui calycem subaequante, liinbo cordato - ovali apice 
rotuudato lacero-denticulato 3'" longo. Stamina calycem sub- 
aequantia, antheris parvulis glabris, loculis apice recurvis 
connectivo ovoideo aduatis. Ovarium pubescens, stylis 3 gla- 
bris, stigmate truncato. Fructus non exstat. 

Guiana anglica: ad montes Canuku flor. m. Martio (Rieh. 
Schomburgk n. 1119). 

5. H. septentrionalis Adr. Juss. 1. c. p. 309. 

Mexico (Aschenb. n. 281): pr. el puente de Dios flor. 
m. Decembri (C. Ehrenberg, B.). 

Sect. 3. Euhiraea. Samara bialata, alis marginalibus 
distinetis crista dorsali multoties majoribus. Petioli sub apice 
bistipnlali. — Umbellae axillares, pedicellis basi articulatis. 26 

Characterem seminis classicum (cotyledoue altera eras- 
sissima carnosa, altera abortiva) a cl. Jussicu in 5 spccie- 
bns observatum ego in /7. crassipede quoqne talem video, 
qualis depieta est apnd Juss. 1. c. tafe. 19. (H. Salzman- 
n ana). 

6. H. Blanchetiana Moric. Adr. Juss. 1. c. p. 313. ex 
speciminibus Hostmanniauis. 

Guiana surinainensis (Hostmann n. 993). 

7. II. fagifolia Adr. Juss. 1. c. p. 313. 
Guiana surinamensis (Ho st mann n. 494). 

8. H. crassipes Adr. Juss. 1. c. p. 314. ex speciminibus 
Poeppigianis. Syn. Ilanisteria aggregata Rniz mscr. ! 
et B. oboiata Ruiz mscr. ! 

Peruvia: pr. Vitoc (Ruiz). Chile (Poeppig n. 1787 
et 101). 

9. H. Riedleyana Adr. Juss. 1. c. p. 315. ex speciminibus 
Hostmanniani s. 

Guiana surinamensis (Hostmann n. 291). 

10. H. fulgens Adr. Juss. ß. demerarensis ej. 1. c. p. 318. 
Frutex 4 — öpedalis, floribus flaris (sec. schedulam). 
Guiana anglica: iu ripa fl. Barima (Rieh. Schomb. 

n. 43). 

11. H. chrysophylla Adr. Juss. 1. c. p. 318. 

Guiana anglica (Rob.S chomb urgk n. 144). — Guiana 
surinamensis (Hostmann n 225). 

ß. avgentata , foliis subtus argenteo- serieeis. 

Accedit ad H. serieifoliam Adr. Juss., sed petiolis apice 
neque infra apicem stipulatis cum H. chrysophylla convenit. 
Fructus non exstat. Secundum schedulas est Liana lignosa, 
floribus flavis. 

Guiana anglica: in ripis fl. Essequebo (Rieh. Schom- 
burgk n. 162). 27 Tribus III. Gaudichandieae Adr. Juss. I.e. 334. 

Gaudi chaudia Kth. — Adr. Juss. I.e. 335. tab. 21. 

1. C albida Sclildl. in Liiin. V. 217. ex syn. Banisteriae 
AYilld. herb. 8850. a cl. Klotzseh comparatac. 

Folia siibtus lioimunquam miuus albicantia: talia speci- 
inina G. eynamhoidcae Kth. 1. c. t. 445. ita acceduut, ut 
speciem nostram ad haue reduceudam esse vix non puta- 
verim. 

Mexico (Aschenborn n. 283, C. Ehreiib erg, D.). — 
Venezuela: iu montibus pr. Caracas e. c. pr. Venta grande, 
Antimaus, ubi floret in. Jtilio et Decembri (Moritz n. 32). 

Camarea St. Hil. — Adr. Juss. 1. c. 345. tab. 22. 
1. C. affinis St. Hil. Adr. Juss. 1. c. tab. 22. et in St. 
Hilaire Fl. brasil. 3. t. 176. 

Guiana anglica : in savanis flor. m. Majo (R i c h. S c h o m - 
burgk n. 1313). Trigoniaceae Martius. Endl. 

Auctore 
A. Grisebach, 

Ordo sni juris connectere videtur Polygaleas et Euphor- 
biaceas et iiseum seminis fabrica, scilicet embryone «recto 
complanato ab albuminis carnosi axi exeepto cotyledonibusque 
niagnis foliaeeis, eomparari potest: verum ab utraque familia 
ovulo atropo et sepalo quinto ab axi remoto difFert, praeterea 
ab Kuphorbiaceis flore hermaphrodito irregulari et ovarii 
loculis pliiriovulatis ^ a Polygaleis magis distantibus foliis op- 
positis stipiilatis , staminum fabrica , Capsula tricocca pleio- 28 

sperma. Typo floris versus Lcgutninosas analogia quaedam 
datur, mediante Moringa, quae oyulis parietalibus et semiue 
cxalbiiminoso recedit. 

Trigonia Alibi, guian. 1. 390. — Kunth nov. gen. 5. 141. 

Cambessedes in St. Hilaire Flor. Brasil. 2. 112. 

1. T. villosa Anbl. 1. c. t. 149. Ramnlis calycibusque ex- 
tus toruentosis, foliis ellipticis mucronatis petiolatis snpra pn- 
bescentibns snbtns niveo-tomentosis, toraento snpra venas siib- 
tns prominulas reticnlatas nervumqiie extenso , racemis pani- 
cnlatis, pedicellis florem bracteolasqne lineares siibaeqnanti- 
bus, „Capsula elongata 3pollicaris, intus hirsuta." 

T, tnacrocarpa Beuth. et T. macrostacht/a Kl. mss. 

Guiaua auglica: ad fl. Essequebo flor. m. Januar (Rieh. 
Scbomburgk n. 343). — Venezuela: in savanis pr. Upata 
flor. sub finem m. Novembr. (E. Otto n. 1002). 

2. T. pubesceus Camb. 1. c. p. 114. Raraulis caljcibus- 
que extus cinereo-pubescentibus, foliis oblongo - ellipticis acu- 
tiuculis petiolatis snpra pube eyanida glabriusculis subtus 
cinereo-subtomentosis, pube supra renas subtus prominulas 
reticnlatas extensa, racemis paniculatis, pedicellis florem bra- 
cteolasqne lineares demum subaequantibus , '„Capsula elongata 
intus serieeo-tomentosa." 

Brasilia meridionalis (d. Chamisso, Sello). 

3. T. Cepo Camb. 1. c. p. 115. ramnlis rnfescenti - calyci- 
busqne extus incano-tomentosis , foliis obovato - ellipticis apice 
rotundatis mucronulatis longiuscule petiolatis supra pubescen- 
tibus subtus molliter albido-tomentosis, tomento supra venas 
reticulatas nervumque extenso, racemis breviter paniculatis, 
pedicellis bracteolarum linearium alteram longiorem subaequan- 
tibus flore pauilo brevioribus, Capsula — . 29 

Syn. T. rillosa Cham. Schldl. in herli. reg. Berol. nee 
Aiilil. 

Brasilia meridionalis (Seil o). 

4. T. nivca Camb. 1. c. p. 114. ramulis adpressis niveo - 
lauuginosis calycibusque extus incano-pubesceutibus, foliis 
laureolatis v. oblongo-lanceolatis breviter acuminatis petiola- 
tis supra glabriusculis subtus adpresse niveo- tomentosis, to- 
meiito supra venas primarias subtus promiuulas nervumque 
extenso , racemis densilloris , plerisque axillaribus , terminali- 
bus in angustam paniculam dispositis, pedicellis brevissimis 
bracteolarum lanceolatarum pari duplo , flore multum supera- 
tis , Capsula oblonga elongata (2" longa) rufo - tomentosa in- 
tus sericea. 

Capsula tricocca , earpidiis demum ex apiee carpophori 
iu corpora 6 filiformia tandem ad basin divisi pendnlis, endo- 
carpio a pericarpio solubili. Seiuinum fabrica plane ut in T. 
crotonoide a cl. Cambessedes delineata est. 

Brasilia raeridionalis (Sello). 

5. T. faseiculata Gr. ramulis adpresse niveo -lamiginosis 
calvcibusqne extus incano- tomentosis , foliis ovali-oblongis 
utrinque rotundato-obtusis apice mucronulatis subsessilibus 
supra puberulis .virentibus subtus adpresse niveo- tomentosis, 
tomento supra venas primarias subtus promiuulas nervumque 
extenso , Uoiibus fasciculatis , fasciculis 2 — öfloris iu race- 
inum, racemis in paniculam dispositis, pedicellis abbrevia- 
tis bracteolarum linearium majori floreque superatis, Cap- 
sula — . 

Ramuli tetragoni, tenues, 1"' diam., iuternodiis elonga- 
tis, infra paniculam 3 — 4" longis. Folia 2 — t 1 /«" longa, 
12 — 16'" lata, petiolo crassiusculo vix 1"' longo. Racemi 
axillares pedunculati, folium haud adaequantes, terminalesque 30 

sensiin brcviorcs, in paniculam parva m collecti; faseiculorum 
pedunculi 1 — 2'" longi, braeteam linearem subaequantes, pe- 
dicelJis basi 1 — 2bracteolatis longiores. Caljx profunde 5- 
partitus, 2'" longus, segmentis oblongis obtusiusculis subin- 
aequalibus intus (sicut in ceteris speciebus) coloratis glabris. 
Petala parum exserta, superius majus basi gibbosuin ibique 
intus zona pilorura longitudinali notatum, lateralia et iuferio- 
ra angustiora. Stainina monadelpha, infra ovarium inserta 
ealycisque segmento inferiori opposita, filamentis 4 — 6 an- 
theriferis. Glandulae hypogynae, supra ovarium collocatae 
petaloque superiori oppositae, 4, subrotuudae. Ovarium vil- 
losura, stylo brevi iueurvo, stigmate capitato obsem-e trilobo. 
Capsula nou exstat. 

Brasilia: in prov. Bahia ad montes Serra Acurua (Blan- 
che t n. 2921). 

7. T. hypoleuca Gr. ramulis pubernlis calyeibusque ex- 
tns iueano-pubescentibus, foliis ellipticis apiculatis petiolatis 
supra glabris nitidis subtus adpressa lanugine niveis, pube e 
nervo venisque subtus prominulis reticulatis evanida , floribus 
fasciculatis , fasciculis 3 — lfloris in racemum, racemis in pa- 
niculam dispositis, pedicellis calycem subaequantibus bracteo- 
las lineares breves duplo superantibus, Capsula — . 

Species foliis supra glaberrimis subtus niveis a praece- 
dentibus distiuetissima. Rami teretiusculi , mox glabrati, cor- 
tice fusco lenticellis minutis copiosis exasperato, internodiis 
l 1 /^ — 1" longis sursum decresceutibus. Folia 5" longa 
Sr-'/j" lata, superiora minora, basi rotundata et ex apice sub- 
aeqnaH breviter apiculato , apiculo tenui obtusiusculo 3'" fere 
longo , petiolo 3 — 4'" longo cum nervo subtus fuscescente 
glabro , stipulis linearibus deeiduis, cicatrice annulari intra- 
petiolari persistente. Pauicula termiualis, ramis ejus sive 
racemis breviter stipitatis pateutibus laxifloris, peduueulis 31 

fasciculorum 2 — 3'" longis bracteara linearem duplo supe- 
rantibus, pedicellis longioribus 2 — 1"' longis. Calyx in- 
aequalis 2'" Iongus, corolla superatus. Petala lateralia ob- 
ovata, inferiora subquadrata, orania longitudine subaequalia, 
3'" longa. Fructns non exstat. 

Gniana anglica: ad fl. Essequebo flor. m. Decembr. (Rieh. 
Sc ho in b mg k u. 313). 

7. T. sulicyjuiosa Benth. in Lond. Jonrn. of Bot. 2. 373. 
ramulis pnbernlis caljeibusque extns incano-tomentosis, foliis 
ellipticis obtnsiuscnlis breviter petiolatis supra glabris snbtus 
appressa lanngine niveis, pnbe e nervo venisqne snbtus pro- 
miuulis retieulatis evanida, floribus cymosis, cymulis dichoto- 
inis in racemos panicnlatos dispositis, bracteis bracteolisqne 
oppositis linearibus, pedicellis calycem subaequantibus sub 
apice bibracteolatis, Capsula — . 

Guiana anglica (R o b. S c h o m b u r g k n. 63) : ad fl. Ru- 
pununi fl. m. Januar (Rieh. Schomburgk n. 373). 

8. T. crotonoides Camb. 1. c. p. 115. t. 105. ramulis 
puberulis calyeibusque extus incano-velutinis, foliis ovato- 
lanceolatis breviter acuminatis petiolatis supra glabriusculis 
snbtus incano- puberulis, pnbe e nervo venisqne primariis 
snbtus prominulis evanida, floribus parvulis fasciculatis, fasci- 
culis 3 — lfloris in racemum, racemis in paniculara dispositis, 
pedicellis bracteolas lineares subaequantibus calyce brevioribus, 
Capsula ovali - oblonga brevi (6 — 8'" longa) pubescente intus 
laevi. 

Brasilia meridionalis (Seil o). 32 Gtentianeae Juss. 

Auetore 
A. Grisebach. 

Chironieae Griseb. in DC. prodr. 9. 38. 
Gyrandra Griseb. 1. c. p. 44. 

1. C chironioides Gr. 1. c. 

Mexico: Acosta pr. Real del Monte ( C. Ehren- 
berg, A.). 

2. C speciosa Benth. in Botau. of the Voyage of S. Sul- 
phnr p. 127. t. 45. 

A praecedente difFert caule multo altiori anguste quadri- 

alato et corolla duplo majori antherisque filamentum aeqiian- 

i 

tibus. 

Mexico: pr. Zimapan flor. m. Februar (C. Ehrenberg 

n. 1271). 

Chlore ac Griseb. 1. c. p. 49. 

Eustoma Don. — Gr. 1. c. p. 51. Syn. Arenbergia 

Martens et Galeotti in Bullet, de Bruxelles 11. P. 1. p. 373. 

In charactere geuerico deleantur calycis segmenta exa- 
lata: nam in ipsa specie primaria carina sepalis exstat, quan- 
doque in alam angustam basi exerescens, quae E. glauci 
(Ahrenbergiae M. G.) discrimen genericum aufert. 
1. E. exaltatum Gr. 1. c. et Gen. Gent. p. 118. 

Mexico : ad ripas fl. Montezuma pr. Ajuntas flor. in. Jan., 
Febr. (C. Ehrenberg, G. et 1272). — (Berlandier 2351.) 
Cuba : in pratis humidis pr. Havanna fl. m. April (E. Otto 
202). — Venezuela: ad lacum Maracaybo pr. S. Carlos fl. 
m. April. (Moritz u. 1188). 33 

Cicendia Gr. in DC. prodr. 1. c. p. 61. 
1. C. quitensis , caulc gracili superne dichotomo, foliis 
inferioribus ovalibus, superioribus ovato-lanceolatis lanceola- 
tisque acutiusculis , pedicellis elongatis a bractea remotis, ca- 
lycis 4partiti segmentis liuearibus patulis, corollae „coccineae" 
(sec. schedul.) tubo calycem panllum superaute a limbo pa- 
tenti distincto, Capsula uniloculari. 

Sy». Erythraea quitensis Kth. nov. gen. 9. p. 178. Gri- 
seb. 1. c. p. 58. 

Species ambigua inter Eri/thraeam et Cicendiatn: stig- 
raate breviter bigloboso recedit ab hujus generis charactere, 
antheris minutis ab illa: at nunc melioribus speciminibus exa- 
minatis magis placet ut ab Erythraea renioveatur, quia tor- 
sio antherae (a cl. Kunth iudicata) revera deest. 

Venezuela: pr. Merida, Galipan flor. m. Decembri, pr. 
Caracas flor. m. Januar (Moritz n. 208 et 1191). 

Coutoubea Aubl. — Gr. 1. c. p. 66. 

1. C. reflexa Bentb. iu Ann. natur. histor. 2. p. 442. 
Guiana anglica: in savanis nliginosis ad fl. Kukenam 

flor. m. Decembri (Rieh. Schomburgk n. 1060). 

2. C. ramosa Aubl. guian. 1. t. 28. Gr. Gent. p. 132. 
Guiana anglica: in ripa fl. Essequebo (Rieh. Schom- 
burgk n. 97). — Guiana surinamensis (Hostmann n. 370). 

ß. latifolia, caule simpliciori, foliis elliptico-lanceo- 
latis utrinque attenuato-acumiuatis (5" : IQ'"). 

Venezuela: rarins in ripis pr. Upata provinc. Guiana flor. 
m. Novembr. (E. Otto n. 1008). 

3. C. racemosa Mey. Essequeb. p. 86. — Gr. Gent, 
p. 132. 

Gniana anglica: in ripa fl. Essequebo (Rieh. Schom- 
burgk n. 195 et 299). 

22r Bd. Is Heft. 3 34 

Schul tesia Mart. — Gr. ia DC. prodr. 1. c. 67. 

1. Seh. stenophylla Mart.*) nov. gen. 1. 182. — Gr. Gent, 
p. 126. 

Venezuela: pr. Puerto Cabello (Karsten n. 19), pr. Va- 
lencia (Moritz n. 471). 

2. Seh. Benthainiana Klotzsch mscr. caule gracili su- 
perne dichotoino , foliis linearibus acuminatis internodia sub- 
aequantibus sessilibus, eyinae pedicellis lateralibus palentibus 
internodia subaerjuantibus sub apice bibracteatis, calycis tnbo 
nervoso, nervis juxta alam reticulatis, alis semilanceolatis 
transverse nervosis, corollae 4fidae exsertae „flavidae" (sec. 
schedulam) lobis obovato-rotundatis. 

Proxima Seh. angustifoliae Gr., at tubi calycini nervis 
prominulis , foliis basi non attenuatis et corolla minori polli- 
cari differt. 

Guiana anglica (Rob. Schoniburgk n. 789): in sava- 
nis udis ad fl. Suruma flor. m. Septembr. (Rieh. Schäm- 
ig urgk n. 742). 

3. Seh. suhcrenata Klotzsch mscr. caule nano erecto Ali— 
formi subsimplici , foliis brevibus lineari - setaeeis , inferioribus 
internodio multo brevioribus, flore terminali subsolitario flavo, 
calycis tubo nervato, venis prominulis cum ala contiguis, alis 
semilanceolatis suberenato-repandis transverse nervosis, co- 
rolla brevi 4fida parum exserta. 

Guiana anglica: in paludibus ad fl. Cotinga flor. m. Sep- 
tembri (Rieh. Schomburgk n. 793). 

4. Seh. heterophylla Miq. in Linn. XIX. p. 136. caule 
gracili apice dichotomo v. simplici, foliis oblongo -linearibus *) Conferas quae de Reichertia , novo genere a Schultesia sepa- 
rando et de affinitate R. roseae suae cum Schultesia stenophylla 
Martii profert doctiss. H. Karsten in Bot. Zeit. 1848. p. 397. lanceolatisque basi rotundatis, inferioribus brevioribus obtusis, 
superioribus acuminatis , pedicellis feie ad apicem bibractea- 
tis , brarteis elongatis, calycis tubo fere ad carinas laevigato, 
carinis in alam angustissimam transverse nervosam productis, 
corolla rosea speciosa 4fida, lobis obovato-ellipticis raucronulatis. 

Syn. Seh. neuroptera Griseb. in lit. — Habitus omnino 
Seh. brachj/pterae Cham, et alis calycinis nervosis parum 
distineta. 

Gniana anglica: in savanis udis ad 11. Cotinga (Rieh. 
Schomburgk n. 752). — Venezuela: pr. Puerto Cabello et 
Valencia (Moritz). 

ö. Seh. Iirachyptera Cham, in Linn. VIII. p. 8. 

Gniana anglica: in savanis paludosis , nbi variat canle 
nauo floribnsque albidis; flor. m. Februar (Rieh. Scliora- 
bnrgk n. 491). — Guiana snrinamensis (H o s t m a n n 
n. 427). 

X est aca Gr. (a voce 'gtoTog, laevigatns). 

Char. gen. Calyx 4fidus , lobis aenminatis exalatis 
dorso carinatis margine scariosis. Corolla infundibuliformis, 
nuda , circa capsulam marcescens, tnbo supra fundum con- 
stricto, fauce ampliata brevi cum limbo 4partito confluente. 
Stamina 4, corollae tubo supra fundum inserta, antheris ere- 
ctis immutatis fauce inclusis, connectivo in apiculum pro- 
dueto. Ovarium valvulis introflexis semibiloculare, ovulis mar- 
gini yalvularum insertis. Stylus distinetus, deeiduus, stigmate 
breviter bilamellato. Capsula bivalvis , septieida, yalvis fere 
ad axin introflexis semibilocularis , placentis margiui interiori 
valvularum insertis. Semina funicnlis a placenta distinetis immersa. 

Herba annua , canle gracili cylindrico laevigato cyma 

dichotoma terminato , foliis oblongo-lanceolatis basi connato- 

sessilibus, bracteantibns plerisque lineari-setaeeis brevissimis, 

floribu s roseis. 

3* 36 

Genus medium inter Schult csiam et Irlbachiam, «ab illa 
Capsula semibiloculari , corollae figura et habitu hiaianthea- 
rum distincta, ab hac praeter capsulam flore tetraraero, an- 
theris immutatis , stylo deciduo stigmateque magis removetur. 

1. II. lisianthoides Gr. 

Radix tenuis. Caulis e basi adscendente erectus, ses- 
quipedalis, 1'" — l 1 /»" diam., exaete cylindricus , laevigatis- 
simus, mox fistulosus , internodiis 1 J / 2 — 2" longis, supre- 
uiis iufra cymam 3" longis, simplex et supra mediam partem 
in cymam dichotomain abiens. Folia inferiora jam emarcida, 
quae supersunt 3" longa, 8'" lata, e basi rotundata anguste 
nblongata, apice acuminata, acutissima, palmatinervia, mem- 

branacea. Cyma gracilis, basi bi trichotoma, internodiis 

sursuni longitudine decrescentibns, infimis 2", extimis , / 3 // 
longis sensimque tenuioribus, omnibus strictiusculis erecto- 
patentibus, ramis iterato-dichotomis fractiflexis, superioribus 
cum flore alari brevissime pedicellato auctis, suprcmis in pe- 
dicellum sub apice bibracteolatum abeuutibus vel breviter ra- 
cemiformibus, scilieet pedicellis 2 — 3 unilateralibus instru- 
ctis; bracteae deorsum crescentes , pedicellarcs (bracteolae) i 
— 2'", inferiores cymae 2 — 4"' lougae. Flos tenuis 6"', 
post anthesin 8'" loiigus. Calyx tetragonus, 3 — 4'" lon- 
gus, lobis lanceolato-linearibus acuminatis subinaequalibus. 
Corolla „rosea" (ex schedul.) , fundo 3"' longo elliptico-cy- 
liudrico, strictura vix Val',' diam., fauce l 1 / a " / limboqu,e i. 1 /»''' 
longis, ejus segmentis dextrorsum contortis lanceolatis acu- 
tiusculis. Filamenta filiformia i"' longa, corollae stricturae 
inserta, antheris oblongo-liuearibus flavis V«'*" longis intror- 
sum dehisceutibus brevissime mucronulatis. Stigma lamellis 
subcontiguis crassiuseulis brevibus, cum antheris apicem fau- 
cis adaequans. Capsula oblongo-cyliudracea, 4"' longa, mar- ginibus intus breviter rcvolutis. Semina immersa, minutissi- 
iii, -i. rugulosa. 

Venezuela : ad fossas huinidas pr. Bituco flor. in. Febr. 
(E. Otto u. 553). 

liisiaiitheae Griseb. in DC. prodr. 9. p. 70. 
Lisianlhus Alibi. — Gr. 1. c. p. 72. 

1. La. trifidus Kth. — Gr. 1. c. p. 75. 

Venezuela: in prov. Truxillo, pr. Merida, Escuque flor. 
in. Decembr. — Mart. (Moritz n. 1190). 

2. Li. uliginosus Gr. 1. e. p. 76. 

Venezuela: pr. Puerto-Cabello, Valencia (Mo ritz n. 419). 
ß. grandijlorus Gr. 1. c Flores coerulei (ex sche- 
dul.). 

Guiana angliea: ad 11, Essequebo (Rieh. Seh omburgk 
n. 166). 

3. Li. glaber L. Gr. 1. c. p. 77. Syn. L, cort/mbosus R. 
P. 11. peruv. t. 124. 

Peruvia : pr. Chicoplaya (R u i z). 

4. I*. vasculosus Gr. (Macrocarpaea) eaule tetraptero 
ad nodos Tagina brevi teretiuseula eineto glabro, foliis ellipti- 
eis utrinque acutis ovatisque longiuscule petiolatis glabris sub- 
tus crassiveniis , venis prominulis juxta marginem arcuato- 
eonlluis, calycis 5partiti segmentis ovatis obtusiusculis, corol- 
lae (2 1 / 2 // longae) stramineae tubo sensim ampliato aequali, 
lobis patentibus late ovatis breviter mucronulatis , 'genitalibus 
paulluin exsertis, eapsula — . 

Proximus L. daturoides Gr., petiolo brevissimo, foliis 
paree venosis etc. strenue distinetus. 

Caulis l'rutescens, erectus, simplex, 4 — b'" diain., in- 
ternodiis 1 — 3" longis, superioribus aequalibus l /y longis, 
inox listulosis , alis quateruis fere l y// latis , epidermide glabra 38 

laeviuseula, vaginis intrapetiolaribus i/V" altis. Folia 6 — 
3" longa (excluso petiolo), 4 — l 1 /«" ' ata •> °asi abrupte in 
petiolum 6 — 10'" longum atteimata, herbacea, laete viren- 
tia, concolora, penninervia, venis primariis 8—9 cum nervo 
subtus argute prominulis arcuatis laxe reticnlatis et in fibram 
juxtamarginalem antrorsum connexis , petiolo basi ipsa in 
vaginam abrupte dilatato. Cyma terminalis simplex, 3 — 4- 
flora, pedunculis subaequalibus vix sesquiuneialibus basi bra- 
cteatis iaeviusculis crassinsculis et apice incrassatis. Calyx 
ovatus, 8 — VI'" longus, 6'" latus, segnicntis coriaceis su- 
praineumbentibus margine pellucidis in tubnin multoties bre- 
viorem basi connexis. Corolla speeiosissima (ex srhedula 
straminea) , tubo biunciali, e basi 6'" fere lata sensim am- 
pliato, lobis basi late supraincumbentibus 8'" latis et longis 
mucrone 1 (%" longo terminatis. Stamina subinaequalia, an- 
theris 3"' longis demum revolutis. Sligmalis lamellae oblon- 
gae, obtusae, crassiusculae. Capsula ignota. 

Venezuela (Karsten (2.) n. 27): in montibus elatiori- 
bus prov. Caracas pr. Tovar, Galipan, Jliguerote flor. m. 
Jul. (Moritz n. 28). 

Sectio VI. Lciothaninus Gr 1. c. p. 79. 

Corollae deciduae tubus cylindricus , a limbo expanso 
distinctus, lirabi segmentis late snpraincumbontibus. Antherae 
erectae, demum arcuato-revolutae, Capsula elliptica, caly- 
cem subaequans, placenta utrinque in laminas geminas divisa. 
Caulis fruticosus, foliis penninerviis. — Flores speciosi roseo- 
coccinei, subsolilarii, axillares et terminales, calyce oblongo 
coriaceo öpartito. 

Speciebus novis et Bentliamianis et nostris, quae seriem 
continuam a Lis. loranlhoide et sectione Macrocarpaea ad 
heiolhamnum et Sgmbolanthum Donii cxplent, discriraen 


39 

eariim formanuu generieuni toJlitur: Symbolanthi vero, se- 
ctionis corollae tubo sursum dilatato a Leiolhamno recedeu- 
tis, ovarii capsttlaeque structura adliuc falso descripta videtur, 
calyx lion ditfert, habitus cum L. nerioide plane convenit. 

3. Ei. nerioides Gr. caule tetraptero glabro, alis angu- 
stissimis, foliis lanceolatis acuminatis breviter petiolatis gla- 
bris, calycis öpartiti segmentis ovato- oblonges obtusis, co- 
rollae roseo-cocciueae tubo (2" feie longo) cylindrico aequali 
calycem duplo superante, segmenta limbi expansa late ovata 
cuspidata plus duplo superante, genitalia subaequante, Capsula 
uutaute. 

Proximus haud dubie est L, macranthus Benth, 

Caulis friitescens, bipedalis ut videtur, inferne parce ra- 
mosus, ramis adscendentibus V diam. tetragonis laevibtts 
glabris, angiilorum ala virente angustissiraa , internodiis sub- 
aequalibus 1 — 2'' longis. Folia 2i/ 2 — 3'" longa, 6 — 9'" 
lata , utrinque sensim attenuata , basi in petiolum 3'" fere 
longuni, apice acuta, herbacea, laete virertia, nervo subtus 
partim promintilo , venis tenuibus paucis non prominulis, pe- 
tiolis in yaginam brevissimam basi connexis. Fedunciili sub- 
solitarii, uniflori, unciales, sttberecti, mox cernui, apice in- 
crassati. Calyx oblongus, 1" longus, b'" latus, erectus, 
segmentis coriaceis supraincumbentibus ad margiuem pelltt- 
cido-membranaceis. Corolla hypocraterimorpha, tubo 2" lon- 
go, 4 — b 4 " lato, limbi segmentis 8'" longis, 6"' latis, in 
mucronem 1"' longttm tenuem abrupte acutatis. Staraina 4 / " 
supra basiu corollae inserta, ejus tubutn subaequantia, anthe- 
ris sagittatis demum reyolutis, loculis connectivo intus adna- 
tis. Ovarium orato-lanceolatum, 4"' longum, in stylum 
attenuatum, stigmatis lamellis lineari-oblongis obtusis. Cap- 
sula (ex icone cl. inventoris) calycem subaequans, e pedun- 40 

culo curvato pendula , bilocularis , loculis placentae ope semi- 
bilocellatis. 

Venezuela: in regione superiori prov. Merida pr. las La- 
gunetas, ubi flor. m. Novembr., incolis „ Rondona " (Moritz 
n, 1189). 

6, I<. Elisabethae Gr. caule teretiusculo glabro laevi, 
i'oliis ellipticis utrinque attenuato-acutis longiuscule petiolatis 
glabris, caljcis öpartiti segmentis obioiigo-lanceolatis obtu- 
siusculis, corollae rijbrae tubo (16"' longo) cyliudrico aequali 
caljcem paullo superante, segmentis limbi expansis late ovatis 
acntiusciilis parum longiori , genitalibus bqrcviori, Capsula — . 

Syn. Leiothamnus Elisabethae Rieh. Schomb. Yer- 
handl. des Gartenb. -Vereins in Preussen V. 18. p. 155. t. 1. 

Gaulis frutescens, erectus, simplex 3 — 4pedalis, 2 — 
3'" diam., laete virens , cylindricus , laevis , internodiis pleris- 
qne 2 — 3"' longis. Folia 6" longa (excluso petiolo), 2 — 
2 1 /'2 // longa, basi in petiolum 1" longum attenuata, apice in 
acumen acutissimum protracta, membranaceo-herbacea, laete 
virentia, nervo latiusculo subtus parum proininulo, venis pau- 
cis distantibus _, petiolis basi vaginula brevissima distinctis. 
Flores solitarii, peduncnlo laevi 1'" diam. Calyx erecto - 
patens, 1" longus, basi 4"' latus, segmentis supraincumben- 
tibus margine pellucidis 2'" feie latis. Corolla hyocrateri- 
morpha, tnbo 16'" longo, V" lato, limbi segmentis 12"' lon- 
gis, 9 — 10"' latis, abrupte in acumen trianguläre acutum 
vix mucronulatum acutatis. Stamina subinaequalia, filamentis 
4 — 6'" supra tubum corollae exsertis superne filiformibus, 
antberis sagittatis oblongo-linearibus 2'" longis demum apice 
recurvis. Stylus superne duriusculus , stamina longiora paul- 
lum exccdens, laevis, stigmatis lnmollis lanceolato- oblougis 
obtusis, Capsula ignota, 41 

Guiana anglica : in sylvis profundis montium Roraima 
(Rieb. Schomburgk n. 1024). 

Tachia Aubl. — Gr. 1. c. p. 80. 
1. T. guianensis Aubl. guian. 1. t. 29. — Marti us 
nor. gen. 2. t. 189. 

Guiana anglica: in ripa flum. Cotinga flor. ra. Deceinbr. 
(Rieh. Schomburgk n. 1546). 

Leianthus Gr. gen. Gent. p. 196. et in DC. prodr.9. p. 83. 
1. Ja, longifolius Gr. Gent. 1. c. — Syn. Lisianthus L. 
mant. p. 43. 

Jamaica (Hart weg n. 1550). 

Voyria Aubl. — Gr. in DC. prodr. 9. p. 83. 

1. V. flavescens Gr. 1. c. p. 85. 

Brasilia borealis: ad Humen Amazonas (Poeppig n. 
3064.) 

2. V. uniflora Lara. — Hook, in Bot. Miscell. 1. t. 25. 
Guiana anglica (Rob. Schomburgk). 

Swertieae Gr. 1. c. p. 86. 

Gentiana T. — Gr. 1. c. 

Sect. Andicola Gr. 1. c. p. 87. 

1. G. rupicola Kth. nov. gen. 3. t. 220. f. 2. 

Ludit caule vegetiori palmari florem multo superante: G. 
rupicola var. vegetior Benth. in pl. Hart weg (n. 1247). 
Ecuador (Hart weg n. 1242, 1247, 1249. 1250). 

2. G. limoselloides Kth. 1. c. t. 220. f. 1). 
Ecuador (Hart weg n. 1248). 

3. G. cernua Kth. 1. c. p. 132. — Gr. 1. c. p. 88. 
Ecuador (Hartweg n. 1244). 

4. G. coryinbosa Kth. 1. c. t. 224. 42 

Ecuador (Hart weg n. 1253). — Venezuela: iu Sierra 
Nevada flor. m. Januar, in Paramo de Mucuchie fl. m. Octobr. 
(Moritz n. 1185 et 1187a.) 

5. G. foliosa Kth. 1. c. p. 133. — Gr. 1. c. p. 90. G. 

diffusa Benth. PI. Hartw. p. 228. 

Ecuador (Hart weg n. 1251): haec est forma Hnm- 
boldtii legitima et haud scio quo errore idem numerus apud 
Walpers Repertor. 6. p. 505. ad G. diffusam Kth. refe- 
ratur. 

y. flaviflora Gr. 1. c. G. cerastioides ß. chimbora- 
zensis Benth. 1. c. p. 227. 

Ecuador (Hartweg n. 1243). 

6. Cr. selaginifolia Gr. caule humili adscendente dense 
folioso superne in ramos paucos diviso , foliis coriaceis ovato- 
lanceolatis obtusiusculis margine scahrinsculis, cymis termi- 
nalibus coarctatis multiüoris, corollae rotatae imberbis „vio- 
laceae" seginentis elliptico-lanceolatis obtusis calycem pro- 
funde 5fidum vix duplo superantibus. 

Syn. G. nummulär ifol'ta var. crassulifolia Benth. in pl. 
Hartweg. vol. II. p. 228. apud Walp. 1. c. ex numero bre- 
vique adumbratione. Media profecto stat int er G. nummu- 
lär if öl iam Gr. et G. foliosam Kth. , at praeter alia discri- 
mina calyce profundius diviso ab utraque specilice distin- 
cta est. 

Rhizoma filiforme, 1'" diam., flexuose descendens, in cau- 
les 1—2 eosque fertiles abiens. Caulis palmaris, a basi ad 
apicem foliis patentibus recurvisque dense obtectus, a medio 
in ramos 2 — 8 ipsi conformes fastigiatos divisus, internodiis 
1"' fere longis foliorum basi infracta occultatis. Folia sub- 
aequalia 4 — 6'" longa, iVa— 2'" lata* versus apicem sen- 
sim attenuata, apice obtusiucula, trinervia, nervis siccitate 43 

partim prominulis. Cyma terminalis, ovoidea, racemiformis, 
10 — löllora, pcdicellis in fuliorum sinn occultatis 1 l /J" lon- 
gis. Calvx 4'" feie longus, lobis lanceolato- attenuatis tubo 
duplo longioribus! Corolla patens, 6'" longa, seginentis 
1 '/V" latis stamina duplo excedentibus. Ovarium oblongo- 
lineare, arutinsculum, stamina panllo superans, stigmatibus 
miniitis erectiuscnlis. 

Ecuador (Hartweg n. 1252): „juxta craterem montis 
Volcan de Pasto alt. 12000"' sec. Bcntham 1. c. 

7. Cr. viridis Gr. canle stricto erecto pedali , cymae race- 
miformis floribus cernnis „virescentibus", foliis coriaceis late 
linearibns acntinscnlis margine scabrinscnlis^ imis aggregatis, 
corollae rotatae imberbis seginentis elliptico-lanceolatis obtu- 
sinscnlis calycem öpartitnm duplo superantibus. 

Seriei specierum inserenda est jnxta G. hyssopifoliam 
Kth. et cum eadem conuectit G. Swertioiden Gr. affiuesque. 

Radix perennis. Canlis solitarius , cylindricus, laeviuscu- 
lus, glaber, inferne l 1 /? — 2'" diam., internodiis plerisque 
subaequalibus l.'/a — 2" longis. Folia snbaequalia 2" longa, 
2" lata, versus apicem attenuata, basi late sessilia et am- 
plexicauli-contigua, tenuiter trinervia et venoso -reticulata, 
sicca lutescentia, ima 12 — 16 in rosulam approximata. Cy- 
ma racemiformis augusta, a medio caule incipiens, cymulis 
singulis 3 — öiloris dichotomis, pedicellis plerisque semipolli- 
caribus strictis apice sub anthesi cernuis demum erectis. Ca- 
lyx 3" longus , seginentis ovato-lanceolatis acutis in tubum 
abbreviatum connexis. Corolla patens, 6'" longa (ex sche- 
dula „virescens"), seginentis i^/a"-' latis genitalia sesquisu- 
perantibus capsulamque lineari - oblongam demum aequantibus. 

Venezuela: in in. Paramo de la Culata flor. m. Decembri 
(Moritz n. 1186). 44 

8. G. swcrtioidcs Gr. 1. c. p. 92. — Syn. G. swertioi- 
dcs ß. Bcnth. in pl. Hart weg. ex numero. 

Ecuador (Hartweg n. 1246). 

Sect. Amarellu Gr. 1. c. p 95, 

9. G. mcxicaica Gr. 1. c. p. 96. 

Mexico: pr. Real del Monte (C. Ehrenberg n. 79). 

Sect. Chondroyhylla Bang. — Gr. 1. c. p. 104. 

10. G. Gayi Gr. 1. c. p. 106. 
Chile (Bridges iL 1250). 

Sect. Pnenmonan/hc Neck. — Gr. 1. c. p. 109. 

11. G. spathacca Kth. 1. c. p. 135. — Gr. 1. c. p. 113. 

Mexico (Aschenborn): pr. Real del Monte, in monte 
Cerro veutoso pr. Regia etc., pr. las Ranas flor. m. Decembr. 
et Januar. (C. Ehrenberg n. 77 et 1051.) (Aschenborn 
n. 682.) 

12. G. adsurgcns Cerv. — Gr. 1. c. p. 113. 

Mexico : in pratis pr. Real del Monte, Hnajalote etc. ilor. 
m. Novembr., Decembr. (C. Ehrenberg, B. et n. 76.) 

13. G. Salpinx Gr. canle erecto siraplici scabrinsculo, fo- 
liis basi connatis lanceolatis vi ovato-lanceolatis acnmiuatis 
trinerviis glabris niargine glabriusculis , lloribus axillaribns 
oppositis breviter pedicellatis, snpremis cum terminali in cy- 
mam 5 — 7ftoram collectis, bracteolis binis basi connatis ca- 
lycem amplectentibus ipsumque aequautibus, calycis 5fidi tubo 
campanulato lobos lineares sqnarroso - patulos subaequante, 
corollae pnrpureae tubo clavato calycein duplo , limbuiu qua- 
druplo superante , lobis 5 o>atis obtnsiusculis rerolntis, plicis 
niiuutis integris acutis hiuc obsoletis, antheris liberis exsertis, 
seniinibus — . 

Species speciosa, juxta G. calyculatam Llav. collocan- 
da, cni sane proximae calyx tubulosus corollae tubo paullo 45 

brevior adscribitnr, ccterum convcnit singulari bracteolarum 
conformatione et limbo corollae revoluto. 

Caulis strictus, bi tripedalis, Iiabitu G. Pneumonan- 

thes, internodiis 1 — 2" longis. Folia 1 — i 1 /«" longa, 3 — 
6'" lata, herbacea, hinc sub antbesi marcescentia. Pedicelli 
axillares 4"' loiigi, patentes, apiee in bracteolas dilatati. Ca- 
ljx 8'" longns, lobis herbaceis distantibus membrana intra- 
ealycina apiee trnneata connexis. Corollae tubns 16 — IS'" 
loiigus, inferne tenuis sensimque dilatatns, a medio campani- 
formis et superne 5'" latus, lobis 4 — 5'" longis et 2"' latis. 
Filanienta e corollae tubo Z'" exserta , accedentibus anlheris 
linearibus flavia 2 y// longis paullisper recnrvis. Ovarium li- 
neari-lanceolatum, stamina subaequans, apiee in Stigmata ob- 
longa reAoliita attenuatum. Capsula ignola. 

3Iexico: pr. Temascaltepec (C. Ehrenberg, E.). 

Ejcadenus Gr. obs. de Gent. p. 36. et in DC. prodr. 9. 

p. 127. 

1. E. parviflorus Gr. gen. Gent. p. 322. 

Mexico (Ascbenborn n. 505): pr. Real del Monte (C. 
Ehrenberg, D.). 

Halenia Borkh. — Gr. in DC. prodr. 1. r. p. 128. 

1. H. asclepiadea Gr. gen. Gent. p. 326. 

Specimen majus cyma terminali sub-12flora instruetum. 
Ecuador (Hart weg n. 1254). 

2. H. planta ginea Gr. 1. c. p. 327. 

ß. apiculata, calcaribus corollam dimidiam aequanti- 

bus. — H. apiculata Mart. et Galeott. in Bullet. Bruxell. 

11. P. 1. p. 371. ex descriptione ab hac forma parum recedit. 

Mexico : Real del Monte, Huajalote, Cuesta blanca, Cerro 

ventoso (C. Ehrenberg n. 59). 46 

3. H. multiflora Beiith. in pl. Hart weg n. 210. Rece- 
dit nostra corollae lobis obtnsis, convenit et recognoscitur 
ealcaribus' brevissimis corniculiformibus corollae niultoties su- 
peratis. 

Mexico: pr. Habajas (Ehrenburg n. 608). 

Menyantheae Gr. in DC. prodr. 9. 136v 
JLimnanthemum Gmel. — Gr. 1. c. p. 138. 
1. Ja. Humboldtianuiii Gr. gen. Gent. p. 347. 

Mexico: pr. Veracruz, Angangueo (Ehrenberg). — Ve- 
nezuela: pr. Barcelona, Angustura (Moritz n. 560). — Guia- 
na anglica: in ripa fl. Essequebo (Rieh. Schomburglc 
u. 185). 

Plantae Kegelianae Surinamenses. 

(Continiiatio v. Linu. Tom. XXI. p. 181—284.) 

Auetore 

Aug. G a r c k e. IMlleniaceae DC. 

Davilla Vand. 

1. D. elliptica St. Hil. Fl. Bras. merid. I. p. 17. Walp. 
Repert. I. p. 66. 

In fruticetis prope Poelebantje. Febr. 1845. Hb. Kegel, 
ii. 690. 

Soliocarpus Roland. 

2. ». dentosug Mart. Walp. Repert. II. p. 746. Frutex 
8 — 15 ped. altns. 

In fruticetis et silvis prope Paramaribo. Jul. 1844. Hb. 
Kegel, n. 122 et 374. 

3. D. brevipedicellatus Gte. Ramis glabris, leviter 
striatis, debilibus, non scandentibus ; foliis coriaeeis, ellipticis 
apice acuminatis, basi subundulato-repandis, a medio acute 
et remote serratis, supra glaberrimis, subtus nitidis, in ner- 
vis tantum appresse pilosis; floribus axillaribus lateralibusque 
aggregatis numerosis brevipedicellalis, pedicellis puberulis, 1 48 

— 2 lin. longis; calycibus inaequalibus , glabria ; fructu glo- 
boso, glabro. 

Ad ripas fl. Suriname prope Joden - Savanna. Novbr. 
1845. Hb. Kegel, n. 1186. 

Frutex haud scandens modice altus esse vidctur. Rami 
teretes, leviter striati, debiles, flexuosi. Folia elliptica vel 
oblonga, cuspidata, coriacea, supra opaca, subtus pallidiora, 
nitida, absque petiolo 3 — 3 '/ 2 poll. longa, l 1 /^ — 1 3 ' 4 poll. 
lata, e nervo medio utrinque 8 — 9costata, apice ia euspi- 
dem semipollicarem exeuntia. Petioli semipollieares, glabri. 
Flores axillares lateralesque , aggregati. Peduncnli 1 — 2 lin. 
longi. Sepala iuaequalia , coriacea. Filamenta apice aliquan- 
tiiluiu incrassata. Stylus subterminalis , curvatus, stigmate 
peltato , obliquo. Fructus haud perfecte maturus magnitudiiie 
Pt'si sativt, calyce sustentus , globosus, basi uno latere saepe 
dehiscens. Semina nitida, nigro-rufescentia, arillo inclusa, a 
basi parietis ascendentia. 

4. ©. semidentatus Gke. Ramis glabris, rimosis, haud 
scandentibus; foliis coriaceis, ovato- vel oblongo - ellipticis, 
cuspidatis, basi integerrimis vel subundulatis, a medio remote 
serratis, supra glaberrimis, opacis, subtus rufis, lepidoto- 
puberulis; floribus axillaribus et lateralibus aggregatis; pe- 
duuculis pubescentibus; sepalis ovalibus, pubescentibus, aequa- 
libus, merabranaceis; ovario glabro; fructu globoso, glabro. 

In fruticetis et silvis prope Paramaribo. Jul., Aug. cum 
floribus et fruct. immat. 1844. Hb. Kegel, n. 191 et 457. 

Frutex 12 — 20 ped. altus, nou scandens. Rami teretes, 
llexuosi, cortice rimoso, glabro, in canescentem vergenti ve- 
stiti. Folia absque petiolo 3*/ 2 — 8 poll. longa, l 1 ^ — 4 
poll. lata, supra glabra, laevia, sobtns rufa, appresse lepi- 
doto-puberula, e nervo medio utrinque 11 — 14costata, basi 49 

ovata vel acuta, apice in acnmen cuspidatum producta. Pe- 
tioli semiteretes , supra caualiculati, pilosi, */g — 1 poll. 
longi. Flores axillares et laterales, aggregati. Pedunculi 
capillacei, semipollicares , pubescentes. Sepala 5 ovalia vel 
obovato-rotundata, maguitudiue aequalia, membranacea , ap- 
presse pubescentia. Petala tria, oblouga, facillime caduca, 
sepalis paulo majora. Filameuta apice aliquantulum incras- 
sata, petalis sepalisque breviora; antherae oblongae. Stylus 
staraiua aequaus; stigma peltatum. Ovarium globosum, gla- 
brum. Fructus iiumaturus, baccatus, calyce sustentus, glo- 
bosus. — Flores omues hermaphroditos vidimus. 

Doltocarpo spinulifero Miq. affinis, sed differt foliis lou- 
gioribus et latioribus, e quorum nervis mediis utrinque plures 
costae excurrunt, pagiua superiore glabra et opaca (non ni- 
tida) , sepalis aequalibus (non magnitudine valde disparibns) 
et membranaceis (uon coriaceis), stylo stamina aequaute, 
ovario et fructu glabro (uon albo-pubesceuti). 

Tetracera, auct. F. A, G. Miquel. 
T. asperula Miq. in Linn. XVIII. 133. var. foliis majo- 
ribus acutis. 

Frutex ramis procumbentibus. In arenosis ad Maria- 
paston. Kegel n. 1311. 

T. ovalifolia DC. I. 68. var. racemis densins tomentel- 
lis, foliis superioribus acutis, vix species. 

Frutex procumbens in arenosis ad Joden- Savanna. Ke- 
gel n. 1156. 

Bixineae Kth. 

Bixa L. 

5. B. OreUana L. DC. prodr. I. p. 259. 

In hortis prope Paramaribo. Septbr. 1845. Hb. Kegel, 
n. 1020. 

22r Bd. ls Heft. 4 50 

Baiiara, anct. F. A. G. Miquel. 
B. guianensis Aubl. I. 547. t. 217. 
Frutex 20-pedalis pr. Beekhuizen. Kegel, n. 942. 

Violarieae DC. 

Calyptrion Giug. 

6. C. AuMetii Ging. DC. prodr. I. p. 289. 

Ad margin, silv. prope pl. Quarta. Aug. 1844. Hb. Ke- 
gel, li. 296. 

Alsodeia Fet. Tb. 

7. A. Ria na Kl. Mss. Conohoria Riana DC. prodr. I. 
p. 312. 

In silvis prope Cassepoerekreek et plant. Beekhuizen. 
Septbr. 1844. Novbr. 1845. Hb. Kegel, n. 645. 

Ainphirrox , auct. F. A. G. Miquel. 

A. Suriiiainensis (Hybanthus Surin. mihi in Linn. XVIII. 

738). Cum corollam examinare non licuit, ex auctoritate 

domini L. A. Tulasue ad AmpJiirrocis geuus stirpem re- 

tuli (Anu. de sc. nat. 1847. p. 370)^ quam vero ab A. longi- 

folia Spreng, omnino distinetam esse uullum dubium est. 

Frutex 8 — 10-pedalis, floribus albis, in sylvis iimbro- 
sis humidis ad fl. Saramacca. Kegel, n. 1338. 

Polygaleae Juss. 

Polygala L. 

8. P. adenophora DC. prodr. I. p/327. P. incarnata 
Aubl., non Lin. 

In arenosis prope Saron. Maio 1846. Hb. Kegel, n. 1262. 

9. P. longicaulis H. B. K. — DC. prodr. I. p. 327. 

In arenosis prope Saron. Maio 1846. Hb. Kegel, n. 1280. 

10. P. vaiiaMlis H. B. K. DC. 1. 1. p. 328. Floribus 
albis et roseis. 51 

In areuosis prope Mariepastou. Mai 1846. Hb. Kegel, 
n. 1298 et 1299 et in areuosis prope Joden- Savanna. Novbr. 
1845. Hb. Keg. n. 1098. 

11. P. luollis H. B. K. DC. ]. 1. p. 330. 

In areuosis prope Joden -Savanna et Saron. Novbr. 
1845. Mai« 1846. Hb. Kegel, n. 1123 et 1423. 

12. P. appressa Bentli. Journ. of bot. IV. p. 100. "Walp. 
Repcrt. I. p. 201. 

In areuosis prope Joden- Savanna. Novbr. 1845. Hb. 
Kegel, n. 1099. 

Bredemeyera Willd. 
(Calacoma Benth.) 

13. Bredemeyera l>racteata Kl. Mss. Frutex 12 — 
15 ped. altus. 

In areuosis prope Mariepaston, raro. Mai 1846. Hb. 
Kegel, n. 1292. 

Trlg'onia Aubl. 

14. T. xanthopila Gke. Foliis oblongis vel obovato - 
ellipticis, acuminatis, supra glabris , subtns flavescenti- vel 
cano - flavescenti - toraentosis , brevipetiolatis. 

Ad ripas fl. Samaraccae super. (Maio 1846) et fl. Cas- 
sepoerekreek. Novbr. 1845. Hb. Kegel, n. 1177. 

Frutex subvolubilis. Rami teretes, tubercnlis creberri- 
mis scabri, glabri, uovelli dense flavo-pubesceutes. Folia 
absque petiolo 3 — 4 poll. longa, l 1 /^ — 2 poll. lata, oblonga 
vel obovata-elliptica, basi obtusiuscula, in petiolum non at- 
teuuata, apice acuminata, supra glabra excepto nervo medio 
aliquantulum piloso , subtns tomeuto flavescenti vel in adultis 
cano -flavescenti denso et pilis simplicibus vestita, e uervo 
medio subtns prominente et paululum piloso 6 — 8costata. 
Petioli 2 — 4 lin. lougi, rugulosi, subtns paulo pilosi, supra 

4* 52 

lanaliculati. Stipulae faeillime deciduae. Flores axillares et 
terminales (sed non paniculatim terminales) , longe racemosi, 
lutescentes; racemi folium snperantes, 5 — 6 poll. longi, ra- 
chis ramulique pilosi. Pedicelli 1 — l!/ 2 lin. longi, pilosi. 
Calyx profunde öfidus, 3 lin. longus, extrorsum appresse fla- 
yescenti-pubescens, introrsum glaberrimus, coloratus, segmen- 
tis oblongis vel obovato-oblongis, obtusis, subinaequalibus. 
Petala 5 inaequalia, superius calycem longitudine aequans, 
extus basi gibbosum, intus concavum, supra cavitatem pube- 
rulum, lateralia 2 spathulata, inferiora lateralibus subaequa- 
lia. Stamina petalis triente breviora; filamenta 6 autherifera, 
alia sterilia. Pistillum stamina aequans. Ovarium ovoideum, 
flavo-lanatum. 

Caryopliylleae DC. 

Mollug-o Ser. 

15. M. verticillata L. DC. prodr. I. p. 391. 

In arenosis prope Mariepaston. Maio 1846. Hb. Kegel, 
n. 1310. 

Dryuiaria Willd. 

16. B. cordata Willd. DC. prodr. I. p. 395. 

In pascuis prope Beekbuizen. Jul. 1844. Hb. Kegel, 
n. 50. 

Malvaceae R. Br. 

Iflalachra L, 

17. M. Kegcliana Gke. Caule erecto , minute pubero, 
tuberculoso-hispido et linea longitudinali villosa decurrenti 
notato; foliis inferioribus trilobis, lobis valde inaequalibus, 
lateralibus brevissimis, terminali longe producto, acuto, fol. 
superioribus obsolete trilobis vel ovato-lauceolatis, omnibus 
inaequaliter serratis, acutis; rapitulis pedunculatis, öfloris, 
foliis floralibus braeteiformibns tribus, triangulari-coidatis, 53 

subconeoloribus , petiolatis, stipnlatis, stipulis decem tubercu- 
loso-hispidissimis. 

In cultis prope Paramaribo. Maio 1845. Hb. Kegel, 
n. 867. 

Caulis teres, pilis basi tuberculosis simplicibus ilavescen- 
tibus hispidus, praetcrea minutissime pubes et linea villosa a 
ramo ad ramum decurreuti obsitus. Folia 3 — 4 poll. longa, 
medio i*/ 9 — 2 1 /<2 poll. lata, utriuque tuberculoso-hispida, 
quinquenervia , inferiora e basi ovata inaequaliter triloba, lo- 
bis dissimilibus, lateralibus brevissimis, J / 4 — }J$ poll. longis, 
terminali longissimo, a sinubus obtusis 2 — 2 1 /2P "« longo, 
triangulari, fol. superiora e basi ovata elongato-lanceolata, 
omnia excepta ima basi inaequaliter serrata, acuta. Petioli 
, / a — l 1 ^ poll. longi, pilis basi tuberculosis et linea lougitu- 
diuali dense villosa obsiti. Stipulae petiolares gemiuae, pol- 
licem loiigae, subulato-setaceae, persistentes, totius plantae 
more tuberculoso-hispidae. Flores in foliorum bracteiformium 
axillis solitarii, sessiles vel brevi pedunculati et sie capitula 
involucrata cum setis iuterjeetis mentientes; in siugulis pseudo- 
capitulis öiloris aggregati, tres inferiores tx'ibus foliis bractei- 
formibus breviter petiolatis, triangulari - cordatis , tuberculato- 
hispidis, subconeoloribus (non parenehymate albo, quäle in 
M. capitata) suffulti, ceteri duo superiores centraiesque sin- 
guli seta (folio abortivo) suffulti tuberculato-hispidissima, 
paulo ipsis longiore. Petioli illorum trium foliorum bractei- 
formium duas, tres et quatuor stipulas setaceas gerunt, ut 
capitulum quodque decem stipulis fuleiatur. Calyx 2 — 3 lin. 
lougus, cupuliformis, ultra medium öfidus, laciniis lanceola- 
tis, 3nerviis, secus nervös et praeeipue margine apiceque tu— 
berculoso- hispidus. Petala triente longiora, ab apice obtuso 
et inaequaliter subbilobo ad basiu seusim attenuata, extror- 
sum minutissime puberula. Tubus stamineus petalis paululum 54 

brevior. Capsula calyce persistente eincta paululuinque bre- 
vior, solubilis in cocca 5 glaberrima, basi acuta, apice ob- 
tnsa, dorso convexa et venosa, lateribus plana vel minus 
veuosa. 

Pavonia Cav. 

18. P. Typhalea Cav. DC. prodr. I. p. 443. 

Ad vias et in silvis prope plant. Quarta. Jul. 1844. Hb. 
Kegel, n. 133. 

Albelmosclius Medik. 

19. A. esculcntus Wght. et Arn. Hibiscus escul. L. DC. 
prodr. I. p. 450. 

Prope Paramaribo colitur. Aug. 1845. Hb Kegel n. 977. 
Hibiscus L. 

20. H. feifsircatus Cav. DC. prodr. I. p. 449. Iis, quae 
Cl. Miquel in Liun. vol. XVIII. p. 354. de Hibisco bicomi 
et H. bifurcato Cav. disserit, omnino assentimns. 

Ad fossas prope Poelebantje. Jim. 1845. Hb. Kegel, 
n. 929, 

Paritium Adr. Juss. 

21. T. liliacciim Adr. Juss. in St. Hil. Flor. Brasil, me- 
rid. I. p. 256. Hibiscus tiiiaceus L. DC. prodr. I. p, 454.' 

In fruticetis prope plant. Geyersvlyt. Sept. 1845. Hb. 
Kegel, n. 1019, 

Crossypium L. 

22. Cr. aciuninatum Roxb. cf. Wight Illustr. of lud. bot. 
I. p. 57. 58. tab. 27. 

Prope Paramaribo colitur. Aug. 1845. Hb. Kegel, n. 968 
et 969, 

Sirta L. 

23. S. glomcrata Cav. DC. prodr. I. p. 460. 

In fruticetis et ad vias prope plant. Tourtonne et plant. 
Quarta. Jul. 1844. Hb. Kegel. 197 et 336, 


55 

24. S. rhombifolia L, DC. 1. 1. p. 462. 

In cultis prope Paramaribo. Jim. 1844. Hb. Kegel, n. 7. 

25. S. urens L. DC. 1. 1. p. 165. 

In silvis prope plaut. Quarta. Oct. 1845. Hb. Kegel 
u. 1026. 

Buettneriaceae R. Br. 

Theoforoina L. 

26. Th. (actio L. DC. prodr. I. p. 484. 

Prope plant. Tourtomie. Jul. 1844. Hb. Kegel, n. 181. 

Waltheria L. 

27. W. a ine r nana L. DC. prodr. I. p. 492. 

In arenosis prope Joden -Savaima. Noybr. 1845. Hb. Ke- 
gel, n. 1110. 

Melochia L. 

28. ]»I. ulmifolia Benth. in Hook. Jouru. of bot. IV. p. 129. 
Walp. repert. I. p. 342. 

In silvis prope Hb. Kegel, ri. 247. 

29. H. {Ricdleia) sparsiflora Kl. in litter. 

In sepibus prope Poelebantje. Jul. 1844. Hb. Kegel, 
n. 305. 

Sterculiaceae Vent. 

^uararibea Aubl. 

30. Q,. macrophylla Kl. Mss. Frutex 10 — 12 ped. 
altus. 

Ad ripas rivuli Saramacca - Kauaal inter flum, Saramac- 
cam et Surinam. Maio 1846. Hb. Kegel, n. 1255. 

Tiliaceae Juss. 

Triumfetta L. 

31. T. altbaeoides Lmk. DC. prodr. I. p. 507. 

Ad vias prope Poelebantje. Jul. 1844. Hb. Kegel, n. 57. 56 Sloanea, auct. F. A. G. Miquel. 
Sl. Pluinieri Axibl. I. 536. excl. syn. (Sl. dentata L. et 
DC. partim). In nostra folia lato-crenata, in vera «S7. den- 
tata potius s errat a. 

Arbor 50 — 60-pedalis, ad ripas fl. Cassepoerekreek. 
Kegel, n. 1175. 

Sl. coryinbiflora DC. I. 516. ex brevi phrasi yix dubia. 
Arbor 20 — 25-pedalis, in sylvis ad plant. Tourtonue. 
Kegel, n. 939. 

Anrantiaceae DC. 

Citrus L. 

32. C Mfedica Risso. DC. prodr. I. p. 539. Ab incolis 
Lemmetjes noniinata. 

Ubique in sepibns prope Paramaribo. Decembr. 1845. Hb. 
Hb. Kegel, n. 1230. 1231. 

33. C. Decmnaiia L. DC. 1. 1. 

Colitur. Januar 1846. Hb. Kegel, n. 1233. 

34. C. vulgaris Risso. DC. 1. 1. 
Colitur. Januar 1846. Hb. Kegel, n. 1232. 

Oxalideae DC. 

Oxalis L. 

35. O. hedysaroides H. B. K. DC. prodr. I. p. 691. 
Ad vias prope plant. Quarta. Hb. Kegel, n. 284. 

jSimarubeae Rieh. 

(fcuassia L. 

36. Q... amara L. DC. prodr. I. p. 733. 

In silvis prope Mariepaston (Mai 1846) et prope plaut. 
Contigno's-Grond. Noybr. 1845. Hb. Kegel, n. 1093. 57 
Oclinaceae. 

Goinphia Sebreb. 
37. €J. isophylla Gke. Glaberrima; foliis elongato-ovatis, 
acntis, argute spinnloso-serratis, basi obtusis integris vel 
obsolete serratis, breviter pctiolatis, 3 */■ — 4 poll. longis, 1 
— i , / 2 poll. latis, racemis termiualibus apice subsimplicibus 
basi compositis ; calycibns post authesiu reflexis ; antheris uu- 
dulato-rugulosis; baccis subelliptico-obovatis , gynobasi cla- 
vatae iisdem aequicrassae vel paulum angustiori iiisidentibus. 

In areuosis prope Mariepaston. Maio 1846. Hb. Kegel, 
n. 1291. 

Frutex procumbens. Ramuli obtuse angulati, rimosi, ad- 

ulti einerei, lenticellis punctiformibus adspersi, juniores fusci. 

Folia 3 J / 2 — 4 poll. longa, 1 — i 1 /^ poll. lata, elongato- 

ovata, apice acuta, nou acuminata, basi obtusa, margine ex- 

cepta ima basi appresse et argute spinuloso-serrata, erasse 

eoriacea, utrinquc paululum nitida, concoloria, nervo medio 

supra et subtus praecipue apicem versus acute proininenti, 

secundariis tenuibus, crebris, arcuato-ascendentibus , utrinque 

impressis; substantia foliorum tenax, nee fragilis. Petiolus bre- 

vis , 2 lin. lougus, supra canaliculatus, marginibus involutis. 

Stipulae 2 lin. longae, trianguläres apice subnlatae. Race- 

mi 2 1 /< i — 3 J / 2 unciales , apice simp'lices, basi compositi et 

basi tantum bracteati. Pedunculi 6 lin. longi, teretiusculi, 

alabastro duplo longiores. Sepala oblonga, exteriora acu- 

tinscula, brunnea , interiora obtusiuscula, flava cum saturiore 

nervo medio lato, omnia petalis paululum breviora^ 8- 1 /« ^ 11 » 

longa, 1 — i*/ a lin. lata, nervo medio infra apicem in spi- 

nnlam brevem exeunte, post authesin reflexa, paulnlnm per- 

sistentia. Petala euneato-obovata, subemarginata in unguem 

attenuata, sepalis paululum longiora. Antherae sessiles, un- 

dulato - rugulosae , petalis fere triente breviores. Baccae 1 — 58 

2 subelliptico - obovatae , 4 lin. longae , gynobasi clavatae 3 
— 5 lin. longae iusidentes. 

Hostmannia Plancb. 

38. H. elvasioides Planch. Walp. repert. V. p. 400. 
Crescit in Surinamo. Hb. Kegel, n. 274. 

Celastrineae R. Br. 

Hex L. 

39. I. celastroides Kl. Mss. Frutex 12 — 15-ped. 
altiis. 

In fruticetis prope Paramaribo (Oude Ryweg). Aug. 1844. 
Hb. Kegel, n. 415. 

Anacardieae Liudl. 

Anacardiuin Rottb. 

40. A. occidentale L. DC. prodr. IL p. 62. 

In arenosis prope Joden- Savanna copiose et in fruticetis 
prope Poelebantje. Jnl. 1844. Hb. Kegel, n. 182. 

Mangifera L. 

41. Htf. indica L. DC. 1. 1. p. 63. 

Ad margines silvarum prope Paramaribo (efferata?). Jnl. 
1844. Hb. Kegel, n. 123. 

Vocliysieae St. Hil. 

Vocliysia Juss. 

42. V. arcuata Gke. Foliis ternis, brevipetiolatis, oblongo - 
elliptieis, basi obtusis, apice breviter obtuse-acuminatis, utrin- 
qne glaberrimis, hitescenti- viridibus , opaeis; racemis axilla- 
ribns, arcoatis, densifloris 5 pedicellis nnifloris, snb lente mi- 
nute pnbescentibus, floribus glabris ; rapsula trigona, glabra. 

In silvis prope Beekhnizen. Febr. cum florib. et Jnl. 1845 
cum fructibus. Hb. Kegel. 11. 684. 943. i 59 

Raini glabri, tcretiusculi. Folia coriacea, ternata, in- 
stantia, brevipetiolata , oblongo-elliptica, basi obtusa vel pau- 
liiliini acntiiiscula , apice obtuse-apiculata, nervo medio snb- 
tus prominente, venis parallelis tennibiis ad margineni ana- 
stomosantibus, glaberrima, snpra lutescenti-viridia, opaca vel 
vix paiiluliim nitida, snbtus opaca, 4 — 5-nncialia, 1 V fl — 
~Va P ^' 'ata. Petioli brevissimi , 2 lin. longi, snpra cana- 
liculati j glabri. Stipnlae decidnae, minimae. Racemi axilla- 
res, incnrvati, elongati, solitarii, pennac eorvinae crassitu- 
dine. Fediinciili siibverticillati, teretes, nniflori, glabri, snpra 
insertionem bractcati. Rracteae minntae , sessiles , solitariae, 
decidnae. Petala tria , glabra, lutea, intermedium oblongo- 
oboyatnm, lateralibns oblongis ranlto niajus, Capsula trigona, 
glabra, rugosa, pollicem longa. 

IijtBirarieae Jnss. 

iSodeeas L. 

43. D. surinamen&is Linn. fil. Suppl. pl. p. 36 et 245. 
Encyclopedie methodique tom. II. p. 289. DC. prodr. III. p. 91. 

In fossis et ad ripas fluni, prope Paramaribo. Jul. 1844. 
Hb. Kegel, n. 323. 

Eiagerstroeinia vYilld. 

44. Ei. indica L. DC. prodr. II. p. 93. 

In hortis prope Paramaribo colitur. Octob. 1845. Hb. 
Kegel, n. 1031. 

Passifloreae Juss. 

Passiflora L. 

45. P. laurifolia DC. prodr. III. p. 328. 

Ad margines silvarum prope Paramaribo. Ang. 1844. Febr. 
1845. Hb. Kegel, n. 486 et 703. 

46. P. foetida Cav. DC. 1. 1. p. 331. GO 

In sepibus prope Beekhuizeu. Sept. 1844. Hb. Kegel, 
u. 650. 

47. P. surinainensis Miq. Linn. XVI11. p. 363. Walp. 
Rppert. V. p. 772. 

Ad margines silvarum prope plant. Quarta. Mart. 1845. 
Hb. Kegel, n. 865. 

48. P. Kcgcliana Gke. (Sect. Cüca). Scandens, cir- 
rhifera; foliis membranaceis, lato-ovatis, acutis, apiculatis, 
integris vel utrinque nnidentatis , quinquenerviis, 2*^ — 3 */ a 
poll. longis, 1 3 / 4 — 2 y 4 poll. latis, eglaudulosis; petiolis 8 
lin. longis, quadrangularibus, biglandnlosis; pednncnlis gemi- 
liis, cirrhiformibus; floribus pollicaribus, flavis ; bacca globo- 
sa, membranacea , stipitata. 

In silvis prope Mariepaston. Maio 1846. Hb. Kegel, n. 
1320. 

Canlis volnbilis, striatus, glaber vel pube laxa, deter- 
gibili vestitns. Folia membranacea, glabra vel praesertim 
pagina inferiore pubernla, lato-ovata, apice acuta, apiculata, 
iutegra vel utrinque unidentato- apiculata, quiuquenervia , ner- 
vis infimis aliis multo tenuioribus brevioribusque; e nervo me- 
dio utrinque dno tantnm nervi laterales majusculi exeuntes. 
Petioli paululum supra basiu biglaudulosi ; glandulae sessiles, 
oblongae. Bacca membranacea, stipitata, maguitudine Pruni 
Cerasi. 

49. Passiflorae (Sect. Granadil ae) species. Glaberri- 
ma, scandens, cirrhifera; foliis quinquenerviis, subtus paolo 
pallidioribus , infimis lato-ovatis, obtusis, integerrimis, mu- 
cronatis, ceteris trilobis, basi subcordatis, lobis oblongis, ob- 
tusis, mucronatis, integerrimis vel basi tantum glanduloso- 
serratis, sinubus eglaudulosis; petiolis 5 — 6glandulosis, glan- 
dulis tereti - clavatis ; stipulis magnis, semicordatis, integris ; pedunculis petiolum duplo superantibus, unifloris, 3bracteatis, 
bracteis calvcem fere aequantibus, laxis, ovatis vel oblongis, 
mucronatis; Corona filamentosa duplici , iuteriori brevissima, 
exteriori petalis dimidio breviori; tubo calycino semigloboso. 

In silvis prope plant. Quarta. Marf. 1845. Hb. Kegel, 
n. 858. 

Caulis scandens, teres vel subangulatus, glaber. Folia 
infinia ovata, obtusa, mucronata, inlegerritna, cetera triloba, 
basi leviter cordata, quiuqueuervia , l l / 2 — 2 poll. longa et 
lata, glaberrima, subtus aliquantnlum glancescentia , lobi ad 
medium laminae et ultra separati, terminalis paululum lon- 
gior, omnes oblongi, obtusi vel obtusiusculi, mucronati, inte- 
gerrimi exceptis dentibus 1 — 2glandulosis ad basin loborura. 
Stipulae semicordatae, iutegerrimae, 6 — 9 lin. longae et 5 — 
6 lin. latae. Cirrhi filiformes apice convoluti. Petioli 3 /4 — 
1 poll. lougi, fere semper 5 — 6-, rarius 4glandulosi. Pe- 
duneuli 2 l fa — 2 poll. lougi. Iuvoliicrum 3phvllum, foliola 
elongato- ovata vel oblouga, mucronata , pollicaria, 4 — 5 lin. 
lata. Sepala uncialia, apicem versus utrinque deute magno 
obsita. Petala sepala subaequantia. Bacca subelliptica, 
maguitudiue nucem juglandem band plane aequiparans. Co- 
lor petalorum corollaeque filamentosae accurate coguosci non 
poterat. — 

Passtßorae guianensi Miq. in Linn. XVIII. p. 751. (ubi 
errore typographico Mey. legitur) secundum diagnosin atque 
deseriptionem admodum similis, sed nostra plauta differt fo- 
liorum lobis iutegerrimis, basi tantum 1 — 2glanduloso - den- 
tatis (vix repando - et inaequaliter dentatis) , sinubus eglan- 
dulosis (uon biglandulosis), petiolis 5 — öglandulosis (non ple- 
rumque 3glandulosis), involucri phyllis ovatis vel oblongis 
(non laneeolatis) , pedunculis longioribus. Num ab hac vero 62 

specie differat, nisi comparato specimiue authentico vix diju- 
dicari posse videtur. 

Tasconia Juss. 

50. T. Fockeana Miq. Limiaea XVIII. p. 464. Walp. 
Repert. Y. p. 774. (errore sub sectione Bracteogayna). 

Ad ripas fl. Cassepoerekreek. Novbr. 1845. Hb. Kegel, 
n. 1176. 

51. T. (Sectio Distephana) suucoriacea Gke. Caule 
glabro, tereti, striato; foliis glabris vel subtns puberulis, 
membrauaceis Yel subcoriaceis, ellipticis vel oblongis, acunri- 
natis, mucrouatis, iutegerriinis vel leviter undulato-repandis, 
penninerviis , 2i/ 2 — 4 poll. longis, 1 — 1 J / 2 poll. latis, bre- 
viter petiolatis, supra paululum uitidis, subtus glaucescenti- 
busj petiolis paulo supra basiu biglandulosis pedunculo quater- 
sexiesve brevioribus, 4 — 5 lin. longis; pedunculis racemosis, 
raro simplicibus •, stipulis exiguis, setaceis; bracteis 3 exi- 
guis, subulatis, supi'a basin biglandulosis a flore rubro re- 
motiusculis; tubo calycino polhcari; sepalis oblongis, obtusis, 
longe mucrouatis, 1 */ 2 P°H- longis; petalis oblongis obtusis^ 
nou mucronatis sepala subaequantibus ; corolla filamentosa se- 
palis 6 — 8plo breviore. 

In silvis maximis prope Mariepaston. Maio 1846. Hb. 
Kegel, n. 1424. 

Tnrneraceae H. B. K. 

Turn er a L. 

52. T. opifera Mart. (Reise in Bras. von Spix. u. Mart. 
Tbl. 2. S.552., quamWalpers in Repert. ut supra memoratam 
Passf/loratn guianenscm Miq. et multas alias plantas silen- 
tio transmisit). 

In areuosis prope Saron. Maio 1846. Hb. Kegel, u. 1279. 


Piriqueta Anbl. 

53. P. foliosa Gke. Foliis imbricatis, augustc ovato- 
oblongis, acutiusculis, remote et obtuse crenatis, supra tuber- 
culato - stellatim pilosis et noiinullis pilis simplicibus longiori- 
bus intermixtis, subtus pallidioribus , tomentosis, in uervis 
pilis stellatis obsitis , brevissimc petiolatis; peduncnlis axilla- 
ribus, unilloris, folio paulo brevioribus. 

Ad vias prope plant. Quarta. Jul. 1844. Hb. Kegel, 
n. 110. 

Caulis erectus, strictns, l. 1 /« ped. altus , infra scaber, 
supra pilis brevioribus appressis et longioribus pateutibus basi 
tuberculatis obsitus, dense foliosus. Folia iiubricata, anguste 
ovato-oblonga, acutiuscula, pollicaria, basi 3 — 4 liii. lata, 
obtuse creiiata vel subintegra, e nervo medio 5 — öcostata, 
supra brevioribus pilis stellatis et noiinullis pilis simplicibus 
longioribus obsita, subtus pallidiora tomentosa, in nervis stel- 
latim pilosa, brevissime petiolatn. Petiolus vix lineam lon- 
gus. Pedmiculi axillares, folio paululum breviores, 8 lin. 
longi, pilosi, supra medium obsolete articulati, ebracteati. 
Capsula ab apice ad basin trivalvis. 

Begoniaceae R.Br. 

KegonJa L, 

54. B. g-lnbra Aubl. 

In silvis maximis prope Mariepaston. Maio 1846. Hb. Ke- 
gel, n. 1326. 

Crassnlaceae DC. 

Bryophylluin Salisb. 

55. B. calycinum Salisb. DC. prodr. III. p. 396. 

In frnticetis prope Paramaribo (efferata?). Hb. Kegel. 
ii. 1228. 61 liObeliaceae Juss. 

Ccntropogoii Presl. 

56. C. surinaniensis Pres!. DC. prodr. VII. p. 345. Lo- 
belia surinamensis L. Siphocampylos macranthus Pohl. 

Ad margines silvarum prope Paramaribo et alibi copiose. 
Jv.1. 1844. Hb. Kegel, n. 311. 

Lobelia L. 

57. Ii. domingensis DC. prodr. VII. p. 359. Floribus 
coeruleis albo-maculatis. 

In pascuis uliginosis prope Paramaribo. Aug. 1844. Hb. 
Kegel, ii. 431. 

Sapotaceae Juss. 

ChrysophyLLuin L. 

58. Chr. glabrnm Jacq. DC. prodr. VIII. p. 158. 

In silvis prope Poelebantje. Jnl. 1844. Hb. Kegel, n. 108 

Loganiaceae Endl. 

Spigclia L. 

59. S. Anthelmia L. DC. prodr. IX. p. 7. 

In silvis prope Poelebantje et in pascuis prope pl. Quarta. 
Jul. 1845. Hb. Kegel, n. 137. 

Grentianaceae Lindl. 

Coutoubea Aubl. 

60. C. racemosa Mey. Esseq. p. 86. DC. prodr. IX. p.67. 
In silvis prope Poelebantje. Sept. 1844. Hb. Kegel, n. 605. 

Schultesia Mart. 

61. Seh. hraehyptera Chamiss. in Linn. VIII. p. 8. DC. 
1. 1. p. 68. 

In arenosis humidis prope Paramaribo. Aug. 1844. Hb. 
Kegel, n. 439. 65 Voyria Alibi. 

62. V. pallida Glce. (Sect. Leiphaimos.) Caule simplici 
uuiiloro; squamis parvis, appressis, basi connatis, oblongis, 
oppositis; calycis öfidi corolla sexies octiesve brevioris lobis 
lanceolatis , acutis vel subtriaugularibus, corollae pollicem vel 
sesquipollem longa e tnbo longissimo basi et apice ampliato, 
lobis oblongis ovatisve obtusiusculis; antheris brevistipitatis; 
stylo ovariura duplo sxiperaute. 

Crescit inter folia putrida in fruticetis propc Paramaribo. 
Ang. 1844. Hb. Kegel, n. 458. 

Caulis 5 — 8 poll. longns, internodiis 6 — 14 lin. longis. 
Sqnamae oblongae vel lanceolatae , nuinerviae. Calyx 1 — 
1 '/a li'i« longus. Corollae, nt yidetur, flavae lobi 2 lin. longi, 
margine saepe revoluti, obtnsiuscnli. 

Differt a proxima V. unijlora Lmk. squamis omuibus 
oppositis (uon alternis), oblongis, calyce corolla 6 — 8plo 
(non decies) breyiore, a V. tenella Guilding corolla duplo 
longiore, squamis oppositis (non superioribus alternis), a V. 
tenuijlora Griseb. corolla lougiore et antheris brevistipitatis 
(non sessililjus) et a V. Jlavcscente Griseb. squamis opposi- 
tis (non oppositis alternisque) , corolla duplo longiore , anthe- 
ris non sessilibus. 

Convolvulaceae Juss. 

Ipomoea L. 

63. I. tamnifolia L. DC. prodr. IX. p. 365. Convol- 
vulus tamnifolius Mey. Esseq. p. 95. 

In sepibus prope pl. Tourtonne. Sept. 1844. Hb. Kegel, 
n. 621. 

64. I. subrevoluta Choisy. DC. 1. I. p. 386. 

Ad fossas prope pl. Quarta (Nieuwe Ryweg). Aug. 1845. 
Hb. Kegel, n. 974. 

22r Bd. 1s Heft. 5 66 

65. I. nifcans Gke. (Sect. III. Strophipomoca §. 3. B.) 
Caule tereti, glabro, volubili; foliis cordato-aciiminatis, 

mucronatis utrinque imprimis pag'ina inferiore micanti- piibe- 
scentibus, petiolatis; petiolis piibescentibus, 1 */ a — ^Va P ^* 
longis; pediinculis elongatis, crassis folia siiperantibus , gla- 
bris vel paululum piibescentibus; floribus irregulariter cymo- 
sis; sepalis obovatis, obtnsis, aequalibus, glabris, sese invol- 
ventibus, 3 — 4 lin. longis; corolla anrea, infundibuliformi, 
inferne anguste tubulosa, calyce 3 — 4plo longiore. 

In sepibus prope Paramaribo. Decembr. 1844. Hb. Kegel, 
n. 683. 

Folia a sinu 2 — 2 1 / 3 poll. longa, lV a — 1 3 / 4 poll. lata, 
siuu mediocriter lato, lobis rotundato- obtnsis. Pedunculi 3 
— 4 poll. longi. Flores cymosi, cyma subfastigiata , irregu- 
lariter dichotoma; pedicelli ^ poll. et ultra longi, bracteae 
lineares, miniraae, caducae. Corolla iufundibuliformis, uncia- 
lis, tubo augustissime coarctato, 4 lin. longo. 

66. I. alba Gke. (ead. sect.). Caule striato, piloso, vo- 
lubili; foliis cordato-acuminatis, glabris, petiolatis; petiolis 
pilosis, bipollicaribus; pediinculis piibescentibus vel subglabris 
petiolum aequantibus vel paulo longioribus; floribus irregula- 
riter cymosis, subtrifloris ; sepalis lanceolatis, acutis, glabris, 
exterioribus angustioribus, 4 lin. longis; corolla alba, infun- 
dibuliformi calycem plus dnplo superante. 

Ad fossas prope pl.Tourtonne. Jul. 1845. Hb. Kegel, n. 960. 

Folia a sinu 2 1 /« poH. longa, i 3 /4 — %Vi poll. lata, 
sinu lato, lobis obtusis, semipollicaribus. Pedunculi usquc ad 
cymam IV2 — ^ poll. longi; pedicelli 3 — 4 lin. longi. Bra- 
cteae lineares, miuimac, caducae. Corolla parva, calycem 
dnplo superans vel paulo longior. 

67. I. loiigipes Gke. (ead. sect.). Caule striato, piloso, 
volubili; foliis cordato-acuminatis, glabris; petiolis pilosis, 6T 

2 — 3 poll. longis; pednnculis pilosis, folium aequantibus vel 
supcrantibus; floribus irregulariter cymosis, cyma irregulari- 
ter bi- et trichotoma; pedicellis 6 — 9 liii. longis; sepalis ob- 
ovato-ellipticis, breviter cuspidatis, glabris, exterioribus paulo 
brevioribus, margine imprimis apicem versns ciliatis, interio- 
ribus latioribus, glabris, 4 — 5 lin. longis; corolla calycem 
qnintuplo superaute. 

In sepibus prope Poelebantje. Febr. 1845. Hb. Kegel, 
ii. 734. 

Folia leviter repanda, a sinu 2 ! / 2 — 3 poll. longa, 2 1 / a 
poll. lata, sinu lato subrenifonni-cordata, lobis obtusis. Pe- 
dunculi nsque ad cymam 4 — 6 poll. longi, cyma saepe foliis 
ditobus cordatis vel lanceolatis suffulta. Corolla magna 15 — 
20 lin. longa, lutea. 

68. I. stenocolpa Gke. (ead. sect.). Glabra; canle striato, 
volnbili; foliis oblongo- cordatis, acuminatis, leviter repandis, 
longe petiolatis , infra pallidioribus, sinn profund o, lobis an- 
gustissime distantibus vel incumbentibus ; pedunculis petiolum 
superantibus; floribus cymosis, cyma irregulariter pluries tri - 
et dichotoma, elougata; sepalis subaequalibus, lanceolatis, 
cuspid.ito- acuminatis, glabris, 4 lin. longis; corolla lilacina, 
infnudibnliformi , calycem sexies superaute , bipollicari ; Cap- 
sula glabra, deprcsso-globosa. 

In sepibus prope Paramaribo. Aug. 1845. Hb. Kegel, n. 987. 

Folia magna, a sinu 3 — SH/g poll. longa, 2 1 /* — 3 poll. 
lata; lobi obtusissimi, 3 / 4 — 1*/ 4 poll. longi, approximati vel 
incnmbentes. Petioli 2 1 / 2 — 4 poll. longi. Pedunculi nsqne 
ad cymam saepe 5 — 6 poll. longi. 

Batatas Rumph., Chois. 

69. B. cissoides Chois. DC. prodr. IX. p. 339. Convol- 
vulus cissoides Lmk. 

In arenosis prope Saron. Mai 1846. Hb. Kegel, n. 1282. 

5* 68 

Pharbitis Chois. 

70. Ph. STil Chois. DC. 1. 1. p. 343. Convolvulm hede- 
racetis L. 

In arenosis prope Geyersvlyt. Jul. 1845. Hb. Kegel, 
ii. 961. 

Aniseia Chois. 

71. A. Martinicensis Chois. DC. J. 1. p. 430. 

Ad fossas prope Beekhuizen (Wanecapad). Sept. 1845. 
Hb. Kegel, n. 1006. 

Boragineae Juss. 

Cordia L. 

72. C. speciosa Willd. DC. prodr. IX. p. 476. C. Sebe- 
stena L. Floribus coceineis. 

In hortis prope Paramaribo. Oct. 1845. Hb. Kegel, n. 
1029. 

73. C. Schomlmiglüi DC. 1. 1. p. 490. 

Ad margines silvarum prope Poelebantje. Febr. 1845. 
Hb. Kegel, ii. 685. 

74. C. salicina DC? 1. 1. p. 492. 

Ad margines silvarum prope Poelebautje (Febr. 1845) et 
in fruticetis prope Paramaribo. Jul. 1844. Hb. Kegel, n. 371 
et 708. 

In herbariis haec planta saepe sub nomiuibus Cordiae 
Martinicensis et C. Curassavicae reperitur, sed ealyeis in- 
flati lobi non subovati , sed trianguläres atque acuti sunt, ne- 
que in dentes setaceos ipsius longitudine desinunt, sed calycis 
tubo triente breviores sunt ; praeterea corolla calyce duplo 
longior ncque limbus brevis est. — Diagnosis Cordiae sali- 
cinae DC. cum plantis suppetentibus exactissime conveniret, nisi 
folia subsessilia nominarentur, qnae evidenter petiolata sunt. 

75. C. nlini folia Juss. DC. 1.1. p. 494. Van'at: a) ovala DC. foliis ovatis basi obtusis apice acuminatis. 
Varronia globosa Desv. non Lina., neque Cordia glo- 
bosa H. B. K., quaciun saepe commutatur. 

Iu sepibus prope Paramaribo. Jim. 1844. Hb. Kegel, n. 9. 

b) ovalis DC. foliis ovalibus basi acutis apice acuminatis. 
Varronia corymbosa Desv. V. monosperma Jacq. 

In sepibus prope Paramaribo. Jul. 1844. Hb. Kegel, 
n. 109. 

Heliophytuin DC. 

76. H. indicum DC. 1. 1. p. 556. Heliotropium indicum 
L. Tiaridium'^indicvm Lehm. 

In cultis prope Paramaribo (Sept. 1844) et in ciiltis prope 
Gejersvlyt. Febr. 1845. Hb. Kegel, n. 633. 731. 

Mydroleaceae Cbois. 

Hydrolea L. 

77. H. spinosa L. DC. prodr. X. p. 181. 

In aquis stagnantibus prope plant. Quarta. Jul. 1844. Hb. 
Kegel, n. 175. 

Verbenaceae Juss. 

Priva Ad ans. 

78. P. lapiralacea Pers. — DC. prodr. XI. p. 534. sub 
nomine Privae echinatae Juss. — Verbena lappulacea Poir. 

In cultis prope Paramaribo. Jul. 1844. Hb. Kegel, n. 73. 

Plombagiiieae Juss. 

Plunibago L. 

79. PI. rosca L. 

Inhortis prope Paramaribo. Jan. 1846. Hb. Kegel, n. 1241. 

Aristolocliieae Juss. 

Aristolochia L. 

80. A. platyloba Gke. Volubilis, glabra; foliis petiola- 
tis, discoloribus, trilobis, lobis obtusissimis, aetjualibus Tel 70 

medio paululum longiore, lateralibus patentissimis ; stipulis 
nullis; pedunciilis unifloris; perianthii tubo brevi cylindrico 
levitcr incurvo (haud infracto), lirabo bilabiato, labiis ex- 
appendiculatis longitudiue subaequalibus , altero ovali, altero 
e basi lincari canaliculata in laminam spathulatam dense re- 
ticulatam extenso. 

In fruticelis prope Laane van Tourtonne. Hb. Kegel, 
n. 632. 

Caulis volubilis, ut tota planta , glaber. Folia petiolata 
supra saturate viridia, subtus pallidiora, triloba, in petiolum 
breviter triangulariter producta, lobis obtusissimis, subaequa- 
libus vel medio paululum longiore, lateralibus a nervo medio 
2 — 2 J / 2 poll. longis apice 1 — 1 J / 4 poll. latis, medio a pe- 
tiolo usque ad apicem 2 1 / 2 — 3 x /a poll. lougo, 1 — 1 y 4 poll. 
lato. Petioli bipollicares. Peduuculi uniflori, 2 poll. longi. 
Perianthii tubus usque ad limbum uucialis, leviter curvatus, 
cylindricus , limbus bilabiatus , labio altero ovali circ. 3 / 4 poll. 
longo et lato, altero pollicari e basi lineari canaliculata in 
laminam spathulatam dense reticulatam ampliato. 

Artocarpeae Bartl., Endl. 

Cecropia L. 
81. C. Schiedeana Kl. in Linnaea XX. p. 531., sed folia 
in meo specimine decemloba sunt, lobi obovati, obtusi, jnniora 
supra tomento tenuiore, subtus tomento denso cinereo vestiti, 
adulta in pagina snperiore glabra, scaberrima, saturate viri- 
dia, in inferiore cana, in costis venulisque tan tu m puberula; 
petioli sulcati, paululum puberuli. Numerus folii loborum valde 
variabilis est. 

In silvis prope Beekhuizen copiose. Jul. 1844. Hb. Ke- 
gel, n. 79. Plantae Kegelianae Surinamenses. 

Auetore 

F. A. Gull, Miqitel. Menisperineae. 
245.*) Cocculus tainoides DC. Prodr. I. 97. 
228. Cissainpelos Pareira Lauo. var. foliis mneronatis, 
An species? 

Olacineae. 
976. Ximenia americana Liiui. ß. oblonga DC. I. 533. 
In sepibns. Flores odorati." 

Boiubaceae. 
875. Pacnira aquatica Aubl. — Ad ripas fl. Snriname 
in Joden -Savana, copiosa, 20 — 30-pedalis. 
Sainydeae. 
726. Casearia lanceolata Miq. in Linn. XVIII. 753. 
Ad margines sylvarmn ad Poelebantje. 

Malpighiaceae. 
954. Heteropterys sp.? fruetus deest. 

Sapindaceae. 

980. Talisia glabra? DC. I. 609. Arbor ranüs vertic; 
in sylvis unibrosis prope Beekhuizeu. Numeri antepositi herbariuui Kegelianum speetant. T2 

268. Sapindacea. — Sapindi spec. ?, sed calyx 5- 
fidus. 

Meliaceac. 
688. «uarea grandifolia DC. 1. 624. Arbor 40-50- 
pedalis; ad margiues sylvarum. 

Mar cgr a viacca e . 

340. Rami steriles serpentes, foliis disticlris obtusis, Marc- 
graviae cujusdem, cujus tres ni fallor species in Guiana 
crescuut, sed absque floribns non discernendae. 

Ainpelideae. 
644. Cissus — sicyoides vel C. obscura DC. I. 629., 
inflorescentias monstrosas tantum yix unquam folia fonnans, 
ex Puccinia incrassata Leveille, quae ovaria hujus plantae 
incolit, cujus fusam descriptionem dedi in diario: Instistuut 
1846. — In schedula rideo , ad 50 — 60 pedum longitudinem 
haue pl. exerescere prorsus apbyllam! 

Euphorbia ceae« 
1318. Conceveiba guianensis Anbl. Fr. 8 — lOpedalis. 
In sylvis prope Mariepaston, 11. fem. 

Hippocrateaceae. 
286. Mippoeratea discolor Moy. Esseq. 19. Vix ab 

H, lacviguta Rieb, diversa. Prope Paramaribo. 

Myrtaceae. 
1235. Gustaväa Augusta Linn. inAmoen. Acad, Tom, VIII. 
tab. 5. 

Arbor 20pedalis, floribns nlbis suaveolentibus ad raargU 
nes sylvarum prope pl. Quarta, Jan. 1846. 

Coinhretuceae. 
1192. Combretum punctatuni Steud. 73 

Frutex subvolubilis , ramis longissimis, fl. coccineis. An 
satis a sp. Auhleliatm diversum? 
Ad ripas 11. Cassepoerekreek. 
259. Foivrea alternifolia DC. III. 17, vel species pro- 
pinqua; diagnosis satis congrua, sed nee iconem nee speci- 
iiien anth. vidi. 

979. Terminalia latifolia Sw. Fl. Ind. occ. II. 729. ß. 
dichotoma Miq. Esseq. 177, qni diversam speciem credidit; 
speeimen depanperatum tantmn coram habuisse videtur. 

Arljor 20 — 30pedalis ramis snbverticillatis. Frnetns 
(„Amanda") sunt in deliciis incolanim. Iu hortis Paramari- 
boae. 

324. I*agun cular ia raeemosa Gaertn., DC. prodr. III. 17. 
In frnticetis ad fossas pr. Poelebantje, Jnl. 1844. Kegel, 
(determ. Dr. Garcke). 

1191. Caeoucia coccinea Anbl., DC. 1. 1. p. 22. 

Ad ripas 11. Cassepoerekreek (Nov. 1845) et in arenosis 
pr. Saron. Majo 1846. Kegel, (determ. Dr. Gareke). 

Ijegiuninosae. 
232. Cyjiometra f&ostinanniana Tulasne in Archives 
du Mus. d'Hist. nat. IV. 180. 

266. Pithecolobiiim lasiopus Bentb. 

Crescentieae. 
678 a. Sehlegelia elongata Miq. Foliis oblongis vel 
lanceolato-oblongis acutis, basi obtnsinseulis vel aentis, mar- 
ginibns revolntis , coriaeeis , ntrinqne praesertim snpra nitidis 
venisque prominnlis ante margines arenatim conflnentibns , ra- 
eemis coinpositis praeter bracteas minntas ovatas coneavas 
pubescentes glabris. 

Creseit in caudieibns Palmarnm prope pl. Quarta , Jan. fl. 74 

A sequenti foliis magis oblongis , majoribus 6 — 9 poll. 
lougis, 2^ — 3 latis satis ditferre videtur. Petioli 3 -4 
liu. longi, transverse rimosi. Ramuli obtuse tetragoui cor- 
tice laevi. 

678 b. Schlegelia lilacina Miq. in bot. Zeitung 1844. 
Subvolubilis, foliis coriaceis floribus et calycibus rosei&. In 
sylvis prope Oude Ryweg; m. Sept. fl. 

Scrophularineae. 
249. Bacopa aquatica Aubl. — Benth. in Hook. Journ. 
of Bot. II. 48. 
673. Scrophularinea ; absque floribus. 

Verl>enaceae. 
1030. Clerodendron Siphonanthus R. Br. — Schauer 
in DC. prodr. XI. 670. — Huc probabiliter Cler. longicolle 
Mey. Esseq. 217, quod juxta specimen depauperatum hujus 
stirpis in Paramariboae hortis efferatae constitutum esse vi- 
detur. 

Solaneae. 
1324. Cestri species? 

iJaMatae. 

327. Ocymum niicranthum Willd. ; sed iilanienta non 
prorsus inclusa. In pascuis. 

1046. Leomii'us sibiricus Linn. 

98. Leonotis nepetaefolia R. Br. In cultis. 

93. Hyptis globifera Mey. Esseq. 207. Folia in supp. 
spp. angustiora. Ab H. brevipede Pohl. Benth. Lab. 105. 
satis differre videtur. Deutes tubo calycis breviores. In pascuis 
prope Paramaribo. 

1111. Hyptis. an lantanaefolia Benth.? Nostra minor 
et magis glabra. 


75 

116. Hyptis spicata Poit. — 6 — 8-pedalis. Ad pl. 
Quarta. 

1113. Marsypianthes hyptoides Benth. InJoden-Sa- 
vauna, in arenosis ad Vischerholle , rara. 
Rubiaceae. 
1035. Ainajoua grandifolia Miq. in Linn. XVIII. 291. 
In sylvis ad Vischerholle. 

Styraceae, 
1285. Syinploeos Ciponima L'Her. — DC. Prodr. VIII. 
250. — In arenosis ad margines sylvarum prope Saron et 
alibi. 

255. 256 et 257. Ejusdem formae, 

Ebenaceae. 
926. Diospyros cayennensis DC. Prodr. VIII. 224, ubi 
sp. florens descriptura, raeum fructifernm. Accedit ad D. Pa- 
raleam Steud., DC. 1. c., sed ealyce minore distinctum. Fo- 
lia nunc glabra. Prope Paramaribo. 
Hyrsineae. 
244. Conoinorpha laxiflora DC. 1. c. 114. 
354. Weigeltia inyrianthos A. DC. 1. c. Var. foliis 
majoribus, corollis manifeste punctatis. Prope Paramaribo. 
Polygoneae. 
952. Triplaris suriiiamensis Cham. var. crassifolia 
CA. Meyer Bemerk, üb. Polj/g. 14. 
Arbor 40 — 50-pedalis, in sylvis. 

Myristiceae. 
283. Myristica fatua Sw. In sylvis prope Paramaribo. 
275. Myristica sebifera Sw. 

Laeistemeae. 
487. Lacisteina myricoides Sw. Prope Paramaribo. 
Folia in supp. spp. haud integerrima, maguitudine variant. 76 

Piperaceae. 

1357. Acrocarpidiuin mimiuularifolium Miq. supra 
ramos arbornm in sylvis maximis prope Mariepaston. 

152. Acr. repens Miq. supra truucos arborum ad pl. 
Quarta. 

476. Peperouiia pellucida H. B. K. lu cultis. 

438. P. inelanostigiiia Miq. In arborum truncis prope 
Paramaribo. 

437. P. Velloziana Miq. var. polj/sticta Miq. in Liunaea 
XVIII. 742. In truncis putridis prope pl. Tonrtonne. 

1005. P. Parkeriana Miq. in Hook. Lond. Journ. of 
Bot. — Ad ramos arborum in sylvis prope Geyersvlyt. 

Absque numpro et 1037: P. rupestris H. B. K. Miq. 
syst. Piper. 182. — Quam proxima praecedenti; ad truncos 
ai'borum pr. pl, Quarta, Tourtonue. 

730. P. praecedcnlis var. angustifolial in sylvis prope 
Geyersvlyt. 

1252. P. ©Musifolia Dietr. Prope Paramaribo. 

806. P. obtusifolia var. grandifolia Miq. Syst. 196. 
Ad truncos prope Geyersvlyt. 

619. P. cuneifolia Dietr. Miq. 1. c. 194. Ad ramos 
arborum prope Paramaribo. 

882. Pothoinorphe peltata Miq. Prope Paramaribo. — 
Folia iuferiora 13-nervia, nervoque medio trifido 15-plinervia. 

1364. Enckea dul>ia Kth. — Miq. 1. c. 366. Ad ripas 
fl. Saramacca. Folia jnniora in nervis subtus tenerrime pu- 
berula. 

85 et 135. Artanthe eaudata Miq. Prope pl. Poele- 
bantje et Quarta. 

289. A. geniculata Miq. Ad pl. Quarta. 

72. A. geniculata, forma angustifolia Ad pl. Poele- 
bantje. 7T 

170. Artanthe nitida Miq. Paramaribo. 

465. Ejusdcm forma petiolis atque peduncnlis longioribus. 

821. A. af fiiiis Miq. in Linn. XVIII. 228. Prope Para- 
maribo. 

Absque numero: A. anonaefolia Miq. In sylvis mon- 
tosis ad Mariepasion. 

51 et 52. A. asperifolia Miq. Variis locis. 

53. A. adunca Miq. Prope Paramaribo." 

1329 et 1336. A. bymcnophyüa Miq. In silvis ad Ma- 
riepaston. 

659. A. (Isophyllon) Kegeliana Miq. Ramulis petiolis 
peduneiilis foliisque subtus in nervis hirtellis , bis breviter pe- 
tiolatis membranaceis subepunctulatis, snpra atro-viridibns 
nitidis glabris, elliptico- vel ovato - oblongis , breviter acurai- 
natis, basi subaequali obtosis, costulis utrinque 6 — 7 distin- 
ctioribiis aliisque venulis interpositis patnlo-adscendentibns 
aiiastomosantibus, pedunculo petiolum band superante, amen- 
tis folio brevioribus teuiiibns, bracteis pedicellato-peltatis 
hirto-ciliatis. 

Crescit in sylvis Paraensibus prope pl. klein Onoribo , m. 
Sept. — Ex äff. jL. ramißorae et ^4. pyrifoliae. Rami 
teretes glabrescentes ; ramuli augulati; nodi marginati. Pe- 
tioli 1 — 2 lin. longi, juniores marginati et dilatati. Folia 
5 J /a — 6 poll. longa, 2 — % X J<& lata. Stipula oppositifolia 
linearis membranacea dorso birtella semipollicaris. Amcntum 
junius tripollicare erectum. 

Absque numero: A. (Isophyllon*) Radgeana Miq. 
Glabra, ramulis subtrigonis, foliis inferioribus longe, sup. 
breviter petiolatis, ovato - vel oblougo-lanceolatis, attenuato- 
acutis aetate obtusatis, rectis vel subobliquis, basi subaequali 
attenuatis vel acutis, utrinque elevato- et pellucido-punctatis, 78 

subtus pallidis , veimlis subpatulis utrinque pluribus , amentis 
pedunculum paulo superantibus brevissimis obtusis deflexis, 
bracteis conchaeformi - peltatis vertice glabris margine antico 
extenuato subciliolatis , ovario ovato aliquid attennato, stig- 
matibus 3. 

Crescit in sylvis maximis prope Loango , m. Julio. A. 
Brunonianae affiuis. Ramuli compresso - vel semitereti 
trigoni, hijic canalicnlati. Nodi marginati. Petioli canali- 
cnlati basi dilatati 10 — 1 lin. longi. Folia 5 — 3 poll. lon- 
ga, 12 — 6 lin. infra medium lata utrinque opaca. Pedun- 
culi 1 — 1 1 / 9 , amenta 2 — 3 lin. longa. 

Burmaimiaccae. 
153. Apteria setacea Nutt. forma paullum major quae 
fere transitum struit ad A, lilacinam Miers. In arenosis syl- 
varum prope pl. Quarta. 

Musaceae. 
473. Heliconia acuminata Rieh, forma foliis lanceola- 
tis, vix pedem longis et vix 2 poll. latis. In aqnis staguau- 
tibus prope Paramaribo. 

Cannaceae* 

964. Canna sarinainensis Bouch. in Linn. XVIII. 491. 
Flores rubri. In paludosis prope Paramaribo. 

967. C. angustifolia Linn.? An C. glauca'l Ibidem. 

724. Maranta Casupo Jacq. Calathca discolor Mey. 
Esseq. 

In sylvis humidis prope pl. Geyersvlyt; 5 — 6-pedalis, 
fl. luteis. 

603. AI. {Thalia) geniculata Linn. Affiuis videtur M. 
Tonchat Aubl. Copiose in sylvis prope pl. Quarta. Flores 
violacei. 


79 

675. Maranta ©bllqua Rudge. In sylvis prope Beek- 
Iiuizen. 

76. 1W. lachnoeaula Miq. in Linn. Will. 755. In syl- 
vis umbrosis prope Poelebantje. 

812. m. arundinacea Linn. Prope Paramaribo ; 11. lutei. 

235 et 472. M. surinainensis Miq. in Linn. XVIII. 603. 
„ Arrowroot " incolis. Ad margines sylvarum prope pl. Qnarta. 
Radices tuberascentes. 

1469. Ät. (Calathea) stroMlifera Miq. Cauleseens, va- 
ginis elongatis ore utrinque snbauricnlato pubernlis, caeternm 
glabris, foliis snbpetiolatis lanceolatis in acnmen breve snb- 
convolntnm pnbernlnm desinentibns, serrnlato-scabris, nervo 
medio subtus prominente , versus apieem valde attenuato ad 
emn fere pertiugente, spica terminali solitaria subsessili ovata 
imbricata, bracteis subpatulis ovato -lanceolatis glabris, bra- 
cteolis carinato-concavis dorso villosulis. 

Crescit in sylvis prope fl. Saramacca (Grootc Bo'ica)^ 
Majo 11. 

Species insignis, Costi speciem fere referens. Folia 10 
— fere 12 pollices longa, l 3 / 4 — 2 J / 4 lata, submembranacea, 
glabra, tenuissiine strinlata. Vaginae versus apieem sulca- 
tae. Spica bipollicaris. Bractcae inferiores pollice lon- 
giores, superiores vero breviores. Bracteolae 3 lin. fere 
aequantes. 

Scitamineae. 

936. Alpinia exaltata Mey. Esseq. 4. In sylvis humi- 
dis prope Tonrtonne et alibi; Julio florens; 8 — 10-pedalis. 
Renealmiae generi adscribenda. 

807. Costa* ciliatus Miq. in Linn. XVIII. 47. Ad mar- 
gines sylvarum prope pl, Quarta. Flores rubri. Folia sup. 
sessilia. 80 

480. Costus spieatusW. Mey. Esseq. 3. Alpinia Jacq. 
Amer. Tab. I. satis congrua. Vaginae haud prorsus glabrae. 
In sylvis humidis ad Poelebantje. Flores albi. 

1470. Rencalinia monosperma Miq. Rbizomate repente 
noduloso, caulibus sterilibus inferne vaginatis, foliis petiola- 
tis oblongo-lanceolatis vel lanceolatis acuminatis membrana- 
ceis glabris (parvis) racemo radicali pedunculato bracteato, 
Capsula (indehiscente) monosperma, semine subsemiovato ni— 
tido , nmbilico valde excavato. 

Crescit in sylvis maximis prope Groote Boi'ca. 
Species in genere forsan beterogenca omnino cum Alpi- 
nia (Renealmia) humili Fl» Jium. 1. Tab. 4. comparari 
potest, quam habitu refert, a qua vero inagnitudiue minore 
et Capsula, abortu monosperma, differt. 

Caules teretes penna corvina aliquid crassiores. Vagi- 
nae inferiores apbyllae purpurascentes; superiores striatae vi- 
rides , sub lente vix glabrae, utrinque ad petiolum subauricu- 
latae. Foliorum nervus medius fere percurrens; inter yenas 
laterales sunt aliquot distinctiores , unde folium fere multipli- 
nervium. Scapus bracteatus bipollicaris. Perianthii dentes 
exteriores inaequales. Semina yarie augulato - ovata , saepe 
uno tantnm laterc compressa, nitida, laevissima, triticei co- 
loris. 

Nonnulla de parasitis quibusdam ^phanerogamicis 
observata. Auctore 

E. Brandt. 

(Cum tabula I.) yuasdain plautas nou e solo materiem haurire altricem sed 
aliis nutriri plautis , inter veteres jam constabat. 

Theophrastum, Pliuium, Alb. Magnuin, Cardanum et Pa- 
racclsum affero, qui omnes aut de siugulis plautis parasiticis 
aut de toto genere scripserimt. Attamen vero plane iucoguita 
erat germiuatio harum plantarum et incrementum et siugula- 
rum partium struetura. 

Haee geuera plantarum alii putant simillima bestiolis 
uoxiis quae, spontauea quam dicuut geueratione , putrescenti- 
bus orgauicis liascimtur partibus ; alii vero ea ex altricis plan- 
tae opiuantur succo oriri, qui, cum pro illius auimae vi ac 
moderatioue abuudautius effluat, formam producat alieuam. 

Quae de spoutanea origiue theoria effecit, ut illis tem- 
poribus iuvestigationes subtiliores uon siut institutae. 

Druidae plautas illas e coelo missas itaque sacras eodem- 
que modo multi populi eas habebant dona deorum. 

Luxuriem earum maxime adjuvant tum silvae umbrosae, 
tum regionum meridioiialiura , imprimis Americae et Asiae 

22r Bd. ls Heft. 6 82 

australis atque insularum, qnae nunc Snndanae nominautnr, 
aer humoribus gravidus. 

Rafflesia, ut specimine utar, in Ulis terris gignitur, cu- 
jus plantae flores omnium parasitarum sunt maximi, plantae 
vero ipsae arbornm Javanicarum adnascuntur radicibns; eadem 
ratione et Hydnora, quam illustrissimus Nees ab Esen- 
beck mediam esse inter plantas dicit et animalia, in austra- 
libus Africae silvis iuvenitur. Easdem regiones et Cynomo- 
rium, Sarcophyte, Balanophora, Langsdorfia, Loranthus 
aliaeque id genus plantae habitant. 

Quamquam vero in illis praecipue regionibus maximus 
parasitarnm occurrit numerus, tarnen et tepidae borealesque 
terrae nonnullas hujus familiae gignunt ; multae praeterea sunt, 
quas , cum Luc usque non parasitari viderentur , tarnen ut vere 
parasiticas esse statuamus ornatissimorum virorum investigatio 
efFecit. Quamvis parasiticae plantae partim formis singulari- 
bus, partim structura interiore et collocatione sua a ceteris 
valde difFerant, tarnen permultae et diversissimae et quae pa- 
rasitica \ita fere omnino carent^ hac in famiJia sunt con- 
jectae. 

Legem igitur quandam aut certam propriamque indolem 
(yaQaxTJJQct), qua possiut hujus generis plantae a ceteris 
discerni, inveniamus necesse videtur. 

Linnens pater jam disseruit de plantis parasiticis, cau- 
lemque appellat parasiticnm alteri plantae, non terrae in- 
natum. 

Et alii locuti sunt de plantarum secundariarum aut pa- 
rasiticarum genere quod aliarum stirpinm radicibns et innasci- 
tur et inde alitur. 

Attamen vero omnibus in scriptis inter plantas parasiti- 
cas proprie dictas et Epiphytas aut quae aliis adhaerescunt 
caulibus, difFerentiam nullam invenimus. 


83 

Hac in dissertatione de plantis loquemtir parasiticis, quae 
inter phanerogamicas sunt inventae; imprimis autein nonniilla 
de parasitis scribemus nuperrime cognitis, ita ut ex anatomia 
potius et e toto plantarum incremento illius nominis quaeramus 
rationein. 

Sed antequam, quae sint plantae parasiticae, quomodo 
nascantur et alantur in natura observare aggredimur, quod 
huc nsque disseruerint viri clarissimi paucis jam in memoriam 
liceat revocare. — Aliornm placita. 

Omni um, qui a primis teraporibus hac in re elaborave- 
rint, diversas perlustrare sententias, longum est et a nostro 
proposito alienura. Qui vero aut accuratius uberiusqne de toto 
parasitarum genere dixerint, aut qui nostris temporibus sin- 
gulas generis partes diligentius tractaverint , breviter comrae- 
morare, non abs re esse videtur. 

Jam primum R. Brown, in rebus botanicis maxime ver- 
satus nonnihil de parasitis latius exposuit *). Qui quidem 
sie fere disserit: Parasitas vocat plantas, quae incompleta 
foliorum struetura et viridi colore deficiente (id quod Lin- 
neus pater jam comniemorat) , a ceteris plantis valde distent. 
Q warum quidem plantarum semen parvum sit, embryo incom- 
pletus, interdum impartitus, fortasse sine cotyledonibus. Ea 
vero seutentia, quamvis clarissime explicata et illis diebus 
saue probatissiraa fuerit, tarnen his temporibus probari non 
potest. *) B. Brown: Vermischte botanische Schriften. 

6* 81 

Solas Rhinanlhaceas inspiciamus, quas vere parasitas 
esse arguemus. Quid vero, quanam cernitur foliorum de- 
fectus, et seminum et embryomim? 

Et folia sunt completa et semiiia et embryones; harum 
plantarum et aliarum Persouatarum differeiitia inveuiri nulla 
potest, uisi examinata structura anatomica. 

Propter conjunctionem cum aliis qnibus adnascuntur plan- 
us , vir doctissimus discernit: parasitas, quae semper nutriau- 
tur aliis plantis et parasitas, quae radices gignant proprias, 
ideoque minus utantur nutricibus plantis. 

Idem nonnullarum parasitarum seinen germinans aliquam 
fortasse in planta nutrici vim exercere putat, qua callus qui- 
dam gignatur, ei arboris tumori simillimus, qni insectorum 
ictu solet oriri, cui rei et Ungern s plane assentit. 

Radiculas tenerrimas docet cum telae stralis nutricis plan- 
tae componere novam telam, quae basin formet parasitae. Quo 
in loco citat Van eher i de OrobancJiearum germinatione ob- 
servationes. 

Hie enim non prins germinare seinen dicit, quam in Can- 
nabis ineiderit radices. Sin minus, per longum tempus ja- 
cere in terra, germinationis potentiam retinens; tum dejeetum 
in aquam genitis putrescero teneris filamentis. Contra vero 
apta radice reeeptum radiculis in stellae formam positis nu- 
trici plantae adnasci. 

Verum tarnen opinio ista: corpus quoddam veluti medium 
formari, mihi quidem non satis videtnr probata. Anatomica 
plantarum et nutricis et parasitae systemata plane sunt sepa- 
rata, neque hac re aecuratissime observata ulla confusio ad- 
mittitur. Aliis in scriptis vir doctissimus quasdam parasi- 
tarum species traetat; observationes singulas suo quamque loco 
afferemus. 85 

Eodem f'ere modo DcCandolle*) in scripto suo: „De 
l'influeiice que les vegetaux parasites exercent snr ceux qu'ils 
attaquent et de leur maniere de vivre" sie disserit: 

Totum parasitarum genus dividit in classes duas: „Para- 
sites crvptogumes et pbanerogames", qnarum omittemus prio- 
rem, seciuidam aeeuratius inspiciainns. 

Hujns igitnr elassis dnas iterum. partes discernit, quariim 
altera ainplectitur: „Parasites feuillees ou Chlorophylles " 
quippe quae omnibus ntantur organis, foliis viridihus, vascu- 
lis et stomatis instruetae succuin perficiunt. 

At nequeuiit bunc succuin e solo hanrire cum vel spon- 
giolis plane eareant vel teneris radiribus. Ita enndem ab al- 
trieibns plantis aeeipiunt perfeetmn qnibnseiun sininl interennt. 
Sic „le gni" (Viscum) et major Loranthacearum pars. 

Alterins vero partis appellat parasitas „Aphylles ou deco- 
lorees", quae quidem plerumque foliis, stomatis, vasculis ea- 
reant, qiiare neque aquam neqne aeidnm carbonicum nee vi- 
tae plane efticiuiit succuin et rarins gaudent viridi colore. 
.,Orobanches , Monotropes et Cylinees hac in parte com- 
memorat. 

Qnas omnes parasiticas exogenis plantis et impositas et 
ab iis nntritas dich; easdem vero endogenis se invenisse im- 
positas plane negat. 

Visci autem aeeuratius explicat anatomiam; seinen mirnm 
in modnm arboribus se imponere commemorat, radicem vero, 
quamquam viridi gaudeat colore, semper tenebras petere de- 
monstrat. 

Alteram deinde elassis partem, cui nomen „d-phylles"" 
da tum est, iterum hac dividit ratione: parasitas „Radicicoles" *} Physiolog. veget. par M. A. P. DeCandolle. Tom. III. chap. 
XIV. Paris 1832. 86 

nominat, qnae radicibus, „Caulicoles" quae aliarum planta- 
riim sunt caulibus impositae. 

Maxima autem est differentia in his „Radicicoles" quas 
omnes esse vult triuin ordinum: „Monobases" infima canlis 
parte cohaerent cum nutrici planta (Cytinus, Rafjlesiae, 
Cgnomoriiim, Orobancheae quaedam), „Volyrliizes" eodem 
modo cum planta cohaerent nutrici, sed liberas gignunt radi- 
culas (Monofropa, Orobanche), „ Polj/stomes" permultas 
dimittunt fibrillas, quae tuberculis hauriunt nutritionem (La- 
thraea). 

Quibus „Radicicoles" aut desunt cotyledones, aut pa- 
rtim sunt excultae, ita nt ipsa scmina quidem germinare, te- 
nerrimae plantae vero incremento pergere omnino nequeant. 

Id quod eodem fere modo fit in Ulis „Caulicoles", quae, 
quamquam in terra germinant, tarnen intereunt, si germina- 
tione jam perfecta postea nutrici planta careant. Tali modo 
yir illustrissimus parasitas illo tempore notas systemate quo- 
dam compo9iiit, qua in re praeclarum se praebuit obser- 
ratorem. 

Neque vero naturaliter hoc systema compositum existimo, 
cum ejusdem generis plantae, quae etiam certa cum altrice 
planta conjunctione sint simillimae, differentia duntaxat mini- 
ma sint separatae. Orobancheas afferre mihi liceat , quo in 
genere omues species eandein fere habent cum nutrici planta 
coiijunctionem, attamen plantas illas in systemate suo diversis 
inseruit classibus. — 

Non minus diligenter celeberrimus Unger de tota para- 
sitarum familia scripsit *). *) Beiträge zur Kenntniss der parasit. Pflanzen. Annal. des Wie- 
ner Museums vol. II. 1840, 8T 

Etenim omni um parasitarum interiorem quandam vitae 
legem putat esse commiinem; id quod et pallido colore et fo- 
liis deficientibus et odore foelido perspiciatur. 

Itaque maximi momenti esse, vitae modum explorare pa- 
rasitarum. 

Unger plures ordines posuit; dicit enim: Parasitas al- 
teri plantae quasi immersas (Rafßesias), aut ab ea perma- 
uatas (Balanophoreas), aut cum ea conjunctas (Lathraeam), 
aut ei adstrictas (Orobanche) , aut ab ea arcte captas (Mo- 
7iotropam), deuique autem multo liberiores (Cuseutam et Lo- 
ranthum) , qui ordines nimia quadam artis subtilitate compo- 
siti mihi videntur. 

Maximain autem differentiam vult inter parasitas esse et 
paraphytas, quas quidem parasitas nominal genuinas. 

Hoc modo parasitas, ut ita dicam, paulluhim liberiores 
dirimit ab illis, quae proprie sie dieuntur. Hcdera Helijc 
enim, Rhus radicans et Bignonia radicans parietibus et 
vetustissimis muris adhaereseunt radiculis suis et per totam 
vitam radicem retinent palarem. 

Oranes igitur parasitae bis finibus sunt coercitae : ab al- 
tera parte intima conjunetio et maximus parasitae in plan- 
tam altricem transitus , ab altera parte perfecta parasitae 
avulsio. 

Certissime nulla est conjunetio inter auatomica plantae 
nutricis et parasitae systemata, utrumque enim, quantumvis 
altera planta alteri cohaereat, clare et perspicue est sepa- 
rat um. 

Et siugulae plantarum telae ita congruunt, ut altera al- 
teram continuare videatur, immo etiam nutricis plantae cor- 
tex cum parasitae cortice codemque modo utraque vasa con- 
gruunt. 88 

Succi igitur viae non sunt interruptae, continna interioris 
spatii est conjunctio, quae coloratis liquoribus injectis demon- 
strari potest. 

Flantae uutricis cum parasita conjunctionis gradum et 
germinis formatiouera spectauti hi ordines exstant: 

Parasita proxime ad plantae uutricis lignum oritur, va- 
sorum systemati plantae nutricis conjuncta. [Rafßesia, Brug- 
mansia.) 

Parasita genito rhizomate plantae adhaeret nutrici sca- 
posque gignit floriferos. (Hydnora.) 

Inter parasitam et plantani nutricem illius germinatione 
novum gignitur corpus ambabus plantis ortura. (Balanophora, 
Sarcophyte, Cjjno?norium.) 

Parasita gignit rhizoma fibrillis nutrici plantae affixum. 
(Helos/Sy Langsdorjia.) 

Rhizoma null um est, sed radices iuTeniuntur ramosissi- 
mae papillis affixae nutrici plantae. (Lathraea.) 

Parasita radices agit aut papillosas aut non papillosas. 
(Orohanclie.) 

Parasitae plantaeque nutricis radices proprium componunt 
corpus. (Monotropa, Corallophytum.) 

Parasita aut papillis aut radiculis adhaeret nutrici plan- 
tae. (Cuscuta.) 

Parasita inter plantae nutricis corticem et lignum radices 
demittit raraosissimas ligno immersas. (T r tsc?ttn i Loranthus, 
Misodendron.) 

Deuique Unger nonnulla scripsit de arborum fruticum- 
que insertione*), qua quidein quam facile possint plantae pa- 
rasitari luculentissime ante oculos poni opinatur. Quam sen- 
tentiam plane sequi non possum; differentiam quam vult inter *) „Veredlung, Pfropfung." parasitas , ul ita dicam , genuinas et falsas , a natura condi- 
tam non existimem; scd latius hac de re alio loco exponam. 

Unger recte dixissc mihi videlur: omnibus parasiüs in— 
teriorem quandam vitae legem esse communem; haue vero 
legem pallido colore et foliis deheientibus et foetido odore esse 
manifeslatam haud crediderim. Sunt utique plantae , quae 
qiiamquam vere parasitantur foliis et viridi colore nihilominus 
gaudeant. 

Jam vero ad alium me converlo virum qnippe qui maxi- 
mus rerum botanicarum eultor de parasitis diligentissime ege- 
rit, Martium dico *). 

Duas autem parasitarum partes constituit: quarum alte- 
ram Pseudo -parasitas quodanunodo aut Epiphgtas, alteram 
genuinas amplecti vult. 

Pseudo - parasitis istis vel Epiphytis nulla cum plantis qui- 
bus adhaerent relatio est. Quam ob rem illas plantas para- 
siticas esse omnino non dixerim. 

Parasitas autem genuinas cum planta nutrici eonjungi 
dicit. Has cnim serioribus temporibus genitas esse statnit, 
ita ut duo amplissima plantarum regna inveniantur, quornm 
alterum originale vel primarium appellat , alterum seeuu- 
dariiim. 

Haec plantarum divisio mihi quidem non instituta a na- 
tura videtur, quae, ut singulis in familiis arbores, frntices, 
herbas , quacque diversissimis nutriuntur rationibus, ita et alias 
proereat formas, etiam parasiticas. 

Sic autem Mar tiu s parasitarum proponit seriem: Ftmgi, 
Balanoplwreae , Cj/tineae, Rafjlesiaccae , Burmatiniaccae, *) Ueher die Vegetation der ächten und nnächten Parasiten , zu- 
nächst in Brasilien; München. Gelehrte Anzeigen. 1842. 90 

Orchidcae, Araceae , Convolvulaceae , Orobancheae, Eri- 
ceac , Loranfheae, Marcgraviaceae , Guttiferae. 

Omnes deinde parasitas genuinas hos ordiues qninqne 
componere vult : Fnngos ; parasitas aphyllas non virides 
aliarumque arborum radicihiis insidentes; parasitas aphyllas 
haustoriis caulibns ademites; parasitas foliosas virides et qiiae 
primarias in plantam uutricem radices emittant; parasitas fo- 
liosas virides et quae secundariis partibus , radicibus et cau- 
libns nntrici plantae adhaereant et ab ea nutriantnr. Hoc in 
ordine quinto Clusias illas commemorat qnae caulibus ramis- 
que aliarum arborum ramis arctissime adhaerent et ab iis 
aluntnr, quare totas fere arbores devastant et corrumpunt; 
unde Martins Cormophc/gas vocat. 

Ceteri vero qm de toto parasitarnm genere scripserunt, 
res simili ratione expounut. — Observata. Legem nimirnm de rebus natiiralibns certam proponere 
non possumns nisi factis observationibns probatam. 

Quare iustitutis qnibnsdam parasiticarum plantarum ob- 
servatiouibus et vitae niodum et parasitarnm cum plantis 
nntricibns conjunctionem earumque structnram diligentins in- 
vestigare conatus snm. 

Illas praecipue hnjus regionis plantas qnae nostris diebus 
ah aliis parasitari, ab aliis non parasitari dicuntur, Rhinan- 
tlium , Odontitcm, Melampyrum , Euphrasiam , Thesium, 
Pijrolam alias maximo cum studio iuspicere mihi proposui. 
Omnia vero quae iuveni hoc in opuscnlo proponere mihi 
liceat. Sunt vcro quaedam familiae, quarum genera singula ex- 
plorarc mihi 11011 liceret cum plantae illae exoticae non crc- 
bro sini inveutac mihique uou essent in promptu. De his 
doctissimorum horum virorum , qui illas accuratissime explo- 
ravcrunt scripta et sententias diligenter peragravi. Balano- 
phoreas , Rafjlesiaceas et alias dico, quae quidem nostris 
temporibus virorum illorum, ut Brown*), Goeppert **), 
Griffith ***) investigationibus plane sunt cognitae. 

Duas enim plantas Rafßcsiam Arnoldi et Hydnoram 
africunam R.Brown in dissertatione sna inspicit; sed eodem- 
modo Cytineum quoque , Brugmansiam alias hujus gene- 
ris plautas et iuveniri et crescere vult. Inspiciamus igilur 
plantarum et ortum et iucrementum ut vitae modum recte in- 
telligamus. 

Semina Vitis speciei et Cissi caulibus et radicibus in- 
ciduut , id quod in horanthaceis potest iuveniri , quippe qna- 
rum semina eadem ratione Betulae 3 Pitu, Cralacgi aliarum 
arborum iucidunt ramis. 

Tum quidam seminis Stimulus caulis tclas corrnmpit et 
pervertit unde corpus quoddam medium procreatur quod plan- 
tulae parasiticae basin ;formet. Quam quidem theoriam, id 
quod jam antea dixi non sequar. Quibusnam ex partibus hoc 
medium corpus est formatum? Quonam modo Stimulus ille 
partes pervertit? Neque in dissertatione illa, neqne in tabu- 
lis res clarius intelligi potest. Jam vero ceteris in parasitis, 
quas examinavi tale corpus invenire numquam potni. Ejus- 
modi autem corpus plantarum systemata et plantae nutricis *) On the feinale flower and fruit of Rafflesia Arnoldi and Hyd- 

noret africana. 
**) Beiträge zur Kenntniss der Balanophoreae. 
***) Des parasites sur racines. Anna], des Scienc. nat. Tom. VII. 92 

el parasitae plane miscere et utriusquc fiues exstinguere clare 
elncet! At svstemata illa anatomica ceteris in parasitis onini- 
no sunt separata, transitus duntaxat telae alterins plantae in 
alterius telam obscrvari polest et tota plantae nntricis vaso- 
rnm corruptio. 

Parasitae semine tali modo ancto, plantae nntricis eor- 
tex laceratnr et plantnla prodit parasitica. Dcinde fungi for- 
mam accipit, quam quidem per totam vitam retinet. 

Has vero plantas vascnlis esse instructas et floribus gau- 
dere idem demonstrat magis exenltis et herinaphrodilis et 
dioecis et diclinibns. 

Itaque tres Rafjlesiaccarum institnit sectiones: Rafße- 
sicts, quae sectio Rafjlesiam et Bn/g/nafisiam amplectitnr. 
Utraqne in illa planta Ovaria superiora sunt caljcis origine; 
et illarum compositione et interiore structura, et placentarum 
sede et ovnlorum et antherarum directione structuraqiie a ce- 
teris sectionibiis faeile possunt discerni. 

Deinde secnndam sectionem Ilydnoreas nomiuat, quae 
sectio Hjjdnoram solam continet. 

Hj/dnorcae et ovariis pendulis a ceteris sunt diversae et 
stigmatis partitis, tum singulare placentarum origine et stru- 
ctura, tum embryone ipso, qui densi albuminis centrum tenet, 
postremo autem antherarum structura. 

Deniqne Cjjti/ieas vnlt tertiam sectionem, quam tum pla- 
centis parietalibus a ceteris discedit, tum ovariis calvci con- 
natis et embryone impartito celluloso qui totam fere massam 
format, ab albuiuine autem separatus est. 

Quas omnes bujus familiac plantas vere esse pacasiticas 
perspicitur nee nnquain eas per totam vitam apparere libcrio- 
res. Plantae nutrici igitur arete adhaerent ita nt simnl cum 
ea intereant. 


Eodem feie modo Goeppert*) de Balanophoreis et 
quidem de Rhopalocncmis genere verba fecit. Eadem Java- 
üica terra haue proereat plantam quae arbonim radieibus in- 
nata eadem Balanophorearum vitae ratione, quam supra 
exposui, garniere dicitur. Qui autem systematis locus illis 
plautis sit tribuendus nou perspicuuin est. Plautae euim alia- 
rum caulibus subterraueis iuuatae florem tautum e solo enrit- 
tuut; deficientibus vero et radieibus et caulibus foliisque, fun- 
gis quibusdam similes esse videntur. 

Iutcrior autem illius partis struetura anatomica, quae ve- 
getationis quasi corpus potest nominari, cum pedunculum por- 
tet et florem et Organa omuia, quandam cum plautis monoco- 
tvleis similitudiiiem habere videtur. Multi enim vasculorum 
fasciculi in parenehymate iuveuiuutur dispersi. 

Peduuculis autem et spadieibus aecurate observatis quan- 
dam cum dicotyleis plautis similitudiiiem inveuies, cum omuia 
feie harum partium orgaua iu circuli forma sunt posita. 

Cellulosus autem hujus partis axis singula vasa continet 
et dispersa, id quod in illis plautis perspici potest, quae me- 
dium iuter Monocotyleas et Dicotyleas locum teuere dieun- 
tur, Nyctagineas volo et Piperaceas , quas omnes illustris- 
simus Schultz**) Synorganicas dichorgauocauleas appel- 
lavit. 

Iusertiouibus plautae carent medullaribus. Qua de re 
quum alio loco latius expouere opus sit, hie nihil ultra ad- 
jiciam. 

Filicibus quoque plautae qnodammodo similes esse existi- 
mari possuiit cum et cellulis prosenehymaticis siut instruetae *) Beiträge zur Keimtniss der Balanoph. Bresl. 1847. 
**) Natürliches Sj-stem des Pflanzenreichs. C. H. Schultz, Berlin 
1832. j 94 

et vasculis striatis et reticularis. Spadices vero qnae plantis 
Ulis sunt, in gemma coni ea utmitur forma, quae in Ahieti- 
narum occurrit fructibus. Semina perfecto carent embryone; 
cellulae autem nucleum semper retiuent. Qui embryo serius 
tantum seniine abjecto formatur id quod Schieiden in Rhi- 
zocarpeis jam prius demonstravit. 

Quibus omnibus rebus cognitis Goeppert Balanopho- 
rcas inter Filices et Cycadeas dicit ponendas esse. 

Non meum est, hie iu plantarum systemate locus utnim 
sit recte an false constitntus discernere; ego potissimum fa- 
miliam illam hoc in opusculo commemoravi ut parasiticam. — 

Quamquam eodem modo in Bromeliaceis quod dam ge- 
nus , Tillandsia , parasiticum cxistimatur, tarnen familia haec 
mihi est omittenda cum neque plantas observare mihi liceret, 
nee de aliorum observationibus his in plautis audiverim in- 
stitutis. 

Jam vero ad aliam me verto familiam quam totam para- 
siticas solum plantas putant continere, Orchtdeas dico. 

Orchideae sunt plantae herbaceae, quae radieibus car- 
nosis tum integris tum partitis aut solo aut aliis insident 
plantis. 

Totam Orchidcarum familiam hoc modo dnas in partes, 
quarum utramque melius iuspicerem, dividere, non inepte 
duxerim. 

Eae igitur hujus familiae plantae , quae radieibus carno- 
sis aut iutegris aut partitis insident solo, regiones praeeipue 
habitant tepidas ibique in pratis et silvis inveniuntur. Sunt 
aut unico tubere instruetae, aut radieibus fasciculatis. Orchis^ 
Ophrys, Piatanthera, Listera, Corallorhiza , alia hujus 
regionis genera. 

Quamquam omnes in pratis nostris inter Gramineas et 
Cj/peraceas et alias creseunt plantas , nulla tarnen earum cum 95 

his plantis conjunctio potest inveniri. Plantarum tubera tum 
iutegra tum partita et radicibus minoribus instructa materiem 
e solo hauriiint altricem plantamque nutriunt, quae quidem 
aut sub boc tubere aut jiixta, novum procreat tuber, quomodo 
110 va sequentis anui plaiita praeparata est. Itaque bas plan- 
tas hoc vitae gradu si quidem vetustiores sunt nou esse para- 
siticas persuasum mihi habere 11011 dubitem. 

At vero id quidem certum est omnia harum plantarum 
semiua, quamquam accuralissime sparsa et obscrvata num- 
quam fere gcrmiuare id quod hortulani bene sciuut. 

Quaenam est causa, ut res ita se habeat? Verisimile 
est, semiua ut germineiit aliis egere planus, quae plantulis 
vixdum egressis praebeant nutritionem, quam ipsae parare 
non possuut. Orchidearum autem semiua, quae sevi, ut res 
elarior mihi appareret graminum inspersi seminibus; attamen 
vero, quainquam maximo cum studio plantas observavi, Or- 
chidearum semiua tarn sero tempore non germinaverunt. 
Klotzsch autem, diligentissimus indagator, semina hoc mo- 
do sparsa germinasse comiter mihi exposuit et multas Orchi- 
dcas esse parasiticas demonstravit. 

Illas vero plantas radicibus fascicnlatis instructas inspi- 
ciamus; Neottiam Nidum avis et Epipactidem ut specimini- 
bus utar. Quam quidem utramque diversissimis locis collectam 
accuratius examinavi. Neottiam in silvis nmbrosis inveni; 
planta illa permultis radicibus subcarnosis et brevioribus est 
iuslructa et quae locatione qnandam cum avis nido habent 
similitudinem. 

Contemplantes vero radices singuJas, quasdam aliarum 
plantarum radices conspicimus , quas Neottiae radices arcte 
amplectuntur. Hac in parte Neottiam vere esse parasiticam 
non dubium esse videtur! Sed accuratius inspiciamus ac 96 

radices illas diligentius examinemus ! Quam ad rem segmenta 
exscindanms necesse est. 

Investigautes vero radicis segnientum infimo apice trans- 
versale exscissum cellulas conspicimus et majores et minores 
et fcre omnes Cytoblastas teuentes. 

Hac igitnr in parte gigni cellulas et radicem praecipue 
crescere perspicuum est; telam quidem camljialem inveinmus 
quae ceterarum est tauquam procreatrix. Num auteni Neol- 
tiae radices hac iu parte aliarum plantarum radicibus sint 
arcte conjunctae? Miiiime! Hi euim Neotliae radicum api- 
ces aut liberi in solum descendimt, nt materiem hauriaut al- 
tricem, aut aliarum plantarum 'radicibus sunt iinpositi neque 
ullo modo iis conjuncti. 

Sin vero Neottia, radix sive apice, sive alia plantae parte 
alteri incidat radici tenerrimae, illa brevi interjecto tempore 
radicem aliam aut amplectitur aut omnino circumfundit. Num 
eadem in parte Ncottiae cum altera planta conjunctio inveni- 
tur? Minime! Anatomica plantarum in illa ipsa parte aut in 
transversum aut in longitudineni scissa systemata omnino se- 
parata nee ullo modo apparent conjuneta. 

Neottiam igitnr, quam inulti parasitari volueruut, nequa- 
quam esse plantam parasiticam , jam satis constare mihi vi- 
detur. 

Eodem lere modo res in Epipactide se habet aliisque 
in parasitis, quae longioribus radicibus sive aereis, sive solo 
immersis sunt instruetae, ut in Vanilla permultisque aliis, 
quae umbrosas Americae australis silvas inhabitant. Quae 
quidem parasitae arboribus impositae aut aeclinaut arborum 
cortici radices aut in cum dimittunt. Cortex autem ille et 
vetustior est et cariosus , nee unquam ad arboris vitam ne- 
ccssarius j sed cum humorein et aquam longum tempus conti- 


97 

neat, ad parasitae vitam est aptissimus. Et candcni qnidem 
rem in Epipactide iiiveni confiriuatam, in qua radices illae 
lapidibus erant arctissime acelinatae, qui quidem museis fue- 
pänt ita vestiti , ut longum tempus humorem retinereut. Ra- 
diee illa examiuata, haue illamve ejus partein pilis permultis 
(quod tomentosum dieunt botanici) invenis vestitam, quae qui- 
dem e simplieibus eompositae cellulis radici apportant nutri- 
menta. Simili autem modo atque in iis qnas attnli in cete- 
ris quoque parasitis illis quas supra nominavi res reperitnr. 
Omnibus igitur illis cum plantis quibus adhaereseunt nulla 
oinnino conjunetio est. 

Orchideas illas esse vere parasiticas, unde velint con- 
clndere, mihi certe non liquet; epiphytas aut pseudoparasitas 
uominare multo praestantius existimaverim. 

Aliam autem inspiciamus familiam, ^iroideas , quarnm 
genera nonnulla parasitari solent dici. 

Hujus familiae quamquam omnes plautae sunt radieibus 
earnosis instruetae , diversissimis tarnen utuntur vitae ratio- 
nibus. 

Pars enim solo insident et in lacuuni et pallidum ripis 
saepe reperiuntur, ut speeiminibus utar: Calla , Arum, aliae. 
Jam igitur perspieuum est, has plantas non esse parasiticas. 

Altera autem pars illas contfnet Aroidcas , quae longis- 
simis radieibus aereis instruetae eodem modo , quo Orchidcae 
illae iis utuntur, arboribus et Tivis et mortuis sunt adnexae. 
Quin etiam arborum corticem ineunt, neque tarnen ulla alia, 
quam meehauica illa, ut ita dicam, ratione ei conjunetae sunt, 
quamobrem eodem Pseudoparasitarum seu Epiphytarum nomi- 
ne appellari licet. Anlhurium , Pothos , Caladium. 

Plantis illis, quas proposueram monoeotyleis examinatis 
jam ad dicotyleas progrediatur iuvestigatio. 

22r Bd. Is Heft. 7 98 

Familiis illis omissis quibus genera miunulla parasitier 
inesse dicuntiir, ut Moreae , uärtocarpeae , Vrticeae^ Lau- 
rineae , Santalacearum familiam inspiciamus, cujus illud 
Thesivm genus vere esse parasiticum demoustranduiu mihi est. 

Jam Tcro Mitten*) nouuulla de his plantis et in iis de 
Thesio linophyllo exposuit, qund quidem Loto corniculato, 
Thymo Scrpyllo, Dauco Carotae, Carici glaucae aliis de- 
in onstravit iusidere. 

Equidera Thesium et linophyllum et ebracteatum dili- 
genter cxamiuavi quas quidem plantas et graminibus quibus- 
dain et Asperulae tinetoriae iusidere inveni. 

Veram autem hujus strueturae formam inspecturis ana- 
tomia nobis est contemplanda et prima partium origo prae 
ceteris coguoscenda. 

Thesio quidem illo cum plantis vicinis e solo caute era- 
dicato et terra quae radieibus adhaereat aqua perluta, illas 
Thesit radices cum aliis iuvenimus arete coujunetas. 

Quomodo autem conjunetio illa facta est? Num eadeiu 
est, quam jam antea et in Orchideis et jtroideis et aliis in 
plantis observavimus? Radices aecuratius inspiciamus. 

Contemplantes autem illa conjunetionis piuicta^ incrassa- 
tiones quasdam et quasi ampulias conspicimiis, quae Thesit 
radieibus adhaerent **). *) Sur le Parasitisme des Racines de Thesium linophyllum. An- 
nales des Sciences nat. Tom. VII. 

**) In Leguminosis qnaedam tuhercula inveni, quae quidem a The- 
sii et ceterarum parasitär um valde differunt liausturiis. Haec 
vero tubercula, quamquam radicum partes sunt, tarnen alia cum 
planta nulla coliaerent. Tuhercula illa toti familiae esse propria 
mihi videntur; quippc quae inveni in Lotis, l.athyris, Acaciis, 
Orobis, Trif'olüs aliisque in generibus , diversissima vero am- 
plitudine. 


99 

Jam vero separennis has ampullas a plantae uutricis ra- 
dicibus id quod agatur cautissime, cum ampullae bis radici- 
bus saepe siut tarn arcte conjunctae ut a parasitae ipsius ra- 
dicibus abrumpantur et plantae nutrici adhaereant. 

Ampullae vero a nutricis plantae radicibus separatae, at 
parasitae radicibus ut integrae insidentes partes, inferiore in 
parte quendam profundiorem babent sulcum , cui nutricis plan- 
tae radix insita est, ita ut ampulla illa in nutricis plantae 
ratlice cquitare videatur. Ceteris autem in partibus ampullae 
illae, parasitae radicis quasi dilatationes aut partes esse vi- 
dentur, quamvis magis albo quam radices illae gaudeant 
colore. 

Multas autem ampullas eadem in radice invenimus quae 
vero ambitu et amplitudine sunt diversissunae. 

Unde sequitur ut ampullae gignantur, cum radices in- 
crescere pergant; quare sententiam illam, quam Mitten pro- 
posuit: radices tummodo lougiores fieri et crescere, cum am- 
pulla plane sit exculta, a natura abhorrere puto. 

Jam vero ampullam ante oculos pono ut structura anato- 
mica perspicue possit intelligi (fig. 13). Duo autem telarnm 
exstant genera^ alterum quod epidermidem (e) componit, for- 
ma longiore vel angustiore distinctum, alterum quod paren- 
chyraa (p) esse notnm est, hexagona, polygona vel sphaerica 
forma. 

Et illud epidermidis Stratum plerumque pellucidum aut 
vacnum, rarius quidem cernitur, aut solida aut colorata ma- Quaestio igitur Jioc loco exstat quanam vitae functione ea fun- 
gantur? 

Cellulae quidem maxima amyli copia cernuntur expletae; tuber- 
cula autem ipsa pe-rmagno saepe volumiue utuntur ut in Lathyro 
tuberoso , Orobo tuberoso , aliis; id quod satis cognitum est. 

7 * 100 

teile expletum. Cellulae autem alterius telae hexagonae et 
sphaericae maxima amyli eopia sunt impletae, ita nt tota tela 
albido appareat colore. Qui quiilem color est aptissimus n t 
ampullamm partes et quae iis adhaereant particulae a nutricis 
plantae partibus appareant diversae. 

Progrediamur autem et accuratius inspieiamus illamTÄ^- 
sM et Asperulae conjunctionem. Asperulae euim radice, 
qua parte Thesit insidet ampulla, segmentis fraiisversis exa- 
minata, rem esse reperies perspicuam (fig. 14). 

Quod quomodo se habeat hoc loco attingere tantiim li- 
eeat, quoniam et de illa plantarum coujunetione et de stru- 
ctura auatoraica in Rhinanthacearum familia, ubi plane cac- 
dem sunt, latius disserau). 

Segmentum igitur illud iuspicientes ccrtam quaudam ab 
ampulla (p) in Aspernlam (a) ineuntem eonspicimus par- 
tem (r). Ampulla quidem cellulis confertis, eonicis et fere 
oppressis Asperulae radi<i est acclinata, et in illa ipsa 
parte quasi discum componit. Ex disci' bujns basi media, 
pars illa descendit quae, quamquam Asperulae radici plane 
insidet, tainen albido colore potest discerni. Pars autem ea, 
cellulis et vaseulis composita, usque ad Asperulae lignum 
procedit ibique ad singulos vasorum fascictilos est distributa. 

Nee dul)ium igitur est, quin illa pars nihil sit, nisi ra- 
dix, quae quod cetcrae radices e solo dueuut alimenfum, c 
mitrieis plantae radice haurit. 

Unde sequitur ut illae parasitae partes non sint ampul- 
lae tantum aut papillae, sed novum quoddam Organum, cujus 
intcriorem strueturam anatomicam in Rhinanthaceis exami- 
nabimus. Ilaqiic apthis nomen tribnendum esse mihi videtur, 
liceat fortasse „haiistoriiim"*) Jiominare. *) ,,Saii£Wiirzel." lntiientes vero Thesit radices, haustoria illa etiam plan- 
tar nutricis radiribus mmqiiain non eonjuneta couspieimus. 
haque Thesium vere et per tot am vilam esse parasiticam 
plantani omnimodo nobis statuendum est. Aliud praeterca hn- 
jus iamiliae geuus esse parasiticum milii non notiiin est, ita- 
ijue alias inspicere conabor faaiilias. 

Gcntiancamm nonnullarum radiees diligenter examinatas, 
ituiltis partibus et incrassatas et flexuosas couspieimus. Quas 
radieuni incrassatioues cum omnibus in his plautis et diver- 
sissimis loeis iuveuerim collectis, in suspicionem mihi venit, 
eas plantas esse parasiticas, praesertim cum quoddam Gen- 
tianearum genns parasitari jam alii putaverint. 

Sed vetustioribus istis aecuratius examinatis nulluin re- 
peri iudicium, uude re vera parasitari eas constaret; itaque 
serere illarum plautarum semina mihi proposui. Hac ratioye 
plantas tan quam, ab ovulis observavi et quamquam grami- 
niun semina, quibus nutrieibus uterentur plantnlae, simul 
sparsi, tarnen parasitari Gentianeus nunquam neqne ullo mo- 
do inveni, quare parasitas omnino non esse persuasum mihi 
habere non dubito. — 

Jam vero aliam inspiciamus plant am, quam ante nostram 
aetatem aecuratius commemoravit indagator ille doctissimus 
Guettard*), Cusculam dico. Eodem fere modo Mohl**) 
in scripto suo nonnulla disserit de Cvscutct. 

Equidem, in Cuscuta diligentius observanda aliquantum 
u-inporis versatus, quaeeunque inveni, proponam , sinmlque :: ) Memoir. de l'Acad. 1744. Sur l'adherance de la Cuscute aux au- 
tres plantes. 

#*) lieber den Bau und das Winden der Ranken- und Schlingpflan- 
zen , Tübing. 1827. 102 

Guettardi sententias iudicabo, qtfas profecto tarn sero cogno- 
Tisse doleo. 

Ille quidem Cuscutam invenit et in Leguminosis et La- 
bialis et in Urtica, quibus in plantis eam omnino uno eo- 
demqne modo insedisse demonstravit. Equidem Cuscutam 
cxaminavi Balsaminae insidentem. 

Perlnstrantes vero seminis ovula jam spiraliter curvatum 
conspicimus embryonem (fig. 8) neqne iillum cotyledonum in- 
dicium. Quare Gncttard Cuscutam ut monocotyleas putat 
germinare: „qu'elle ne pousse d'abord qn'une fenille qne Ton 
appelle seminale, on plutöt qu'nn tige ä qni on peut aussi 
donner ce nom." 

Aliam autem monocotyleis esse germinationis ratiouem in- 
ter omnes coustat. Itaque aut utraeque connatae siut cotyle- 
dones necesse est aut uullam Cuscutae esse cotyledonem pu- 
tabimus. 

Ea autem planta, quae dicitur aphylla, non caret foliis 
quorum quidem initia permultis squamis sunt forma ta , quod 
idem et iu aliis plautis haud paucis reperitur. 

Quamquam Cuscutae seinen alia planta non egens in solo 
germinat, plantula tarnen vix enata e solo petit aliam, in qua 
celeriter adseendat. Jam vero volubilis Cuscutae cauiis arctis- 
sime acclinat plantae illi et papillas quasdam in serie posi- 
tas procreat (fig. 9 e.), quae quidem epidermidis cellulis pro- 
longatis et rotuudatis compositae sunt. 

Quando vero Cuscuta nonnullis in partibus alii plantae 
non adhacret, sed libera est in aere, illa papillarnm forma- 
tio non invenit ur. Planta iisdem in partibus eo fere qui in 
Hcdcra cerni potest modo radices format, quae aut attingen- 
tes plantam nutricem in apice apparent tum rotundatae tum 
plauae et illas conicas formaut ccllulas aut non attingeutes 
apice gaudent acutiore. 103 

Lex igitur quaedam interior mihi et necessitas coustare 
videtur, qua Cuscuta omnibus in partibus procrect organa 
quibus aliis plautis iusideat,quare sententiam illara quam 31 o hl*) 
proposuit: Cuscutam radices forma re in Ulis uiiice partibus 
quibus aliis adhaereat plantis, comprobare eqiiidem non possum. 

Ejusdem plantae caulem segmentis transversis exami- 
nans (fig. 7.) altera in parte eum paulluliim reperies ca- 
naliculatum. Neque magnam inier singula telarum strata 
reperies differentiam : epidermis componitur una serie cellula- 
rum et miuorum et feie globosarum (e.). Tum vero secun- 
duin cellulis polygouis et rotundatis compositum invenies Stra- 
tum quod quidem cambii tenet locum. Denique uulrnm aliud con- 
spicies Stratum si non parenchyma (p.) cujus cellulae a ceteris 
paulisper sunt diversae, quare limitem inter cambii et paren- 
chymatis Stratum pouere difUcile est. Hoc parenchyma axem 
totum explet , ita ut vasculornm fasciculi (v.) parenchymati 
appareaut inspersi. Itaque circulus vasorum existit quasi in- 
terruptus maximaque inter singulos fascictilos reperies iutervalla. 

Quae quidem iutervalla ceteris in plautis radios medul- 
läres nominari inter omnes constat. Unde sequitur ut radii 
medulläres non sint organa propria , sed compositi eadem tela 
cellulosa, quae dum vasorum fasciculi crescunt, magis magis- 
que compressa est, id quod plurimis in plantis adultioribus 
iutelligi potest, ut in Tilia europaea, aliis. Neque igitur mi- 
rum est nonnullas plantas insertionibus illis carere, quod in 
Rhinanthaceis videbimus. 

Ante oculos nunc pono Cuscutam quam in ea parte qua 
Eahaminae iusidet transverse dissectam reperies (fig. 9 et 
fig. 10). *) Ueber das Winden und den Bau der Hanken- und Schling- 
pflanzen. 104 

Haue vere esse parasilicam elare elucet. Nam radix 
illa (r) quam antea descripsi iu ipsam Bulsaminam diinitti- 
tur ita nt ejus vasa (v') arete aeclinent Baisami nae vascur- 
lis (v" et \'"). Illam vero radicem Gueltard „sueoirs" 
liominari vult; equidem censeo , radices illas „haustoria" esse 
nomiiiaiulas , cum uutrientem materiem hauriaut e planta nu- 
trici. Haustoria iila usque ad ligneum plautae uutricis cor- 
pus penetrant, sed vasa eorum maximis Balsamiuae vascu- 
lis accliuant spiralibus (iig-. 10. v'"). 

Itaqnc vascula illa spiralia re vera ducere suecos lion 
est quod dubitem. 

Cuscuiam autem haustoria iuter Balsaminae vasa et 
parenehyma late diffundunturj ita ut major coujiinctiouis 
pars formetur (r). Itaque illae uutricis plautae telae sae- 
pe sunt laceratae et corruptae , dum Cuscutae hausto- 
ria iis immersa maximo gaudent iueremento et epidermidem 
et parenehyma vehemeuter comprimunt. At quomodo illa 
Cuscutae cum nutrici planta conjunetio iueipiat a primis ori- 
ginibus observemus necesse est. 

Postquam igitur Cuscutae emhryo e semine egressns est, 
radiculari exitu naetns est terram; plaiitula ipsa alii nutrici 
plant;ie acclinat et nonnuUis radiciljus ei immissis, Cuscuta 
terram reliuquit, radicula ipsa interit et planta vere esse in— 
venitur parasitica eo modo quem supra exposui. Totum 
autem vitae tempus Cusctiia nutrieibus plautis est astrieta. 

Jam vero Guettard dicit de Cuscuta: „qu'elle est une 
parasite d'une espece singuliere, puisqu'elle ne le devient qu' 
apres avoir tire de la terre sa premiere nourriture en quoi 
eile diffeire du gui ( Vtecum) ", id quod mihi rectissime dictum 
videtur. 

Cuscuta enim tali modo majore gaudet übertäte quam 
Viscum, cum ab alia planta serpat ad aliam oninibusquo 
immittat haustoria et multis singulis plautis simul iusidcat. 105 

Vhcum autem uni cidemque iusidens arbori simul cum 
ea iuterit. Itaque Cuscula hnjusque generis plantae quae 
cadem ratioiie aliis insident plantis, plantae raptatrices pos- 
sent nominari. 

Pliiriiuanim antem familiarum quas hnc usque cxamina- 
viiiuis, nonnullae tautum plantae inveniuntur pavasiticae. 

Jam aliam inspiciamus familiam quae plantas tantum non 
omncs parasitieas contiuere mihi videtur, RJiinanthaceas illas 
quas Scrophularineis esse fiuitimas notissimum est; cujus fa- 
miliae haec genera: Melanipyrum, Rhinanlhus , Odontites, 
Euphrasia permultas plantas vere parasiticas amplecti sta- 
tuemus. 

Decaisne in opere suo : „Sur le Parasitisme deSjRhi- 
nanthacees" nonnulla de Lis plantis exposuit, quae quidem 
alioium oliservationibus et judiciis aut confirmata sunt, aut 
cum in observationibus errores invenisse sibi viderentur re- 
proliata. 

Omnes autem ilii viri doctissimi minus exposuerunt inte- 
riorem plantarum structuram anatomicam quam nos accuratius 
iuspicere conaliimur. 

Quamquam omuia hujus familiae examinavi genera: Rhi- 
nunthum , Odonlilcm, alia tarnen de uno praecipue, de Rht- 
naniho quod primum est, latius disserere mihi liceat , cum 
quidem cetera aut simili ratione aut plane eadem sc habeant. 

Major est harum plantarum similitudo quam quae diligen- 
tius intuentein diu possit eifugere, quare omnes has plantas 
iamiliae Pcrxonatarum , quas dicunt bolanici, iuserendas esse 
inier omnes constat. 

Aliam autem in illis plantis invenimus similitudinem, qua 
quidem a ceteris hujus familiae vehementer sunt diversae. 
Qnotiescunque cnim Melampyrnm , Rhinanthus ceteraeque 106 

Im jus gcueris plautae nobis occurrimt aut iu campis et pratis, 
aut iu viis aliisque locis plerumque eas invenimus cum singu- 
lis locis coufertas, tum colore singulari distiuctas; subfusco 
eiiim, rarius viridi gaudent colore. 

Etiamsi vero jam dudum cognitum sit, illas plautas solo 
evulsas, celerrime languescere foliaque omuiuo exarescere, cau- 
sa tarnen quae hoc efficiat, minus aperta est. Eodem modo 
plantulae illae aut e semine profectae, ita ut nutrici careaut 
planta, aut e pratis allatae, in hortibus nostris crescere uon 
pergunt, id quod bene noruut hortulani. 

Unde has plautas carere uutricibus plautis, vel vere esse 
parasiticas ad maximam veritatis speciem accedit. 

Incipiamus igitur a Rhinanlho et majore et minore hac 
ratione quidem sibi omnino similibus. Qnarum ut accuratius 
iuspiciamus et structuram et vitae modum contemplemur liceat 
quasdam species quales in ripis et fossarum et rivorum inve- 
nies. Plantas vero videmus esse maxime excultas in illis 
locis, qui simul cum iis gramina aliasque nutriunt plantas. 

Piautarum caules Üexuosissimi neque unquam apparent 
adscendentes, cum careaut radice , quam dicunt botanici pa- 
lari, atque omnes feie plantarum radices paullulum solo sunt 
immersae et latins diffusae. Planta igitur e solo incaute evulsa 
parasiticam esse indicium null um invenies, quippe cui omnes 
tenerrimae radiculae sint avulsae. Neque vero ulla auimad- 
verti potest inter has et alias hujus generis plantas diffe- 
rentia. 

Intnentes autem has plantas simul cum vieiuis e solo 
caiitissime sublatas, inter omniuin plantarum radices intimam 
conspicimus conjunctionem. Quacras autem plantas, ut res 
clarior appareat in solo sabuloso nutritas, cum quidem sabu- 
lum illud potius quam humi particulae aqua perlui possit. 107 

Perluto jam sabulo illo , Rhinanthi radices eadem appa- 
rent atque caulis ratione flexuosissimae; omnibus auteiu in 
partibus illas arapullas videbis, quas jam antea in Theslo 
eoniinemoravimiis. Quae quidein ampullae praeter colorem et 
structuram exteriorem nullo omuino modo ab inventis in The- 
sio sunt diversae quare boc loco eas accuratius examinemus 
necesse est. 

Antequam vero ad anatomicam earum structuram diligen- 
tius iuspiciendam progredior, iuterior totius plantae strnctura 
anatomica mihi est examinanda. 

Coutemplantes igitur canlis segmentum transversaliter se- 
ctum (fig. 5), plura et diversissima conspicimus cellularum 
strata. 

Stratum autem externum multis aequalibus et fere rotun- 
datis compositum est cellulis quae quidera formant epiderini- 
dem (e) , neque ullo utuntur colore cum aut nullum aut inco- 
loratum contineaut succum. Hae autem cellulae, plauta axis 
directione excisa (fig. 6) , apparent esse oblongae yel quadran- 
gulares, unde sequitur ut forma gaudeant cylindrica. 

In nonuullis hiijus familiae plantis, ut in Melampyro 
quodam et in Odontitc, epidermidis cellulae seu fusco sen 
alio colore apparent coloratae, quomodo caulis colorem ef- 
ficiunt. 

Secundum autem Stratum cellulis componitur aut ellipticis 
aut sphaericis et polygonis (p), quippe quae, plauta axis 
directione excisa (fig. 6) , eadem fere utuntur forma. Pluri- 
mae autem succo et magno granulorum numero apparent re- 
pletae, quae granula viridem habent colorem. 

Quod cum idem et in ceteris plantis reperiatur (Melatn- 
yyrunt) Odontitcm, Euphrasiam affero) perspicuura est, il- 
lud Stratum componere parenchyma. 108 

Tertiiim deinde Stratum multis et tenerrimis apparet cel- 
liilis i'ormatum, quae cambii nomine omnibus notae sunt (tig. 
5 et 6 c). Hoc cambium quippe quo cetera st rata procreen- 
tur, verain esse vitae sedem, iiiter omnes constat. 

Tum vasorum adspicias fasciculos (fig. 5 et 6 1.), qui 
radiatim dispositi et crassioribus instructi parietibus, minori- 
bus et majoribus componuutur vasilms. 

Denique medullam (fig. 5 et 6 m.), quae axis tenet locuiu 
et majoribus cum hexagonis tum polygonis formatur cellulis. 

Quamquam medullae cellulae plerumque succo carent, im- 
mo plane desunt vetustioribus planus, tarnen in 31e1ampyro 
nemoroso quasdam cxteriori medullae parti insertas inveni 
cellulas , quae et succo et granulis illis utuutur. 

At ubi sunt radii medulläres? omuibns in his plantis enim 
nullos invenies. Nonne fortasse id certuin exstat indicium, 
eas plantas esse parasiticas, quae iusertionibus careant me- 
dullaribus? Minime ! 

Jam vero in Cuscuta nonnulla de bis insertiouibus me- 
dullaribus disserui. lllam plantam sine dubio parasiticam esse, 
inter omnes constat, verum tarnen, permagnis illis, ut ita di- 
cam, insertiouibus gandet, cum singuli vasorum fascicuU pa- 
renchjmati sint inspersi (fig. 7). Eodem modo , ut aliud affe- 
ram exemplum, in f r isco illae insertioues inveniuntur, band 
minus perspicuae. 

At quem ad finem plantis sunt eae insertioues? Paren- 
cbjma quidem et medullam inter se conjungunt; certissimc! 
Haec vero conjnnctio neutiquam necessaria mibi videtur, cum 
n.edulla ipsa ad longaevit item plantarum nihil coutribuat ; 
quod noii ita difiicile videtur intellectu, cum multas veteriores 
plantas inveniamus esse cavas. 

Itaque medullae seu radii medulläres nihil sunt, nisi pa- 
reiiclivniatis, partes, quae nounullis in plantis possnnt omnino 109 

ceteris stratis "valde increscentibus opprimi, id quod in illis 
Rhinanthacearum planus eveiiit. 

Hoc parencbyma in plautis semini vix egressis, nbique 
coiitinmun, in axe vocatur medulla, cortex autem in ambilu 
et ubi medullam cum cortice conjimgit, insertiones seu radii 
medulläres. 

Eadom vere strata, medulla omissa, in plantae invenies 
radiee. 

In i'oliis autem et in iloribns nnllaui inter has et ceteras 
Personatas invenies differentiam. 

Nonnulli quidem volunt , Rhinanthaccis deesse stomata, 
idque indicinm omnibus parasiticis plautis commune esse! Af 
Viscmn ut illo iterum utar speeimine permultis gaudet Stoma- 
titis vel in ambabus foliortun paginis. 

Itaque inilicia illa non omnibus plautis parasiticis, sed 11011- 
uiillis tantiim communia esse videntur. 

Tota vero planta e semine oritur. Exnminandum igitur 
seinen erit totam plantaiu includens. Rhinanthacearum vero 
semina ala orbiculari cineta sunt, ac subfusco gaudent colore 
eademque ratione apparent formata ac ceterarum Personata- 
rum semina. 

Sed interiorem exploremus structuiam anatomicam. Ante 
oculos pono seinen per medium in axis , ut ita dicam, pri- 
marii directione dissectum (tig. 2). 

Discernuntnr in semine embryo (E) ac duo (e et a) te- 
larum strata istum includentia, quorum in altero (e) cellnlae 
olilongac una tantum serie consertae sunt, ita ut totum omni- 
110 cingant seinen et epidermidem (testam) forment. Quibus 
«ellnlis subfuscus color est, quaie totum seinen subfusco co- 
lore apparet coloratnm. 

Alteruin autem Stratum cellnlae forma polygonae aut 
bexagonae explent (a), quae quidem sueco lacteo et per- HO 

jiuiltis granulis repletae apparent, quam ob rem tota haec 
tela, oculo microscopio non adhibito nt lactea massa se oiFert. 

Ea ratione embryo non caret nutrimento, ideoque post- 
quam germinavit, seinen, aliquantum temporis existere posse 
mihi videtur. Nutrimento autem illo consumto plantula egressa 
alicui insidet altrici plantae. Eodem omniuo modo et em- 
bryonem et strata invenimus illa, seminis ejusdem axis di- 
rectione ita dissecto , ut embryonem ab angustiore parte vi- 
deamus (fig. 1). 

Plantae primordium embryo est. Discernuntur vero in 
embryone, cotyledones (c), plumula (g) et radicula (r). Tota 
fere plantula aequaliter componitur e tela cellulosa parenchy- 
matica, quae eadem forma a cotyledonum apicibus usqiie ad 
radicis fiuem descendit, nullo fere discrimine. 

Lineae qnaedam (fig. 2 v) pellucidae apparent in tela in- 
volutae, quas vasculorum vias esse liquet. 

Embryonem autem accuratius contemplantes, corpus quod- 
dam e cellulis tenuissimis , pellucidis, elongatis conspicimus 
compositum, quod cambii nomine omuibus cognitum est (g). 
Jam vero cambium illud, inter cotyledoues in primae gemmu- 
lae apice punctum vegetationis constituit. 

Itaque in hoc semine nulluni indicium investigari potest, 
unde parasiticas esse has plantas constet. Interiore autem 
anatomica et caulis et radicis seminisque structura hoc modo 
satis cognita, ampullas, quas supra diximus, plantarum radi- 
cibns adhaerentes opus est in memoriam revocare. 

Jam antea illas Rhinanthacearum ampullas iisdem esse 
conspeximus, quas in Thesio invenimus, quare hoc loco ac- 
curatius erunt explorandae. 

Dubium id certe non est, quin ampullae illae haustorio- 
runi fuugautur actione, quare venia sit nomini; quod cum 
apte adhibuerim restat demonstrandum. 

111 

Haustoria ista frequentissima iuveniri et inferiore omuium 
radicum parti insiderc notum est. Neque vero eodem gau- 
dent , quem in Thesio conspeximus colore , sed paullulnm sub- 
fusco colorata apparent. 

Rhinanthaccarum deiude radicem affero (fig. 4.A.) trans- 
versaliter eo loco dissectam quo insidet haustorium (fig. 4. B.). 
Animadvertimus ibi telarum radicis strata, qnae jam antea 
commemoravimus: epidermidem (e) , parenchyma (p) , corpus 
ligneum (1) , atque hoc quidcm ligni Stratum e vasculis et mi- 
nnribus et majoribus (v') compositum. 

Respicienlibus jam nobis ad inferiorem radicis partem, 
(um parenchymatös Stratum tum epidermidis esse interruptum 
oecurrit. Eadem utique ratione qua radices tenerrimae dimit- 
tuiitur ex adiiltioribus, haustorium illud oriri videmus. Et 
primiini quidem animadvertimus parenchyma (h) quippe quod 
ad haustorium exstruendum ex adultiore radice erumpit, tum 
vero medio in haustorio conspicimus vasculorum fasciculum 
(v"), qui quidem e vasibus Ulis majoribus dimittitur. 

Quaniquam vero haustorium, parenchymate maxime ex- 
culto, aliam somit formam, tarnen et origine et actione qua 
fiingitur teneris harum plantarum radicibus simillimum est. 
Recentia autem e plurimis radicum partibus egredi videmus 
haustoria sive partes illae aliarum plantarum adjaceant aut 
radicibus aut canlibus, sive liberae sint in terra. 

Itaqne quod jam in Cuscuta erat perspicuum, legem 
quandain esse interiorem: haustoria formari, quibus planta 
parasitica radicum loco utatur, hisce in planus eo clarius in 
conspectura cadit, cum plantae illae, quanta iis est radicum 
copia, haustoriis illis abscissis, intereant. 

Haustoria autem ea, quae plantam uutricem non inve- 
niunt, oblongam aut rotundatam retinent formam; id quod 112 

nonhnllis iu planus observavi. Quin etiam ima in planta hau- 
storiuin occurrit mihi maxime excnltum, quod in inßma cau- 
lis parte terrae proxiraa ortum erat. Omniiun vero earum 
radicum partium loco, qnae cum hanstoriis simul ant remotae 
ant corrnptae sunt, recentes eaeque tenerrimae formantur ra- 
tlices, qnibiis magiius haustoriornm numerus est. 

Jam igitur nnius parasitae radices ab alia nutricis plan- 
tae radice ad aliam progressae, haustoria iis immittuut et hoc 
modo plurium plantarum insident radicibus. Uniun eundem- 
que Kkinanihum , nt specimine ntar, et graminmn nonnullo- 
rum et Spergulae nodosae radicibus insidere inveni. 

Sed ad cognoscendam parasitae cum altrici planta pro- 
gicdiamnr conjunctionem, qnae eadem est, quam in Thesio 
jam vidimns. 

Haiistorium enim radicem plautae altricis assecutum ab 
utraque parte illam amplectitur, cum quidem hie parenehyma- 
tis tela incrementum capere pergat (fig. 3. h), ita nt hau- 
storinm illud appareat eqnitans iu radice. Parenchymatis cel- 
lulae hac in media parte, qua haiistorium plantac nutricis in- 
sidet radici, apparent rotundatae et papillarum quodammodo 
aeeipiunt formam. 

E media autem haustorii parte illa tauquani radicula 
descendit (h') , quae vascnlorum fasciculis composita est pa- 
renehymate involuta. Tum epidermide (e) et parenehymate 
(p') radicis altricis perruptis, radicula nsque ad lignenm pro- 
cedit corpus (1) illisque inenmbit vasculis. Qua quidem ratio- 
ue parasita siiccum a planta nutrici aeeepit excnltum, quo 
ntitnr nntrimento. 

Jam igitur haue plantam profecto parasiticam esse elucet, 
cum quidem intimam inter eam et nutricem plantam invenia- 
mns conjunctionem. At qnoniam hand aliter se habere omniiun 113 

illarum Rhinanthacearum: Odontitis, Melampyri, Euphra- 
siae vivendi modos nobis occurrit, comintmem hanc et incre- 
meiiti et structurae anatomicae rationem una in planta expo- 
snisse satis habeo. 

Itaque alinni interiorem terminnm (xuQaxTiJQa) anatomicnm 
omnibus his parasitis comniimem statuere non possumus, nisi 
radios cominemoremus medulläres, quibus illae utique carent. 

Sed et aliam parasitam commemorare mihi Jiceat quam 
quidem nuperrinie in iusula Trinidad legi iuvestigatam *) , cui 
quidem nomen: jllectra brasiliensis Benth. datum est. Ge- 
nus plantae (Glossostylis ßnitimum) illis ipsis Personatis est 
adnumerandum de quibus hoc loco disserui. 

Planta eodem, quem supra exposui, modo parasitari di- 
citur; attamen vero plantae vetustiores, statu, ut ita dicam, 
liberiore gaudere dicuutur. 

Radios medulläres indagator ille non invenit, magnus 
vero stomatura numerus in foliis ei occurrit. Plantas illas in 
graminibus (Oryza) , Cgperaceis, aliisqne in planus dicit in- 
sidere.' 

Totus autem hujus parasitae modus vivendi omnino non 
differt ab eo , qui in ceteris observatur. 

Quamvis vero paucae tantum hnjus familiae plantae pa- 
rasiticis adhuc adnumerentur, tarnen dubitari non potest, quin 
observationibus hac in re diligentius institutis multae jam pa- 
rasitae exstent, quae quidem huc usque omniuo non parasi- 
tari putantur. 

Nonnullas his Personatis finitimas plantas eodem modo 
vere esse parasiticas sane nunc perspectum est. Oroban- 
cheas dico, quippe quae caulibus radicibusque nntrici insident *) Botan. Zeitg. 10. Xov. 1848. Alectra brasiliensis Benth., ein 
Wurzelparasit, H. Crüger auf Trinidad. 
22r Bd. ls Heft. 8 I JI4 

plantae et radices quoque procreant liberas; illae igitur altrici 
plautae per totam vitam conjunctae sunt. 

Quamquam harum plantarum semina liutricibus plantis vel 
diversissimis modis inspersi, germiuationem observare nullam 
potui. Itaque in memoriam revocare mihi liceat ea quae 
Vau eher de planus illis germinantibus animadrertit. 

Hie enim Orobanchearnm semina postquam Cannabis 
plantulis inspersit, eo modo dicit germinasse, ut Orobanchcue 
germinatae mnltis cum radieibus in stellae formam positis, 
plautae nutrici insidereut. 

Qua quidem germinationis ratioue Monotropa quoque 
gaudere dicitur. Haustoria vero illa non invenies. 

Simili autein atque in illis quas attuli Rhinanthaceis 
modo, in alia quoque planta, neque aunua, LatJiraeam volo, 
eadem vitae ratio potest reperiri., id quod jam Bowmann 
aecuratissime exposuit *). 

JLathracae radices multis tuberculis sunt instruetae, quae 
nihil esse, nisi haustoria ista, jam antea explorata, mihi qui- 
dem persuasum haheo. Eadem igitur LatJiraca cum nutrici 
planta utitur coujunetione. Quum autem Lathraca per to- 
tam yitam altrici cum planta cohaereat, illa haustoria Omni- 
bus annis simul cum foliis et floribus proereari Bowmann 
opinatur; quam seutentiam esse reetam plane cousentio. 

„The embrjo stein, dicit Bowmann, growth in an 
early stage contrary to the almost universal rule, avoids the 
surface , and takes dowinvard a direction in common with the 
root. The intention of this is sufficiently apparent; for when 
once it finds itself amoug the roots and fibres of the tree, it 
no longer continues to descend but spread horizonfally, fixing ') Transact. of tlie Liim. Soc. XVI. Xovbr. 1839. 115 

its tubers lipon tbem and commeiieing its attacks on every 
band. A necessary consequence of tbe dowuward tendency 
of tbe young stein is, tbe eontrary direction of the flowering 
brauebes seeking its natural Clement tbe atmospbere." 

Eandem igitur legem invenimus eomprobatam: plantas in 
omnibus radicum partibus procreare baustoria illa, quibus 1111- 
trici plantae insideaut. 

Iuterior autem foliorum structura anatomica longe differt 
ab ea, quae in aliis plantis reperitur. In iuteriore quidem 
folii parte nonnulla inveuies cava, quorum parietes glaudu- 
lis quibusdam stipitatis aut papillis, e ccllulis compositis, in- 
struetae sunt. Cava autem illa ductu quödam aeri aperta 
sunt, ita ut papillae sive glaudulae stipitatae, cuticulae aut 
stomatum actione fungi videantur. Quare illas papillas sto- 
nialum locum profecto teuere existimo, ideoque baue plantani 
stomatibus non carere. Quum vero folia illa in tenebris sem- 
per versentur, viridem colorein non aeeipiunt. 

Est plantarum familia, quae aut iisdem adnumeretur Per- 
sonatis aut propriam dicatur familiam componere, Bignonia- 
cettrum nimiruni, quae plantas continet scandentes. 

Hae vero plantae radieibus, quas dieunt, aereis sunt in- 
struetae, quibus aeclinant et arboribus et muris, eaque ratione 
humores sugunt atmosphaericos, id quod jam antea in quibtfs- 
dam observavimus Aroideis et Orchideis. 

Et aliae plantae scandentes, ut speeimine utar, Iledera 
HclLr, eodein gaudent vitae modo. 

Iisdem vero nulla cum alia planta est conjunetio unde 
jam efficitur non esse verc parasiticas id quod eo clarius elu- 
cet, cum hasce plantas aliis non solum vivis sed eliam mor- 
tuis, et imo vel muris iusidere videamus. Equidom certe 
Bignoniucearum plantam ullam vere parasiticam esse hueus- 
qne non vidi. 

8* 116 

Jam vero Pyrolaceas inspiciamus cuidam parasitico ge- 
neri affines. (Monotropa.) 

Quamqnam multas liarum plantarnm institiü observatio- 
nes et radices examinavi nulliim tarnen indieinm parasiticas 
esse comprobans hucusque inveni. 

Eae radiciun partes qnas hanstoria pntares, radicmn tan- 
tum esse inerassationes mihi videntur; id qnod jam simili ra- 
tione in Gentianeis inveniiniis. 

Deniqne Loranthaceas examinemns qnamra genera fere 
omnia plantas continere parasiticas, inter omnes constat. Ut 
speciminibus utar: Viscum, Loranlhus, Misodetiäron, quae 
quidem omnes plantae cum eadem vitae ratione ntantnr, nnnm 
earum genns accnratins explorare satis erit; qnare Viscum 
illnd, /V/iOj Bctulae, Pyro aliisque arboribns innatnm per- 
lnstrabimus. 

Frimum ipsa planta nobis est accnratins coguoscenda et 
strnctnra anatomica et incrementum, deinde conjnnctionem ejus 
cum arboribns ant frnticibns inspiciamns. 

Ante ocnlos pono segmentnm transversnm e Visci ra- 
mnlo bieimi exscissum (fig. 12). Extremns, qni totnm ramn- 
lnm cingit, ordo cellnlarnm et mnriforminm et ovalinm pri- 
mus, epidermidem (e) format. Qnarnm cellnlarnm extima 
incrassata paries snbviridi gandet colore. 

Secnndnm Stratum cellnlis apparet compositum qnae, et 
ovales et hexagonae et orbicnlares, crassioribns parietibus in- 
strnctae sunt. Hae vero cellnlae mnltis grannlis cblorophyllo 
coloratis snnt repletae. Unde conspicnnm est, Stratum illnd 
esse parenchyma (p). 

Tum alius cellnlarnm acervus nobis occurrit (1), a eete- 
ris valde diversus, qnarnm parictes cernuntur adeo incrassa- 
tae, ut cellnlae ipsae orbicnlares, agglomeratae , pellucidae in 

omiii feie lumine careant. Hae vero cellulae, libri fasci- 
culi sunt. 

Tertium denique Stratum, carabiuin (c), cellulis teuerri- 
inis et valde pellucidis compositum est. Intcriore cambii parte, 
quae quidem axem versus posita est, alia occurrit tela (v), 
quae ligni corpus compouit. Vascula autem crassioribus in- 
structa parietibus perfecta fere hexagona, incolorata et seria- 
tim apposita couspiciuntur. Tum cellulas quae ramuli teuent 
axem iuveuies (m), parenchymati simillimas; quas medullam 
componere adspectu facile comprobatur. Medulla autem et 
parenchvma radiis seu insertiouibus medullaribus inter se con- 
juuctae sunt (in'). 

Iu ambitu medullae secuudus libri fasciculus nobis occur- 
rit (1'); quin etiam vetustiore in ramo plures fasciculi una 
cum ligno oriuntur atque inter ligni vascula apparent dispersi. 

Fasciculos vero illos ceteris in plantis hucusque 11011 re- 
peri; quos quidem nihil aliud esse, nisi libri fasciculos, for- 
ma luculenter demonstrat. 

Jam vero illustrissimus Link eandem proponit sententiam, 
fasciculos ipsos in Iconibus *) suis depinxit. 

Un g er, qui hac de planta optime disseruit, illos fasci- 
culos ligni cellulas putare mihi videtur **). 

Dal ton- Hooker in opusculo suo de Misodendro ***), 
quod quidem genus Visco siinillimum est his fasciculis „Pleu- 
renchymatis" nonien dedit. 

Coriacea Visci folia maximo stomatum numero et utro- 
que latere praedita sunt, quod omnibus in plantis occurrit, *) Icones anat. - botan. , auct. Link. 
**) Annalen des Wiener Museums. 
***) Annales des sciences natur. 118 

quae Phyllodiis , ut dicuut botanici, foliornm loco gaudent; 
ixt specimüie utar -"Acaciac quaedam. 

Res tat adbuc altera investigationis pars , quanam ratione 
parasita iis in quibus praccipue inveiiitur plantis nutricibus 
insideat. 

Parasita summa s arbores et ramorum praecipue angulos 
inhabitat, qua semina nimirum faeilins teneri possint. 

Primum seinen gcrminans radicem palarem perpcndicula- 
rem in plantam dimittit nutricein; qua quidem usque ad ligui 
corpus progressa, surculi oriuutur, qui sub cortice decurrentes 
iterum radices gigiinnt recentes. 

In mollissimum quodque plantae nu tri eis lignum plurimae 
perpendiculares mittuntur radices, in diirissinium quodque raa- 
xjmus borizontalium numerus milti potest, id quod in Pino 
silvestri et in Bclula alba conspicitur. 

Maximam succi copiam ad laesas confluere plantarum par- 
tes, cum quidem natura plantarum deformitati mederi studeat, 
notissimum est. Eam igitur parasitae radices accipinnt maxi- 
mam succi copiam, qua quidem ad lnxuriosum suum iuere- 
mentum illa abutitur. 

Plantae recentiores illis, quos supra diximus , oriuutur 
surculis, et cortice pertuso eodem ferc modo radicem dimit- 
tiint palarem. 

Hac ratione iilas partes, dum nova in dies strata retn- 
stioribus addnntur, quam maxime iutumescere, per se liquet. 

Hac in parasitae parte , tanquam in caulis radicisque con- 
fiuio, epidermis delinquescit cum caulis plantae nh tri eis telae 
immersus , tegmento non egeat. 

Parencbyma iisdem in partum s et compositum illis cellu- 
lis invenitur, quas jam antca inspeximus; nonnulli praeterea 
ligni fasciculi iuter bas parencbymatis cellulas nobis oc- 
niyniut 119 

Sunt autein parenchymati intermixti , punetatis et spira- 
libus ternis vel quaternis compositi vasculis. 

Intima vero inter parasitam et plantam nutriceni est con- 
juuctio quae insuper eo augetur, quod parasita inferiori parte 
rurvis liueis altrici aduascitur plautae, id quod facile cognosci- 
tur, si Visci ramulum fuudas eo loco quo cum nutrici planta 
cohaeret. 

Haec liuea eurvata etiam valde undulata apparet, ita ut 
altera cum altera planta permultis in partibus cohaereat. 
Eodem fere modo de ceteris Loranthaceis Unger*) et 
Hooker **) rein exposuerunt. 

Sed et eam examinemus necesse est conjunctionem, quae 
parasitae radicem inter et nutricis plautae vascula perstat. 

Visci radix ex magna cellularum massa invenitur com- 
posita, quas parenchymaticas esse et multo amjlo repletas, 
nemo nescit. 

Quamquam vero cellulae illae plautae nutricis vasculis 
arcte adhaerescuut , nihiloiniuus tarnen nulla iis cum vasibus 
ipsis est confusio, vascula ipsa, quorum Stratum Visci radice 
est interruptnm, utroque iu radicis latere alia applicantnr ad 
alia. 

Jam vero Unger***) de Visco , Crataego adiiato sie 
fere disserit: „Visci et Crafaegi vascula altera transeunt in 
altera, sed numquam iuter se confunduntur ; duo igitur sunt 
STstemata inter se diversa neque unquam confundenda." 

Radicis autem Visci cellulae et muriformes et ovales 
multis aut minoribus aut majoribus sunt instruetae punetulis "f)> *) Beiträge zur Kenntuiss der Parasiten. 
**) Sur l'organisation de M3'zodendron. 
***) Annalen des Wiener Museums. 
7) quae ..Tüpfel" dieunt botanici. 120 

quae quid ein. adesse puto , ut succus ab altera plauta ad alte- 
ram celeriter transeat, id quod tanta in plauta et tarn parvis 
radicibus instructa necessarium mihi videtur. 

Nonnullae Visci radices quae esse diversissiraae et remo- 
tiores cernuntur appositae, postea in unam confluunt. 

Itaque certum est, his in partibus maxiinam nutricis plan- 
tae vasculornm confusionem perturbationemque adesse ita ut 
plantae nutricis ramuli appareant aut inerassati aut pertur- 
bati; quae quidem ramulorum incrassatio eidem simillSma est, 
quae aliis in planus, lignum venosum (Maserholz) nomina- 
tum est. 

Qua cognita structura anatomica, id quidem certum est: 
Parasitae radicis cellulas succum in plantae nutricis vasculis 
accipere praeparatum, illa yero cellularum punctula esse ap- 
tissima, quibus succus facilius exsorbeatur. 

Digestionem contra et sueci mutationem non minus ne- 
cessariam, cortex et folia permultis stomatibus instructa effi- 
ciunt. 

Inde yero consequitur , ut neque systematum anatomico- 
rum confusio nee novi inter parasitam et plantam nutricem 
corporis forraatio oiüatur. 

Eodem modo libri fasciculi isti, inter ligni fasciculos in- 
yenti, in memoriam nobis revocandi sunt; ea enim structura 
in ceteris plantis quibus „Dicotylcis" nomen est, non oc- 
currit. 

Omnibus igitnr his exploratis jam perspieuum est: Viscum 
et genera Loranthacearum fere omnia vere esse plantas pa- 
rasiticas, quippe quae ut ceterae plantae terra, eadem ratio- 
ne arboribus aliisve planus uti per totam vitam soleant. 


121 Compommtiir, quae conclndenda ex ob- 
servatis nostris videantiir. 

Hac igitur ratione plurimis parasitis quae quidem in Pha- 
nerogamicis inveniantur examinatis, certa lex quaedam, ea- 
que omnibus his plantis communis elucere mihi videtur. 

Omnes enim hae plantae non e solo hauriunt nutrimenta, 
sed aliis innatae planus, aut radicibus aut organis propriis 
succum ex illarum accipiunt vasculis. Itaque et illa iisdem 
lex interior est: procreare aut radices, aut Organa, quibus 
utantur, ut aliis plantis insideant. 

Ex relatis mihi jam satis esse videtur conspicuum, vere 
esse plantas parasitieas: quae aliis plantis innatae vivis, ex 
illis aut radicibus aut haustoriis hauriant nutrimenta, quare 
aut paululum aut multum temporis cum nutricibus plantis sunt 
conjunctae. 

Plantae vero, quae, quamvis adhaerescant, aliis, iisque 
conjunctae videantur esse, tarnen non eadem vitae ratione 
utuntur, parasitis adnumerari non debent. 

Quas omnes Pseudo- Parasitas aut Epiphytas liceat 
nominare; ut speciminibus utar: Orchideas quasdam, ^4roi- 
deas , Bignoniaceas , alias. 

Jam vero in ipsis parasiticis plantis differentia quaedam 
cernitur: alteras enim brevius tempus, alteras aut diu, aut 
per totam vitam vere parasitieas esse seimus. 

Quare tres ordines mihi statuendi videntur: 
I. Plantae parasiticae, quae, prima origine aliis plantis 
usae et cum iis aut radicibus aut haustoriis conjunctae, 
progrediente aetate, non egent planta nutrici. Orchideae 
quaedam, Alectra, Pedicularisl , Drosera? , Pinguicula? 122 II. Parasitae quae germinatione perfecta nutrici insident 
plantae et aut eadcm in planta permanent aut plnribns 
utuntur. 

Orobanche, Monotropß, halhraea, Rhinanthaceac, 
Thesium, Citscuta. 

III. Parasitae, quae eadem in planta et germinant et totam 
vitam degunt. 

Lorantheae } Rafßcsiaccac > Bctlanophoreae. Hac ratione vero primi ordinis plantae, qxiippe quae nu- 
trici planta tuminodo egent, dum germinant et increscere in- 
cipiuut, deinde yero majore gaudent libertate , ceteris plantis 
sunt propiores; eodem enim modo,' interjecto illo tempore, 
increscere et nutrimenta solo haurire pergunt atque plantae 
non parasiticae. 

Quae plantae secundo ordini sunt aduumerandae, minore 
jam gaudent libertate; quamquam Rhinanthaceae , Cuscu/a 
et Thesium paulluliim liberiorcs esse Tidentur, cum quidem 
ab alia planta transeant ad aliam. 

Tertii denique ordinis plantas reperimus Loranlhaceas 
et Rajyiestacca s a primis initiis et totam per vitam nni ei- 
demque plantae innatas eique omniuo conjunctas. 

Haec vero res liortulanis gravissima est , qui has plantas, 
ut excolant, aut solas , aut cum aliis plantis serere, aut jam 
germinatis plantis harum parasitarum inspergere semina 
debent. 

At vero illustrissimns Martins, qui hac in re maxime 
elaboraverit^), parasiticas plantas serioribus vult genitas tem- 
poribus ita ut duo permagna vegetabilium regna sint, quorum ') Müncliner gelehrte Anzeigen, März 1842. 


123 

alteruin originale vel primarium rcgnum, alterum secuudarium 
appellat. 

Simili feie modo et celcberrimus Unger*) parasiticas 
plantas terrae quasi fnictus esse putat, quare futiira terrae 
aununtient tempora. 

Ulis enim temporibus omnia vegetabilia fructus potius 
procreatura, dum nostra aetate permultis tantum floribus gau- 
deaut, priori autem nonnisi foliis permultis usa sint. 

Omnes vero plantas diversissimis rationibus et germinare 
et incrcscere et nutrimentum haurire videmus. Aliae enim e 
solo, aliae ex aqua, «aliae denique ex aere et e vegetabilibus 
jam mortuis hauriunt nutrimentum, quod quidem omnes per- 
ficiunt et assimilant. 

Eodem modo quaedam plantae propria nutritione carent, 
ab aliis jam praeparata; insident igitur aliis plantis et ab iis 
nutriuutur, quare parasitieis nomen injunctum est. 

Itaque plantas parasiticas esse putamus eas, qnae , cum 
alio egeant nutrimento et aliis vegetabilibus, jam praeparato, 
quodam utantur modo, ut hauriant nutrimenta, quem ad finem 
organis propriis sunt instructa. 

Natura igitur, quo modo in singulis animalis regni fami- 
liis, ut auimalia nutriantur, diversissimis utitur rationibus^ ea- 
qne organis accomodatissimis instruit, eodem modo procreat 
plantas diversissima vitae ratione gaudentes. 

Sed hujusmodi plantae, quamvis inleriore structura ana- 
tomica ipsis propria saepe utantur et a ceteris hujus fami- 
liae plantis diversissima, at profecta certe ex illa vitae ratio- 
ne, tarnen, quod ad reliquam indolem, omnino caedem esse 
videntur atque ceterae hujus familiae plantae, id quod jam - : ) Annalen des Wiener Museums. 124 

clare couspicuum est, e. g. iu Rhinanthaceis , quae omnes 
radiis carent medullaribus, quo d mihi quidem videtur indieium, 
hujus familiae plantas vere parasiticas esse eas, quae inser- 
tioiiibus istis careaut. 

At permultarum plantarum parasitier natura posteriori- 
bus declarabitur teniporibus, quae quidem hueusque parasitari 
nou videntur. Deuique autem nonnulla esse adjicienda videntur mihi de 
illarum plantarum vitae ratione , qnas hortulani vocant aliis 
plantis iusertas. Quaedam enim plantarum partes, ut ramuli, 
gemmulae , aliis plantis eo modo inseri possunt , ut hae par- 
tes planus illis omuiuo conjungantur et unam componant plau- 
tam (id quod nostra Jiugua „Pfropfen" dicitur). 

Plantas manu iusertas doctissirai quidam viri cum plantis 
comparaverunt natura parasiticis et quandam has inter et illas 
esse existimarunt similitudiiiem. 

Quamquam similitudo illa rectissime observata nobis vi- 
detur, tarnen ut res clarior appareat, plantarum incrementi 
modum inspiciamus necesse est. 

Plantae cujusvis partes haue ob causam aliis inseri plan- 
tis ut ab his niitriantur nemo ignorat, itaque fit, ut plantae 
illae nihil omniiio nisi partes illas excolant et ipsae illaruni 
partium aeeipiant quasi naturam. Quomodo vero illae partes 
aliis inseruntur plantis? 

Longum est et a nostro proposito alienum, omnia varia 
perlustrare genera quibus utuntur hortulani, ut illas perficiant 
insertiones. 

Lex certa quaedam e natura nobis quaerenda est, qua 
plantae cum partibus illis conjungantur. Observanda igitur 
est illa iusertionum ratio , deineeps plantarum incrementum. 125 

Tum qualis sit haec conjimctio et nutricis plantac cum para- 
sita cohaerentia investigandnm. 

Diversissima autem plantarum genera candem sequi vide- 
inus legem: Surculos *) illos cum plautis, quibus iuserti sunt 
tum concrescere, si surculorum corticis strata eo modo insi- 
deant plantarum corticis stratis ut plantac nutricis suecus sine 
iutermissione in surculum transeat et alterius vascul i , alte- 
rius forment continuationem. 

Haec eiiim strata qnae aut cellulis interpositis aut novis 
ccllulis genitis majus eapiant incremeutum, ut cambii et cor- 
ticis strata, conjuugi possunt ; illorum autem ligni corporum 
qnae jam perfecta sunt , nullani invenimus conjiinctionem. 
Gignuutur vero recentes plautarum partes qnae , e cambio or- 
tae, vetustioribus coujunguntur. 

Quomodo autem res se habet in bis plantis et insertis 
et quibus surculi inserti sunt? 

Duorum aut trium anno r um spatio interjeeto, plantas il- 
las in axis directione exscissas inspicientibus, et plantae nu- 
tricis et surculi medulla lignumque, jam antea perfectum, 
cernuntur separata nee unquam conjuneta. 

Cambium vero et corticis et ligni strata adultiora tarn 
arete et continuo sunt conjuneta ut nullani intcr nutricem plan- 
tam et surculum iuvenias differentiam. Quare vetustissimis in 
plantis, quibus priori tempore surculi illi fuerant inserti, 
strata omuia eodem modo videmus continua neque unquam in- 
terrnpta. 

Id quod facile speetari potest inCcrasis, Pyris, Frajci- 
«e's, Pr unis 3 aliis. *) Partes illas insertas ,, surculos" nominare mihi liceat ; plautas 
vero ipsas ,,nutrices plantas." 126 

Jam igitur constat, plantam nutricem vim quandam exer- 
cere in surculum, qui c and cm iterum exercet in plantam nu- 
tricem. Hac ratione ntraque pars commnnia gigimnt et vascula 
et corticis strata, quippe cum cambium utique sit nnnm idem- 
qne. Snrcnli igitur et nntrix planta in unius ejusdemque cor- 
poris (Individuum) formatione contribuunt. Itaque quomodo 
plantae nutricis strata illa surculi vi formantur, eodem modo 
et flores et fructus in surculis procreati, plautae nutricis 
gignuntur contactu. 

Jam vero in memoriam revocemus et comparemus quam 
in parasiticis planus deprehendimus legem, cum lege in plan- 
us, quae aliis inseruntur, obvia. 

In Ulis vero parasiticis plautis res oinuino diversa est. 

Parasitarum baustoria aut radices eodem modo iu plantae 
nutricis intrant telas et ex illis planus capiunt nutrimentum; 
attamen vero nulla est inter singulas telas conjunctio. Nam- 
que parasitae interius systema auatomicum a nutricis plantae 
systemate plane apparct separatum. Parasita ipsa e nutrici 
planta baurit nutrimentum, quare ejus vascula et totam de- 
vastat telam id quod in Visco, Khinanthaceis , Cuscuta cum 
nutricibus plantis inserueris, clare conspici potest. 

Eandem igitur in plantam nutricem vim exercere certnm 
est; plantae nutrici vero ipsi non similis est in parasitam 
exercita vis , quare telam aut Stratum ab utraque planta com- 
positum non invenies. 

Denique notissimum est, surculos illos, aliis insertos 
plantis, tummodo optime crescere, cum et surculi ipsi et 
plantae illae ejusdem plantarum sunt familiae aut interiore 
structura anatomica affines; parasitae vero plantis insident di- 
versissimis et neutiquam afnnibus. m 

Hac igitur ratione Uli plautarum surculi , aliis plantis in- 
serti valde differuut a parasitieis plantis, nequc potui simili- 
tudinem iuter mutuas vitae rationes observatam investigare. Quae quidem observata omnibus esse parasitieis plantis 
commuuia, coutendere non valeo , cum paneas tantum illarum 
examinaverim. 

Attaraen paucae illae eandem videmns comprobare legem. 

Observatioimm vero mearum paucitate ista, quantulumeun- 
que ejus sit, ad plantarum naturam recte perspieiendam afferre 
suseepi. Explicatur tabula. 

1. 2. Rhinanlhi majoris seinen in axis direetione sectum. 
e. Epidermis. 

a. Parenchymatös cellulae granulis lacteque repletae. 
E. Embryo, 
r. Embryonis radicula. 
c. Cotyledones. 
g. Gemmula. 
v. Yaseuloruin viae. 

3. Rhinttnthi radicis haustoriuni cum nutricis radice trans- 
verse sectum. 

B. Haustorium. 

h.' Haustorii pars radici inserta. 

r. Graminis radix. 

e. Radicis epidermis. 

p.' Parenchyma. 

p." Vasculorum fasciculi. 

4. Rhinanthi radix cum haustorio transverse seeta. 

A. Radix. 

e. Epidermis, 
p. Parenchyma. 
1. Ligni corpus, 
v.' Vascula. 

B. Haustorium. 
v." Vascula. 

5. Melampi/ri sylvatici caulis transverse sectus. 6. in axis 
direetione sectus. 128 

e. Epidermis, 
p. Parenchyma. 
c. Tela cambialis. 
1. Ligni corpus. 
m. Medulla. 

7. Cuscutae chilensis caulis transverse sectus. 

e. Epidermis 

p. Parenchyma. 

y. Vasculorum fasciciili. 

8. Cuscutae chilensis embryo , e semine depromptns. 

9. 10. Cuscuta chilensis cum limrici planta (Balsamina) 
transverse seeta. 

e. Cuscutae epidermis. 

p. - parenchyma. 

v. - vasculorum fasciciili. 

v." - haustorii vascula. 

e.' Balsaminae epidermis. 

p/ - parenchyma. 

y." - ligni corpus. 

\."' - vasa spiralia permagna. 

m. - medulla. 

11. Cuscuta plantae nutrici aeclinata. 

12. Visci albi ramus transverse sectus. 
e. Epidermis. 

p. Parenchyma. 

c. Tela cambialis. 

v. Ligni corpus. 

m. Medulla. 

m.' Radii medulläres. 

1. Libri fasciculus primus. 

1/ Libri fasciculus seeundus. 

13. Thesii haustorium transverse sectum. 
e. Epidermis. 

p. Parenchyma granulis albidis repletum. 

14. Thesii haustorium Asperulae tinetoriae insidens trans- 
verse sectum. 

a. Asperulae parenchyma. 

1. - ligni corpus. 

v. - vascula. 

p. Thesii haustorii pars. 

r. Haustorii pars (radicula) quae insidet Asperulae. 

Caulerpearum sciagraphia. 

Scripsit 

V. B. A. Tr evisan. Gen. I. Caulerpa, Lamour. (in Desv. Journ. de Botan. II. 
[reform.] — 1809.) 

*Jhar. Surculus horizontalis repens. Thalli laminares sti- 
pitati (stipite simplici), erecti, simplices, plani, aequales, 
lanceolato-lingulati, integerrimi, enerves, proliferi (prolifica- 
tionibus thallo conformibus , minoribns). 

Syn. Caulerpa, Duby (Botan. gall. II. p. 959). Cauler- 
pae Tribus * 3, Agardh (Synops. Algar. Scandin. p. XXIII.). 
— Caulerpae Tribus 5. (exclus. spec. 17. 18.), Agardh 
(Spec. Algar. I. 2. p. 44*. — System. Algar. p. 184.). — 
Caulerpae Subgenus Eucaulerpa (exclns. spec. 1. 3. 4. 5. 
6. 7. 8. 9. 10.), Endlich. (Mant. botan. alter, p. 16.). — 
Caulerpae spec, Decaisn. (inAnual. des scienc. natur. II, Ser. 
Botan. XVII. p. 328). 

1. Caulerpa prolifera , Lamour. (in Desv. Journ. de 
Botan. II. p. 142.), Agardh (Spec. Algar. 1. 2. p. 444.), Duby 
(Botan. gall. II. p. 959.), Bischoff (Handb. der Terminol. t. 
LXI. fig. 3009.). 

22r Bd. 2s Heft. 9 130 

C. thallis ecostatis, e margine et superficie proliferis, 
margine planis. 

C. occllata, Lamour. (1. cit. t. 2. fig. 1.), Duby (1. cit.). 
C. Ophioglossum, Agardh (Sjnops. Algar. Scandin. 
p. XXIII.). * 

C. ambigua, Agardh (ex Steudel Nomencl. botan. cryp- 
tog. p. 102.). 

Fucus prolifer, Forsk. (Flor. Acgypt.-Arab. p. 193.) 
F. Ophioglossum, Weber et Mohr (Beiträge zur Natnrk. 
I. p. 317.), Turner (Hist. Fucor. t. 58.). 

Viva repensy Clement. (Ens. sobre las varied. de la 
Yid. p. 319.) 

U. nitida , Bertol. (Rarior. Ital. plant. Dec. III. p. 64.) 
U. prolifera , DeCand. (Flor. Franc. VI. p. 4.) 
U. atnbigua , DC. (1. cit. p. 5.) 

Hab, Oceanus Atlanticus ad Gades. Mare mediterraneum 
Universum usque ad Graeciam. 

2. Caulerpa costata, Kütz. (in Botan. Zeit. 1847. p. 54.). 
C. thallis a basi ad mediam partem usque costatis, e 
costa proliferis, margine undulatis. 
Hab. Ad oras Siciliae. 

Gen. II. Olaf&eniaTrevis. (Synops. Gener. Algar. — 1842.) 

Char. Surculus Thalli laminares stipitati (sti- 

pite bifido), erecti, simplices, suborbiculati, plani, lobati, ra- 
diato - plicati , margine lacero-laciniati, utrinque setis pilifor- 
mibus minutissimis albis instructi ; juniores, alterum alteri, 
involuti, concavi, cncullati. 

Syn. Caulerpae Subgenus Photophobe, Endlich. (Mant. 
botan. alter, p. 17.) 131 

Obs. Alga vere mirabilis, surculo ignoto, „caule fur- 
cato; foliis alternis, membranaceis, habitu foliorum Vitis vi- 
niferae" instructa, nota taut um ex descriptione et icone quas 
dederunt clarissimi viri Humboldt et Bonpland, cujus au- 
tem specimina nulla in collectionibus adsunt. Dubiis itaquc 
multis adhuc vexata, certe tarnen sui juris. Interea, interiori 
thalli structura latente, nullum novo generi aptiorem locum 
in systemate assignare potuimus, quam prope Caulerpam. 
Nomen habet ab E. Olafs en, qui cum B. Polvesen edi- 
dit: „Physik og oeconomisk Beskrivelse over Island. Kjöbenh. 
1772." 2.Yol. 4to. 

1. Olafsenia vitifolia Trevis. (1. cit.). 

Caulerpa vitifolia Lamour. (in Annal. du Mus. XX. 
p. 283.), Agardh (Spec. Algar. I. 2. p. 445.). 

Fucus vitifolius Humb. et Bonpl. (Plant, aequinoct. p.8. 
t. 69. fig. 2.). 

Zonaria ? vitifolia Agardh (ex Steud. Nomencl. botan. 
cryptog. p. 102.). 

Hab. In profundo Oceani prope insulas Canarienses. 

Gen. III. Corradoria. * 

Char, Surculus horizontalis repens. Thalli laminares 
stipitati (stipite simpliei vel ramoso), erecti, simplices, plani, 
aequales, lanceolati, pinnato - pectinati (pinnis oppositis), 
enerres. 

Sj/n. Caulerpae Tribus * (exclus. spec. 4. 5.), Agardh 
(Synops. Algar. Scandin. p^XXII.). — Caulerpae Tribus 1. 
(Taariformes) , Agardh (Spec. Algar. I. 2. p. 435.) — Cau- 
lerpae Subgeneris Eucaulerpae spec. (5. 6. 7. 8. 9. 10.), 
Endl. plant, botan. alter, p. 16.). — Caulerpae spec, Bory, 
Decaisn., Montagn. 132 

Obs. Genns Caulerpae equidem valde affine , cum qua 
imo a Decaisneo immerito jungitur, abfinde tarnen, meo 
sensu, distinctum, naturale, elegantissimum. Habitus thallo- 
rum quodammodo ramuli Taxi. Prolificationes millae. Dixi 
in honorem J. Corradorii, qui de Nostochio communi 
disseruit (Memoria sopra il Nostoch. [Opuscoli scelti. XVII. 
p. 36.]. — Della transformatione del Nostoc in Tremella ver- 
rucosa. Prato 1797. 8vo.). Corradorus Grayi (Arraug. of 
Brit. plant. I. p. 350.) idem est ac Hydrurus Agardhii; Cor- 
radoria autem a celeb. Equite de Martins constituta (Flor, 
brasil. I. p. 16.) Grammitae Bonnemaisonii , sive Polysi- 
phoniae Grevillei, synonymon. 

1. Corradoria pinnata. * 

Caulerpa pinnata Agardh (Synops. Algar. Scandin. p. 
XXII.). 

C. iaxifolia var. crassifolia Agardh (Spec. Algar. I. 2. 
p. 436.). 

Fucus pinnatus Linn. fil. (Siippl. p. 452.), Turner 
(Hist. Fucor. t. 53.). 

Hab. Mare Indicum et rubrum. Ad oras Indiae occiden- 
talis. 

Var. taxifolia. * 

Caulerpa taxifolia Agardh (Spec. Algar. I. 2. p. 435.), 
Spreng. (System. Veget. IV. 1. p. 366. exclus. variet.), Bi- 
schoff (Handb. der botan. Terminol. t. LXI. fig. 3008.). 

C. pennata Lamour. (in Desv. Jonrn. de Botan. II. p. 
143. t. 2. fig. 2.). 

Fucus taxifolius Vahl (in Naturhist. Selsk. Skrivt. V. 
2. p. 36.). 

Hab. Ad oras Indiae occidentalis. 

2. Corradoria falcata. * 

Caulerpa falcata Kütz. (in Botan. Zeit. 1847. p. 54.). 


133 

Hab. Ad oras Augolae. 

3. Corradoria I<essoiiii. 

Caulerpa Lessonii Bory (in Duperr. Yoyag. de la Co- 
quill. Botan. p. 193. t. 22. fig. 3.). 
Hab. Ad insulas Carolinas. 

4. Corradoria pluinaris. " 

Caulerpa pJumaris Agardh (Spec. Algar. I. 2. p. 436.), 
Bory (in Duperr. Yoyag, de la Coquill. Botau. p. 193. t. 22. 
fig. 4.). 

C. mgriophylla Lamour. (iu Desv. Journ. de Botau. II. 
p. 143.). 

C. taxifolia Agardh (Syuops. Algar. Scandin. p.XXII.). 

Fucus sertularioides Gmeliu (Hist. Fucor. p. 151. 1. 15. 
fig. 4. male). 

F. plumaris Forsk. (Flor. Aegypt. -Arab. p. 190.). 

F. pinnatus Esper. (Icon. Fucor. t. 158.). 

F. taxifolius Turner (Hist. Fueor. t. 54.). 

Hab. Mare rubrum, Indicnm, pacificum, Atlantic um ad 
oras Indiae occideutalis. 

Obs. Clariss. Spreugel ad hanc Carrodoriam longifo- 
liam et etiani Chauviniam Sela ginein retulit (System. Veget. 
IV. 1. p. 367.). 

5. Corradoria denticulata. •'•'" 

Caulerpa denticulata Deeaisu. (iu Archiv, du Mus. II. 
p. 120. t. 6. fig. B. 1 — 3). 
Hab. Ad oras Arabiae. 

6. Corradoria scalpelliformis. 

Caulerpa scalpelliformis Agardh (Syuops. Algar. Scan- 
din. p. XXIL), Kütz. (Phycol. gener. p. 308. t. 42. fig. II. 1. 
2. anatoin.) 

C. taxifolia var. Spreng. (System. Veget. IV. 1. p. 366.) 134 

Fucus scalpelliformis R. Brown (in Turner Hist. Fucor. 
1. 174.). 

Hab. Ad Novae Hollandiae et Africae oras meridio- 
nales. 

7. Corradoria longifolia. * 

Caulerpa longifolia Agardh (Spec. AI gar. I. 2. p. 437.). 
Hab. Ad Novae Hollandiae oras meridionales. 

8. Corradoria distichophylla. * 

Caulerpa distichophylla Sonder (in Botan. Zeit. 1847. 
p. 50.). 

Hab. Ad oras occidentales Novae Hollandiae. 

Gen. IV. Himandactyliiis. * 

Char. Surculus horizontalis repens. Thalli caulescen- 
tes erecti, dichotomi, inferne filiformes cylindrici anuulato- 
constricti, sursiun complanati, nudi. 

Obs. jimphibolis ßliformis Suhrii genus, ni fallor, 
sistit ab omnibus distinctissimum. A sequente Ilerpochaeta, 
cui majore affinitate devincitur , differt thallis inferne filifor- 
mibus cylindrieis annulato-constrictis snrsum complanatis nee 
nbique filiformibus cylindrieis aequalibus (id est minime anim- 
latis). A Tricladia, cum qua thallis inferne annulatim con- 
strictis convenit, defectu ramentorum ternatorum distinguitur. 
A Caulerpa (prolifera), cujus in vicinia collocavit clar. End- 
licher, longius distat. Cum reliquis Caulerjiearum gene- 
ribus ne minimum quidem comparanda. Nomen e voeibus 
graecis lf.tug } lorum, et daxTvfaog, annulus, compositum , cha- 
racterem praeeipuum plantae declarans. 
1. Himandactyliiis filiformes. * 

Caulerpa ßliformis Hering (in Anual. and Magaz. of 
Natur. Hist. VIII. p. 91.). 


135 

C. ligulata Harvey (in herb. Mus. Hist. natur. Paris). 

C. flagelliformis Kütz. (Pkycol. gener. p. 308. exclns. 
syn. Agardhii). 

Amphibolis filiformis Suhr (in Flora 1834. II. p. 737. 
t. 2. (fg. 13.). 

Hab. Ad oras Capitis Bonae Spei. Port - Natal. 

Gen. V. Herpocliaeta Montagn. (in Annal. des scieiic. 
natur. — 1843). 

Char. Surculus horizontalis repens. Thalli caulescentes 
erecti, dichotomi aut vage rainosi (raniis fastigiatis vel in- 
aequalibus), filiformes, cylindrici, aequales, nudi. 

Syn, Caulerpae Tribus * 4, Agardh (Synops. Algar. 
Scaudin. p. XXIII.). — Caulerpae Tribus 6. (Filiformes), 
Agardh (Spec. Algar. I. 2. p. 447. — System. Algar. p. 184.). 
— Caulerpae Subgeneris Chauviniae spec. (11. 12.), End- 
lich. (Maut, botan. alter, p. 16.). 

Obs. Genus ab Agardhio praesensum, a Montagueo di- 
stinctum, cum Chauvinia Boryi immerito ab Endlichero con- 
fusum, naturalissimum. 

1. Herpocliaeta fastigiata Montagn. (in Annal. des 
scienc. natur. II. Ser. Botan. XX. p. 305.). 

Caulerpa fastigiata Montagn. (1. cit. VIII. p. 353. — 
Flor, de Cub. Plant, cellul. p. 19. t. 2. fig. 3.). 

Vauchcria fastigiata Agardh (System. Algar. p. 176.)? 
Hab. Ad oras insulae Cubae. Ad insulas Marianas ? 

2. Herpochaeta flagelliformis Montagn. (in Annal. des 
scienc. natur. II. Ser. Botan. XX. p. 305.). 

Caulerpa flagelliformis Agardh (Synops. Algar. Scan- 
diu. p. XXIII. — Spec. Algar. I. 2. P . 447.). 136 

Fucus Jlagelliformis Clement. (Eiis. sobre las varied. 
de la Vid. p. 315.). 

Hab. Oceanus Atlanticus ad Gades. 

Gen. VI. Cliaiivinia Bory (in Duperr. Voyag. de la Co- 
qnill. [reform.] — 1829.). 

Char. Snrculus horizontalis repens. Thalli canlescentes 
erecti, ramosi, filiformes, cylindrici, aeqnales, ramentis linea- 
ribus vel setaeeis nndique imbricatis obsiti. 

Syn. Chauvinia Decaisn. (in Annal. des scienc. natnr. 
IL Ser. Botan. XVII. p. 328.). Caulerpae Tribus 4. {Lyco- 
podiiformes) , Agardh (Spec. Algar. I. 2. p. 441. — System. 
Algar. p. 183.). — Caulerpae Subgenus Chauvinia (exclus. 
spec. 11. 12. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.), Endlich. 
(Maut, botan. alter, p. 16.). 

Obs. Clarissimus Bory Chauviniam a Caulerpa sepa- 
rans , paspaloidem , phleoidem et claviferam ad Chauvi- 
niam , Freycinetii , Lessonii, plumarem, Selaginein et eri- 
cifoliam ad Caulerpam retulit ; Caulerpam insuper ad XJl- 
vaceas , Chauviniam ad Bryopsideas adscripsit. Sed a spe- 
cjebus Chauviniae typicis paspaloide et phleoide certe ge- 
liere minime divelli possunt Caulerpae Selago , erieifolia, 
et etiam Freycinetii. Chauvinia autem clavifera est mihi 
sequentis generis , Lessonii et plumaris Corradoriae. End- 
licher Caulerpas in subgenera quatuor dividens, Herpochae- 
ias Montagnei et species omnes ramentis clavatis instruetas 
{Ahnfcldtiae Subgenus Clavclla mihi) cum Chauviniis ve- 
ris junxit. Contra limites tribus Agardhianae huic generi 
respondentis, ex more aentissimi viri, aptissime definiti fue- 
runt, Sic genus a Decaisneo recte reformatum adoptamus. 137 

Subgen. I. Euchauvin i a. * 

1. Chauvinia paspaloides Bory (in Duperr. Voyag. de 
la Coquill'. Botan. p. 205. t. 23. fig. 1.). 

Caulerpa paspaloides Grevill. (Alg. britann. Synops. 
p. LXIV.). 

Hab. Ad oram Brasiliae. 

2. Chauvinia phleoides Bory (in Duperr. Voyag. de la 
Coquill. Botan. p. 206. t. 23. fig. 2.). 

Caulerpa plileoides Grevill. (Alg. britann. Synops. p. 
LXIV.). # 

Hab. Ad oram Brasiliae. 

3. Chauvinia Wehbiana Deeaisn. (in Annal. des.'scienc. 
natur. II. Ser. Botan. XVII. p. 336.). 

Caulerpa Webbiana Moutagn. ( Compt. rend. des 
se'anc. de l'Acad. des scienc, 1837. (18. Sept.) p. 529. — 
Annal. des scienc. natur. II. Ser. Botan. IX. p. 146. t. 6. — 
Phytogr. Canar. Plant, cellul. p. 178. t. 9.) , Bischoff (Handb. 
der botan. Terminol. t. LXV. fig. 3161. anatom.). 
Hab, Ad insnlas Canarienses. 

4. Chauvinia cupressoides. * 

Caulerpa cupressoides Agardh (Synops. Algar. Scandin. 
p. XXIII. — Spec. Algar. I. 2. p. 441.) 

C. liypnoides Lamour. (in Desv. Journ. de Botan. II. 
p. 145. t.3. fig. 3.). 

C. cyparissoides Spreng. (System. Veget. IV. 1. p. 367. 
partim.). 

Fucus cupressoides Vahl (in Naturhist. Selsk. Skrivt. 
V. 2. p. 38) , Esper (Icon. Fucor. t. 161) , Turner (Hist. Fu- 
cor. t. 195.). 

Hab. Ad oras Indiae occidentalis. 

5. Chauvinia ericifolia Deeaisn. (in Annal. des scienc. 
natur. II. Ser. Botan. XVII. p. 328.). 138 

CauJerpa ericifolia Agardh (Synops. Algar. Scandin. 
p. XXLII. — Spec. Algar. I. 2. p. 442.). 

Fucus ericifolius Turner (Hist. Fucor. t. 56.). ; 
Hub. Ad insulas Indiae occidentalis. 

6. Chauvinia inamillosa. * 

Ckaulcrpa mamillosa Moutagn. (Prodrom. Phycear. nov. 
pol. antarct. p. 13.). 

Hab. Oceanus australis. 

7. Chauvinia Selago. * 

Caulerpa Selago Agardh (Synops. Algar. Scandin. p. 
XXIII. — Spec. Algar. I. 2. p. 442.). 

Fucus Selago Turner (Hist. Fucor. t, 55.). 
Hab. Mare rubrum. 

8. Chauvinia Hrownii. * 

Caulerpa ßrownii Trevis. (Synops. gener. Algar. 1842), 
Hooker Fil. et Harvey (in Hook. Lond. Journ. of Botan. VF. 
p. 416.). 

C. Selago R. Brown (in herb. Agardhii). 

C, Selago var. Browm'i, Agardh (Spec. Algar. I. 2. 
p. 442.). 

Hab. Ad insulas Kent in freto Bass. 

9. Chauvinia hypnoides. * 

Caulerpa hypnoides Agardh (Synops. Algar. Scandiu. 
p. XXIII. — Spec. Algar. I. 2. p. 443.). 

C. decomposita R. Brown (in herb. Agardhii). 

Fucus hypnoides R. Brown (in Turner Hist. Fucor. 
t. 173.). 

Hab. Ad insulas Kent. 

10. Chauvinia laete - virens. "-• 

Caulerpa laete -virens Montagn. (Prodrom. Phycear. 
nov. pol. antarct. p. 13.). 

Hab. Ad insulam Toud. 


139 

11. Chauviiiia flexi li*. * 

Caulerpa flexilis Laraour. (in Annal. du Mus. XX. p. 
283. t. 13. fig. 3), Agardh (Spec. Algar. I. 2. p. 443), Bi- 
schoff (Handb. der botan. Termiuol. t. LXl. fig. 2988.). 

Hab. Oceanus australis. 

12. Chauviiiia obscura. * 

Caulerpa obscura Sonder (in Botau. Zeit. 1845. p. 50.). 
Hab. Ad oras occidentales Novae Hollandiae. 

13. Chauviiiia fureifolia. * 

Caulerpa fureifolia Hooker Fil. et Harvey (iu Hook. 
Loud. Journ. of Botau. VI. p. 416.). 

C. Selago Hooker Fil. et Harvey (iu Hook. Lond. Journ. 
of Botau. IV. exclus. syn.). 

Hab. Ad oras Tasmaniae et Novae Zeelandiae. 

Subgen. II. Serrularia. * 
Obs. In C. Freycinetii et serrulata thalli sunt inferne 
simplices filiformes cylindrici, sursum autem dichotomi fasti- 
giati complanati lineares , unde ab anetoribus plerisque ad 
Caulerpae veteris generis sectionem thallo piano distinetam 
relatae fuerunt. Thalli insuper describuntur „aculeato-ser- 
rati, angulato-flexuosi, quoque angulo extus bidentato"; sed 
aculeos vel dentes istos potius raraeuta tenuissima, aculei- 
vel etiam denti-formia si velis, sparsa, diceres. Habitus 
itaque harum specierum re quidem vera quodammodo subdis- 
similis; affinitas tarnen cum Chauviniis veris evidentior in- 
terea videtur. 

14. Chauviiiia Freycinetii Decaisn. (in Annal. des 
scienc. uatur. II. Ser. Botan. XVII. p. 336.). 

Caulerpa Freycinetii Agardh (Spec. Algar. I. 2. p. 446. 
exclus. syn. Forsk.), Bory (in Duperr. Voyag. de la Coquill. 
Botau. p. 192. t. 22. fig. 2.). 140 

C. cyparissoides Spreng. (System. Veget. IV. 1. p. 367. 
partim). 

Hab. Ad insulas Marianas. 

15. Cliauvinia serrulata. ;;v 

Caulcrpa serrulata J. Agardh (in Mus. Senkenberg. II. 
P. 174.). 

Fucus serrulatus Forsk. (Flor. Aegypt. -Arab. p. 189.). 
Hab. Mare rubrum. 

Gen. VII. Alinfeldtia. * 

Char. Surculus horizontalis repens. Thalli caulescentes 
erecti, simplices Tel parce raraosi, filiformes, cylindrici, aeqna- 
les, ramentis clavatis vel peltatis undique imbricatis obsiti. 

Syn. Chemtrilzia Decaisn. (in Annal. des seiene. natur. 
II. Ser. Botan. XVII. p. 328). — Caulerpae Tribut ** (excl. 
spec. 11. 12. 13. 15. 17. 18. 19.), Agardh (Synops. Algar. 
Scandin. p. XXIII.). — Caulerpae Tribus 2 (Sediformes) et 
3, Agardh (Spec. Algar. I. 2. p. 437 et 440. — System. Al- 
gar. p. 181. 182.). — Caulerpae Subgenus Chemnitzia et 
Subgeneris Chauviniae spec. (24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 
32.), Endlich. (Mant. botau. alter, p. 16. 17.). — Chauviniae 
spec, Bory. 

Obs. Genus a clarissimo Decaisue auno 1842 conditiun, 
a Moutagneo adinissunij praecedenti valde affine, tarnen di- 
stinctissimum. Facies plane dissimilis, Sedi generis. Nomen 
autem Chemnitziae persistere non potest, cum jam ab anno 
1837 exstet inter 31ollusca, Gastropoda, Ctenobranc/tia, 
Trochoidea genus homonymon a celeb. d'Orbigny propo- 
sitnm (Mollusq. , Echtiioderm.^ Foraminif. et Polyp. Ca- 
nar.). Ahnfeldtia Friesii (Flor. Scanic. p. 310. — 1835) 
est Gymnogongri Martii (Flor. Brasil. I. p.27.) synonymon. 141 

Subgen. I. Ciadopelt is. * 

1. Ahnfeldtia macrodisca. " : " 

Chemnitzia macrodisca Dccaisu. (in Annal. des scienc. 
natur. II. Ser. Botan. XVII. p. 328.). 

Caulerpa macrodisca Decaisn. (1. cit. p. 336.). 
Hab. Ad oras insularum yinambas. 

2. Ahnfeldtia peltata. * 

Chemnitzia peltigcra Decaisn. (in Annal. des scienc 
natur. II. Ser. Botan. XVII. p. 336.). 

Caulerpa peltata Lamour. (in Desv. Journ. de Botan. II. 
p. 145. t. 3. fig. 2. a. b.), Agardh (Spec.Algar. I. 2. p. 440.). 

Fucus Chemnitzia var. peltatus Turner (Hist. Fucor.IV. 
p. 9.). 

Hab. Oceanus australis ad oras Americae meridionalis. 
Oceanus Atlanticus ad oras Africae. 

3. Ahnfeldtia Chemnitzia. * 

Chemnitzia microdisca Decaisn. (in Annal. des scienc. 
natur. II. Ser. Botan. XVII. p. 328.). 

Caulerpa Chemnitzia Lamour. (in Desv. Journ. de Botan. 
II. p. 144.), Agardh (Spec. Algar. I. 2. p. 440.). 

C. clavifera var. turbinata J. Agardh (in Mus. Sen- 
kenberg. II. p. 174.). 

Fucus Chemnitzia Esper (Icon. Fucor. t. 88. fig. 1. [dem- 
tis stirpibus extraneis], fig. 4. 5. 6.), Turner (Histor. Fucor. 
t, 200.). 

Ulva euneata Forsk. (Flor. Aegypt.-Arab. p. 188)? 

Hab. Ad oras Malabariae. Mare rubrum. 

Subgen. II. Clavella.* 

4. Ahnfeldtia racemosa. * 

Chemnitzia clavifera Decaisn. (in Annal. des scienc. 
natur. II. Ser. Botan. XVII. p. 328.). 142 

Chauvinia clavifera Bory (in Duperr. Voyag. de Ja Co- 
quill. Botan. p. 207.). 

Caulerpa racemosa Trevis.(Synops. gener. Algar. 1842.). 

C. clavifera Lamour. (in Annal. du Mus. XX. p. 283), 
Agardh (Spec. Algar. I. 2. p. 487 exclus. variet.), Spreng. 
(System. Yeget. IV. 1. p. 367 exclus. syn. Fuci Lamour ou.r-ii 
Turneri.). 

C. turbinata Hering (in Schimper Herb. n. 957.), 

Fucus racemosus Forsk. (Flor. Aegypt.-Arab. p. 191.). 

F. clavifer Turner (Hist. Fucor, t. 57.). 

Hab. Ad Antillas. Mare rubrum. 

5. Ahnfeldtia Iiamourouxii. * 

Caulerpa Lamouroujcii Agardh (Synops. Algar. Scan- 
din. p. XXII.). 

C. obtusa Lamour. (in Desv. Journ. de Botan. II. p. 143. 
t. 2. fig.3.)? 

C. clavifera Aar. Lamouroiuvii Agardh (Spec. Algar. I. 
2. p. 438.). 

Fucus Iiamourouxii Turner (Hist. Fucor. t. 229.). 

Hab. Mare rubrum. 

6. Ahnfeldtia uvifera. * 

Chemnitzia uvifera Decaisn. (in Annal. des scienc. na- 
tur. II. Ser. Botan. XVII. p. 328.). 

Caulerpa uvifera Agardh (Synops. Algar. Scandin. p. 
XXIII.), Decaisn. (in Archiv, du Mus. II. t. 5. B. fig.4—10.). 

C. clavifera var. uvifera Agardh (Spec. Algar. I. 2. 
p. 438.). 

Fucus uvifer Turner (Hist. Fucor. t. 230.). 

Hab. Mare rubrum. Oceanus australis ad ins. Marianas. 

7. Ahnfeldtia cactoides. * 

Caulerpa cactoides Agardh (Synops. Algar. Scandin. p. 
XXIII. — Spec. Algar. I. 2. p. 439.). £H Fucus cactoides Turner (Hist. Fucor. t. 171.). 
Hab. Ad Novae Hollaudiae oram australem. 8. Ahnfeldtia sedoides. * 

Cctu! er pa sedoides Agardh (Syuops. Algar. Scandin. p. 
XXIH. — Spec. Algar. I. 2. p. 438.), Bischoff (Haudb. der 
botan. Terminol. t. LXI. fig. 2990.). 

Fucus sedoides R. Brown (in Turner Hist. Fucor. 1. 172.). 

Hab, Ad insulas Kent prope Novam Hollandiam. 

9. Ahnfeldtia lentiUifera. * 

Caulerpa lentiUifera J. Agardh (in Mus. Senkenberg. II. 
P . 173.). 

Hab. Mare rubrum. 

10. Ahnfeldtia simyliciuscula. * 

Caulerpa simplieimeula Agardh (Spec. Algar. I. 2. 
p. 439.). 

Codium simpliciusculum Agardh (Syuops. Algar. Scan- 
din. p. XXIV.). 

Fucus simpliciusculus R. Brown (in Turner Hist. Fucor. 
t 175.). 

Hab. Oceanus australis. Ad Amboynam. 

Obs. Hanc plautam, teste Agardhio veram Caulerpearum 
speciem, numquam vidi. Clar. Steudel (Nomencl. botan. cryp- 
tog. p. 102.) Lamarckiam simpliciusculam Olivii et Ulvam 
ulriculatam Poiretii ut synonyma affert. Stirps Poiretii mihi 
plane ignota; Olivii autem minime hujus loci esse potest et ad 
genus Fuci tomentosi Hudsonii aperte pertinet. 

11. Ahnfeldtia Corynephora. ^ 

Caulerpa Corynephora Montagn. (Prodr. Phycear. nov. 
pol. antaret. p. 14.). 

Hab. Ad insulam Toud. 

12. Ahnfeldtia oligophylla. *. 144 

Caulerpa oligophylla Montagn, (Prodi*. Phycear. nov. 
pol. antarct. p. 14.). 

Hab. Ad iusulam Toud. 

13. Ahnfeldtia cylindracea. * 

Caulerpa cylindracea Sond. (in Botan. Ztg. 1845. p. 50.). 
Hab, Ad oras occideiitales Novae Hollaudiae. 

14. Ahnfeldtia domingensis. * 

Caulerpa domingensis Sprg. (System. Veget. IV. 1. p. 367.). 
Hab. Ad Hispaniolam. 

Gen. VIII. Tricladia Decaisn. (in Annal. d. scienc. nat. 1842.) 
Char. Surculus horizontalis repens. Thalli caulescentes 

erecti, ramosi, filiformes, cyliiidrici, inferne aunulato - con- 

stricti, ramentis obovatis ternatis obsiti. 

Sj/n. Tricladia Endlich. (Mant. botan. alter, p. 17.). 
1. Tricladia australis Decaisn. (1. cit. II. Ser. Botau. 

XVII. p. 337.). 

Hab. Ad Novae Hollandiae oras aiistro- occidentales. 


E tribu Ca ulerpearum sequeutes excluduntur: 

1. Caulerpa pusilla Martens et Hering (ined.) , vel Ste- 
phanocoelhim pusilhim Kütz. (in Botan. Zeit. 1847. p. 54), 
genus sistit, fructificatione adhnc latente, interea Bryopsideis 
potius approximandum. (Cfr. Lac de re Trevis. Saggio di 
«na Monogr. delle Alghe Coccotalle p. 102.). 

2. Caulerpa Lycopodium Agardh (Synops. Algar. Scan- 
din. p. XXIII.) est Cladostephus Lycopodium Agardh (Spec. 
Algar. II. p. 14.). 

3. Caulerpa peniculus Agardh (Synops. Algar. Scaii- 
din. p. XXIII.) est Polyphysae peniculi Agardhii (Spec. Al- 
gar. I. 2. p. 473.) synonymoii. 

4. Caulerpa uvaria Agardh (Synops. Algar. Scandin. 
p. XXIII.) est Gastroclinium uvaria Kützingii. 

Dabam Patavii , die 20. Decembris 1848. 

Beiträge z ur Flor von Texas, 

von 

Adolf Scheele. 

(Fortsetzung v. Linn. XXI. p. 747 — 768.) Ebenaceae. 

i. IMospyros texana mihi. 

Frutex elatns ramosissiraus , rami patenti-adscendentes fa- 
stigiati cinerei leprosi verrucosi apice foliati , Verrucae sub- 
rotundae atrosanguineae. 

Folia alterua brevipetiolata obovato-cuneata integerrima 
obtusa anastomosantia mollissima supra demum glabrata sub- 
tus pilis ramosis holosericea. Petioli tomentosi. 

Flores dioici peduiicnlati laterales peutameri. Pednnculi 
holosericei basi glanduliferi flore paulo v. vix breviores. Ca- 
lyx profunde öpartitus holosericeus. Corolla urceolata öfida 
extus sericea intus atrosangninea glabra,, lobi tubo breviores 
obovati aestivatione sinistrorsum convoluti. 

Flores steriles bini v. terni laterales iufra folia siti. 
Pedunculi deflexi. Calycis segmenta lanceolata pedunculo et 

22r Bd. 2s Heft. 10 146 

corollae tubo breviora. Stamina 16 : filamenta brevissima, 
antberae filamentis quadrnplo longiores lineari-lanceolatae 
subulato - acuminatae lateraliter rima longitudiiiali ntrinqne de- 
hiscentes. Ovarium abortivum villosissimiim. Stylus apice 
4-lobns. 

Flos fertilis lateralis solitarius flore sterili miilto major. 
Pednnculi horizontaliter patentes. Calycis segmenta oblonga 
corollara aequantia v. superantia. Ovarium sub-8-loculare 
ovato-globosum sericeum, loculi 1-ovulati; styli coaliti bre- 
vissimi apice 4-lobi. Stamina abortiva. Fructus globosus 
niger dulcis. — 

Auf felsigem Boden bei Neubraunfels : Lindheim er. 
März bis April. 

Früchte kugelig, schwarz, süss, so gross wie Kirschen. 

Blüthen mit Vauillegeruch. Lindheimer. 

Gehört in die Sectio III. Eudiospi/ros , §. 2. cf. DC. 
Prodr. VIII, 226 sq. 

Ulmaceae. 

1. Celtis texana mihi. 

Rami inermes ciuerascentes verrucosi. 

Folia opposita petiolata ovata v. ovato-oblouga obliqua 
saepius semicordata integerrima v. repanda longe acuminata 
trinervia reticulato-venosa ntrinqne glabra densissime et mi- 
nutissime granulata supra opaca subtns laete viridia scabra 
in axillis venarum barbata. 

Petioli riscido-puberuli subtus convexi supra apice dila- 
tati canaliculati. 

Pedunculi axillares 1 - flori teretiusculi glabri , fructiferi 
petiolo longiores. Flores 

Drupa ovoidco-globosa glaberrima nitida coccinea. — 

Prope Neubraunfels leg. Lindheimer. Römer. 

147 

Leider fehlen die Blüthen. 

Der Fruchtstiel ist */," Lang; die Blätter sind 1 — 1 */ a " 
breit, 2 — 3" lang, ganzrandig oder schwach ausgeschweift, 
niemals gesägt. Durch dieses Merkmal unterscheidet sich 
die vorliegende Pflanze von Celtis australis L. , C. occiden- 
talis L. , C. trinervia Lam. und C, crassifolia Lam., wie 
überhaupt von allen mir bekannten Arten dieser Gattung. 

Ciipuliferae. 

1. Q,uercus virens Ait. Life-oak. 

Neunbraunfels : Lindheimer, Römer. 

Anm. Die vorhandenen Exemplaren stimmen mit der 
Diagnose in Spreng, syst. III. 858. nicht überein. 

Unsere texanisehen Exemplare der Q. virens haben un- 
terseits weissfilzige, meist gezähnte Blätter; Sprengel giebt 
seiner Q. virens folia integerrima subtus stellato-pubescen- 
tia. Die Sprengel'sche Q. virens scheint also von der 
unsrigen verschieden zu sein; wiewohl sich ohne Ansicht der 
Originalexemplare darüber kein entscheidendes Urtheil fällen 
lässt. Wie dem auch sei; so viel scheint mir ausgemacht, 
dass die Lind heim er'sche Pflanze die ächte Q. virens ist, 
da diese (die berühmte Lebenseiche, life-oak) in Texas je- 
des Kind kennt und die Pflanze bereits in den plantis Lind- 
heimerianis von 1845 mit aufgeführt, also Lindheimer 
sehr wohl bekannt ist. Uebrigens kommen gezähnte und 
ganzrandige Blätter an 1 Exemplare der Q. virens vor. 

Es geht daraus hervor , dass es unzweckmässig ist , die 
Quercus mit Sprengel nach den Blättern in 3 Hauptgrnp- 
pen : foliis integerrimis, dentatis und sinuatis einzntheilen. Ich 
besitze eine ganze Anzahl von Quercus , welche zugleich folia 
integerrima und dentata, oder dentata und sinnata führen. Es 

10* 148 

ist erstaunlich , wie sehr die Blatt forin bei manchen Eichen 
variirt. 

Die besten Merkmale bei den Eichen geben die Früchte. 
Diese fand ich stets constant. Die Confusion unter den Quer- 
cus in Herbarien und Gärten ist so gross , dass eine gründ- 
liche Monographie hier dringend Noth thut. Ein Monograph 
muss aber die Originalexemplare eingesehn und die Arten 
selbst in der Natur fleissig beobachtet haben, daher entweder 
in Amerika, bekanntlich dem Vaterlande der meisten Quer- 
cus> sich länger aufgehalten oder in botanischen Gärten die 
amerikanischen Eichen an Fruchtexemplaren gründlich unter- 
sucht haben. 

Amarantaceae. 

1. Cclosia texana mihi. 

Caulis basi suffruticosus sulcatus glaber ramosiis, rami 
patentes. Folia alterna remota subrhombeo-ovata in petio- 
lum cnueatuin abrupte angustata lnervia anastomosautia cuspi- 
data miuute et inaequaliter crenulata utrinque glabra. Stipu- 
lae subfalcatae. Spicae axillares pedunculatae ovatae breves 
densae multiflorae. 

Caljx öiidus coloratus tribracteatus. Bracteae albo-sea- 
riosae ovatae transTerse latior*es nervo excnrrente mucronatae 
margine interdum ciliolatae calyce ter vel quadruple bre- 
viores. 

Sepala oblonga mucrouata atropurpurea glabra nitida lon- 
gitudinaliter multistriata margine scariosa capsulam aequantia. 

Capsula polysperma circumscissa. Stylus apice 3fidus. 
Semina orbicularia piano -compressa latere altero convexa 
altero coneava sanguinea glabra nitidissima obtiise marginata. 

In Hecken bei Sau Antonio: Lind heim er. August bis 
September. 149 

Blätter 2" laiig , 1 l fa" breit , Aehre kürzer als 1". 
2. Alte in auf heia villi flora mihi. 

Caulis procumbeiis ramosissimus , raini adscendentes an- 
gulati villosi. Folia opposita longepetiolata obovata v. elliptica 
spathulata miicronata integerrima glainlulo.su - punctata sulitus 
ad nervum venasque appresse pilosa supra glabra. Petioli 
villosi apice dilatati folio breviores. 

Flores axillares glomerati; gloineruli solitarii alterni vil- 
loso-lanati interdum basi bracteis albo-scariosis brevissimis 
ovato-subrotuudis transverse latioribus mucronatis sutfulti. 

Calvx öpartitus bracteolatus ; bracteolae albo-scariosae 
ovatae 1-nerves nervo exeurrente muerouatae sepala aequantes. 
Sepala albo-scariosa nitida ovata villoso -lauata basi 3-ner- 
via, nervis apice confluentibus , nervo excnrrente mncronata 
utriculo longiora. Utriculns obovato-subrotnndns 1-spermus. 
Stigma capitatiun. 

Am Rande des Marktplatzes von San Antonio: Lind- 
heimer. Anglist. 

Durch die zottig -wolligen Blüthenknäuel sehr ausge- 
zeichnet! Die Blätter 1" lang, a / a "' breit. Der Blattstiel ge- 
wöhnlich viel kürzer als die Blätter, nur ausnahmsweise so 
laug oder länger als dieselben. Die kurzen Deckblätter am 
Grunde der Blütheuknäuel fand ich nur bei 2 Knäueln. 

Polygoneae. 

1. Eriogonum Lindheimerianum mihi. 

Caulis herbaceus erectus teres arachnoideo-tomentosus 
ramosus. Folia caulina subterua oblanceolata in petiolum an- 
gustata integra apiculata supra cinereo- subtus albo-arach- 
noideo - tomentosa. 

Umbellae terminales dichotomae mnltillorae, radii albo- 
tomentosi. Iuflorescentia centripeta. Bracteae tres parvae 150 

ovatae albo- tomeiitosae ad basin radiorum atque peduneu- 
lornm. 

Pedunculi albo -tomentosi patentes involucro longiores. 
Involucrum campanulatum albo - tomeutosum 6-dentatum 10 — 
12-florum, deutes brevissimi transverse latiores obtusi. Flo- 
res in involucro pedicellati. Perigonium campanulato - turbi- 
natum petaloidenm membranaceum glabrum 6partitinu, laci- 
niae albidae ovales tubo suo multo lougiores. Stamina peri- 
gonio inserta inclusa. Antherae 2-loculares. Styli arcuati. 
Stigma peltatura. Ovarium 1-loculare 1-ovulatom. Fru- 
ctus 

Auf sandiger Prairie an der oberen Guadeloupe. Lind- 
heim er. August. 

2. Eriogomuu texanuui mihi. 

Caulis hei'baceus solidus erectus teres striolatus minute 
puberulo- tomentosus superne ramosus inferne aphyllus , basi 
squamis elongatis lanceolatis foliiformibus vestitus. Folia cau- 
lina alterna crassa lanceolata repanda basi in petiolum atte- 
nuata supra obscura minute puberula subtus cinereo-tomeu- 
tosa, fasciculi foliorum minormn in axillis. Petioli compressi 
basi dilatati. Pauiculae rami subfastigiati dichotomi apice 
subracemosi. Rachis ferrugiueo-tomcntosa. Bracteae tres 
parvae ovatae ferrugineo -tomeiitosae ad basin pedunculi. 

Peduuculi patentes remoti ferrugineo- tomentosi involu- 
crum superantes , rarius aequantes. Involucrum campannla- 
tum ferrugineo -tomeutosum sub-8florum. Flores in involucro 
pedicellati. Perigonium herbaceum calyciforme campaimlatum 
6-partitum lanato -tomeutosum, laciniae lineari-lanceolatae 
obtusae tubo suo multo longiores. Stamina 9 perigonio in- 
serta inclusa. Antherae 2-loculares luteae medio affixae. 
Styli apice incurvi. Stigma capitatum. Ovarium 1-loculare 
1-ovulatum. Fructus triqueter tomentosus calyce tectus. 151 

Hochebene nördlich' von Neubraunfels: Lind heim er. Juli. 


Chenopodiaceae. 

1. C'Iieiiopodium albuui L. 

Gesellchaftlich bei Neubraunfels: Lind he im er. Juli 
bis August 1846. „Findet sich an zu vielen Stellen, als dass 
man annehmen könnte, es sei durch unsern Anbau hierher 
gekommen, der ohnehin erst seit 1 Jahre hier stattfindet." 
L i n d h e i m e r. 

Anm. Torrey in seiner Flor von Neuyork betrachtet 
Chenopodium album L. als verwildert ans Europa. Ueber- 
haupt nimmt Torrey von den meisten gemeinen europäischen 
Pflanzen, welche sich zugleich in Nord -America finden, au, 
dass sie von Europa nach America eingewandert seien. Mit 
welchem Rechte, sehe ich nicht ein. Warum sollten denn bei 
der grossen vegetativen, klimatischen (ob auch geognostischen?) 
Verwandtschaft beider Länder nicht dieselben Pflanzen beiden 
ursprünglich gemeinsam sein? Und wenn T o rr e'j\Ambrina 
ambrosioides Spach, Chenopodium bonus Henricus L., Atri- 
plcx patula als eingeboren betrachtet, warum sollen denn 
Chenopodium album, Ch. hybridum und Ambrina Botrys 
aus Europa eingewandert sein? Nach einem Princip bei die- 
sem Verfahren habe ich vergebens geforscht. 

jEupIiorbiaceae. 

Diese Familie ist in der Römer'schen Sammlung in rei- 
chem Maasse vertreten, wie sie denn überhaupt eine der reich- 
haltigsten und weitverbreitetsten Pflanzeufamilien ist. 
1. Euphorbia Roemeriana mihi. 

Caulis adscendens herbaceus teretiusculus glaber a basi 
ramosus pedalis — sesquipedalis. 152 

Folia alterna exstipulata obovato - spathulata , inferiora 
subrotuudo -spathulata, utriiiqne glabra in petiolnm abrupte 
angustata emarginata mucroniilata apice serrulata subtus glau- 
cescentia. Umbellae trifidae rami dichotomi glabri elongati. 
Involucra libera subrotundo-ovata emarginata glabra pagina 
inferiori glandulis elevatis paucis minutis atrosanguineis obsita. 

Involucella connata semiorbicularia mncronata glabra ob- 
solete serrulata pagina inferiori glaucescentia. Glandulae (in 
sicco sanguineae) bicornes. Capsnlae glabrae laevis cocci 
dorso carinati. Seniiua glabra trigona cinerea cariosa. 

In silvis umbrosis prope Neubraunfels leg. Römer. 

Die Saamen sind mit länglichen, unregelmässigen, nur 
durch eine Zwischenwand getrennten Vertiefungen versehen. 
Dieses nenne ich Cariosus. 

2. Euphorbia longicruris mihi. 

Caulis herbaceus erectus simplex teretiiisculus glaber fo- 
liosus. Folia alterna exstipulata obovato -cuneata truncata v. 
obscure emarginata mucronata integerrima v. apice obsolete 
serrulata utrinque glabra pagina inferiori plernmque glandulis 
paucis elevatis atrosanguineis obsita. Pednnculi axillares al- 
terni glabri angulati sub-3 — 4ilori. Involucella transverse 
latiora reniformi- semiorbicularia glabra nervo excurrente mu- 
cronata. Glandulae bicornes virides, cormia erecta elongata. 
Capsnlae glabrae cocci transverse venosi dorso carinati. Se- 
mina glabra teretiuscula obovato - ovalia glauca pulcherrime 
scrobiculata. 

Auf felsigem Boden bei Neubraunfcls: Römer. 

Die Saamen sind mit kleinen, rundlichen, dichtstehenden 
Vertiefungen versehen. Doch stehen die Vertiefungen nicht 
so dicht, dass die Zwischenräume blosse Querwände bildeten. 

Dieses nenne ich scrobiculatus. 153 

3. Euphorbia flcxicaulis mihi. 

Radix multicaulis perennis, caules repentes tenues fle- 
xuosi striati glabri ramosissimi , rami dichotomi. Stipulae in- 
trapctiolares membranaceae albidae apice laciniatae. Folia 
parva opposita potiolata carnosa ovali-siibrotunda iutegerri- 
ma maruinata glabra basi obliqua obtusa. Flores axillares 
solitarii minimi peduneulati. Glandulae petaloideae albae in- 
tegi'ae. Capsulae glabrae laevis eocci dorso carinati. Se- 
mina obovato-clliptica triqnetra glabra griseo-rosea sub lente 
iniulitissimc alutacea. 

Auf felsigem Boden im trocknen Bette eines Giessbacbs 
nördlich von Neubraunfels : Lindheim er. August. 

Ausgezeichnet durch den hin- und hergebogenen, an den 
Gelenken Wurzeln treibenden Stengel! Ist in allen Theilen 
sehr klein. Die Blätter sind 1 — %'" lang, fast eben so breit, 
die Kapseln kaum 1 / 2 /// lang. 

4. Euphorbia rupicola mihi. 

Radix perennis multicaulis. Caules procumbentes breves 
angulati glabri ramosi, rami dichotomi. 

Stipulae intrapetiolares subulatae. Folia parva opposita 
longepetiolata carnosa ovali-ovata basi suboblique cordata 
glabra integerrima obtusa. Flores apice ramorum axillares 
solitarii. Glandulae integrae transverse ovales aurantiacae. 
Capsulae glabrae transA r erse rugulosae cocci dorso carinati. 
Seiniua cinereo-alba obovata trigona glabra laevia. 

Fest in Conglomeratfelsen eingewachsen _, auf Blöcken 
südlich von Neubraunfels: Lind heim er. Juli. 

Die Stengel 2" lang, Bkätter so gross als bei der vori- 
gen Art. 

5. Euphorbia villifera mihi. 

Radix perennis multicaulis. Caules graciles erecti tere- 
tiusculi villosissimi ramosi, villi albi elongati horizontaliter 154 

patentes. Stipulae iutrapetiolares villosissimae. Folia oppo- 
sita petiolata ovali-ovata basi obliqua iutegerrima obtusiuscula 
villosa subttis pallidioi'a y. purpurata , foliorum paria remota. 
Flores solitarii axillares peduneulati. Glandulae iutegrae. 
Capsula 

In trocknen Giessbachschliicbteu des Cedemwaldes bei 
Neubraunfels: Lindheim er. August bis September. 

Die ganze Pflanze lang- und weisszottig, etwas über 
1 / 2 / hoch. Blätter 2 — 3'"' lang, etwa halb so breit. Leider 
fehlen die Früchte. Berherideae. 

(Nachtrag.) 
Da es bereits eine Berberis ilicifolia Forster giebt, 
welches ich zu meinem Bedauern übersehen habe, so nenne 
ich die Berberis ilicifolia aus Texas (cf. Linnaea XXI. 5. 
p. 591 sq.) jetzt B. Roemeriana. 


Onagrariae. 

(Nachtrag.) 
(Cf. Linn. XXI. 5. p. 576 sq.) 

Oenothera Boemeriana mihi. 

Acaulis perennis, Radix fusiformis horizontalis. Folia 
petiolata glabra lyrata subtus pallidiora glandulosa; segmenta 
lateralia inaequalia horizontalia lanceolata v. oblongo - lancco- 
lata irregulariter dentata acuta, terminale magnum ovato- 
oblongum dentatnm acuminatum.' Rachis dentata. Petioli 
glabri compressi basi dilatati. Flores radicales. Ovaria ses- 
silia obovato-elliptica canescentia. Calycis tubus elongatns 155 

membranaceus filiformis appresse puberulus apice dilatatus 
segmeiitis calycinis ter longior. Segmenta calycina reflexa 
membranacea oblongo-lauceolata glabra corniculata corollam 
aequantia. Petala obovato- cuneata glaberrima apice Iruu- 
cata subdenticulata. Stamina erecta corolla vix breviora sty- 
liiiu aequantia. Filamenta glabra. Autherae luteae versatiles 
mcdio afhxae lato -lineares. Stylus erectus tetragonus. Stigma 
oruciatim 4-partitura, lobi lineares antberis breviores. 

Capsula sessilis cartilaginea, obovato -elliptica appresse 
et miuute puberula 4-alata. Seiuiua obovata biserialia. 

Auf feuchteu Prairieen bei Neubraunfels: Römer. 

Gehört zu §. 1. Euoenotheru , und zwar neben O. tri- 
loba und O. acaulis , cf. Torr, et Gr. I. 499. 

Die Blumenkrone keinen Zoll lang. Ihre Farbe lässt 
sich an den trockenen Exemplaren nicht mit Sicherheit be- 
stimmen. Die Blatter überragen die Blüthen und sind 4 — 
o" laug. Die Früchte sind leider so zerpresst , dass sich da- 
mit wenig anfangen lässt. Compositae. 

(Fortsetzung v. Limi. XXI. p. 602.) 
5. Kiigelmaiinia texana mihi. 
Radix perennis. Caulis elatus erectus angulatus hirsutus 
ramosns apice corymboso-paniculatus, rami virgati alterni. 

Folia alterna ovato - oblonga irregulariter pinnatiiida stri- 
gosa obtusa, inferiora brevipctiolata, superiora sessilia; seg- 
menta subtriangulari- oblonga obtusa ciliata plerumque inte- 
igerrima rarius grosse 1-dentata, inferiora divaricata, summa 
conflnentia. Pedunculi elongati angulati graciles erecti stri- 
gosi flore longiores basi brartea (folio florali?) lanceolata in- 
tegra strigosa ciliata suffulti. Capitula terminalia multiflora. 156 

Involiicra hemisphaerica gliitinosa strigosa. Squamae nnmc- 
rosae triseriales coriaceo-chartaceae obovato-oblongae cilia- 
tae in appendicem foliaceam attenuatae , exteriores patentes 
iu appendicem lanceolatarn qnadrnplo longiorem attenuatae, 
interiores appressae appendice oblonga multo majores. Flosenli 
disci steriles, radii lignlati fertiles , lignlae lnteae multinerves 
obovato-oblongae extns pnbescentes involncro 2 — 3 longio- 
res. Achaenia obovata compressa aptera dorso convexa ca- 
rinata, latere interiori planinscula medio nervo elevato per- 
dncta, scabro - pnbernla apice sqnamis 2 lanceolatis marcescen- 
tibus hispidis coronata. 

In terra Texana (prope Nenbrannfels?) leg. Ptömer. 

Obere Stengelblätter (die unteren feblen au unseren Exem- 
plaren) M" laug, Blumen über 1" im Durchmesser. 

6. Ambrosia trifida L. ß. Texana mihi. 

Petioli apteri margine nudi, achaeuia 8-costata, canlis 
teretinscnliis. 

An feuchten, schattigen Bachnfern und stehenden Wassern 
bei Nenbrannfels in Menge, dichtstehend, oft 10 — 15' hoch. 
Lindheime r. August. 

Die gewöhnliche Form hat nach Torr, et Gr. 1. c. II. 
290. petiolos anguste alatos ciliatos, achaenia öcostata, can- 
lem tetragonura. 

Da aber die tcxanische Pflanze in allem Uebrigen genau 
mit der Charakteristik der A. trißda bei Torr, et Gr. über- 
einstimmt, so halte ich sie nur für eine Varietät der letz- 
teren. 

7. Ambrosia Iiindheimeriana mihi. 

Canlis suffrnticosus erectus paniculatns rainosissimns in- 
ferne teretinscnliis superne obtusangulns velutino-hirsutus, ra- 
mi angulati. 157 

Folia rigida calloso-inucronata utrinque strigillosa sub- 
tus canesceiitia , caulina bipiunatifida, ramea oblongo-lauceo- 
lata piimatifida v. incisa, inferiora opposita brevissime petio- 
lata, superiora alterua sessilia; segmenta oblougo-lanceolata 
v. lanceolata inciso-serrata v. integra calloso-mucronata. 

Racemi ninnerosi spicati paniculati. 

Flores steriles ebracteati pedicellati spicam terminalem 
densam formautes. Involiicruin hemisphaerieum ecostatum stri- 
gosum margine ciliatum sub-10-florum. Corolla tiirbinata 
5-dentata. Receptaculum paleaceum. Stylus abortivus in- 
clusus. 

Flores fertilcs feminei apetali in axillis foliorum supe- 
riorum solitarii. Fructus inermes subgloboso - turbiuati 3- 
costati tuberculati villosi apice brevi conico tomentoso iu- 
strueti. Stvli rami elongati filiformes. 

Iva? Arlemisia? Lindheimer. 

Gesellschaftlich bei Neiibrannfels , oft grössere, tiefer lie- 
gende Strecken der Prairie bedeckend: Lindheimer. 
August. 

Ambrosia er ithmi folia DC. bat nur wenige Aehren, 
lineale Blattzipfel und keine kegelförmige Fruchtspitze; A.ar- 
tcmisiaefolia L. einen kahlen Fruchtboden und bewaffnete 
Früchte; A. coronopifolia Torr, et Gr. lose Trauben, klei- 
nere Köpfchen und 1 -jährige Wurzel. 

Ich würde unsere Pflanze unbedenklich zu A. coronopi- 
folia ziehen, wenn es nicht von dieser hiesse 1. c. II. 291: 
annual? sterile heads in loose racemes, the heads scarcely 
larger thau in A. artemisiaefolia L. Bei A. Lindheime- 
riuna sind aber die Köpfchen noch einmal so gross als bei 
A. artemisiaefolia L. 

8. Ambrosia glandulosa mihi. 158 

Cauiis herbaceus erectus iuferne glaber teretiuscnlus snl- 
catus, infra medium trichotomus , rami fastigiati apice flexuosi 
angulati glanduloso-viscidi pilis brevibus appressis strigosi 
simulque pilis elongatis patentibns hispidi ramosi , ramuli gra- 
ciles alterni. 

Folia alterna petiolata pinuatisecta calloso-mucronata 
utrinqne glandulis parvis igneis egregie glandulosa subtus stri- 
gosa canesccntia supra glabra margine appresse ciliata; seg- 
menta remota lineari-lanceolata integra v. iuciso-dentata cal- 
loso-mucrouata; folia summa ramulorum integra liuearia parva. 
Racemi terminales numerosi spicati. 

Flores steriles parvi ebracteati pedicellati spicam den- 
sam formantes. Iuvolucrum turbinatum ecostatum parce stri- 
gosum sub-8-florum. Corolla turbinata 5-dentata. Re- 
ceptacnlum paleaceum. Stylus abortivus iuclusus. 

Flores fertiles feminei apetali in axillis foliorum solita- 
rii. Achaenia inermia obovoidea tricostata pubescentia apice 
brevi cylindrico coronata. Styli rami elongati filiformes. 

Iva ? Artemisia ? Liudheimer. 

Gesellschaftlich auf nacktem Kalksteingeröll im trockenen 
Flussbette des Cibolo, 15 Miles westlich von Neubraunfels. 
Lindheimer. September. 

Gehört zu §. 1. Sectio b. 

Blüthen klein, meist noch kleiner als bei A.arlemisiae- 
folia L. Der Stengel unterhalb der Mitte gegliedert und 3- 
gabelig, wenn man die Fortsetzung des Stengels, die nicht 
höher und dicker als die Zweige ist, als die mittlere Zinke 
ansehen will. Diese 3 Aeste sind an der Spitze mit abwech- 
selndein Aestchen dicht besetzt. 

Durch diese eigentümliche Verzweigung des Stengels und 
die feurigen Drüsen auf beiden Seiten der Blätter leicht von 
allen Arten dieser Abtheihmg zu unterscheiden. 


159 

A. crithmifolia DC. differt praeterea canle sufFruticoso 
basi prostrato, foliis oppositis, spicis paucis; A. artemisiae- 
folta L. receptaciilo nudo et frnctu armato; A. coronopifo- 
lia foliis rigidis utriiiqne canescentibus imis oppositis et frnctu 
globoso-ovoideo. 

9. Helianthus I<indheiinerianus mihi. 

Perennis. Caulis qnadripedalis erectus pnrpureus tere- 
tiusculus striatns scaber apice ramosus; rami alterni subangu- 
lati 1-flori. Folia alterna longepctiolata triangularia tripli- 
nervia acuminata argute et inaequaliter dentato-serrata apire 
integerrima utriiiqne scaberrima. Petioli purpurei unilaterali- 
ter hirsuti folium subaequantes. 

Capitula terminalia solitaria parva lougepedunculata. ln- 
volucri squamae imbricatae 3— 4-seriales appressae lanceo- 
latae subulato-acuminatae scabrae apice squarrosae discum 
snperantes. Receptaculmn convexum. Ligulac sub-131nteae 
ohlongae multinerves glabrae disco dnplo longiores. Discus 
alropurpurens. Deutes corollae discoideae ovato - trianguläres. 
Pappus constans duabus paleis achaenium iiicludentibus apice 
dentatis aristatis, arista scaberrima paleam dimidiam sub- 
aequans. Achaenia tetragono - compressa sericea corolla et 
paleis breviora. 

Bei Neubraunfels nur einmal gefunden. Lindheime r. 
August 1846. 

Ist mit keiner andern Art zu verwechseln! Blätter am 
oberen Ende des Stengels (das untere Ende fehlt au unseren 
Exemplaren) f 1 /^' lang, fast 1" breit; die geöffneten Blu- 
men im Durchmesser l — 1 1/ 2 " gross. Höchst merkwürdig 
ist die einseitige Behaarung der Blattstiele, die bei den jün- 
geren Blätter stärker, bei den älteren schwächer ist. Die 
Blätter sind 3eckig, die Lappen der Blattbasis nach dem Blatt- 160 

stiel zu ansgerandet - ausgeschweift , am Blattstiel selbst aber 
in eine kurze, keilförmige Spitze vorgezogen. 

Gehört zu der Rotte 3. Abtheilnng b. cf. Torr, et Gr. 1. 
e. II. 321 sq. 

10. Helianthella latifolia mihi. 

Perennis. Canlis erectus 5 — 7-pedalis snleatns pnbc- 
rnlo-scabriusculus ramosissimus corymboso-panicnlatus, rami 
erecto- patentes subangnlati apice dichotomi. 

Folia alterna petiolata triplinervia utrinque strigosa acu- 
minata , inferiora longepetiolata lato - rhombeo - ovata inaequa- 
liter et appresse dentato-serrata appresse ciliata basi ciiuea- 
tim contracta apice basique integerrima, superiora ovata v. 
ovato-lanceolata obscure v. vix denticnlata brevius petiolata. 

Capitula pedunculata niultiflora, pedunculi angulati stri- 
gosi capitnlo longiores. Involncri heniisphaerici squamae disciim 
vix aequantes 2 — 3 seriales oblongae coriaceo-chartaceae 
canescentes in appendicem foliaceam rigid am lineari-lanceo- 
latam attenuatae, appendix squamani subaeqnans. Ligulae 
8 — 10 steriles aureae obovato-cuneatae multinerves disco 
triplo longiores extus ad nervös pnberulae. Receptacnlum 
planum. Paleae persistentes pnngentes achaenia amplecten- 
tes. Flosculi discoidei fertiles, corolla cylindrica puberula 
5-dentata, dentes ovato- trianguläres. Styli rami hispidi. 
Achaenia compressa strigosa utrinque angnste alata. 

An Waldrändern bei Neubrauiifels : L i n d h e i m e r. 
October. 

Untere Blätter i/a' lang, fast eben so breit, Blüthen 1" 
im Durchmesser. 

11. Gaillardia siiuplex mihi. 

Annua. Caulis bipedalis erectus snlcatus appresse pube- 
rulus simplicissimus 1-florns scapiformis basi solummodo fo- 
liatus caeterum aphyllus. Folia radicalia et basin canlis 161 

amplcctentia basi dilatata vaginantia alterua obovato-cuneata 
in petiolum attenuata triplinervia bullata glabriuscula obtusa 
crenato - dentata basi cuncata intcgerrima miuutc et appressc 
eiliata v. pinnatifido-incisa lobis remotis oblongis v. lauceo- 
latis acutis integris v. inciso - dentatis. 

Capitula multiflora radiata. Involncri squamac 3serialcs 
i'oliaceae margine anguste scariosae basi callosae appressae 
apice squarrosae discum subaequantes, exteriores majores ob- 
loiigae obtusiusculae reliquae oblongo-lanceolatae, mediae 
acutae, interiores acutissiinae. Receptaculuiii hemisphaericum 
üinbrillatum. LiguJae 8 — 12 steriles 1-seriales deeiduae cu- 
ueatae palmato- 3-fidae 7-nerves glabrae disco duplo longio- 
res, Jobi oblonge- -lanceolati obtusiusculi ; pappns radii ari- 
statiis. Corollae diseoideae tnbns brevis, limbns elongatns 
cvlindriens inflatus 5 - dentatns. Pappus constans paleis 6 — 
8 membranaeeis 1-nerviis, nervns in aristam corollam aeqnan- 
lem prodnetus. Acbaenia 

Mittagscamp bei La Grange : Römer. April. 

„Wohlriechend , Strahlen rothbraun.'* 

Nach den getrockneten Exemplaren zu urtheilen, schei- 
nen die Blüthen purpurn zu sein. 

Durch den ganz einfachen, 1-blüthigen Stengel ausge- 
zeichnet ! 

Wurzelblätter sehr veränderlich. 

Kommt in 2 Formen vor: 
«. foliis integris; 
ß. foliis pinnatifido - incisis. 

12. Gaillardia Roemeriana mihi. 

Perennis acaulis. Scapus erectus striatus 1-florus, pilis 
appressis basi conjunetis strigosus, apice ferrugineo - tornen- 
tosus. 

22r Bd. 2s Heft. 11 162 

Folia radicalia pliirima oblauceolata stiigosa acutiuscula 
integra v. snpra medium ntrinque v. unilateraliter inciso- 
1-dentata iii pctiolum basi dilatatum vaginantem attemiata 
seapo quadruplo breviora. 

Capitiilum multiflorum radiatum aureum. Involucrnm he- 
misphaericum triseriale, squamae foliaceae appressae oblon- 
gae acutae villosae basi callosae disco breviores. Recepta- 
culum hemisphaericum noque foveolatum ueque paleaceum fim- 
brillatum, fimbrillae elongatae rigidae. 

Flosculi radii 1-seriales 16 — 20 ligulati aurei neutri 
cuneiformes 4-nerves apice 3-dontati supra glabri subtus 
glaudulosi basi nervisque strigosi disco 2 J / 2 longiores, dentes 
elliptici obscure apicnlati; nervi purpurei , intermedii apicem 
versus bifidi et ligulas apice 6-nerves formantes, ita nt bini 
nervi dentium apice confluant et dentes ligulae binerves eva- 
dant. 

Flosculi discoidei fertiles : corollae tubus brevis deuse 
strigosus, limbus cylindraceus paulo inflatus 5-dentatus, den- 
tes hispidi. 

Pappus paleis 5 — 7 membranaceis 1-nerviis constans, 
nervi producti in aristam corolla brcviorem, pappus radii bre- 
vius aristatus. 

Achaenia ..;'... 

Prope Neubraunfels leg. Römer. 
13. Artemisia cuiieifolia mihi. 

Perennis. Caulis erectus teretiusculus striatus tomcnto- 
sus ramosissimus, rami virgati augulati. Folia radicalia et 
caulina infiina piiniiuervia obovato-cuneata sessilia alterna 
ntrinque sericco - tomentosa supra cinerea subtus iueaua apice 
pinnatifido-incisa v. grosse et paueidentata dentibus mucro- 
natis, basi integerrima; folia caulina superiora alterna lan- 
ceolala 1-nervia integerrima ntrinque attenuata. 163 

Capitula scssilia parva pauciflora heterogama subgloboso- 
ovoidea cauo-tomentosa basi bracteata spicata, bracteae lan- 
ceolatae ; spicae breves oligocephalae basi foliatae divaricatae 
racemum compositum terminalem formantes. Involucri squa- 
mae ovali-oblongae obtusae appressae cano-tomentosae, in— 
teriores scariosae. Receptaculum uudum. Flosculi glandu- 
losi, steriles auguste tubulosi apice 3-dentati, fertiles inflati 
5-deatati, dentes ovato-lanceolati. Achaenia 

Gruppenweise auf höheren Stellen der Prairie bei Neu- 
braunfels: Lindheimer. September. 

Treibt neue Wurzelschößlinge im Herbst. Die unteren 
Steugelblätter am blühenden Stengel abgefallen. Stengel meh- 
rere Fuss hoch. 

Gehört zu der Rotte Di acuncuhts. 

Die Beschreibung der Wurzel- und unteren Stengelblättei 
ist von den beblätterten Wurzelschösslingen entlehnt. 
14. Artemisia Iiindheimeriana mihi. 

Pereunis. Caulis strictus 3 — 4-pedalis sufftuticosus basi 
teretiusciilus glabriusculus apice angulatus canescens panicu- 
lato - racemosus , rami erectiusculi angulati canescentes. Folia 
caulina superiora sessilia alterna lanceolata utrinque atte- 
nuata margine revoluta supra glabrata subtus cinereo - tomen- 
tosa, ramea anguste linearia. 

Capitula parva heterogama panciflora brevi-pedunculata 
ovoidea racemos breves oligoeephalos formantia. Involucri 
squamae obtusae appressae, exteriores cano-tomentosae, in- 
teriores scariosae. Receptaculum nudum. Flosculi steriles 
auguste tubulosi, fertilium tubus limbum inflatum glabrum 5- 
dentatum subaequans. Achaenia 

Zerstreut auf nacktem Kalkgeröll im trocknen Flnssbett 
lies Cibolo, 15 Miles westlich von Neubraunfels: Lind- 
hei nier. September. 

11 * 164 

Leider sind an den vorhandenen Exemplaren die unte- 
ren Stengclblättcr und die Wurzelblälter abgefallen. 

15. Filago repens mihi. 

Annna arachnoideo-tomentosa. Canlis repens ramosns 
apice adscendens. Folia alterna sessilia divaricata spathu- 
lato - oblonga, summa lineari-lanceolata, inferiora obtusiuscula, 
superiora acuta. 

Capitula agglomerata hcterogama multiflora terminalia, 
rarius interfurcalia, |foliis inyolucrata, folia involucralia glo- 
mernlo longiora. Inyolucri foliola externa lanata, interiora 
scariosa oblonga 1-nervia apice cmarginato-bidentata. Rc- 
ceptaculum paleaceum , paleac squamis. involucri internis si- 
milcs. Flosculi marginales pistillati filiformes pappo destituti. 
Flosculi centrales tubulosi perfecti pappo capillari instructi. 

Achaenia 

In terra Texana leg. Römer. (Der nähere Standort 
ist nicht angegeben.) 

Durch den kriechenden Stengel und die 2- zähnigen 3 in- 
neren Hüllblättchen und Spreublättchen leicht zu unterscheiden. 

16. Filago texana mihi. 
Annua lanata. Caulis erectus humilis angulatns simplex 
v. apice ramosns. Folia alterna sessilia spathulata brevissi- 
me acuta, inferiora reflexa , superiora ereeta liueari-oblonga. 
Capitula glomerata heterogama multiflora terminalia et 
interfurcalia foliis involucrata, folia floralia oblonga glomeru- 
lum aequantia v. superantia. Involucri squamae scariosac 
l-ncrves truueatae basi lanatae, Receptaculum paleaceum, 
paleae scariosac glabrae forma et longitudine involucri squa- 
mis similes. Flosculi marginales filiformes pistillati pappo 
destituti, flosculi centrales tubulosi perfecti pappo capillari" 
instructi. Achaenia 


165 

Camp bei La Orange: Römer. 

Stengel 4 — 5" hoch. 

Filago germanica unterscheidet sich durch die haar- 
spitzigen Hüllblätttchen; F. arvensis L, , Koch, durch den 
rispigen Stengel mit fast übrigen Aesteu; F. minima Fries 
durch lineal -lanzettliche, angedrückte Blätter; F. gallica 
durch lineal -pfricmliche Blätter; F. californica Nntt. durch 
von der Basis an rispige Stengel und spreitzende Blätter; F. 
par vula Torr, et Gr. durch haarspitzige Blätter. 

17. Troxiinon ßoemeriamim mihi. 

Caulis scapiformis erectus striatus glabriusculus simpli- 
cissimus i-florns plcrnmque basi foliis paucis miuoribus in- 
slructuSj rarius aphyllus , superne squamis 2 — 4 membrana- 
ceis ovatis abrupte subulato-acuminatis obsitus. 

Folia glauca glabra 1-nervia calloso-mucronata, radi- 
calia lanceolata integra v. ljralo-ruucinata, lobi laterales 
breves trianguläres calloso-mucronati, terminalis elougatus 
lauecolatus; folia cauliua pauca lineari -lanceolata decre- 
scenlia. 

Capitulum multiflorum. Involucrum campauulatum laxe im- 
bricatum 3 — 4-seriale flosculis dimidio brevius, squamae mem- 
branaceae glabrae 1 - nerves margine auguste scariosae ac- 
crescentes, extremae breviores oblongae obtusiusculae, inte- 
riores longiores angustiores lanceolatae acuminatae. R.e- 
ceptaculum alveolatum. Ligulae 20 — 40 oblongae glabrae 
marginatae longitudinaliter nervosae basi attenuatae apice 3 - 
— 5-dcutatae, dentes breves trianguläres. Stvli raiui elon- 
gati lineares obtusi apicem versus paulisper incrassato - cla- 
vati. Pappus constans setis (numerosis albidis capillaribus 
elongatis scabris rigidiusculis longitiidiue inaequalibus. 

Achaenia 166 

Bei Austin, Neubraunfels : Römer; in Mexico: He ge- 
wisch. 

Hat das Ansehn einer Scorzonera, 

Die Hüllblättchen nehmen von aussen nach innen an Län- 
ge und Spitzigkeit allmählig zu, an Breite ab: die untersten 
sind breit, oval oder Länglich, sehr kurz uud stumpf; die in- 
neren sehr lang, lanzettlich und zugespitzt. Jede Zungen- 
blume hat einen Nerven mehr als Zähne, indem, ausser den 
beiden Randnerven, allemal ein Nerv in die Bucht zwischen 
den Zähnen ausläuft , so dass jeder Zahn zwischen 2 Nerven 
und jeder Nerv zwischen 2 Zähnen liegt. 

Die Blüthen sollen weiss sein , getrocknet sind sie röth- 
lich. Die Stengel sind gemeiniglich an der Basis mit weni- 
gen kleineren Blättern besetzt, an einem Stengel findet sich 
nur ein einziges kümmerliches Blättchen, so dass die Stengel 
mehr das Ansehn eines Schaftes haben. Bisweilen kommen 
2 Stengel aus 1 Wurzel. 

Da die Achänen leider an unseren Exemplaren fehlen, so 
lässt sich nicht mit Sicherheit bestimmen, ob die vorliegende 
Pflanze in die Gattung Troarimon gehört. Da aber alle übri- 
gen Charactere damit stimmen , habe ich sie vorläufig zu der- 
selben gezogen. 

loh besitze dieselbe Pflanze, von Hegewisch gesam- 
melt , aus Mexico. 

Tetragonospcrma 

nov. gen. Compositarum. 
(Tribus: Senecionideae ; Subtribus : Heliantheac ; Divisio : 
Heliopsideac. 
C/iar. gen. 
Capitula heterogama multiflora hemisphaerica radiata. 
Involucrum duplex: externum maximum compositum foliolis 167 

4 foliaceis lato-ovatis acuminatis basi connatis, iuternuiu 
cojistans squamis hyalinis parvis fuscis nervosis. Reeeptacu- 
luin couicum paleaceum, paleae membranaceae stramiueae lan- 
ceolato- t. oblongo -obovalae nervosac in cuspidem pur- 
purasceutein apice productae. 

Flosculi radii 8—10 ligulati pistillati fertiles, ligulae 
anguste oblongae luteae 7 — 8-nerves basi attemiatae apice 
bidentatae supra glabrae snbtiis glandulosae, nervi atropur- 
purei. Stylus linearis compressus, rami elougati lineares com- 
pressi obtusi. 

Flosculi disci nunierosi perfecti tnbulosi nervosi 5-den- 
tati, tubus glanduloso- puberulus , limbus papillosus, dentes 
ovali. Stylus cylindraceus , raini apice hi appendicem acumi- 
uatam hispidam prodncti. 

Achaenia obovato - turbinata quadrangularia longitudinali- 
ter multistriata pappo destituta minutissime strigosa atque pa- 
pulosa. 

Herbae perennes glanduloso- viseidulae caule dicbotomo, 
foliis oppositis lyrato-siuuatis, capilulis majusculis longe- 
pedunculatis raraos terminantibus, ligulis luteis. 

Genus proximum Telragonothcca L. differt ligulis latis 
inultinerviis 3-dentatis, achaeniis teretiusculis laevibus, foliis 
integris dentatis. 

18. Tetragonosperiua lyratifolium niilii. 

Radix perenuis. Caulis firmus erectus purpurascens sul- 
catus glanduloso -viscidulus dichotomus, capitulum longepe- 
dunculatum in dichotom'a. 

Folia oblouga sinuatp - lyrata pinninervia calloso-mucro- 
nata glanduloso -viscida, lobi divaricati oblongi margiiie mi- 
nute papilloso-ciliati calloso-mucronati, terminalis major; 
folia radicalia et caulina inferiora in pctiolum basi vaginan- 
tem dilatatum aniplexicaulem angustata, superiora sessilia. 168 

Fedunciili elongati i-flori apice papilloso-tomentosi. Iu- 
volucrum extermim multistriatum parce et minute glanduloso- 
papiJlosum margine pubcrulura discum et ligulas diniidias 
acqnans. 

Auf felsigem Boden am Cibolo: Römer. April — Mai. 

Der Stengel etwa 2' hoch, Blüthcn über 1" im Durch- 
messer, Blatter 2 — 4" lang. Symbolae ad Floram Surinamensem. 

Auetore 

F. A. Gull. Miquel. 

(Continuatio v. Linn. Tom. XXI. p. 473 — 479.) Pars XI. Myrtaceae. 

Psidium Linn. 

1. P. iiomiferum L. — In Snrinamo. (Kappler n. 1285. 
speeimina ilorcntia, foliis nondum rite efformatis.) 

2. P. fluviatile Rieh, in DC. Prodr. III. 235, quoad 
phrasin plane congruum. Ibid. Kappler n. 1700. 

3. P. polycarpon Anders, mss. ex Lamb. Transact. 
Linn. Soc. XI. 231. Tab. 17. DC. I. c. Benth. in HooJc. 
Journ. of Bot. II. 317, ubi exiraie descriptnm. Folia in 
meis oninia obovalo- oblonga plermnquc obtusa, supra pubc- 
nila, subtus incauescentia; flores medii sessilcs. Calycis 
lobi intus scricei; petala pilis inspersa. — Bs. multijloro St. 
Hil. Fl. Bras. mer. affine. 

Propc Bergendaal sceus lluvium, m. Oet. fl. Frutex 
(Foeke), Kappl. n. 1706. 170 Myrtus Linii. — DC. 

1. Myrtus calophylla H. B. K. Nov. Gen. FI. 133. 
Specimina mea plane congrua. Peduiicnli folio dimidio bre- 
viores. Folia in speciminibns diversis magnitudine varia, mi- 
nora i 1 / a — 2, majora 2 1 / 2 poll. longa. Specimina foliis mi- 
noribns instrncta omniuo referunt M. revolutam Schauer ad 
plant. Sur. Kegel, in Linnaea Tom. XXI. p. 272, quae 
locis arenosis cresccns, probabiliter minus vegeta. 
In Surinamo superiore legit Focke. — Frutex. 

Myrcia DC. 

1. Myrcia aeris DC. I. c. 243. Colitur in hortis. — 
Yix specifice a M. coriacea differre videtur, nam folia in 
meo spicimiue lato-elliptica, subrotnndata, apice obtusissima, 
fere ut in icone Plumier. ed. Bnrm. Tab. 208. fig. 2. (nbi fo- 
lia perperam alterna), snpra impresso -punctata, reticulata, 
3 — 4 -pollicaria. 

2. Ulyrcia surinamensis (n. sp.), ramnlis petiolisqne 
fusco-hirtellis, foliis breviter petiolatis ellipticis obtnse api- 
cnlatis, basi acnlis vel obtnsis, marginibns leviter incurvis, 
membranaceo-pergamaceis, subtns glandulose et pellucido - 
punctatis, junioribns sparse in nervo medio confertins pnberu- 
lis; paniculis axillaribns solitariis terminalibusqne pnberulis, 
ramis patnlis, inferioribns cjmose phirifloris, siiperioribns sim- 
plicibns , bracteis linearibns ciliato- pnberulis deciduis, floribus 
lateralibus pedicellatis, mcdiis sessilibns, basi bibracteolatis, 
calycis tubo obovato-globoso glabro, lobis 5 rotundatis glan- 
dulosis ciliolatisj petalis subrotundatis erosnlis. — Prope M. 
splendentcm DC. et M. obtusam Schauer 1. c. 

Prope Bergcudaal in sylvis, m. Oct. fl. (Fochc). Itl 

Fnitex. Rami cylindrici crnstis lichenosis albis laevibus 
obducti. Ramuli patuli , versus apices praesertim foliis flori- 
busque instructi, foliis versus summitates sensim majoribus. 
Petioli autice sulcati, 1 nun. circiter longi cum nervo medio 
iu sicco fusci. Folia 2*/ s — 4 ceut. longa, 1 — 2 lata, ner- 
vis subpatulis paullo ante marginem conflueutibus, miuora 
prorsus elliptica ntriuque obtusiuscula, majora in apiculum 
brevem obtusnm desineutia. Paniculae cum pedunculo 2 — 5 
ceut. longae, ramis inferioribus apice 3 — 5-floris, summis 
unifloribus brevibus saepiusque alternis itaque raccmosis. Flo- 
res parvi. Filamenta petala circiter aequantia versus apicem 
aliquid iucrassata, in sicco nigricantia, antberis pallide luteis 
snbgloboso - didymis. 

3. Myrcia sylvatica DC. I. c. 344. Mgrtus sylvatica 
Mey. Esseq. 191, descriptio bona, sed styli perperam 3 dicti. 
— Schau er i adumbratio 1. c. p. 275 accuratissima. 

Frutex, ut videtur in Surinamo vulgaris. (Hostm. n. 818, 
Kappler n. 1699), Focke variis locis; prope Bergendaal, in 
Surinamo siiperiore. — Num huc M. fallax DC. I.e.?) 

4. Myrcia divergens DC. ? I. c. 245. Phrasis brevior 
quadrat. Calyx ovato-globosus glaber. Bracteae bracteolae- 
que abbreviatae fere semi-annuliformes. Folia glabra rigida 
elliptica vel in apiculum obtusnm terminata, subtus reticulata. 
Fere ad Oocarpas referenda. 

In Surinamo (Hostm. n. 881. Kappl. 755 ?'.). 

5. Myrcia Berberil DC, l. c. 254. Schauer l. c. Euge- 
nia paniculaeßora Stend.! in Flora 1843. p. 762. 

Arbor floribus albis, in Surinamo vulgaris. (Hostm. n. 
372. 485, Hostm. et Kappl. n. 1246, Kappler n. 483, Focke.) 172 

Calyptrantbes Sw. 

1. C. ©l>tusa Benth. in Hook. Journ. of Bot. IL 319. 
pctalornm praeseiitia etiam a C. Suzygio , cui alioquin simile, 
differt. 

In Surinamo. (Hostm. 1176.) 

Eugenia Mich. 

1. E. uniflora Linn. (E. Michelii Lam. Plinia ru- 
bra Linn., Maiitiss. Plinia pcduticulata Linn. fil. suppl.) 
plant.). Ciilta in hortis nomine „Zoete kers." (Cerasus 
dulcis.) 

2. E. dipoda DC. 1. c. p. 268. In Savana ad Post 
Oranjewond, arbor teste Focke, aliis tanqnam frntex de- 
scripta. 

Ejusdem forma grandifolia: foliis ovato-elliptieis brevi- 
ter obtuso-acuminatis 2 — 2 1 /a' P°H» longis, l 1 /^ pollicem 
latis, nnde habitns a specie satis diversus. (E. surinamen- 
sis herb. inei. Probabiliter etiam hnc E. stigmatosa DC. J. 
c. c Brasilia.) 

In Surinamo (Kappl. n. 1401a.), ad Bergendaal in apri- 
eis arenosis, in. Oct. (Focke). 

3. Ewgeniae species yidetnr Kappler Herb. n. 1365, fo- 
liis maximis, octopollicaribns insigiiis, sed propter Jlores non- 
diim efformatos dubia. Ovarinm biloculare, locnlis pluri- 
ovulatis; Stylus glaber. Pctala et sepala serieeo-tomentosa. 
Num E. rami/lora Desv. in Hainilt. Prodr. Ind. occ. ? 

4. E. ps-otraeta Stcud.! in Fl. 1. c. ramulis petiolisque 
teuere pubescentibns, foliis modicc petiolatis c basi acuta 
ellipticis longe snbabrupte acuminatis saepe snbobliqnis pel- 
lucido-piuictatis , venis teneris patulis prope marginem con- 173 

fluentibus, floribus axillaribns glomeratis subsessilibus , caly- 
cis tubo obovato glanduloso, lobis obtusis ciliolatis, petalis 
snbpuberulis. — E sect. *** DC, E. ciliolatae Fl. Bras. 
merid. II. 344 proxima. — Folia 4 — 4 1 /« cent. longa, 2 — 
3Ys lata. Flores basi bractcolis 2 appressis basi subcon- 
natis. 

Surinamum (Hostm. n. 1192, Kappler n. 1159.). 

5. E. chrysophylloides DC. 1. c. 276. 

Prope Paramaribo iu via ad Kwatta, m. Sept. 11. (Focke). 
Frutex fl. albis. 

Habitus singularis lloribus ex ramis inferne denudatis 
protrnsis ramulisque bifariam foliiferis folium pinnatum refe- 
rentibus. Rami vetustiores pallidi subciiierasceiites ex axil- 
lis veteribiis florentes; ramuli corapressi pube tenera rufuli, 2 
— 3, raro 4 paria foliorum gereutes. Petioli Ya — 2 /s con t«:> 
folia 8 — 10 longa, 4 — 5Ya lata elliptica vel ovato-elliptica 
acmniuata, subtiis rufulo-subsericea. Racemi valde abbre- 
viati , ima basi in pauculos ramos partiti , fere tuberculifor- 
mcs. Pedicelli 8 — 10 mm. longi, stylum fere aequantes. 
Braeteolae duac oblongo-rotundatae appressac. Calyx hir- 
tellus et glandulosns , tubo ovoidco, lobis glabrioribus. 

6. E. atropanctata Steud.! in Fl. 1. c. — Affinis E. 
salicifoliae H. B. K. Nov. Gen. VI. Tab. 541. Rbachis, pe- 
tioli et nervus medius valde glandulosi. Bracteae ovatae acu- 
tae. Braeteolae duae iufra calycem, cujus lobi 4 obtusi glan- 
dulosi glabri ciliolati. 

7. E. polystaehya Rieh.? DC. 1. c. p. 280. Diagnosis 
congrua excepto calyce, qui in meo pubcrulus, lobis cilio- 
latis. 

Iu Suriuamo (Kappler n. 1701.). 174 

8. E. polyantha Miq> in Lmn. XVIII. p. 741. — 
Kappler n. 1385. 

9. E. Schaueriana (n. sp.). Glaberrima, foliis mem- 
branaceis subtus sparse vix pellucido - puiictnlatis margine in- 
cnrvulis oblongis in acumen modicum lineare obtusum desi- 
nentibiis, basi euneatim in petiolmn semiteretem glandulosum 
aetate scabro-riinosum contractis, venis snbpatulis subtus vix 
distinctis, pauiculis axillaribus et terminalibus tenuibus longe 
pedunculatis , ramis paucis, oppositis, inferioribus apice tri- 
floris (fl. medio sessili, lateralibus breviter pedicellatis) , su- 
perioribus unifloris, calycis lobis orbicularibus subinaequalibus 
glaberrimis. 

In Surinamo. (Kappl. u. 1429.) 

Prope E. patulam DC. III. 284. Rami tennes v laeves, 
subcylindrici. Petioli '/ 2 , folia 11 — 12 cent. longa, 4 — 
4'l/y lata, supra saturate viridia, utrinque subnitida nerro- 
que medio prominente notata. Panieulae cum pediinculo 5 — 
6 cent., rami 1 /< 2 — IV2 longi. Flores parvi disco stamini- 
fero lato. Petala subrotunda glabra. 

10. E. suboblia.ua Benth. in HooJc. Journ. of Bot. II. 
p. 322. Hand multum differt ab E. patenli Poir. suppl. — 
DC. 1. c. p. 283, cujus folia utrinque glabra dicuntur, quae 
in meis in petiolo et nervis pubescentia, sed provectiore aetate 
fere glabrescunt. . 

Frutex prope Bergendaal in sylvaticis. 

Adn. E. Pimenta colitur, „Bayberrytree" dicta. 

Jambosa Rumph. 
1. Jambosa vulgaris DC. 1. c. 286. 

Culta, nomine Pomme de Rose, Hostin. 491. 1T5 

2. Jambosa inalaccensis DC. 1. f. 

Culta nomine „Schambo" (Focke). Kappl. n. 1640. Pe- 
tioli brevissimi. Folia 10 — 18 cent. longa , 5 — 7 lata ob- 
longo-lanceolata, vel oblonga in acnmen obtnsinscnlnm desi- 
nentia, basi leviter emarginata , venis snbtns prominnlis et 
ante marginein confliientibns. Racemi simplices^ rarais inf. 
3-floris. Frnctns pyriformis apice tnmcatiis, saturate ro- 
seus. — Valde accedit baec forma ad S. Samarangensem 
Blume Bydr. p. 1084. 

Gustavia Linn. 
1. €}. augusta L. — In Surinam o. (Focke). 

Lecythis Loeffl. 
Hu jus generis species in Guiana band rarae, difficile vero 
deter minandae ; paucae tantum cum iconibus Aubletianis con- 
gruae, complures e brevioribus diagnosibus auctorum band 
eruendae, et in Universum multae species sibi valde similes 
ex siccatis speciminibus aegre discriminentur. 

1. Ii. longipcs Poit. — DC. I. c. p. 292. — Kappler 
n. 629 /. 

2. It. Idaiimon Aubl.? „Frntex elatior." Flores rosei. 
Folia angustato-oblonga brevi - apiculata 14 — 21 cent, aequan- 
tia. In sylvis pl. Berlyn (Focke). 

3. I. corrug-ata Poit.? — Kappler n. 1479. 

4. liCcythis Arbor alta, ligno duro. In syl- 
vis juxta flumen Tampati, Surinami superioris. Incolis „Mau- 
Berklak" dicta. (Focke.) Nnm L. amara Aubl.? 

Couroupita Aubl. 

1. C guianensis Aubl. — In Surinamo inferiore (Focke). 
Fructus pedunculo longo suffultus suboblongo-globosus, ca- 176 

pite humano paulo minor, coioris grisei, vertice calycis ve- 
stigio notatus, epicarpio satis firmo subcaraoso, endocar- 
pio duro tenuiore siiblignoso , 6 loculamenta medullosa sepa- 
rabilia odoris ingrati iucludentc. Seniina in pnlpa nidu- 
lantia. 

Beiträge 

zu 

einer Flora des Orientes. 

Von 

Karl Koch. 

(Fortsetzung v. Linn. XXI. p. 609—736.) Clienopodiaceae. 

Mß'ie Chenopodiaceen vertreten in mancher Hinsicht die Ama- 
rantaceen der heissen Zone in den Ländern der gemässigten, 
und bilden eine durchaus natürliche Gruppe, die von den 
jimaratUa&een mehr durch den Habitus, als durch bestimmte 
Merkmale zu trennen ist. Aber selbst der Habitus — ich 
erinnere an Polycnemum Koch syn. — lässt nicht selten im 
Stich. Man kennt bis jetzt gegen 400 Arten, von denen in 
den mehrmals bezeichneten Ländern des Orientes 100, also 
genau */ 4 aufgefunden sind. Von diesen 100 Arten habe ich 
auf beiden Reisen 74 'Arten gesammelt, zu denen noch zwei 
aus dem G und elsh ei mer'schen Herbarium kommen, welche 
nicht in meinem Besitze sind, so dass 24 Arten von den übrigen 
Reisenden, nicht aber von mir, aufgefunden wurden. Umgekehrt 
besitze ich 22, welche mir nur eigenthümlich sind, da sie kein an- 
derer Reisender aus dem nördlichen Oriente mitgebracht hat. Die 

22r IM. 2s Heft. 12 178 

Lokalitäten Deutschlands sind, mit Ausnahme der Unkräuter 
unserer Gärten und einiger Strandpflanzen , den Che?iopodia- 
ceen uicht so günstig, als namentlich die Salze enthaltenden 
Ebenen am kaspischen Meere , die auch ausserordentlich reich 
an Repräsentanten dieser Familie erscheinen. Koch führt 
deshalb in seiner Synopsis des deutschen Flor nur 42 Ar- 
ten an, die, mit Ausnahme von 8, auch sämmtlich im nörd- 
lichen Oriente vorkommen. 68 hesitzt hingegen der Orient, 
die Deutschland abgehen. 

Die Chenopodiaceen lieben wie die Amarantaceen ^dic 
Ebenen, aber doch giebt es einige wenige Arten, welche in 
die Gebirge hinaufsteigen. So fand ich im mittlem Tschoruk- 
gebiete an Felsen und auf Gerolle der Abhänge: Eurolia ce- 
ratoides (Aarijris)!^. und auf steppenartigen Matten im Hoch- 
gebirge eine nur durch die bedeutendere Grösse unterschiedene 
Beta trigyna W. et K. Auf tieferen Matten bis zur Ebene 
herabsteigend wächst sonst diese Art, während auf trocknen, 
Mergel haltenden Orten Beta striata C.Koch, Spinacia te- 
trandra Stev. und Sp. minor C. Koch vorkommen. Sind 
diese Stellen ausserdem unfruchtbar, so gesellen sich noch dazu : 
Atriplcjc laciniatum h., A, roseum L., Ceratocarpus are- 
narius L., Corispermum hyssopifolhim L., Kochia pro- 
ttrata (Sahola) L., K. arenaria (Chenopodium) Grtn.j 
Echinopsilon hirsutum (Chenopodium) L. , was sonst nur 
am Meere oder dock an salzhaltigen Stellen gefunden wurde, 
und Camphorosfita monspeliacum L. 

Eigentlich theilen sich die Chenopodiaceen in solche, 
die auf Salz haltendem, und in solche, die auf bebautem Bo- 
den vorkommen. Zu den erstereu gehören die ganzen Ge- 
schlechter: Obione Grtn., Halocnemum Bieb. , Salicomia 
(L.) Moq. -Tand. , Arthrocnemum Moq. -Tand., Schanginia 
Moq.-Tand., Suacda (Forsk.) Moq. -Tand., Sahola (L.) C. 179 

A. Mey., Halogeton C. A. Mey. , Halanthium C. Koch, 
Anabasis (L.) C. A. Mey. und Halhnocnemis C. A. Mey., 
selbst auch Camphorosma L. Die Arten dieser Geschlechter 
kommen nicht allein am Meere und den zunächst liegenden 
Gegenden, sondern auch im Binnenlande allenthalben da vor, 
wo Salzquellen und Salzseen sind. Schanginia Moq. -Tand, 
und Suaeda Moq. -Tand, wachsen aber auch in Trans- und 
Ciskaukasien im Binnenlande auf einfachem Mergelboden, der 
aber dort freilich stets Kochsalz, schwefelsaures Natron und 
andere Salze enthält, und steigen selbst auf die Vorhöhen. 
Nur am Meere und nicht an Salzquellen und Salzseen sam- 
melte ich Atriplac littorale L. und Echinopsilon hirsu- 
tum (Chenopodium) L. 

jimbrinia Botrys (Chenopodium) L. liebt zwar das 
Gerolle der Flüsse und kommt auch am Meere vor, verlangt 
aber keinen Salzboden. In Gärten, namentlich wo Gemüse 
gebaut wird, auf Schutthaufen, an Häusern, also allenthal- 
ben, wo die Kultur des Menschen sichtbar wird, wachsen, wie 
bei »ms , die Arten der Geschlechter Chenopodium (L.) Moq.- 
Tand. und Blitum L. Im Oriente gesellen sich aber die 
Panderia -Arten noch dazu, jltriplex angustifolium Sm. 
kommt ebenfalls ähnlich, jedoch vorherrschend an Zäu- 
nen, in Gräben u. s. w. vor. Ob Spinacia spinosa Much. 
bei TilKs in der That wild wächst , oder nur den Gärten ent- 
flohen ist, kann ich nicht mit Gewissheit entscheiden; auf 
jeden Fall mag sie aber nur eine Kulturpflanze, und ohne 
Zweifel aus Spinacia tetrandra Stev. , weniger wahrschein- 
lich aus Sp. minor C. Koch entstanden seyn. Kultnrversu- 
che können allein darüber entscheiden und werden mich hof- 
fentlich später in den Stand setzen, darüber bestimmte Nach- 
richt zu ertheileu. 

12* 180 Erste Abtheilung. 
C^clolobeae C. A. Mey. in Led. fl. alt. I. p. 7. 

Erste T r i b u s. 

Anseriueae Moq. -Tand. chen. mou. p. 7. 

I. Beta L. cod. No. CCCXL. 

1. B. trigyna W. et K. pl. rar. Einig, p. 34. t. 35. 

a. Genuina. In Grusien auf Mergel und Kalk, 700 
— 2000' hoch; im russischen Armenien auf Basalt, c. 2700' 
Iioch. Aus der Krim von Rogner und aus der Umgebung 
von Brussa vom Dr. Thirke erhalten. 

ß. Praealta. Caulis strictissimus; Folia lanceolata, 
basi lata paiilulum petiolo decurrente , saepe snbcordata. Auf 
Steppenmatten des politischen Hochgebirges im Gaue Hem- 
schin auf Urgestein , c. 5700' hoch. 

2. B. vulgaris Moq. - Tand. chen. mon. p. 14. 

ß. Maritima L. cod. No. 1818. Bei Trebisond auf 
Augitporphyr. 

3. B. stricta C. Koch. Radix pluriceps ; Caulis angula- 
tus, erectus, strictns, 5 — 7-uncias altus, paucifolius, sim- 
plicissimus ; Folia oblonga, radicalia in petiolum aequilongum 
attenuata, floralia brevissima, sessilia; Flores 3 — 5 glonie- 
rati, spicam laxam formautes. Unterscheidet sich hinlänglich 
von allen bekannten Arten. Auf Matten in Schirwan mit ter- 
tiärem Kalk und Molasse, c. 1000' hoch. 

II. Chenopodium (L.) Moq. -Tand. chen. monogr. p. 20. 

4. C. murale L. cod. No. 1801. An der Küste des schwar- 
zen Meeres im Paschalik Trebisond auf Augitporphyr, 30 — 
300' hoch; im Gaue Artanudsh auf Jurakalk, c. 2500' hoch. 

ß. Flavum Forsk. fl. aegypt. snppl. 205. Im Pascha- 
lik Musch auf Glimmerschiefer und Trachyt, c. 4000' hoch. 181 

5. C. in bh um L. cod. No. 1799. Im Gaue Olti auf Mer- 
gel, c. 3000' hoch. 

ß. Farinosum. In Grusien. 

6. C. hybridum L. cod. No. 1805. Im Gaue Artanudsh 
auf Jurakalk, c. 2500' hoch, und aus Grusien vonWilhelms 
erhalten. 

7. C opulifoliuin Schrad. in Koch und Ziz. cat. pl. pa- 
lat. p. 6. In Grusien. Dass C. virale L. cod. No. 1804 
hierher gehört, wie Mo quin-Tandon will (Chen. monogr. 
28), möchte man bezweifeln. Wahrscheinlich verstand Li nne 
unter seinem C. viride die grosse Ahart des C. albutn Koch 
svn. ed. 2. p. 696. mit schmalen und grünen Blättern und ei- 
nem sehr entwickelten Bliithenstande ; Flora suecica, cd. 2. 
spricht wenigstens dafür. 

C. carthagenense Zucc. Cent. 1. No. 52. gehört übrigens, 
wie schon Schrad er gesagt hat, nicht zu C. murale L., 
wie ebenfalls Mo quin- Tand on will, sondern zu C. opvli- 
folium Schrd. 

8. C album Koch syn. ed. 2. p. 696. 

a. Genuinuni. Im Gaue Hemschin auf Granit, c. 6700' 
hoch. 

ß. Viride. In Grusien allgemein. 

y. Incanum Moq.-Tand. chen. mon. 29. In Grusien. 

9. C. rubrum L. cod. No. 1800. Im Gaue Hemschin auf 
Granit, c. 5700' hoch. 

10. C. glaucum L. cod. No. 1810. Auf der don'schen 
Steppe. In Radscha im Kaukasus auf Jurakalk, c. 4500' 
hoch 5 in der grusischen Provinz Karthli auf tertiärem Boden, 
1200 — 2000' hoch. Im russischen Armenien auf basaltischem 
Boden, c. 2700' hoch. 

ß. Microphyllum Moq.-Tand. chen. mon. 31. Im 
Gaue Artahan auf Trachytboden, c. 5000' hoch. 182 

y. Striclvm; Canlis simplex , strictus; Semina oinnia 
horizontalia. Im Gaue Narriman auf Trachyt, c. 4500' hoch. 

11. C. VuTvaria L. cod. No. 1811. Aus der Umgehung 
von Brussa durch Dr. Thirke erhalten; auf der Halhinsel 
Apscheron auf Mergel, 20 — 300' hoch. 

12. C. polyspermum L. cod. No. 1812. 

a. Spicatum Moq.-Tand. chen. mon. 22. In Grusieii. 
Im Gundelsh. Herbar als Chenopodium Betaefolio. 

ß. Cymigerum Moq.-Tand. chen. mon. 23. In Cis- 
kaukasien. 

III. Ambvinia Spach Veget. phan.V. 297. Moq.-Tand. 
chen. mon. p. 36. 

13. Am Botrys (Chenopodium) L. cod. No. 1806. Im Gaue 
Sber auf Porphyr, c. 3000' hoch; im russischen Armenien auf 
Basalt, c. 2700' hoch; in Grusien sehr häufig auf tertiärem 
Gesteine, 700—2500' hoch. 

IV. Blitum L. cod. No. XIV. 

14. IS. virgatum L. cod. No. 35. . In der eriwan'schen 
Ebene auf Basalt, c. 2700' hoch; im Gaue Daratschitschak 
auf Trachyt, c. 4500' hoch. In Grusien sehr häufig auf ter- 
tiärem Gestein 700 — 1500' hoch. In Daghestan auf Jura 
und tertärem Kalk 50 — 2000' hoch. In der Krim auf Grün- 
stein und Thonschiefer c. 200' hoch. 

ß. Elatum ; im tartarjschen Grusien auf Kalk c. 700' 
hoch. 

Zweite T r i b u s. 

Spinacieae Moq.-Tand. chen. monogr< p.48. 

V. Atriplex L. cod. No. MCCLXVIII. Grtn. de fruct. I. 

p. 361. 

15. A. Hcrmanni Villem. phyt. p. 1222. In der Krim. 183 

16. A. laciuiatuui L. cod. No. 7619. In Grusieu und 
Imerien sehr häufig, hauptsächlich auf Kalk und Mergel, 700 
— 4000' hoch. 

ß. Discolor; Folia triloha, aut hastata, ex paginä 
superiori viridia, inferiori contra argeutea; Semina minora. 
Auf der Halbinsel Tarnan auf tertiärem Kalk und Mergel, 20 
bis 150' hoch. 

y. Microphj/lium; Erectum, ramosum, yix ultrape- 
dale; Folia minora elliptica, ex margine minus inciso-den- 
tata. Im Gundelsh. Herbar als Atriplex fruticosa, hu- 
mifusa, halimifolio ex insula Paro. Im Gaue Artahau auf 
Trachyt, c. 5000' hoch. 

8. Hastifoliu7ii\ Folia integcrrima, inferiora hastata, 
superiora oblonga. In der Krim auf Diorit uud Thonschie- 
fer 20 — 150' hoch. 

t. Incisiim Bieb. fl. taur. cauc. III. 641. Im Gun- 
delsh. Herbar als ^itriplex iberica, frutescens, folio am- 
plissimo argenteo. In Grusieu sehr häufig auf tertiärem Bo- 
den, c. 1000' hoch. 

17. A. rosciun L. cod. No. 7615. In der Krim, in Gru- 
sieu und Radscha auf Kalk, 800 — 4000' hoch. In den Gauen 
Sber und Olti auf Porphyr uud Mergel 3000 — 4000' hoch. 

ß. Divaricati/m. Im Gaue Sber auf Porphyr und 
Kalk, c. 2700' hoch. 

18. A. angustifolium Sm. brit. 11. 1092. Im Gaue Ar- 
tanudsh auf Kalk 2500' hoch. In Ossien ebenfalls auf Kalk, 
c. 3000' hoch. 

19. A. littorale L. cod. No. 7622. Aus Grusien von 
Wilhelms erhalten. 

20. A. Kaliums L, cod. No. 7612. Aus Grusien vonWil- 
helms und K. Schmidt erhalten. 184 

VI. Spinacia L. cod. No. MCCXXV. 

21. g. tetrandra Stev. in Bieb. fl. tanr. cauc. II. p. 417. 
In der grusischen Kurebene auf Mergel- und Kalkboden, 700 
— 1000' hoch und sonst in Grusien. 

22. g. minor C. Koch in Linn. XVII. p. 311. Glomeruli 
fructiferi connati; Perigouium bicuspidatum. Auf den letzten 
Ausläufern des Kaukasus im Osten, auf tertiärem Kalk, auf 
Mergel und Molasse, c. 1000' hoch. Bei Kulp auf mit Salz 
geschwängertem Mergel, c. 3000' hoch. 

23. g. spinosa Moench. meth. p. 318. In der Kurebene 
bei Tiflis auf Kalk und Mergel 1000 — 1200' hoch. 

VII. Obiofie Grtn. de fruct. II. p. 198. t. 126. f. 5. 
Moq.-Tand. chen. monogr. p. 69. 

24. O. verrucifera (Atriplejc) Bieb. fl. taur. cauc. II. 
p. 441. Auf der Halbinsel Taman auf Mergel 50' hoch. 

VIII. Eurotia Adans. fam. II. p. 260. 

25. E. lanata (Diot/s) Pursh fl. amer. II. p. 622(?). Aus 
Grusien ron Wilhelms und K.Schmidt erhalten. 

26. E. Ceratoides {Axyris) L. cod. No. 7096. In den 
Gauen Pennek und Olti auf Mergel 3500 — 4000' hoch. In 
Grusien. 

IX. Ccratocarpus L. cod. No. MCXXX. 

27. C. arenarius L. cod. No. 7028. Sehr häufig in Gru- 
sien auf tertiärem Boden 700 — 1500' hoch, in der eriwau- 
schen Ebene auf Basalt, c. 2700' hoch, bei dem Salzwerke 
Kulp jenseits des Araxes auf Mergel, c. 3000' hoch. Im 
Gaue Sber auf Porphyr, c. 2700' hoch. 


185 Dritte Tribus. 

Camphorosineae Moq.-Tand. cheii. mon. p. 83. 

X. Echinopsilon Moq.-Taud. in Ann. d. sc. nat. II. ser. II. 

p. 127. 

28. E. sedoides (Sahola) Pall. Reis. n. d. südl. Statth. 
t. 41. f. 2. 3. Aus Grusieu von Wilhelms und aus der 
Krim von Rogner erhalten. 

29. E. hyssopifolium (Sahola) Pall. Reis. n. d. südl. 
Statth. p. 302. t. 43. Im Gundelsh. Herbar als Parietaria 
armena , Polj/goni folio canescente. (Sollte hier nicht eine 
Verwechselung der Namen stattgefunden haben?) In Grusien 
sphr häufig auf tertiärem Gestein 700 — 2000' hoch ; in der 
eriwauschen Ebene auf Basaltgerölle , c. 2700' hoch. 

30. E. muricatuin Moqu. im Berl. allg. Herb. DC. prodr. 
Im Gundelsh. Herbar als Kali spinosum foliis longioribus 
et angustioribus. 

31. E. hirsutuin (Chenopodium) L. cod. No. 1826, Im 
Gaue Sber auf Porphyr 2700' hoch; im Gaue Chynys auf der 
Ostseite des Berges der tausend Seen, c. 5800' hoch, auf Ba- 
salt und Trachyt. 

XI. Kochia (Ptoth) Moq.-Tand. chen. monogr. p. 90. 

32. M.. scoparia [Chenopodium) L. cod. No. 1813. Ans 
Grusieu von- "Wilhelms und Schmidt erhalten. Im Gun- 
delsh. Heibar als: Kali fruticosum , hispanicum capilla- 
ceo folio villoso. 

33. K. prostrata (Sahola) L. cod. No. 1828. Im Gun- 
delsh. Herbar als: Chenopodium armenum, fruticosum, 
incanum , Psylli folio. 

ß. Ruhella Moq.-Tand. chen. monogr. p. 93. In 
Grnsien. 186 

34. K. arenaria (Chenopodium) Grtn. fl. d. Wett. I. 
p. 356. 

ß. Dasyantha Pall. illnstr. pl. imp. ross. I. p. 19. 1. 10. 
In den donschen Steppen. 

35. M. Sieversiana (Suaeda) Pall. ill. pl. imp. ross. 
p. 45. t. 38. Nach Exemplaren der Petersburger Akademie, 
die aber eben so, wie die meinigen, sehr behaart sind. Iu 
der eriwan'schen Ebene auf Basalt, c. 2700' hoch. 

XII. Panderia F. et M. in Ind. sem. h. petrop. 1835. p. 46. 

36. P. pilosa F. et M. in Ind. sem. h. petrop. 1835. p.46. 
Im Gaue Pennek auf buntem Mergel , c. 4000 / hoch. 

37. P. divaricata C. Koch. Amiua, ramosissima, ramis 
paene, ramulis exacte horizontalibus, pilosa; Folia lineari- 
oblonga, fioralia floribus paululum majora; Flores singuli aut 
bini, spicam densam referentes. Steht der P. pilosa F. et M. 
sehr nahe ; diese ist aber bei Weitem nicht so ästig und die 
Aeste stehen weit weniger ab. Bei Erserum auf Trachyt- 
kouglomerat und auf Mergel, c. 6000' hoch. 

XIII. Camphor osma L. cod. No. CLXXVIl. 

38. C. inonspeliacnm L. cod. No. 1011. In der Nähe 
von Salzquellen im Gaue Chynys auf Trachyt, c. 4500' hoch. 
Im Gaue Sber auf Porphyr und Jurakalk, c. 2700' hoch. 

Vierte Tribus. 

Corispermeae Moq.-Tand. eben. mon. p. 101. 

XrV. Anthochlamy s Fenzl in Endl. gen. pl. p. 300. 

39. A. polygalofdes (Corispermum) F. et Mey. im Ind. 
sem. bort, petrop. 1835. p. 24. Sehr häufig in Grusieu. 

XV. Corispermum L. Cod. No. XII. 

40. C. hyssopifolium L. cod. No. 30. In ganz Grusien 
auf tertiärem Boden, 700 — 1500' hoch, auch auf Flugsand 
Ciskaükasiens, 187 

41. C. oaiiescens Kit. in Schult, fl. austr. I. p. 7. (?) 
In Grusien. 

Fünfte T rib ns. 
Salicornieac C. A. Mey. in Led. fl. alt. I. p. 371. 
XVI. Halocnemum Bieb. fl. taur. canc. III. p. 3. 

42. H. strobilaceuni (Salicornia) Pall. Reise n. d. südl. 
Statth. append. p. 259. t. 44. f. 1. 2. Aus Grusien von K. 
Schmidt erhalten. 

43. H. arabicum (Salicornia) L. cod. No. 27. Aus Gru- 
sien von Wilhelms erhalten. 

44. H. caspium (Salicornia') L. cod. No. 28. In der 
schirwan'schen Ebene auf Mergelboden, 200 — 400' hoch. 
Am Araxes in der eriwan'schen Ebene, c. 2700' hoch, auf 
Basalt. 

XVII. Salicornia (L.) Moq.-Tand. chen. mon. p. 113. 

45. S. herbacea L. cod. No. 24. 

a. Acetaria Pall. illustr. pl. imp. ross. p. 7. t. 1 et 
t. 2. f. 1. Aus Grusien von Wilhelms und K. Schmidt 
erhalten; auf der Halbinsel Taman auf Mergel, 20 — 100' 
hoch. 

ß. Pygmaea Pall. ill. pl. imp. ross. p. 9. t. 2. f. 2. 
Am Salzwerk (Tusla) im Gaue Chynys auf Porphyr, r. 
4500' hoch. 

XVIII. A rtnrocnemum Moq. -Tand. chen. mon. p. 111. 

46. A. fruticosum (Salicornia) L. cod. No. 25. Auf der 
Halbinsel Taman auf Merkel, 20—100' hoch. 188 Zweite A b t h e i 1 u n g. 

Spirolobeae C. A. Mey. in Led. fl. alt. I. p. 370. 

Sechste Tribus. 
Suaedineae Moq.-Tand. cheii. monogr. p. 117. 

XIX. Schanginia (CA. Mey.) Moq.-Tand. mon. p. 118. 

47. S. triforacteata C. Koch. Glaberrima > erecta, ramo- 
sa, annua, ramis divaricatis et patulis; Folia crassiuscula, 
linearia; Flores glomerati, cum folio florali pedunculo brevi 
insidentes, tribracteati; Perigonium immutatum aut paululum 
inflatum, totum utriculum includens. Steht der S. Uni folia 
C. A. Mey., Ledeb. fl. alt. I. p. 395. am Nächsten, diese be- 
sitzt aber nach Originalexemplaren nur zwei Bracteeji. S.hor- 
tensls (Suaeda) Forsk. fl. arab. et aeg. p. 71. ist strauch- 
artig. Am rothen Salzwerk (Kyrmysy Tusla) im Gaue Chy- 
nys auf Trachyt, c. 4500 / hoch. 

XXX. Suaeda (Forsk.) Moq.-Tand. chen. mon. p. 120. 
A. Salsina Moq.-Tand. chen. mon. p. 121. 

48. S. fruticosa (Salsola) L. cod. No. 1830. Auf den 
letzten Ausläufern des Kaukasus im Osten auf Mergel und 
Molasse, c. 1000' hoch. 

49. S. longifolia C. Koch. Fruticosa, erecta aut ad- 
scondens , ramosissima, glaberrima; Folia praesertim inferiora 
paeue pollicaria, ex superficie snperiori plana, acutiuscula ; 
Flores terni aut singuli, sessiles, ex parte fructiferi, distan- 
tes; Perigonium serius immutatum; Utricnlus laevis, nitidus, 
rubre - brunneus. Steht wahrscheinlich der mir gänzlich unbe- 
kannten S. gracilis Moq.-Tand. chen. mon. 123. am Näch- 
sten, besitzt aber keine Folia farinosa. Auf der Halbinsel 
Taman auf Mergel, 20 — 100' hoch. 


189 

50. S. uionantha C. Koch in Linn. XVII. p. 313. In der 
criwan'schen Ebene auf Basaltboden, c. 2700' hoch. 

51. S. altissima {Chenopodium und Salsola) L. cod. 
No. 1824. S. maxima C. Koch Linn. XVII. p. 312 ist nur 
Abart mit vorherrschend horizontalen Schlanchfriichten. In 
Grnsien sehr häufig auf secundärem und tertiärem Kalk und 
auf Mergel, selbst auf Höhen, wie z. B. auf der Burg von 
Gori, 600 — 2500' hoch. 

ß. Tournefortiana Moq.-Tand. chen. mon. p. 124. 
Bei Gori in Karthli auf Kalk, c. 1500' hoch. 

y. Delileana Moq.-Tand. chen. mon. p. 124. Im Gaue 
Sber auf Kalk und Porphyr , c. 2700' hoch. 

B. Chenbpodine Moq.-Tand. chen. mon. p. 124. 

52. S. dendroides (Schobertet) C. A. Mey. Verz. kauk. 
Pfl. p. 159. S. microphylla C. Koch in Linn. XVII. 312. 
gehört hierher. In Russisch -Armenien am Araxes auf Ba- 
siilthoden, c. 2700' hoch; in Grnsien auf Mergel, c. 1000' 
hoch. 

53. JS. microphylla Pall. illustr. pl. imp. ross. p. 52. 
t. 44. Im russischen Armenien ohnweit des Araxes auf Ba- 
salt, 2700' hoch. Am kaspischen Meere auf Kalk und Mo- 
lasse. In Grusien auf Kalk und Mergel tertiären Ursprun- 
ges, 800 — 1200' hoch. 

54. S. maritima Moq.-Tand. in Ann. d. sc. nat. T. XXIII. 
p. 308. 

«. Vulgaris; Chenopodium maritimum L. cod. No. 
1814. In Grusien. 

ß. Salsa; Chenopodium (und Salsola) salsum L. cod. 
No. 1826. Aus Grusien von Wilhelms und K. Schmidt 
erhalten. 190 

Siebente Tribus. 

Salsoleae Moq.-Tand. chen. mon. p. 134. 

XXI. Salsola (L.) C. A. Mey. in Led. fl. alt. I. p. 387. 

A. Kali Moq.-Tand. chen. mon. p. 135. 

55. S. Kali Ten. syll. flor. neap. p. 124. 
a. Hirta Ten. 1. c. Im Gane Sber auf Kalk und 

Porphyr, c. 2700' hoch; im Gaue Pennek auf buntem Mer- 
gel, c. 4500' hoch; in Grusien und namentlich in Karthli 
häufig auf Kalk uud Mergel; in der armenisclien Provinz 
Eriwan auf basaltischem Boden, 2400' hoch. 

ß. Glabra Ten. syll.^fl. neap. p. 124. In Grusien ganz 
gewöhnlich; eben so an der Küste des schwarzen Meeres bei 
Ssamssun und Trebisond auf Augitporphyr. 

y. Pachypliylla ; Bracteae crassae, triquetro-pyrami- 
datae, pungentes; Alae patulae, nee planae. In der Krim. 

56. S. pulla C. Koch. Annua, ereeta, glabra, ramis op- 
posilis, simplicibus ; Folia crassa, sed ex pagina superiori 
plana, oblonga, sessilia; Bracteae folio florali multo minores ; 
Flores bini aut terni, alis amplis , explanatis, pullis, striatis. 
Steht der S. rosacea L. cod. No. 1821. am Nächsten, unter- 
scheidet sich aber von ihr, wie von S. crassa Bieb. in Mem. 
de la soc. d. nat. de Mose. I. p. 137.. hinlänglich durch die 
Farbe der Flügel. Im Gaue Kaghysman auf Talkschiefer, 
c. 3500' hoch. 

57. S. rosacea L. cod. No. 1821. 

a. Floribus (alis) distinete rosaeeis. Aus Grusien 
von Wilhelms erhalten. 

58. S. caua C. Koch. Fruticosa (?) , ereeta, pilis ad- 
pressis albida; Caulis et rami teretes; Folia alterna, polli- 
caria, triquetra, linearia, ex pagina superiori plana, acuta; 
Bracteae folio florali minores; Flores singuli aut bini; Alae 
nigricantes, medioeres. Hat mit keiner der behaarten und 191 

strauchartigen Salsolen dieser Abtheilnug eine Aehnliehkeit, 
steht aber der S. glauca Bieb. am Nächsten. Im russischen 
Armenien am Araxes, c. 260C hoch. 

59. S. glauca Bieb. in Mein, de Ja soc. d. nat. de Mose. 
I. p. 138. Im G und eis h. Herbar süß Kali galaticum, fru- 
ticosi/m, maximo flore albido. Häufig im östlichen Transkau- 
kasien auf Mergel und Kalk, 50 — 900' hoch; in der armeni- 
schen Provinz Eriwan auf ImsaltischemBoden, 2400' hoch. 

60. <g. arbuscula Pall. Reis. n. d. siidl. Statth. t. 42 und 
50.; im Gundelsh. Herbar als Kali armenum , frutico- 
sum , llore magno, purpureo. 

61. S. ericoicles Bieb. in Mein, de la soc. d. nat. de 
Mose. I. p. 14!. Aus Grusien von K. Schmidt uud Wil- 
helms erhalten. 

62. S. verrucosa Bieb. in Mein, de la soc. d. nat. de 
Mose. I. p. 141. In der grusischen und schirwan'schen Ebene 
auf Mergel, 300 — 800' hoch. 

63. S. vermiculata L. cod. No. 1829. 
ß. Glabrescens Moq.-Tand. eben. mon. p. 141. Sehr 

häufig in Grusien auf tertiärem Kalk und Mergel, 700 — 
1200' hoch. 

B. Salso/aria Mocj.-Tand. chen. mon. p. 144. 

64. S. tainariscina Pall. Reis. n. d. siidl. Statth. III. 
p. 604. et illustr. p. 33. t. 25. Aus Grusien von Wilhelms 
erhalten. Meine Exemplare stimmen genau mit denen von 
Bieb erst ein und Fischer, die sich im allgemeinen kö- 
niglichen Herbar zu Berlin befinden, iiberein, weichen jedoch 
von einem Exemplare, Avas Moquin-Tandon im Berliner 
Herbar dafür hält, und von einem andern in der Willde- 
now'schen Sammlung ab. Diese Beiden sind einjährig und 
haben verlängerte und nicht sehr verkürzte Blätter. 192 

65. S. clavifolia Pall. Reis. n. d. südl. Statth. IL p. 486. 
In Grusien hie und da auf Mergel, c. 1000' hoch. 

XXII. Halimocnemis C. A. Mey. iii Led. fl. alt. I. p. 381. 

66. H. Volvox ( Polycnemum) Pall. illnstr. pl. imper. ross. 
p. 60. t. 50. In Grusien. 

67. H. sclcrosperina {Polycnemuni) Bieb. in Mein, de 
Ja soc. d. nat. de Mose. I. p. 152. In Grusien. 

68. H. malacophylla (Polycnemum) Bieb. in Mem. de 
la soc. des nat. d. Mose. I. p. 152. Meine Exemplare stim- 
men genau mit den von C. A. Meyer gesammelten überein, 
weichen aber von der Steve n'schen im Berliner allgemeinen 
Herbar befindlichen Pflanze wesentlich durch die dichte Be- 
haarung ab. Auf den letzten Mergelausläufern des Kaukasus 
im Osten, c. 1000' hoch. 

■ß. Steveni. Glabra. Stimmt vollkommen mit der ge- 
nannten -S t e v e n'schen Pflanze überein, und ist vielleicht selbst- 
ständige Art. Aus Grusien von Wilhelms erhalten. 

69. IS. Ivirsuta C. Koch. Hirsuta, Caulis erectus aut ad- 
scendens, ex basi ramosus; Rami simplices, alterni; Folia 
longa, uni-, saepe bipollicaria, plana, acuta, alterna; Peri- 
gonium pentaphyllum glabrum; Stamiua 5, Autherae appen- 
diculis valde exsertis, ovatis praedita. Scheint sich von H. 
sulphurea Moq.-Tand. chen. mon. nur durch die sehr lan- 
gen und flachen Blätter und durch die unbehaarte Blüthen- 
hülle zu unterscheiden. Auch der H. malacophylla {Poly- 
cnemum) L. ähnelt sie , unterscheidet sich aber durch die lan- 
gen Blätter an den Blüthen. Auf den letzten Mergelausläu- 
fern des Kaukasus im Osten, c. 1000' hoch. 

70. H. crassifolia (Polycnemum) Pall. illnstr. pl. imp. 
ross. p. 64. t. 55. Auf der Halbinsel Tanian auf Mergel, 20 
bis 50' hoch. 193 

71. H. brach lata (Polycnemum) Bieb. jn Mem. de la 
soc. d. nat. de Mose. I. p. 153. In Grusien. 

72. H. pyenantha C. Koch. Pilosa aut pilosiuscula, in- 
ferne raniosissima , rainis simplieibus , alternis", patulis; Folia 
crassa, ex paginä superiori plana, alterua, linearia, obtu- 
siuscnla; Flores glomerati; Bracteae folium llorale, etiam ex 
magnitudine aequantes; Perigonium pentaphyllum, glabrum; 
Stamiua 5; Antherae appendiculis ovalibus praeditae. Steht 
der H. tomentosa Moq.-Tand. eben, monogr. p. 151. am 
Nächsten, unterscheidet sich aber hinlänglich durch eine ge- 
ringere Behaarung, durch stumpfe Blätter und durch die sehr 
dichten Blüthen. Im Gaue Pennek auf buutem Mergel, c. 
4000' hoch. 

73. H. Kulpiaaa C. Koch in Linn. XVIII. p. 313. Im 
russischen Armenien jenseits des Araxes auf dem mit Salz 
getränkten Mergel bei Kulp, c. 3ÖO0' hoch. 

XXIII. Halogeton C. A. Mey. in Led.-fl. alt. I. p. 387. 

74. H. spinosissiuius {Anabasis) L. iil. suppl. p. 193. 
Im russischen Armenien jenseits des Araxes auf Kalk und 
Mergel, c. 3000' hoch. In Grusien auf demselben Boden, 
1000 — 3000' hoch 

XXIV. üalanthium C. Koch in Linn. XVIII. p. 313. 

75. H. rarifolium C. Koch in Linu. XVIII. p. 314. Bei 
Kulp. auf Salzmergel , c. 3000' hoch. 

XXV. Anabasis (L.) CA. Mey. in Led. 11. alt. I. p.373. 

76. A. aphylla L. cod. No. 1832. Am kaspischem Meere 
auf tertiärem Gerolle. 22r Bd. 2s Heft. 13 194 Polygoneae. 

Wenn die Polygoiteen auch auf der ganzen Erde ver- 
breitet sind, so wachsen sie doch in grösserer Anzahl in den 
wärmeren Ländern der gemässigten Zone. Polygonum L. 
hat mehr Repräsentanten unter den Tropen, slsRumear , und 
scheint mehr in der neuen, als in der alten Welt y ertreten zu 
seyn, während es wohl mit Rumex L. umgekehrt seyn mag. 
Die Abtheilung der Eriogoneen, aus ohngefähr 50 Arten be- 
stehend, kommt nur auf der Nordhälfte Amerika's vor. Noch 
ärmer als die Südhälfte der neuen Welt, wo übrigens Cocco- 
loba L. mit 40 Arten allein wächst, ist die der alten an Re- 
präsentanten dieser Familie ; namentlich gilt dieses von der 
Siidspitze Africa's, Neuhollands und überhaupt von allen In- 
seln des indischen und stillen Meeres. Asien scheint wieder- 
um im Verhältniss reicher als Europa zu seyn, und besitzt 
das Geschlecht Rheum L. mit über 20 Arten allein. Die 
Zahl aller bis jetzt bekannten Polygoiteen mag ohnge- 
fähr 500 betragen s von denen 450 auf die Polygoneen im 
engern Sinne kommen. Rumex L. und Polygonum L. sind 
grosse Geschlechter, denn ersteres zäblt bis jetzt fast 150, 
letzteres hingegen 200 von den Arten. 

In den von mir durchreisten Ländern des Orientes sind 
bis jetzt 60 Arten dieser Familie aufgefunden worden; ich 
allein habe 45 von meinen beiden Reisen nach Deutschland 
gebracht, während die übrigen Reisenden im Oriente zusam- 
men eben so viel gesammelt haben. Yon diesen sind mir 
15 Arten entgangen, während wiederum eben so viel jenen 
Reisenden fehlen. Aus dem Gundelsh. Herbar standen mir 
nur 2 Arten zu Gebote; unter diesen befand sich aber das in- 
teressante P. sctosum Jacq. In Koch 's Synopsis der deut- 195 

sehen Flor findet man, wenn man die 3 kultivirten Arten ab- 
zieht, 35 Polygoncen aufgeführt, von denen. 7 -(und zwar 
Ampfer) dem Oriente fehlen , so dass Deutschland und der 
Orient 28 Arten gemeinschaftlich besitzen. Da aber, wie be- 
reits erwähnt, im letztem 60 Polygoneen wachsen, so hat 
Deutschland wiederum 32 Arten nicht, die dem Oriente zu- 
kommen. 

Was das Vorkommen der Polygoneen anbelangt, so sind 
sie sämratlich im hohen Grade gesellig, und namentlich über- 
ziehen die Knöterich -Arten oft grosse Strecken. Auch lieben 
sie im Allgemeinen vorherrschend feuchte und deshalb auch 
zum The'il schattige Oerter. Es gehört vor Allem hierher die 
gauze Polygonum -Abtheilung: Persicaria Meisn. P, am- 
phibium L. kommt nur auf und in Teichen und der- 
gleichen Gewässern ror. Auch die meisten Rumex- Arten lie- 
ben feuchte Stellen , so : Rumex Nemolapathum Wall. , R. 
conglomeratus' Murr., R. daghestanicus C. Koch, R. den- 
ticulatus C. Koch, /?. tubercuJatus C. Koch und R. ob tu- 
st folius L. In steinigen Flussbetteh der Gebirge und in de- 
ren Nähe sammelte ich R. scutalus L., R. pubesecns C. Koch 
und R. angitstifolius Campd. , am Meeresufer hingegen : R. 
maritimus L. und Polygonum Rayi Babingt. Auf Aeckein 
und vorzüglich unter dem Getreide sah ich Rumex crispus 
L. , Polygonum patulum Bieb. und P. Convolvulus L., auf 
sogenannten Läden (d. h. im Somraej wasserarmen und trock- 
nen Stellen) Polygonum patulum Bieb., Rumex reticula- 
tus Bess., R. strictus Lk., R. crispus L. und R, Acetosella 
L.; letzterer wächst auch mit P. arenarium W. et K. und 
P. acetosum Bieb. auf stets unfruchtbaren Orten. An Rän- 
dern und auf Mergelmatten sammelte ich Rumex Acetosa L. 
und R. tuberosus L., während ich anf*den trockenen Mergel- 
hohen, auf Steingerölle und an Felsen der untern Gebirge 

13* 196 

Atraphaxis spinosa L., Tragopyrum buxifolium (Polygo- 
num) Bieb. und T. dcnsi/lorum C. Koch beobachtete. P. avi- 
•culare L. kommt ganz wie bei uns vor. Auf Hochsteppen 
wächst jR. crispus L. , jR. domesticus Hartm. , R. armenus 
C. Koch, R. alpinus L. und Polygonum alpinum L. ß. 
undulalifolium Murr., auf fruchtbaren Gebirgsniatten hinge- 
gen: Polygonum Ristorta L., P. cameum C. Koch, P. al- 
pinum L. ß. undulalifolium Murr., Rumex arifolius All. 
und R. horizontales C. Koch; an trockneren Stellen der Ab- 
hänge endlich und zwar im untern, wie im obern Gebirge 
sammelte ich Polygonum alpestrc C. A. Mey. und P. pluri- 
ilorum C. Koch. 

Polygoneae verae Endl. gen. pl. p. 306. 

I. P oly gonum L, cod. No. DXL. 

A. Ristorta Meisu. monogr. gen. Polyg. p. 50. 

1. P. Bistorta L. cod. No. 2853. Auf Hochsteppen des 

kaukasischen Gebirges in Ossien auf Kalk und Urgestein,. 

3000 — 6000' hoch; im russischen Armenien, namentlich im 

Gaue Daratschitschak auf trachytisch - basaltischem Boden, 3500 

bis 5300' hoch. 

ß. Capilatum C. Koch in Litt». XIX. p. 16. Aus der 
Umgebung von Brussa durch Dr. Thirke erhalten. Möchte 
doch vielleicht speeiiisch verschieden seyn, aber leider fehlen 
mir zur Begründung der Species die Früchte. Die Wurzel- 
blätter laufen unmittelbar in den kurzen Stiel aus und sind 
auf der Unternäche völlig unbehaart. Die Aehre ist eirund 
und die Staubbeutel haben eine violette Farbe. Ich besitze 
andere kopfförmige Exemplare vom Tarbagatai, welche 
Schrenk gesammelt 4iat , aber ausserdem mit der Hauptart 
übereinstimmen. 197 

2. P. carncum C. Koch; Caulis glaberrimus, triqueter, 
elevato-striatus, subtetraphyllus; Folia oinnia etiara subtus, 
glabra, ovato- aut cordato -laneeolata, inferiora petiolata, 
superiora sessilia, e vagina clausa longa, enata, sensim de- 
crescentia; Spica cylindrica, saturate caruea; Bracteae oblon- 
gae, subito et longe acuniinatae; Antherae violaceae; Nucu- 
lae opacae. Steht allerdings dem P. Bistorta L. sehr nahe, 
unterscheidet sich aber durch die fleisch- (nicht rosa-) far- 
bigen Blüthen und durch die matten (nicht glänzenden) Nüss- 
chen. 

B. Aconogonon Meisn. mon. gen. Polyg. p. 55. 

3. P. all» in um All. fl. ped. I. p. 206. t. 68. f. 1. 
a. Geuuinum ; aus der Umgegend von Brussa von Dr. 

Thirke erhalten. 

ß. Undulatifolinm Murr, in Comment. goett. 1774. 
p. 34. t. 5. Im Tschabantzthale auf Urgestein und Porphyr, 
c. 6000' hoch. Auf Hochsteppen des armenischen Gaues Da- 
ratschitschak mit trachytisch- basaltischer Unterlage, 4000 — 
5300' hoch. 

C. Tiniaria Meisn. mon. gen. Polyg. p. 62. . 

4. P. Convolvnlus L. cod. No. 2876. Sehr häufig unter 
dem Getreide im ganzen Transkaukasien , im russischen Ar- 
menien , im Gau Artahau und im ganzen Tschorukgebiete auf 
allen Bodenarten und bei einer Höhe bis zu 5500'. 

D. Pcrsicaria Meisn. mon. gen. Polyg. p. 66. 

5. P. ainphibinm L. cod. No. 2857. In Kursümpfen des 
Gaues Artahan auf trachytischem Boden, c. 5000' hoch. 

6. P. lapatbifoliiun L. cod. No. 2856. 
ß. Incanuvt Schmidt boh. No. 391. Aus Grusien von 

Wilhelms erhalten. 198 

7. P. Persicari» L. cod. Na. 2860. In Transkaukasien 
auf Mergel-, Kalk- und Molassenboden, 700 — 2000' hoch; 
in den Thälern Ossiens auf Jurakalk, Porphyr und Urgestein, 
2500 — 5000' hoch. Im Gau Artahan auf trachytischem Bo- 
den, c. 5000' hoch. * 

8. P. mite Schrank baier. Fl. I. p. 668. In Grusien auf 
Mergel- und Kalkboden, 700 — 2000' hoch. Auf der Nord- 
seite des politischen Gebirges in Lasistan auf Augitporphjr, 
1500 — 4000' hoch. 

9. P. Hydropiper L. cod. No. 2859. Im kaukasischen 
Hochgebirge im Gau Radscha auf Jurakalk, c. 4000' hoch; 
in Lasistan auf Augitporphyr, c. 3500' hoch. 

10. P. minus Huds. fl. angl. I. p. 148. 

ß. Divaricatum; unterscheidet sich durch ausge- 
spreitzte Aeste und im Vcrhältniss zur Breite längere Stengel- 
blätter. Am See Baläston (Paliastom), südlich von der Mün- 
dung des Rion. 

E. Avicularia Meisn. mon. gen. Polyg. p. 85. • 

11. P. setosum Jacq. observ. bot. 111. p. 8. t. 57. Im 
Gundelsh. Herbar als Polygonum armenum, Caryophylli 
folio, ilore albo magno. 

' 12. P. patulum Bieb. fl. taur. cauc. I. p. 304. P. Bel- 
lardi Koch syn. ed. 2. p. 713. Es scheint mir, das Allion e 
unter dem letztern Namen P. creclum L. verstanden habe, 
wenigstens sprechen die grossen Blüthen dafür; aus dieser 
Ursache habe ich den Bieberstein'schen Namen vorgezo- 
gen. Im königl. Herbar zu Berlin befinden sich 2 Exemplare 
unter 'dem Namen P. Bellardi, allein das eine gehört zu 
P. patulum Bieb., das andere aber zu P. erectum L. Was 
Schleicher hingegen und Riedel (letzterer aus der Um- 
gegend Ton Marseille) als P. Bellardi dem Berliner Herbar 


199 

mitgetheilt haben, gehört unbedingt zu P. patulum Bieb. 
Sehr häufig in ganz Trauskaukasien , namentlich auf Mergel- 
und Kalk-, aber auch (im russischen Armenien) auf Basalt- 
boden von 50 — 3000' Höhe. Im Tschorukgebiet auf Kalk 
und Porphyr, 1500 — 3000' hoch; anf den Steppen Südruss- 
lands. Eine interessante, kaum 2 Zoll hohe und ganz ein- 
fache Abart hat Balbis auf den Alpen (Piemonts?) ge- 
sammelt. 

13. I*. erectuin L. cod. No. 2866. Unterscheidet sich 
von P.aviculareh., was namentlich unter dem Getreide eben- 
falls aufrecht vorkommt , durch die mehr hell - (nicht schwarz -) 
braunen, etwas herausragenden Saamen und dass die Bliithen 
zu 3 — 6 (nicht zu 1 — 3) in den Blattwinkeln stehen. Zwei 
Exemplare aus Kurdistan, vom englischen General -Konsul 
Brant gesammelt, besitzt das Berliner königliche Herbar. 
In Amerika und namentlich in den vereinigten Staaten findet 
man diese Art sehr häufig unter dem Getreide , unser P. avi- 
culare L. ß. erectuin vertretend. Europäische Exemplare 
sah ich aus Schottland von Dr. Klotzsch und aus Ober- 
italien von Balbis mitgetheilt, kap'sche hingegen von Krebs 
gesammelt. Nach dem Kap möchte die Pflanze vielleicht mit 
amerikanischein Getreide gekommen seyn. 

14. P. strictum Led. fl. alt. II. p. 86; icon. fl. ross. rar. 
p. 444. riec All. Im Berliner Herbar befindet sich ein bei 
Sudagh in der Krim gesammeltes Exemplar, was im Habitus 
und auch sonst sehr viel Aehnlichkeit mit der Altai -Pflanze 
besitzt und wohl zu ihr gehört, aber sich auch zu P. are- 
narium W. et K. neigt. Von P. patulum Bieb. unterschei- 
det sich P. strictum Led. nach mir vom Verfasser mitgeteil- 
ten Original -Exemplaren durch noch kleinere Bliithen, deren 
Hülle sich endlich über die bräunlichen , nur an den Kanten 200 

glänzenden Nüsschen zusammenlegt und diese vollkommen ein- 
schliesst. Wie sich aber P. strictum Led. yon P, tenue 
Mich, unterscheidet, ist mir nach mehrfacher Vergleichung 
nicht klar geworden. 

15. P. arenariuin W. et K. pl. rar. Hung. I. p. 69. t. 67. 

In Grusien auf tertiärem Kalk und Mergel von 700 — 2500' 
Höhe; noch häufiger auf den Steppen, hauptsächlich wenn 
sie einen salzigen Boden haben , so im östlichen Südrussland. 

16. P. reticulatum C. Koch; Erectum, ramosunt: ramis 
stricte patulis, ramulosis, glaberrimum; Folia oblonga aut 
lineari-oblonga, suprema abbreviata aut nulla; Ochreae lobi 
ovato-lanceolati, deihde laceri; Bracteae florum subternorum 
lanceolatae, ochreae longitudine; Perigonium fructiferuni nu- 
culam arcte includens, ex angulis praesertim elevato -reticu- 
latum. Steht zwischen P. strictum Led., mit dem es die 
grade aufsteigenden Aeste gemein hat, und P. arenarium^ '. 
et K. , unterscheidet sich aber hinlänglich durch die erhaben 
geäderten Fruchthüllen. Im Gau Sber auf Porphyrboden, c. 
3500' hoch. 

17. P. acetosuwi Bieb. fl. taur. cauc. I. p. 304 (?). In der 

Araxes -Ebene der armenischen Provinz Eriwan auf basalti- 
schem Boden, c. 2700' hoch. Wie sich diese Pflanze von der 
folgenden unterscheidet, ist mir nicht klar, da meine Exem- 
plare noch jung sind und mir andere nicht zu Gebote stehen. 
Nach Bieberstein selbst soll sie grosse Aehnlichkeit mit 
P. aviculare L. besitzen, was mit den von mir gesammelten 
Exemplaren allerdings der Fall ist. In den Blattwinkeln ste- 
hen auch die Bliithen in diesen mehr einzeln und zu 2, sehr 
selten zu 3. Aber doch ist eine grosse Verwandtschaft zu 
P. alpestre C. A. Mey. vorhanden. Ich möchte fast vermu- 
then, dass die astrachan'sche Pflanze, nach der Bieberstein 201 

sein P. acetosum bildete, doch eine andere, als die meinige 
sevu könnte , doch scheint auch die meinige einjährig au 
seyn. 

18. P. alpestre C. A. Mey. Vera, kauk. Pfl. p. 157. Dass 
P. cognatum Meisn. identisch ist, wie Ledebour meint, 
möchte ich bezweifeln, obwohl eine grosse Verwandtschaft 
vorhanden seyn mag. Nach einem Original -Exemplare im 
Beil. königl. Herbar besitzt P. cognatum Meisn. einen auf- 
rechten, nur an der Basis ästigen Stengel von 4 — 7 Zoll 
Länge , während dieser bei P. alpestre C. A. Mey. liegend 
oder höchstens aufsteigend erscheint; auch ist die Spitze der 
Blätter bei der zuerst genannten Pflanze zwar abgerundet, 
aber doch mit einem besondern Spitzchen versehen, während 
. sie bei denen der letztern unmittelbar spitz zuläuft. Die Tu- 
tenlappen sind ferner bei P. cognatum Meisn. geschlitzt, was 
bei P. alpestre d A. Mey. nur selten und dann weit . weni- 
ger der Fall ist. Endlich stehen bei jener die Blüthen im 
Durchschnitt zu 4, bei dieser zu 3 in den Blattwinkeln , und 
die Nüsschen werden bei P. cognatum Meisn. von der Frucht- 
hülle so bedeckt, dass immer noch ein Spitzchen heraussieht, 
bei P. alpestre C. A. Mey. hingegen ist die Fruchthülle weit 
länger als breit, und bedeckt die Nüsschen vollständig. P. 
alpestre CA. Mey. kommt übrigens keineswegs nur im Ge- 
birge vor, denn ich fand diese Art am Meeresstrande am 
Ausfluss des Rion auf angeschwemmtem Boden. Freilich könnte 
es auch erst durch den Fluss hierher geführt worden seyn. 
Ausserdem sammelte ich die Pflanze im Hochgebirge des Kau- 
kasus, namentlich am Kasbek, auf Trachyt, Thonschiefer 
und Urgestein, 5000 — 6500' hoch, aber auch in Hoch- und 
Thal -Ebenen, so in der von Karthli, c. 1500' hoch, auf Al- 
luvium und im Gaue Artahan, c. 5000' hoch, auf Trachyt- 
boden. 202 

19. P. pluriflorum C. Koch; Procuinbens aut adscen- 
dens, rainosum , . internodiis brevioribus ; Folia oblonga, acuta, 
breviter petiolata^ margine . subrevoluto, crassiuscula; Ochreae 
lobi ovato-lanceolati, integri, deinde interdmn laceri, flores 
6 — 9 aggregatos supei^antes; Perigouii nnculam aeque tri- 
gonam louge includeutis longitudo latitudinem denique thiplo 
superans. Unterscheidet sich von P. alpcstre C. A. Mej. 
hauptsächlich dadurch, dass es in allen seinen Theilen noch 
einmal so gross ist und die Blüthen in den Winkeln der Blät- 
ter noch zahlreicher stehen. Ich erhielt diese Art auch als 
P. acetosum von Wilhelms aus Grusien, während ich sie 
im Tschabantzthale des Gaues Sber auf Urgestein und Por- 
phyr bei einer Höhe von c. 5500' sammelte. 

20. P. Rayi Babingt. ex spec. authent. in Herb. reg. bot. 
asserv. Eine sehr gute Art , welche sich schon im Habitus 
von P. tnaritimum L. unterscheidet, sonst aber auch durch 
die grossen Nüsschen, welche kaum zur Hälfte von der 
Fruchthülle bedeckt werden, ausgezeichnet ist. Am Ufer des 
schwarzen Meeres in Gurien; auch von K. Schmidt aus 
Grusien erhalten. 

ß. Minus. Auf der Halbinsel Apscheron auf dürrem 
Mergelboden, c. 50 — 100' hoch. 

21. P. paronychioides C. A. Mey. in Hohenack. enuni. 
pl. Tal. p. 20. P. Paronychia C. A. Mey. Verz. kauk. Pfl. 
p. 158. ne.c Cham. P. Meyeri Steud. nom. bot. ed. 2. IL p. 
376. Aus Talysch von K. Schmidt erhalten. 

22. P. luaritiniuiu L. cod. No. 2864. 

o. Longicaule. Internodia ochreä longiora. Unter- 
scheidet sich von P. equisetiformc Sibth. et Sm. durch kür- 
zere Tuten und gedrängtere Blüthen. Im Gundelsh. Her- 
bar als P. maximum longissimum cauliculis et foliis Mor. 203 

ß. Brevicaule. Internodia ochreis tecta. Im Gun- 
delsh. Herbar als P. maritimum latifolium arborescens. 

23. P. aviculare L. cod. No. 2865. In Ciskaukasien, 
Grusien und Daghestan auf tertiärem Kalk- und Mergelboden, 
50 — 2000' hoch. Auf dem pontischen Hochgebirge, c. 6000' 
hoch. Aus der Umgegend von Brussa durch Dr. Thirke 
erhalten. 

Obwohl man sich ziemlich allgemein der Meinung hin- 
giebt, dass P. aviculare L. auf der ganzen Erde verbreitet 
sey, so möchte es doch nur der nördlichen gemässigten Zone 
angehören. Es ist mir sogar wahrscheinlich, dass es erst 
mit nnserm Getreide nach Nordamerika, wo es durch P. 
crectum L. vertreten wird , gekommen ist. Auf dem Vorge- 
birge der guten Hoffnung haben es Mundt und Maire ge- 
sammelt, aber auch hier möchte, es nur mit dem Getreide da- 
hin gebracht Avorden sejn. Die zahlreichen Exemplare, die 
mir durch das Berliner Herbar aus den verschiedensten Thei- 
len der Erde als P. aviculare L. zu Gebote standen , gehör- 
ten zum grossen Theil ganz anderen, zum Theil noch gar 
nicht beschriebenen Arten an; das ächte P. aviculare L. 
selbst aber ist zu verschiedenen Abänderungen geneigt. Von 
diesen unterschied ich nach dem mir zu Gebote stehenden 
Material 7: 

«. Latifoliu?n. Procumbens aut adscendens; Folia 
distantia, oblonga. 

ß. Angustifolium. Procumbens aut adscendens; Fo- 
lia minus distantia, minora, oblonga aut oblongo-linearia. 

y. Deiisifolium. Die vorige Abart, aber die Blätter 
noch gedrängter. 

d. Agrarium. Adscendens aut erectum , ramis patulis ; 
Folia oblonga , distantia. 204 

e. Graminifolium Wierzb. in Rchb. Fl. Germ, exsicc. 
No. 1738. Procumbens aut adscendens ; Folia elongata, li- 
nearia. 

L,. Sabulosum. Procumbens ; Folia crassiuseula, supra 
avenia, linearia, margine sxibrevoluto; Flores solitarii, sed in 
ramulo brevissiino densi et breviter spicati. Häufig im Sande 
um Berlin. 

rj. Tenuissimum. Prostratum, divaricatum: ramis sub - 
5-sulcatis; Folia angustissima , crassiuseula, supra et subtus 
avenia, inargine reilexo; Ochreae lobi lanceolati, plurinerves, 
denique laceri; Flores solitai'ii, distantes, riibescentes. Im 
Ansehn hat diese Abart mit dem in der Regel aber aufrech- 
ten P. tenue Mich, einige Aehnlichkeit. Von S c hie ch teil - 
d#l in der Umgegend von Berlin gesammelt. 

Was die mit P. aviculare L. verwechselten Arten an- 
belangt, so unterschied ich im Berliner Herbar folgende 
Arten : 

a. P. erectum L. cod. No. 2866. s. No. 13. 

b. P. littorale Lk. in Schrad. Journ. 1800. p. 54. Un- 
terscheidet sich von P. aviculare L. durch die zahlreicheren 
deutlicher gestielten und aus der Tute herausragenden Blüthen 
und durch die härteren, oben nicht geäderten Blätter. . P. ma- 
ritimum L., mit dem es Meisner vereinigt, besitzt ein grau- 
grünes Ansehen und hat längere Tuten. Ich sah Exemplare 
aus Südspauien vonBoissier und aus Cornwallis von Johns 
gesammelt. 

c. P. /provinciale C. Koch; Procumbens, ex basi ra- 
mosum, internodiis abbreviatis; Folia crassiuseula 7 supra ave- 
nia, oblonga aut lineari-oblonga; Ochreae lobi ovati, acuti, 
denique minus laceri; Flores ex ochreis emergentes, subterni; 
Perigonium sub ore constrictum, nuculain opacam, striatulam 205 

omirino includens. Im Ausehen dem P. Dryandri Spr. ähn- 
lich, unterscheidet es sich aber durch die matten Nüsschen. 
Von Riedel in der Provence gesammelt. 

d. P. nanum Bory. Von 'Bai bis mit der Alpenform 
des P. patulum Bieb. auf den Alpen (Piemonts?) gesammelt. 

e. P. humifusvm Dr. Merk im. Herb. Pallas. Gla- 
berrimum , ex basi ramosum : ramis prostratis ant adscenden- 
tibus; Folia oblonga, in petiolum sensim attenuata, alterna 
et.opposita; Flores aggregati, sessiles et brevissime pcdun- 
cnlati, ochrea brevi circumdati ; Nuculae laeves, nitidae. Steht 
dem P. herniarioides DC. am Nächsten, unterscheidet sich 
aber durch die zahlreicheren Blüthen. Von Dr. Merk ander 
Lena in Sibirien gesammelt und dem Berliner Herbar mitgetheilt. 

f. P. tropicum C. Koch; Divaricato - ramosum, pro- 
cumbens ant adscendens; Folia lineari-oblouga, sed basi sen- 
sim angustata, apice obtusa, punctnlata; Ochreae lobi ovati, 
ciliato-Iaceri; Flores 3 — 6ni, pedunculati; Nuculae triangu- 
läres, nigrescentes, nitidissimae. Aehnelt weniger dem P. 
aviculare L. als dem jP. herniarioides DC. , das aber kür- 
zere, umgekehrt -lanzettförmige Blätter besitzt. Was übrigens 
unter dem letztem Namen dem Berliner Herbar ans der er- 
sten Section der Schimper'schen Pflanzen aus Abyssinien 
mitgetheilt ist, halte ich für P. Dryandri Spreng., insofern 
diese nicht selbst eine gedrängtere Form des P. herniarioi- 
des DC. darstellt. Vom Senegal durch Kunth dem Berliner 
Herbar mitgetheilt. Was das zweite, ebenfalls vou Kunth 
vom Senegal mttgethe'ilte Exemplar anbelangt, so gehört die- 
ses einer ganz andern Familie an. 

g. Meyeni C. Koch; P. aviculare Walp. in Pl.Meyen. 
Procumbens, glaberrimum, ramis erecto - curvatis, filiformibus, 
subsimplicibus; Folia oblonga, plana, subavenia, crassinscula; 
Ochreae lobi lanceolati, serins.integri ant bilobi; Flores parvi, 206 

campaimlati, solitarü, exserti. Unterscheidet sich schon im 
Habitus von P. avic'ulare L. Von M e j e n an der chinesi- 
schen Ostküste gesammelt. 

h. P. strtatum C.Koch; Suffruticosum, glaberrimum: 
ramis filiformibus, simplicibns, curvato-descendentibus; Folia 
oblonga, plana, suprema angustiora, margine revoluta, avenia, 
crassiuscula, supra striis elevatis longitudinalibus, subtus con- 
tra nervo medio ad basin nervis duobus lateralibus patentibus 
praedito, ad apicem niagis inconspicuo instructa; Ochreae 
lobi oblongi, serius subintegri; Flores aggregati, exserti, 
campaimlati , spicam bracteatam referentes. Steht dem P. 
littoralc Lt. am Nächsten , unterscheidet sich aber durch . 
weit kleinere Blüthen und hauptsächlich durch oben erhaben 
gestreifte Blätter. Aus Chile von Besser mitgetheilt. ; 

i. P. chilense C. Koch; Glaberrimum; Folia oblongo- 
linearia, sessilia, crassiuscula, supra et subtus subparalleli- 
nervosa; Ochreae lobi oblongi, plurinerves, demum laceri, 
dimidium folium ex longitudine vix superantes; Flores cain- 
pauulati, subterni, lougius peduuculati; Nuculäe nitidissimae, 
laevissimae. Steht der vorigen Art nähe und möchte viel- 
leicht mit ihr zu vereinigen seyn, sobald man mehr Material 
besitzt 5 doch sind die laugen Tuten sehr bezeichnend. Sie 
hat auch eine grosse Aehnlichkeit mit P. maritimum L. Von 
Besser dem Berliner Herbar aus Chile mitgetheilt. 

' k. P. brasiliense C. Koch ; Glaberrimum, erectum, ra- 
mis virgatis, subsimplicibus; Folia plana, oblonga, siiprema 
lineari- oblonga, snbavenia. Ochreae lobi lanceolati, denique 
laceri; Flores sessiles, solitarü aut bini, ochreis tecti; Nu- 
culäe brunneae, laeves, nitidulae, angulo tertio minus con- 
spicuo cum faciebus duabus planitiem concavam referente. 
Steht" dem P. cquisetiforme Sibth. und Sm. am Nächsten, 207 

unterscheidet sich aber durch die rnthenförmigen Aeste, durch 
die grösseren Tuten , durch die diese nicht überragenden 
Blüthen und durch die nicht gestreiften, etwas glänzenden 
Nüsschen. Von Sellow in Brasilien gesammelt. 

1. P. Ruizianum C. Koch; Glaberrimum, ramosum: 
ramis patulo -erectis, sulcato -subangulatis ; Folia mihi ignota ; 
Ochreae lobi arcti, nervosi, deuique laceri; Flores aggregati, 
exserti, distantes; Nuculae dilute brunneae^ laeves, nitidae. 
Ebenfalls dem P. equisetiforme Sibth. et Sm. ähnlich j un- 
terscheidet sich diese Art durch die selbst an der Spitze der 
Aeste entfernt stehenden Blüthen und durch die glatten Nüss- 
chen. Unter den Rniz'schen Pflanzen des Berliner Herbars, 
aus Spanien (?). 

m. P. stypticum Cham, et Schldl. Dans le Pave de 
St. Clou von le Vaillant gesammelt und als Polygonnm 
oblongo angusto folio C. B. Pin. bestimmt. 

II. Rum ex L. cod. XDLÄXXVIH. 
A. Lapathum Koch syn. ed. 2. p. 704. 

24. R. maritiiiius L. cod. No. 2585. Auf der Halbinsel 
Tamau und am Ausfluss des Kuban auf Mergel- und ange- 
schwemmtem Boden. 

25. R. dentatus L. cod. No. 2584. Aus Grusien von 
W i 1 h e 1 m s erhalten. 

26. R. reticulatus Bess. in Spreng, n. Entd. III. p. 18. 
Unter diesem Namen vereinige ich mit Besser R. divarica- 
tus L. cod. No. 2586. und R. pulcher L. cod. No. 2589. 
Den letztern Namen für beide Varietäten zu gebrauchen, halte 
ich des möglichen Missverständnisses halber nicht für gut, 
zumal auch Bieberstein (Fl. taur. cauc. I. p. 290.) hier- 
unter eine andere Pflanze (wenigstens nach im Berliner Her- 208 

bar befindlichen Original - Exemplaren) , nänilich: A % strictus 
Lk. versteht. 

ß. Divaricatus L. cod. No.2586. ImBanat auf Jura- 
kalk. 

27. R. strictus Lk. enum. hört, berol. p. 350. In der 
Umgegend von Konstantinopel auf Mergel- und Kalkboden, 
eben so wie in Schirwan sehr häufig. AusGrusien von Wil- 
helms erhalten. 

28. R. tul>erculatus C. Koch; Stricte erectus, inferue 
hirtulus; Folia oblonga, hirta , suprema lineari - oblonga aut 
lanceolata; Spicae patenti-adscendentes, nudae; Sepala inte- 
riora ovato-deltoidea, denticulata, reticulata, unum callife- 
rum: callo tubercnlato. Unterscheidet sich von jR. strictus 
Lk. und R. reticulatus Bess. durch die höckerige Schwiele 
Bei Trebisönd auf Augitporphyr. 

29. R. denticulatus C. Koch; Erectus, divaricato-ramo- 
sus, glaberrimus; Folia oblonga, margine crispulo, petiolo 
paululum minori instrncta; Verticilli, supremis exceptis, folio 
fulti, distantiores; Sepala interiora ovato - oblonga , denticu- 
lata, reticulata, callifera : callis duobus obliteratis. Im Ha- 
bitus ähnelt diese Art dem Ä. conglomeralus Murr., sie be- 
sitzt jedoch die Blütheiihüllblätter des R. obtusifolius L., aber 
weit kürzer gezähnt. Die mir zu Gebote stehenden Exem- 
plare haben leider noch keine reifen Früchte. Vielleicht nur 
Abart der zuletzt genannten Pflanze. In der Ebene des Ara- 
xes auf Basaltboden, c. 2700' hoch. 

30. R. ol>tusifolius L. cod. No.2588. 

«. Sylvestris Wallr. sched. crit. p. 161. Nemolapa- 
thum Stev. im Herb. reg. berol. Sehr häufig in Grusien und 
im kaukasischen Gebirge auf allen Bodenarten, 700 — 5600' 
hoch. Im politischen Gebirge, in Lasistan auf Augitporphyr, 
c. 3000' hoch. 209 

ß. Discolor Koch syn. ed. 2. p. 706. Auf dem poli- 
tischen Hochgebirge im Gaue Hemschin, c. 5500' hoch. 

31. Rnmcx dagliestanicus C. Koch 5 Stricte erectus, 
glaberrimus ; Folia radicalia et cauliiia inferiora cordato-ob- 
longa, suprema liueari-obloiiga aut lauceolata; Spicae sim- 
plices ex axi paene omnium foliorum, patulae, nudae, supre- 
mae paniculam liiieari-oblougam referentes; Verticilli densis- 
simi, iloribus peudulis; Sepala interiora ovato-oblonga, 11110- 
alterove deute iustructa, reticulata, callifera: callo uuo ma- 
jori. Mag wohl dem R. Nemolapathum Wallr. ß. condj/lo- 
des Bieb. am Nächsten stehen, 'unterscheidet sich aber durch 
deu steif aufrechten Stengel und die völlig blattlosen Aehren. 
In der Provinz Kuba auf Kalk und Mergel, c. 700' hoch. 

32. R. congloineratns Murr, prodr. fl. goett. p. 52. Am 
Bosphor und in der Umgegend von Konstantinopel auf Mer- 
gel- und Kalkboden; im Tschorukthale auf Kalk, Melaphyr 
und Porphyr, 2000 — 4000' hoch. Aus Grusien von Wil- 
helms erhalten. In Daghestan in der Umgebung von Der- 
bend auf Molasse und Kalk, 50 — 300' hoch. 

33. R. crispus L. cod. No. 2581. In ganz Transkauka- 
sien auf Steppen uud im Getreide auf fast allen Bodenarten 
von 50 — 3000' Höhe. Im Gaue Hemschin des politischen 
Hochgebirges auf Granit, c. 5500' hoch. 

34. R. domesticus Hartm. scand. fl. ed. 1. p. 148 (?). 
Am Ostfusse des Alagas auf basaltischem Boden, c. 3500' 
hoch. 

35. R. armenus C. Koch; Caulis stricte erectus, sub- 
4-pedalis, glaberrimus, sulcatulus ; Folia radicalia longe pe- 
tiolata, duriuscula, ex basi cordata, ex medio aequilata, ex 
quarta parte superiori oblonga , acuta, 2 1 /< i — 3 poll. lata, 
1 ped. longa; canlina brevissime petiolata aut sessilia, cor- 

22r Bd. 2s Heft. 14 210 

«lato - obloiiga ant lauceolata, erecta, cauli paene adpressa; 
omnia glaberrima, subtiliter albo et crispulo marginata; Pa- 
iiicula lanceolata : ramis erecto-patulis, folio liueari - oblongo 
fultis, ceterum uudis; Perigonium fructiferum mihi ignotum. 
Steht wohl unbedingt dem R. domesticus Hartm. am Näch- 
sten , unterscheidet sich aber durch die anliegenden Stengel- 
blätter. R. ma.vimus Schieb, und die ähnlichen Arteu be- 
sitzen flache Blattstiele und bilden deshalb eine besondere 
Gruppe. Im Gaue Daratschitschak auf den dortigen Hoch- 
steppen mit basaltischer Grundlage, 4000 — 5000' hoch. 

36. R. alpinus L. cod. No. 2598. Eben daselbst unter 
gleichen Verhältnissen. 

B. Acetosa Koch syn. ed. 2. p. 707. 

37. R. Acetosa L. cod. No. 2602. Im tatarischen Gru- 
sien auf tertiärem Gestein und Porphyr, c. 700' hoch. t 

38. R. tuoerosus L. cod. No. 2600. In ganz Trans- 
kaukasien hauptsächlich auf tertiärem Gestein, 500 — 3000' 
hoch. In Lasistan auf Augitporphyr, 1500 — 2500' hoch. 
Unterscheidet sich schon durch die wenigen fruchtbaren Blii- 
then von R. Acetosa L. Mir scheint es, dass R. tuberosus 
Sibth. et Sm. fl. gr. t. 348. eine wenigstens von der kauka- 
sischen verschiedene Art sey, und wohl auch, da Linne be- 
stimmt die grosse Aehnlichkeit mit R. Acetosa L. ausspricht, 
nicht mit der Linne'schen Pflanze vereinigt werden darf. Die 
Sibthorp - Sinith'sche Pflanze ähnelt dem R. arifolius All. 
wenigstens im Habitus mehr, und hat nicht einen steifauf- 
rechten Stengel. Auch die Wurzelblätter sind verhältniss- 
mässig länger gestielt und die ganze Pflanze ist kleiner, kaum 
mehr als Fuss hoch. 

39. R. arifolius All. fl. pedem. IL p. 202. Im politischen 
Hochgebirge auf Urgesteinmatten , 7000 — 8000' hoch. 211 

40. R. horizontalis C. Koch; Glaberrimus, erectus; Fo- 
lia inferiora hastato-oblonga, longe pctiolata , superiora ha- 
stato-lanceolata, minora, saepe cauli adpressa, paniculae 
miuimae ; Raini et Ramuli horizontales ; Flores feminei ex 
parte minori fertiles; Sepala interiora cordato-orbiculata, in- 
tegerriina, callo deflexo instructa. Steht dem R. arifolius 
All. am Nächsten, unterscheidet sich aber durch die wage- 
recht abstehenden Aeste der Rispe und durch die wenigen 
fruchtbaren Blüthen, ein Umstand, den die Art mit R. tubc- 
rosus L. gemein hat. 

41. R. Acetosella L. cod. No. 2603. Im Banate auf 
Jurakalk. Aus der Umgebung von Brussa durch Dr. Thirke 
erhalten. Im politischen Hochgebirge des Gaues Hemschin 
auf Urgestein , 5500 — 6000' hoch; im Tschabautzthale des 
Gaues Sber auf Porphyr, c. 5500' hoch. In Grusien auf al- 
len Bodenarten Ton 700 — 2000' Höhe; in der. Provinz Eri- 
wan am basaltischen Ostfusse des Alagäs, c. 3500, und auf 
den Hochsteppen des Gaues Daratschitschak auf basaltisch - 
trachytischem Boden, 4000 — 5500' hoch. Im Berliner Her- 
bar befinden sich Exemplare von Bove bei Algier gesammelt, 
die sich durch kleinere Blüthen und längsrunzelige Blüthen- 
hüllblätter unterscheiden, und wenigstens eine interessante Ab- 
art, wenn nicht selbst eine eigene Art bilden. 

42. R. scutatus L. cod. No. 2596. 

a. Genuinus. Im Gaue Pertakrek im pontischen Hoch- 
gebirge auf Urgestein, c. 6000' hoch. 

ß. Hash'folius Bieb. fl. taur. cauc. I. p. 290. Im 
Tschornkgebiete auf Kalk und Porphyr, 2500 — 4000' hoch. 

y. Hastills Koch syn. ed. 2. p. 708. Aus Grusien von 
Wilhelms erhalten. 

43. R. pubescens C. Koch; Crispulo-pubescens; Caulis 
divaricatus; Folia inferiora cordato-hastata, longepetiolata, 

14* 212 

snperiora minora, panduraeformi-hastata ; Stipulae pelluci- 
dae, lanceolatae ; Sepala iuteriora cordato - orbiculata , inte- 
irerrima. Unterscheidet sich von dem verwandten R. scuta- 
ins L. durch die krause Pubescenz der ganzen Pflanze. Im 
Gaue Sbcr auf Porphyr und Kalk. 

C. Anisosepalum. 
Sepala fructifera dissimilia: 2 ovata, tertium orbiculare, 
triplo majns. 

44. R. angnstifolius Campd. mon. d. Rum. p. 73. t. 1. 
f. 2. Im Gaue Schuraghel amWestfusse des Alagäs aufTra- 
chyt, c. 5500' hoch. Im Tschabantzthale des Gaues Sber 
auf Urgestein, c. 6000' hoch. 

III. Atraphaxis L. cod. No. CDLXXXVH. 

45. A. spinosa L. cod. No. 2575. 

a. Genuina. Aus Grusien von K. Schmidt und 
Wilhelms erhalten. 

ß. Virescem; Rami breves, spinescentes, patentissimi 
aut recurvati; Folia supra viresceiitia, oblonga, supremis ex- 
ceptis , obtusa. Möchte doch vielleicht selbstständige Art 
seyn. In der Provinz Eriwau auf basaltischem Boden, c. 
3000' hoch. 

46. A. densiflora C. Koch; Frutescens, erecta, ramis 
patentibus; Folia glaucescentia, nervoso-reticulata, rotnndata 
aut elliptica , basi subito attenuata, inferiora 4 lin. lata, 5 liu. 
longa; Rainuli abbreviati, 6 — 8flori, approximati, racemum 
densum referentes; Sepala iuteriora orbiculata, basi cordato - 
subcuueata. Steht zwischen der A. splnosa L. und com- 
pacta Led. , die Blütheutrauben sind aber weit länger, als 
bei der erstem. Auch erscheinen die Blätter bei ji. spinosa 
L. schmäler, kaum mehr als 1'" breit. Von A. compacta 
Led. unterscheidet sie sich endlich noch, dass die Bliithen- 213 

ästchen fast ganz blattlos sind. Im Gaue Pennek auf bun- 
tem Mergel, c. 4000' hoch. 

IV. Tra gopyrum Bieb. fl. taur. cauc. III. p. 284. 
47. T. buxifolium {Polygonuni) Bieb. fl. taur. cauc. I. 
p. 300. Von Wilhelms und K. Schmidt aus Transkau- 
kasien erhalten. Empetreae. 

Von den 4 Repräsentanten dieser Familie gehören 3 der 
nördlichen, 1 der südlichen Hemisphäre an, alle kommen 
aber nur in der gemässigten Zone vor. Empetrum nignim 
L. ist eine Gebirgspflanze, die durch ganz Europa und Nord- 
asien vorzukommen scheint. 

Empetrnm L. cod. No.MCCIX. 
E. nigruin L. cod. No. 7389. Im kaukasischen Hoch- 
gebirge vou Wilhelms gesammelt. Einige Worte über Lilienpflaiizen und Zwiebelbildnng. 

(Taf. II.) 
Mit diesen Bemerkungen kehre ich zu meiner frühem 
Reihenfolge zurück. Die grosse Klasse der Lilienpflanzen 
mit ober- und unterständigem Fruchtknoten hat mit Ausnahme 
des eben genannten Fruchtknoten -Standes einen völlig glei- 
chen Blüthenbau, so dass sich eine weitere Eintheiluug, wenn 
sie wenigstens natürlich, d. h. auf den Habitus, also auf die 
Erscheinung der ganzen Pflanze fussend seyn soll, unmöglich 
auf diesen stützen kann. In der jetzigen Eintheilungsweis.e, 
wo man zu unwesentlichen Merkmalen seine Zuflucht nahm, 
wo Aloinen und Tulipaceen eine Familie bilden, wo Do- 214 

ryanlhes Corr. in der nächsten Nähe von Narctssus L. steht, 
wo man wiederum Conanthera R. et P. und Gilliesia Lindl. 
als Typen besonderer Familien betrachtet, wo Colchicum L. 
und Veratrum L , dann wieder Juncus L. , Narthecium 
Moehr. und Ki/igia R. Br. in eine und dieselbe Familie ge- 
hören, Gloriosa L. und Rojcburgliia Jon. umgekehrt wie- 
derum sehr entfernt untergebracht sind, kann von keiner Na- 
türlichkeit die Bede seyn. 

Wenu ich den Bau der Lilienblüthen bei allen hierher 
gehörigen Pflanzen für gleich erachte, so will ich keines- 
wegs behaupten, dass keine Modifikationen in derselben statt- 
fänden, im Ge^ entheil ist namentlich die Form der Blume gra- 
de in derselben Familie von der röhrigen bis zur ausgebreitet 
Gblättrigen sehr verschieden, wiederholt sich aber durch alle 
Familien auf ziemlich gleiche Weise. Die Lilienpflanzen, wel- 
che im Habitus die geringste Aehulichkeit haben, besitzen 
oft dieselbe Form der Blume; ich erinnere nur an Yucca L. 
und Fritillaria L., an Allium L. und Smilax L., an Hya- 
cinlhus L. und Polj/gonatum All. Die .Blume kann des- 
halb höchstens den Typus eines Geschlechtes bedingen; aber 
selbst hier bieten sich Schwierigkeiten dar, und ich erinnere 
nur an LH tum L. , an Narcissus L. u. s. w. Die Staubge- 
fässe sind ursprünglich immer zu 6 vorhanden, und ihre Stel- 
lung von 'der hypo- zur perigynischen ist so allmählig, dass 
sie wohl nicht leicht ein Geschlecht begründen kann. Wenig 
wichtiger ist das verschiedene, aber doch sehr vereinzelte Auf- 
springen der Antheren, eben so ihre Stellung nach aussen 
und innen, von Bedeutung aber die Art und Weise, wie an 
ihr der Träger befestigt ist. 

Zur Bildung des oberständigen Fruchtknotens gehören 
immer 3 Blätter, die sich aber an den Rändern zusammen- 
legen und dadurch eine einfächrige Höhle bilden. Erst da- 215 

durch, dass die 3 Saamenträger sich von der innerii Wand 
der Höhle nach dem Mittelpunkte zu entwickeln, dort zusam- 
menkommen und sich mit ihren beiden Kanten (und zwar 
noth wendiger Weise nach 2 verschiedenen Fächern) umbiegen, 
entstehen erst die 3 Fächer. Davon scheinen die Melanthia- 
ceen eine Ausnahme zu machen, indem hier jedes Fruchtblatt 
für sich eine Höhlung einschliesst und erst später die Ver- 
einigung geschehen kann. Ich muss übrigens offen beken- 
nen, dass ich bis jetzt noch keine Entwickelungsgeschichte 
von einer Melanthiacee gemacht habe, und dass sich die 
Sache doch im Anfange anders verhalten und die Trennung 
der unveränderten Fruchtblätter erst später erfolgen möchte. 
Wo Fruchtknoten mit nur einem Fache, aber mit 3 Saamen- 
trägern vorhanden sind, haben sich die letzteren nicht bis zur 
Mitte entwickelt. In jedem Fache sind die Ejchen 2reihig, 
gehören aber 2 verschiedenen Saamenträgern an. Sie haben 
immer 2 Häute; nur bei den d.sphodeleen gesellt sich später 
noch eine Art Arillus hinzu, dessen Entwickelung aber doch 
schon vor der Befruchtung begonnen hat, aber keineswegs 
vollendet war. Die Eychen sind ferner immer anatrop; ich 
habe sie weder bei den Convallariaceen ortho-, noch bei 
den Alliaccen amphitrop gesehen. Die Commelyneen haben 
orthotrope Eychen, gehören aber eben deshalb meiner Mei- 
nung nach nicht zu der Klasse der Lilienpflanzen. Wichtig 
ist die Form der und des Griffels, da sie, z. B. bei den Tu- 
lipaceen, die Geschlechter genau bezeichnet. Die Frucht ist 
häufig fleischig und giebt dann wohl für die Familie ein gu- 
tes Kennzeichen ab. 

Die so sehr verschiedene Vegetation der Lilienpflanzen 
im weitesten Sinne ist aber gewiss das wichtigste Moment 
bei der Unterscheidung der Familien. Es ist hier nicht der 
Ort, weitläuftig darüber zu referiren, zumal ich meine Unter- 216 

suchungen noch zu wenig auf ausländische Pflanzen ausge- 
dehnt habe, und ich den Gegenstand und vor Allem die Zwie- 
bel einer späteren und umfassenderen Abhandlung überlassen 
muss. Es genüge nur hier einstweilen anzudeuten, welche 
Formen ich bis jetzt in der Klasse der Lilienpflanzen beob- 
achtet habe *), unterstelle es aber der spätem Zeit, ob de- 
ren noch mehr gefunden werden. 

i. Die perennirende Zwiebel {Bulbus perennis), f. i. ist 
keine Knospe, sondern eine unterirdische, möglichst zusam- 
mengedrängte Pflanze, deren Blattscheiden nicht abgestossen 
werden , sondern alljährlich die Zwiebel vergrössern. Der 
blattlose Blütheustengel (Schaft) ist seitenständig und ent- 
wickelt sich in dem Wiukel des letzten Blattes, was mit ihm 
in demselben Jahre yegetirt. In der Zeit seiner Vegetation 
tritt an der Spitze der zur Form einer Zwiebel zusammenge- 
drängten Pflanze im Wachsthum fast ein Stillstand ein, und 
hört erst auf, wenn die Fruchtbildung vollendet ist. Beispiele 
sind Hj/acinthus , Ornithogalum , Scilla u. s. w. 

2. Die periodische Zwiebel (Bulbus periodicus) ist 
eine Knospe, die sich entwickelt, blüht, Früchte trägt und 
dann zu Grunde geht. Die Zeit von ihrer Entwickelung an 
einer gleichen Zwiebel bis zu ihrem Tode ist unbestimmt, 1 
oder mehrere Jahre dauernd. Der Blütheustengel ist immer (?) 
gipfelständig , und bedingt in diesem Falle das Absterben der 
Zwiebel. Die Zwiebelhäute gehen bald ringsherum, bald er- 
scheinen sie schuppig. 

a. Die schuppige Zwiebel (Bulbus squamosus). Hier 
erlangt die Zwiebel (wie bei Lilium, Theresia, Petilium) *} Warum die Dikotylen keine Zwiebeln haben sollen, wie einige 
Botaniker meinen, sehe ich nicht ein; bei Qxalis L., Corydalis 
Vent., Scorzonera L. u. s. w. unterliegt es gar keinem Zweifel. 217 

erst nach mehreren Jahren eine gewisse Grösse, ehe sie 
blüht. Nach der Fruchtreife stirbt sie ab. 

b. Die Mantel-Zwiebel {Bulbus tunicatus), f.2. Auch 
hier bedarf die rolle Entwickehmg der Zwiebel (wie nament- 
lich bei vielen ausländischen Amaryllideen) meist mehre Jahre. 
Bei Narcissen, Tulpen u. s. w. bilden sich, und vor Allem 
jn der Kultur, in den Winkeln aller Häute, häuptsächlich 
der äusseren, häutige Zwiebeln, bei mehreren Allium - Arten 
hingegen entwickeln sich die jungen, etwas fleischigen Zwie- 
beln nesterweise, weshalb ich diese auch Nest-Zwiebeln {Bulbi 
nidulantes) nenne. 

3. Die zweijährige Zwiebel {Bulbus biennis). Die 
alte Zwiebel dient mit ihren Häuten noch zum Schutze der 
blühenden, löst sich aber mit der Zwiebelbasis ab, sobald 
nach der Fruchtreife die weitere Entwickelung der neuen, im 
nächsten Jahre blühenden Zwiebel beginnt. Dieser dient wie- 
derum die vorjährige als besondere Umhüllung. 

a. Die feste Zwiebel {Bulbus solidus), f. 3. Die Basis 
des Blüthenschaftes (mit der innersten Zwiebelscheide ver- 
wachsen?) verdickt sich knollenartig und wird von den Blatt- 
scheiden als diesjährige Zwiebel eingeschlossen. Beispiele 
sind Colchicum u. s. w. 

b. Die vierblüttrige Zwiebel {Bulbus quadrifolius), 
f. 4. Zwei fleischige Blattscheiden bilden die junge Zwiebel; 
zwischen ihnen steht der Blüthenschaft und die Anlage zur 
neuen Zwiebel. Nur Früillaria L. scheint diese Form zu 
haben. 

c. Die Gilbstern-Zwiebel {Bulbus gagaceus), f. 5. Die 
kurze, in sich geschlossene und mehr oder weniger fleischige 
Scheide aller und demnach auch der Stengelblätter kann in 
ihrer Höhlung von der Basis aus eine Knospe für die nächste 218 

Vegetationsperiode bilden, in der Regel thnn dieses aber nnr 
die sogenannten Wurzelblätter. Entweder besteht eine solche 
Knospe nur aus einem oder aus 2 Blättern, in welchem 
letztern Falle der Bliithenschaft dazwischen steht. Dieser 
Umstand giebt zu den 2 Abtheilungen des Geschlechtes Ga- 
gea: Holo- und Didymobulbos Veranlassung. In dem Ge- 
schlechte Gagea Salisb. kommt noch eine dritte Art einer eigen- # 
thümlichen Zwiebel-Bildung yor (f. ö.e.f.); man findet sie in der 
ersten Section .dieses Geschlechtes in Koch's Synopsis (ed. 
2. p. 823), aber leider ist mir ihre volle Entwickelung noch nicht 
klar. Es scheinen sich nämlich hier einfache Gilbstern-Zwiebeln 
zu entwickeln, bei denen die Blattfläche sich nicht ausgebildet hat. 
Die fleischige Zwiebelscheide ist bis auf eine kleine Oeffnung ganz 
geschlossen, und schliesst die einblättrige Knospe für die näch- 
ste Vegetation ein. Noch interessanter ist dabei, dass diese 
Zwiebeln sich nicht allein an der Zwiebelbasis, sondern auch 
am Bliithenschaft e entwickeln nnd sogar langgestielt vorkom- 
men. Sie scheinen bisweilen das unterste Ende des Blüthen- 
schaftes zu bilden, befinden sich aber dann stets unterhalb 
der ächten Wurzelfasern. Folgerecht müsste in diesem Falle 
das äusserste , dem Mittelpunkte der Erde zugekehrte und 
freie Ende die Spitze der neuen Zwiebel sejn, und auch die 
Spitze der jungen Knospe enthalten; schneidet man aber die 
Zwiebel auf, so hat sich grade an dieser Stelle jene ent- 
wickelt und besitzt auch hier ihre Basis. Auf jeden Fall ge- 
schieht dieses auf dieselbe Weise (nur umgekehrt), als mit 
den unächt hängenden Eychen mancher Ranunculaceen : sie 
verändern während des weiteren Wachsthumes ihre Lage. 

d. Die Cr ocus - Zwiebel {Bulbus super positus , B. 
croceus, f. 6.). Die junge Knospe für die nächste Vegetation wird 
allmählig so langgestielt, dass sie der Zwiebel aufzusitzen 
scheint; der Stiel selbst verwächst oft ganz und gar mit der 219 

innersten, sehr fleischigen Scheide, namentlich bei unseren 
kultivirten Arten, und giebt der ganzen Zwiebel dann das 
Ansehen eines Knollen. Während sich die junge Knospe nach 
der Vegetations -Vollendung der Zwiebel selbst zur Zwiebel 
entwickelt und sich zur eigenen Vegetation vorbereitet, löst 
sich die alte (vorjährige) s die der verblühten bis dahin als 
Basis diente , ganz und gar ab , und diese trägt nun auf sich 
die zur jungen Zwiebel gewordene Knospe. Die Bildung der 
neuen Zwiebeln geschieht daher hier nicht, wie gewöhnlich, 
neben-, sondern übereinander; diese Art der Entwickeluug 
schliesst aber keineswegs aus, dass nicht auch Zwiebeln, nament- 
lich bei' der Kultur der Crocus, sich eben so wie bei anderen 
zwiebeligen Lilienpflanzen (aber immer aussergewöhnlich) ent- 
wickeln könnten. Amaryllideae. 

uimaryllideen kennt man bis jetzt (die Bastarde nicht 
mit gerechnet) über 560, von denen aber einige und 80, die 
man gewöhnlich als Amaryllideae anomalae bezeichnet , wohl 
besser unter dem Namen Alströmeriaccen eine eigene Fami- 
lie bilden, und vorherrschend auf der Südhälfte der Erde, na- 
mentlich auf dem Kap, in Neuholland, auf den Siidsee- Inseln 
und in Südamerika vorkommen. Europa hat von dieser Ab- 
theilung gar keinen Repräsentanten, der Orient und Nord- 
asien hingegen besitzt das Geschlecht Ixiolirion Fisch, mit 
2 Arten eigentümlich. Auch die ächten Amaryllideen kom- 
men hauptsächlich auf der Südhälfte der Erde und unter den 
Tropen Amerika's, weniger Ostindiens vor, und spielen in 
der ersten fruchtbaren Zeit nach den dortigen, den Winter 
vertretenden Regentagen eine noch wichtigere Rolle, als die 
Iridcen und andere Pflanzen auf den grossen, im Sommer 220 

wasserarmen Ebenen und anf den Vorhöhen Transkaukasiens 
und zum Theil Hocharmeniens *) , indem ihre zwar meist ein- 
farbigen, aber vorherrschend blauen, rothen und weissen Blu- 
men in grösster Mannigfaltigkeit weite Strecken bedecken, 
und binnen wenig Wochen eben so schnell wieder verschwin- 
den , als sie gekommen sind. Auf der Nordhälfte der Erde 
sind es die Länder auf beiden Seiten des Mittelmeeres , die 
reich an Amaryllideen erscheinen. Von den 220 — 230 Nar- 
cisseen ist das reiche Geschlecht IVarcissus mit c. 125 Arten 
besagten Ländern allein eigenthümlich , während Pancratium 
L. daselbst nur 5 Repräsentanten besitzt. Von den c. 280 
Arten enthaltenden uämarylleen kommen die meisten im wär- 
mern Amerika, namentlich der Südhälfte vor; 18 ; auf 4 Ge- 
schlechter vertheilt, wachsen in den wärmeren Gegenden der 
nördlichen gemässigten Zone, während 2 {GalantJius nivalis 
L. und Leucojum vernum L.) auch über den Norden ver- 
breitet sind. Im nördlichen Orient hat man bis jetzt 11, in 
Deutschland hingegen 9 aufgefunden; 6 orientalische hat 
Deutschland, 4 deutsche der Orient nicht. Ich habe nur 4 
gesammelt. Die Zwiebeln der orientalischen Arten, welche 
ich untersuchte, waren periodische; Narcissus L. hat aber 
auch perennirende , die aber sonst den Geschlechtern Ama- 
ryllis L., Pancratium L. und Crinum (L.) Herb, allgemein 
zuzukommen scheinen. 

Erste Gruppe. 
Amarylleae Endl, gen. pl. p. 174. 
I. Leucojum L. cod. No. CDXXXVII. 
1. Ij. aestivum L. cod. No. 2301. Aus der Krim von 
Rogner erhalten. 


'-) S. im vorigen Bande die Einleitung zu den Irideen. 


221 

II. Galant hu a L. cod. No. CDXXXYI. 

2. Cr. plicatus Bieb. fl. taur. cauc. III. p. 255. In Gru- 
sien auf Kalk- uud Mergelboden, 500 — 2500' hoch. Aus 
der Krim von Rogner erhalten. 

3. Cr. nivalis L. cod. No. 2299. Auf dem Olymp bei Brussa 
von Dr. Thirke gesammelt; von K. Schmidt aus Grusien 
erhalten. 

Zweite Gruppe. 

Amaryllideae anoinalae Endl. gen. pl. p. 180. 

III. Ixiolirion Fisch, in Herb. Amar. app. p. 18. 

4. I. tataricum (Amaryllis) Bieb. fl. taur. cauc.I. p. 260. 
Auf den ersten basaltisch -trachytischen Terrassen des 12000' 
hohen Alagäs, c. 6000' hoch. Im Thale des Kharsakh der 
eriwan'sekeii Provinz auf Basalt, c. 3000' hoch. * Iiiliaceae. 

Unter diesem Namen verstehe ich die Liliacecn (jedoch, 
mit Ausschluss der Genera affinia) Kunth's, ferner von den 
Asphodeleen desselben Verfassers die beiden Abtheiluugen der 
Hyacinlheen und Alliaceen und endlich die Gilliesiaceen 
Lindley's. 

Während die Lilienpflanzeu mit unterständigen Frucht- 
knoten uud, wie wir bereits gesehen haben, hauptsächlich die 
Amaryllideen der Südhälfte der Erde angehören, so kom- 
men die mit oberständigen Fruchtknoten und vor Allem die 
ächten Liliaceen vorherrschend auf der Nordhälfte vor; und 
wiederum scheint die alte Welt mehr als die neue Welt ver- 
treten zu seyu. Wie wir aber bei den Amaryllideen ein Ge- 
schlecht (Narcissus L.) ausschliesslich und in sehr grosser 
Anzahl, neben einigen anderen von geringerer Bedeutung, in 
den Ländern auf beiden Seiten des Mittelmeeres finden, so 222 

haben wir wiederum hier einige Geschlechter, die ausschliess- 
lich am Cap wachsen, während einige andere nur Repräsen- 
tanten daselbst haben. Auch Amerika besitzt einige weniger 
umfangreiche Geschlechter allein. Die Zahl aller Liliaceen 
mag bis jetzt gegen 700 betragen, von denen über 150 den 
Tulipaceen, fast 300 den Hyacintheen und gegen 250 den 
Alliaccen angehören. Von den Tulipaccen kommen nur ei- 
nige 20 (und namentlich die Geschlechter Cyclobothra Sw. 
und Calochortus Dougl.) dem heissen Amerika zu, von den 
Hyacintheen besitzt aber das Cap allein wohl über 150 Ar- 
ten, und darunter die Geschlechter Lachenalia Jacq. , Dri- 
mia Jacq., Massonia Thunb., Daubenya Lindl. und Euco- 
mis l'Her. ausschliesslich, während das heisse Amerika sehr 
wenige hierher gehörige Pflanzen zählt. Von den Alliaceen 
wachsen, in mehrere Geschlechter getheilt, über 40 im wär- 
mern Amerika und nur ein Paar auf dem Cap ; alle übrigen 
gehören den gemässigten Ländern der Nordhälfte und haupt- 
sächlich der alten Welt an. Verfolgen wir ihre Verbreitung 
hier, so unterliegt es keinem Zweifel, dass wiederum Südost- 
Europa und der Orient am Reichsten ist. Koch führt in 
seiner Synopsis (nach Abzug einiger Küchenpflanzen) 62 Li- 
liaceen auf, und von diesen gehören 18 den Tulipaceen, 26 
den Alliaceen und 18 den Hyacintheen an; ich allein habe 
von meinen beiden Reisen nach den nördlichen Ländern des 
Orientes nicht weniger als 100 Arten (2Q Tulipaccen, 36 Al- 
liaceen und 38 Hyacintheen) getrocknet nach Deutschland 
gebracht. Von diesen sind 36 (11 Liliaceen, 11 Alliaceen 
und 14 Hyacintheen) daselbst noch nicht beobachtet wor- 
den. Umgekehrt sind mir 67 (28 Tulipaceen, 20 Alliaceen 
und 19 Hyacintheen) entgangen, die schon früher aus dem 
nördlichen Oriente bekannt waren, so dass die Gesammtzalil 
aller aus den eben genannten Ländern bekannten Arten jetzt 223 

167 (54 Tulipaceen, 56 AUiaceen und 57 Hyacintheen) 
beträgt, eine Zahl, die mit der Zeit wohl noch bedeutender 
werden möchte. Man kann annehmen, dass der nördliche 
Orient an Liliaceen 3 Mal reicher ist als Deutschland. Die- 
ses besitzt von den bis jetzt bekannten ohngefähr 1 ' 11 , wäh- 
rend dem nördlichen Oriente fast x l ' tk zukommt. 

Die Liliaceen bilden zum Theil mit vielen Iridecn die 
interessanten Pflanzen, die im ersten Frübjahre schnell ihre 
Blüthen, zum Theil selbst vor der Entvvickelung der Blätter, 
entfalten, und die schon seit dem October und November mit 
einem freudigem Grün überzogene Erde bunt durchwirken. 
Es sind dieses in Transkaukasien weniger die Ebenen, wel- 
che die sogenannte Zwiebelflor besitzen, als vielmehr der Fuss 
der Gebirge und die unbedeutenden Höhenzüge tertiären Ur- 
sprunges. Bis zu 1200 Fuss Höhe erscheint diese Flor oft 
schon im Januar, häufiger noch gegen Ende Februar und im 
März, welcher letzterer Monat im Oriente unsern April ver- 
tritt, und dauert bis zum April und Mai, wo aber dieselbe 
Vegetation nun in höher gelegenen Gegenden eintritt. Von 
Monat zu Monat steigt sie , wenigstens im eigentlichen Kau- 
kasus, so wie im nördlichen Hochlandsgürtel, dem sogenann- 
ten nutern Kaukasus, immer höher, und erscheint oft in den- 
selben, aber auch in ähnlichen Arten im Juni und bisweilen 
erst im Juli auf den\ Rücken der Gebirge, wie der Schnee 
allraälig verschwindet. Ausser den schon bei den Irideen ge- 
nannten Arten gehört aus dieser Familie zu dieser Flor: Tu- 
lipa Julia C. Koch, Gagea pusilla (Omithogalum) Schmidt, 
G. commutata C. Koch, G. reticulata (Ornith.) Pall. , G. 
chlorantha (Ornith.) Bieb., G. sarmentosa C.Koch, G.ar- 
vensis (Ornith.) Pers., Fritillaria tulipifolia Bieb., Omi- 
thogalum narbonense L. , 0. pj/renaicum L. , O. umbella- 
tum L. , O. exscapum Ten., O. tenuifolium Guss., Scilla 224 

azurea Goldb., S. Roseni C. Koch , S. bifolia L. , Pusch- 
Jcinia scilloides Adams, Muscari botryoides (Hyacinthus) 
L., M. racemosum (Hyac.) , Mi ciliatum (Hyac.) Cyr. , M. 
cotnosum {Hyac.) L., M. paradoxum {Hyac.) Fisch., M. 
pycnanthum C. Koch. Im höhern Gebirge auf Matten wach- 
sen ausser mehreren von den bereits genannten: GageaLio- 
tardi (Omith.) Sternb., Lilium ponticum C. Koch und Al- 
lium Schoenoprasum L. , und iu der nächsten Nähe der 
Gletscher: Gagea glacialis C.Koch, G. anisanthos C.Koch, 
OrnitJiogalum nivale Boiss., O. gracili/lorum C. Koch, O, 
bifolium C. Koch, Scilla nivalis Boiss. und S. monanihos 
C. Koch. Die Zwiebelflor des Herbstes wird aus dieser Fa- 
milie nur von S. autumnalis L. vertreten, die aber, nament- 
lich auf der Nordseite des Kaukasus und in der Krim, aus- 
serordentlich häufig, hauptsächlich auf Mergel- und Kalkbo- 
den, wächst. Im Sommer findet man im Gebirge an Felsen 
und auf Gerolle: Tulipa Julia C. Koch, Gagea bulbifera 
(Omith.) L. fil. , Allium albidum Fisch. , A. paniculatum 
L., A. pallens L,, *d. globosum Bieb., A. caucasicum Gawl., 
A. saxatile Bieb. und jl. rupestre Stev. , auf Hochsteppen 
und steppenartigen Matten hingegen: Milium spJiaerocepha- 
lum L., OrnitJiogalum arcuatnm Stev., O. sulphureum Ait. 
und O. brachystachys C. Koch. Auf feuchten Stellen im 
Frühling, namentlich in Obstgärten, sammelte ich G. lutea 
(Omith.) L. und G. triphylla C. Koch. Die Laucharten 
sind keine Frühlingspflanzen und tragen zur Bilduug der so- 
genannten Zwiebelflor auch ausserordentlich wenig bei. Sie 
wachsen auf Aeckern, an Gehängen, auf Läden, zwischen 
Steingerölle und sonst an unfruchtbaren Stellen, steigen aber 
auch an den ersten Mergel- und Kalkhöhen hinauf. Dass es 
unter ihnen aber mehrere Felsenpflanzen giebt, ist bereits er- 
wähnt worden. 225 

Erste Grup p e. 
Tulipaceae Kunth euum. pl. IV. p. 216. 

Mehrjährige Zwiebeln giebt es hier nicht ; sie haben aber 
im Allgemeinen einen sehr verschiedenen Bau und charakte- 
risiren die einzelnen Geschlechter sehr genau. 

I. Tu lipo, L. cod. No. CDLI. 

A. Lanigera. 
Tuuicae denique in lanuginem solutae. 

1. T. Julia C. Koch; Bulbus juglandis magnitudine, tuni- 
cis iiitus in lanuginem solutis obtectus; Folia quatuor, inferiora 
duo latiora, oblonga, superiora contra linearia, omnia, su- 
premo excepto, magis ininusve recurva, margiue subundulata, 
glaberrima, scapum (cum flore erecto) glaberrimum aequan- 
tia; Petala rubentia, pollicaria, exteriora oblonga, acuta, ex 
apice ciliulata, interioribus spathulatis paululum majora, omnia 
ad basin attenuata et atro-coeruleo colorata; Filamenta inter 
se aequalia, atro-coerulea antheras aequantia, cum iis pistillo 
liueari - oblongo paululum majora. T. praecox Ten. ist weit 
grösser und hat eiruridliche, auch nach der Basis zu keines- 
wegs verschmälerte Blumenblätter. Nach der Abbildung in 
Sweet british flower garden. 1. Ser. t. 157. hat diese mir 
sonst unbekannte Pflanze auch gewimperte Stengelblätter. Mit 
T. montana Lindl. (bot. reg. t. 1106.) hat meine Tulpe die 
beiden oberen, schmäleren Stengelblätter gemein, unterschei- 
det sich aber ebenfalls durch die nach der Basis zu verschmä- 
lerten Blumenblätter. Im Gaue Schuragel zwischen Trachyt- 
gestein, c. 5000 — 6000' hoch. 

B. Leiobulbos. 

Tuuicae bulbi intus neutiquam in lauuginem solutae. 

2. T. Biebersteiniana R. et S. syst, veget. VII. p.382. 
Aus der Krim von Rogner erhalten. 

22r Bd. 2s Heft. 15 226 

3. T. Thirkeana C. Koch; Bulbus oblongns, 4 — 5 lin. 
latus, tunicis brunneis, laevissimis obtectus; Folia duo, l.ite 
linearia, glaberrima, plana, tertia parte scapo imifloro gla- 
berrimo minora; Sepala flava, cxteriora angustiora, ex dorso 
brunneo- striata, omnia oblonga, acuta, ex basi dense ciliata, 
filamentis inter se aequalibus, inferne rillosis longiora; Ger- 
men columellare. Unterscheidet sich von der ähnlichen T. 
Celsiana Red. und T. bicolor Red. durch die unter einander 
gleichen Staubgefässe , von T. Biebersteiniana R. et S. und 
T. repens Fisch, ausserdem durch die oben nicht gewimper- 
ten Blumenblätter, von denen die äusseren braunröthlich ge- 
streift sind. T. Sibihorpiana Sm. fl. graec. t. 330. besitzt 
eine breite Zwiebel und breitere Stengelblätter. Ton Dr. 
Thirke aus der Umgebung von Brussa erhalten. In Linn. 
XIX. p. 8. habe ich diese Pflanze als T. tricolor aufgeführt. 

II. Orithyia Don in Sw. brit. flow. gard. t. 336. 

4. O. Iiiflora (Tulipa) L. suppl. p. 196. In Ciskaukasien 
auf Alluvialboden und tertiärem Gestein, 50 — 200' hoch. 

III. Gagea Salisb. in Ann. of bot. II. p. 555. 
A. Holobulbos. 
Bulbus simplex, scapus lateralis. 

5. G. lutea (Omitliogalum) L. cod. No. 2415. 

ß. Angustifolia. Unterscheidet sich von der Haupt- 
art auch noch durch gewimperfe Hüllblätter. ,In Grusien auf 
Mergel- und Kalkboden tertiären Ursprunges, 500 — 2501' 
hoch. 

6. G. linsiUa (Omithogalum) Schmidt fl. hohem. No. 339. 
Durch ganz Grusien an und auf Bergen auf tertiärem Kalk 
und Mergel, aber auch auf Porphyr, 1000 — 1500' hoch; im 
Gaue Bambak auf Trachyt, c. 4500' hoch; auf dem Lei war 
mit demselben Gestein, c. 5500' hoch. 22T 

7. Cr. commutata C. Koch; Bulbus simplex, multis tuni- 
cis superne laceris tectus; Folium radicale glabrum, scapuin 
glabrum et flores superans, lineare, 2 lin. latum, sed ex 
medio complicatum , ex parte tertiä superiori recurvatum; In- 
volucri phylla 3 inaequilonga: duo lanceolata, breviora; ter- 
tinm longius, ex parte superiori recurvatum ; Pedunculi 2 — 3, 
inaequales, pubesceutes; Sepala oblouga, acuminata, qnin- 
quies longiora ac lata. Befindet sich in der Regel in den 
kaukasischen Pflanzensammlungen unter G. reticulata (Or- 
nith.) Pall., wurde aber schon 1838 während meiner zweiten 
Anwesenheit in Petersburg von dem dortigen Direktor des 
botanischen Gartens, Herrn v. Fischer, als selbstständige 
Art mit der Benennung G. circinata (Omith.) L. fil. unter- 
schieden, diese Pflanze ist jedoch mit G. reticulata (Omith.) 
Pall. identisch. Von dieser unterscheidet sich G. commutata 
durch mehr als doppelt so breite Blätter und durch die bei 
Weitem nicht am Schafte so weit heraufgehenden und weni- 
ger netzförmigen Zwiebelhäute. Sehr häufig an Bergen durch 
ganz Grusien auf tertiärem Kalk und Mergel und auf Por- 
phyr, 500 — 3000' hoch. Im Quellengebiete des Arpatschai 
auf Trachyt, c. 6000' hoch. 

8. Cr. reticulata (Omith.) Pall. Reis. n. d. südl. Statth. 
III. p. 727. App. No. 85. Taf. D. f. 2. In Grusien auf glei- 
chen Standorten mit der vorigen. Die fadenförmigen, weit 
schlankeren Blätter haben kaum die Breite von 3 / 4 Linie. 

ß. Uniflora. Auch die Blüthe ist um die Hälfte klei- 
ner und die ganze Pflanze zarter. G. rigida Boiss. et Sprun. 
scheint ganz damit übereinzustimmen. Im Gaue Bambak auf 
Trachyt, c. 5000' hoch. Aus Grusien von Wilhelms er- 
halten. 

9. G. chlorantha (Omith.) Bieb. 11. taur. cauc. III. p. 
264. Von der G. hohemica (Omith.) Zauschn. unterscheidet 

15* 228 

sich diese sehr ähnliche Art durch kleinere Blüthen. Was 
Reichenbach als G. chlorantha (G. trijlora im Text) in 
seinen Icon. fl. Germ, et Helv. X. f. 1047. nach einer von 
mir unter diesem Namen erhaltenen Pflanze abbildet, ist eine 
G. pusilla (Ornith.) Schmidt, die mit meinen und den Bie- 
berstein'schen Exemplaren dieses Namens vollkommen über- 
einstimmt. Es gehört aber gleich die nächste Abbildung 
(f. 1048.) , die als G. gracilis Welw. aufgeführt wird . zu G. 
chlorantha (Ornith.) Bieb. Sollte nicht eine Verwechslung 
der Pflanzen stattgefunden haben? Ich habe jedoch G. pu- 
silla (Ornith.) Schm. allerdings auch auf dem Standorte, von 
welchem ich die Pflanze Reiche nb ach mitgetheilt hatte, 
gefunden. G» trijiora (Ornith.) Led. ist der G. chlo- 
rantha (Ornith.) Bieb. verwandt, besitzt aber einen höch- 
stens nur mit einem Blatte versehenen Schaft und breitere 
Blumenblätter. Sehr häufig in Grusien an Bergen, aber auch 
auf den Höhen auf Kalk ; Mergel, Porphyr und Trachyt, 800 
r— 5000' hoch. Auf dem Besobdal im untern Kaukasus auf 
Trachyt, 6500' hoch. 

10. G. ImlMfera (Ornith.) L. snppl. 199. Sehr häufig 
im Gaue Schuragel an den dortigen Trachythöhen, 4000 — 
6000' hoch. 

11. Cr. gin Cialis C. Koch; Bulbus simplex, sphaeroideus, 
vix diametro 3 linearum; Folium radicale filiforme, glaberri- 
ninin, bipollicare, scapo unifloro, glaberrimo paululum lon- 
gius; Involucrum tliphylluin; Phylla superposita, inaequalia: 
inferius oblongo-lanceolatum, pedicellum cum flore ex longi- 
tudine aequans; superius lineari-oblongum, dimidio minus; 
Sepala 3-nervia, oblonga, filamentis et pistillo quarta parte 
majora; Stigma capitatum. Gleicht einblüthigen Exemplaren 
der G. chlorantha (Or/i.) Bieb. am Meisten, unterscheidet 
sich aber durch den nicht beblätterten Stengel. Auf dem 229 

Rücken des politischen Gebirges des Gaues Heinschin auf Gra- 
uitboden. 

B. Didymohulbos. 
Bulbus duplex, scapum iuter se tenensi 

12. €f. aurea C. Koch; Bulbus pisi magnitudine, tunicis 
laevibus obtectus, duplex; Folia radicalia duo, augustissima, 
setacea, glaberrima, scapum glaberrimum aequantia; caulina 
duo, alterna; Umbella triradiata, bracteis duabus, tribusve prae- 
dita; Peduncnli aeqnilongi aut laterales abortientes ; Sepala 
et Antherae aureae ; illa ex dorso nervis tribus aequi - distan- 
tibus instructa, oblonga. Aehnelt der G. triflora (Orn.) 
Led. am Meisten, ist aber Meiner. Die Bliithen der genann- 
ten Pflanze sind auch nicht goldgelb und besitzen 3 oder 5 
genäherte Nerven, so dass eiu breiter Rand, der bei G. aurea 
fehlt, übrig bleibt. G. chlor an tha (Orn. ) Bieb. , mit der ich 
die Pflanze in der Lina. XIX. p. 8. verwechselte, steht ihr 
allerdings nahe, besitzt aber nur ein Wurzelblatt, und deshalb 
auch nur eine einfache Zwiebel. 

13. Cr. triphylla C. Koch ; Bulbus duplex, tunicis elon- 
gatis obtectus; Folia radicalia duo scapo pubescenti fructifero 
vix duplo minora, linearia, complicato - canaliculata , 2 lin. 
lata , ex parte superiori recurvata , ciliata ; Involucri phylla 3 
exacte etiam ad basin linearia nee spathacea, peduneulo uni- 
co pubescenti fructifero longe breviora, ereeta aut patentia, 
tertium minus ; Sepala oblonga quinquies longiora ac lata, 
aenminata. Steht der G. pusilla (Ornith.) Schm. und der 
G. commutata C. Koch am Nächsten, unterscheidet sich aber 
hinlänglich durch die beiden Wurzel- und durch die drei an 
der Basis gleich-breiten Hüllblätter. Auch scheint die Art , von 
der ich leider nur 4 Frucht - Exemplare besitze, stets einblü- 
thig zu seyn. Im tartarischen Grusien in der erhabenen Kur- 
ebene auf Trachyt- und Mergelboden, c. 500' hoch. 230 

14. CJ. anisauthos"; Glaberrima; Bulbus duplex, bifolius, 
raro alter abortiens unifolius; Folia linearia, caualiculata, 
erecta, scapum, cum floribus quinta parte superantia; Flores iuae- 
quilouge pediinculati; Involucri pbylla duo, glaberrima, flore 
longissinie peduuculato breviora ; praeterea bractea uua alte- 
rave florum superiorum brevissiine peduiiculatorum .linearis; 
Sepala oblonga: exteriora nervis approximatis praedita. Steht 
zwischen der G. arvensis (Ornilh.) Pers. Var. elalior und 
der G. Liotardi (Ornilh.) Sternb. , unterscheidet sich aber 
von beiden durch den gänzlichen Mangel an Behaarung und 
durch die sehr ungleich gestielten Blüthen. G. intermedia 
Schleich, in Reichenbach Icon. fl. Germ, et Helv. X. f. 1041. 
ist zwar ebenfalls unbehaart, besitzt aber mit G. Liotardi 
(Ornith.) Sternb. die 5 Nerven auf den äusseren Blumen- 
blättern entfernter und deshalb bis fast an den Rand stehend. 
Wie bei G. minima (Omith.) L. sind oft in der Mitte die 
Blätter mit einem Knäuel kleiner Zwiebelchen besetzt. Auf 
dem Lei war, 5500' hoch, mit Trachytunterlage. 

15. €}. sariuentosa C. Koch; Bulbus duplex sarmento- 
sus: sarmenta bulbifera; Tunicae externae elongatae, scapum 
includentes; Folia radicalia duo, pubescentia aut ex parte 
superiori ciliata, linearia, 2 lin. lata, sed plerumque compli- 
cata, recurvata, scapum cum floribus aequantia; Umbella 
subbiflora, pedunculo uno alterove elongato, scapo brevi lon- 
giori instructa; Involucri phylla 3 aequilonga, forma et paene 
longitudine foliorum radicalium; Sepala oblonga, acnminata, 
quinquies longiora ac lata. Scheint zum Theil mit G. re- 
ticulata (Ornith.) Pall., zum Theil mit G. arvensis (Ornith.) 
Pers. verwechselt worden zu sein, indem die Pflanze mit der 
erstem die spitzen Blumenblätter, mit der andern die beiden 
Wurzelblätter und das Ansehen gemein hat; von beiden un- 
terscheidet sie aber das Vorhandensein der an Fasern ähnlichen 231 

Schösslingen hängenden Zwiebeln. In der Nähe von Tiflis 
sehr häufig auf den dortigen Mergel- und Kalkhöhen tertiä- 
ren Ursprunges, 2000 — 2500' hoch. 

16. G. arvensis (Ornithogalum) Pers. in Ust. Ann. XI. 
p. 8. t. 1. f. 2. In der Krim von Rogner gesammelt; auf 
der Höhe des Lelwar auf Traehyt- Matten, c. 5500' hoch. 

17. €r. Iiiotardi {Ornithogalum) Sternb. in Denkschr. d. 
bot. Ges. zu Regensb. II. p. 56.(?) Auf der Trachytsteppe von 
Lori, c. 3000' hoch. 

IV. Fritillaria L. (cod. No. CDXLVII.) Gen. pl. ed. 1. 
No. CCLX. 

18. F. tulipifolia Bieb. fl. tanr. canc. I. p. 270. Durch 
ganz Grusieu auf bewachsenen Kalk-, Mergel- und Porphyr- 
bergen, 1500 — 3000' hoch. Auf dem Besobdal im untern 
Kaukasus mit Trachytboden , c. 6500' hoch. 

19. F. tenella Bieb. 11. taur. cauc. I. p. 269. Zu F. ra- 
ccmosa Sm. in Rees Cyclop. Kth. enum. pl. IV. p. 249. Var. 
minor kann die kaukasische Pflanze auf keine Weise gezogen 
werden, da sie wegen der schachbrettäbnlichen Zeichnung auf 
den Blüthen viel eher eine Aehulichkeit mit F. Meleagris L. 
besitzt. F. tenella Rchb. fl. excurs. p. 102. gehört zu F. 
montana Hoppe, und unterscheidet sich durch ihre Grösse 
und namentlich durch die langen linienförmigen Stengelblätter. 
In der armenischen Provinz Eriwan auf basaltischem Boden, 
c. 3000' hoch. 

20. F. lutea Bieb. fl. taur. cauc. I. p. 269. Die Abbil- 
dung der F. pi/renaica in der Flora graeca t. 328. hat eine 
grosse Aehnlichkeit mit der Bieb erst ein'schen Pflanze, wes- 
halb sie wohl vielmehr hierher zu ziehen wäre, obwohl sie 
Grisebach wiederum zu F. racemosa Ker. (JF. lusitanica 232 

Wikstr.) gezogen haben will. Aus Grusien von Wilhelms 
erhalten. 

21. F. latifolia Willd. sp. pl. II. p. 92. In der armeni- 
schen Provinz Eriwan auf basaltischem Boden, c 2800' hoch. 

22. F. ©lyinpica C.Koch; Glaberrima; Caulis superne nu- 
dus; Folia omnia opposita aut media alterna, anguste oblonga 
aut oblongo-lanceolata, tria suprema terna, lineari- oblonga, 
florem cernuum (viridi-rub entern?) superautia; Sepala oblon- 
ga, purpureo - striata , Stamina dnplo, Pistillum quarta parte 
superantia; Stylus trifidus. Unterscheidet sich yon der ver- 
wandten F. involucrata All. durch den unten blattlosen Sten- 
gel und durch die breiteren Blätter, durch welche die Pflanze 
sich wiederum der F. latifolia Willd. nähert. Diese besitzt 
aber noch einmal so grosse Bliithen, Avelche langgestielt aus 
den drei obersten Blätter herausragen. In wie weit die F. 
olympica der mir ganz unbekannten F. pontica Wahl, nahe 
steht und ob sie nicht vielleicht mit ihr identisch ist, vermag 
ich aus deren höchst magern Diagnose nicht zu enträthseln. 
Ans der Umgegend von Brussa und vom bithynischen Olymp 
durch Dr. Thirke erhalten, 

23. F. plantagimfolia Lam. encycl. bot. II. p. 551. Im 
Gnndelsh. Herbar als F. pontica plantaginis folio. Leider 
ist das Exemplar , was mir zu Gebote steht , so unvollstän- 
dig, dass ich die Pflanze nicht weiter zu charakterisiren ver- 
mag; da sie aber oben gegenüberstehende Blätter besitzt^ so 
darf sie, wie Wik ström haben will, nicht mit F. tulipU 
folia Bieb. vereinigt werden. 

V. Theresia C.Koch. 
Perianthium hexasepalum , campaniforme ; Sepala oblon- 
ga, colorata, intus ad basin fovea neetarifera instruetä; Sta- 
mina sex hypogyna, inclusa, antheris pro reeeptione filamenti 233 

ad basin profunde perforatis , ovatis praedita. Ovarium ses- 
sile, trianguläre, columellare, triloculare ; Stylus linearis, ex 
apice integer, stigraate inconspicuo ; Ovula in loculo quoque 
crebra , biserialia. 

Verbindet Fritillaria und Lilium mit einander, indem 
es von der erstem die Form der Blüthen , von dem andern den 
Habitus besitzt ; von beiden unterscheidet sich dieses Geschlecht 
aber durch die Form des Griffels und durch die Insertion 
der Staubbeutel, welche es mit Gagea gemein hat, ein Ge- 
schlecht, was übrigens auch dieselbe Form der Griffel be- 
sitzt. Die Zwiebel, die ich übrigens nicht selbst untersucht 
habe, sondern nur aus der Beschreibung kenne, ist eine 
schuppige, die mit der des Petiliutn imperiale {Fritillaria) 
L. Aehnlichkeit haben soll; auf keinen Fall gehört schon des- 
halb das Geschlecht Theresia zu Fritillaria L. , wohin es 
früher seiner Blüthen halber gethan wurde. 

24. Th. persica {Fritillaria) L. cod. No. 2396. Im Ge- 
birge des Ararat auf Trachytgestein, c. 4000' hoch. 

VI. Lilium L. cod. No. CDXLVI. 

25. Ii. inonadelphum Bieb. fl. taur. cauc. I. p. 267. Die 

Stengelblätter sind keineswegs so deutlich genervt, dass man 
nach Fischer und [Meyer (ind. sein.' hört, petrop. 1839. 
p. 58.) genau die Nerven zählen könnte; sie sind mehr netz- 
förmig. Die Blüthen schlagen ihre Blätter erst sehr spät 
zurück, weshalb Römer und Schultes sich verleiten Hes- 
sen (syst, veget. VII. p. 716. in adnot.) , die von Gawler im 
bot. mag. t. 1405. abgebildete Pflanze als L, Loddigesia- 
nutn für verschieden zu erklären. Obwohl nun Fischer 
und Meyer aber ihre Identität klar und deutlich nachgewie- 
sen habein, führt Kunth in seiner Enumeratio (IV. p. 261 u. 
773.) L. Loddigesianum immer noch als selbstständige- Art 234 

fort. Im Berl. allgemeinen Herbar befindet sieh ein einblii- 
thiges, leider nicht gut erhaltenes Exemplar von Steven, 
was dieser L. Colchicum nennt. 

26. I*. ponticuiu C. Koch; Canlis glaberrimus, simplex, 
polyphyllus ; Folia inulto- sed reticulato- nervosa, subtus in 
nervis breviter hispida, oblongo-lanceolata ant elliptica, ses- 
silia, glaberrima, margine ciliata; Pedunculi sab -sex, ex me- 
dio refiexi, flores cernnos, secnndos panlulum snperantes, bra- 
cteam solitariam aeqnantes; Sepala inferne tnbum formantia, 
snperne patentissima, deniqne reflexa, multinervia. Filamenta 
libera, inter se aequalia vix duplo superantia; Germen ab 
initio pyramidatnra , deniqne subteres ex apice truncatnm. L. 
monadelphum Bieb. besitzt noch einmal so grosse Blüthen. 
Bevor sich die Blumenblätter zurückschlagen, besitzt diese Art 
eine grosse Aehnlfchkeit mit L. chalccdonicum L. und den 
dieser ähnlichen Lilien. Im Hochgebirge des TrebisonderPa- 
schalik, namentlich in den Gauen Risa und Hemschin auf 
Porphyr und Urgestein, 6000 — 7000' hoch. 

Zweite Gruppe. 
Alliaceae Kunth enum. pl. IV. p. 379. 
So verschieden die Zwiebeln auch zu seyn scheinen, so 
möchten doch nur periodische und zwar hauptsächlich Nest- 
zwiebeln hier vorkommen; ich habe bis jetzt weder perenni- 
rende, noch zweijährige gefunden. A. Victoriaiis L. und die 
ähnlichen habe ich zu untersuchen noch nicht Gelegenheit 
gehabt. 

VII. Allium L. cod. No. CDXLV. 
A. Kaloprasum. 
Umbella globosa, densa; Spatha bivalvis: Valvae ovato- 
acuminatae pedicellis breviores; Periauthium hexasepalum qui- 


235 

dem sed sepalis basi connatis, infundibuliforme ; Stamina lon- 
gissima , basi petalorum adhaerentia ; Germen turbinatunij sti- 
pitatum, trilobiim, apice sexradiatum; Stylus longissimus. 
Bulbus ex timieis menibranaceis niunerosis coiistans. Möcbte 
vielleicht ein selbstständiges Gescblecbt seyn, was sich durch 
seinen kreiseiförmigen und geslielten Fruchtknoten auszeichnet. 

27. A. caspiuiii (Crinum) Reis. n. d. südl. Statth. II. 
app. No. 175. t. Q. Von Wilhelms aus Grusien erhalten. 

B. Molium Don in Koch syn. fl. Germ. ed. 2. p. 826. 

28. A. paradoxum (Scilla) Bieb. fl. taur. cauc. III. 267. 
Aus Grusien von K. Schmidt erhalten. 

29. A. neapolitanum Cyrill. plant, neap. rar. I. p. 13. 
t. 14. Von Dr. Thirke in der Umgebung - von Brussa ge- 
sammelt. 

30. A. nigruin L. cod. No. 237. Unter diesem Namen 
hat man gewöhnlich 3 verschiedene Pflanzen zusammengewor- 
fen, von denen 2 längliche und meist Weissliche Blüthen be- 
sitzen. Die eine von diesen hat lange , fast rinnenförmige 
Blätter und wächst auf den Tyroler Alpen. Es ist A. multi- 
iulhosum Jacq. fl. austr. I. p. 9. t. 10. Die andere ist A, 
magicum (L. ?) "Willd. sp. pl. II. p. 66, Gawler bot. mag. 
t. 1148, Brot. phyt. lusit. t. 47. 48. und unterscheidet sich von 
jener durch kürzere, aber weit breitere Blätter. Das (meiner 
Meinung nach) ächte A. nigmm L., zu dem das dunkel ge- 
färbte A. atropurpurenm W. et K. pl. rar. Hung. p. 16. 
t. 17. gehört, besitzt linienförmige, fast gleichbreite und hell- 
oder dunkelrothe Blüthenblätter, die an der Basis gar nicht 
zusammenhängen; wohl aber sind die an der Basis sehr brei- 
ten Staubfäden ziemlich hoch verwachsen und deshalb zwi- 
schen den Blütheublättern von aussen sichtbar. Hierher ge- 
hört wahrscheinlich A. nigrum der Flora graeca t. 323., wo 236 

jedoch die Stengelblätter zu breit erscheinen. A. tulipae- 
folium L.j zu dem man in der Regel die krim'sche Pflanze 
zieht, ist kleiner — die Abbildung in Ledebour's Icon. 
plant. 11. ross. rar. t. 137. stellt eine grössere Pflanze dar; 
zahlreiche Pflanzen von Ledebour selbst und ausserdem von 
C. A. Meyer, Schrenk u. s. w. standen mir zur Verglei- 
chung zu Gebote — und hat gedrängtere, weisse Blüthen, so 
wie fast gar nicht verwachsene Staubgefässe. Aus der Krim 
von Rogner erhalten. 

C. Rhizirideum Don in Kunth enum. pl. IV. 418. 
31. A. albidum Fisch, in catal. hört. gor. 1812. p. 10. 
Unterscheidet sich von dem verwandten jL. Jlavescens Bess. 
durch fleischige, aber flache und abstehende Blätter, die we- 
nigstens die Breite einer Linie besitzen, durch weissliche oder 
ganz weisse Blüthen, deren Blätter doppelt so laug als breit 
sind, durch die abwechselnd breiteren und mit einem oder 2 
Zähnen versehenen Staubfäden und durch den den Frucht- 
knoten nicht an Länge übertreffenden Griffel. Im Willde- 
now'schen Herbar befinden sich als A. saxatile 2 Pflanzen, 
die eine von Adams, die andere von Pallas gesammelt, 
welche hierher gehören. Was sich im Allgemeinen Herbar zu 
Berlin als A. albidum befindet, gehört zu A. Jlavescens 
Bess.; unter diesen ist ein Exemplar von Steven e Caucaso 
gesendet. Wahrscheinlich stammt es aber ans den ciskauka- 
sischen Steppen, da A. flavescens Bess. nur in Südrussland 
und Sibirien vorkommt, A. albidum Fisch, hingegen in 
Transkakausien und auf dem Gebirge wächst. A. denuda- 
tum Red. Lil. t. 357., was Kunth fragweise hierher zieht, 
besitzt grössere Blüthenköpfe und herausragende Staubfäden, 
und möchte wohl eine andere Pflanze seyn; es ähnelt im An- 
sehen mehr dem A. suaveolens Jacq., unterscheidet sich aber 237 

durch vollkommen weisse Blütlien. Häufig in Grusieu auf 
Kalk und Mergel, 1000 — 2500' hoch. 

ß. Radiatum-, Pedicelli duplo longiores. Aehnelt hin- 
sichtlich der Blüthenstellnng dem jL. rubellum Bieb. Auf 
felsigen Bergen in der Nähe von Tiflis, c. 2000' hoch, mit 
Porphyr- und Kalk -Unterlage. 

32. A. flavescens Bess. enuin. pl. Volh. p. 56. A. Stel- 
Jerianum Willd. scheint der Abbildung im Gmelin nach (fl. 
sibir. I. t. 16.) verschieden zu seyn, besitzt auch nicht gelb- 
liche , sondern weisse Blüthen. Mit A. rubens Schrad. hat 
diese Art die Grösse der Blüthen gemein, jene darf aber doch 
nicht, wie Ledebour will, damit vereinigt werden. Aus 
der Krim von Rogner erhalten. 

33. A. Cardachoruiu C.Koch. Folia graminea, magis 
minusve complanata, scapo laevissimo, striato, terete, parte 
tertiä minora; Umbella multiflora, densa, spatha 3 — 4fidä 
cincta; Flores ernbescentes, carinä saturatiori, pedicellum du- 
plo superantes; Sepala lineari-oblonga, filamentis vix majora; 
Filamenta alterna lanceolata, alterna latissima, inferne et 
superne aeqnilata, 3-cuspidata, cuspidibus lateralibus lanceo- 
latis, aequilongis ac latis, strictis, intermedia duplo, triplo 
longio ribus ; Stylus longitudine germiuis, inclusus. Leider 
steht mir keine Zwiebel zu Gebote, aber auf jeden Fall ge- 
hört diese Art in die Nähe von A. lineare L. , unterscheidet 
sich jedoch durch den grössern Blüthenkopf und durch die 
Staubfäden. Vom britischen Generalkonsul Brant zu Erse- 
rum in Kurdistan gesammelt. 

D. Scorodon. 
Caulis inferne vel ad medium usque foliis vestitus; Folia 
uon fistulosa; Spatha monophylla, lacera; Stamina simplicia 
imo perianthio inserta. 238 

34. A. rubellum Bieb. fl. taur. cauc. I. p. 264. Sehr 
nahe steht, wenn nicht damit zu vereinigen, A. caricifolium 
Kar. et Kir. in Bull, de la soc. d. uat. de Mose. 1841. No. 4. 
p. 854., indem dieses sich doch nur durch die herausragen- 
den Staubgefässe und durch zartere Blüthen unterscheidet. 
Auf den grusischen und kaspischen Ebenen mit tertiärem 
Mergel- und Kalkboden, 200 — 1000' hoch. 

ß. Stellatum ; Flores majores; Capitulum sphaeroideum 
formantes. Aehnelt dem >A. Pallasii Murr, sehr, unterschei- 
det sich aber durch kürzere Staubfäden. Mit dem vorigen 
unter gleichen Verhältnissen. 

35. A. tenue Pall. in Don monogr. p. 34. ^4. statici- 
forme Sibth. fl. gr. 320. Auf der Halbinsel Apscheron auf 
Mergel- und Molasseboden, 50 —.200' hoch. Von "Wil- 
helms aus Grusien erhalten. 

36. A. syntauianthum C. Koch; Bulbus Avellanae nu- 
cis maguitudine , tuuicis brunneis obtectus ; Caulis teres , lae- 
vissimus, ex basi foliis duobus, raro tribus, semicjlindricis, 
inferne canaliculatis minoribus instruetus ; Vaginae striatae ; 
Capitulum multiflorum; Pedicelli floribus subtriplo longiores, 
iuaequales; Sepala ex basi connata, ex parte superiori m- 
bentia, iuferiori pallescentia, ovato-oblonga, aentiusculaj eo- 
rum longitudo latitudinem (baseos) duplo superansj Filamenta 
ovato-lanceolata, dimidium sepalum paene superantia; Stylus 
brevissimus , germiue brevior. Unterscheidet sich von dem 
nahe verwandten d.. rubcllum Bieb., zu dem es vielleicht als 
Abart gehören möchte, durch die rothen, nicht rosafarbigen 
Blüthen, deren Blätter nicht lanzettförmig und vier Mal län- 
ger als breit sind , wie bei genannter Pflauze. Das ebenfalls 
verwandte A. Pallasii Murr, hat den Blumenblättern gleiche 
Staubgefässe. Zwischen basaltischem Gerolle in der armeni- 
schen Provinz Eriwan, c. 2800' hoch. 239 

E. Porrum Don in Kth, cnnm. pl. IV. p. 380. 

37. A. Ampeloprasuin L. cod. No. 2344. Aus Grnsicn 
von K. 'Schmidt erhellten. 

38. A. inultiflorum DC. fl. franc. VI. p. 316. 

a. Genuinum. Boissier's Exemplare ans Spanien 
unterscheiden sich durch längere Blütheustiele und herans- 
ragende Staubgefässe. In der schirwan'schen Ebene auf Mer- 
gel, c. 50 — 200' hoch. Am Ssamur unweit des kaspischen 
Meeres im frühern Chanate Derhend auf allerhand Gerolle, 
c. 50' hoch. 

ß. Violacco -purpureum. Unterscheidet sich durch 
kleinere, violettrothe Blüthenhiätter, die während der Blüthe 
znsammengeneigt sind; umgekehrt divergirt der herausragende 
Theil der Staubfäden. Die Staubbeutel sind nicht gelb, son- 
dern ebenfalls violett. Die Abart hat grosse Aehnlichkeit mit 
^4. dictyGprasion Szov., und könnte auch hierher gehören; 
aber leider fehlt mir der ganze untere Theil des Stengels. 
Im Tschorukthal und zwar im Gaue Pertakrek auf (seeundä- 
rem?) Kalk, c. 3500' hoch. 

39. A. grainineuin C. Koch; Bulbi nidulantes , tunicis in- 
cliisi; Scapus ultrapedalis, glaucescens, striatns; Folia sub- 
sex, graminea: supremum paene attingens capitulum, vaginis 
colorato- striatis instrueta; Spatha monophylla, lacera, pe- 
dunculum circumdans; Sepala flavescentia, exteriora carina 
asperä, virescente instrueta; Filamenta alterna lanceolato- 
suhulata, sepala aequantia, alterna tricuspidata, majora, late 
linearia: cuspide media antheriferä quadruplo breviori, late- 
ralibus contra mediam longe excedentibus. Steht wohl der 
Bliithen und Blätter halber dem A. rotundum L. am Näch- 
sten, unterscheidet sich aber durch die Farbe der erstem und 
sonst. Am Flusse Kharssakh im russischen Armenien auf 
Basaltboden, c. 3000' hoch. 

240 40. A. byzantimiui C. Koch; Scapus tripedalis et ultra, 
ad medium vaginatus, glaucescens; Folia linearia, plana, ex 
margine laevissima; Umbella globosa, pedicellis tenuissimis, 
inter se aequalibus, florem 6 — 9plo superantibus; Sepala ob- 
longa, acuta, carina asperulä, Capsula matura vix majora, 
quacum globulum formautia ; Filameuta alterua oblongo-subito- 
subulata, alterua tricuspidata , cuspide intermedia dimidiam 
filameutum aequante, lateralibus coutra elongatis, emergenti- 
bus ; Stylus lougitudine germiuis. Ist grösser als A. multi- 
florum DC, mit dem die Art sonst übereiustimmt, unterschei- 
det sich aber ausserdem noch durch die im Verhältniss zur 
Kapsel kleineren Blüthenblätter, welche sie, sich um diese 
legend, ganz bedecken; Kapsel und Blume erhalten dadurch 
die Form einer Kugel. A. Porrum L. , mit dem die Form 
der Blüthen übereinstimmt, hat nicht so lange Blüthenstiele 
und weit breitere Blätter am Stengel. Am Bosphor auf Kalk 
und Mergel. 

41. A. leiicantluun C.Koch; Scapus tripedalis et ultra; 
Bulbilli hemisphaerici ; Folia margine serrulata; Umbella glo- 
bosa, spatha uniyalvi breviori praedita; Pedicelli 6 — 9plo 
florem superantes, graciies ; Sepala alba, ex dorso Stria viridi 
instructa, oblonga, capsulae maturae aequilonga; Filamenta 
alterua lanceolata, alterua tricuspidata: cuspide intermedia, 
stricta iilamentum vix aequante, lateralibus contra tortilibus, 
loiige exsertis. Steht dem A. ^ämpeloprasum L. wohl am 
Nächsten, unterscheidet sich aber durch die Farbe der Blü- 
then, an denen auch der rauhe Kiel fehlt. In der schirwan- 
schen Ebene auf Mergelboden, c. 50 — 200' hoch. 

42. A. rotundnm L. cod. No. 2347. 

a, Genuinum ; aus der Krim von Rogner erhalten. 
Im Gundelsh. Herbar als Allium montanum, capite ro- 
tundo. 241 

ß. Minus ; im Tschabauzthale des Gaues Sber, 5500' 
hoch , auf Porphyr. 

y. Olivaceum; Bulbi olivacei, majores castaneiformes ; 
Sepala exteriora ex toto dorso aspera, ut iuteriora latiora. 
Vielleicht selbstständige Art, da auch die Staubfäden kürzer 
als bei der Hanptart sind. Im russischen Armenien auf Ba- 
saltboden, c. 2800' hoch. 

43. A. Bauinanmanuni C. Koch. Bulbus horizontalis aut 
adscendensj Scapus teres, sulcatulo-striatus, bipedalis et ul- 
tra; Folia plana, nervoso- striata, ex margine subtilissime 
serrulata; Spathae valvae ovato-acuminatae, pedicellis exte- 
rioribus declinatis aequilongae; Sepala exteriora ex carina 
laeviuspula, paululum interioribus breviora , omnia erecta, 
acutiuscula; Stamina altera lauceolato-subulata, altera sub- 
linearia, sepalis angustiora, tricuspidata: cuspidibus aequi- 
longis, filamenta aequantibus, omnia vix exserta; Stylus lon- 
gissimus. Unter dem Namen jl. lineare wurde 1842 ein 
Allium im botanischen Garten zu Jena vom Garteninspektor 
Baumann kultivirt, was dem A. rotundum L. allerdings 
sehr cähnlich, aber (wenigstens der Beschreibung nach) am 
Meisten mit dem A. Preslianum R. et S. übereinstimmte. 
Es unterscheidet sieh aber wieder durch die Pedicelli exterio- 
res descendentes; ja alle Blüthenstiele haben mehr oder we- 
niger eine Neigung nach unten. Später (1844) faud ich die- 
selbe Form wieder auf der Halbinsel Apscheron auf Mergel - 
und Molassen -Boden, c. 50 — 150' hoch, und erhielt endlich 
noch ein Exemplar aus dem K. Seh midt'schen Herbar. Auch 
in diesem war die Zwiebel horizontal. Die 3spitzigen Staub- 
fäden sind hier aber breiter, jedoch immer noch schmäler als die 
Blüthenblätter , und verschmälern sich ein wenig nach oben. 
Reichenbach hat in seinen Icon. fl. Germ, et Helv. X. 
f. 1079. neben seinem A. rotundum L. noch die Abbildung 

22r Bd. 2s Heft. 16 242 

einer kleinem Pflanze gegeben, wo der Griffel mit dem mei- 
ner Pflanze übereinstimmt. 

44. A. acutifloruin Lois. not. p. 85. Stimmt mit den von 
Bove in Mauritanien gesammelten Exemplaren vollständig 
überein. Ans Grnsien von Wilhelms erhalten. 

45. A. eruwescens C. Koch; Bulbus pisi grandis magni- 
tadine, tunica brunneo - nigrescente obtectus, bulbillis 1 — 3 
miuimis praeditus; Scapus adscendens, 9 — 10-pollicaris; 
Folia auguste linearia, plana; Spatha altera ovato- longe 
acuminata, capituli magnitudine , altera brevissima, lacera-, 
Umbella capitnliformis , 12 — löflora; Sepala oblongo -lanceo- 
lata, interiora vix latiora, exteriora carina asperä; Filamen- 
torum tricuspidatorum , inferne sepalis aequilatorum cuspis in- 
termedia filamento plus duplo minor; Cuspidcs laterales con- 
tra aequilongae; Stamina omnia inclusa; Stylus dimidium gcr- 
men aequans. Aehnelt der kleinen kopfförmigen Abart des 
A. rotundum L., ist aber noch kleiner und hat fleischfarbene 
Blüthen, deren innere BLätter nicht viel breiter als die äusse- 
ren sind, da ihre Breite weniger als die Hälfte der Länge 
beträgt. Die Form und Farbe der Blüthen besitzt eine grosse 
Aehnlichkeit mit denen des A. acuti/toium Lois. , sie sind 
aber ebenfalls, wie die ganze Pflanze, kleiner. Am Strande 
des kaspischen Meeres in der frühern Herrschaft Kuba. 

46. A. cardio stemon Szov. in Herb, suo et in Ind. sein, 
hört, petrop. VI. p. 43. Im Gaue Daratschitschak des russi- 
schen Armenien auf trachyt -basaltischem Boden, c. 4800' 
hoch. 

47. A. spliacrocephalum L. cod. No. 2358. In der 
Steppe Dobrutsche, südlich von der Donau -Mündung. 

48. A. vineale L. cod. No. 2365. Bei Orschowa an der 
Donau. [243 

49. A. ciliatiim C. Koch in Linn. XIX. p. 11. Am Näch- 
sten scheint diese Art dem A. murgaritaceum~_ßm. prodr. fl. 
gr. I. p. 224. zn stehen. Aus der Umgegend von Brussa 
durch Dr. Thirke erhalten. 

50. A. margaritaceum Sin. prodr. fl. gr. 1. p. 224. Fl. 
gr. t. 315. Besitzt noch einmal so grosse Blüthen, als A. 
guttaUim Stev. Reichenbach's Abbildung dieser Pflanze 
(icon. fl. Germ, et Helv. X. f. 1077.) gehört ohne Zweifel 
nicht hierher, eher zu A. sphaerocephalum L. In wiefern 
sich A. sardoum Moris. stirp. elench. fasc. II. p. 10. unter- 
scheidet, lässt sich bei der magern Beschreibung nicht sagen, 
aber vielleicht möchte es ebenfalls hierher gehören. Auf den 
Kalk-, Mergel- und Porphyr -Bergen der Umgebung von Ti- 
flis, c. 2500' hoch. 

51. A. guttat um Stev. in Mem. de la soc. des nat. de 
Mose. II. 1. 11. f. 1. Aus Grusien von Wilhelms erhalten. 

F. Codofioprasum Rchb. fl. Germ. exe. I. p. 114. 

52. A. pulchellum Don monogr. all. p. 46. A. monta- 
num Rchb. icon. fl. Germ, et Helv. X. f. 1061. Aus der Krim 
von Rogner erhalten. 

53. A. paniculatum L. cod. No. 2364. A. longispathum 
Red. Lil. t. 316. 

a. Genuinum; Spathae valvae snbaequales. A. inter- 
medium Rchb. icon. fl. Germ, et Helv. f. 1065. In der Um- 
gebung von Brussa von Dr. Thirke gesammlt. 

ß. Longispathum ; Spathae valva altera longissima. 
A. paniculatum Fl. gr. t. 318. A. longispathum Rchb. 
icon. fl. Germ, et Helv. X. f. 1168. Am Bosphor auf Mergel 
und Kalk; aus Grusien von Wilhelms erhalten. Auf dem 
kaukasischen Gebirge in Ossien auf Porphyr, c. 5000' hoch. 

16* 214 

54. A. montanum Sibth. et Sm. fl. gr. t. 319. Im Ber- 
liner allg. Herbar befindet sich ein von Steven iu der Krim 
gesammeltes Exemplar, was ein wenigbliithiges Exemplar des 
A. montanum fl. gr. darzustellen scheint. Es ist als^f. mo- 
scliatum L. aufgeführt, unterscheidet sich jedoch, durch die 
sehr laugen Blüthenscheiden. Am Bosphor auf Kalk- und 
Mergelboden, c. 20 — 150' hoch. 

55. A. flavum L. cod. No. 2362. Aus Grusien von Wil- 
helms und K. Schmidt erhalten. 

ß. Nebrodense Guss. 11. sie. I. p. 404. Auf Basalt- 
gerölle der eriwan'schen Ebene, c. 2700' hoch. 

56. A. gloltosuni Bieb. fl. taur. cauc. I. p. 262. Auf den 
Mergel-, Kalk- und Porphyrbergen in der Nähe von Tiflis, 
1500 — 2500' hoch. 

57. A. caucasicuui Gawl. in bot. mag. t. 1143. Im Hoch- 
gebirge des Kaukasus am Kasbek auf Thonschiefer und Tra- 
chyt, c 6000' hoch. 

58. A. saxatile Bieb. casp. p. 167. app. No. 39. Aus der 
Krim von Rogner erhalten. 

59. A. rnpestre Stev. in Mein, de la soc. d. nat. de Mose. 
III. p. 260. Im Gaue Artanudsh auf seeundärem Kalk, c. 
2500' hoch; im Gau Artahan auf Trachyt, c. 5000' hoch. 
Aus Grusien von Wilhelms und K. Schmidt erhalten. 
Im Hochgebirge des Kaukasus in Ossien und Radscha auf 
Porphyr und Thoneisenstein , c. 6000' hoch, am Kasbek auf 
Thonschiefer und Trachyt, c. 6000' hoch. 

60. A. pallens L. cod. No. 2363. Sibth. et Sm. 11. gr. 
t. 319. Im Gau Leschkum auf seeundärem Kalk und Por- 
phyr, c. 4000' hoch. 

61. A. inoschatum L. cod. No. 2361. 

a. Krectum; Folia setacea, scapum stricte erectum, 
pedalem superantia; Pedieelli stricte erecti; Flores sub-10, 


245 

cerimi. In der Nähe der kaukasischen Bäder auf tertiärem 
Kalk, c. 800' hoch. 

ß. Parci/lorum Viv. app. ad flor. cors. prodr. p. 2. 
Folia supra planinscula , infra cariuato-convexa, diiuidium 
scapum erectum, semipedalem aequautia ; Pedicelli sub-5, stricte 
crecti; Flores, carinä exceptä, dilute carnei. Hierher gehört 
A. moschatum der Groguicker Ebene hei Fiume. (Rchb. fl. 
Germ, exsicc. No. 148.) 

y. Curvatum ; Folia setacea et tortilia, scapum tri- 
uncialem curvatum aequautia; Pedicelli exteriores adscendeu- 
tes; Flores sub-6 pallidi, carinä carneä. Aus Grusien von 
Wilhelms und K. Schmidt erhalten. Auch in der Krim 
von Demidoff gesammelt. 

G. Schoenoprasum Koch syn. ed. 2. p. 832. 

62. A. Schoenoprasum (L.) Koch syn. ed. 2. p. 382. 

ß. Alpinum Gaud. fl. Helv. II. p. 486. Im Hochge- 
birge des Gaues Pertakrek auf Urgestein, c. 7000' hoch. 

y. Carneum Willd. enum. p. 359. Herbar. Willd. Herb. 
No. 6480. A. foliosum Clar. ap. DC. fl. franc. III. p. 725., 
Red. Ltiliac. t. 214. Aus Grusien von K. Schmidt er- 
halten. 

Dritte Gruppe. 
Hyacintheae Knuth. enum. pl. IV. p. 281. 
Die ZAviebeln sind hier sämmtlich mehrjährig. 

VIII. Ornithogalum Lk.Handb. d.Gew. l.Aufl. I. p. 162. 
A. Corymbiferum. 

63. O. refractuni Kit. in Willd. enum. plant, siippl. p. 18. 
Sw. brit. flow. gard. II. t. 58. Aus der Umgegend von Brussa 
von Dr. Thirke und aus Grusien von K. Schmidt er- 
halten. 246 

64. O. exscapuin Ten. fl. neap. I. p. 175. t. 34. Aus 

der Umgegend von Brussa. 

65. O. nanuiu Sibth. et Sm. fl. gr. t. 332. Möchte doch 
wohl nur Abart des O. exscapum Ten. seyn, obgleich es 
weit kleinere Blüthen besitzt. Ebendaher. 

66. O. fiinbriatum Willd. in Verh. naturf. Fr. zu Berl. 3. 
ß. Leioscapum; scapus glaberrimus. Eben daher. 

67. O. Roegneriaimin C. Koch, O. fimbriatum bot. reg. 
t. 555. bot. mag. t. 3077. Sw. brit. flow. gard. ser. 2. 1. 111. 
Folia lineari - oblonga , 4 lin. lata, scapum brevissinium , jn- 
fra hispidum, pluriflorum longe superantia, in pagina infe- 
riori et margine retrorso-hispida; Bracteae pedicellum patentis- 
simum, serius refractum superantes, flores paene aequantes, 
ex medio virescentes, ex lateribus contra pellucido-membra- 
naceae; Sepala 7 — 9 lin. longa, 3 lin. lata, oblonga, viri- 
dia, albo-marginata; Filamenta plus duplo minora, altera 
lauceolata, altera oblonga, subito acuminata, latiora; Sty- 
lus genuine breyior. Unterscheidet sich von dem ächten 
Willd enow'schen O. fimbriatum durch noch einmal so 
breite Blätter, namentlich aber durch die grossen, denen des 
Myogalum ähnlichen Blüthen, in denen die Staubfäden mehr 
als doppelt so kurz sind, während sie und der Griffel bei O. 
fimbriatum Willd. im Verhältniss länger erscheinen. Die 
Blüthenstiele sind hier doppelt kürzer, als die Brakteen und 
die Blüthen. Aus der Krim von Rogner erhalten. 

68. O. moutaimm Cyr. in Ten. fl. neap. t. 33. O. co- 
mosttm Jacq. icon. pl. rar. t. 416. Rchb. icon. fl. Germ, et 
Helv. t. 1021. Aus der Umgegend von Brussa durch Dr. 
Thirke gesammelt. 

O. comosum L. cod. No. 2421. ist mir eine zweifelhafte 
Pflanze, zu der weder Jacquin's, noch B eichenbach's 247 

Abbildung gehören. Eher könnte es O. montanum Rchb. 
icoii. fl. Germ, et Helv. t. 1025 seyn. Die Beschreibung des 
O. comosum in Jacq. collect. II. p. 313. passt nicht zu der 
Abbildung in den Icones t. 416., und scheint nach der Bes- 
ler'schen Abbildung im Hortus eystedtensis Y<» t. 14. f. 3. 
Omithogalutn spicatum maximum^ die auch citirt wird, 
verfertigt zu seyn. Linne citirt aus genanntem Hortus Or- 
nithogali laclei species major zu seinem O. comosum. Das 
Exemplar dieses Namens, was Reichenbach unter den ge- 
trockneten Pflanzen seiner deutschen Flor No. 1516. liefert, 
halte ich für O. collinum Guss. ind. sein. 1825. und prodr. 
fl. sie. I. p.412. 

69. O. ruthctticuni Bouche in Kth. enum. pl. IV. p. 363. 
Gris. spie. 11. Rum. et Bith. II. p. 393. Die bithynischen Exem- 
plare haben schmälere Blüthenblätter. Die Pflanze unterschei- 
det sich von O. umbellutum L. , dass die Blüthen dichter 
sind und ihre Stiele während der Frnchtreife nicht ganz wag- 
recht abstehen. Auch ist der Schaft schon vor der Entwicke- 
lung der Blätter länger, als die Doldentraube. In den Gärten 
kam übrigens diese Art schon länger, als O. tauricum 
Fisch, vor. 

70. O. tenuifoliuin Guss. prodr. fl. sie. I. p. 413. O. 
Gussonil Ten. prodr. fl. neap. III. p. 371. Aus Grusien von 
Wilhelms erhalten. In der armenischen Provinz Eriwan 
auf Basaltboden, c. 3200' hoch. In Schuragel ohnweit der 
Ruinen von Ani zwischen Peperitgerölle, 4500' hoch. 

71. o* nivale Boiss. diagn. pl. orient. V. p. 65. Im Gau 
Lori und im Ilwa-Thal, c. 5000' hoch, auf Trachytboden ; 
auf dem Olymp bei Brussa. 

ß. Unißorum ; auf dem Ilwagebirge auf Trachyt, c. 
7000' hoch. 248 

72. O. bifcliuui C. Koch in Lmn. XIX. p. 10. Bulbus 
ovatus, 4 — 5 lin. latus, tuuicis nigrescenti -brunneis ob- 
tectus ; Folia duo scapum capillarem biflorum aequantia, an- 
guste liueari-oblonga, ad basin attenuata, multinervia, te- 
nuia; Pedice+li pollicares et ultra, alter ex axi bracteae di- 
midio brevioris ortus, nudus, alter medio bractea brevi soli- 
taria aut dnplici instructus; Sepala oblouga, exteriora latio- 
ra, fascia virescenti 5 -nervi oblonga, interiora ex basi sola 
fascia 3nervi lanceolata praedita; Filamenta dimidio minora, 
interiora latiora, subito in acumen antheriferum attenuata, ex- 
teriora lanceolata; Stylus articulatus (?) , germine longior, 
staniiua vix superans. Von Dr. Thirke aus der Umgebung 
von Brussa. 

73. O. gracilifloruin C.Koch; Folia subduo, longe cl- 
liptica, ad basin et apicem attenuata, multinervia, scapum 
(sine corymbo) aequantia; Flores sub-4, inferiores longe pe- 
duuculati, patentes, corymbosi ; Bracteae inferiores paene pol- 
licem longae, lanceolatae, dimidium pedunculum aequantes; 
Sepala oblonga , duplo et ultra genuine et filamentis aequali- 
bus, lanceolatis majora; Stylus brevis, vix longitudinem dimi- 
dii germinis aequans. Aehnelt dem O. bifolium C. Koch 
noch am Meisten, unterscheidet sich aber schon durch die 
Grösse, indem die Pilanze fast fusshoch wird. Im Hochge- 
birge der Gaue Hemschin und Sber auf Urgestein und Por- 
phyr, 6000 — 8000' hoch. B. Racemiferum. 
74. O. brachystachys C. Koch; Folia crassiuscula , ca- 
naliculata, margine subtiliter serrulata, racemum nentiquam 
attingentia; Scapus cum racemo paululum breviori pedalis; 
Pedunculi patentes, fructiferi adscendentes, bracteam oblongo- 
acuminatam et florem duplo superantes; Sepala lineari-oblonga, 249 

fascia ochraceä praedita; Filamenta duplo minora, altera 
lanceolata, altera oblonga, subito longc-acuminata. Steht 
dem O. narbonensc Rchb. icon. fl. Germ, et Helv. f. 1029. 
nee L. am Nächsten', ist aber noch Meiner und besitzt gleich 
grosse Blüthenstiele. Sollte diese Pflanze nicht das ächte 
Linne'sche O. comosum seyn? Im Tschabantzthale, c.5600' 
hoch, auf Porphyr. 

75. O. staehyoides Ait. hört. Kew. ed. 1. p. 441. In 
Grusien. 

76. O. sulphureiun R. et S. syst, veget. VII. p. 515. 
Auf dem Domoglett im Banat auf Jurakalk und aus der Krim 
von Rogner erhalten. 

77. O. narbonensc L. cod. No. 2419. Bieb. fl. taur. 
cauc. I. 276. O. staehyoides Rchb. icon. fl. Germ, et Helv. 
X. f. 1030. O. spicatum maximum Besl. hört, eystedt. V. 
t. 14. f. 3. Aus der Krim von Rogner und aus Grusien von 
Wilhelms erhalten. In der kaspischen Provinz auf den 
ersten Mergel - und Molassen-Höhcn des Kaukasus sehr häufig, 
500—2000' hoch.; 

ß. brevispicatum ; O. narbonense Rchb. icon. fl. Germ, 
et Helv. X. f. 1029. Aus Grusien von K. Schmidt er- 
halten. 

78. ©. pyrenaiewm L. cod. No.2418. Jacq. fl. austr. 1. 103. 
Rchb. icon. fl. Germ, et Helv. X. f. 1028. Weil Gussone 
im Linne'schen Herbar ein Exemplar dieser Pflanze als 0. 
narbonense aufgeführt sah, kehrt Grisebach (spicil. fl.Rum. 
et Bith. II. p. 391.) die Namen beider Pflanzen um. Abge- 
sehen davon , dass ein einzelnes Exemplar eines Autors nicht 
immer maassgebend ist, — denn es kann später (wie ma nes 
namentlich unzweifelhaft im Willdenow'schen Herbar findet) 
verlegt seyn, oder der Autor selbst hatte versäumt, es genau 250 

anzusehen und zu vergleichen, — so muss man hauptsächlich 
eine Verwirrung' vermeiden, die durch solche Umdrehungen 
der Namen entsteht. Uebrigens soll nach Koch (syn. fl. 
Germ. ed. 2. p. 821.) die von Gussone im Linne'schen 
Herbar gesehene Pflanze gar nicht O. pyreiiaicum L., son- 
dern O. stachyoides Ait. seyn. Sehr häufig in der kaspi- 
schen Ebene und auf den ersten Mergel-, Kalk- und Mo- 
lassen-Höhen, 60 — 1500' hoch. * 

79. O. arcuatuin 'Stev. in Mein, de la soc. d. nat. de 
Mose. VII. p. 75. Auf den Hochsteppen des Gaues Daratschi- 
tschak, c. 4500' hoch, auf basaltisch -traehytischem Boden. 

80. O. ujiibellntum L. cod. No. 2424. Im Gundelsh. 
Herbar als Ornithogalum umbellatum medium angusti- 
folium; 

IX. Myogalum Lk. Handb. d. Gew. l.Aufl. I. p. 162. 

81. M. Thirkeanui» C. Koch, in Linn. XIX. p. 11. Von 

Dr. Thirke aus der Umgebung von Brussa erhalten. 

X. Scilla L. cod. No. CDLV. 

82. S. azurea Goldb. in Mem. de la soc. d. natur. de 
Mose. V. p. 125. In Wäldern, im Gebüsch durch ganz Gru- 
sien sehr häufig auf allen Bodenarten und in einer Höhe toii 
600 bis 5000'. 

ß. Aibiflora. Im Gaue Lori auf Trachytboden, c. 
3500' hoch. 

83. S. xanthandra C. Koch in Linn. XIX. p. 316. Von 
Dr. Thirke aus der Umgegend von Brussa erhalten. 

84. S. Roseni C. Koch Reis. u. d. kauk. Isthm. II. p. 386. 
(ohne Diagnose). Bulbus ovatus, atroviolaceis tunicis inclu- 
sus; Folia duo, lineari-oblonga, scapos subternos, unifloros 
vix longitudine aequantia; Flores cernui, campanulati , serius 


251 

magis aperti, ad curvatnram pedimculi bracteä amplexiscapä, 
parva, 1 liu. longa, persistente fulti; Petala oblonga, ex di- 
niidiä parte snperiori dilute azurca, ad basin adhuc dilntiora, 
ipsaqne albida, filamentis latis linearibns, tertiä parte longio- 
ra; Styliis germine duplo longior, filamenta aequans, basi 
tcnuior; Ovula in loculo quoque 10. Steht neben ü&r S.azu- 
rea Goldb., ist aber grösser, hat hellere Blüthen und gleich- 
breite, nicht zugespitzte Staubfäden. Im Gebirgskessel Ka- 
raghadsh des Gaues Abotz auf Trachytboden, c. 6000' hoch. 

85. S. bifolia L. cod. No. 2432. In der Krim. 

ß. Dubia C. Koch Linn. XIX. p. 315. Bei näherer 
Untersuchung möchte es sich doch herausstellen, dass trotz 
der früher angegebenen Unterschiede S. dubia nicht speci- 
lisch von S. bifolia unterschieden ist; sie bleibt aber stets 
eine merkwürdige Abart, die nur dem Orient eigenthümlich 
zu seyn scheint. Sie besitzt stets mehr Blüthen, als die 
Hauptart, und mit Ausnahme der einen oder beiden untersten 
stehen diese nicht so entfernt; auch sind die Blüthenstiele 
dünner. Die Zahl der Eychen habe ich einige Mal zu 7, aber 
nie zu 8, wie bei der Hauptart, gefunden. Von Dr. Thirke 
aus der Umgebung von Brussa gefunden. 

86. S. nivalis Boiss. diagn. pl. Orient. V. p. 63. S. minor 
C. Koch in Linn. XIX. p. 9. Die Zahl der Eychen habe ich 
auch einige Mal zu 5 gefunden. Auf dem Olymp von Dr. 
Thirke gesammelt. 

87. S. Mohenackeri F. et M. in enum. plant. Talysch 
p. 26. Ist eine sehr gute, zwischen S. bifolia L. und S. 
azurea Goldb. stehende Art, die keineswegs, wie Kunth 
(enum. pl. IV. p. 318.) meint, eine mehrblüthige Abart der 
letztem ist. Von K. Schmidt aus Talysch erhalten. 

88. S. monantnos C. Koch; Bulbus ovatus, rufescens; 
Folia duo, anguste oblonga, ad basin angustissima, nmlti- 252 

nervia, florem paene attingentia; Scapus uniflorus, subsolita- 
rius, debilis, 1 — 2pollicaris, sub flore subeernuo albido aut 
dilntissime coeruleo bracteis biuis minimis, plerumque super- 
positis iiistructus ; Sepala patula , nervo dorsali obscuriori 
praedita, filamentis lanceolatis et stylo aerjuali vix diiplo lon- 
giora. Besitzt eiu ganz eigenthümliehcs Ansehen; trotzdem 
gehört diese Art in die Nähe von S. azurca Goldb. Im Gan 
Hemschin im Hochgebirge auf Granit und Porphyr, c. 7000' 
hoch. 

89. S. autuiiinalis L. cod. No. 2435. Sehr häufig auf 
der Halbinsel Taman auf Mergelboden, 40 — 100' hoch. Aus 
der Krim von Rogner erhalten. 

XI. Puschkinia Adams in Nov. act. Petrop. XIV. p. 164. 

t. B. 

90. P. scilloides Adams loc. cit. Bei Tiflis auf Mergel- 
und Kalkhöhen, 1500 — 2500' hoch. Auf dem ganzen untern 
Kaukasus auf Porphyr und Trachyt, 2000 — 6000' hoch. 

XII. Muscari (Tourn.) Desf. fl. atlant. I. p. 309. 

Schon früher habe ich (Linn. XIX. p. 9.) nachgewiesen, 
dass Kunth's Geschlechter Bellevalia, Botri/anthus und 
wahrscheinlich auch Muscari nicht als solche bestehen kön- 
nen j da aber Muscari bereits von Desfontaines, eigent- 
lich schon von Tournefort, gut abgegränzt ist, Lapey- 
rouse's Bellevalia hingegen eine andere Bedeutung als bei 
Kunth besitzt, so glaube ich nicht den letztern, sondernden 
erstem Namen zur Bezeichnung des ganzen 1 Geschlechtes brau- 
chen zu müssen. 

A. Botrtf phora ; Laciniae majores ; ad basin earuin Filamenta 

soluta. 

91. M. comosum (Hgacinthus) L, cod. No. 2497. 253 

a. Brachystachys ; Racemns mediocris et conia bre- 
vior. Ans der Umgebung von Brussa von Dr. Thirke ge- 
sammelt; aus der Krim von Rogner erhalten. Im tatari- 
schen Grusien auf Trachyt, c. 800' hoch. 

ß. Pinardi Boiss. diagn. pl. Orient. V. p. 62. Im Ba- 
nat auf Jurakalk im Tschgrnathal und auf dem Domoglelt. 

y. Monstrosus L. cod. No. 2496. Im Gundelsh. 
Herbar als Hyacinthus farnesius Coluranae. 

92. HOL, Clusianuiii {Bcllevalia) Gris. spie. fl. Rum. et 
Bith. II. p. 387. Meine Exemplare stimmen auch hinsichtlich 
der breiteren Blätter und der im Verhältniss zur Krouröhre 
längeren Blnmenabschnitte mit der Grisebach'schen Be- 
schreibung überein. Die Fruchtstiele sind aufsteigend und die 
schwarzen Saamen bereift. Die Abbildung des Clusius, 
welche Grisebach hierher zieht, ist übrigens, wie schon 
Cyrillo und Bie her stein nachgewiesen haben, M.cilia- 
tuvi (Hyacinthus) Cyr. Zu M. Clusianum (Bell.) Gris. 
möchte vielleicht M. comosum Red. Lil. t. 231. gehören. In 
der schirwau'schen Ebene auf Mergelboden. 

93. M. paradoxuni (Hyacinthus) Fisch, in Ind. sem. 
hört, petrop. 1833. Folia lineari- oblonga, ereeta, margine 
nndulato, subtiliter hispido, scapum (sine racemo) aequantia; 
Racemus sub-15-florus, laxiusculus, pedunculis floribus aequi- 
longis patentissimis instruetus; Corolla denique lurida, azurea; 
Laciuiae ovatae , tubo duplo breviores, patentes. Scheint dem 
M. Gussoneanum (Bellevalia) Gris. am Nächsten zu stehen. 
Sonst ähnelt die Art hinsichtlich der Blüthentraube dem M. 
Clusianum (Bell.) Gris., der lockern Traube halber dem M. 
pallens (Hyac.) Bieb. In der armenischen Provinz Eriwan 
auf Basaltboden, c. 2800' hoch. 

94. M. montanuin C. Koch ; Folia oblonga , B acuta, in pe- 
tiolum attenuata , ex margine fimbriata, scapo (sine racemo) 254 

panluhiin minora; Racemus oblongus, pedunculis patentibus, 
ilore longioribus instrnctns. Corollae luridae, supremae azu- 
reae: Laciniae duplo tubo brevioresj Stamina fauci inserta, 
inter se aequalia. Auf der Höhe des Lelwar auf Trachyt, c. 
5500' hochj im Gaue Lori, c. 3500', und im Gaue Schu- 
ragel ohnweit der Ruinen von Ani # c. 420C hoch, auf dem- 
selben Gestein. 

95. M. pallens (Hyacinthus) Bieb. 11. taur. cauc. I. p. 283. 
Aus Grusien von Wilhelms, aus der Krim von Rogner 
erhalten. 

96. M. leucopbaeuin {Hyacinthus) Stev. im Herb. reg. 
berol. Schon von Grisebach als Bellevalia pallens, die 
kaukasische Pflanze hingegen als B. caucasica unterschieden. 
Da aber Bieberstein uuter Hyacinthus pallens grade die 
letztere .versteht und darnach seine Diagnose machte, so 
muss auch der Name bei dieser bleiben. M. leucophaeus 
unterscheidet sich von dem ächten M. pallens (Hyac.)B\eh., 
wie M. racemosum Mill. von M. botryoides Mill., durch län- 
gere, aber schmälere Blüthen, deren Abschnitte aufrecht siud 
uud später auch wohl uach aussen stehen, während bei M. 
pallens (Hyac.) Bieb. die Blüthe kürzer ist und glocken- 
förmig abstehende und auch kürzere Abschnitte besitzt. Nach 
dem Verblühen zieht sich bei der südrussischen Pflanze die 
Blume unterhalb der Abschnitte und gegen die Mitte hin zu- 
sammen, was bei dem M. pallens (Hyac.) Bieb. nicht so 
deutlich geschieht. Die Blätter finde ich übrigens bei beiden 
Exemplaren ziemlich gleichbreit. Aus Südrussland von Wil- 
helms erhalten. 

97. 91. ciliatum (Hyacinthus) Cyr. neap. II. p. 22. 
t. 10. 

ct. Genuinum; Hyacinthus comosus byzantinus Clus. 
hist. p. 179. 180. fig. sin. In der Krim von Rö gn er gesammelt. 255 

ß. Latifolium ; Folia oblonga, ex mcdio 9 — 12 lin. 
lata, 2 1 /« — ^ poll. longa, ex parte siiperiori recurva, albo- 
marginata, hispido-ciliata, scapo (sine racemo) sublongiora; 
Scapus pennae aiiserinae mediocris crassitie, racemo brevior; 
Pedunculi horizontales, flores duplo, qnadruplo longiores, in- 
ter se snbaeqnantes ; Laciniae corollinae erectae, tubo plus 
duplo minores. Vielleicht selbstständige Art. Unterscheidet 
sich von der Hauptart durch weit breitere, aber kürze- 
re, nicht lanzettförmige Blätter, die weiss gesäumt sind 
und weit dichtere Wimpern besitzen. Auch der Schaft ist bei 
der Hauptart länger, und die unteren Blüthenstiele übertreffen 
an Länge die oberen, so dass eine ächte Doldentraube ge- 
bildet wird. Bei der breitblättrigen Abart sind die Blüthen- 
stiele gleich lang. Auf den letzten Auslänfern des Kauka- 
sus auf Kalk-, Mergel- und Molassenboden, 800 — 1500' 
hoch. Aus Grusien von Wilhelms erhalten. 

98. M. pyenanthum C.Koch; Bulbus ovato -subrotundus; 
Folia subterua, lineari- oblonga, margine glaberrima, 5 — 6 
lin. lata, patula, scapum aequantia; Racemus oblongus, pol- 
licaris, densiflorus; Pedunculi coerulescentes, declivi ant cer- 
nui, flores aequantes; Perianthium oblongum, saturate azn- 
reum: laciniae ovato -acutae, tubo triplo breviores, ineurvulae 
et ore pervio praeditae; Filamenta fauci inserta, antheris fla- 
vis. Besitzt das Ansehen eines robusten M. botryoides (Hj/a- 
cintlitts) L. , gehört aber wegen der Insertion der Staubge- 
fässe in diese Abtheilung. Auf den ersten Terrassen des Ala- 
gäs im Gaue Schuragel auf Trachyt, c. 6000' hoch. 

B. Pycnobotrgs. 

Stainina in medio perianthii soluta, alterne profuudius 
inserta, filamentis brevissimis. 256 

99. Itt. botryoides (Hyacinthus) L. cod. No. 2498. Aus 
der Krim von Rogner und aus Grusien von Wilhelms und 
K. Schmidt erhalten. 

100. M. raeewosum (Hyacinthus) L. cod. No. 2499. 
Auf allen Bodenarten in Grusien von 500 — 4000' Höhe; im 
untern Kaukasus auf Trachyt, 2500 — 5000' hoch; imTscha- 
bantzthale des Gaues Sber auf Porphyr, 5500' hoch. Aus 
der Umgegend von Brussa durch Dr. Thirke erhalten. Colcliicaceae. 

Ich glaube nicht, dass man die Colchicaceen , wie sie 
DeCandolle, und die Melanthaceen , wie sie R. Brown 
aufgestellt hat, als eine natürliche Familie festhalten kann, 
da z. B. Toßeldia Huds. unbedingt eine grössere Verwandt- 
schaft zu NartJiecium Möhr. und Phalangium Jnss. besitzt, 
als zu Colchicum L. und selbzt zu Veratrum (L.) A. Gray. 
Die Stellung der Antherenfächer ist zum grossen Theil gar 
nicht so, wie sie bei den Characteren angegeben, nämlich 
nach aussen gestellt, sondern am Häufigsten seitenständig, so 
wie es auch bei mehreren Liliaccen der Fall ist. Wichtig 
erscheint allerdings der 3theilige Griffel und die 3theilige 
Kapsel, zumal wenn bei der Bildung des Fruchtknotens sich 
in der That bestätigen sollte, dass die eiuzelnen Fruchtblät- 
ter schon vom Anfange an für sich Höhlen bildeten. Gri- 
sebach vereinigt die sämmlichen Melanthaceen gradezu mit 
den Liliaceen. Ich erkenne diejenigen Geschlechter , welche 
den Habitus unserer Zeitlose haben, als eine besondere Fa- 
milie an, die sich hauptsächlich neben der 3theiligen Kapsel 
noch durch die feste Zwiebel von allen anderen und ähnlichen 257 

Familien unterscheidet, und behalte für sie den Namen der 
Colchicaceen. 

Man kennt bis jetzt einige und 30 hierher gehörige Ar- 
ten, die eine sehr beschränkte Verbreitung haben, indem sie 
sich in den Ländern des Mittelmeeres und im Oriente eoncen- 
triren. In der gemässigten Zone werden aber die Arten um 
so seltner , so nördlicher man kommt , aber nichts desto we- 
niger lieben viele in den wärmeren Ländern die Gebirge und 
steigen ziemlich hoch hinauf. Mehre gehören zu der schon 
früher zwei Mal besprochenen Frühlingsflor ; Bulboco- 
dium trigynum Ad. beginnt sie in Transkaukasien in der 
That, indem es nicht selten schon im December seine Blüthen 
treibt und später häufig sich durch den Schnee Bahn bricht. 
Colchicum speciosum Stev. vertritt im kaukasischen Hoch- 
gebirge unsere Herbstzeitlose, während C. montanum Desf. 
nach meinen Beobachtungen im Frühjahre auf den Hochebenen 
erscheint. Ich habe auf beiden Reisen nur diese Arten in den 
nördlichen Ländern des Orientes gesammelt; man kennt aber 
ausserdem noch 11, so dass die Gesammtzahl der orientali- 
schen Colchicaceen 14 beträgt. Deutschland hat deren nur 
4, von denen eine zu gleicher Zeit im Oriente vorkommt. 
Die beiden amerikanischen, nur aus 2 Arten bestehenden Ge- 
schlechter Leucocrinum Nutt. und Weldenia Schult, fil. ge- 
hören sicher nicht zu den Colchicaceen. 

I. Bulbocodium L. cod. No. CDXLIII. 
1. B. trigynum Adams in Web. u. Mohr Cat. I. p. 49. 
Merendera caucasica Bieb. fl. taur. cauc. I. p. 293. Auf 
Mergel-, Kalk- und Porphyrhöhen Grusiens von 500 — 2500' 
Höhe; in den breiten Thalebenen des untern Kaukasus und 
in Schuragel auf Trachyt, 2500 — 5000' hoch. Aus der Um- 
gegend von Brussa von Dr. Thirke erhalten. 

22r Bd. 3s Heft. 17 258 

II. Colchicum L. cod. No. CDXCV. 

i. C. speeiosuin Stev. in Nouv. mein, de la soc. d. uat. 
de Mose. VII. p. 267. t. 15. Sehr häufig- in Ossien auf Kalk, 
Thonschiefer, Porphyr uud Urgestein, 3000 — 6000' hoch. 

2. C. montanum Desf. fl. atl. I. p. 322. Stev. in Nouv. 
mem. de la soc. d. nat. de Mose. VII. p.267. C. Steveni Kth. 
enum. pl. IV. p. 144. Im Gau Schuragel am Arpatschai auf 
Trachvt, c. 4500' hoch. Melantliiaceen. 

Unter diesem Namen umfasse ich nur eine Ahtheilung 
der gewöhnlich hierunter verstandenen Familie, und zwar die, 
welche Nees von Esenheck und Ebermayer in ihrem 
Handbuch der medicinisch-pharmaceutischen Botanik I. p.150. 
und A. Gray in den Annalen der naturforschenden Akademie 
zu New -York IV. p. 107. als Veratreen bezeichnet haben; 
aber selbst in dieser Begränzmig möchte sie noch verschie- 
dene Elemente in sich fassen. Vielleicht bildeten die hierher 
gehörigen Pflanzen sämmtlich besser Abtheilungen der ^dspho- 
deleen , während die Colchicaceen den Liliaceen näher ste- 
hen. Kunth hat aus den hierher gehörigen Pflanzen Grup- 
pen gebildet, welche sich auch geographisch unterscheiden. 
Die 25 Melanthiaceen (im engern Sinne) wachsen nament- 
lich auf dem Kap und sonst in Afrika; die 12 Tofieldieen 
sind Sumpfpflanzen, hauptsächlich des hohen Nordens und der 
hohen Gebirge der gemässigten Zone auf der nördlichen Erd- 
hälfte ; nur ein Paar kommen auch auf den Anden im tropi- 
schen Amerika vor. 4 Helonieen gehören Nordamerika und 
eine fünfte unbestimmte Japan an. Die 28 — 30 Veratreen 
wachsen vorzugsweise in Nordamerika; einige kommen unter 259 

den Tropen, aber stets im Gebirge, genannten Erdtheils, ein 
Paar aber anch auf den Gebirgen Mitteleuro pa's und in Si- 
birien vor. Die Gesauimtmasse der Melanthiaceen beträgt 
70 und einige, von denen aber nur 4 in Deutschland, 2 so- 
gar nur im nördlichen Oriente aufgefunden sind. Ich fand nur 
die eine Art. 

T r i b u s. Veratreae Kunth enum. pl. IV. p. 179. 
I. Veratrum (L.) Asa Gr. Ann. Lyc. hist. nat. New- York 

IV. p.117. 
1. V. albain L. cod. No. 7538. 

y. Flavum Gris. spie. fl. Rum. et Bith. II. p. 381. Im 
Hochgebirge der Gaue Pertakrek und Hemschin auf Urgestein 
und Porphyr, 5000 — 7000' hoch. Aspliodeleae. 

Die Zwiebelbildung kommt in dieser Familie nirgends 
vor, aber die Arten derselben zeichnen sich ausserdem noch, 
wie R. Brown zuerst richtig bemerkt, dadurch aus, dass 
sie zum grossen Theile gegliederte, Blüthenstiele besitzen. Ich 
glaube, man darf die wenigen Geschlechter, wo diese nicht 
vorkommen und die R. Brown als Hemerocallideen auf- 
stellt, nicht ausschliessen. Die europäisch -asiatischen Ge- 
schlechter besitzen aber noch, ein drittes Moment, was sie 
von den übrigen. Lilienpflanzen auszeichnet; es ist dieses die 
dritte, sich später und deshalb mantelartig entwickelnde Eihülle. 
Ob dieses Moment übrigens allen oder nur einem Theile der 
^dspTiodeleen zukommt, wage ich nicht zu entscheiden, da 
ich noch keineswegs die Gelegenheit gehabt habe, alle Ge- 
schlechter zu untersuchen. Die Conanthercen Endlicher's 
bilden nur eine Gruppe der Asphodeleen und eben so die 

17 * 260 

Tulbaghieen. Die Aloineen besitzen einen so eigenthümli- 
chen Habitus, dass sie, eben so wie die Monotropeen , von 
den Personaten geschieden sind, auch von den Asphodeleen 
getrennt und als eine besondere Familie betrachtet werden 
müssen. 

Was die Verbreitung der vielleicht bis jetzt 2 ! / 2 Hundert 
zählenden Asphodeleen anbelangt, so sind sie zwar ziem- 
lich gleich auf der ganzen Erde verbreitet, aber die Ge- 
schlechter und gewiss auch die Gruppen concentriren sich 
unter bestimmten Himmelsstrichen , jedoch immer weit zahl- 
reicher in den wärmeren Ländern und weniger in den Gebir- 
gen. So findet man die Conanthcrcen z. B. nur im tropi- 
schen Amerika, die Tulbaghieen nur auf dem Cap, Caesia 
R. Br , Cyanella L., Sowerbaea Sm. u. s. w. nur in Neu- 
holland. Bis jetzt sind 13 Arten in den nördlicheren Ländern 
des Orientes aufgefunden, von denen 2 zum ersten Male von 
mir beschrieben sind, 6 hingegen habe ich auf beiden Rei- 
sen gesammelt. Deutschland besitzt 3 Arten weniger; allein 
5, also die Hälfte, sind bis jetzt noch nicht im Oriente be- 
obachtet worden, während hingegen 8 orientalische Aspho- 
deleen nicht in Deutschland vorkommen. Was das Vorkom- 
men der von mir im Oriente aufgefundenen Asphodeleen an- 
belangt, so liebt Kremurus caucasicus Stev. die matten- 
artigen Steppen auf den Mergel- und Kalkhöhen Transkau- 
kasiens, während A. proUfer Bicb. und At. tenuijlorus C. 
Koch auf mehr unfruchtbaren und trockenen Stellen wachsen. 

Gruppe. 

Anthericeae Meisn. plant, vasc. gen. I. p. 400. 

I. Asphodclus L. cod. No. CDLVII. 

A. Asphodelinc Rchl». fl. exe. Genn. p. 116. 

1. A. tauricus Bieb. il. taur. cauc. I. p. 279. Aus der 

Krim vou Rogner erhalten. 261 

2. A. luteus L. cod. No. 2438. Aus der Umgegend von 
Brussa erhalten. 

3. A. tcnuiflorus C. Koch; adscendens; Folia angustis- 
sima, setacea, glaucescentia, siiperne serrulata, florem pri- 
mum paeue attingentia; Scapus simplieissinius, sub-9-florus; 
Flores remoli, pedicello vix longiores; Bracteae pedicello di- 
midio longiores, lanceolatae, longissiiue acuininatae ; Sepala 
albida, angustissime oblonga aut linearia, 9 lin. longa, 1 !/ 2 
— 2 lin. lata; Filamenta alterna longiora et sepala stylum- 
que aequantia, basi lata et gerinen tegente, glaberrima. Un- 
terscheidet sich hinlänglich von A. liburnicus Scop. fl. carn. 
durch die sehr scbmalen Blüthen - und durch die weit rauhe- 
ren Stengel -BLätter und durch den an der Basis nackten Sten- 
gel; ji.. Szovitsii C.Koch weicht durch den häufig ästigen Sten- 
gel , durch die dem Bliithenstiel gleichenden Bracteen und 
durch die nirgends rauhen Blätter ab. A. crelicus Vis. end- 
lich hat gelbe Blüthen, sehr kurze Bracteen und einen ästi- 
gen Stengel. A. tenuior Bieb. soll nach Kunth nicht von 
A. creticus Lam. ; ein Kollektiv uame, zu dem er selbst noch 
A. liburnicus Scop. zieht, verschieden scyn, wahrscheinli- 
cher möchte er aber eher, wenigstens der Beschreibung nach, 
mit A. tenuißorus zu vereinigen seyn. Die Abbildung im 
botanical magazine t. 2626. gehört aber ohne Zweifel zu A. 
creticus Lam. Im russischen Armenien jenseits des Araxes 
auf Trach yt, c. 3000' hoch. 

4. A. Szovitsii C. Koch; adscendens; Folia ad ba- 
siu scapi teretiusculi , simplicis aut ramosi, setacea, lae- 
via, ramum aut florem primum attingentia; Bracteae ova- 
lae, subito longe acuminatae, pedicellum aequantes, flore 
breviores; Sepala anguste oblonga, 8 — 9 lin. longa, 2 1 / 2 — 
3 lin. lata, filamenta longiora aequantia; Filamentorum basis 262 

germcn tegens, glaberrinia. Steht dem A. tentiißorus C. 
Koch allerdings sehr nahe, und ist vielleicht mir Ahart, er 
unterscheidet sich aher durch ganz glatte Blätter und kürzere 
Bracteen; hinsichtlich der Verästelung nähert sich dieser Affo- 
dill wiederum dem A. crelicus Lam. , der aher rauhe Blätter, 
sehr kurze Bracteen und gelbe Blüthen besitzt. [A. tenuior 
Bieh. könnte auch hierher gehören. In Aserbeidshan von 
S z o v i t s gesammelt. 

5. A. creticus Lam. encycl. bot. I. p. 152. Im Gun- 
delsh. Herbar als Asphodelus creticus luteus serotinns pa- 
tulus folio aspero. 

6. A. prolifer Bieb. fl. taur. cauc. I. p. 280. Von K. 
Schmidt und "Wilhelms aus Grusien erhalten. 

II. Eremurus Bieb. fl. taur. cauc. III. p. 269. 

7. E. caucasicns Stev. in Nonv. mem. de la soc. d. nat. 
de Mose. III. p.96. t. 6. In den schirwan'schen Steppen sehr 
häufig auf Molasse und Kalk tertiären Ursprunges, 700 — 
1200' hoch. Aus Grusien von Wilhelms und K.iSchmidt 
erhalten, in der Krim von Rogner gesammelt. Aus den 
büschelförmigen Würz elknollen dieser Art bereitet man in ganz 
Transkaukasien ein Mehl, was hauptsächlich die Schuhmacher 
zum Ankleben benutzen, aber auch von den Eingebornen des 
kaukasischen Gebirges zu den sogenannten Kleisterverbänden 
gebraucht wird. Obwohl ich selbst gesehen habe, dass ein 
solcher kaukasischer Kleisterband — denn er wird noch da 
angewendet, wo wir bei uns durch die Nadel allein Annähe- 
rung der beiden getrennten Hautränder erlangen — weit halt- 
barer ist, als ein europäischer, so ist es mir doch noch nicht 
gelungen, von dem mitgebrachten Material einen gleichen Klei- 
ster zn erhalten. Man nennt in Transkaukasien die Pflanze 
und den Kleister Tschcvisch. 263 Sinilaceae. 

Noch unnatürlicher sind die Smilaceen der Autoren, da 
hier eine Menge der verschiedenartigsten Pflanzen hauptsäch- 
lich deshalb zusammengestellt sind, weil man sie nirgends 
sonst unterbringen konnte. Fast jeder Autor hat der Fami- 
lie einen andern Umfang gegeben, ein Beweis, wie wenig die 
gewöhnliche Zusammenstellung im Allgemeinen genügen musp. 
Endlicher und mehre andere Botaniker schliessen einige 
Geschlechter, welche mit den uäsphodeleen gegliederte Blii- 
thenstiele und eine schwarze, krustige Saamenschale besitzen, 
den udsphodeleen oder, wo diese mit den Liliaceen verbun- 
den sind, den letzteren an, aber schon der erste Blick auf 
die Endlicher'sche Gruppe der Asparageae (gen. plant, 
p. 150.) erkennt eine Unnatürlichkeit , da Eustrephus R. Br., 
Asparagus L. und Dracaena L. neben einander stehen. 
Am Natürlichsten gruppirt finde ich die Smilaceen, freilich 
noch als Abtheilung der Liliaceen, in Meisner's Genera 
plantarum, obwohl die Gruppe der jisparageue immer noch 
fremde Elemente besitzt. Cordyline Comm. und Dracaena 
Vand. müssen auf jeden Fall aus ihr entfernt werden. Die 
Gruppe der Aspidisircae ist ferner so abweichend, dass sie 
unbedingt zur besondern Familie erhoben werden muss. Im 
Allgemeinen habe ich hier in Betreff der Ausdehnung Meis- 
ner's Smilaceen zu Grunde gelegt. 

Bei so verschieden zusammengewürfelten Elementen ist 
es auch schwierig, etwas Bestimmtes über die geographische 
Verbreitung zu sagen; ich beschränke mich daher nur auf 
die Gruppen , welche Repräsentanten der orientalischen Flor 
besitzen. Die Spargelarten, deren man bis jetzt gegen 70 
kennt, kommen nur in der alten Welt vor, und zwar vor- 264 

herrschend in den wärmeren Ländern der gemässigten Zone : 
in den Ländern auf beiden Seiten des Mittelmeeres, im Orient 
und im südliehen Sibirien ; ferner auf der Siidhälfte : auf dem 
Kap (hier allein 18 Arten), in Ostafrika und auf den Maska- 
renen. Aus den nördlichen Leandern des Orientes kannte man 
bis jetzt 6 Arten, zu denen ich noch 2 durch meine beiden 
Reisen hinzufügen kann; eben so viel habe ich aber nicht 
gefunden, die andere Reisende gesehen haben. Deutschland 
besitzt nur 4 Arten, und zwar 3 mit dem Oriente gemein- 
schaftlich. A. ofßcinalis L. wächst weniger in den Niede- 
rungen, sondern hauptsächlich auf den steppenartigen Vor- 
höhen im Norden und Süden des Kaukasus. A. verticilla- 
tus L. und A. tricarinatus DC. ranken sich am kleinern 
Gesträuch, an Zäunen und Gebüsch empor, und A. mari- 
timus Pall. und P. acutifolius L. lieben sandige Stellen am 
Meere. Die 30 Parideen vertheilen sich nach den Ge- 
schlechtern auf Nordamerika, wo allein 21 wachsen, auf das 
Kap, auf Europa und Asien. In den nördlichen Ländern des 
Orientes wachsen 2, in Deutschland nur 1,'von jenen beiden 
verschiedene Art. Ich fand nur P. incompleta Bieb. , die in 
Wäldern wächst. Yon den 50 und einigen Convallariaceen 
wachsen 3 auf der Südhälfte der Erde , und zwar 2 in Brasi- 
lien, 1 auf Vandiemensland; alle anderen vertheilen sich auf 
Europa, Asien, und zwar von Sibirien bis Ostindien, und auf 
Nordamerika. Aus dem nördlichen Orient kennt man bis jetzt 
8 Arten, von denen auch Deutschland 5 besitzt. Ausser die- 
sen hat unser Vaterland aber nur noch eine Art. Ich habe 
von beiden Reisen 5 mitgebracht, von denen eine zwar noch 
nicht beschrieben ist , aber nur verkannt wurde. Alle lieben 
schattige Stellen, und wachsen daher vorherrschend im Ge- 
büsch auf Vorhöhen, weniger in Hochwäldern. Die ranken- 
den Smilaceen kommen hauptsächlich in den wärmeren und 265 

heissen Ländern Amerika' s vor; iii Neiiholland und den be- 
nachbarten Inseln wachsen 12 auf 4 Geschlechter verthcilte 
Arten , während Ostindien 24 , China 3 , Vorderasien 2 , das 
südliche Europa 3, Nordafrika 1, die Azoren 2 und die Mas- 
karenen 1 Art besitzen. Deutschland hat nur am adriatischen 
Meere 1 Art. Beide Arten, die ich im Oriente fand, kom- 
men in Hecken, Zäunen und im Vorgebüsch vor, und machen 
diese in der Regel undurchdringlich. Von den 12 Rusceen 
wachsen 2 auf dem Kap, 2 in Amerika, 1 auf den Kanaren, 
alle übrigen hingegen in Südeuropa und in den nördlichen 
Läudern des Orientes, in denen alleiu man bis jetzt 4 aufge- 
funden hat; 2 wachsen jedoch auch in Grossbritannien. Von 
den 3 Arten, die ich aufgefunden habe, wachsen R. Hypo- 
glossum L. und R. HypopTiyllum L. in Bergwäldern, R, 
aculeatus L. mehr in Wäldern der Ebene, überzieht jedoch 
auch an der Küste des schwarzen Meeres weite Strecken. 

Erste Gruppe. 
Asparageae Endl. gen. pl. p. 150. 

Asparagus L. cod. No. CDXX. 

1. A. tenuifolius Lam. fl. frauc. III. p. 173. Aus der 
Umgegend von Brussa durch Dr. Thirke gesammelt. 

2. A. officinalis L. cod. No. 2460. In Tartarisch - Gru- 
sien auf Kalk-, Mergel- und Trachytboden, 500—1200' 
hoch, in Russisch -Armenien auf basaltischem Boden, c. 2700'. 
Aus Grusien von Wilhelms erhalten. 

ß. Serotinus Wierb. in Rchb. icon. fl. Genn. et Helv. 
X. i. 1123. (968.) Von Karl Schmidt aus Grusien er- 
balten. 

3. A. vcrticillaius L. cod. No. 2472. Am kaspischen 
Meere in Daghestan auf Molassenboden, 30 — 150' hoch. Aus 
Grusien und aus der Krim erhalten. 266 

4. A. tricarinatas Dec. iu Red. Lil. t. 45 f. Auf seeim- 
därem Kalk und Mergel im Gau Artanudsh, c. 2500" hoch. 
Aus Grusicn von Wilhelms erhalten. 

5. A. inaritimus Pall. Reis. n. d. südl. Statth. II. p. 329. 
In Grusien von K. Schmidt gesammelt. 

6. A. acutifolius L. cod. No. 2467. Iu Böjükdereh am 
Bosphor auf tertiärem Kalk und Mergel, 59 — 300' hoch. 

Zweite Gruppe. 
Parideae Meisn. gen. pl. I. p. 403. 
I. Paris L. cod. No. DLIV. 
1. P. incompleta Bieb. 11. taur. cauc. I. p. 106. Auf 
Molasse uud Kalk in Karthli, c. 2000' hoch. 

Dritte Gruppe. 
Convalliariaceae. 

Plantae herhaceae; Flores axillares tubulosi, aut campa- 
nulati, raceiuum terminalem referentes. 

II. Poly gonatum Desf. in Ann. du Mus. IX. p. 48. 

1. P. multifloruin (Convallaria) L. cod. No. 2481. Aus 
der Umgehung von Brussa durch Dr. Thirke erhalten. 

2. P. polyantheiiiuiii (Convallaria) Bieb. fl. taur. cauc. 
III. p. 272. Aus Talysch von K. Schmidt erhalten. 

3. P. latifoiium {Convallaria) Jacq. 11. austr. p. 18. 
t. 232. 

ß. Pedunculis glabris; unterscheidet sich von der Haupt- 
art nur durch die unbehaarten Blüthenstiele. Im allgemeinen 
Herbar zu Berlin befindet sich ein Exemplar , wo die Pedi- 
cellen weit länger als die Bliithen sind. Von P. glaberri- 
mum C. Koch weicht P. latifoiium (Conv.) Jacq. durch 
weit härtere Blätter ab, deren Brcitendurchinesser ausserdem 
wenigstens den der Hälfte der Länge beträgt , während bei 26? 

jenem die Blätter 2 1 /a — 3 Mal länger als breit sind. In Gru- 
sien von Wilhelms gesammelt. 

4. P. glalberrimum C. Koch; Canlis angulatus, 9 — 12- 
phyllus; Folia elliptica, nervosa, subtus glaucescentia, bre- 
viter petiolata; Pedunculi 1 — 2-flori, erecto -horizontales; 
Flores horizontales nee cernui, 9 lin. longi, triplo angustio- 
res quam longi; Filamenta supra medium tubo adnata, pau- 
lulum stylo et perigonio breviora. Steht dem P. ofßcinalc 
All. am Nächsten, unterscheidet sich aber hinlänglich durch 
die knrzgestielten Blätter und durch grössere Blütheu, die kei- 
neswegs an der Spitze behaart sind. P. latifolium (Conv.) 
Jacq. ist in der Hauptart am Steugel und an den Bliithen- 
stielen behaart und besitzt härtere und breitere Blätter. Aus 
Grusien von K. Schmidt erhalten. Im Kreise Elisabeth qpjal 
im Gebirge auf Porpliyrboden, c. 3500' hoch. 

5. P. verticillatuin (Convallaria) L. cod. No. 2479. In 
der Krim von Rogner gesammelt. 

Vierte Gruppe. 
Rusceac. 

Suffrutices sempervirentes, ramulis foliaceo-dilatatis, mar- 
gine vel medio floriferis; Folia squamaeformia. 

III. Ruscus L. cod. No. MCCLIV. 

6. R. aculeatus L. cod. No. 7524. In Imerien und Min- 
grelien auf Porphyr, Kalk und angeschwemmtem Boden sehr 
häufig; an der Küste des schwarzen Meeres im Paschalik 
Trebisond auf Augitporphyrgerölle. 

7. R. Hypoglossiun L. cod. No. 7526. Aus der Umge- 
gend von Brussa durch Dr. Thirke erhalten. 

8. R. Myiiophylluin L. cod. No. 7525. Im Gaue Risa 
des politischen Gebirges auf Augitporphyr, 3500' hoch. Auf 


268 

dem Nakerale in Imcrien, auf Kalk secuiidäreii Ursprunges, 
c. 4000' hoch. 

Fünfte Gruppe. 
Smilaceae verae. 

Suffrutices scandentes aut radicantes ; Folia nervosa ; 
Flores axillares, raro terminales. 

IV. Smilajc L. cod. No. MCCXXXII. 

9. S. excelsa L. cod. No. 7438. Sehr häufig in der Um- 
gebung von Konstantinopel auf tertiärem Mergel und Kalk, 
50 — 600' hoch. Bei Trebisond auf Augitporphyr, 20 — 
1000' hoch. In Mingrelien und Imerien auf Kalk und Por- 
phyr bis zu 1500' Höhe. 

10. S. aspera L. cod. No. 7437. Mit der vorigen Art 
und unter gleichen Verhältnissen bei Konstantinopel und Tre- 
bisond. Dioscoreae. 

Man kennt bis jetzt über 100 Dioscoreen , die mit we- 
nigen Ausnahmen in den heissen Ländern Amerika's , Ost- 
indiens und dessen Inseln wachsen. Einige kommen in Japan 
und vielleicht in China, ein Paar im südlichen Ostafrika uud 
eben so viel im Oriente vor. Von den letzteren breitet sich 
die eine durch das südliche Europa aus und wächst selbst 
noch an Zäunen und im Gebüsche im Süden Deutschlands» 

Tamus L. cod. No. MCCXXXI. 
1. T. communis L. cod. No. 7435. Bei den Herkules- 
bädern im Banate; auf deu ersten Höhen im Nordost des un- 
tern Kaukasus in Tartarisch-Grusien auf Mergel und Por- 
phyr, c. 1500' hoch. Im Kaukasus ohnweit der Rionquellen 
auf Porphyr, Thonschiefer und Urgestein, c. 5500' hoch. 


269 

2, T. cretica L. cod. No. 7436. Im Gundelsh. Heibar 
als Tamnus trißdifolio ex Ponto. Typliaceae DC. bot. gall. p. 482. 
Von den 16 Tgphaceen wachsen nur 3 auf der Süd- 
hälfte der Erde, und zwar in der neuen Welt, 2 in Neuholland, 
1 kommt in Aegypten und 1 in Ostindien vor, alle übrigen 
gehören der gemässigten Zone, aber keineswegs den wärme- 
ren Ländern derselben an. Im Allgemeinen sind es dieselben 
Arten, die in der neuen und alten AVeit, so wie in Asien und 
Europa wachsen. Iu den nördlichen Ländern des Orientes 
hat man bis jetzt 4 Arten aufgefunden; diese kommen aber 
auch zu gleicher Zeit in Deutschland vor, was aber ausser- 
dem noch 4 besitzt, so dass die Gesammtsumme 8 beträgt. 
Alle Typhaceen und auch die des Orientes lieben Sümpfe, 
Teiche und überhaupt mehr stehende Gewässer. 

I. Sparganium L. cod. No. MCXXXVII. 

1. S. ramosum Huds. fl. augl. ed. 2. p. 401. Aus der 
Krim von Rogner erhalten. 

II. Typha L. cod. No. MCXXXVI. 

2. T. minor Sm. engl. bot. t. 1457. In Grusien von Wil- 
helms gesammelt. 

3. T. latifolia L. cod. No. 7045. In den Sümpfen und 
Teichen Grusiens, der kaspischen Provinz und am untern Ku- 
ban, so wie auf der Halbinsel Taman. 

4. T. angnstifolia L. cod. No. 7046. In und an Teichen 
und Seen Grusiens und Kaspiens; im Gaue Pcnnek. 

270 Aroideae Rob. Br. prodr. p. 333. 

Ueljer 300 Aroideen kennt man bis jetzt, findet sie 
aber nur vorherrschend unter den Tropen und in den wärm- 
sten Ländern der gemässigten Zone. Am Reichsten ist un- 
bedingt Ost- und Hinter -Indien und deren Inseln, obwohl 
auch das heisse Amerika sehr stark vertreten und allein fast 
1 / s der Gesammtsumme besitzt. Die Südhälfte der alten Welt 
scheint bis jetzt, wo sie freilich nur noch sehr wenig bekannt 
ist, sehr arm an Aroideen zu seyn; aus dem heissen Afrika 
kennt man nur 8, vom Kap sogar nur 1 Art, und eben so 
viele von den Maskarenen. Auch Neuholland zähltj nur 8 
Arten. Japan, China, der Orient und die Länder am Mittel- 
meere besitzen fast nur aus der Gruppe der Dracwnculineen 
und Lemnaceen zahlreiche Repräsentanten, und sind sonst 
nur noch durch 1 xArt aus der Gruppe der Callecn und 1 aus 
der der Acoreen vertreten. Im nördlichen Oriente hat man bis 
jetzt 9 Aroideen beobachtet, von denen jedoch 2 noch nicht 
in Deutschland aufgefunden sind; 3 besitzt hingegen Deutsch- 
land , die dem Oriente nicht fehlen. Von den 3 Aroideen, 
die ich im Oriente gesammelt, kommt Lemna trisulca L., 
wie bei uns, auf der Oberfläche meist stehender Gewässer 
vor, während Arum Orientale Bieb. Vorhöhen liebt, Dra- 
cunculus vulgaris Schott aber in Bergwälderu wächst. 

Erste Gruppe. 
I<eiimaceae Dub. bot. gall. I. p. 533. 
I. Lemna L. cod. No. MCXXXV. 
1. TU. trisulca L. cod. No. 7040. In Teichen Grusiens. 271 

Z w e i t e G r u p p e. 
Euaroideae Endl. gen. pl. p. 235. 

II. Ar um Schott Metel. 

2. A. Orientale Bieb. fl. taiir. cauc. II. p. 207. Die 
Reichenbach'sche Abbildung- '(icou. fl. Germ, et Helv. VII. 
f. 9.) möchte wohl va\t A.byzantinum (Clus.hist.IV. p.LXXIII. 
c. fig.) zu identificiren seyn, da die Blätter der kaukasisch - 
krimscheu Pflanzen mehr lanzettförmig und fast drei Mal so 
laug als breit, aber nicht deltaförmig sind. Aus der Krim 
von Rogner erhalten. 

- III. Dracunculus Schott Metel. 

3. ». vulgaris Schott Metel. I. p. 17. Von Dr. Thirke 
aus der Umgebung von Brussa erhalten. Blltomeae Rieh. Mem. du Mus. II. p. 365. 
Von den 7 Butomeen wachsen 4 im heissen Amerika, 
2 in Ostindien und die siebente , welche auch im Oriente und 
in Deutschland vorkommt, zieht sich von Portugal durch ganz 
Europa, Mittel- und Nordasien bis nach Kamtschatka hin- 
durch. 

I. Butomus L. cod. No. DLIII. 

1. B. uinltellatus L. cod. No.2391. Aus der Umgebung 

von Brussa durch Dr. Thirke und ausGrusien von K.Schmidt 

und Wilhelms erhalten. In stehenden Gewässern der eri- 

wan'schen Ebene auf beiden Seiten des Araxes, c. 2700' hoch. Alismateae Bich. in Mem. du Mus. II. p. 365. 

Man kennt bis jetzt c. 30 AHsmateen, die ohne Aus- 
nahme das Wasser lieben. Das warme Amerika scheint am 272 

Stärksten repräsentirt zu seyn, denn es kommen daselbst 
einige und 20 vor; Nordamerika zählt deren aber auch 12. 
Ostindien besitzt gegen 10 Alismateen, von denen jedoch 
mehre zu gleicher Zeit in Hinterindien und China wachsen 
mögen. Aus dem heissen Afrika kennt man bis jetzt nur 2, 
aus Neuholland 1 Art. Europa ist ziemlich, reich an Alis- 
mateen, da daselbst 9 vorkommen; Asien und namentlich der 
Orient ist ärmer, denn in den von mir durchreisten Ländern 
hat man bis jetzt nur 3 Arten aufgefunden. 

I. Alisma L. cod. No. CDXCVIII. 
1. A. Plantago L. cod. No. 2625. In Grusien häufig in 
Gräben und Bächen; aus der Umgegend von Brussa durch 
Dr. Thirke erhalten. «Flincagineae Rieh. Ann. du Mus. II. p. 365. 

Die einige und 20 Arten dieser Familie lieben sumpfige 
und feuchte Stellen uud besitzen zum Theil die grosse Ver- 
breitung durch alle Länder der gemässigten Zone auf der 
nördlichen Erdhhälfte. Andere sind auf einzelne Gegenden be- 
schränkt; so wachsen 6 nur in Neuholland, 5 nur in bestimm- 
ten Ländern Mittel- und Süd-, 2 Nordamerika^ uud 1 nur 
auf dem Kap. Aus dem Oriente kannte man bisher nur 2; 
ich habe noch 2 neue hinzugefügt, so dass die Gesammtzahl 
4 beträgt. Iu Deutschland kommt neben den beiden ersten 
noch eine dritte vor. 

Triglochin L. cod. No. CDXCI. 

1. T. palnstre L. cod. No. 2608. Auf sumpfigen Stellen 
Gnisiens. 

2. T. Roegneri C. Koch; Glaberrimum, subbulbosum; 
Folia canaliculata, tertia parte scapo (sine spicä) minora, 273 

erecta; Scnpus bi tripedalis, compressiusculus , fistulosus; 

Spica inaequalis, iuferne remotior; Sepala oblonga; Ovarinm 
ovatum, deniqiie oblongo- lineare, sextuplex; Stigmata 6, pa- 
tellam planam referentia, ovata. Unterscheidet sich von T. 
maritimum L. hauptsächlich durch den Stengel und durch 
die Narben; der erstere ist bei genannter Pflanze auf der ei- 
nen Seite riiineuförmig, auf der andern konvex, die anderen 
hingegen sind abstehend und haben eine dreieckige oder lan- 
zettförmige Gestalt; erst später (während der Fruchtreife) 
schlagen sie sich zurück, und zwar von der Mitte aus. Wie 
Reichenbach übrigens von T. maritimum L. (icon. fl. Germ, 
et Helv. YII. f. 92. 93.) die Narben abbildet, habe ich sie an 
keinem der von mir untersuchten Exemplaren gefunden. Aus 
der_ Krim von Rogner erhalten. 

3. T. Ani C.Koch; glaberrimum , subbulbosum; Folia ca- 
naliculata, denique ex medio recurva, scapo (sine spica) mi- 
nora aut eum aequantia; Scapus compressus, 5 — 9-pollica- 
ris, flexuosus; Spica interrupta, multiflora; Sepala oblonga, 
subobliqua; Ovarium sextuplex, ovatum; Stigmata 6, patel- 
lam horizontalem formantia , 3 — 5 crenulata. Unterscheidet 
sich von dem weit grössern X. maritimum L. durch die ge- 
kerbten Narben. Auf einer Arpatschai- Insel bei den Ruinen 
der alten armenischen Hauptstadt Ani. JVajadeae. 

Einige und 60 Wasserpflanzen, die zum Theil selbst die 
verschiedenen Meere bewohnen, und wohl auf der ganzen Erde 
zerstreut sich vorfinden. Die der süssen Gewässer scheinen 
mehr der gemässigten Zone der nördlichen Erdhälfte anzuge- 
hören, und namentlich kennt man aus Europa und Nord- 

22r Bd. 3s Heft. 18 274 

amerika die meisten Arten. Viele Najadeen scheinen eine 
grosse Verbreitung zu habeu. Aus dem nördlichen Oriente 
kennt man bis jetzt 13 Arten, von denen ich nur 5 aufge- 
funden; alle diese und ausserdem noch 17, also die Hälfte 
aller Najadeen, wachsen in Deutschland. 

I. Zannichellia L. cod. No. MCXXIX. 

1. SB. palustris L. cod. No. 7027. 

ß* Major Boenn. in Rchb. icon. fl. Germ, et Helv. 
VII. f. 24. In fliessenden Bächen Grusiens. 

y. Repens Boenn. in Rchb. icon. fl. Germ, et Helv. 
VII. f. 20. In einem Sumpfe bei Artahan, c. 5000' hoch. 

II. PotamogetonL. cod. No. CLXXXVII. 

A. Reterophylli Koch syn. ed. 2. p. 774. 

2. P. natans L. cod. No. 1034. In Grusien in Seen nnd 
Teichen nicht selten. 

B. Chloephylli Koch syn. ed. 2. p. 779. 

3. P. acutifolius Lk. in R. et S. syst, \eget. p. 513. 
Rchb. icon. fl. Germ, et Helv. VII. p. 44. Aus Grnsien vou 
Wilhelms erhalten. 

C. Coleophylli Koch syn. ed. 2. p. 780. 

4. P. pectinatus L. cod. No. 1041. 

ß. Dichotomus Wallr. sched. crit. p. 68. Rchb. icon. 
fl. Germ, et Helv. VII. f. 31. 

Aus Grusien von Wilhelms erhalten. In den ersten 
Bächen des Terek im Kaukasus, c. 5500' hoch. 

5. P. marinus All. fl. pedem. I. p. 240. Rchb. icon. fl. 
Germ, et Helv. VII. f. 27 — 29. Da Linne das Meer als 
den Standort seiner so genannten Pflanze angiebt, diese, auch 
nach Allioni, aber nur in süssen Wassern vorkommt, so 
möchte es sehr zweifelhaft seyn, dass die Allioni'sche 275 

Pflanze mit der Linne'schen identisch wäre. Besser thäte 
man freilich, den Linne'schen Namen ganz fallen zu lassen 
und die Art lieber nach Allioni P. Allionei zu nennen. In 
den Seen Grusiens ziemlich häufig. Orchideac. 

Die Zahl aller bis jetzt bekannten Arten dieser inter- 
essanten Familie mag (nach Ausschliessung der 4 durch 3- 
fächrigen Fruchtknoten ausgezeichneten Apostasieen Java's und 
Nepal's) wohl 2000 betragen. Von ihnen sind gewiss wenig- 
stens die Hälfte (hauptsächlich die 3 ersten Gruppen der 31a- 
laarideen, Epidcndreen und Vandeen) Epipliytcn und selbst 
Avohl Schmarotzer, während die übrigen zum grossen Theil 
Scheinknollen oder büschelförmige Wurzeln besitzen. Einige 
der letzteren sind auch Wiirzelsehmarotzer. Die Epiphyten 
gehören fast nur den Tropen und zwar hauptsächlich Ame- 
rika's und der Inseln des indischen Archipel's an, während die 
Landpflanzen vielleicht zur Hälfte und mehr ausserhalb der 
Tropen vorkommen. Mit Ausnahme der der nördlichen ge- 
mässigten Zone angehörigen Orchideen ist das Vorkommen 
der einzelnen Arten ein sehr beschränktes, und selbst in Ame- 
rika und auf den Inseln des Archipels scheinen sie nur strich- 
weise vorzukommen. Die Malaxideen wachsen vorzugsweise 
(über 3 / 8 ) im indischen Archipel , die Epidendreen und Van- 
deen (fast zur Hälfte) hingegen im heissen Amerika. 

Was die 3 Gruppen der Landpflanzen betrifft, so wachsen 
fast 1 / z devOphrydeen in Südafrika, J / 5 aber erst in Europa. 
Von den Limodoreen hat Nenholland fast y s , g anz Austra- 
lien, d. h. mit Einschluss der ostiudischen Inseln, hingegen 
die Hälfte, während man auf das heisse Amerika mehr als 

18* 216 

!/ 4 rechneu kann; fast eben so viel kommen auf der nördli- 
chen gemässigten Zone vor, doch so, dass in Nordamerika 
die Unterabtheilung der Arethuseen, in Europa die der Neot- 
tieen vorherrscht. Die 20 Cypripedieen sind hauptsächlich 
auf Sibirien , Nordamerika und Brasilien vertheilt. 

Aus dem Orient kennt man bis jetzt 78 Arten, also ohn- 
gefähr den 26ten Theil, in Deutschland hingegen 63, mithin 
den 32ten Theil. Dort und hier sind hauptsächlich die Ophry- 
deen vertreten; von diesen wachsen in den nördlichen Län- 
dern des Orientes 60, in Deutschland aber 43. Von dem Ge- 
schlechte Orchis Rieh, besitzen jene allein 36, dieses 19 Ar- J 
ton. Limodorecn kennt man bis jetzt nur 17 in den nörd- 
lichen Ländern des Orientes, in Deutschland hingegen 19. 
Von den Cypripedieen haben beide nur Cypripedium Calceolus 
L. Die Zahl der von mir aus den mehrmals näher bezeich- 
neten Ländern des Orientes nach Deutschland mitgebrachten 
Orchideen beträgt 56 ; es sind mir demnach 22 Arten ent- 
gangen, die andere Reisende gefunden haben. Umgekehrt 
habe ich aber 27 Arten, die zum Theil ganz neu sind, zum 
Theil im Oriente noch nicht beobachtet waren. Deutschland 
besitzt 41 Orchideen mit dem Oriente gemein, es hat dem- 
nach 22 eigenthümlich. Umgekehrt hat aber der Orient 35 
Arten, die in Deutschland nicht wachsen. 

Was das Vorkommen der von mir im Oriente beobachte- 
ten Orchideen anbelangt, so lieben sie sämintlich einen gu- 
ten und humusreichen, zum Theil sogar feuchten und selbst 
sumpfigen Boden. Auf trockenen Stellen, aber dann doch 
wieder im Schatten des Chrisldorns, des Granatstrauches und 
anderer auf der kaspischen Ebene dürftig wachsender Sträu- 
cher, sah ich nur Anacamptis pyramidalis [Orchis) L., ß. 
asiafica und y. oblonga Desf. Auf feuchten Wiesen kommt 277 

Ochis cassidea Bieb. , O. incamata L. , O. iberica Stev., 
O. laxiflora Lara., ferner (raelir im Hochgebirge) O. tnacu- 
lata L., O. leptophylla C. Koch und O. saccifera Brongn. 
vor, während in Wäldern Orchis Jluvcscens C. Koch, O. 
tenuifolia C. Koch, O. maculata L., O. lancibructea C. 
Koch, O. affinis C. Koch, Platanthcra bifolia (Orchis) 
L , P. virescens (Orch.) Zollik., Epipactis atrorubens (Sc- 
rapias) Hoffm., K. microphylla Ehrh , Cephalanlhera ru- 
bra (Serapias) L., C. ensifolia (Serapias) Sm., C. pallens 
Rieh., Neottia nidus uvis (Ochrys) L. (auf Bucheuwurzeln), 
Limodoru/H abortivum (Orchis) L. (ebenfalls) und Goo- 
dyera repens (Satyrium) L. wachsen. Mehr im Gebüsch 
findet man: Orchis tephrosanthos Vill., O. militaris L., 
Himantoglossum formosum (Orchis) Bieb. iiud Ophrys 
bremifera Sfev. Auf Matten des Hochgebirges sammelte ich: 
Orchis sphaerica Bieb., O. globosa L., O. taurica Lindl., 

0. Traunsfeineri Saut. , O. triphylla C. Koch , (hiugegeu 
mehr iu Felsspalten) Spiranthes spiralis (Satyrium) L., 
der niederen Kalk- und Mergelhöhen endlich: Orchis Morio 
L. ß. caucasica, O. mascula L., Gymnadenia conopsea 
(Orchis) L. und G. comigera Rchb. 

Erste Gruppe. 
Ophrydeae Koch syn. ed. 2. p. 788. 

1. Orchis Rieh, annot. de Orch. europ. p. 25. Koch syn. 

ed. 2. p. 788. 
A. Herorchis Lind. orch. pl. p. 266. 
1. O. militaris L. cod. No. 6816. ß. grandiflora; Folia 
oblonga , erecto - patula , infera ex apice recurvula ; Bracteae 
uninerves, lanceolatae, floribus aequilougae; Sepala 3 exte- 
riora majora, omuia galeam formantia, oblonga; Labium 
magnum , trilobum, laciniä media ex basi angusta, obeordata, 278 

crenulätä; lateribus latis abbreviatis , calcare longius , sed ger- 
mine breyius. Steht allerdings der 0. longibracteala Bi- 
voua und O. fusca Jacq. nahe, unterscheidet sith aber von 
beiden durch die fleischfarbenen Blüthen und durch eine an- 
dere Form der Lippe. Von Wilhelms aus Grusien und von 
Rogner aus der Krim erhalten. 

2. O. maxima C. Koch in Linn. XIX. p. 14. Von Dr. 
Thirke in der Umgebung von Brussa gesammelt. 

3. O. galeata Lam. dict. bot. IV. p. 593. Möchte doch 
von O. militaris L. zu trennen und selbstständige Art seyn, 
denn die beiden Abschnitte des Mittellappens stehen gespreizt 
auseinander und sind gleich breit, obwohl nicht einnervig. 
Auch ist die Aehre schlaffer. Hierher möchte wohl O. pun- 
ctulata Stev. in Lindl. orch. pl. p. 273. gehören. Auf den 
Vorhöhen des untern Kaukasus im Kreise von Elisabethopol, 
c. 800 — 1500' hoch, auf tertiärem Gestein und Porphyr; im 
nördlichen Daghestan auf tertiärem Kalk. 

4. O. longicruris Lk. in bot. reg. t. 375. Aus der Um- 
gegend von Brussa von Dr. Thirke gesammelt. 

5. O« tephrosantjios Vi 11. 11. d. Dauph. II. p. 32. Auf 
den Vorhöhen des untern und obern Kaukasus auf tertiärem 
Gestein, 500 — 2000' hoch. In der Krim von Rogner ge- 
sammelt. 

6. ©. taurica Lindl. orch. pl. p. 271. Die kaukasischen 
Exemplare der O. variegata All., die hierher gehören, un- 
terscheiden sich von den deutschen Pflanzen durch die läng- 
liche und selbst pyramidale Form der Aehre; allein mau fin- 
det auch bei uns, und zwar vorherrschend im Gebirge,, Exem- 
plare, die auch diese Eigenthümlichkeiten der O. taurica be- 
sitzen. Lindley zieht als Synonym Bieberstein's O. 
pyramidalis hierher, was, wie man namentlich ans dem 
3. Bande der Flora taurico-caucasica ersieht, durchaus im* 2T9 

richtig ist. Auf jeden Fall sah Lindley in Prescott's 
Herbar ein Exemplar unserer Abart. Auf den Vorhöhen des 
untern Kaukasus im Elisabethopoler Kreise auf Porphyr und 
tertiärem Gestein, 1000 — 2000' hoch. 

ß. Folia infcra ovata. Ebendaselbst. 

7. O. aciuninata Desf. fl. atl. II. p. 318. t. 247. Aus 
der Umgebung von Brussa durch Dr. Thirke erhalten. 

8. O. sphaerica Bieb. fl. taur. cauc. II. p. 362. Auf dem 
pontischen Hochgebirge auf Urgestein, 6000 — 8000' hoch. 
Auf dem Kaukasus auf Urgestein und Porphyr, 5000- — 6000' 
hoch. 

9. O. globosa L, cod. No. 6809. Mit der vorigen Art auf 
dem pontischen Hochgebirge. 

10. O. rubra Jacq. icon. rar. I. t. 183. Lindl, orch. pl. 
p. 266. O. papilionacea Koch syn. ed. 2. p. 792. Mut. fl. 
franc. t. 65. f. 488. Von Dr. Thirke aus der Nähe von 
Brussa erhalten. 

11. O. cassidca Bieb. 11. taur. cauc. III." p. 600. O. fra- 
grans Poll. in Rchb. fl. exe. p. 124. Gris. spie. fl. Rum. et 
Bith. II. p. 358. Grisebach citirt als Abbildung, aber von 
ihm nicht gesehen, die letzte Tafel in Pollini's Elementen; 
ich finde diese aber unter den vielen zum ersten und zweiten 
Bande gehörigen, des mir nur in italienischer Sprache be- 
kannten Werkes durchaus nicht. Ans Grusien von Wilhelms 
erhalten. 

12. O. rariflora C. Koch in Linn. XIX. p. 13. Steht 
allerdings der O. Morio L. nahe, unterscheidet sich aber durch 
schlankere Bliithenlheile. Der an der Basis nicht ausgeran- 
dete Sporn besitzt die Länge des Fruchtknotens, während 
aber die weit schmäleren und einnervigen Deckblätter um die 
Hälfte kürzer sind. Ausserdem ist die Lippe tiefer gespalten 280 

und der mittlere Lappen überragt die seitlichen beträcht- 
lich. In der Umgegend von Brussa von Dr. Thirke ge- 
sammelt. 

13. O. Morio L. cod. No. 6813. 

ß. Caucasica C.Koch; Bracteae inferiores 3 — önerves 
ecoloratae; Lobus intermedius latissimus, emarginatus la- 
teralibus paululum altior. Unterscheidet sich von der eu- 
ropäischen Form durch die angegebenen Merkmale, und 
möchte doch vielleicht eigene Art seyn. Zu O. longi- 
cornis Desf., die sich durch die anders gefärbte Lippe aus- 
zeichnet, gehört die kaukasische O. Morio, wie Lindley 
fragweise hinstellt, auf keine Weise. Eben so möchte O.picta 
Lois. , wenigstens nach einem von Boissier dem Berliner 
Herbar mitgetheilten Exemplare, eher zu O. Morio L., als 
zu O. longicornis Desf., wohin sie ebenfalls Lindley ge- 
stellt haben will, gehören, insofern sie nicht selbst eine gute 
Art darstellt. Auf den ersten Mergel- und Kalkhöhen Grusiens 
von 500 — 2000' H. ziemlich gemein; ebendaselbst inDaghestan. 

D. Mascula Lindl. orch. pl. p. 259. 

14. O. mascula L. cod. No. 6814. 

ß. Graciliflora C. Koch in Linn. XIX. p. 13. Der 

schlankere Fruchtknoten und die im Yerhältniss zur Hauptart 
kleinere Blüthe giebt der Pflanze ein von der Hauptart ab- 
weichendes Ansehen. Auch scheinen die Blätter am untern 
Theile des Stengels länger und schmäler zu seyn und laufen 
fast in einen Stiel aus. Weiter oben bestehen sie nur ans 
eng anliegenden Scheiden. Dieselbe Abart sammelte ich übri- 
gens auch bei Jena ; ferner sah ich Exemplare aus Schott- 
land von Dr. Klotzsch und vom Harz durch Junghuhn 
gesammelt. Aus der Nähe von Brussa. 281 

15. O. proviucialis Balb. misc. alt. p. 20. t. 2. Aus 

der Nähe von Brussa. 

16. O. fiseudopallens C. Koch in Linn. XIX. p. 13. Un- 
terscheidet sich von O. palten» L. und O. proviucialis Balb. 
durch kleinere Blüthen, aber längere Deckblätter. In der 
Nähe von Brussa von Dr. Thirke gesammelt. 

17. O. flavescens C. Koch ; Tuberculum in apice bilo- 
bum; Folia ex basi caulina approximata, anguste oblonga, in 
petiolum dimidio breviorem attenuata, inferis exceptis, sessi- 
lia, acutiuscula; reliqua distantiora , etiam sessilia, lincaria, 
patula aut erecta; Bracteae oblongo-lauceolatae aut lanceo- 
latae, subtiliter serrulatae, duplo germine longiores, 3 — 5- 
nerves, reticulato-venosae; Flores flavescentes; Labellum tri- 
lobum, aequilongum ac latum : lobo medio brevi sed laterali- 
bus altiori, longitudine germinis ab initio curvati et dimidiae 
bracteae. Steht im Habitus der O. romana Seb. et Maur. 
fasc. rom. I. p. 31. (O. pseudo-sambucina Ten. fl. neap. 
t. 86.) viel näher, als der O. sambucina L., mit der man 
meine Art bis jetzt vereinigt hat. Die erstere hat eine an 
der Basis laxere Aehre und ein anderes Verhältniss in den 
Bliithentheilen. So ist der Fruchtknoten, der übrigens an 
Länge zwei Drittel der Deckblätter erreicht, aufrecht oder 
anfangs abstehend, und krümmt sich erst weiter oben über. 
Er und der Sporn sind länger als die Lippe, die selbst brei- 
ter als lang ist. Ihre beiden Seitenlappen erheben sich auch 
mit dem der Mitte auf gleiche Höhe. Im untern Kaukasus 
in Wäldern auf Trachyt und Porphyr, c. 3000' hoch. Yon 
K. Schmidt aus Grusien und von Rogner aus der Krim 
erhalten. 

18. O. tennifolia C. Koch ; Tuberculum bifidum ; ejus par- 
tes ex apice 2 — 3 radiculis filiformibus instructae; Caulis 282 

pedalis , ex basi tunicis tribus aphyllis inclusus, ex parte in- 
feriori foliis sessilibus anguste ellipticis in petiolum quasi at- 
tenuatis, erectis yestitus, ex parte superiori foliis bracteifor- 
mibus 2 aut 1 obsitus; Bracteae lanceolatae, 3 — önerves, 
reticulato-venosae, iloribus longiores, patentes; Spica brevi- 
ter oblonga, sub - 12 - flora, rubra; Germen patenti - curvatum, 
calcare adscendente multo longius; Sepala inter se aequalia, 
lateralia reflexa. Vielleicbt nur rotbblühende Abart der vo- 
rigen Species. Im Ansehen ähnelt diese Art auch der O. 
taurica Lindl. und der O. patens Desf. , unterscheidet sich 
aber von beiden durch die Lippe. Im untern Kaukasus im 
Kreise Elisabethopol auf tertiärem Boden und auf Porphyr, 
800—1500' hoch. 

19. O. leptophylla C.Koch; Tuberculum elongatum, ex 
apice interdum bilobum; Folia sub -4, distantia, sublinearia, 
inferum latius quidem, sed etiam brevius quam secundum; 
supremum bracteiforme ; Bracteae patentes, 3-nerves, incon- 
spicue reticulato-venosae, vix florem aequantes ; Labellum 
ad basin subito attenuatum, ad apicem latum, 3-lobum: lobo 
medio multo angustiori, ovato -deltoideuni; Calcar descendens, 
curvatum, germin^ duplo brevius; Sepala in galeam conni- 
ventia. Möchte vielleicht 0. iberica Lindl. (0. angustifolia 
Bieb. fl. taur. cauc. II. p. 368.) seyn, unterscheidet sich je- 
doch durch die 3 -lappige Lippe und durch die nicht abste- 
henden, sondern helmartig zusammengeneigten Blumenblätter. 
Was ich unter diesem Namen von Wilhelms erhalten habe, 
steht der O. Traunsteineri Saut, am Nächsten und hat weit 
kürzere Blätter. Auf sumpfigen Hochthälern des Kaukasus 
auf Kalk, c. 3500' hoch; auch in Daghestan. 

ß. haxa; besitzt grössere und schlaffere Blüthen und 
ähnelt deshalb der O. laari/lora Lam. und O, Traunsteineri 
Saut., unterscheidet sich aber von der erstem durch die ver- 


283 

längerteu Knollen, von beiden durch die helmartig vereinig- 
ten Bliithenblätter. Am Bosphor auf Kalk und Mergel, im 
Gaue Pertakrek auf Porphyr- und Kalkboden, c. 3000' hoch. 

y. Longifolia ; unterscheidet sich durch die langen, 
die Aehre erreichenden Blätter und durch die spathelförmig 
breiter werdende Lippe mit lanzettförmigen Mittellappen. Aus 
der Krim von Rogner erhalten. 

20. O. laxiflora Lam. fl. franc. III. p. 405. In der Krim 
von Rogner gesammelt. 

21. O. platychila C. Koch in Linn. XIX. p. 13. Steht 
allerdings der O. laxiflora Lam. sehr nahe, unterscheidet 
sich aber durch 5 — 7nervige Deckblätter; ferner sind diese 
und der Fruchtkoten so lang, als die mit dem Sporne ver- 
einigte Lippe , deren mittelster Lappen kürzer als die seitli- 
chen ist und eine kurze Spitze . aber keinen Ausschnitt hat. 
Von Dr. Thirke aus der Umgebung von Brussa erhalten. 

22. O. saccifera Brongn. in Bor. et Chaub. exped. de 
Mor. bot. t. 30. f. 1. Im Hochgebirge des Kaukasus in den 
Wäldern des Gebietes der Rionquellen auf Thonschiefer und 
Porphyr, c. 5000' hoch. 

23. O. Traunsteineri Saut, in Koch syn. ed. 2. p. 793. 
Im Banate auf Jurakalk. 

24. O. inaculata L. cod. No. 6823. Aus Grusien von 
"Wilhelms erhalten. 

25. O. triphylla C. Koch; Tiiberculum bifidum ; Canlis 
ex basi adscendens , triphyllus, tubulosus ; Folia distantia, infi- 
mum vagiua longiori praeditum, oblongnm; medium oblongo 
lanceolatum; supremum jlanceolatum, reliquis duolnis multo 
minus; Bracteae lanceolatae, 3 — önerves, reticulato -venosae, 
inferiores solae floribns longiores ; Spica inferne distans, cete- 
rum laxiuscula; Labellum latissimum, 3-lobum, crenulatum: 284 

lobo medio augustiori, calcari aequilongum , sed germine pall- 
idum minus. Unterscheidet sich von O. tnaculata L., der 
die Pflanze am Nächsten steht, durch den hohlen Stengel. Im 
Gaue Risa auf Augitporphyr , c. 2500' hoch. 

26. O. affinis C. Koch; Tuberculum angustum, bifidum; 
Caulis 4 — öphyllus, fistulosus ; Folia ad apicem usqne aequi- 
distantia, patula, plurinervia : nervis aeque conspicuis, infe- 
riora latiora, anguste oblonga , superiora lineari-lanceolata, 
decrescentia, sessilia; Bracteae lanceolatae , inferae plerum- 
que horizontales, ceterae patentes, omnes floribus majores; 
Spica inferne laxiuscula; Labellum latum, crenulatum, 3- 
lobum: lobo medio augustiori, oblongo, calcare inflato et ger- 
mine aequilongo minus. Im Habitus der O. incarnata L. 
unterscheidet sich diese Art durch die allmählig immer klei- 
ner und schmäler werdenden Blätter, wodurch sie wieder der 
O. maculata ähnlich erscheint, durch die namentlich an der 
Basis schmälere Aehre und durch den dicken, den Frucht- 
knoten an Länge übertreffenden Sporn. O. tripliylla C. Koch 
hat einen stets nur 3blättrigen Stengel. 

27. O. incarnata L. cod. No. 6821. In den Hochthälern 
Grusiens auf Kalk- und Porphyrboden, 800 — 2500' hoch. 

ß. Nana. Auf den Hochmatten des politischen Gebir- 
ges, c. 6000' hoch, auf Urgestein und Augitporphyr; in der 
armenischen Provinz Eriwan auf basaltischem Boden, c. 3000' 
hoch. 

28. O. iberica Bieb. in Willd. sp. pl. IV. p. 25. Aus Gru- 
sien von Wilhelms erhalten. 

29. O. lancibracteata C. Koch; Folia caulis fistulosi 
crebra, patulo-erecta, inferiora oblonga, superiora non va- 
ginantia, lanceolata; Bracteae lanceolatae, inferiores flore 
paene dnplo longiores, plurinerves, venosae ; Labium trilobum : 285 

lobis lateralibus subqiiadratis, crenulatis, intermedio lauceo- 
lato raulto latioribus, calcare inflato aequilougnm, sed germi- 
ne inflato brevius; Sepala duo exteriora patentia, deniqoe 
reflexa, reliquis majora. Hat mit O. longibractea Biv. wohl 
die langen Deckblätter gemein, steht aber der O. foliosa 
Soland. unbedingt am Nächsten. O. saccifera Brongn. ß. 
procera Gris. möchte vielleicht hierher gehören; doch giebt 
Grisebach selbst die 3 Abschnitte der Lippe gleich an, 
während hier der mittlere Lappen lanzettförmig ist. O. lati- 
folia L. wird nie so gross und hat von den 3 Abschnitten 
der Lippe den mittelsten am breitesten. In der Provinz Eri- 
wan auf basaltischem Boden, c. 2700' hoch; im pontischen 
Gebirge auf Augitporphyr, c. 3500' hoch; im Hochgebirge 
auf Urgestein, c. 6000' hoch. Im Banate auf Jurakalk. 

II. Anacamptis Rieh. Mein, du Mus. d'hist. nat. IV. p. 19. 

30. A. pyramidalis (Orchts) L. cod. No. 6810. In Gru- 
sien mehr im Gebüsche der Ebenen, als im Gebirge, nament- 
lich auf Mergel- und Kalkboden, c. 500 — 1500' hoch; ebenso 
in Schirwan unter gleichen Verhältnissen bis zu 500' Höhe; 
in der Provinz Eriwan auf basaltischem Boden, c. 3000' hoch. 
In der Nähe von Trebisond auf Augitporphyr bis zu 500' 
Höhe. 

ß. Asiatica C. Koch in Linn. XIX. p. 12. ~A. con- 
densata Desf. fl. atl. II. p. 816. (nach einem in Link's Her- 
bar befindlichen Originalexemplare). Aus der Krim von Rog- 
ner und aus der Umgegend von Brussa durch Dr. Thirke 
erhalten. Bei Trebisond auf Augitporphyr bis zu 500' Höhe. 

y. Oblonga» Besitzt eine längliche Aehre. Der Mit- 
tellappen der Lippe ist bisweilen weit kleiner als die seitli- 
chen. Sehr häufig im Gebüsch der schirwan'schen und daghe- 
stan'schen Ebene bis zn 300' Höhe, 286 

31. A. trlcliocera (Orchis) Brongn. in Bor. et Chanb. ex- 
ped. de Mor. bot. t. 30. f. 2. Orchis cylindrica C. Koch in 
Linn. XIX. p. 12. Leider besitze ich aus der Thirke'schen 
Sammlung nur ein Exemplar, was aber zu sehr gepresst ist, 
so dass ich die Bursicula nicht deutlich herauspräpariren konn- 
te, die beiden Lamellen auf der Basis der Uuterlippe siud 
aber sehr deutlich zu sehen. Meine frühere Angabe, dass 
die Lippe 4theilig ist, beruht auf einen Irrthum; sie ist 3- 
theilig. Grisebach vereinigt mit Unrecht diese Art mit A. 
pyramidalis (Orchis) L. In der Nähe yon Brnssa. 

III. Gymnadenia (Rieh. Mem. du Mus. d'hist. nat. IV. 
p. 35.) Koch syn. ed. 2. p. 794. 

32. G. conopsea (Orchis) L. cod. No. 6825. Auf dem 
Domoglett im Banate auf Jurakalk. 

33. €r. comigera Rchb. fl. exe. p. 121. Unterscheidet sich 
von G. conopsea (Orchis) L. durch den mehr, namentlich 
am obern Theile, beblätterten Stengel, durch längere, eirund- 
lanzettförmig zugespitzte Deckblätter, durch eine weit dichtere 
Aehre und durch kleinere Blüthen , deren Lippe zwar ebenfalls 
3- lappig ist aber der mittlere Lnppen erscheint länglich und 
ragt über die anderen hervor. Reiche nbach sagt zwar 
vom Sporn, dass er dem Fruchtknoten an Lauge gleiche, 
meine Exemplare besitzen ihn jedoch, mit Ausnahme eiues ein- 
zigen, länger. Diese Art hat Reichenbach zuerst in Thü- 
ringen aufgefunden; sie scheint aber im Süden häufiger vor- 
zukommen. Ehrenberg fand sie auf dem österreichischen 
Schneeberg uudEbel in Montenegro. Auf dem kaukasischen 
Isthmus sah ich nur G. comigera Rchb. Ich fand sie in 
Grusien auf Mergel - und Kalkboden , 800 — 2000' hoch ; in 
der armenischen Provinz Eriwan auf basaltischem Boden, c. 
3000' hoch. 287 IV. Coeloglossum Hartra. fl. scand. ed. i. p. 329. Koch 
syn. ed. 2. p. 795. 

34. C. viride (Satyr htm) L. cod. No. 6834. Aus Gru- 
sien Ton Wilhelms erhalten. 

V. Himantoglossum Spreng, syst. veg. III. p. 694. 
Dieses Geschlecht unterscheidet sich von der Abtheilung 
Herorchis nur durrh den verlängerten Mittellappen, der aber 
auch bei O. militaris L. ß. galeala Lam. und O. tephro- 
santhos Vill. ebenfalls eine bedeutende Verlängerung besitzt. 
Die spiralförmige Aestivation, welche Koch als Charakter 
augiebl, scheint bei H. formostim (Orchis) Bieb. nicht vor- 
handen zu seyn. Zu Aceras R. Br. dürfen die Arten dieses 
Geschlechtes durchaus nicht gebracht werden. 

35. H. forinosuin(Orcī)Bieb. fl. taur. cauc. III. p. 603. 
Sehr häufig im Gebüsche der frühern Herrschaft Kuba auf 
Mergel- und Kalkboden, c. 500' hoch. 

36. HL caprinmn (Orchis) Bieb. fl. taur, cauc. III. p.602. 
Von Dr. Thirke bei Brussa gesammelt. 

VI. Comp er ia C.Koch. 
Sepala tria exteriora connata, galeam referentia, duo in- 
teriora linearia inclusa; Labium rhomboideum, angulis late- 
ralibus in laciniis filiformibus, elongatis excurrentibus, angulo 
supremo contra bifido, laciniis illas aequantibus; Anthera tota 
adnata: loculis parallelis; Massae pollinariae lobulatae, pedi- 
cellatae basi bnrsicula communi tectae. Unterscheidet sich von 
Himantoglossum durch die drei äusseren, vollständig ver- 
wachsenen Blumenblätter, welche die beiden inneren, verlän- 
gert -linienförmigen einschliessen, und durch die eigeuthi'unli- 
che Form der Lippe. 288 

37. C taurica C. Koch; Orchis Comperiana Stev. iu 
Mem. de la soc. d. nat. de Mose. VII. p. 63. Aus der Krim 
von Rogner erhalten. 

VII. Piatanthera Rieh. Mem. dnMus. d'hist. nat. IV. p. 35. 

38. P. virescens (Orchis) Zollik. ap. Gaud. fl. helv. V. 
p. 497. P. chlorantha Cnst. in Rchb. Ausg. v. Mösl. Handb. 
d. Gew. II. p. 1565. In den Wäldern der daghestanischen Pro- 
vinz Kuba auf Mergel- und Kalkboden, c. 500 — 1500' hoch. 

39. P. blfolia (Orchis) L. cod. No. 6806. Aus Grusien 
von Wilhelms, aus der Nähe von Brussa durch Dr. Thirke 
erhalten. 

VIII. Ophrys R. Br. in Hort. Kew. V. p. 195. 

40. o. speculuiii Lk. in Schrad. Journ. d. Bot. 1799. II. 
p. 324. In der Nähe von Brussa gesammelt. 

41. O. ©estrifera Stev. in Mem. de la soc. d. nat. de Mose. 
II. p. 175. t. 11. f. 4. 5. Aus der Krim von Rogner er- 
halten. 

42. O. brcinifera Stev. in Mem. de la soc. d. nat. de 
Mose. II. p. 174. t. 11. f. 2. Auf den Vorhöhen des untern 
Kaukasus im elisabethopoler Kreise auf Mergel-, Kalk- und 
Porphyrboden. Sonst in Grusien. 

43. ©. cornuta Stev. in Mem. de la soc. d. nat. de Mose. 
II. p. 174. t. 11. f. 3. Von Wilhelms ans Grusien er- 
halten. 

44. O. atrata Lindl. in bot. reg. t. 1087. Bor. et Chaub. 
exp. de Mor. t. 32. f. 4. Von Dr. Thirke in der NäheBrussa's 
gesammelt. Irriger Weise früher (Linn. XIX. p. 13.) als O. 
Arachnites bestimmt. 

IX. Serapias R. Br. Hort. Kew. V. p. 194. 

45. S. Lingua L. cod. No. 6866. Von Dr. Thirke ans 
der Umgebung von Brnssa gesammelt. 289 Zweite Gruppe. 

Etimodoreae Koch syn. ed. 2. p. 799. 

X. Limodorum Rieh, annot. de orch. p. 20. 

46. 1^. abortivum (Orcliis) L. cod. No. 6830. 

ß. jinatolicum C. Koch iii Linn. XIX. p. 13. Von 
Rogner in der Krim und von Dr. Thirke in der Ncähe von 
Brnssa gesammelt. 

XI. Cephalanthcr a Rieh, annot. de orch, p. 21. 

47. C. rubra (Serapias) L. cod. No. 6863. Häufig in den 
Wäldern Dagheslans auf kalkigem und mergeligem Boden, 
300 — 1500' hoch; ebenso des pontischen Gebirges auf Augit- 
porphjr, 1000 —3500' hoch; der Krim auf Diorit, Thon- 
schiefer und Kalk, 100 — 1500' hoch. 

48. C. ensifolia (Serapias) Sm. brit. fi. 945. Aus Gru- 
sien von Wilhelms und K. Schmidt erhalten. 

49. C pallens Rieh, annot. de orch. p. 21. Auf dem Do- 
moglett im Banate auf Jurakalk; in der Krim von Rogner 
gesammelt und ans Grnsien von K. Schmidt und Wil- 
helms erhalten. 

XII. Epipactis Rieh, annot. de orch. p. 21. 

50. E. atrorubens (Serapias) Hoffm. Deutschi. Fl. II. 
p. 182. In den Wäldern Daghestans auf Kalk- und Mergel- 
boden, 300 — 1500' hoch; in denen Liwaneh's im Tschoruk- 
gebiet auf Melaphyr und Porphyr, 1500 — 2000' hoch. 

51. E. pyenostaehys C. Koch 5 E. latifolia ß. pyeno- 
staehys C.Koch in Linn. XIX. p. 12. Caulis puberulus, ela- 
tus; Folia inferiora, late ovata, acuta, margine et nervis 
pubescenti-scabra, densa, superiora oblongo-lanceolata, ple- 
rumque complicata ; Bracteae ellipticae , floribus magnis multo 

22 r Bd. 3s Heft. 19 290 

longiores; Perianthium eampanulatum : sepalis ovatis; Labii 
articulns anterior ovatus, obtusus, gibbis baseos corruga- 
tis. Unterscheidet sich von E. atrorubens (Serap : as) Hoffm. 
durch die dichteren Blütheu und Blätter und durch die an- 
sehnlichere Grösse. Von Dr. Thirke aus der Nähe von 
Brussa erhalten. 

52. E. microphylla Ehrh. Beitr. IV. p. 42. Auf dem 
Domoglett im Banatc auf Jurakalk; aus der Nähe von Brussa 
durch Dr. Thirke gesammelt. 

53. E. palustris (Serapias) Scop. fl. carn. II. p. 204. 
Im Gaue Pertakrek im Tschorukgebiete auf Porphyrboden, c. 
3500' hoch. Aus Grusien von Wilhelms, ans der Krim 
von Rogner erhalten. 

XIII. Neottia L. act. ups. 1740. p.33. 

54. Mi niduis avis (Ophri/s) L. cod. No. 6841. Auf dem 
Domoglett im Banate auf Jurakalk; in den Wäldern der Krim 
auf Grünsteiu, Thonschiefer und Jurakalk, 200 — 1500' hoch; 
in denen Grusiens auf tertiärem Kalk und Mergel. 

XIV. Goodyera R. Br. Hort. Kew. ed. 3. V. p. 197. 

55. G. repens (Satyrium) L. cod. No. 6839. In kalki- 
gen Felsenspalten grusischer Wälder, ziemlich häufig, c. 1500 
bis 2000' hoch. 

XV. Sp iranthes Rieh, in Koch syn. ed. 2. p. 802. 

56. S. spiralis (Ophrtjs) L. cod. No. 6843. Im Hoch- 
gebirge des Kaukasus auf Thoneisenstein und Kalk, c. 5000' 
hoch. 291 Crymnospermeae, Hacktsämler. 

Nach dem Beispiele Sohle iden's stelle ich hier die 
Familien unter dem Klassennamen der Nacktsämler zusam- 
men, wo die Eichen sich von keiner Hülle umschlossen ent- 
wickeln, bringe demnach die Loranthaceen in die Nähe der 
Nadelhölzer. Diese selbst theile ich nach dem neuesten Bei- 
spiele EndH eher* s in die übrigens schon früher unterschie- 
denen Familien. 

I. Abietineae Endl. syn. Conif. j). 77. 

Im Ganzen kennt man bis jetzt über 140 Arten dieser 
Familie, aber wahrscheinlich möchte diese Zahl sich im Verlaufe 
der Zeit bis auf 200 vergrössern. Unsere ächten Nadelhöl- 
zer bilden von den bekannten Abietineen 8 / 9 , und kommen, 
vielleicht mit Ausnahme einer einzigen Art, nur auf der nörd- 
lichen Erdhälfte vor; selbst hier lieben sie vorherrschend die 
gemässigten und selbst kälteren Länderstriche, und in den 
ersteren wiederum die Gebirge. Es wird nicht uninteressant 
seyn, wenn es mich auch tou dem eigentlichen Gegenstande 
meiner Aufgabe etwas ablenkt, die Verbreitung der Pinus- 
Arten etwas näher ins Auge zu fassen. Zuerst stellt es sich 
heraus, dass man aus der neuen Welt doch 4 Arten mehr 
als aus der alten Welt, nämlich 67 kennt. Von diesen kom- 
men aber 2 / 3 in Nord- und nur */s in Mittelamerika vor; 
eine Art haben beide Ländergruppen geraein. Von den 43 
Nordamerikanern sind 19 Tannen , 2 Lärchen und 22 Kiefern ; 
in Südamerika herrschen die letzteren noch bedeutender vor, 
denn ihre Zahl beträgt ebenfalls 22, während nur 3 Tannen 
und gar keine Lärchen vorhanden sind. 

Aus Afrika hat man bis jetzt noch kein Nadelholz beschrie- 
ben, doch kommt im Allgemeinen daselbst ein der Ceder sehr 

19* 292 

ähnlicher, wenn nicht derselbe Baum vor. Am Meisten be- 
sitzt verhältnissmässig von der alten AVeit Japan und China, 
nämlich 13 (6 Tannen, 1 Lärche und 6 Kiefern), obwohl 
diese Länder noch am Wenigsten besucht sind ; in den Hima- 
lajaländern kommen jedoch 10 Arten: 4 Tannen, 1 Ceder 
und 5 Kiefern vor. Vorderasien besitzt 14 Nadelhölzer: 6 
Tannen, 1 Ceder und 7 Kiefern, von denen es nur. 2 mitSüd- 
nnd 2 mit Nordeuropa gemein hat. In dein eigentlichen Sibi- 
rien wachsen 9 Arten : 5 Tannen , 3 Lärchen , aber nur eine 
Kiefer, die es merkwürdiger Weise (aber nur in strauch- 
artiger Form und deshalb wahrscheinlich doch verschieden, 
nämlich Pinus Cembra L.) allein mit Südeuropa gemein- 
schaftlich besitzt. Man hat aber in den Gärten eine mit dün- 
neren Nadeln versehene Pinus sylvestris sibirica^ die wahrschein- 
lich mit Pinus foliis geminis Gmelin's identisch sein möchte. 
Weder unsere nordische Kiefer, noch die gewöhnliche Lärche 
übersteigen nach Osten den Ural , obwohl sie bis dahin be- 
deutende Wälder bilden. Süd-Europa und namentlich die Län- 
der am Mittelmeere bis zu den Alpen haben 9 Arten eigen- 
tümlich, von denen nur 3 auch im Norden der genannten 
Gebirge wachsen. Nord -Europa besitzt ausserdem noch 5, 
also im Ganzen 8 Arten , nämlich : 2 Tannen , 1 Lärche und 
5 Kiefern. Vereinzelt kommen endlich noch in Cochinchina. 
auf den Philippinen, auf Sumatra und auf den Kanaren je 
1 Art vor. 

In den nördlichen Ländern des Orientes habe ich 9 Arten 
gesammelt, von denen 3 neu sind und 1 ( P. Pumilio Haenke) 
bis jetzt noch nicht beobachtet wurde. 3 haben andere Rei- 
sende gesehen, die mir entgangen sind, sodass die Gesammt- 
zahl sich auf 12 herausstellt. In Deutschland bis an das 
adriatische Meer kennt man 10 Arten, von denen 5 in be- 
zeichneten Ländern fehlen. 203 

Was nun die Verbreitung der Nadelhölzer iu den nörd- 
lichen Ländern des Orientes anbelangt, so findet man nirgends 
auf dem kaukasischen Isthmus Wälder von irgend einer Aus- 
dehnung. In den Ebenen kommen sie auch nicht vereinzelt 
vor, und selbst tiefer als 2000 Fuss über der Oberfläche des 
Meeres habe ich sie nirgends beobachtet. Tannen gehören 
zu den Seltenheiten, und kommen fast nur im Westen vor; 
dort wurde die Pinus Nor dmanniana Stev. zuerst von Nord- 
mann auf dem meschischeu Quergebirge , was das armeni- 
sche Hochland mit dem Kaukasus verbindet, und auf dem 
adshar'schen Gebirge beobachtet ; ich habe sie einzeln in 
Letschkum gesehen. Dort wächst auch Pinus orientalis L. 
Unsere Weisstanue hat nur Biebers teiu in dem höhern Ge- 
birge desKaukasus gesehen-, aber weder Steven, nochWil- 
helms, CA. Meyer und K. Schmidt haben sie wieder 
beobachtet. 

Häufiger sind die Kiefern, die aber leider noch nicht 
hinlänglich erforscht sind. Ob in der That Pinus sylvestris 
L. auf dem Kaukasus wächst, oder ob es eine andere, viel- 
leicht eigentümliche Art ist, muss späteren Untersuchungen 
anheimgestellt werden. Auf der ersten Reise sah ich sie 
südwestlich von Tiflis bereits im untern Kaukasus, ferner auf 
dem Nakerale und in Ossien , aber nirgends von einer bedeu- 
tenden Ausdehnung. Leider sind die gesammelten Exemplare 
verloren gegangen. Auf der 2ten Reise wendete ich mich dem 
Osten des kaukasischen Isthmus zu, habe sie aber dort nir- 
gends gesehen. Nach Berichten der Eingebornen und ande- 
rer Reisenden kommt die Kiefer aber hauptsächlich auf dem 
sogenannten schwarzen Gebirge im Norden sehr viel, aber 
nirgends von einer bedeutenden Grösse , vor. Eben so ist sie 
in den Gauen am schwarzen Meere, in Tscherkessien nnd 
Abassien beobachtet worden. Ein Offizier, der den unglück- 294 

liehen Zug nach Dargo mitmachte , hat mir von bedeutenden 
Kiefernwäldern erzählt, die das nordwestliche Ende des an- 
dischen Kaukasus bedeckten. 

Im armenischen Hochlande , wo im Allgemeinen Herz- 
losigkeit vorherrschender Charakter ist, kommen doch Kiefern- 
Wälder yon bedeutender Ausdehnung auf dem Suwanlü- 
(Soghanly -) Dagh vor. Doch auch diese sind durch die Hab- 
sucht eines Pascha von Kars gelichtet, [der für 100,000 Sil- 
berrubel Kiefernstämme an die russische Regierung zum Bau 
der Festung Alexandrapol, also einer Festung, die gegen die 
Türkei gerichtet war, verkaufte. Ausserdem finden sich un- 
bedeutende Wälder auf dem Gränz walle des armenischen Hoch- 
landes gegen die Tschorukspalte oberhalb der Kurquellen Tor. 
Es ist dieses Pinus Kochiana Klotzsch. Ob die Kiefer des 
Suwanlü-Dagh dieselbe Art ist, wage ich nicht zu entschei- 
den ; es möchte aber wahrscheinlich seyn. Endlich besitzt 
noch der Schachjoldagh einzelne Kiefern , die ohne Zweifel 
der P. Kochiana Klotzsch ähnlich sind , aber mehr strauch- 
artig vorkommen. Ich habe sie P. armena genannt. Im 
Bambakthale sah ich Kiefern nur einzeln, ob sie der P. Ko- 
chiana Klotzsch oder der P. armena C. Koch, oder endlich 
gar der P. sylvestris L. angehören, weiss ich nicht. Tan- 
nen, Lärchen und Cedern sah ich nirgends. 

Das pontische Gebirge, südlich bis zur Tschorukspalte 
herab, ist überhaupt reich an Gehölzen, auch an Nadelhöl- 
zern. Auf der Nordseite wächst auf einer Höhe von 3000 — 
7000 Fuss die prächtige Tanne des Orientes, und bildet zum 
Theil (nach Berichten der Eingeborneu) auf dem Rücken des 
Gebirges zwischen fif und Baiburt grosse Wälder. Ich sah 
sie hauptsächlich im Hochgebirge des Gaues Pertakrek und 
im Tbale der Furtuna zum Theil mitten unter prächtigen 295 

Rothbuchen, von einer Höhe und Stärke (von 12 — 16 Fuss 
im Umfange), wie ich bei uns weder die Roth-, noch die 
Weisstanne gesehen habe. Ausserdem kommt noch auf der 
Nordseite des politischen Gebirges und namentlich oberhalb 
Trebisonds die Abart der Weisstanne vor, welche Steven 
als P. Picea L. ß. leioclada unterschieden hat. 

Auf der Südseite des politischen Gebirges sah ich nur 
im Hochgebirge des Gaues Pertakrek orientalische Tannen, 
wohl aber Kiefern, doch immer nur in Gruppen und verein- 
zelt. Es war mehr im Hochgebirge die Pinus pontica C. 
Koch, die aber, eben so wie die P. Kochiana Klotzsch, 
eine unbedeutende Höhe erreichte. Gegen das Thal des Tscho- 
ruk kam unser Knieholz (P. Pumilio Haenke) vor. In der 
Gegend von Artwin fand ich auf hohem Felsenterrain, ohne 
Zweifel wild , P. Pinea L. 

Pinus L. cod. No. MCLXXXH. 
A. Abies Lk. in Liun. XV. p. 525. 

1. P. Nordmanniana Stev. im Bull, de la soc. d. nat. 
de Mose. 1838. p. 45. t. 2. Im Gaue Letschkum auf Kalk, c. 
3000' hoch. 

2. P. AMes du Roi observ. bot. p. 39. P. Picea L. cod. 
No. 7247. 

ß. Leioclada Stev. im Bull, de la soc. d. nat. de Mose. 
1838. p. 44. Oberhalb Trebisond auf Augitporphyr, c. 3000' 
hoch. Von Dr. Thirke bei Brnssa (auf dem Olymp?) ge- 
sammelt. 

3. P. heterophylla C. Koch ; Ramuli floriferi breves , 1 - 
— 2pollicares , puberuli, patentissimi aut patentes; Folia ra- 
inoruin densa, sparsa, lineari-oblonga, sensim in acumen 
atteimata; ramulorum plus dimidio miuora, densissima, linea- 
ria, acuta; floralia amenta slaminifera dnplo superantia, iis 296 

ramiilorum majora , linearia, apice rotundata, saepe eraar- 
ginata; omnia patentissima, paene horizoutalia , supra leviter 
canaliculata , subtns juxta carinam faseiä argented picta; 
Squamae ameuti stamiuiferi spathulatae, lacero-fimbriatae; 
Antherae stipitatae, ecristatae; Amentum ovuliferum et stro- 
bili? Steht zwischen der P. cephalonica Endl. und P. bal- 
samea L., unterscheidet sich aber von beiden durch die ver- 
schiedenen Blätter. Woher ich diese Art habe, vermag ich 
nicht anzugeben. Sie befand sich unter den Pflanzen der 
Sammlung kaukasischer Pflanzen; es Aväre möglich, dass 
ich die Exemplare aus der Krim von einer dort kultivirten 
Art gesammelt hätte. 

B. Picea Lk. in Liuu. XV. p. 516. 

4. P. orientalis L. cod. No. 7251. Auf dem politischen 
Gebirge auf Augitporphyr und auf Urgestein, 3000 — 7000' 
hoch ; in Letschkum auf Porphyr. 

C. Pinaster Endl. syn. conif. p. 166. 

5. P. Puinili© Haenke Beob. a. d. Reis. p. 68. Im Gaue 
Sber auf Kalk, c. 3500' hoch. 

6. P. Kochiana Klotzsch msc. Arbor mediocris, altitu- 
dine 30 — 40pedum, ramulis et ramis patentibns aut patenti- 
adscendentibus, cicatricibus densissime obtectis ; Cortex fer- 
rugineus aut ad apicem ramiilorum griseus; Folia gemina, 1 
— i^/^-folUGaxia, lineam lata, supra concava, lineä elevata 
instructa, marginibus (ope lentis adspectis) serrulata, verti- 
ciliato-fasciculato disposita; Squamae fulcrantes ovatae, mar- 
gine sublacerulo, horizontaliter patentes; involucrantes 8 — 10 
apice ovato , albo-marginatae, lacerae, fimbriis ex parte con- 
nexis , supremae elongatae; Gemmae ovato - conoideae , squa- 
mis ovato - lanceolatis , integris instructae ; Amenta staminifera 
brevitcr stipitata : antheris cristä ovata, instructis ; Strobilus 297 

brevissime stipitatus, hornotinus patens aut erectus, conoideus. 
Steht zwischen der P. sylvestris L. und P. rotundata Llc. 
indem sie mit der erstem die Form der Zapfen, mit der letztern 
den Antheren - Kamm gemein hat. Auf demKanly-Dagh über 
den Knrqnellen auf Porphyr, c. 7000' hoch; bei Artahau auf 
Trachyt, c. 5500' hoch. 

7. P. armena C. Koch ; Frutex aut arbor mediocris , alti- 
tudine 20 — 30pedum, ramis patentibus aut erecto-fastigia- 
tis , cicatricibus distantioribus tectis ; Cortex ferrugineo - aut 
gi-iseo- aureus; Folia gemina, 1 — lYa-pollicaria, lineam et 
ultra lata, acuta, supra concava, marginibus (ope lentis ad- 
spectis) vix serrulatis, sparsa; Squamae fulcrantes, ovatae 
aut retnsae, involucrantes 6 — 8 oblongae, apice acutiusculae, 
margine albo - fimbriatae , sed fimbriis minime conuexis; 
G emmae ovato - oblongae , squamis ovato - lanceolatis , albo - 
marginatis, limbriatis; Amenti stamiiiiferi '? , Strobilus maturus 
brevissime stipitatus , horizontalis , ovato - oblongus ; Squama- 
rum extus rubro-brunueai um superiorum umbones, pyrami- 
dati, interdum recurvi. Steht der P. Kochiana Klotzsch 
allerdings sehr nahe; es unterscheidet sich die Art aber durch 
die Schuppen der Blattbiischel und der Knospen. Auf dem 
Schachjol-Dagh, auf Porphyr uud Dolorit, c. 7000' hoch. 

8. P. tnricio Poir. dict. V. p. 339. 

ß. Pallasiana Lamb. piu. ed. 1. II. 1. t. 1. Auf dem 
Kamm des krim'schen Südgebirges , c. 3000 — 4000' hoch. 

9. P. pontica C. Koch Wander. im Oriente. II. p. 85. 
(nee p. 232. sine diagnosi). Arbor mediocris, altitudine 30 
— 40 pedum, ramis et patentibus cortice griseo instruetis et 
cicatricibus distantibus obtectis; Folia gemina, bipollicaria, 
vix lineam lata , viridia , supra concava , linea elevata in- 
strueta, marginibus scabridis, (ope lentis adspectis) serrulatis, 298 

sparsa; Squamae fulcrantes retusae, involucrantes 6 — 8 albo- 
marginatae, marginum fimbriis connexis, apice oblongo; 
Gemmae parvae, oblongae: squamis oblongis, margine lace- 
rulo; Amenta stamiuifera ? ; Strobuli horuotini brevissime sti- 
pitati, patentes aut cernui, conoidei; maturi snbcernuo - hori- 
zontales, ovati ; Squamae externe nigrae, interne brunneae, 
umbone pyraniidato, erecto. Steht der P. Laricio Poir. am 
Nächsten; diese besitzt aber freie Blätterschuppen und lang 
zugespitzte Knospen. Im Tschorukgebiete bis in das Hoch- 
gebirge steigend , auf Kalk , Porphyr und Urgestein , 1500 — 
5500' hoch. 

D. Pinea Endl. syn. Couif. p. 182. 
10. P. Pinea L. cod. No. 7241. Im Tschorukthale im 
Gaue Liwaneh unweit Artwin, auf Melaphyr, c.2500' hoch, 
gewiss wild; bei Konstautinopel auf Kalk uud Mergel, 100 
bis 500' hoch, nur angepflanzt* 

II. Cupressineae Endl. syn. Conif. p. 3. 
Man kennt jetzt nahe an 100 Cupressineen , die aber 
ebenfalls wiederum, mit Ausnahme von 27 Actinostrohcen 
(die 28. wächst in Nordafrika), nur auf der nördlichen Hälfte 
der Erde vorkommen. Die alte Welt der letztem besitzt aber 
fast noch einmal so viel (46) Arten, als die neue, von der 
wir nur 24 kennen. 2 Arten (Juniperus nana L. und J. 
Sabina L.) kommen in der alten und neuen Welt vor. Ja- 
pan und China sind besonders reich an Cupressineen , denn 
man kennt bis jetzt in beiden Ländern 16 Arteu : 6 Wach- 
holder , 4 C(/pressen j 3 Thujopsideen und 3 Taxodineen. 
Ans Ostindien hat man bis jetzt nur 1 Cypresse erhalten. 
Die Länder des Himalaya- Gebirges haben aber 3 Wachhol- 
der und 1 Cypresse \ ein Wachholder (J. excelsa Bieb.) 299 

zieht sich von da durch ganz Vorderasien hin. In Sibirien 
wachsen nur 4 Wach holder, von denen es J. nana Willd. 
mit Nordamerika, Vorderasien, Nord- und Südeuropa gemein 
hat. Dasselbe gilt, mit Ausnahme Vorderasiens, mit J. Sa- 
bina L. Aus Vorderasien hat man (incl. meiner 3 neuen Ar- 
ten) bis jetzt 17 Arten (15 Wachholder und 2 Cypressen), 
von denen es die beideu Cy pressen und, ausser der Junipe- 
rus nana Willd., noch 7 Arten mit Siideuropa gemein hat. 
Dieses besitzt eine gleiche Anzahl , von denen nur 3 Nord- 
europa, wo sonst keine eigenthümlichen Arten wachsen, zu r 
kommen. Afrika hat 7 Cupressinecn : 6 uäetinostrobeen (5 
in Südafrika und Madagascar und 1 in Nordafrika) und 1 
Wachholder (in Abyssinien). Auf den Kanaren kommt 1 
Wachholder vor. Aus Neuholland endlich kennt mau 18, 
ans Neuseeland 1 und aus Chili 2 Arten , sämmtlich den^clt- 
nostrobeen angehörig. 

Ich habe auf beiden Reisen nach den nördlichen Lean- 
dern des Orientes 14 Cupressineen gefunden, so dass den 
übrigen Reisenden nur 3 geblieben sind , die mir entgingen. 
Ausser den 3 neuen Arten habe ich noch die ächte Juniperus 
Oarycedrus (L.) Lk. in Asien zum ersten Male entdeckt. In 
Deutschland kennt man nur 7 Arten , die aber sämmtlich auch 
im Oriente vorkommen. 

Was die Verbreitung der von mir aufgefundenen Cupres- 
sinecn anbelangt, so wird unser gemeiner Wachholder auf 
den Vorhöhen des eigentlichen und untern Kaukasus im Sü- 
den durch Juniperus oblonga Bieb. vertreten. Nur auf dem 
höchsten Gebirge fand ich J. communis L., und zwar in der 
nächsten Nähe der Schneeregion. Auf gleiche Weise sah ich 
unsern Wachholder wahrscheinlich auf den höchsten Punkten 
des Schachjoldagh, der Wasserscheide zwischen Murad und 
Araxes. Auf den Höhen des pontischen Gebirges wurde er 300 

durch Jnniperus pygmaea C. Koch, auf dem bithynischen 
Olymp durch J. nana Willd. vertreten. Interessant ist es, 
dass der gemeine Wachholder auch nicht in der Krim wächst 
und kultivirt selbst nicht gedeihet. Herr Rogner gab sich 
alle Mühe, ihn auf der Südküste anzupflanzen; er ging stets 
nach einigen Jahren wieder ein. Er wird durch J. rufescens 
Lk. vertreten, eine Art, die übrigens auch auf den Mergel - 
und Kalkhöhen jenseits des Kaukasus, so wie nicht weniger 
im Tschorukthale vorkommt. In der Krim und imTschoruk- 
thale bildet genannte Art dichtes Gebüsch. Von den stachli- 
gen Wachholdern sah ich nur Jnniperus macrocarpa Sm. 
in der Umgegend von Konstantinopel und J. Oxyccdrns (L.) 
Lk. im Tschorukthale, in beiden Gegenden dichtere Boskets 
bildend. 

Einen grössern Eiufluss auf den Vegetationscharakter 
üben die Sadehölzer, d. h. die nicht stachligen Wachhoider 
Arten aus. Sie wachsen nirgends in der Ebene, sondern stets 
in Gebirgsthälern an Felsen oder auf Abhängen. Die einzel- 
nen Arten scheinen aber in ihrer Verbreitung beschränkter zu 
seyn. So sah ich in dem wilden Thale des Terek nur Ju- 
niperus ejccelsa-, in der Umgegend von Tiflis aber im Thale 
der Aghistewi (Akstafa) und des Bambakflusses hingegen, 
aber auch im Hochgebirge von Pertakrek, wächst J. foeti- 
dissima Willd.; J. sahinoides Gris. endlich scheint haupt- 
sächlich im Osten des kaukasischen Isthmus vorzukommen. 
In der Krim fand ich jedoch J. excelsa Bieb. ebenfalls, und 
zwar von einer bedeutenden Stärke und ansehnlichen Höhe. 

Es ist sonderbar, dass das Hochland, mit Ausnahme des 
Schachjoldagh, gar keine Wachholder -Arten, demnach auch 
keine Sadehölzer, zu besitzen scheint. Auf dem Schachjol- 
dagh allein kommt die schöne J. polycarpos C. Koch vor. 
Desto reicher ist aber das ganze Tschoruk- Gebiet, nament- 


301 

lieh die ia der Nähe der Flüsse gelegenen Felsenparthieen 
und Abhänge. Ausser den schon aufgeführten Wachholdern 
wächst hier die erst von mir neu aufgestellte, der Juniperus phoe- 
nicea L. ähnliche Art: J. isophj/Uos, und bedeckt, von Kie- 
fern, Loniceren u. s. w. unterbrochen, weite Strecken. An 
Rändern erreicht sie oft 2 Fuss und mehr im Durchmesser 
und eiue Höhe von 30 — 35 Fuss. Bedenkt man, wie ausser- 
ordentlich langsam der JjTachholder wächst, so gehören Jahr- 
hunderte dazu , um ein solches Gehölz hervorzubringen. 

Was die beiden Cypressen anbelangt, so vermag ich 
über die Verbreitung der Cupressus horizontalis Mill. (C. 
sempervirens ß. L.) nichts zu sagen, da ich sie nicht selbst 
beobachtete, sondern mein Exemplar von Wilhelms erhielt, 
der es in Schirwan gesammelt haben wollte. Cupressus fa- 
stigiata DC. (C. sempervirens a. L.) beobachtete ich nur 
in den Gegenden am Bosphor, aber nirgends wild, auf Grä- 
bern der Mohamedaner angepflanzt. Die Christen dürfen sich 
zum Schmuck ihrer Gräber nicht der Cypresse bedienen; man 
sieht dafür am Häufigsten Celtis australis L., die oft eine 
stattliche Höhe erreicht. Obwohl die Temperatur in der Krim 
sogar bis zu 10 Grad Kälte herabsinkt, so gedeiht doch die 
Cypresse daselbst. Man zeigte mir das Exemplar, welches 
Potjomkin (Potemkin) in den 80ger Jahren geflanzt ha- 
ben soll und bereits ein ansehnlicher Baum geworden war. 
Von ihm stammen alle übrigen Cypressen der Krim ab. 

Erste Abtheilung. 

Juniperinae Endl. syn. Conif. p. 5. 

I. Juntperus L. cod. No. MCCXLVII. 

A. Oxxjcedrus Endl. syn. Conif. p. 9. 

1. J. inacrocarpa Sibth'. fl. gr. prodr. II. p. 263. Inder 

Umgegend von Konstantinopel auf Mergelboden, c. 200' hoch. 302 

2. J. ©xycedrus L. cod. No. 7507. ImThale desTscho- 
ruk, im Gaue Sber, c. 3500' hoch, auf Kalk. 

3. J. rufescens Lk. in Flor. 1846. p. 579. J. Oxycedrus 
Bieb. fl. taur. cauc. II. p. 426. Griseb. spicil. fl. Rum. et 
Bith. II. p. 352. In der Krim auf Grünstein und Thonschie- 
fer, 200 — 1500' hoch. In Grusien sehr häufig, auf tertiä- 
rem Kalk und Mergel, 1000 — 2500' hoch; im Gaue Sber 
auf sekundärem Kalk und Porphyr, 0,3000' hoch. Im Gun- 
delsh. Herbar als Juniperus latifolia arborea Cerasi friictu 
ex insula Mela. 

4. J. nana Willd. spec. pl. IV. p. 854. Aus der Umge- 
gend von Brussa, wahrscheinlich vom Olymp erhalten. 

5. J. pygmaea C. Koch; Frostrata aut pyrainidata, ramis 
acutangulis, subarticulatis ; Folia lineari - oblonga , subito in 
acumen pungens attenuata, curvatulo-patentia, subtus obtusa, 
sed in carinä lineä impressä non instrncta, supra caesio- 
pruinosa, concava; Squamae staminiferae ovato-acuminatae. 
Steht allerdings der J. nana Willd. sehr nahe, unterscheidet 
sich aber hauptsächlich durch das Fehlen der eingedrückten 
Linie auf der Unterfläche der sehr unbedeutend gekrümmten 
Blätter; auch sind die männlichen Schuppen breiter und grös- 
ser. Auf dem politischen Hochgebirge der Gaue Hemschin 
und Pertakrek auf Urgestein und Porphyr , 6000 — 8000' 
hoch. 

6. J. communis Willd. spec. pl. IV. p. 854. Am Kasbek 
auf Trachyt, c. 6000' hoch. Auf dem Schachjoldagh (?) auf 
Dolerit, c. 8500' hoch. 

7. J. oblonga Bieb. fl. taur. cauc. II. p. 426. Mit Un- 
recht zieht Endlicher diese Art zu J. communis L., da sie 
sich wesentlich durch härtere, nicht schwarzbraune, sondern 
braungelbe Zapfenbeeren und durch weit grössere, denen der 


303 

./. rufescens Lk. ähnliche Blätter hinlänglich unterscheidet. 
Sehr häufig- in Grnsien , besonders in der Nähe von Tiflis, 
auf tertiärem Kalk und Mergel, 1200—3500' hoch. Auf den 
Vorhöhen des untern Kaukasus im Kreise Elisabethpol auf 
Porphyr, c. 2000' hoch; auf dem Mergelrücken des eigent- 
lichen Kaukasus im Osten, c. 3500' hoch. 

B. Sabina Emil. syn. Conif. p. 17. 

8. J. sabinoides Gris. spie. 11. Rum. et Bith. II. p. 352. 
Im Osten des kaukasischen Isthmus. 

9. J. foetidissima Willd. spec. pl. IV. p. 843. Sehr 
häufig auf beiden Seiten der Tiflis-Eriwaner Strasse imThale 
der Akstafa und des Bambakflusscs , auf Kalk, Porphyr und 
Trachyt, 2000 — 6000' hoch; in der Umgegend von Tiflis auf 
Mergel und Kalk, c. 1500' hoch; im Gaue Pertakrek im 
Hochgebirge, 5000 — 6000' hoch, auf Porphyr. 

10. J. excelsa Bieb. casp. 204. append. No. 72. Im Thale 
des Terck auf Kalk, Thonschiefer und Porphyr, 1500 — 
4000' hoch. Im Gundelsh. Herbar als Cedrus foetidissi- 
ma , arbor excelsa seu Sabina foliis aculeatis. Demnach ge- 
hört Tournefort's Pflanze dieses Namens gauz richtig hier- 
her und nicht, wie Endlicher sagt, zu J. foetidissima 
Willd. 

11. «f. polycarpos C. Koh; Arboreo-fruticosa, cortice 
badio-brnnneo; Ramorum folia terna et opposita, ovata qui- 
dein, sed acuminata, adpressa; ramulorum opposita, quadri- 
fariam et arete imbricata, glandulä oblongä in dorso convexo 
instrueta, ovato- acuta; Galbuli conferti, molles, laterales, 
suo ramulo multo majores, sphaeroidei, brunnei, sed caesio- 
pruinosi , laeves ; Squamae geminae steriles et cum galbulo 
connatae dimidinm galbulum superantes. Steht der J. lycia 
L. am Nächsten, hat aber noch grössere und dicht gedrängte 304 

Zapfenbeeren; auch bilden hier die Blätter der kleinereu 
Zweige nie 6 Reihen. Im Tschornkthale sehr häufig, aber 
mehr im Hochgebirge, z. B. im Gaue Pertakrek, auf Por- 
phyr und Urgestein, c. 6000' hoch. Auf dem Schachjoldagh 
auf Porphyr, Dolerit und sekundärem Kalk, 6000 — 8000' 
hoch. 

12. J. isophyllos C. Koch; Arboreo-fruticosa, cortice 
dilutc brnnneo ; Folia ovata, acutiuscula, acuta, adpressa, 
opposita; quadrifariam et arcte imbricata, rarissime terna, 
glandula oblongä in dorso convexo instructa; Galbnli duri, 
laterales, suo ramulo multo lougiores aut subsessiles, [sphae- 
roidei, sed basi attenuati, ex apice saepe tribus tnberculis 
minimis instructi; brunnei , sed semper caesio-pruinosi; Sqiia- 
mae geminae steriles et cum galbulo connatae rotundatae, 
dimidium galbulum excedentes, apice plerumque in tubercu- 
lum desinentes; Ramuli staminigeri amento suo multo lougio- 
res. Aehnelt einerseits der 3. phoenicea L. , andererseits 
aber auch der J. chinensis L. , die erstere hat aber nie be- 
reifte und ocherfarbige, die letztere mit deutlicheren Höckern 
versehene Zapfenbeeren, die bei J. polycarpos C. Koch noch 
einmal so gross und kugelig sind. J. Pseudo - Sabina Fisch, 
weicht durch den niedrigen Wuchs und durch die gekielten 
Blätter ab. 

Zweite Abtheilung. 
Cupressineae verae Endl. syn. Conif. p. 6. 
II. Cupressus (L.) Endl. syn. Conif. p. 55. 

13. C. horizontalst Mill. dict. No. 2. C. sempervirens 
ß. L. cod. No. 7256. Von Wilhelms erhalten. 

14. C. fastigiata DC. franc. V. p. 336. C. sempervirens 
«. L. cod. No. 7256. Am Bosphor sehr häufig auf Gräber 
gepflanzt ; auf der Südküste der Krim von Fürst P o t j o m - 
kin (Potemkin) eingeführt. 305 III. Taxineao Endl. syn. Conif. p. 231. 

Vou den bis jetzt bekannten 15 Taxineen kommen die 
meisten (7) auf Japan vor. Eine (Salisburfa adiantifolia 
Sm.) wird durch ganz China angebaut. 2 wachsen auf Neu- 
seeland, 2 in Nordamerika, 1 in Mexico, 1 in Nepal, 1 
(aber kaum hinlänglich bekannte) auf dem Vorgebirge der 
guten Hoffnung und 1 (Taxus baccata L.) hat auf der 
nördlichen Erdhälfte, namentlich in den gemässigten und käl- 
tereu Ländern , eine allgemeinere Verbreitung. Der Taxbanm 
wächst aber auch in den Gebirgen Ostindiens; in dem Berli- 
ner allgemeinen Herbar (aber unter Picea) befindet sich anch 
ein Exemplar aus Amerika, woraus man schliessen dürfte, 
dass er auch in der neuen Welt Torkärae. Was seine Ver- 
breitung auf dem kaukasischen Isthmus anbelangt, wo ich 
ihn gefunden habe, so spielt er insofern eine wichtige 
Rolle, indem er in ziemlicher Ausdehnung auf dem nördlichen 
secundären Zuge des kaukasischen Gebirges, auf den soge- 
nannten schwarzen Bergen vorkommt und (wahrscheinlich mit 
Kiefern und Rothbuchen) zur schwarzen Färbung desselben 
beiträgt. Ich fand ihn im Gaue Letschkum auf Porphyr und 
Kalk, c. 4000' hoch, auf dem Nakerale, c. 5000' hoch, und 
im Gaue Radscha auf Porphyr und Kalk, c. 4000' hoch, 
aber auch in dem Deltalande des Rion, und zwar namentlich 
am Meere. Endlich beobachtete ich den Taxbanm im untern 
Tschoruk- Gebiete auf Kalk- und Porphyrfelsen, c. 2000' 
hoch. 

Taxus (L.) Arnott in Ann. of nat. hist. I. p. 126. 

1. T. baccata L. cod. No. 7510. In den eben im allge- 
meinen Theile angegebenen Gegenden. 

22r Bd. 3t Heft. 20 306 IV. Gnetaceae Endl. syn. Conif. p. 247. 

Von den 28 Gnetaccen , welche man bis jetzt kennt, 
wachsen die lachten Gnetum's hauptsächlich (5) auf den In- 
selu des indischen Archipels, zum Theil anch auf dem festen 
Lande ; eins kommt auch auf Neuguinea vor. 2 sind in Guia- 
na einheimisch. Von den 21 Arten des Geschlechts Ephedra 
hat nur 1 (Ephedra vulgaris Rieh.) eine allgemeine Ver- 
breitung" über alle Länder am Mittelmeere , über den kauka- 
sischen Isthmus nach den Ländern der Tatarei und nach 
Sibirien; 5 kommen nur in den Ländern am Mittelmeere (von 
ihnen eine auch noch auf den Kanareu) vor, und zwar 2 all- 
gemein , 2 hingegen auf Aegypten und 1 auf die Länder der 
europäischen Türkei und Griechenland beschränkt. In Vorder- 
asien wachsen 2 (l im Süden und 1 im Norden), in Mittel- 
asien 1 , in den Himalayaländern 1 , in den Altailändern 4 
und endlich in der Schweiz und Piemont 1 Art. Südamerika 
zählt 4, Mittelamerika aber nur 1 Art. Was die Verbreitung 
der Ephedra -Arten auf dem kaukasichen Isthmus und Ar- 
menien anbelangt, so hat man im erstem bis jetzt nur 2 
(Ephedra vulgaris Rieh, und E. procera F. et M.), in Ar- 
menien nur i (die letztere) gefunden. Ich habe aber auch 
die erstere in dem zuletzt genannten Lande gesehen. Ich be- 
obachtete sie nur in der Ebene, und zwar am Meere sowohl, als 
im Binnenlaude, aber stets auf Gerolle und" überhaupt un- 
fruchtbarem Boden, namentlich im Osten des kaukasischen 
Isthmus. Die zweite liebt hauptsächlich hohe Flussräudcr, 
und scheint überhaupt nur in Thälern vorzukommen; ich sah 
sie im Kur-, Arpatschai- und Tschoruk-Thale. 307 

Ephedra L. cod. No. MCCXLIX. 

A. PoJycomptos EndJ. syn. Conif. p. 260. 

1. E. procera F. et M. ind. hört, petrop. X. 1844. p. 45. 
Im Gaue Liwaneh im Tschorukgebiete auf Melaphyr, c. 2000' 
hoch. Im Gaue Schuragel auf Trachyt, c. 5000' hoch. In 
Grusien am Kur auf Mergel- und Kalkboden, 800 — 1200' 
hoch. 

B. Thraupalus Endl. syn. Conif. p. 255. 

2. E. vulgaris Rieh. Conif. p. 26. 

ß. Submonostachya C. A.Mey. monogr. gen. Ephedr. 
p. 80. Auf Basaltboden am Araxes in der Provinz Eriwan, 
c. 2700' hoch. Am Ufer des kaspischen Meeres zwischen 
Baku und Derbend. 

V. Loranthaceae Endl. gen. pl. p. 799. 
Wir kennen bis jetzt fast 500 Loranthaceen , die aber, 
mit wenigen Ausnahmen , fast nur unter den Tropen auf al- 
lerhand Pflanzen schmarotzen. In den nördlichen Ländern 
des Orientes wachsen 2 Arten, von denen Viscum album L. 
nicht allein, wie bei uns meistens auf Obst-, sondern auf 
allen Waldbäumen, und zwar oft im dichtesten Gehölze vor- 
kommt. Arceuthobium Qxycedri (Viscum) Lam. habe ich 
nur in der Krim gesehen, wo es sich über ganze Strecken 
des Juniperus rufescens Lk. ausbreitet. 

I. Viscum L. cod. No. MCCXVI. 
1. V. album L. cod. No. 7402. unterscheidet sich hin- 
sichtlich der Breite seiner Blätter in 2 Formen, die aber un- 
merklich in einander übergehen. Koch nennt in seiner 
Synopsis (2. Aufl. p. 354.) die Blätter ungenervt, aber es sind 
3 — 5 Nerven, die namentlich im trocknen Zustande hervor- 
treten, vorhanden. 

20* 308 

a. Genuinum ; sehr häufig an Obstbäumen in der frü- 
hern Herrschaft Kuba , 500 — 1500' hoch. Auch in Kachien. 

ß. Polycoccon Gaud. fl. helv. VI. p. 278. In Wäldern 
bei Tiflis und in Mingrelien. 

II. Arceuthobium Bieb. fl. taur. cauc. III. p. 639. 

2. A. Oxycedri (F'iscum) Lam. dict. III. p. 57. (snb 
V* capensi). Auf der Südküste der Krim sehr häufig anf 
Juniperus rufescens Lk. schmarotzend. Obwohl Lede- 
bour -die Frucht in der Flora rossica wiederum gegen Bie- 
b er st ein eine Bacca pulposa nennt, so hat mir doch Herr 
Rogner, damals kaiserlicher Gärtner auf der Südküste der 
Krim, die trockne Beschaffenheit derselben bestätigt. Er er- 
zählte mir sogar, dass die Kapsel mit Geräusch aus einan- 
der gehe. Leider hat Herr Rogner mir die versprochenen 
Fruchtexemplare bis jetzt noch nicht gesendet, hoffe aber 
doch, sobald ich in den Stand gesetzt seyn werde, später 
darüber berichten zu können. Verhielte es sich in der That 
so, dann möchte vielleicht Viscum Oacycedri Südfrankreichs, 
da De Candolle bestimmt der Kapselnatur der Frucht wi- 
derspricht, von der krim'schen verschieden seyn. Cupnliferae. 

Gegen 300 Bäume und Sträncher der gemässigten und 
kälteren Zonen , die sich fast nur auf der Nordhälfte der Erde 
ausbreiten und daselbst , wenn sie unter den Tropen oder den 
diesen zunächst angränzenden Ländern vorkommen, die höhe- 
ren Gebirgsgegenden einnehmen. Es ist dieses mit 74 Arten, 
welche in Mittelamerika, den 38 Arten, die auf den Snnda- 
Inseln, und den 58 Arten, die in Ost- und Hinterindien vor- 309 

kommen, der Fall. Die Südhälfte der Erde besitzt, wie Süd- 
amerika seine 7 und Neuseeland seine 5 Arten, ausserhalb 
der Tropen und in kälteren Regionen. Mit Ausnahme Mit- 
telamerika's wachsen die meisten Cupuliferen in Nordame- 
rika (35 Arten) und im Oriente (41 Arten); in Südeuropa 
kommen schon nur 20 vor, von denen aber die meisten auch 
im Oriente einheimisch sind. Mit Nordeuropa hat der Süden 
der nördlichen gemässigten Zone ausserordentlich wenig ge- 
mein, und es scheint, als wenn die Alpen, der Balkan und 
der Kaukasus für die verschiedenen Cupuliferen, haupt- 
sächlich für die Eichen, eine Scheidewand bildeten. Quer- 
ciis pcdunculata Ehrh. wird durch Q. Thomasii Ten. und 
Q. pedunculijlora C. Koch; O. sessilifiora Sm. hingegen 
durch Q. iberica Stev. und Q. brutia Ten., welche letztere 
vielleicht gar nicht von der erstem verschieden seyn möchte, 
vertreten. Auf die Nordküste Afrika's gehen nur 5 Eichen 
mit immergrünen Blättern über, diese kommen aber wiederum 
nur im Westen (iu Marokko und Algerien) vor. Obgleich iu 
Nordeuropa nur 7 Arten wild wachsen, so bilden diese doch 
vorherrschend daselbst die Wälder, und besitzen, wo sie 
nicht von der Kultur verdrängt sind, beträchtliche Ausdeh- 
nungen Nach Osten zu verlieren sie sich allmählig jenseits 
des Don und der Wolga , und werden dann durch Linden ver- 
treten. In Sibirien sind bis jetzt nur 2 Cupuliferen aufge- 
funden, aus Japan und zum Theil aus China aber 25 Ar- 
ten bekannt. Im Süden Europa's und im Oriente fehlt es 
durchaus nicht an Wäldern, aber sie sind, die höher gelege- 
nen Gegenden und das Rion- Delta ausgenommen, weniger 
homogen als bei uns. 

Auf beiden Reisen habe ich in den nördlichen Ländern 
des Orientes 29 Cupuliferen, unter denen sich nicht weni- 
ger als 20 Eichen befinden, gesammelt; 10 Arten sind noch 310 

von anderen Reisenden beobachtet worden, die mir entgin- 
gen, so dass die Gesammtsumme 39, also 1 / 8 aller Cupuli- 
feren, beträgt. Nicht weniger als 6 der von mir gesam- 
melten Eichen sind neu, 2 hingegen, obgleich schon be- 
schrieben, hat doch kein anderer Reisender vor mir beob- 
achtet. Deutschland besitzt nur 14 Arten, die sämmtlich 
auch in den von mir durchreisten Gegenden ebenfalls vor- 
kommen. 

Was nun die Verbreitung der Cupuliferen im Speciellen 
anbelangt, so fehlen, wie schon gesagt, unsere Sommer - 
und Wintereichen, es scheinen aber beide bestimmt in der 
Krim und vielleicht im Norden des Kaukasus Wälder zu bil- 
den. Die in der Beschreibung meiner letzten Reise (II. p. 
154.) gedruckte Angabe, dass Q. sessili/lora Sm. im untern 
Tschorukthale vorkomme , mag wohl auf einem Irrthume be- 
ruhen , der aus meinem Tagebuche , nicht aus späterer ge- 
nauerer Untersuchung hervorging. Eben dahin ist die An- 
gabe in der Einleitung zu diesen Beiträgen (S. 16.) zu be- 
richtigen. 

Wenn ich nicht sehr irre, bestanden die Wälder umBai^- 
dar in der Krim grösstentheils aus Wintereichen, während 
auf der Südküste, und namentlich in der Umgegend von 
Alnschta und auf beiden Seiten der Strasse nach Symphero- 
pol kleine Wälder von Q. peduncülata Ehrh. vorhanden wa- 
ren. Ein hohes Alter schienen sie aber keineswegs zu be- 
sitzen , denn die Stämme besassen im Durchschnitt nur 1 — 
1 1 / 5? Fuss im Durchmesser. 

Ausser diesen beiden Eichen- Arten wächst in der Krim 
noch Q. pubescens Willd. Dieser Baum scheint eine be- 
schränktere Ausbreitung zu haben , als ich früher glaubte, und 
nur in den Östlichen Donauländern zwischen den Karpathen 311 

und dem Baikau, jenseits des letztem Gebirges, aber nur in 
höheren Gegenden, uud iu der Krim vorzukommen. Im Süden 
des Kaukasus will sie zwar Bieberstein beobachtet haben; 
ich sah sie jedoch nirgends. Meine Angabe bei der Aufzäh- 
lung der Thirke'scheu Pflanzen aus der Umgegend vou 
Brussa und Trebisond (Linn. XIX. p. 15.) in Betreff der Q. 
pubescens Willd. muss ich deshalb als einen Irrthum berich- 
ten, der aus unvollständigen Exemplaren der Q. pyrenaica 
Willd. und Q. valentina Cav. hervorging. Eben so wenig 
kommt Q. pubescens Willd. im Tschorukthale vor, wo sie 
durch die ihr im Wachsthum sehr ähnlichen Eichen : Q. dsho- 
rochensis C. Koch und Q. sysptrensis C. Koch vertreten 
wird. In der Krim bildet Q. pubescens Willd. nirgends Wäl- 
der, wie sie Grisebach (spie. fl. Rum. et Bith. II. p. 338.) 
in der europäischen Türkei sah, sondern nur lichtes Gehölz; 
sie erscheint in Form von kleinen Bäumen, die wohl hier 
und da einen Durchmesser von 2' besitzen, aber nicht über 
35 — 40' hoch werden. Desto mehr breiten sich aber die 
sehr abstehenden und selbst wagerechten Aeste, die in der 
Regel schon mit 5 und 6' Höhe beginnen, aus. Als Strauch 
habe ich Q. pubescens Willd. nirgends gesehen. 

Nach russischen Berichten sollen die Wälder im Süden 
der Ssunsha, welche seit einigen Jahren die Russen zu lich- 
ten beginnen, aus Eichen bestehen. Welcher Art oder wel- 
chen Arten diese angehören, vermag ich nicht zu bestimmen. 
Im südlichen Daghestan, und namentlich im frühem Chanate 
Kuba, wo nach der Aussage russischer Ofliciere die Wälder 
ganz dieselben seyn sollen, machen Eichen nur einen Theil 
des Gehölzes aus, wie ich bereits in der Einleitung zu mei- 
nen Beiträgen angeführt habe (S. 16); es sind Q. Cerris L. 
ß. austriaca Willd. und Q. pedunculißora C. Koch. Sie 
bilden niedrige Bäume, unseren Sommereichen ähnlich, denen 312 

gleich sie auch Blätter von weicherer Konsistenz besitzen, 
erreichen aber kaum eine Höhe von 40 — 50' j häufiger er- 
scheinen sie auch nur als Sträucher. Jenseits des Kaukasus, 
namentlich in Karabagh, in Grusien und in Imerien findet 
man in der Nähe von Bächen sowohl, als auf den Bergen, 
selbst im Hochgebirge, z. B. bis zu dem obern Riongebiet, 
Q. iberica Stev. , welche im Aussehen unserer Wintereiche 
gleicht, aber nie deren Höhe erreicht. Im Gebüsche erscheint 
auch diese strauchartig. 

Im Südosten des kaukasischen Isthmus, und namentlich 
auf den östlichen Ausläufern des untern Kaukasus in den 
früheren Chanaten Gendsha und Karabagh kommt ausser der 
iberischen Eiche noch die mit grossen Staubbeuteln (Q. ma- 
cranthera F. et M.) vor, und bildet, wenn auch nicht 
Wälder, doch hainartiges Gehölz. In der Provinz Talysch 
soll sie eine noch grössere Verbreitung besitzen. 

Wenden wir uns nun Hocharmenien zu, so ist dieses 
Land zwar ausserordentlich arm an Gehölz, aber doch über- 
ziehen Eichen in Form eines ausgedehnten Buschwerkes weite 
Strecken am Ostfnsse des Berges der tausend Seen und auf 
den die Ebene von Musch eihschliessenden Höhen. Diese 
Eichen — denn ich unterschied zwei neue Arten: Q.pinnati- 
loba und Q. lamprophj/llos — sind ausserdem noch gewich- 
tig, als man mir in dem Kloster des heiligen Georg (Ssnrp 
Garabied) ohnweit Musch erzählte und das Erzählte mir in 
Musch bestätigt wurde, dass man auf diesen Eichen Manna 
sammle. Die von mir in Musch gekaufte und untersuchte 
Mauna enthielt allerdings Stücke von Eichenblättern, aber 
es war nicht mehr zu entscheiden, ob gerade die beiden von 
mir genannten Eichen sie lieferten. Der englische General- 
konsul in Erserum zeigte mir Blätter einer andern Eiche, die 313 

mit denen der Q. iberica Stev. so ziemlich übereinstimmten, 
aber ebenfalls Manna liefern sollten. Auch die Exemplare, 
welche Lindley von Brant dem Berliner Heibar mitgetheilt 
hat , möchten zu O. iberica Stev. gehören. Die Eichen-Manna 
hat einen sehr angenehmen, dem des Honigs ähnlichen Ge- 
schmack. 

Sehr reich au Eichen ist das Tschorukthal , aber wie- 
derum sind es andere Arten, welche ich hier vorfand, und 
zwar solche, welche bis jetzt unbekannt waren. Es sind 
ihrer 3: Q. dshorochensis , syspirensis und longifolia, die 
entweder kleine Bäume, denen der O. pubescens Willd. ähn- 
lich, seltner Sträucher bilden. Q. dshorochensis wächst 
namentlich auf den Höhen, welche im Gaue Liwaneh den 
Tschoruk und dessen Nebenflüsse einengen, und bildet ein 
lichtes, aber weite Strecken einnehmendes Gehölz. Weniger 
verbreitet fand ich Q. syspirensis im obern Gebiete des 
Tschoruk im Gaue Sber (Syspiritis der Alten), O. longi- 
folia endlich im Hochgebirge des Gaues Pertakrek. 

Der Nordabhang des pontischen Gebirges ist weit weni- 
ger reich an Eichen. Eine der Q. iberica Stev. oder der Q. 
pedunculijlora C. Koch ähnliche Art kommt in den Wäl- 
dern der Furtuna vor, auf den ersten Terrassen aber, in der 
nächsten Nähe der Asferosquellen, sah ich in Form eines Ge- 
sträuches die höchst interessante Q. pontica C. Koch. 

. Ausserordentlich reich an Eichen, die aber mehr als Ge- 
sträuch vorkommen , sind die Umgebung von Konstantinopel 
und beide Seiten des Bosphor. Im Belgrader Wald, aus dem 
das meiste Trinkwasser nach der Residenz des Padischah ge- 
leitet wird, wächst Q. Cerris L. ß. austriaca W. , Q. Escu- 
lus Dalech. , Q. pyrenaica Willd. und eine der O. pedun- 
cnlißora C. Koch sehr ähnliche Art (die ich als Abart ß. 314 

virescens unterschieden habe); sie bilden meistens kleine 
Bäume. Aber auch ausserdem sind hier und da die Höhen 
von Buschwerk der beiden zuerst genannten Arten bedeckt. 
Die Galleiche wächst an Rändern auf trocknen Stellen auf 
beiden Seiten des Bosphor. Daselbst fand ich auch Q. va- 
lentina Cav. , die vielleicht nur eine behaarte Abart der Q. 
infectoria Oliv, bildet, und Q. alpestris Boiss., letztere 
merkwürdiger Weise auf der Erde hingestreckt. Einzeln, 
ähnlich unserm Schlehendorn-Gestrüpp , sah ich Q. coccifera 
L. und Q. llear L. 

Die Rothbuche ist für den Orient ein ausserordentlich 
wichtiger Baum, denn er ist es allein, der hauptsächlich die 
Hochwälder bildet. Am Schönsten findet man diese im Rion- 
delta, wo sie von Kutais aus bis an das Meer hin und von 
den Vorhöhen des Kaukasus bis zu denen des adshar'schen 
Gebirges einen einzigen zusammenhängenden Wald , der einen 
ächten Urwald darstellt, bilden. Ich verweise in Betreff einer 
nähern Beschreibung auf meine Berichte der ersten Reise (im 
22. und 23. Kapitel). Diese Ausbreitung der Rothbnche in 
der Ebene ist um so interessanter, als sie sonst nur auf und 
an den Höhen erscheint, aber daselbst ebenfalls wiederum 
bedeutende Strecken einnimmt. Namentlich im Westen des 
kaukasischen Isthmus sah ich sie allenthalben da, wo ich Ge- 
birge zu überschreiten hatte, auf einer Höhe von 3000 — 5000'. 
Eben so häufig erscheint die Rothbuche auf der Nord-, aber 
gar nicht auf der Süd -Seite des politischen Gebirges. Von 
500 — 3000' kommt sie nur einzeln in den Mittelwäldern vor, 
erhebt sich, aber in ächter Cypressenform *), bis zu einer *) Diese eigenthümliche Cypressenform, welche bei uns nie vor- 
kommt, auf der Nordküste Kleinasiens aber allenthalben da er- 
scheint', wo die Buche einzeln wächst , kannten schon die Alten. 


315 

Höhe von oft 70—80'. Mit 3000' bildet sie Hochwald, der 
sich bis zu 5000' und drüber erstreckt; plötzlich wird sie 
nun aber strauchartig und erreicht in dieser Form selbst 
7000'. 

Der Mittelwald auf der Nordseite des pontischen Gebir- 
ges wird zum Theil von dem Kastanienbaum gebildet, der 
hier kaum eine Höhe von 40' erreicht. Auf gleiche Weise 
fand ich ihn im Belgrader Wald bei Konstantinopel und ein- 
zeln auf beiden Seiten des Bosphor. Von grösserer Bedeu- 
tung, in der Form unseren Wintereichen gleichend, sah ich 
ihn auf der Südseite des Nakerale in Imerieuj gewiss schon 
auf einer Höhe von 3000', gleichmässig weite Strecken über- 
ziehend. 

Nicht weniger wichtig für die Holzvegetation des Orien- 
tes sind die gemeine und die orientalische Weissbuche, wel- 
che hauptsächlich zur Bildung der Mittel- und Niederwälder 
beitragen. Die erstere bildet nur unbedeutende Bäume, häu- 
figer hingegen mit der andern dichtes Gesträuch und selbst 
Gestrüpp. Beide Buchen t kommen auch in den Wäldern der 
Tschetschen und des südlichen Daghestans vor. Im Westen 
des kaukasischen Isthmus sind sie weniger von Bedeutung, 
aber keineswegs selten; in Radscha bildet die gemeine Weiss- 
buche sogar mit Rothbuchen eine Art Hochwald. Noch häin 
figer erscheinen beide Weissbuchen, aber namentlich die orien- 
talische, im Tschorukthale , wo sie mit der diesem eigen- 
thümlichen Eiche abwechselnd Niederwald darstellt. Höher 
als 1000 — 1500' steigt sie nicht vom Flussbette aufwärts. 
Auf der Nordseite des pontischen Gebirges treten beide Weiss- Theophrast (hist. plant. III. 10, 1.) vergleicht die Buche im Wachs- 
thiim mit der (Roth-) Tanne {Elate) und nennt sie Oxye. 316 

buchen etwas in den Hintergrund , und wachsen mit einer 
Reihe anderer Hölzer fast nur an den ersten Höhen, viel- 
leicht bis zu 2000 / . Auf gleiche Weise verhalten sie sich in 
dem Belgrader Walde bei Konstantinopel. 

Ostrya carpinifolia Scop. habe ich nur im Tschoruk- 
thale, und zwar hauptsächlich im Gaue Sber gesehen; sie 
bildet daselbst gleich den beiden Weissbuchen, aber weniger 
struppiges und sparriges Gesträuch. 

Was endlich die Haselstauden anbelangt, so habe ich 
diese nur strauchartig gesehen. Von der Corylus Colurna 
L. wurde mir im Gaue Pennek erzählt , dass ein mehre Fuss 
im Durchmesser enthaltender Baum in dem Hofraume der ur- 
alten Burg dieses Namens existire. Die Haselstaude auf der 
Nordküste Kleinasieus (C. pontica C.Koch) bildet imNiederwald 
eine Hauptrolle, da sie oft allein weite Strecken überzieht. Sie 
wächst der unsrigen gleich. Die Haselnüsse werden von den Be- 
wohnern zumTheil nach Konstantinopel verkauft, zum Theil ge- 
hen sie auch als Abgabe für die Regierung dahin. Dass der 
Stadttheil Konstantinopels, der den Namen Fundukly führt, 
wahrscheinlich seine Benennung den Bewohnern der Nordküste 
Kleinasiens verdankt, habe ich an einer andern Stelle (Wan- 
derungen im Oriente I. p. 140.) erwähnt. Ich füge nur noch 
hinzu, dass auch die Griechen wohl im Alterthume haupt- 
sächlich ihre Haselnüsse von der Nordküste Kleinasiens bezo- 
gen haben mögen; Theophrast nennt sie (hist. plant. III. 15, 
1.) Heracleotice karj/a, also Nuss von Heraklea. Unter 
Heraklea ist ohne Zweifel die auf der Nordküste Kleinasiens 
gelegene Stadt dieses Namens zu verstehen. Die Haselstaude 
des Pontus steigt auch im Gebirge aufwärts, wird aber im- 
mer seltner; bei 5000' erscheint sie noch als Gestrüpp. Auf 
der Südseite des politischen Gebirges ist die Haselstaude 
seltner. 317 

Auf dem kaukasischen Isthmus ist die Haselstaude sehr 
gemein, und besitzt ganz dieselbe Art der Verbreitung, wie 
bei uns. C. Jacquemontii Dec&isne trägt im südlichen Daghe- 
stan zur Bildung der dortigen Wälder bei. Ibre Nüsse sind 
ausserordentlich wohlschmeckend, und werden deshalb auf den 
Basaren hauptsächlich gesucht. 

Quercus L. cod. No. MCLXXIV. 
A. Coccifera Spach hist. nat. veg. phau. XL p. 177. 

1. Q,. coccifera L. cod. No. 7214. 

u. Spinoso- serrata. In der Umgegend von Konstau- 
tinopel und am Bosphor auf Kalk und Mergel, 100 — 500' 
hoch, und bei Brussa. 

ß. Dcnticulata. In der Umgegend von Konstantino- 
pel, unter denselben Verhältnissen wie die Hauptart. 

. . B. JSuber Spach hist. nat. veg. phan. XL p. 171. 

2. <i. Hex L. cod. No. 7212. 

ß. Intcgerrima. Im Gundelsh. Herbar als: Hex 
folio angusto non serrato. 

3. Q,. Thirkeana C. Koch in Liun. XIX. p. 14. Ramuli 
superne puberuli; Folia oblonga, obtusissima, breviter petio- 
lata, margine integre, sed undulatulo, »laberrima, subtus 
glaucescentia; Stipulae petiolo longiores, lineares, ex apice 
clavatulae ; Racemorum staminigerorum amenta terminalia ; 
Perigoninm 8fidum, intus glabrum, extus pilosum, laciniis 
ciliatis, stamiuibns 8 multo brevius. Steht zwischen der Q. 
rigida Willd. und Q. Hex L., die erstere hat aber weit 
härtere, der O. coccifera L. ähnliche Blätter; die letztere 
hingegen, so viel auch Varietäten vorhanden sind, besitzt 
doch nie auf der Unterfläche vollkommen unbehaarte und blau- 
grünliche Blätter. 318 

C. Gallifcra Spach hist. nat. veg. phan. XI. p. 170. 

4. Q,. infcctoria Oliv. Voy. Atl. t. 14. 15. 

ct. Genuina; Folia oblonga, i 1 /« — 2 poll« et ultra 
longa, 3 / 4 — 1 poll. lataj basi subcordata, sinubus subundu- 
latis, petiolo 2 — 3 lin. longo instructa. Aus der Umgegend 
von Brussa durch Dr. Thirke erhalten. 

ß. Macrophyllos ; Folia glancescentia , oblonga, pla- 
niuscula, 2 poll. longa, 1 V 3 lata, basi rotundata, petiolo 
brevissimo , 1 — 1 '/ 2 &¥ l 011 o° insidentia. Aus der Umge- 
gend von Brussa. 

y. Glaucophyllos ; Folia glaucescentia, oblonga, sinu- 
bus undulatis, 1 — 1 % poll. longa, Va — 2 /3 F^oU. lata, basi 
rotundata, petiolo brevi, 2 — 2 ^ lio. longo insidentia. In 
der Aufzählung der Dr. Thirke'schen Pflanzen als Q. ri- 
gida Willd. Aus der Umgegend von Brussa und Konstanti- 
nopel. 

d. Microphyllos ; Folia virescentia, oblonga, sinubus 
undulatis, 3 / 4 — 1 poll. longa, 1 /< i poll. lata, basi subcordata 
aut rotundata, petiolo brevi, l 1 /^ — 2 lin. longo insidentia. 
In der Aufzählung der Dr. Thirke'schen Pflanzen als Q. 
lusitanica Lam. Aus der Umgegend von Brussa. 

5. <l. alpestris Boiss. Voy. daus le Midi d'Esp. I. t. 164, 
II. p. 576. Q, lusitanica Lam. dict. I. p. 712. teste Griseb. 
spie. fl. Rum. et Bith. II. p. 335. Hierher gehört aus der 
Aufzählung der Dr. Thirke'schen Pflanzen (Linn.XIX.p. 15.) 
Q. faginea Lam. Aus der Umgegend von Brussa. 

ß. Prostrata; Rami prostrati; Folia oblonga, 2 — 
2 1 /a poll. longa, 1 poll. lata, supra virescentia et pube stel- 
lata minima et rara obsija, subtus glaucescentia, magis, mi- 
nus vc pubescentia, sinuato- runcinata, sinubus undulatis, lo- 
bulis in setam subpungentem desinentibus , basi subcordata, 319 

petiolo perbrevi, vix 2 lin. longo insidentia; Stipulae minus 
caducae , filiformes. Am Bosphor bei Kaudilli auf Kalk und 
Mergel, 300 — 600' hoch. 

6. a. valentina Cav. icon. IL p. 25. t. 125. Sollte O. 
lusitanica Lam. dict. I. p. 712. nicht vielmehr hierher gehö- 
ren? Eben so möchte Q. Murbechii Durieu in Duchartre 
Rev. bot. II. p. 426. damit zu verbinden seyn. Da sich im 
Berliner allgemeinen Herbar ein hierher gehöriges Exemplar, 
von Kitaibel gesammelt, unter dem Namen Q. undulata 
befindet, habe ich diese Art auch in der Aufzählung der Dr. 
Thirke'schen Pflanzen unter dieser Benennung aufgeführt. 
Aber auch O. lanuginosa Thuill. iu derselben Aufzählung 
möchte hierher und nicht zu Q. pubescens "Willd. gehören. 
Meine Exemplare sind übrigens, namentlich auf der untern 
Seite, noch wolliger, als Cavanilles's Abbildung zeigt. In 
der Umgegend von Brnssa und am Bosphor. 

D. Cerris Spach hist. natur. veg. phaner. XI. p. 166. 

7. <$,. pontica C. Koch; Frutex; Ramuli glaberrirai, an- 
gulati, rubro-bruunei; Folia elliptica, 5 — 6 poll. louga, 
2Va — 3 poll. lata, serrulata, serris triangulari-lanceolatis, 
3 — 4 lin. longis, supra virescentia, subtns glaucescentia, 
nervis secundariis 15 — 18 simplicibus, eminentibus, angulo 
35 — 40° a. mediano patentibus , in serrä desinentibus , paral- 
lelis instructa, petiolo brevi , 3 — 4 lin. longo insidentia; 
Gemmae rotundatae, lateribus compressiusculis ; Stipulae fili- 
formes, ciliatae, petiolo duplo et triplo longiores; Amenta 
pistilligera solitaria , - axi foliorum supremorum insidentia ; Pe- 
rigonium molle a cupulä liberum; Cupulae squamae molles, 
trianguläres ant ovato - lanceolatae. Steht der Q. persica 
Jaub. et Sp. am Nächsten; diese besitzt aber behaarte Zweig- 
spitzen und Blätter mit herzförmiger Basis. Auf der Nord- 320 

seite des politischen Gebirges in der Nähe der Asferos - Quel- 
len, im Gaue Risa auf Porphyr, c. 4000' hoch. 

Hierher und nicht in die Abtheilung Hex gehören die 
beiden , von Braut in Kurdistan gesammelten und von Lind- 
ley als Q. regia und Biantii (Bot. Reg. 1840. Append. p. 
41.) bestimmten Eichen. Auch ist die (leider weder aufBlii- 
then-, noch auf Frucht-Exemplare gegründete) Diagnose in- 
sofern nicht vollständig, als Lindley grade ein Haupt- 
moment übergangen hat. Das Original- Exemplar, was sich 
im allgemeinen Herbar zu Berlin befindet und mir zu Gebote 
stand, zeichnet sich nämlich dadurch auf den ersten Blick 
aus, dass die Blätter der Zweigspitzen sich wesentlich von 
den übrigen unterscheiden. Lindley hat nur die letzteren 
beschrieben. Die der Zweigspitzeu sind schmal länglich und 
borstenförmig gezähnt. Während diese nur 1 */ a — 2 '/2 Zoll 
lang und 3 / 4 Zoll breit sind, haben alle übrigen Blätter eine 
Länge von 7 — 8 und gegen die Basis hin eine Breite von 
3 Zoll. 

Ferner hat Lindley eine ebenfalls in Kurdistan ge- 
sammelte Eichenart als Q. rigida Willd. bestimmt. Ein im 
Willdenow'schen Herbar befindliches Exemplar der letz- 
tern (No. 17601.) unterscheidet sich hinlänglich von der 
Bränt'schen Pflanze, die unbedingt iii die Nähe von Q. re- 
gia Lindl. und Q. Aegilops L. zu stellen ist. Die Blätter, 
wie man aus der alsbald folgenden Diagnose sieht, haben 
eine grosse Aehnlichkeit mit denen der obersten Aestchen der 
O. regia Lindl.; fast möchte es scheinen, als wenn die 
Exemplare des Berliner Herbarinms dazu gehörten. Ich nenne 
einstweilen die Q. rigida Lindl. : 

Q. Carduchorum ; Folia lanceolata ,2 — 3 poll. longa, 
2 / 3 poll. lata, plana, glaberrima, supra obsenre virescentia, 


321 

siibtus cinereo - pallida , serrata, serratnris in setam desincn- 
tibus , petiolo 4 — 5 lin. longo iusidentia ; Stipulae seti- 
formes. 

8. a. Aegilops L. cod. No. 7221. 

ß. Castaneaefolia C. A. Mey. Verz. kauk. Pfl. p. 44. 
Q. castaneaefolia Jaub. et Sp. illnstr. pl. orient. I. t. 54. 
unterscheidet sich durch Blätter, die an der Basis herzför- 
mig sind und überhaupt denen der Hauptart mehr gleichen. 
Ausserdem ragt die Eichel etwas aus der Cupula hervor und 
deren Schuppen stehen aufrecht. Im Texte heisst es jedoch, 
dass sie später zurückgeschlagen erscheinen. O. JLibani 
Oliv., die Grisebach ebenfalls zu O. Aegüops zieht, 
ähnelt allerdings, allein nach einem Exemplare im Willde- 
now'schen Herbar hat sie noch mehr Aehnlichkeit mit O. 
serrata Roxb. (O. Roxhurghii Endl.). Das Blatt erscheint 
einfach gezähnt und hat keine so harte Konsistenz, wie man 
bei O. Aegilops L. findet. Von Karl Schmidt aus Ta- 
lysch erhalten. Diese Art scheint im Oriente eine sehr grosse 
Verbreitung zu haben, denn sie zieht sich durch Kleinasien 
nach Syrien. 

9. Q,. macranthera F. et M. in Hohenack. enum. plant. 
Tal. p. 29. Auf dem untern Kaukasus im Osten auf Porphyr, 
1500 — 3000' hoch. Von K. Schmidt aus Talysch und 
von "Wilhelms aus Grusien (?) erhalten. Mit Unrecht ver- 
einigt Endlicher (Gen. pl. suppl. 4. p. 25.) diese durch 
wollige Aestchen und Zweigspitzchen und sonst ausgezeich- 
nete Art mit O. castaneaefolia C. A. Mey. 

10. a. Cerris L. cod. No. 7222. Cerrus Dalech. bist, 
pl. No. 4. 

ß. Tournefortii Willd. sp. pl. IV. p. 453. Herbar. 
Willden. No. 17655. Von Dr. Thirke ans der Umgebung 

22r Bd. 3» Heft. 21 322 

von Brussa erhalten. Der Beschreibung nach scheint O. 
Esculus L. cod. No. 7219. hierher zu gehören. 

y. Austriaca Willd. sp. pl. IV. p. 454. Q. Esculus 
Herbar. Willd. No. 17644. Steht der Hanptart ausserordent- 
lich nahe , unterscheidet sich aber durch weit kürzere Neben- 
blätter, durch längere Blattstiele und durch stumpfe Blatt - 
Abschnitte. Die Blattstiele und die auf der Unterfläche her- 
ausragenden Nerven haben oft eine noch weit goldgelbere 
Farbe, als es sonst der Fall ist. (O. aurea Wierh. in Rchb. 
Novit.) Das Exemplar in dem Will den ow'schen Herbar, was 
Bie berstein als Q. iberica ihm gesendet hat, gehört eben- 
falls zu O. austriaca Willd. Eben so möchte Q. jtyrenaica 
Herb. Willd. No. 17651. Blatt 5. nicht verschieden seyn. In 
der Umgegend von Konstantinopel und am Bosphor, haupt- 
sächlich im Belgrader Wald auf Kalk und Mergel, c. 600' 
hoch. Sehr häufig in den Wäldern des südlichen Daghestans 
auf Mergel, Kalk und Molasse, 100—2000' hoch, als 
Strauch (in diesem Falle mit sehr grossen Blättern) und als 
kleiner Baum bis zu 40' Höhe. 

E. Robur Endl. gen. pl. snppl. 4. p. 24. 

11. Q,. Esculus (L.) Dalech. hist. gen. plant, p. 5. Gri- 
seb. sp. fl. Rum. et Bith. II. p. 336. Eben so unklar Lin- 
nc's Bestimmung der ächten Esculus erscheint, eben so un- 
bestimmt sind die der späteren Systematiker. Erst Grise- 
bach gehört das Verdienst, diese Eiche von Neuem festge- 
stellt zu haben. Leider hat er aber eben so wenig, wie ich, 
Früchte gefunden; die beste Abbildung mit Frucht findet sich 
in der von Scaliger und Stapel besorgten und 1644 in 
Amsterdam herausgekommenen Ausgabe der 10 Bücher von 
Theophrast's Geschichte der Pflanzen, auf der 153, Seite 
unter dem Namen Cerrns. Ob diese Art übrigens des Plinins 323 

Esculus darstellt , möchte ich wohl bezweifeln. "Wahrschein- 
lich ist diese identisch mit unserer burgundischen Eiche (O. 
Cerris L.). Der Griechen Phegos übersetzt man in der Re- 
gel mit Esculus, obwohl die Lateiner ihr Fagus aus diesem 
Worte bildeten und darunter die Rothbuche verstanden. Ge- 
gessen wurden im Alterthume, wo man 5 (baumartige) Eichen 
kannte , nur die Eicheln der Aegilops nicht , da diese na- 
mentlich von Theophrast (III. 8, 2.) als widrig schmeckend 
bezeichnet werden. Linne nennt aber grade eine Eiche mit 
essbaren Früchten O. Aegilops s so dass diese oder wahr- 
scheinlicher Q. Esculus Dalech. die Phegos der Alten ge- 
wesen seyn möchte. Die Hemeris oder Etymodrys liefert 
nächstdem wohlschmeckende Früchte; da diese auch schmal- 
blättrig (leptophyllos s. Eustath. ad II. 14, 398. p. 994.) ge- 
nannt wird , so könnte man sie wohl mit Q. Aegilops ß, cet- 
stancaefolia C. A. Mey. identificiren. Die dritte Eiche der 
Griechen wird die breitblättrige (platyphyllos) genannt, und 
stimmt am Meisten mit Q. Esculus Dalech. oder , da wir 
diese bereits mit Phegos identificirt haben, mit Q. Cerris L. 
überein. Der Griechen Aegilops möchte ö. peduneulißora 
C. Koch seyn , Haliphloeos hingegen am Besten zu Q. pu- 
bescens Willd. , oder auch zu Q. pyrenaica Willd. gezogen 
werden. — Q. Esculus Dalech. findet sich im Belgrader 
"Walde am Bosphor auf Kalk und Mergel, c. 600' hoch , vor. 

12. 4|. pyrenaica Willd. sp. pl. IV. p. 451. Q. conferta 
Kit. im allgemeinen Herbar zu Berlin und in Reiche n - 
bach's Centimen getrockneter Pflanzen (No. 1640.) stimmen 
genau mit der Hauptart überein. 

ß. Macrophyllos ; Folia lato-oblonga, 6 poll. longa, 
4 poll. lata, sessilia, basi cordato-appendiculatä, pinnatifida, 
lobis 3 /4 P°l'' IftfiS) 1 poll. longis, apice rotundatis aiit bilobis, 

21 * 324 

sinuhus angiistissimis angularis , snpra pilis minimis stcllnla- 
tis, subtus pube molli obsita. Aus dem Belgrader Wald am 
Bosphor auf Mergel und Kalk, c. 600' hoch. 

y. Apennina Lam. dict. I. p. 725. Griseb. Spicil. fl. 
Rum. et Bith. p. 337. Q. Toza Willd. Herb. No. 17650. 
O. pyrenaica Willd. Herb. No. 17651. Blatt 1. Aus dem 
Belgrader Wald mit der vorigen Abart und in diese über- 
gehend. 

13. 4&. pedunculiflora C. Koch ; Q. brutia Griseb. spie. 
fl, Rum. et Bith. II. p. 338. nee Ten. Ramuli glaberrimi; 
Folia obovata, 4- — 5 poll. longa, superne 2 — 2Y 2 poll. 
lata, simiato-pinnatifida, lobis (in utroque latere) subtribus 
apice rotundatis, leviter marginatis, interdum superne lobulo 
instruetis, ex basi cordatula, supra obscure virescentia , gla- 
berrima, subtus glauca, puberula, petiolo perbrevi, 4 lin. 
longo instrueta; Pedunculi dimidium folium saepe attingentes, 
glabri, 2 — 3 amentis pistilligeris minus magisve approximatis 
instrueti; Squamae cupulae ovato-rotundatae, velutinae, ex 
apice appeudice obtusa, glabra, rufä, plana, adpressa instru- 
etae. Steht allerdings der Q. peduneulata Ehrh. sehr nahe, 
unterscheidet sich aber auch ausser dem von Grisebach 
hervorgehobenen Merkmale durch die blaugrüne Farbe auf 
der Unterseite der Blätter (die jedoch auch bisweilen zu feh- 
len scheiut, wie die gleich zu erwähnende Abart zeigt) und 
durch schwach ausgerandete Blattabschnitte. Q. brutia Ten. 
fl. neap. t. 197. hat sehr kurz oder gar nicht gestielte Früchte 
und weit härtere Blätter. Aehnlicher ist Q. Thomasii Ten. 
fl. neap. t. 198., diese besitzt aber die Blätter unten nie blaugrün. 
Im südlichen Daghestan auf Kalk und Mergel , 200 — 1000' 
hoch, mit Q. Cerris L. ß. austriaca Willd. die Wälder 
zum grossen Theil bildend. An den Vorhöhen des untern 
Kaukasus auf Kalk und Trachyt, c. 1000' hoch. 325 

ß. Virescens-, die Blätter sind auf der Unlerfläche 
nicht allein ganz unbehaart und grün, sondern auch weniger 
tief gebuchtet, und verschmälern sich nach der Basis zu 
gleich von oben an. Q. Thomasii Ten. , die doch am Ende 
von Q. brulia Ten. verschieden seyn möchte, steht dieser 
vielleicht selbstständigen Abart sehr nahe, besitzt aber immer 
noch Fruchtstiele, die kaum die Länge der Eicheln besitzen, 
und länger gestielte Blätter. Im Belgrader Walde am Bos- 
phor, c. 600' hoch, auf Kalk und Mergel. Aus der Umge- 
gend von Brussa durch Dr. Thirke erhalten. 

14. Q* ilberica Stev. in Bieb. fl. taur. cauc. II. p. 402. 
Ramuli glabri , brunnei; Folia oblonga, interdum ad basiu 
angustiora, 4 poll. longa, 2 poll. lata, crenato-lobata, Iobis 
(in utroque latere 6 — 8) rotundatis, supra virescentia, sub- 
tus pallidiora, pilis singulis praesertim ad nervum medianum 
obsita, petiolo brevi 1 j. 1 poll. longo iustructa; Fruclus solifa- 
rins sessilis aut gemini brevissime pedunculati; Cupula bre- 
vis, expansa; Squamae ovatae, velutinae, inferiores dorso 
convexo, superiores appendice brunneä lanceolatä, et ad 
marginem pilosä instructae; Glans exserta. Steht allerdings 
der Q. sessili/lora Sm. am Nächsten , allein diese besitzt im 
Allgemeinen länger gestielte und weichere Blätter, gehäufte 
Früchte und ganz andere Schuppen an der Cupula. Q. bru- 
tia Ten. fl. neap. t. 197. hat eine grosse Aehnlichkeit mit 
Q. ibericaStQY , und möchte sogar damit zu vereinigen seyn. 
Sie nuterscheidet sich durch buchtigere Blätter, die sich über- 
haupt mehr denen der O. pedunculala Ehrh. und Q. pcdun- 
citli/tora C. Koch hinneigen. Q. mannt f er a Lindl. in bot. 
reg. 1840. p. 41. scheint nach einem freilich unvollständigen 
Exemplar sehr nahe zu stehen, muss aber der Diagnose nach 
mit O. sessili/Iora Sm. noch näher verwandt seyn, da sie 
sich fast nur durch unten weichhaariae Blätter unterscheidet. 326 

Mit Q. pi/fitiaica Willd. spec. pl. IV. p. 451. hat O. ibe- 
riia Stev. eine sehr entfernte Aehnlichkeit ; noch mehr aber 
mit der Abart ö. apennina Lam. , womit sie Endlicher 
ohne allen Grund verbindet. Sehr häufig in Imerien und Min- 
grelien, hauptsächlich auf den Vorhöhen bis zu 4000' Fuss, 
auf allen Bodenarten. Auch auf dem untern Kaukasus auf 
Trachyt und Porphyr. Ob die früher erwähnte Eiche des 
politischen Gebirges hierher gehört, wage ich nicht zu 
entscheiden, da mir leider nur ein Blatt -Exemplar zu Ge- 
bote steht. Die Ränder der Blätter sind hier noch flacher ge- 
herbt; die Blattsubstanz selbst erscheint weniger hart und die 
Blattstiele sind kürzer. Auch erblickt man auf der Unter- 
fläthe nicht eine Spur von Pubescenz. 

15. Q,. pinnatiloba C. Koch; Frutex 10 — 15 pedum al- 
titudine; Ramuli glabri; Gemmarum ovatarum squamae cilia- 
tae; Folia oblonga, 3 — 4 poll. longa, IVa — 2 poll. lata, 
pinnatiloba, lobis sub-9 lineari-oblongis, subundulatis: mar- 
gine ad petiolura speetante uno alterove dente grosso in— 
strueto , ad npicem folii contra integro, sinubus rotundatis et 
aperturis duplo angustioribus quam lobis instrueta, flavido- 
virescentia, supra nitida, pallidiora, subtus opaca, obscuriora, 
«ervis flavescentibus, apicem loborum versus debilitatis, prae- 
sertim ad nervum mediannm puberula, petiolo brevi, 4 lin. 
longo insidentia; Fructus solitarius aut gemini, brevissime pe- 
dunculati, terminales; Cupula, diametro transversali dimidii 
pollicis, cavitate contra 5 linearum; Squamae sericeae, ovato- 
lanceolatae, ex dorso convexo, appendice brunnea , minus 
aecumbente jpsäque patula. Glans longe exserta. Steht der 
Q. Cerris L. ß. austriaca Willd. am Nächsten, unterschei- 
det sich aber hinlänglich durch die gelbliche Farbe der Blät- 
ter und durch die ganz verschiedene Frucht. Auf der Ost- 327 

seite des Borges der tausend Seen (Bingöldagh) auf Basalt 
und Trachyt, 6000 — 7000' hoch. 

16. Q,. lainprophyllos C.Koch; Frutex; Ramuli glabor- 
rimi; Squamae gemmarum rotundarum, ex lateribus compres- 
siuscularum rotundatae, glaberrimae albo-marginatae; Folia 
oblonga, 3 poll. longa, 2 poll. lata, crenatiloba: lobis sub-8 
et sinubus rotundatis , basi brevi-cordata, flavido-virescentia, 
supra uitentia, nervis rubentibns, apicera lobonim versus de- 
bilitatis , subtns opaca , praesertira ad nervös puberula aut 
glabrescentia; Fructns 1 — 3 aggregati, sessiles, terminales; 
Cupula diametro 5 — 6, cavitate 4 lineanim; Squamae seri- 
ceae, ovato-lanceolatae, ex dorso planiusculo aut eonvexiu- 
sculo, appendice brunnea, accunibente; Glans longe exserta. 
Unterscheidet sich von O. pinnatiloba C. Koch durch brei- 
tere, weit weniger eingeschnittene Blätter und durch eine tie- 
fere Cupula, deren Schuppen auch nie einen wahrhaft kon- 
vexen Rücken besitzen und eben so wenig abstehen. Mit 
der genannten Art Wcächst aber Q. lampropliyllos auf der 
Ostseite des Berges der tausend Seen. 

17. Q,. longifolia C. Koch; Frutex; Ramuli ex apice 
glabrescentes aut puberuli; Gemmae ovatae aut ovato-ob- 
longae, squamis rotundatis margine ciliatulo; Folia oblonga, 
aut lineari- oblonga, 4 — 5 poll. longa, 1 — 1 y 4 poll. lata, 
glaberrima, dura, subtus glaucescentia, runcinato-lobata, 
lobis 7 — 9 acutiusculis, sinubus rotundatis, undulatis, ex 
basi attenuata, nee rotundata aut cordata petiolo semipollicari 
instrueta; Stipulae parvae, 3 lin. longae, sublineares , pilo- 
siusculae ; Fructus bini, terni aut quaterni, aggregati, pedun- 
cnlo brevi insidentes, laterales aut terminales; Cupula ex 
apice constrieta, glandem includens; Squamae ovato-lanceo- 
latae, velutinae, dorso convexo , appendice rufo-flavescente, 328 

ex apice denique patente. Hinsichtlich der Blätterform stimmt 
diese Art am Meisten mit O. pubescens Willd. und O. ibe- 
rica Stev. übereiu, unterscheidet sich aber hinlänglich durch 
die eingeschlossene Eichel. Im Gaue Pertakrek auf Porphyr, 
c. 4000' hoah. 

18. €|. dshorochensis C. Koch; Arbor mediocris aut 
Frutex arborescens, ramis divaricatis; Rainuli glaberrimi; 
Gcmmae ovatae, squamis rotundatis ciliatulis; Folia oblonga, 
2 — 2*4 poll. longa , 3 / 4 — 1 poll. lata, dura, glaberrima, 
ruucinato-lobata, lobis 5 — 7 rotundatis, siuubus contra ob- 
tnsiusculis, saepe etiam acutinsciilis , interdum subundulatis, 
ex basi rotundata et saepe brevi-cordata, petiolo 4 — 6 lin. 
longo instructa; Stipulae setaceae, pilosae, petiolo breviores; 
Fructns bini , terni aut quaterni, in pedunculo brevissimo ag- 
gregati, laterales aut terminales; Cupula ex apice coustricta, 
glandem includens; Squamae ovato-lanceolatae, velutinae, ex 
dorso convexiiisculo aut appendiculato, appendice rufa, ac- 
cnmbente instructa. Die vorige Art unterscheidet sich durch 
die Blattabschnitte, durch die Blattbaseu und die abstehenden 
Spitzen der Schuppen an der Cupula. Im Tschoruk- oder 
Dsehoroeh -Gebiete auf sekundärem Kalk, auf Porphyr und 
Melaphyr, 1000 — 4000' hoch. 

ß. LiwancHsis; Folia subtus obscuriora. Die Unter- 
flache der Blätter hat die Farbe wie bei denen der O. Cerris 
L. Bei Artvvin, dem Hauptorte von Liwaneh, auf Melaphyr, 
c. 2000' hoch. 

19. Q/. syspirensis C. Koch; Frutex aut Arbor medio- 
cris; Ramuli tomentosi ; Gemmae ovatae, tomentosae; Folia 
oblonga, 2 — 2 J /a P°M» longa, 1 — 1 */a poll. lata, dura, 
supra glabra, subtus tomentosa, flavescenti-virescentia, run- 
cinato-lobata, lobis 6 et sinubus acutiusculis, ex basi rotun- 329 

data, petiolo 3 liii. longo instructa; Stipulae sctaceae , pilo- 
sae, petiolo longiores; Fructus solitarii, bini aut terni, aggre- 
gati, sessiles, terminales ant lateiales; Cnpula humilis, cavi- 
tate 3 — 4 linearum, ex apiee panliilum constricla; Squamae 
pilosae , planiusculae, inferiores ovato-lanceolatae, appendi- 
cibns brnnneis patulis ant leviter accumbentibus, superiores 
lanceolatae, adpressae. Glans inclusa (?). Steht der O. 
dshorochcnsis C. Koch und der O. jwbescens "Willd. sehr 
nahe, unterscheidet sich aber von beiden durch die Form der 
Cupula. Im Gaue Sber auf Kalk und Porphyr. 

20. ^. pubcscens Willd. spec. pl. IV. p. 450. Meine 
Exemplare unterscheiden sich von denen des Willd enow- 
schen Herbariums durch die Eicheln , welche schlanker und 
schmäler sind. Die Pubescenz auf der Uuterfläche der Blätter 
verschwindet oft ganz und gar. Sehr häufig in der Krim auf 
Thonschiefer, Diorit und Kalk, 50 — 3000' hoch. 

II. Corylus L. cod. No. MCLXXVIII. 

21. C. pontica C. Koch; Frutex; Ramuli ex apice to- 
mentosi; Folia cordato-subrotunda, acumiuata, duplicato- 
deutata, supra glabrescentia, subtus pubescentia, pallidio- 
ra, petiolo brevi, longitudine excisurae, pubescenti-tomen- 
toso; Stipulae lanceolatae, pubescentes; Pedunculus petiolo 
vix duplo longior; Nuces late-ovatae; Involucra pubescentia 
multifida: interius nucem plus minusve superans, campanula- 
tum, laciuiis serratis. Im Habitus vollkommen mit unserer 
gemeinen Haselstaude, hinsichtlich der Nebenblätter und der 
Form der Nüsse aber mit C Colurna L. übereinstimmend. 
In der neuen, von Poiteau und Turpin besorgten Aus- 
gabe von Duhamel' s Traite des arbres fruitiers YI. t. 22 
ist eine Corylus hyzantina abgebildet, die hinsichtlich der 
Form der Hüllen und der Nüsse mit der meiuigen übereinzu- 330 

stimmen scheint, aber, gleich der C. Colurna, einen Baum 
bilden soll und wohl verschieden sein mag *). Auf der Nord- 
seite des pontischen Gebirges auf Augitporphyr bis zu 2500' 
Höhe. 

ß. Glundulifera; Petioli pilis setiformibus glandulife- 
ris obsiti. 

22. C. Colurna L. cod. No. 7234. Im Banal auf Jura- 
kalk; im Gaue Pennek auf Porphyr, c. 5000' hoch. 

23. C. Aveüana L. cod. No. 7233. In der Nähe von 
Tiflis und sonst in Grusien auf Kalk und Molasse, 700 — 
2000' hoch. Im pontischen Hochgebirge auf Urgestein, 5500 
bis 7000' hoch (?). 

24. C. Jacquemontii Decaisne in Jacq. voy. dans l'Inde 
IV. p. 160. Atl.II. t. 160. Mit Unrecht vereinigt Endlicher 
(gen. plant, suppl. 4. p. 23.) diese Art mit C. lieterophyllos 
Fisch. (Trautv. imag. et desc. fl. ross. illust. I. t. 4.), welche 
sich durch die eigenthümliche Form der Blätter hinlänglich 
unterscheidet. Ledebour nennt diese (Denkschr. zur Feier 
des öOjähr. Best, der k. b. bot. Ges. zu Regensb. p. 58.) 
wahrscheinlich aus Versehen C. tetraphj/lla Fisch. , und zieht 
Biebersteins C. Avellana dazu. Bieb erst ein hat aber 
ohne Zweifel nur unsere Haselstaude gemeint, zumal C. he- 
tcrophylla Fisch, gar nicht am Kaukasus wächst. In Wäl- 
dern des südlichen Daghestan auf Kalk und Mergel, 300 — 
1500' hoch. *) Die an der citirtcn Stelle gegebene Diagnose lautet : byzantina : 
arborea, Foliis subtus asperis, villosis ; Geminis ovatis, obtusisj 
Involucro fructus extus pilis glandulosis onusto , in lacinias lon- 
gas , curvas , partitas , divergentesque diviso. Ist wohl nur 
eine behaartblättrige Q. Colurna L. 331 III. Ostrya Mich. nov. gen. p. 223. t. 104. 

25. O. carpinifolia Scop. fl. carn. ed. 2. No. 1101. Car- 
pinus Ostrya L. cod. No. 7232. Im Gaue Sber auf Kalk 
uud Porphyr, c. 4500' hoch. 

IV. Carpinus (L.) Tourn. inst, rei herb, p. 582. 

26. C. duineusis Scop. fl. carn. II. p. 243. t. 60. Sehr 
häutig- im kaukasischen Gebirge bis zu 4000' Höhe, in Gru- 
sieu im Tschorukgebiete und im politischen Gebirge bis zu 
3000' Höhe und am Bosphor, auf allen Bodenarten. 

27. C. Betulns L. cod. No. 7231. Mit der vorigen Art 
unter denselben Verhältnissen , aber seltner in den niederen, 
häufiger in den höheren Regionen. 

V. Castanea Tournef. inst, rei herb. p. 584. 

28. C. sativa Mill. dict. No. 1. Fagus Castanea L. cod. 
No. 7228. In Imerien auf dem Nakerala auf Kalk und Por- 
phyr, c. 3000' hoch. Auf dem Nordabhange des politischen 
Gebirges auf Augitporphyr bis zu 3000' Höhe; in der Nähe 
von Konstautinopel, namentlich im Belgrader Wald auf Kalk 
und Mergel, c. 600' hoch. 

VI. Fagus Tourn. inst, rei herb. p. 584. 

29. F. sylvalica L. cod. No. 7230. Sehr häufig im Rion- 
delta auf Alluvial- und tertiärem Boden, im kaukasischen 
Gebirge und seinen Ausläufern, auf allen Bodenarten von 
2500 — 5500' Höhe j im politischen Gebirge bis zu 7000' 
Höhe, auf Augitporphyr und Urgestein. 332 Betulaceae. Auch die Betulaceen, von denen man bis jetzt 58 Ar- 
ten kennt, kommen vorherrschend in den gemässigten und 
selbst kälteren Regionen der nördlichen Hemisphäre vor. 
Südamerika hat nur 3 Arten und eben so viel Mittelamerika. 
Aus Neuholland, den Sunda- Inseln, den niederen Gegenden 
Ostindiens und aus Afrika kennt man noch keine Betulacee. 
Nordamerika besitzt die meisten, nämlich 15 Arten, von de- 
nen aber zwei zu gleicher Zeit in Nordasien, im Oriente und 
fast iu ganz Europa wachsen. Japan hat 6, das Himalaya- 
Hochland hingegen 11 Betulaceen eigenthümlich. In Nord- 
enropa und auf den Alpen wachsen 9 , in Südeuropa nur 3, 
im Oriente 7, in Sibirien und den Altailändern jedoch 12 Ar- 
ten. In den nördlichen Ländern des Orientes habe ich 6, und 
darunter 2 neue Arten gesammelt; es kommt noch 1 Art 
dazu, die andere Reisende beobachteten, so dass die Ge- 
sammtsumme 7 beträgt. Deutschland besitzt deren 9, von 
denen 5 bis jetzt nicht im Oriente gefunden sind; 3 hingegen 
wachsen im Oriente, die Deutschland fehlen. 

Was das Vorkommen der Betulaceen in den nördlichen 
Ländern des Orientes anbelangt, so wächst Betula alba L. 
ß. pontica Desf. im Hochgebirge des Kaukasus 5 ich habe sie 
nur strauchartig gesehen» Betula ovata C. Koch kommt 
in den engen Thälern des Schachjoldagh vor. Die Erlen sind 
verbreiteter, lieben aber auch vorherrschend das Hochgebirge, 
wo sie, wie bei uns, an Bächen sich vorfinden. Im Kauka- 
sus und in Grusien ist udlnus glutinosa Gaertn. gar nicht 
selten, Avächst aber immer einzeln. Im politischen Gebirge 
habe ich sie nur auf der Nordseite gefunden; sie kam da- 
selbst bis zu 4000' hoch vor. Unmittelbar auf den ersten 
Höhen am Meere war sie sehr häufig und trug im Gaue Risa 333 

namentlich zur Bildung des dortigen Mittelwaldes bei. Alnus 
nilens C. Koch habe ich an feuchten Stellen des Bingöldagh 
beobachtet; wahrscheinlich wächst sie aber auch (oder Alnus 
glutinosa Grtn., denn leider ist das dort gesammelte Exem- 
plar verloren gegangen) bei Musch und auf der ganzen Was- 
serscheide zwischen den Tigrisquellen und dem Murad. 

I. Betula Tourn. instit. rei herb. p. 588. 
Pterocari/on Spach in Ann. d. scienc. nat. 2. Ser.XV. p.182. 

1. B. alba L. cod. No. 7120. 

ß. Pontica Desf. hört. par. Auf dem Hochgebirge des 
Kaukasus, in Ossien. 

2. B. ovata C. Koch ; Frutex ; Ramuli ex apice puberuli, 
grauulis resinosis dense obsiti; Folia ovata, acuta, 8 — 9 lin. 
longa, ad basin 7 — 8 liu. lata, serrata, glaberrima, subtus 
punctis resinosis instructa, petiolo plus duplo breviori insi- 
dentia, Amenta nucifera ovato - oblonga, 6 lin. longa, petiolo 
triplo minori et erecto instructa; Nuces oblongae , ex dorso 
superne puberulae; Ala nuce latior, obcordata, in excisurä 
subtilissime ciliatula ; Styli longitudine excisurae. Hinsichtlich 
ihrer Früchte ähnelt diese Art der B. alba L. , hinsichtlich 
ihrer Blätter hingegen der JS. pubescens Ehrh. ß, carpathi- 
ca Willd., weicht aber von beiden durch die aufrechten und 
kurzgestielten Kätzchen ab. B. Gmelini Bunge (Trautv. 
imag. et descript. flor. ross. illustr. I. t. 5.) unterscheidet sich 
durch mehr längliche Blätter und kürzer gestielte Kätzchen; 
auch ist der Ausschnitt an der Spitze der Nüsschen so unbe- 
deutend 3 dass die Griffel herausragen. 

II. Alnus Tourn. instit. rei herb. p. 587. 
G^mnothj/rsus Spach in Ann. d. sc. nat. 2. Ser. XV. p. 183. 
1. A. incana Willd. sp. pl. IV. p. 335. Von Wilhelms 
aus Grusien erhalten. 334 

2. A. glutiiiosa Grtn. de fruct. et sem. II. t. 90. 

ß. Denticulata C. A. Mey. Verz. lcauk. Pfl. p. 43. 
Sehr häufig im Hochgebirge des Kaukasus auf Urgestein, 
Porphyr uud Kalk, 3000 — 5500' hoch. 

y. Barbata C. A. Moy. Verz. kauk. Pfl. p. 43. A. pu- 
bescens Tausch möchte wohl verschieden seyn. In Imerien 
auf Porphyr und Kalk, 2000 — 3000' hoch. 

3. A. cordifolia Ten. fl, neap. t. 99. A. subcordata C. 
A. Mey. Verz. kauk. Pfl. p. 43. Von Wilhelms und K. 
Schmidt erhalten. 

4. A. nitens C.Koch; Cortex flavido-griseus; Folia ro- 
tundata, crenato-serrulata, utrinque viridia, nitentia, glaber- 
rima, suhtus in axilla nervorum barbatula, petiolo dimidio 
breviori, glaberrimo instructa ; Gemmae oblongo-elongatae; 
Nuces ala membranacea destitutae. Steht allerdings der A. 
glutinosa Grtn. sehr nahe, besitzt aber weit glänzendere 
Blätter und längere Blattstiele. Am Berge der tausend Seen, 
auf Basalt und Trachyt, c. 5500' hoch. Plataneae. 

Die kleine Familie der Plataneen enthält nur 6 oder 7 
Arten, und beschränkt sich auf die gemässigten Länder der 
nördlichen ^Hemisphäre. 2 oder 3 (insofern mauvP. aceri- 
folia Willd. für selbstständige Art hält) Platanen wachsen 
in der europäischen Türkei } aber südlich roni Balkan, und 
im Oriente, 2 in Nord- und 2 in Mittelamerika, aber in 
letzterm auf einer dem Klima der gemässigten Zone entspre- 
chenden Höhe. 

Das Vaterland der Platane (Platanus orientalis L.) 
ist noch keineswegs ermittelt. In der Umgegend von Kon- 335 

stantinopel, auf der West- und Nordküste Kleinasiens uud 
in deu wärmeren Strichen des kaukasischen Isthmus kommt 
sie nur kultivirt vor. Dass man sie einzeln auch in Wäl- 
dern, z.B. im Belgrader Wald , findet, bestätigt die Sponta- 
neität noch keineswegs, da sie immer nur dann vorhanden 
ist, wenn andere in der Nähe kultivirt werden. Die Platane 
gedeiht auch keineswegs in Waldern , denn sie erreicht da- 
selbst nur eine unbedeutende Stärke und Höhe, erscheint 
selbst sogar nnr strauchartig. Wahrscheinlich liebt sie , wie 
die Erle, Pappel (namentlich die Silberpappel, welche der 
Platane an Höhe und Stärke oft gleich kommt) und Weide, 
die Nähe von Flüssen oder Bächen und sumpfigen Stellen. 
Möglich wäre es dann, dass sie im Norden des Alasan und 
am Fusse des Kaukasus ursprünglich vorhanden sey, denn 
dort wächst sie unter den angegebenen Verhältnissen mit an- 
deren interessanten Bäumen, wie" z. B. mit dem Flügel -Wall- 
nuss-Baume. Sonst findet man sie in' ganz Kachien (Kacheth) 
nicht. 

Zu ihrer vollständigen Entwickelung verträgt die Platane 
kein anderes Gehölz neben sich; man sieht sie deshalb auch 
nur einzeln oder Gruppenweise, in der Nähe von Städten, 
Dörfern und einzelnen Gebäuden, deren Bewohner sie wegen 
ihres weit hinwerfenden Schattens vor allen anderen Bäu- 
men lieben. Hier wird sie seit Jahrhunderten oft schon ge- 
hegt uud gepflegt, und erreicht eine seltene Höhe und Stärke. 

Berühmt ist seit mehreren Jahrhunderten die Platanen- 
gruppe in Böjükdereh am Bosphor, die bei den Eiugebornen 
den Namen Jedi- Kardasch, d.i. sieben Brüder, führt. Der 
Sage nach soll Gottfried von Bouillon mit seinen Kreuzfah- 
rern sich unter ihren Schatten gelagert haben. Es stehen 
aber 9 und nicht 7 Platanen, zum Theil mit einander ver- 336 

wachsen, in einem nach Westen zn offenen Halbmond. Die 
stärkste von ihnen hat 5 Fnss über der Erde einen Umfang 
von 27 l /jj Fnss. Eine nähere Beschreibung dieser Gruppe 
habe ich in meinen Wanderungen im Oriente (im 1. Bande u. 
auf der 381. u. 382. Seite) geliefert. 

Noch grossartiger ist die Gruppe von Platanen , welche 
den 500' langen und 170' breiten Basar des heutigen Elisa- 
bethopol (Jelisawetpol rnss.) oder des frühem Gendsha im 
tatarischen Grnsien umgeben, Die Bäume hatten hier so 
ziemlich die gleiche Höhe von 130' und viele einen Stamm 
von 5 — 6' im Durchmesser. Auch über sie habe ich weit- 
läufiger im 3. Bande und Seite 127. meiner Wanderungen im 
Oriente gesprochen. Endlich habe ich noch eines wunder- 
schönen Platanenbaumes zu erwähnen , der sich auf dem 
Marktplatze in Choni, einem Marktflecken am Zkhenisskhal 
an der Gränze Imeriens, befindet. 

Platanus L. cod. No. MCLXXIX. 

P. orientalis L. cod. No. 7235. 

a. Gcnuina; in der Umgegend von Konstantinopel am 
Bosphor und in Grusien. 

/?. Acertfolia Willd. sp. pl. IV. p. 474. Vorherr- 
schend in Transkaukasien. 337 Noch einige Bemerkungen zu Polygomtm alpesire 
C. A. Mey., P. pluriflorurn C. Koch undjP. trojnciwi 

C. Koch. 

Leider sind mir die Abbildungen orientalischer Pohjgona 
in Graf Jaubert's und Spach's Illustrationes plantarum 
orientalium erst jetzt zu Gesiebt gekommen, so dass ich nun 
im Stande bin, eine Vergleichung zu stellen. P. alpestre 
der genannten beiden Botaniker 1. 118. unterscheidet sich von 
den Ton C. A Meyer dem Berliner Herbar mitgetheilten und 
den von mir gesammelten Exemplaren zunächst durch die 
Grösse und durch breitere Blätter. Während ferner die Frucht 
auf der Abbildung birnförmig und an den Kanten abgerundet 
erscheint, ist sie bei den von mir gesammelten Exemplaren 
dreikantig; 2 Kanten sind scharf. Die Spitze der Frucht 
steht auch keineswegs senkrecht über der Basis , sondern ist 
nach einer Seite zu etwas gekrümmt. Endlich ist die Frucht 
noch glänzend und feingestrichelt, was die Abbildung sowohl, 
als die Beschreibung nicht zeigt. 

P. pluriflorutn steht dem P. ammamrioides Jaub. et 
Sp. t. 119. sehr nahe, unterscheidet sich aber durch grössere 
und deutlich gestielte Blätter, durch die Blüthenhülle, indem 
beide Flügel am Stiel herunterlaufen, und durch die Frucht, 
welche nicht höher als breit, an der Basis aber am Brei- 
testen ist, und 3 deutliche Kanten, die aber nur am obern 
Drittel mehr oder weniger scharf, im Uebrigen abge- 
rundet erscheinen , besitzt. Auch ist die Frucht ebenfalls im 
hohen Grade glänzend. Blüthenhülle und Frucht unterschei- 
den diese Art auch von P. alpestre CA. Mey. ; namentlich 
ist bei dieser die Frucht ebenfalls höher als breit. 

22r Bd. 3s Heft. 22 338 

P. corrigioloides Jaub. et Sp. t. 124. ähnelt meinem 
P. tropicum, unterscheidet sich aber durch gezähnte, nicht 
nach oben zu lang gewimperte Ochreen und durch die deut- 
licher gestielten und mit einem umgebogenen Rand versehenen 
Blätter. Beiträge 

z H r 

Flor von T e x a s. 

VO». 

Adolf Scheele. 

CFortsetzung v. Linn. XXII. p. 145— 168.) Gramineae. 

1. Setaria polystachya mihi. 

Radix fibrosa. Culmus erectus 3-pedalis simplex com- 
pressus striatus glaber angulis srabriusculiis, nodi barbati. 
Folia plana lato - linearia acutato-subnlata 1-nervia striata 
marginata scaberriraa pubescentia, Vaginae laeves pilis pa- 
tentibus dense pubescentes ore barbatae. 

Pauicula spiciformis pedalis e spicis plurimis miiltifloris 
composita elongata lanceolata acuta laxiuscula. Rachis an- 
gnlata villosa scabra. Spicae brevissirae peduneulatae erecto- 
patentes setis involucri elongatis comatae. Spiculae brevissi- 
me pedicellatae oratae glabrae yirescenti-albidae biflorae in- 
volucratae. Involucrum persistens setosum 1 -laterale, setae 
aristiformes sursum scabrae clongatae spicnla sua 5 — 6 Jon- 
giores. Glumae 2 membranaceae conravae inaequales, inferior 

22* 340 

minima lato-ovata 3-nervia mutica, superior multo major 5- 
nervia ovata margine scariosa mucronata paleis brevior. 

Flosculus inferior neuter 2 - paleacens , palea inferior ma- 
jor membranacea concava ovata 5-nervis, superior minor 
hyalina. Flosculns snperior hermaphroditns, paleae coriaeeae 
concavae muticae, inferior snperiorem amplectens. Stamina 3. 
Ovarium glabrnm. Styli 2 elongati. Stigmata adspergilli- 
formia. — - 

jilopecurus geniculatusl Lindheimer. 

Auf felsigem Boden nördlich von Neubrannfels: Lind- 
heimer. October. 

Setaria italica Beauv. valde affinis differt spica cylin- 
drica obtusa densa breviori et crassiori , setis brcvioribus, 
spicis spiculisque longiiis peduuculatis. 

Setaria polystachya Schrader = S. composita Hnmb., 
Kth. 

2. Panicuin giganteum mihi. 

Culmus quadripedalis teres glaber laevis fistulosus sim- 
plex. Folia magna plana glabra laevia longissima acutato - 
snbulata subtus carinata supra canaliculata 3 liucas lata 1 — 
2pedalia. 

Vaginae glabrae striatae ore nudae. Ligulae brevissi- 
mae trnncatae lacerae. 

Panicula terminalis pyramidalis snpradecomposita sesqui- 
pedalis et ultra. Rachis, rami et peduneuli angulati scabri. 
Rami üexuosi capillares, infiini fasciculati, reliqui bini v. terni, 
rarissime solitarii. Spiculae in ramulis appressae racemosae 
pedunculatae ovoideo-oblongae biflorae purpurascentes. 

Gluma inferior e basi ovata lanceolato-acuminata 3-ner- 
via carina scabra snperiorem dhnidiam aequans. Gluma su- 
perior e basi ovata lanceolato-subulata Tnervis gluma hrfe- 
riori duplo longior floscnhnn inferiorem paulo snperans. 341 

Flosculus inferior masculus sterilis 2-paleaceus ; paleae 
subaequales 5-nerves acutae , inferior pnrpurascens paulo lon- 
gior, superior alba membranacea. Flosculus superior per- 
fectns bipaleaceus; paleae oblougae coucavae albae coriaceae 
uitidae glabrae acutae gluma superiori et flosculo inferiori 
breviores. — 

Im trocknen felsigen Flussbett des Cibolo zwischen Sau 
Antouio und Neubrauufels : Lin dh eimer. August. 

Die ganze Pflanze wird über 4' hoch, daher der Name. 

Panicum agrostoides Spreng, proximum differt: culmo 
compresso, paniculis lateralibus, gluma superiori 5-nervi, pa- 
leis flosculi perfecti apice barbatis. 

3. Paspalnm sericeum mihi. 

Radix librosa caespitosa. Culmus 2 — 3pedalis erectus 
compressus striatus glaber laevis simplex. Folia plaua elon- 
gata subulato-acutata laevia supra pilosa subtus glabra. Nodi 
tomentosi. Vagiuae laeves basi pubescentes ore barbalae. 
Spicae 7 alternae lineares multiflorae remotae rachi appres- 
sae. Axis (i. e. culmi pars florifera) elongatus flexuosus pu- 
bescens scaber. Rachis inarticulata plana ciliata spiculis an- 
gustior. Spicnlae unilaterales biseriales cum pedicello arti- 
culatae. Pedicellus breyissimns apicem versus incrassatus 
pilis albis elongati& erectis hirsutissimus. Spicnlae ovoideo- 
oblongae sericeae biflorae. Gluma 1 membranacea ovata tri- 
nervis sericea mucronata flosculo hermaphrodito longior. 
Flosculus inferior neuter 1-paleaceus membranaceus, palea 
forma, longitudine et consistentia glumam aequans. Flos 
superior hermaphroditus 2-paleaceus coriaceus muticus ovoi- 
deus, palea inferior ovata superiorem oblongam amplectens. 

Stamina 3. Ovarium glabrum. Styli 2 liberi. Stigmata 
aspergilliformia. 342 

Au feuchten Stellen bei Netibrauiifels : Lindhcimer. 
Juni. 

4. Stipa eil? ata mihi. 

Radix fibrosa caespitosa. Culmus sesquipedalis siinplex 
striatus geniculatus biuodis glaber inferne teretiusculus. Fo- 
lia iiiToluta 1-nervia sulcata acutato - subulata mrinque hi- 
spida pulcherrime ciliata, radicalia nodum suinmum attingen- 
tia. Folium llorale involucrale glabrara pauiculam subaequans. 
Vaginae striatae parce pubescentes internodiis breviores ore 
plernmquc barbatae. 

Paniciila ramosa subseeunda laxa, rami inferiores bini 
2-llorä, superiores 1-flori solitarii. Rachis , rami pedunculi- 
que filiformes scabri. Spiculae pediinculatac sparsae 1-florae, 
peduneuli glumis breviores. Glumae subaequales coneavae 
hjalinae lanceolatae cuspidatae glabrae, dorso 3nerves paleis 
dimidio longiorcsj nervi virides, laterales evanidi. Perian- 
thiuni laiiceolatuiu 4-lineatum basi sericeum apicc callosum 
lacerum fimbriatum. Arista torta inferne serieeo-pubescens 
superne scabra glumas quadruplo , paleas sextuplo superans. 
Stigmata plumosa. 

Trope Neubraunfels leg. Römer. 

Die Blätter sind genau genommen nicht am Rande ge- 
wintert, erscheinen aber, weil sie mit dem Rande eingerollt 
sind, als dicht gewimpert, daher der Name der Pflanze. Die 
Haare der Granne nehmen nach der Spitze zu allmäh] ig im- 
mer mehr ab, so dass die Grannen an der Spitze scharf und 
ohne Bekleidung, am Grunde mit anliegenden Haaren dicht 
besetzt und weich anzufühlen sind. 

Stipa ßmbriata Hb. Kth. proxima differt foliis glabris, 
gluma superiori 5-nervi, inferior! 7 -nervi; 5. hyalina Nees 
foliis planis, eulmo ramoso , arista nuda ; S. eminens Cav. 
rachi glabra, glumis paleas duplo snperantibus. 343 

5. Aristida aequirainea mihi. 

Radix fibrosa caespitosa. Cul'mus erectus simplex tere- 
tiusculus glaber sesquipedalis et ultra. Folia convoluto-seta- 
cea rigida elongata glabra scabriuscula, radicalia culmum 
aequantia,caiilina 2 breviora. Vaginae internodiis breviores 
glabrae striatae scabriusculae ore barbatae. 

Pauieula racemosa coutracta subsecnnda raraosa nutans, 
rami verticillati pauciflori. Rachis,_rami et pedunculi sca- 
bri, rami filiformes, pedunculi brevissimi. Gluma inferior 
lanceolata carina scabra aristata perianthium dimidium supe- 
raus, gluinam superiorem dimidiam vix aequans ; arista glu- 
mam dimidiam aequans. Gluma superior carjopsiu paulo su- 
peraus gluma inferiori plus duplo lougior lanceolata glabra 
apice 2-deutata dorso aristata, arista scabra gluma quadra- 
plo miuor. Glumella subulata purpurascens muricato- scabra 
arista tripartita plus triplo brevior. 

Aristae haud articulatae rami aeliquilougi patentes sca- 
briusculi. 

Sesleria ? Lindheimer. 

Auf steinigem Boden in fruchtbarer Dammerde bei Neu- 
braunfels, in Texas Musket-grass genannt. Lindheimer. 
September. 

Die hakenförmigen, kleinen Weichstacheln an den Frucht- 
spelzen sind weiss, daher die Frucht buntscheckig erscheint. 
Die Aeste der Granne stehen im J / 8 Winkel yon einander ab 
und sind gleich lang, daher der Name. Mit einer Sesleria 
hat die Pflanze nicht die entfernteste Aehnlichkeit, wohl aber 
mit Festuca {Vnlpia) stipoides Desf. und den verwandten Arten. 

6. Aristida Roeuieriana mihi. 

Radix fibrosa caespitosa. Culmi glauci erecti graciles 
simplices glabri superne trigoni. Folia convoluto-setacea 
glauca laevia scabra culmo breviora. 344 

Panicula racemosa interrupta subsecimda flaccida, rami 
1-flori, iufimi bini, superiores solitarii, inferiores interdum 
biflori. Rachis glabra laevis filiformis, pedunculi capillares 
vix scabriusculi. Spiculae 1-florae. Glumae liueari-lanceo- 
latae menibranaceae purpurascentes 1-nerves inaequales ca- 
rina virides scabriusculae , inferior trnncata v. apice breviter 
2-deiitata paleas aeqnans glnma superiori dimidia v. tertia 
parte brevior, superior bidentata paleas snperans. Flosculus 
(glumella) stipitatns snbulatus glaber 4-lineatns gluma supe- 
riori brevior, stipes sericeus. 

Arista tripartita haud articnlata, rami subaequales pa- 
tentes scabriusculi paleis triplo longiores. 
Prope Neubraunfels leg. Römer. 

7. Kragrosis pilifera mihi. 

Radix fibrosa. Culmns 3-pedalis rigidus teres glaber 
laevis simplex. Vaginae striatae glabrae ore barbatae. Fo- 
lia plana striata longe subulato-acuminata parce pilosa su- 
pra scaberrima subtus laevia, folium florale paniculam invo- 
lucrans atque aeqnans. 

Panicula pedalis et ultra diffusa capillaris ramosissima, 
axillae ramorum barbatae, ramulorum iuferiorum parce pilo- 
sae. Rachis tetragona glabra, rami pedunculique scabri, 
ramuli tortuosi dissitiilori 2 — 4stachyi (flori). Pedunculi elon- 
gati capillares tortuosi spicula 2 — 4plo longiores. Spiculae 
purpurascentes oblougae achtete 5 — 7florae. Glumae acutae 
carina scabrae subaequales. Palea inferior ovata 3-nervis 
acuta dorso scabriuscula margine anguste albo-scariosa, pa- 
lea superior ciliata. 

Auf trockner, hochliegender Prairie bei Ncubraunfels: 
Lind heim er. September. 345 

Eragrostis hirsuta (Poa) Mx. proxima differt culmo 
i — 2pedali compresso, vaginis hirsutis, foliis ore barbatis 
caetrum nudis, ramulorum axillis barbatis. 

E. pilifera contra gaudet culmo tripedali tereti, vaginis 
nudis, foliis pilosis, ramulorum axillis parce pilosis nee bar- 
batis. 

Ob vielleicht dennoch nur Varietät der E. hirsuta'} 

Cyperaceae. 

1. Carex scaberrima mihi. 

Rhizoma repens. Caules 1 — sesquipedales flaeeidi trique- 
tri striati sursum scabri. 

Folia plana glabra elongata 3-nervia striata angustato- 
acuminata margine et costa media sursum scaberrima basi 
vaginantia, vagiuae transverse rngoso -«plicatae. 

Spicae 5 lineari-cylindricae remotae, 2 superiores ab- 
breviatae masculae obtusae, 3 inferiores longiores androgy- 
nae acutae. Spicae androgynae peduneulatae multiflorae deu- 
siflerae apice masculae basi femineae bractea sua foliacea 
breviores, infima subradicalis longissime, reliquae brevissäme 
peduneulatae. Squaniae femineae e basi ovata albo-hyalina 
lanceolatae nervo excurrente cuspidato-aristatae fruetu lon- 
giores. Stigmata 2 elongata. Ovaria rhombeo-obovato-ob- 

longa glabra fauce 2-dentata. Utriculi Squamae 

masculae anguste oblongae membranaceae fuscae obtusae apice 
plerumque albido-scariosae, nervo apice evanido. 

Spicae 2 superiores masculae sessiles, inferior bractea 
scariosa nervo viridi excurrente longe aristata spica sua bre- 
viori suffulta, summa bractea scariosa parva setacea sufFulta. 
Squamae anguste oblongae albidae membranaceae nervo viridi 
excurrcntc brevissime mucronatae v. nervo apice evanido ob- 
tusae. 346 

Prope Neubraunfels leg. Römer. 

Leider fehlen die Früchte. Die Blätter sind mit kleinen, 
knorpeligen Sägezähnen besetzt und daher sehr rauh. 

Gehört in die Rotte Vignea Rh. , und zwar in die kh- 
theihmg 13., cf. Knnth's Enum. II. 408 sq. 

Hat im Habitus Aehnlichkeit mit C. strigosa Huds. Der 
Mittelnerv befindet sich auf der Rückseite, die Seitenuerven 
auf der obern Seite der Blätter; die Nerven sind hell- (freu- 
dig-) grün. 

2. Carex Roemeriana mihi. 

Radix stolonifera. Culraus erectus triqueter glaber lae- 
vis pedalis — sesquipedalis. Folia basi vaginantia multistriata 
glabra laevia glaucescentia culmo multo breviora accrescentia, 
infima squamaeformia 3-nervia. Bracteae foliaceae decresceu- 
tes spicain longe excedentes. Spicae 4 graciles cylindricae 
longe remotae, infima feminea, subsequens androgyna apice 
mascula, superiores masculae. Stigmata 3 exserta. 

Spica feminea et androgyna pedunculatae. Squamae fe- 
mineae ovato - oblongae membranaceae flavo - fuscae glabrae 
carina virides cuspidato -aristatae utriculo iinmaturo longiores. 
Utriculi immatnri oblongi olivacei glabri rostrati obsolete ner- 
vosi, rostro bidentato. 

Spicae masculae sessiles , summa bractea brevissiraa h ya- 
lina aristata spicam amplectenti instructa. Squamae masculae 
oblongae flavo- fuscae glabrae margine angnste albo-scario- 
sae breviter cuspidato -aristatae v. acutae. Antherae longe 
exsertae. 

Prope Neubraunfels leg. Römer. . 

Leider fehlen reife Früchte. Die Aehren sind wenig 
über 1" lang und dünn, der Stiel der untersten Aehre ist so 
lang als diese , der Stiel der androgynen Aehre kürzer als 
dieselbe. Die Aehren sind weit von einander entfernt; die 347 

unterste steht weit unterhalb der*Mitte des Stengels , die an- 
drogynische etwa in der Mitte. 

Gehört in die Sectio II. Abth. 17. in Kunth 1. c. p. 487 sq. 
Hat im Habitus Aehnlichkeit mit C. sylvatica Huds. 

3. Carex tetrastaehya mihi. 

Radix fibrosa caespitosa. Culmus erectus triqueter gla- 
ber scaber pedalis foliosus. Folia basi- vagiuantia aecresceü- 
tia plana carinata 'glauceseentia longe attenuato-acuminata 
glabra margine seabriuscula, summa eulmum subexcedentia. 

Spica composita, spiculae 4 androgynae alternae appro- 
ximatae subrotundo - ellipticae obtusae basi euneatae inferne 
masculae. Bractea infima herbacea setacea spicam eomposi- 
tam aequans v. superans, mediae e basi brevi ovata membra- 
nacea in setam elongatam herbaceam spiculam aequantem 
eademve longiorem desiuentes, bractea summa spicula brevior. 
Squamae .oblongo-lanceolatae hyaliiio-albidae 1-nerves cu- 
spidatae v. nervo viridi excurrente aristatae. Stigmata 2. 
Utriculi 

Prope Neubraunfels leg. Römer. 

Die vorhandenen Exemplare sind leider nicht bloss ohne 
Früchte, sondern die meisten haben noch nicht einmal die 
Antheren und Narben entwickelt. 

Die Pflanze gehört in die Sectio I. Abth. 8. cf. Kunth 
1. e. p. 394 sq. 

Steht der C. leporina L. (C. ovah's Good.) am nächsten. 
Diese unterscheidet sich: 1) durch die Deckblätter, welche 
nur bei dem untersten zuweilen blattartig, bei allen übrigen 
aber häutig, braun, mit weissem, durchsichtigen Rande und 
kürzer als die Aehrchen sind; 2) durch die Bälge, welche 
spitzlich und mit weisslichem, trockenhäutigen Rande versehen 
siud. Ob unsere Pflanze nicht dennoch eine Varietät der C. 348 

leporina L. oder eine selbstständige Art ist, darüber können 
mir die reifen Früchte entscheiden. 

Jiinceae. 

i. Juncus Roeinerianus mihi. 

Cnlini erecti aphylli glabri teretes striolati basi vaginati. 
Yaginae nitidae chartaceae margine fiinbriato-laciniatae aphyllae '? 

Anthela pseudo -lateralis cymosa decoinposüa iuvolucrata. 
Involucri foliola 2 basi vaginantia pnngentia, inferins caulem 
continnans anthela longins. 

Flores glomerati, glomernli bracteis involncrati 4 — 6- 
flori, bracteae ovatae scariosae nervo excurrente longe mu- 
cronatae. Stigmata 3 elongata exserta filiformia. Stamina 6 
inclnsa. Sepala inaequalia oblongo-lanceolata mucrouata, ex- 
teriora longiora. Capsula 

Galveston island auf feuchtem Muschelsand: Römer. April. 

Leider sind die vorhandenen Exemplare so unvollkommen, 
dass sie weder Früchte haben, noch sich mit Sicherheit be- 
stimmen lässt, ob die Wurzelscheiden blattlos oder beblättert 
sind. Wenn diese, wie ich vermuthe, blattlos sei» sollten, 
so würde die vorstehende Pflanze eine eigene Gruppe bilden, 
welche zwischen 1 und 2 (cf. Kunth enum. III. 316 und 322.) 
einzuschalten wäre. Yon der ersten Rotte unterscheidet sich 
unsere Pflanze durch geknäulte Blüthen, von der zweiten muth- 
masslich durch blattlose Scheiden. 

Irideae. 

1. Iris bracliy stigma mihi. 

Caulis vix pedalis erectus v. adscendens glaber tere- 
tiusculüs superne trigonus subbiflorus. Folia angusta grami- 
nea lineari-lanceolata nervosa utrinque margineque laevia 
acuminata basi vaginanti scariosa dilatata aiuplexicaulia flore 
terminali breviora. 


349 

Spatha membranacea margiue anguste scariosa setaceo- 
cuspidata. Flos parvus coeruleus imberbis pednnculatus. Ova- 
riuin trigouuin oblongum. Perigonii laciniae externae rhom- 
beo-ovatae brevi-unguiculatae, internae triplo breviores ob- 
ovatae acuminato-cuspidatae stigmatibus breviores. Staraina 
3 monadelpha , antherae liueares extrorsae fllamenta superan- 
tes stigmatibus duplo longiores laciniis exteruis breviores. 

Stigmata alba angusta brevia apice dilatata 2-cuspidata 
antheras dimidias aequantia, cuspidibus (lobis) divergeutibus. 
Capsula 

Bei Piuy Point selten: Römer. April. 

Blüthen dunkelblau, klein. Ausgezeichnet durch die klei- 
nen Narben, welche nur halb so lang sind als die Autbereu, 
diese also nur zur Hälfte decken. Die äusseren Perigon- 
zipfcl kaum 1" lang. 

Compositae. 

(Nachtrag.) 
1. Gaillardia tuberculata mihi. 

Perennis. Caulis basi sufFruticulosus 1 — l'/ 2 pedalis 
erectus t. adscendens striatus basi ramosus pilis appressis 
strigillosus inferne foliatus superne aphyllus, pili tuberculis 
atrosauguineis insidentes, rami 1-flori. 

Folia 1-nervia canescentia strigillosa glauduloso- pun- 
ctata ciliolata, radicalia oblongo-spathulata in petiolum atte- 
nuata obtusa apicem versus utrinque obtuse dentata, caulina 
infiraa oblanceolata paucidentata in petiolum breyem attenuata, 
superiora sessilia linearia v. lineari-lanceolata integerrima 
acutinscula. 

Capitulum terminale mediocre longepedunculatum radia- 
tum multiflorum. Involucri squamae 3-seriales lanceolatae 
acutissimae hirsutae, basi callosae apice squarrosae discum 350 

vix acquantes, exteriores maximae. Reeeptaculum hemi- 
sphaericum subnudum neque foveolatum neque paleaceum. 

Fiosculi radii ligulati 1 - seriales 10 — 12 aiirantiaoi 
nenlri decidui cnneati 3-fidi basi 7-nerves apice 9-nerves 
supra glabri subtus glanduloso-puberuli disco dnplo longiores, 
nervi purpurei apice eonfluentes, dentes oblongi obtusi v. 
nervo exciirrente apiculati. Pappus ligularnm paleacens, pa- 
leae sub- 3 membranaceae lanceolatae 1-nerves, nervi in ari- 
stani scabram producti. 

Fiosculi disci: tubus brevis , Jimbns elongatus cylindra- 
cens 5-dentatns, dentes subnlati hispidi. Styli rami appen- 
dice acuta hispida terminati. Pappus paleacens corollarn ae- 
quans, paleae 5 — 8 membranaceae lanceolatae 1-nerves, 
nervi in aristam scabram prodncti. Achaenia ...... 

In terra texana leg. Römer. 

An den von .mir nntersuchten Scheibenblümchen fand ich 
den Pappns ans 5 — 7 Spreublättchen bestehend; An anderen 
Blümchen mag ihre Zahl noch grösser sein, wie denn über- 
haupt die Zahl der Spreublättchen sehr veränderlich ist und 
als Character :wenig oder gar nicht in Betracht zu ziehen seyn 
möchte. 

An den von mir untersuchten Fruchtböden habe ich keine 
Spreuborsten (fimbrillae) linden können , es ist aber leicht 
möglich , dass an anderen Blüthen deren sich etliche finden. 
Es ist bekannt, dass G, lanceolata Mx. mit und ohne Spreu- 
borsten vorkommt, cf. Torr, et Gr. 1. c. II, 365. 

Der 3te Nerv von jeder Seite ist unterhalb der Zerthei- 
lnng der Randblüthen in 3 tiefe Zähne (Lappen) gabelthei- 
lig, so dass jeder Zahn von 3 an der Spitze züsammenflies- 
senden Nerven durchzogen ist. 

Die Blüthe hat l 1 /'/' im Durchmesser. 351 

G. lanceolaia Mx. differt involucri squamis neque callo- 
sis neque hirsutis, G. aristata Pursh, G. pinnatißda Torr, 
et Gr., G. pulcTiella Fongeroux, G. picta Don reccptaculo 
fimbriato et G. amblyodon Gay pappo ligularum mutico. G. 
aristata Pursli hat ausserdem einen zottigen Stengel, G. pm- 
natißda fiederspaltige Blätter; G. pulchella ist 1 -jährig, 
die Hüllschuppen sind länger als die Scheibenblümchen , die 
Randbliithen violett purpurn. Der Stengel der G. tuberculata 
ist überdies mit schwarzen Knötchen dicht besetzt, was ich 
bei den anderen, mir bekannten Arten nicht bemerkt habe. 
Ueljrigens ist die Synonymik der Gattung Gaillardia sehr 
verworren, cf. Torr, et Gr. 1. c. II. 365 — 367. 
2. Gntierrezia Idndheimeriana mihi. 

Caulis sesquipedalis perennis herbaceus strictus obsolete 
angnlatus glaber apice paniculato-corymbosus, ramuli apice 
uniflori. 

Folia alterua sessilia linearia 1 -nervia glabra impresse- 
punctata margine revoluta ciliolata apice brevissime acuta basi 
angustata. 

Capitula solitaria ramos terminantia. Involucrum turbi- 
nato - obovatum discum aequaus, squainae irabricatae arcte 
appressae chartaceae ovales rigidae lucidae glabrae apice in 
appendicem foliaceam lato-ovatam productae. Receptaculum 
nndum. 

Flosculi radii ligulati 1 - seriales , ligulae sub - 8 luteae 
oblongo-spathulatae pistillatae fertiles glabrae enerves disco 
triplo longiores parce nigro - glandulosae, pappi paleae lineares. 

Flosculi discoidei ligulas numero subaequantes tubulosi 
perfecti steriles 5-dentati, dentes breves; pappus 1 - serialis 
paleis circiter 8 anguste linearibus persistentibus plerumque 
acutis corollam aequantibus constans. 

Achaenia 352 

Auf felsiger Prairie nordöstlich von Neu brau nsfels : Lind- 
h einer. September. 

Die geöffneten Blumen haben über x f^' im Durchmesser. 

Gehört zu §. l.( Brachyris Nutt.), cf. Torr. etGr.l. c.H, 193. 

Die Blumen sind an den vorhandenen Exemplaren noch un- 
entwickelt, weshalb ich in ihre Analyse nicht specieller ein- 
gehen konnte. 

G. californica Torr, et Gr. differt caule tereti pedali, 
capitulis paucis, ligulis lato-ovatis, pappo biseriali; G. Eu- 
themiae Torr, et Gr. caule basi ramoso, capitulis glomeratis, 
ligulis et flosculis discoideis 5, pappo biseriali; G. texana 
Torr, et Gr. pappo disci coroniformi, radii nullo.' 

Cucnrbitaceae. 

(Nachtrag.) 

Zu der Beschreibung des Tristemon texanum mihi (cf. 
Linn. XXI. p. 586. 87.) füge man hinzu : Fructus 10-striatus. 
Semina obtuse marginata. 

Durch das letzte Merkmal steht diese Gattung Cucurbita 
offenbar näher, als Cucumis. 

Hippocastaneae. 

(Nachtrag.) 
Der Name Ungnadia heterophylla (cf. Linn. 1. c. p. 589.) 
beruht auf einem Druckfehler,, und niuss heissen: Ungnadia 
hetptaphylla mihi. 

Berberideae. 

(Nachtrag.) 
Da es bereits eine Berber is ilicifolia von F o r s t e r 
giebt, die ich zu meinem Bedauern übersehen habe, so muss 
der Name B. ilicifolia mihi (cf. Linn. 1. c. p. 591.) verwan- 
delt werden in Berberis Roemeriana mihi. Dr. Rabenhorst's 

Li ebenes italici. Die Lichenen, welche der Dr. L. Raben hörst auf 
seiner Reise durch die östlichen und südlichen Pro- 
vinzen Italiens im Jahre 184? gesammelt hat. 

Bearbeitet 

von 

v. F l o t o w *). 1. Irceolaria Villarsii (Ach.) enthält reichlich Erythrin, 

2. Lecanora tartarea (Linn.) *) Herr v. Flotow hat die Bearbeitung der von mir in den öst- 
lichen und südlichen Provinzen Italiens gesammelten Lichenen 
zu meiner Disposition gestellt. Diese Bearbeitung ist mit der 
des Hrn. Yerf.s allbekannten Gründlichkeit geschehen, mit so 
allgemein wichtigen Notizen begleitet, dass ich es für angemes- 
sen erachte, sie für sich der Oeffentlichkeit zu übergeben. Ich 
werde in meinen später erscheinenden „Beiträgen zur Flora 
Italiens" nichts weiter nachzutragen haben, als einige Arten und 
Formen zu den Usneaceen, Parmeliaceen , Cladoniaceen, Ra~ 
malineen und Peltideaceen. L. Rabe o höret 

22r Bd. 3t Heft. 23 354 

3. Placodium lendigerum (Web.) DC. 

4. Opegrapha varia Pers. var. pulicaris Schaer. 

5. ÜITaevia galactites (Duf.) Asci obovati sporis oblon- 
gis elongatisque. Von einer Opegrapha stammend, nicht 
von einer Vcrr., denn ihr Gehäuse ist kein Perithccinm, weil 
der Discus aus grünlich -geschwärzten Schlauchspitzen und 
Paraphysenenden gebildet ist. 

6. I<ecidea 'emergens Flk. Junge Gehäuse fast napf- 
fbrmig, verkohlt, oder ringförmig, mit stets eingebogener, 
zusamniengeneigter Basis; ältere napfförmig, mit dickem, 
schwarzem Keimboden. Schläuche verkehrt eiförmig bis breit 
eirund, unten sackförmig, innere Schlauchhaut vom Scheitel 
weit abstehend. Sporen eirund, ziemlich gross, schmal ge- 
säumt, wasserhell, 1 /qq / " lang, Vsis'" breit. 

Ich bezweifle ihre Abkunft von L. immersa Ach. 

7. I<ecidea parasema Ach. var. dcnvdata (Schrad.) 
Schaer. Spie. 154. 

Excipiiluni subeupulare (centro defieiente) , asci e cla- 
vato obovati interdum saccati , sporis oblongis didymis hyali- 
nis dein fuligineis. Die Sporenhälften trennen sich zuweilen, 
wenn sie noch farblos, und, wie es scheint, schon in den 
Schläuchen. 

Gehäuse , Sporen , Schläuche weichen etwas von L. pa- 
rasema Ach. ab. 

8. Iiecanora subfusca Ach. Crusta verrucoso-leprosa, 
apotheciorum disco castaneo linito. 

9. liecanora subfusca Ach., mit Hinneigung zur Var. 
caerulcnla Fr. (disco pruinoso , margine crenulato). 

10. Collema Vespertili© Hoffm. c. fr. 

IIa. Trichothecium nigrescens (Pers.) Fw. 
116. Iiecidea coralliitoides Flk.! D. L. 25. Die viel- 
besprochenen Uebergäuge in L, triptophylla Ach. kenne ich 

,A»m •« .Ml •££ 355 

nicht! Heute sah ich das erstemal Sporen an dieser L. co- 
ralltnoides, auch das erstemal einen angefeuchtet, fettglän- 
zenden Thallus, der die Benennung „Collema nigrum Anct." 
einigermassen rechtfertigt. Jene Sporen sind fast cylindrisch 
4zel!ig! özählig, durchaus verschieden von den einfachen, 
länglichen Sporen der L. triptophylla Auct., wonach ich 
mich berechtigt halte, beide zu trennen. Die Gattung musg 
noch durch Studium festgestellt werden. Ich bitte noch um 
italienische Exemplare mit völlig ausgebildeten Apothecien. 

12. Zeora crythrocarpia (Pers.) 

13. Verrucaria rupestris Schrd. «. calciseda (DC.) Fr. 

14. Iiecidea atrovirens Linn. var. contigua Schaer. 
sporis perfectis typieis. 

15. lu, calcarea (Weiss) var. innorans Fw. (L. gyro- 
phoroidcs Hppe. p. p.). Otranto. 

Gehäuse ursprünglich ringförmig. Apothecien aus der 
Kruste entspringend, angewachsen, fast eingewachsen. So 
weit entwickelt, offenbar eine L. calcarea. Hemmende Ein- 
flüsse haben dann die Vegetation auf lauge Zeit unterbrochen 
gehabt, — bis sie, von Neuem erwacht, aus den bläulichen, 
flachen Fruchtscheiben zahlreiche junge, in einander fliessen- 
de, zur normalen Entwickelnug nicht gelangte Sprossen her- 
vortrieben, welche nur sammtartig tiefschwarze, ton matt- 
schwarzen, gewundenen Gehäuserändern ritzenförmig durch- 
gränzte Patcllen darstellen , welche mit den Gyrophoren- 
früchten Aehnlichkeit haben. Diese Sprossen enthalten nur 
keulenförmige, unreife Schläuche. Eine dicke Schicht von 
Farbestoffablageruugen bedeckt die Scheiben, daher ihr sammt- 
schwarzes Aussehen. Aehnliche Ablagerungen , die von Kali- 
lauge purpurschwärzlich sich färben , berinden das Gehäuse. 

16. Placodium murorum (Ho Hm.) var. dealbat um Fw. 
Promontorio del Gargano. 

23 * 356 

17. Zeora ferruginea (Huds. !). 

18. Verrucaria rnpcstris Schrad. var. purpurascen» 

(Wulff.) apoth. detrusis. 

19. Opegrapha calcarea Ach. crusta chlorogonimica 
amylacea nivea, excipnlo integro carinato; sporis oblongo- 
cylindricis 4-blastis. — Gehäuse ursprünglich geschlossen; 
Also keine Lecanaclis. 

20. Itichiiia confinis Fl. Dan, Ist kleiner, als mein 
Exemplar von L. pggmaea Ag. Früchte fehleu. 

21. Placodiuui crassum (Huds.) DC. 

22. Lecanora atra Huds. 

23. Verrucaria rupestris Schrad. et. calciseda (DC.)Fr. 

24. Urceolaria calcarea Ach. 

25. Lecanora subfusca Ach. sporne minutae oblongae 
simplices 8-nae, ascis obovatis vertice pachjdermis inclusae. 

26. Biatora isabellina Fw. (nov. spec!) crusta deli- 
quescente leproso-farinosa isabellina s. ochraceo-pallescente, 
hypothallo albo ; apoth. adnatis planis excipnlo cupulari tenui 
margiuatis, demum piano - convexis margine obliterato. Asci 
obovati, sporis .... 

B. straminea Stenh.?? Fr. S. V. Sc. p. 113. n. 46. 

Der Vergleich mit B. exigua und B. quernea passt, 
doch der Name B. straminea ist nicht bezeichnend. (Der 
gewählte B. isabellina genügt mir auch nicht: geben Sie ei- 
nen bessern.) Gesellig mit L. subfusca, Pertusaria Wulffe- 
nii. Wo sie mit diesen zusammenstösst , sieht man eine 
schwarze Scheidelinie ; wo der Hypothallus frei verläuft , ist 
er weiss. 

27. Iiecidea canescens (Diks.) Ach.! Disco nudo. Conf. 
No. 32. 43. 50. 

Keine Flcchtengattung besteht in Bezug auf den Frucht- 
bau aus so heterogenen, unpassend vereinzelten Formen, als 35T 

Lccidea . sie sind nur auf den Schein hin gleichsam zusam- 
mengewürfelt, und wer sich die Mühe giebt, etwa folgende 
Suite: 1) L. canescens Diks., 2) L. albo atra Hoffm., 3) L. 
leucoplaca DC. {Li. premnea Fr.), 4) L. enteroleuca Fr., 
5) L. alrobrunnea Rani. , 6) L. conßuensYfzh. y 7) L. fn- 
wosa Hoffm,, 8) 1/. atrovirens Linn., 9) L. cow/^j/aHoffin,, 
10) L. spectabilis Flk. , 11) L. vesicularis Hoffm., 12) L, 
simplex Hook. (Dav.), 13) L. JFahlenbergii A., 14) L.san- 
guinaria L., 15) 2>. abietina A., 16) L. dryina Ach., 17) 
.L. dolosa Wahlb. mikroskopisch zu betrachten , wird einräu- 
men müssen , dass ein gemeinsamer Charakter gar nicht vor- 
handen ist, er müsste denn etwa so gefasst sein: Apothecia 
orbicularia s. difformia atra, excipulo vario! — (interdum 
nullo). Ich habe nur die Arten von No. 3 bis 10 als Typen 
grösserer oder kleinerer Gruppen beibehalten, an den ande- 
ren aber so wesentliche Abweichungen im Fruchtbau gefun- 
den, dass sie fernerhin keine Leeideen bleiben dürfen. — 
No. 1 und 2 haben eiu Excipulum compositum, apothecia bi- 
formia lecidina s. lecauoriua, wie Pyxine und Dirina, — 
unterscheiden sich von beiden nur durch den Discus primi- 
lus aperlus. Wollen wir die offene und geschlossene Schei- 
be als eiu wesentliches Gattungsmoment betrachten, so müs- 
sen No. 1 und 2 eine eigene Gattung bilden, für welche ich 
den Namen Diplotomma vorschlage; wo nicht, so können sie 
mit Pyxine verbunden werdeu. Abgesehen von dem angege- 
benen Merkmal, sind auch Pyxine sorediata (Lecidea 
Eschw.) und L. canescens einauder oft zum Verwechseln 
ähnlich, — erstere steht nur noch höher, strebt schon durch 
den freigewordenen, unten berindeten, schwarzen, mit Haf- 
tern versehenen Thallus zu den Parmelien hinauf. Ehe ich 
mich zu etwas entscheide , will ich nur noch verschiedene 
Meinungen hören. Den Einwurf lasse ich aber nicht gelten, 358 

dass bei L. canescens, L. albo atra die thallodische Um-, 
kleidung des Gehäuses zufällig sei — , sie ist sicher wesent- 
lich, wird überall angetroffen, gehört mithin zum Charakter 
dieser Arten und ist den Leeideen fremd. Es ist kein me- 
chanisches Mitemporheben der Kruste, wie bei L. conjfuens, 
Id. ambfgua , selbst L. parasema zuweilen , — sondern ein 
gesetzlich sich immer wiederholendes Vorkommen. 

28. Placodiuin Collapisma Ach. Eine Grenze zwischen 
ihr und PI, murorum existirt nicht, wie ich Jahrb. der Gwk. 
1. 3. 146. nachgewiesen habe. Wer beide Arten , wo sie in 
Menge wachsen, aufmerksam beobachtet, muss zu demselben 
Resultate gelangen. Ausgezeichnet ist Collapisma aber, und 
immerhin mag sie als Species gelten. 

29. Lecidea albo -atra Hoffm. Conf. No. 27. Anm. 

30. Biatora (Lccanoral) ©clirinaeta Ach. Univ. 380. 
Ich möchte sie (wie B. polytropa var. intricata) zu Bia- 
tora ziehen, wenigstens nach den vorliegenden Formen. 

31. Biatora {Zeoral) aurantiaca Lghtf. Diese Spe- 
cies muss noch genauer studirt werden. 

32. Iiecidea canescens (Dies,) Disco pruinoso. Conf. 
No. 27. 

33. I*ecanora subfusca Ach." Disco pallide fuseo uudo. 

34. Roccella tinetoria DC. pr. Cap di Leuca. 

35. HJephroma papyraceum (Hoffm.) c. fr. 

36. Verrucaria Micula ? Fw. s. V.punctiformisVzvs.'* 
Unbestimmbar, weil die (keulenförmigen, langgestreckten) Schläu- 
che ohne Sporen sind. 

37. Imbricaria Acetabuluin (Neck.) forma incisa Wallr. 
Promont. del Gargano. 

38. STephroma papyraceum (Hoffm.) sterile, laeviga- 
tnm , fuscuin. Conf. No. 35. 359 

39. Chroolepus aureus Ag. 

40. Sticta linita Ach. sterilis, coralloidea. 

41. Lecanora subfusca Ach. var. argentea Hoffm. 

42. - - Ach. Kruste und Apothecieu mit 
parasitischen, schwarzen Punkten. 

43. Lecidea canescens (Dks.) Ach. Discus primitus 
pruinosus. 

44 a. Urceolaria Yillaraii Ach. Conf. Fw. in Linnaea 
1843. p. 19. No. 28. 

446. U. scrnposa var. arenaria. Ohne Erythrin. Kxu- 
stenwarzeu kleiner , gedrungener als bei a. 

45 a. Psora decipiens Hoffm. 

45 b. Colleina crispum Schaer. Conf. Fw. in Linnaea 
1843. p. 255. 56. C. cheileum Ach. Fr. 

Fries nennt jetzt das C.pulposum Ach., Bernhardi: C. 
crispum L. , ob aber Linne wohl C. crispum gekannt und 
zu unterscheiden gewusst habe tou C. marginale, C.pulpo- 
sum Ach. etc., ist stark zu bezweifeln; es wird in dem einen 
Herbar diese, in dem andern die zweite, dritte Art als Ori- 
ginalpflanze des C. crispum Linn. zn finden sein. 

46. Colleinatis spec. initia, sterilia. Unbestimmbar. 

47. Colleuia turgiduin Ach. Syn. 313. der Beschreibung 
nach. Hooker trennt es von — Fries verbindet es mit — 
C. multipartitum Sm. Das erste Verfahren scheint mir das 
wahrscheinlich richtigere; dem letztern zufolge müsste diese 
Flechte C. turgidum u. lobatum heissen. Maglic. 

48a. C. papulosuin Ach. unbedenklich, doch weder C. 
granulosum Schaer. = C. cristatum (L.) Fr., noch C. mar- 
ginale (Huds.) , die S chleicher'sche Pflanze obigen Na- 
mens nach Schär er. Ich ziehe es zu dem, was ich für 
C. intest Uniforme Schaer. halte und früher C. concinnum 
genannt, pr. Maglic, 360 

48 b, Collema crispuin Schaer. rar. laciniatum Fw. 
C. cheilcutn rar. Ach. Fr. 

49. Pertusaria Wulffenii DC; dabei: 

b) Lccanora subfusca L. 

c) Lecidea enteroleuca , flavida Fr. 

d) Verrucaria punctiformis. 

50. Itecidea canescens (Dks.) Ach. Disco pruinoso. 
Conf. No. 27. 

51. Endocarpon Guepini Fr. Ich halte es dafür. Mein 
Exemplar von Montagne ist freilich nur pfenniggross und 
sehr jung, deshalb ihm unähnlich. Sporen fand ich bei'No. 
51. nicht. Die zurückgerollten Thallnsränder, die fleischfar- 
bene, ins Violettgraue sich verfärbende Unterseite mit ver- 
flachten, oft in geschlängelte Riefen zusammengehenden Wärz- 
chen weichen von E. miniatum ab. 

52. Collema ceranoides Borr. E.B. s. C. cristatum(L.) 
Fries var. incisum Schaer. ? Spie. 541. pr. Ancona. 

53. Cladonia vertieillata Hoflm. 

54. Collema flaeeidum Ach. 

55. Peltigera polydaetyla Hoflm. 

56. Zeora coronata (Flk. !) D. L. 151. Das Vorkom- 
men auf Rinde ist interessaut. Durch apothecia biformia und 
die Sporen himmelweit, durch erstere sogar generisch von 
„Lecanora triptopht/lla Ach." verschieden. Uebergänge habe 
ich niemals gesehen! 

57. fehlt. 

58 a. üeptogium tremelloides L. corullinum. 

586. Conioloina coccineum Flk. (D.L. 21.)? s. nov. sp. 
Die Form der Apothecien ist abweichend und die 3 — 4mal 
acheidewandigen Sporen werden endlich braun. 

Conf. C. coccineum var. purpureum Eschw. in Mart. 
Brasil. 170. Eschweiler's Varietäten sind nicht selten Arten. 


361 

59. Psora vesicularia Hoffm. Das intensive Ergrünen 
des Thallus beim Anfeuchten, welches bei No. 67. nicht statt- 
findet, ist bemerkenswert. 

60. Lecanora sufofnsca (L.) Ach. disco opaco saturate 
atro-fusco margine saepe aunulatim rimoso. 

61. (An Fagus, Querem in den Abruzzen.) — ? — 

62. Keine Flechte. 

63. Cladonia pyxidata Pocillum Fr. 

64. Collema intestiniforme Schaer.? rar. earplanatum 
Fw. (7. concinnum Fw. in litt. 

65. Fehlt. 

66. Cladonia endiviaefolia Mich. 

67. Psora vesicularis Hoffm., Link, emend. 

68. Cetraria glauca, fallax Ach. 

69. Roccella tinetoria DC. neigt sich zu R. fueifor- 
mis hin; womit aber nicht gesagt sein soll, dass beide Arten 
nicht verschieden wären. 

70. Rainalina calycaris L., Fr. steril. Der R. mein- 
branacea Laur. nahe kommend. 

71 ff. Iiccidea epigaea (Pers.). Isole Petagne. 
71 hb. Cladonia fnreata Hoffm. 
71 cc. - pungens Schaer. var. foliosa Flk. 
72.? Collema cristatum (L.) Fries rar. nostochinum 
Fw. sehr wahrscheinlich; habe ich auch von Neufchatel. 

73. C. cristatum (L.) Fries. C. auriculatum Hoffm, 

74. Biatora (Zeoral) aurantiaca (Lghtf.) var. ery- 
thrella A. (Conf. No. 31. 75.) 

75. B. (Zeoral) aurantiaca (Lghtf.) var. erythrella A. 
75 6. fPlacodium lentigerum (Web.). 

76. Zeora ferruginea (Huds. !). 

77. - - (Huds. !). Die Apothecia bifortnia 
der Gattung scheinen hier und bei der Z, ? aurantiaca zu 362 

verschwinden, die biatorinische Fruchtform ist die vorwalten- 
de. Doch wir besitzen auch nicht eine einzige scharf be- 
grenzte Gattung conf. Lecidea No. 27., ja kaum eine scharf 
begrenzte Species; doch das ist am Flechtenstudium für mich 
gerade das Anziehende, Fesselnde. 

78. Urceolaria scruposa Ach. 

79. Ephcbe pubescens goniinica. 

80. Lecidea iinmersa Ach. 

81. - variegata Fr. var. subcontigua Fw. Apo- 
thecien aus der Kruste entspringend ; Gehäuse ursprünglich 
ringförmig , mit stumpfem, eingebogenem uud ange- 
drücktem Rande. Keimboden zuerst farblos, dann von der 
Mitte aus sich bräunend schwärzend, zuletzt in das Gehäuse 
verschmelzend, so dass alle Apothecien ein napfförmiges Ge- 
häuse, wie L, contigua Hoffm., zu haben scheinen. Diesel- 
ben Phasen durchläuft lt. ambigua Ach., von der ich die 
ähnliche Bildungsstufe auch als var. subcontigua bezeichne. 

82. Verrucaria rnpestris Schrad. a. calciseda DC. 

83. Iinbricaria parietina (L.) var. coralloides. Sehr 
interessant. 

84. Collema marginale (Huds.) sterilis, thallus morbosns. 

85. Urceolaria calcarea (L.) forma monstrosa. 

86. Collema marginale (Huds.) juvenilis. (Hypothecium 
duplex.) 

87. Placodiuin saxicola (Pollich.) var. 

88. Lecanora spadicea Fw. (nov. sp.). 

L. crusta verrucoso-squamulosa spadicea intus albo- 
pallescente interdum granulosa nigrofusca ciuereo-pruinosa 
granulis difformibus crenulatis; apotheeiis e verrucis oriundis 
adnato-sessilibus margine thallode obtuso, disco opaco pia- 
no, rufofusco dein tnmidulo marginem exeludente. 363 

Asci clavati I. oblongo - clavati sporis Suis oblongo- 
cylindricis didymis paraphysibus strictis apice incrassatis 
Landern subclavatis. 

Es siud mehrere Momente , welche diese Flechte von 
Zeora cervina entfernen. Ausser dem habituellen Ausdruck 
sind es der Mangel eines eignen Randes der Scheibe, die in- 
nere, blassgelblich schimmernde Kruste, die Beschaffenheit der 
Paraphysen, Schläuche, Sporen und die Anzahl der letzteren. Trib. Genus 10, 42. Sect. Spec. IV. 28. Lieh, truncicoli 7. 
Lecidea parasema Ach. rar. denudata Schaer. 
Oliven in der Terra di Otranto. 
Tr. G. 9, 32. Sect. Sp. III. 26. Lieh, saxic. 12. Zeora ery- 
throcarpia (Pers.) Fr. S. 0. V. 
Promontorio del Gargano. 
Tr. G. 10, 42. Sect. Sp. V.E. 69. Lieh, saxic. 15 b. Lecidea 
contigua Hfftn. «. diseiformis Fr. L. S. 376. 
Otranto. 
Tr. G. 9, 31. Sect. Sp. 24. Lieh, saxic. 16. Placodium mu~ 
rorum Hffm. var. dealbatum Fw. 
Otranto. 
.Tr. G. 11, 44. Lieh, saxic. 19. Opegrapha calcarea Ach. 

Isole Petagne. 
Tr. G. 21, 102. Lieh, saxic. 20. ? Lichina conßnis (Grev.?). 

Cap di Leuca. 
Tr. G.< 10, 41. Sect. Sp. III. 47. Lieh, truncic. 26. Biatora 
isabellina Fw. ad int. 
Otranto. 
Tr. G. 9, 32. Sect. Sp. IV. 50. Lieh, saxic. 30. Zeora ochri- 
naeta (Ach.) 

Promontorio del Gargano. 364 Das zusammengesetzte (innen eigne } aussen thallo- 
dische Fruchtgehäuse, die ursprünglich offene , auf der 
gonimischen Schicht ruhende Keimplatte bilden den Frucht- 
charakter von Zeora. Daher hat Zeora apothecia bi- 
formia, bald Scutellen (thallodisch gerandete), bald Pa- 
tellen (eigengerandete) , oder lecanorinische und biatori- 
nische Früchte. Auf diese Zweigestaltigkeit der Flechten- 
frucht bei einer und derselben Species, z. B. in Zeora, 
Psora, Diplotomma, lege ich ein grosses Gewicht: 
wollte man leichtsinnig hierüber hinwegsehen, so wäre 
der Unterschied zwischen Coenothalamen und Idiotha- 
iamen aufgehoben und eine Brücke von einer, fast zu 
allen Gattungen gebaut. Das eigne, ans der Frucht- 
substanz, nämlich dem Keimboden, gebildete Gehäuse 
muss ebensowohl dem thallodischen Gehäuse gegenüber 
gestellt werden, als Frucht und Thallus selber Gegen- 
sätze sind. Deshalb trenne ich Zeora von Lecanora, 
wo die nachte Keimplatte im thallodischen Gehäuse liegt, 
und dieses ursprünglich geschlossen ist. 

Die zahllosen Veränderungen und Umwandlungen, wel- 
chen die Früchte unterworfen sind, dürfen nicht irren, 
man hat die Gattung allein nach ihren typischen For- 
men und deren Kntwickelung zu beurtheilen. Alle Ent- 
wickelungsstadien einer Zeorenfrucht lassen sich an Z. 
coaretata beobachten. Zieht sich in rückschreitender 
Metamorphose die Markschicht aus dem Gehäuse zurück, 
so ist es psorinisch geworden, d. h. es besteht nur aus 
dem eignen innern Gehäuse und der dasselbe bekleiden- 
den thallodischen Rinde. Die Keimplatte ruht aber im- 
mer noch auf der gonimischen (bei Psora auf der Mark-) 
Schicht. Dürftige Exemplare einer solchen Z. coaretata 
können sogar der gonimischen Schicht entbehren, sie 365 

kann absorbirt sein , und da wäre jeder Unterschied zwi- 
schen ihr und einer Psora geschwunden. Hat nun auch 
die thallodische Rinde des Gehäuses sich zurückgezogen, 
oder, was noch häufiger ist, hat von vorn herein kein 
thallodisches Gehäuse sich entwickelt gehabt, so sehen 
wir in Z. coarctata eine offenbare Biatora. Eine sol- 
che sandte mir noch kürzlich v. Zwackh aus Heidel- 
berg in Z. coarctata var. ornata Smf. (= Biatora 
glebulosa Bischof, von Schriesheim bei Heidelberg). — 
Man muss also die Formcnkreise einer Species kennen, 
aus diesen die typischen Gestalten hervorheben, und nach 
ihnen die Gattung bestimmen. Einzelne, aus dem Zu- 
sammenhang herausgerissene Formen wird man immer 
Gefahr laufen, falsch zu beurtheilen, und Z. coarctata 
bald für eine Psora, bald für eine Biatora verkennen 
können. 

Der Fall tritt nun auch bei Z. ochrinaeta ein: die 
meisten Früchte der vorliegenden Formen sind biatori- 
nisch ; doch finden sich auch andere mit thallodischem 
Rande vor, und da Acharius seine Lccanora ochri- 
naeta Synops. 162. ebenso beschreibt, so nehme ich 
keinen Anstand , diese Species für eine Zcora zu halten. 

Doch auch Zeora ist eben so wenig , wie irgend eine 
andere Flechtengattung abzugränzen« Es giebt Arten mit 
ursprünglich geschlossenen Früchten, wo aber immer 
das Excipulum compositum intus idiogenum extus thal- 
lode und die Apothecia biformia scutellata 1. patellata 
typisch bleiben. Derselbe Unbestand des Charakters lässt 
sich bei Lecidea z. B. nachweisen, wo bei Sect. V. Epi- 
tnelas A. Ceratocarpae t wie Lecid. immersa, L. atro- 
brunnea eine starke Annäherung an Biatora (von der 
andern Seite in Biatora rivulosa eine ebenso starke 366 

Annäherung an Lecidea) — bei Sect. V. JF. Aglaeae in 
L. spectabilis , L. aglaea, wegen des Yerschwindens 
jeder Spur von Gehäuse eine Hinneigung zn Arthonia 
stattfindet. Es giebt sogar Leeideen, deren Apothecien 
ursprünglich geschlossen sind, wie Lecidea protrusa Fr., 
L. Leptoclina Fw., L. Schaereri Fw. (Catyc. sajea- 
tile Schaer., keine Trachylia y deren Gehäusebau ein 
ganz anderer ist). — \ 

Tr. Gen. 9, 33 b. Sect. Sp. 1. Lieh, truncic. 32. Diplotomma 
canescens (Dicks.) 

Quercus Aegilops bei Lecca (Terra di Otranto). 
Der Gattungscharakter ist: Ein doppeltes Fruchtge- 
häuse, das äussere, thallodische unvollkommen (nnr aus 
ThaHusrinde [ohne Mark und gonimischer Schicht] ge- 
bildet), das innere, idiogene (eigne) schwarz. Apothe- 
cien zweigestaltig, scutellarisch (psorinisch) oder patel- 
larisch (leeidinisch). Die Keimplatte ruht auf der Mark- 
schicht, der Keimboden ist einfach. 

Diplotomma verhält sich zu Psora, wie Lecidea zu 
Biatora; die letzteren sind Idiothaiamen , die beiden er- 
6teren aber Coenothalamenl Das bei Zeora Gesagte 
findet zum Theil auch hier Anwendung. 

Tr. G.4, 16. Lieh, truncic. 35. Nephromapapyraceum (ttffm.). 
Neapel. 

Tr. G. 5, 23. Lieh, truncic. 40. Lobaria linita (Ach.) Link. 
Neapel. 

Tr. G. 9, 33 b. Lieh, truncic. 43. Diplotomma canescens 
(Dicks.) Fw. 

Terra di Otranto. 

Tr. G. 22, 108. Sect. Sp. II. A. 12. Lieh, truncic. 47. Collema 
(turgidum Ach.) multipartitum Sm. Der Smith'sche 
Name hat wohl jedenfalls die Priorität. 367 

Presso Maglie della Terra di Otranto. 
Tr. G. 9, 33. Sect. Sp. 9. Lieh, truncic. 47bis. Psora taba- 
cina (Ram.). 

Presso Maglie della Terra di Otranto« 
Tr. G. 22, 108. Sect. Sp.II. B. 16. Lieh, truncic. 48 b. Coile- 
ma cristatum L, Fr. var. tenuatum Fw. 
Presso Maglie. 

No. 45 b. = 48 b., die ich früher für C. crispum Schaer. 
angesehen, muss ich jetzt, nach genauer Vergleichnng 
mit dem evidenten C. crispum Seh. au9 Luxemburg, 
März 1848, davon trennen. 

Es kann nur eine verzärtelte, dem C» crispum stark 
verähnlichte Form von C cristatum Fr. (= C. auricu- 
latum Hoffm.) sein, und ich gebe ihr nun lieber den obi- 
gen Namen. 
Tr. G. 16, 67. Lieh, trunc. 49. a. Pertusaria Wulffenii DC. 

a'. P. albescens Fw. 
Tr. G. 9, 34. Sect. Sp. 1. 5. b. Lecanora subfusca Linn. 
Tr. G. 10, 42. Sect. Sp. IV. 31. c.Lecidea enteroleuca* oli- 
vacea Fr. L. E. 331. 

Tr. G.17, 77. Sect. Sp.II. B. 18. d. Verrucaria punetifor- 
mis Pers. 

Tr. G. 10, 41. Sect. Sp. III. 45. e. Biatora exigua Chaub. 
Tr. G. 19, 87. f. Pyrenolhca .... Dürftiger Anflug, des- 
halb unbestimmbar. 
Olivenbäume. 
Tr. G. 9, 33b. Sect. Sp. 1. Lieh, truue. 50. Diplotomma ca- 

nescens (Dicks.) Fw. 
Tr. G. 15, 63. Lieh, trunc. 51. Endocarpon Guepini Fr. 

Promontorio del Gargano, auch schon in Istrien, Dal- 
matien. 368 

Tr. G.22, 108. Sect.Sp.II.B.14. Lieh, träne. 52. Coilema ce- 
ranoides Borr. 

Grabenränder bei Ancona, 
Tr. G. 9, 32. Sect. Sp. II. 7. Lieh, trunc. 56. Zeora coronata 
(Hoffm.) Fw. Flk. D. L. 151. 

Diese nebst Z. tnicrophylla Sw. und Z. brunnca Sw. 
sind typische Zeoren. 
Tr. G. 11, 53. Lieh, trunc. 58b. Conioloma coccineum Flk. 

Abbruzzen, auch in Rom im Garten des Vatican. 
Tr. G. 22, 108. Sect. Sp. II. B. 13. Lieh, trunc. 64. Coilema 
concinnum var. cvplanatum Fw. (ad. int.). 
Monte Comero. 

Durch v. Zwackh weiss ich jetzt, wie Schaerer 
diese Form beurtheilt: er bringt sie zu C. tenax Sw. var. 
multißorum Schaer. Dahin gehört sie gewiss nicht!! 
Soviel ist nun gewiss, dass C. inte st ini forme Schaer. 
etwas Anderes ist. Ich muss daher den ihr 1840 gege- 
benen Namen festhalten, bis ich einen älteren Namen 
dafür weiss. (Etwa C. formosum Ach.? Fries Lieh. 
Eur. Edit. nova wird das aufklären. 
Tr. G. 10, 42. Sect. Sp. 1.4. Lieh, trunc. 71a. Lecidea epi- 
gaea (Pers.). 
Isole Petagne. 
_ _ . - Sect. Sp. V. B. 46. Lieh, saxic. 81. Lecidea va- 
riegata Fr. var. subcontigua Fw. 
Tr. G. 5, 21. Sect.Spec.21. Lieh, saxic. 83. Imbricaria pa- 
rietina L. DC. var. coralloides. 
Isole Petagne. 
Tr. G.9, 34. Sect.Sp.l. 11. Lieh, saxic. 88 a. Lecanora spa- 
dicea Fw. ad int. . 

a'. var. inclusa (Wallr.) 
a". var. albescens Fw. 369 

Tr. G.5, 21. Sect. Sp.2i. Lieh, saxic. 88 b. Imbricaria pa- 

rietina L. var. eetanea Ach. 
Tr. G. 9, 31. Sect. Sp. 24. Lieh, saxic. 88 c. Placodium muro- 

rum Hoffm. var. cirrochroum Ach. 
Tr. G. 17, 75. Sect. Sp. 1. Lieh, saxic. 88 d. Trichothecium 

fuscellum (Turn.) Fw. 
Tr. G.9, 32. Sect. Spec. IV. 57. Lieh. saxic. 88 c. Zeoraauran- 

tiaca Lghtf.*). 
Isole Petagne. 
Alle diese auf einem Stein. 
Tr. G.9, 32. Sect. Spec. 1.1. Lieh, trunc. 89. Zeora plnmbea 

(Lghtf.) Fr. L. E. 87. 
Tr. G. 9, 32. Sect. Spec. II. 14. Lieh, trunc.90. Zeora hypno- 

rum Ach. 
Tr. G. 9, 34. Sect. Sp. I. 7. Lieh, trunc. 91. Lecanora pal- 

lescens var. upsaliensis L. Fr. L.E. 132. 
Tr. G. 10, 40. Sect. Sp. 3. Lieh, trunc. 92. Heterolhecium 

. triptopTiyllum (Ach.) Fw. 
Tr. G. 13, 58. Lieh, trunc. 93. Calycium roseidum Flk. 

D. L. 42. 
— — Lieh, trunc. 94. Fungus ? 
Tr. G. 11, 44. Lieh, trunc. 95. Opegrapha varia Pers. var. 

signata DC. 
Tr. G. 7, 28. Lieh, trunc. 96. Gyrophora cylindrica Ach., 

von welcher Fries S. V. Sc. glaubt, dass sie doch eigne 

Art sei. 
Tr. G. 5, 20. Lieh, trunc. 97. Sticta aurata Sm. Delise. 
Altamosa. *) Die vollkommensten Formen dieser Art , wie die verwandten 
Z. vitellina Ehrh. , z. ferruginea Huds. , Z. cerina Hdw., ha- 
ben Excipula composita, sind deshalb Zeoren. 

22r Bd. 3s Heft. 24 370 

Tr. G. 5, ?3. Lieh, truno. 98. Lobaria herbacea (Hnds.) Link. 

Basilicata. 
Tr. G. 9,34. Sect.Sp.II.23. Lieh, truue. 99 a. Lecanora $cru- 
pulosa Ach. ! Fr. L. S. 320. ! L. crusta membranacea 
verrueulosa albicante, hypothallum nigrum vix obtegente, 
apotheeiis adnatis minutis disco fusco margine thallode 
crenulato. — Asci oblongo - obovati sporis sim-plieibus 
ovalibus copiosis (16 — 24!) hyalinis. 

Der L. Hageni ähnlich, und von Flörke auch für 
diese gehalten, die aber längliche Sporen mit einer 
centralen Querscheidewand besitzt. Dabei: 
Tr. G. 9, 32. Sect. Sp.IV.56. Lieh. tnmc.99b. Zeora cerina 

Hedw. var. pyracea Fr. (Lecid. luteo-alba Ach.) 
Tr. G. 10, 41. Sect. Sp.II. 17. Lieh. trunc.99c. Biatora ano- 
mala u. cyrtella Schaer. apotheeiis fuscis margine pal- 
lidiori, in humido hyalinis. Asci e clavato oblongo - ovati 
sporis octonis oblongis uniseptis. (Hypothallus albus.) 
Tr. G.10, 41. Sect. Sp.II. 17. Lieh. triinc. 99 d. Biatora ano~ 
mala «. fusco -nigra Fw. Apotheeiis fusco -nigris sub- 
lecidinis; excipulo ceraceo crassiusculo integro; asci cla- 
vati, sporis biseriatis octonis oblongo - cylindricis tri- 
septis. 

Die Formen c. und d. kommen auch bei uns yor ; auch 
hier variiren die Sporen 1 — 3scheidewandig ; letzteres 
haben die der Lecanora subfusca nie! Die vollkom- 
mensten derselben, die ich gesehen habe, z. B. an Lt. 
subfusca var. earpansa Flk., waren oval - länglich , mit 
2 fast endständigen Zellenkernen. 
Tr. G. 9, 36. Lieh, triinc. 100. Urceolaria scruposa (L.) var. 
thelotremoides Fw. Lamina secedente margine coaretato 
1. introflexo. 

Kalk. Promontorio del Gargano. 371 

Kalilauge entwickelt kein Erythrin. Eignes Gehäuse 
schwarz, Sporen braun, länglich, mauerförmig. Alle 
diese Merkmale hat sie mit U. scruposa L. gemein, so 
auch die äussere Form. 
Tr. G. 17,75. Sect.Sp.III.A.7. Lieh, trimc. 101 a. Verruca- 
via alba Schrad. Peritheciis iutegris. Asci cylindrici, 
sporis verticaliter uniseriatis hyalinis didyrais 1. diblastis. 
Tr. G. 11, 44. Lieh, trunc. 101b. Opcgrapha varia Pers. 
Tr. G. 10, 43. Sect. Sp. 3. Lieh, trunc. 102. Coniangium drj/i- 
ii um (Ach.) Fw. 

C. excipulum cupulae carbonaceum. Asci clavato-fusi- 
formes (elongate - napiformes) sporis oppositis aciculari- 
bus polyblastis 1. polyseptis fragilibus; paraphyses nodu- 
loso-articulatae. . 

Ist der märkischen Form in Flk. D. L. 141. v ollkom- 
men gleich. 
Tr. G. 10,41. Sect. Sp. II. 7. Lieh, trunc. 103. BialoraGrif- 
fithii (Sm. Hook ) , B. mixta Fr. , B, anomala Flk. 
Liehen Grifßthii Sm. hat jedenfalls die Priorität. B. 
mixta ist ein in der Flechtenliteratur vor Fries unbe- 
kannt gewesener Name. 
Tr. G. 10, 41. Sect. Sp. III. 48. Lieh, trunc. 104. Biatora 

quernea (Dicks.). 
Tr. G. 10, 43. Sect. Sp. 6. Lieh, trunc. 105. Coniangium ve- 

latum (Wallr. Fw.), sporenlos. 
Tr. G. 9, 36. Sect. Sp. 4. Lieh, trunc. 106 a. Urceolaria ver- 
rucosa Ach. (Fr. L. E. 186.) 
Tr. G. 9, 32. Sect. Sp. II. 9. b. Zeora Hooheri Sm. 

Schläuche keulenförmig - länglich bis ellipsoidisch- 
sackförmig; Sporen ziemlich gross, 6 — 8, zweireihig 
oder fast kugelig - geballt, länglich, gezweit, braun. 

24» 372 

Schläuche 232 Mp. lang, — 142 Mp. breit. (Mp. — 
0,00001 par. Zoll.) Sporen lang: 118, 146, 153, 169 
Mp. Mittel 151 Mp.; breit: 31, 16, 47, 49, 57 Mp. 
Mittel 46 Mp. 

Von der Z, Hookeri Sni. sind nur einzelne Apothecien 
vorhanden. Fr. S, V. Scand. hat sie unter den Zeoren ; 
ich kenne diese Speeies noch nicht genugsam. 

Tr, G. 9, 32. Sect. Sp.lV.56. Lieh, trunc. 106. c. Zeora ceri- 
na Hedw. d. chloroleuca E.Bot. 

Nur wenige Apothecien mit olirenf. - gelblicher Scheibe 
und dottergelbem Rande. — Kalilauge färbt die Schlauch- 
schicht purpurroth. Sporen ellipsoidisch- bauchig, glän- 
zend, mit endständigen Zellenkernen. 

Tr. G. 10, 41. Sect. Sp. II. 16. Lieh, trunc. 106 d. Biatora 
vernalis y. 2. atrofusca, atraFvr. Asci oblongi, spo- 
ris simplieibus ellipsoideis. 

Tr. G. 9, 31. Sect. Sp.l. Lieh, trunc. 107. Placodium cras- 

sum Huds. forma speciosa, disco rufo. 

Im Thallus identisch mit Schaer. Lieh. Helv. 343. 
Exemplar rechterhand, nur ist die Scheibe rothbraun, 
wie dies aber auch Fries L. E. p. 101. angiebt. 

Vorerst weiss ich Placodium und Lccanora nur nach 
der Form des Thallus zu unterscheiden, die dort placo- 
disch, hier lepodisch ist. (Ich nehme diese Ausdrücke 
in einem andern Sinne, als Körber's Grnndriss, behalte 
den altherkömmlichen Begriff für placodisch = thallus 
crustaceus effiguratus bei, und substituire für lepodisch 
den thallus crustaceus uniformis. Körber's thallus pla- 
codes wäre Wallr o th's thallus phyllodcs oder, wie man 
will , der alte thallus foliaceus). Jener Unterschied allein 
(zwischen Placodium und Lccanora) scheint nicht hin- 1 373 

zureichen, da Zeora Fr. , Diplotontme, Catolechia pla- 
codische und lepodische Thallusformeu umfassen. 

Abgesehen von den verschiedenen Gehäuseformen all' 
der Arten, die Link (Handb. III. 188 — 192.) unter 
Placodium vereinigt , vermochte ich bei keiner die aus- 
schliesslich rundzellige Struktur des Thallns ohne alle 
Faserzellen zu erkennen, letztere kamen überall mit 
Hülfe von Kalilauge oder Salzsäure und Jod zum Vor- 
schein. Montagne hat aber durchaus Placodium DC. 
neben Zeora Fr. wiederhergestellt (Körber's Grund- 
riss p. 196.97.), wozu er doch seine guten Gründe ge- 
habt haben muss. Im Text seines Apercu morphologique 
de la Familie des Lichens (d'Orbigny Dict. Vol. VII. 
Lichens) giebt er nur 2 Beispiele für Placodium Montg. 
an: . PI. sajeicola Poll. und PI. murorum Hoffm. , aber 
an diesen beiden finde ich grade den Charakter des 
Fruchtgehäuses verschieden: PL murorum mit ihren 
nächstverwandten PI. elegans und PI. Callopisma Ach. 
haben das Gehäuse von Zeora, wohin ich sie auch ge- 
stellt haben würde. Doch Montagne ist ein zu gründ- 
licher im Gebrauch des Mikroskops erfahrener Flechten- 
forscher, als dass ich mich entschliessen könnte, seinem 
Gattungscharakter von Placodium vorzugreifen , und so 
lasse ich Placodium DC. einstweilen stehen, und ver- 
stehe darunter Parmelia Sect. V. Placodium Fr. Lieh. 
Eur. mit Ausschluss solcher Arten, die ich entschieden 
als Zeoren erkannt habe, voraussetzend, Montagne 
möge eine ähnliche Gruppe unter Placodium vereinigt 
haben. — 

In meinem Conspcctus (Mss.) habe ich mm Lieh. 
Gymnocarpi crustacei , discocarpi (disco orbiculari). 

A. Coenothalami (Lccanorinae). 374 I. Anothalami (Gehäuse aus dem Oberen, der Kruste, 
dem Oberlager). 

a. einfaches Gehäuse ; 

1. einfach, vollständig (aus Rinde, Mark und go- 
nimischer Schicht), anfangs geschlossen; Keim- 
platte auf der gouimischen Schicht ruhend. 

a. Thallus placodisch i.Placodium DC.Mntg.? 

b. - lepodisch 2. Lecanora Ach. 

2. einfach, unvollständig, ursprünglich offen u. s. w. 
ß. zusammengesetztes Gehäuse u. s. w. 

II. Catothalami. (Gehäuse aus dem Unterlager, Hypo- 
thallus, gebildet.) 10. Catolechia Fw. 

B. Idiothaiami (Lecidinae). 

a. einfaches Gehäuse. Biatora. Lecidea. 
ß. zusammengesetztes Gehäuse. HeterotheciumFvr. 
(Megalospora Meyer et Fw. 1833.). 

Dies Alles glaubte ich zum Verständniss meiner beigefüg- 
ten Skizze vorausschicken zu müssen, indem ich noch be- 
merken will, dass meine mikroskopischen Studien über 
Placodium noch keineswegs als abgeschlossen zu betrach- 
ten sind , und ich nur nachgesehen habe, wie es sich mit 
Link's Charakter dieser Gattung verhalte. 

Indem ich die Skizze zu PI. crassum copirte und 
commentirte, schoss mir der Gedanke durch den Kopf, 
ob nicht in der Abweichung, dass die Keimplatte 
nicht unmittelbar auf der gouimischen Schicht, son- 
dern zunächst auf der Rindenschicht ruhe, ein Cha- 
rakter für Placodium gefunden sei. Ich finde dies in 
dem Bilde von. Lecanora crassa Ach. Laurer in 
Sturm fl. Germ. II. fasc. 24. p. 21. taf. 9. Fig.ß. bestä- 
tigt dies. Dass in meiner Skizze die gonimische Schicht 
im Gehäuse abgebrochen ist, und nicht mit dem Stück unter 375 

den Keimboden zusammenhängt , hat in der Kräftigkeit des 
von L au r er abgebildeten Exemplars seinen Grund. Lau- 
rer's Bild bestätigt ferner die Vollständigkeit des anoge- 
ucn (aus dem Oberlager, seiner Rinde, gonimischen und 
Markschicht gebildeten) Gehäuses. Dürfte nun PI. cras- 
sum als Typus für die Gattung Placodium in meinem 
Sinne (im Montagne'schen wahrscheinlich nicht) gel- 
ten, so müsste das Schema des umstehenden Conspectus 
wie folgt abgeändert werden : 

A. I. tt. 1. einfaches Gehäuse vollständig, anfangs ge- 
schlossen. 

a. Keimplatte auf der Rindenschicht des Thallus 
ruhend (i. e. Apothecien aus der Thallusriude ent- 
springend), Thallus placodisch 1. Placodium DC. 

b. Keimplatte auf der gonimischen Schicht ruhend 
(Apothecien aus der gonimischen Schicht entsprin- 
gend), Thallus iepodisch 2. Lecanora Ach. 

Placodium gypsctceum Sm. (Lecanora Smithii Ach.) 
Laurer. 1. c. t. 10. wäre ein zweites Placodium in die- 
sem Sinne, wahrscheinlich auch Placodium JLagascae 
Laur. 1. c. t. 8. (wo aber kein Apothecium, nur in Fig. 
u4. und B. eine Areola, vergrössert dargestellt, in wel- 
cher die Mächtigkeit der Rindenschicht Fig B. «. auf- 
fallend ist). — 

Laurer's Bild von PI. chlorophanum 1. c. t. 7. ist 
mir nicht recht verständlich. In Fig. B. geht eine punk- 
tirte Linie unter der Schlauchschicht hin; das könnte den 
Keimboden vorstellen sollen; aber zwischen diesem und 
der gonimischen Schicht liegt noch eine mächtige Masse: 
sollte das nicht der eigentliche Keimboden sein? wahr- 
scheinlich; es fehlt auf der Taf. 7. Fig. B. das Zeichen 
ß, für den Keimboden (p. 17.). 376 

Bei der gewölbten Frucht Laur. 1. c. t. 7. fig. C. ist 
durch die eingedrungene Markschicht S. die gonimische 
Schicht in die Höhe gehoben, aber weder hier, noch in 
Fig. B. ist eine Andeutung, dass die Rindenschicht des 
Thallus unter die Keimplatte hinlaufe. Das bleibt also 
noch aufzuklären, ob der Fruchtcharakter von PL cras- 
sum, PI. gypsaceum in dieser und mehreren anderen 
Arten von Parm. Sect. V. Placodium Fr. vorgefunden 
werde. — Laur er beklagt selbst, zur Anfertigung der 
Flechtenbilder für Sturm Fl. Germ. fasc. 24. kein gutes 
Mikroskop habe benutzen können, dagegen sind die für 
das 2te Flechtenheft (Fasc. 28.29.) meisterhaft; aus die- 
sen Bildern habe ich namentlich die Notwendigkeit er- 
kannt, Psora als Gattung herzustellen. 

Ich habe über diesen Gegenstand mich ausführlicher 
ausgesprochen, um Ihnen zu zeigen, dass ich bemüht 
bin, möglichst gründlich auf die Charaktere der Flechten- 
f\ gattungen einzugehen, und einen Weg anzubahnen be- 
gonnen habe, der bis dahin in gleicherweise noch nicht 
betreten war. Es gehören jüngere Kräfte, jüngere Augen 
dazu, diesen Weg weiter auszubauen. 

Tr. G. 15, 63. Lieh, saxic. 108 a. Endocarpon saarorum Chaill. 
Montagn. (Rchb. et Seh. Lieh. exs. 6.) ' 

E. miniatum var. monstrosum (crustaceum) Schaer. 

Ich lasse die Chaillet'sche Benennung stehen, weil 
Montagne sie angenommen hat, bemerke jedoch, dass 
ich ein E. fluviatile var. crustaceum besitze und aner- 
ke e. 108b. atypische, sporcnlose Lecanorenform mit 
blassgelblich bereifter Scheibe. 

Tr.G.9, 31. Sect. Sp. 22. Lieh. saxic. 109. Placodium clegam 
Link a fuhum (Dicks.) Fr. Schaer. L. H. 481. 3TT 

Tr.G.17, 77. Sect.Sp.III. D.38. Lieh, saxic. 110 a. Verruca- 
ria coerulescens Fw. 

? V. HochsteUeri Sauter Regensb. Flora 1846. p. 88. 
Peritheciis integris; asci fusiformes , sporis ovalibus 
simplicibiis uniseriatis. 

Durch diese Merkmale und die bläuliche Kruste unter- 
scheidet sie sich von V. rupestris Schrad. — Was Sau- 
ter 1. c. von V. HochsteUeri sagt, passt nicht auf sie, 
wohl aber auf V. coerulescens. 
Otranto. 
Tr. G. 17,77. Sect.Sp.llI.D.39. Lieh, saxic. 110b. V. ru- 
pestris Schrd. var. purpurascens Hoffm. 
Auf demselben Stein- mit 110a. 
Tr. G. 10, 42. Sect.Sp. V. A.34. Lieh, saxic. 110 c. Lecidea 

immersa Ach. Ebds. bei 110 a. 
Tr. G. 17, 75. Sect.Sp. 4. Lieh. saxic. 110 c.Tichothecium ni- 

grescens (Pers.) Fw. Desgl. 
Tr.G.10, 42. Sect. Sp.V.D. 65. Lieh, saxic. lila. Lecidea 

petraca (Wulff.) a. 3. fusca Fw. 
Tr. G. 9, 34. Sect. Sp.I. 5. Lieh, saxic. 111b. Lecanora snb- 

fusca L. var! 
Tr. G. 9, 32. Sect. Sp. IV. 33. Lieh, saxic. 1 12 a. Zeora varia- 
bilis (Pers.). 
— — Lieh, saxic. 112 b. var. Agardhiana Ach. 
Tr. G. 17, 77. Sect. Sp. III. D. 39. Lieh, saxic. 1 13 a. Verrucaria 

rupestris Schrd. 
Tr.G. 17, 75. Sect. Sp. 4. Lieh, saxic. 113 b. Tichothecium 
nigrescens (Pers.). 
Sect. Sp. 1. Lieh, saxic. 113 c. Tichoth. fuscellum (Turn.) 
Tr. G. 10,42. Sect.Sp. Y. A.34. Lieh. saxic. 114. Lecidea im- 
mersa Ach. var. purpurascens Hoffm. 
Lecid. Wulffenii Ach. Syn. 45. 378 

Promontorio del Gargano. 
Tr.G. 9, 32. Sect.Sp.IV.45. Lieh, saxic. 115. Zeora lenticu- 
laris (Ach.) ß. denudata Fw. 

Lecid. — Ach. Fw. Jahrb. d. Gwk. I. 3. 96. 97. 

Es ist dies die biatorinische Form einer Zeora , die 

1. c. als Lecidea No. 5. p. 107. beschrieben ist. 
Tr.G. 9, 31. Sect. Sp. 18. Lieh, saxic. 116. Placodium satei- 

cola Poll. e. * galactinum (Flk.), dispersum Fw. Lieh. 

337. A. 
Tr. G. 9, 32. Sect. Sp. III. 20. Lieh, saxic. 117 a. (sine No.) 

Zeora cervina (Pers.) et. glaueocarpa Ach. 
Tr.G. 9, 31. Sect. Sp. 18. Lieh. saxic. 117b. Placodium sajei- 

cola t. galactinum Flk. D. L. 89. 
Tr.G. 9, 31. Sect. Sp. 24. Lieh, saxic. 117c. Placodium mu- 

rorum Holfra. var. citrinum Hoffm. Ansser den im Vorhergehenden angegebenen Veränderungen 

sind nur noch die folgenden nachzutragen, die aus den Stu- 
dien im J. 1848 sich herausgestellt haben. 

Tr.G. 10, 42. Sect. Sp. 1.3. Lieh, trunc. IIb. Lecidea cor al- 
linoidcs Flk. D. L. 25. — Ist und bleibt, nach dem da- 
von bisher mikroskopisch Gesehenen, eine Lecidea. Das 
Mikroskop enthüllt die Irrthümer, welche in der Verbin- 
dung von Heterothecium triptophyllum 3 Zeora micro- 
phylla , Biatora uliginosa begangen worden waren. 

Tr.G. 9, 33 b. Sect. Sp.3. Lieh, trunc. 15 a. Diplotomma cal- 
careum (Weiss) var. innovans Fw. — Man muss diese 
Species in ihren verschiedenen Formen kenneu, um sich 
ein richtiges Urtheil über sie zu bilden. Ihre Apothecien 
sind zweigestaltig: scutellarisch bei Lecid. calcarea a. 
Weissii Schaer., der Hauptform , *— und patellarisch bei 3T9 

der vorliegenden (analog* den lecidinischen Formen von 
Dipl. canescens und D. alboatrum). 
Tr.G.9,32. Sect. Sp. V. 64. Lieh, trunc.24. 85. Zeora calca- 
rea (Linn.). Diese nebst Zeora gibbosa (Ach.) cum ß. 
lundensis (Fr.) et Z. cinerea (Linn.) bilden im Verein 
von noch ein paar anderen Arten eine kleine Gruppe 
mit auch zxveigestaltigen Apothecien , deren anogenes 
Gehäuse im unversehrten Zustande kleinzellig berindet 
ist. Noch bin ich darüber nicht ins Klare gekommen, 
wie das zugeht, da doch die Thallusrinde nichts ruud- 
zelliges hat. Die lecidinischen Formen dieser Gruppe 
entstehen nicht, wie bei den anderen Zeorcn, durch ein 
allmähliges Verschwinden der thallodischen Gehäuse- 
schichten, vielmehr durch eine verdunkelte Färbung* — 
endlich Verkohlung* — des thallodischen Gehäuserandes, 
die von oben und aussen her das Gehäuse ergreift. So- 
mit ist diese Erscheinung", wenn auch anders modificirt, 
ähnlich derjenigen, die an Lecanora subfusca var. glau- 
corufa (Mart.) beobachtet wird 5 und da ferner ein in- 
neres idiogenes Gehäuse überhaupt nicht vorhanden ist, 
80 werde ich mich wohl genöthigt sehen, diese Gruppe 
{Zeora Sect. V. Urceolatae) auf Lecanora zurückzu- 
führen. 

Demnach können fortgesetzte mikroskopische Studien 
wohl noch dahin führen, den Artenkreis für Zeora, wie 
ich ihn bisher angenommen, hier und da enger zu zie- 
hen ; aber Zeora an sich ist als Gattung festzuhalten, wir 
bedürfen einer solchen für Z. microphylla, Z. coaretata, 
Z. iemadophila, für Sect, I. Amphiloma, die überall, 
wohin sie auch gestellt werden mögen, als anomale Glie- 
der lästig fallen, den Gattungscharacteren Hohn spre- 
chend. 380 

Tr.G.9, 32. Sect. Sp. IV. 58. Lieh, truiic. 17. 76. 77. Zeora 
ferruginea Huds. Die Bemerkung zu 77. ist dahin zu 
berichtigen, dass eben Zeora apoihecia biformia hat, und 
die vorliegende Eorm die biatorinische ist. 

Tr. G.5, 23. Lieh, triinc. 40. Lobaria linita Link (Ach.). 

Ich behalte Lobaria Link so lauge bei, bis neuere 
monographische Untersuchungen über Sticta mich über- 
zeugt haben werden, dass sie fallen muss. Delise 
schrieb seine treffliche Monographie du genre Sticta vor 
25 Jahren ; seitdem sind unsere Mikroskope besser s die 
Ansichten andere. 

Tr. G.22, 108. Sect. Sp.II.B. 13. Lieh. truncic.48a. Cfr.48a. 
Collcma concinnum Fw. ad int. 

No. 48 a. C. papulosum Ach. wird wohl als Varietät 
und a. explanutum als Hauptform zu betrachten sein. Systematische Ueb ersiebt. 1. Usneaceae. 
6. Roccella DC. 
1. R. tiuctoriaDC. — Rbh. 64*). 69. 

2. Cladoniaceae. 
8. Cladonia Hoffm. 
1. Cl. endiviaefolia Mich. — R.66. 
4. Cl. pyxidataL. — R. 63. 
6. Cl. verticillata Hoffm. (cervicor- 
nis A.) R. 53. 

22. Cl. furcata Schreb. R.71bb. 

23. Cl. pungens Sin. R. 71 cc. 

3. Ramalineae Fee. 
10. Ramalina Ach. 

R. calycaris L. R. 70. 

15. Cetraria A. 

C. glauca A. R. 68. 

4. Peltideaceae Fw. 

16. Nephroma Ach. N. papyracenm Hffm. R. 35. 38. 

18. Peltigera Willd. 

P. polydaetyla Hffm. R. 55. 

5. Parmeliaceae. 

20. Sticta Schreb. 

St. aurata Del. (Sm.) R. 97. 

21. Imbricaria DC. 

10. I. Acetabulnm Neck. R. 37. 
21. I. parietina L. R. 83.88b. 

23. Lobaria Link. 

L. linita A. R. 40. 

L. herbacea Huds. R. 98. 

7. Umbilicarieae Fw. 
28. Gyrophora Ach. 
G. cylindrica Ach. R. 96. 

9. Lecanorinae Fw. 
31. Placodium DC. Montg. 
1. P. crassiun Huds. R. 21. 107. *) Ist die Nummer in Rabenhorst's Sammlung. 


381 5. P. lendigcnim Web. R. 3. 75 b. 
18. P. saxicola Pall.'R. 87, 1 16, 1 17b. 

22. P. elegans Lk. R. 109. 

23. P. Callopisma A. R. 28. 

24. P. murorum Hlfm. R. 16, 88c, 

117 c. 

32. Zeora Fr. einend. 
Sect. I. Amphiloma Fr. 

1. 1. Z. plnmbea Lghtf. R. 89. 
Sect II. Psoroma (Ach.) 

II. 7. Z. coronata Hffm. R. 56. 
9. Z. Hookeri Sm. R. 106 b. 

14. Z. hypiioriim Flor. Dan. R. 90 
Sect. III. Piacodes Fw. 

III. 20. Z. cervina Pers. R. 117 a. 
26. Z.erytlirocarpia Pers. R. 12. 

Sect. IV. Patellaria. 

IV. 33. Z. variabilis Pers. R. 112. 
45. Z. lenticularis (Ach.) Fw. 

II. 115. 
50. Z. ochrinaeta (Ach.) R. 30. 

56. Z. ccrinaHdw. R. 99 b. 106 c. 

57. Z. aurautiaca Ltfhtf. R. 31.74. 

75 a. 88 c. 

58. Z.ferrugineaHuds. R. 17.76.77. 
Sect. V. Urceolata. 

V. 64. Z. calcarea L. 

33. Psora Hffm. 

2. P. vesicularis Hffm. R. 59. 67. 
9. P. tabacina Kam. R. 47 bis. 
11. P. decipiens Ehrh. R. 45 a. 

33b. Diplotomma Fw. 

1. D. canescens Diks. R. 32, 27, 

43, 50. 

2. D. albo-atrum Hffm. R.29. 

3. D. calcareum Weiss. R. 15 a. 

34. Lecanora Ach. 
Sect. 1. Rinodina Ach. 

I. 1. L. atra Huds. R. 22. 

5. L. subfusca L. R. 8- 9. 25. 33. 
41.42. 49 b. 60. 111b. 

7. L. paliescens L. R. 91. 

8. L. tartarea L. R. 2. 

II. L. spadicea Fw. R. 88a. 
II. 23. II. Cyrtellae Fr. 

23. L. scrupulosa Ach. R. 99 a. 

36. Urceolaria. Ach. 

1. U. Villarsii (Ach.). R. 1. 44 b. 

2. U. scruposa L. R.44b. 78. 100. 
.4. U. verrucosa Ach. R. 106 a. 10. Lecidiuae. 

40. Heterothecium Fw. 

3. H. triptophyllum (Ach.). R.92. 

41. Biatora Fr. 
Sect. II. Micarea Fr. 

II. 7. B. Griffithii Sm. R. 103. 

16. B. vernalis L. R. 106d. 

17. B. anomala Fr. R. 99c. d. 
Sect. III. Epimelas Fr. 

III. 45 B. exigua Chaub. R. 49e. 

47. B. isabellina Fw. R. 26. 

48. B. quernea Dicks. R. 104. 

42. Lecidea Fr. 
Sect. I. Piacodes. 

I. 3. L. corallinoides Hffm. Flk. 
R. IIb. 

4. L. epigaea Pers. R. 71 a. 
Sect. IV. Parasemae Fr. 

IV. 28. L. paräsema Ach. R 7. 
31. L. euterolcuca Fr. R. 49 c. 

Sect. V. Epimelas Fr. 

A. Ceratocarpae Fw. 

V. A. 34. L. immersa Ach. R. 80. 

110c. 114. 

B. Variegatae Fw. 

V. B. 46. L. variegata Fr. R.81. 

D. Eucarpae Fw. 
V. D. 60. L. atrovirens L. R. 14. 
65. L. petiaea Wulff. R. lila. 

V.E. E. Platycarpae. 

E. 68. L. emergens Flk. R. 6. 

69. L. contiguaHffm. R. 15 b. 

43. Coniangium Fr. einend» 
3. C. dryinum A. R. 102. 
6. C. velatum Wallr. R. 105. 

11. Graphideae. 
44. Opcgrapha Htimb. 
0. varia Pers. R. 4. 95. 101 b. 
O. calcarea A. R. 19. 

13. Sclerophoreae Chev., Link. 
58. Calrcium Pers. 
C. roscidum Flk. R. 93. 

15. Endocarpeae. 
63. Endocarpon Hdw. 
E. Guepini Montg. R. 51. 
E. saxorum Chaill. R. 108a. 382 16. Porineae. 
67. Pertusaria DC- 
P. Wulffenii DC. R. 49 a. 

17. Verrucarieae. 
75. Tichothecium Fw. 

I. T. fuscellum Turn. lV88d. 113c, 
4. T.nigrescensPers. R. IIa. llOd, 

113 b. 

77. Vcrracaria Pers. 

II. Xylophilae. A. Euverruca- 

ria Fee. 

II. A. 7. V. alba Schrad. R. 101 a. 
10. ? V. Micula Fw. R. 36. 

B. Spermatodium Fee. 

II. B. 18. V. piiDCtiformis P. R. 49 d 

III. Saxicolae. D. Lithocea Ach, 

(melius: Polyblastae). 

III. D. 38. V. coerulesceus Fw. 

R. 110 a. 
- - 39. V.rupestrisSchr. R. 13, 
18.23.82.110 b. 110 a. 

19. Limborieae. 
87. Pyrenothea .... R. 49 f. 

20. Appendix. 
97. Naevia Fw. 
39. N. galactites Duf. R. 5. 

21. Lichineae Montg. . 
102. Lichina Ag. 
L. confinis Flor. Dan. R. 20. 22. Collemaceae. 
106. Leptogium Fr. 
L. tremelloides L. R. 58 a. 

108. Collema Hflfm. 
Sect. I. Lathagrium Esch w. Bra- 
sil. (Genus propr.?) 
1. A. 1. C. marginale Huds. R. 84. 
86. (I. A. Coriacea). 

I. B. 4. C. flaccidum Ach. R. 54. 

(I. B. Flaccida). 

- - 5. C.VespertilioLghtf. R.10. 

Sect. II. Enchylium Eschw. 
A. Coriaceo-Turgida. 
H. A. 12. C. multipartitum Sm. (C. 
turgidumAch.) R.47. 

B. Pulposa. 

II. B. 13. C. concinnum Fw. ad int. 

R. 48 a. 64. 

- - 14. C.ceranoidesBorr. R. 52. 

- - 16. C. cristatum L. R. 45 b. 

48 b. 72. 73. 

23. Coenogonieae. 
117. Ephebe Fr. 
E. pubescens v. gonimica Fw. 
R. 79. 

121. Chrolepus Ag. 
Chr. aureus Ag. R. 39. 


Luzularum Species. 

Recensuit 

Em est us Meyer, 

1847— 1848. Sectio prima. 
(Synopseos meae secuuda.) 

M? uniculo umbilicali rupf im secedente; raphe seminis sub- 
rotuudi in processum falcatnm cultratumve desinente; anthela 
snbsimplice umbelliformi, floribus semper solitariis. 

Luzula pilosa Willd. 

L. laxius caespitosa, vaitinis foliornm radicalinm sordide 
fitscis, anthelae ramis superioribus post anthesin refractis, 
perianthii foliolis lato - lanceolatis acntissimis, Capsula trigono- 
ovata acuta apiculata partim brevioribus, staminibus perian- 
thii trieute brevioribus, testa seminis in processum hamato- 
falcatum desinente. 2J.. 

Juncus pilosus a. Linn. sp. pl. p. 488. 

7. pilosus B. cymosus Schrank. Baier. no. 566. 

J. pilosus Leers.Herboru. !no.268. 1. 13. f. 10, Rostkov.! 
no. 19, Engl. bot. tab. 736, Host. gram. III. p. 66. t. 100, 
Kops. Batav. fasc. 22. n. 123. 384 

J. Luzula Krock. Siles. no. 556. t. 49. (1787). 

J. nemorosus Lam. encycl. III. p. 272. (1789), teste 
Laharpio. 

J. vernalis Ehrh.! Beitr. VI. p. 137. (1791). 

Luzula vernalis DC. Franc, no. 1825. (1805), E. M. 
luz. no. 7. (excluso ubique Villarsii synonymo , quod Laharpio 
auctore ad Li. flavescentem pertinet), Laharp. no. 2, Svensk 
bot. t. 444. 

L. piYosa Willd.! enum. I. p. 393. (1809), Gaud.! agrost. 
II. p. 236. (1811), Bicheno no. 1. t. 9. f. 1, Koch synops. p. 
732, Kunth enum. III. p. 297. 

Lt. Forsteri Lej. Spa (secundum ejusdem Revis. fl. Spa 

P . 72). 

Habitatio. Omnem Europara mediam tenet inde a Lap- 
ponia sylvatica (Wahlenb.! alii!) usqne ad Italiam superio- 
rem , e. g. montes di Giayeimo (Moris !) agruin Ticinensem 
(Moretti !) et adhuc Lucensem (Puccinelli apud Bertol. fl. Ital.), 
ubi Luzulae Forsteri cedit. Pyrenaeos montes an transeat 
dubito. Tum Orientcm versus crescit in Transsylvania 
(Baumg.!), Rossia media ( Trautyetter ! ) , Imeretia (Eich- 
■wald!), iterumque in montibus Altaicis (Ledeb.!), atque Kam- 
tschatka (Wormsk. !). Porro iu Americae septentrionalis ci- 
ritatibus Pensylvania (Muehlenb.) , Nora Caesarea (Linden- 
berg!), Massachusets (Devayl apud Torrey); in Canada 
(Michaux !) , Labrador (Morrison apud Hooker), abhinc per 
regionem sylvaticam usque ad Rocky mountains (Richard- 
son !) ; ad oram occidentalem a flumine Columbia usque ad 
sinum Kotzcbue (Beechey apud Hook.), et in insula Sitka 
(Bongard!), 385 Lnzula rufescens Fisch. 

L. caespitosa?. vaginis foliorum radicalinm subvirentibus, 
anthclae ramis post anthesin patentissimis, periauthii foliolis 
subovatis acntissimis , eapsnlam subglobosam vix apiculatam 
superantibus, staminibus periauthii dodrantem subaequantibus, 
testa seminis (nondum prorsus maturi) in processnm subfal- 
cato - cultratiim oblique obtusura desinente. 2f. 

Li. rufe sc e hs Fischeri! mscr. 

Habitatio. In Sibiria ( Turczaninow!) prope Ircutiam 
(A. Richter!). 

lt. pilosae spcciminibus minoribus similis, diifert inprimis 
iloribus minoribus, periauthii foliolis brevioribus, staminibus 
multo longioribus, Capsula minuta vix apiculata, testaque se- 
miuis apice iion falcata. A IL. Jlavcsccntc differt stolonibus 
unllis, nisi speeiminulis minus perfectis deeeptus sum, flori- 
bus minoribus, perianthio non cuspidato capsulam haud fla- 
vesceutem superante. Vidi speeimina capsularum valvulis apice 
jam secedentibus, seminibus tarnen non prorsus perfectis. 

Luzula flaveseens Gaud. 

L. stolonifera vaginis foliorum radicalinm sordide fu- 
scescentibus, authelae ramis post anthesin patulis, periauthii 
foliolis lato -lanceolatis acuminato - cuspidatis, Capsula trigono- 
ovata acuta apiculata brevioribus, staminibus dimidium pe- 
rianthium vix superantibus, testa seminis in processum rectum 
eultrato - acumiuatum desinente. 2j-, 

Juncus luzulinus Villars Dauph. II. p. 235. (Laharpio 
teste autopta). 

J. flaveseens Host.! gram. III. p. 62. t. 94. (1803). 

/. pullcscens anonym, in Regensb. bot. Zeit. 1819. p.445. 

Luzula Hoslii Desv. no.2. t. 6. f. 1. (1808). 

22r Bd. 4s Heft. 25 L.ßavescens Gand.! agrost. II. p. 239. (1811), DC. 
Franc, snppl. no. 1825 b. (1815), E. M. luz. no. 8, Laharp. 
no. 1, Koch synops. p. 732, Kunth. euum. III. p. 296. 

Li, pubescens anonym, in Regensb. bot Zeitg. 1819. 
p. 446. 

Habitatio. In Austriae monte Schneeberg (Fenzl!), in 
alpibu9 Styriae, Carinthiae (Moser!), Salisbnrgiae (Hoppe!), 
Tyrolis (Trannsteiner in Reichenb. ! fl. Germ, exsicc. no.423.), 
Helvetiae (Gandiu ! Thomas!) in monte Ceuisio (Moris!), Fori 
Julii montibns (Morettü), in Jura (DC.) et Pyrenaeis (idem). 

A L. Forsteri, quacum conjunxit cl. Bertolonius in fl. 
Italica, differt radice stolonifera, foliis brevioribiis laetins vi- 
rentibus, radicalium vaginis liunquam sangniueo-purpurascen- 
tibus, perianthii foliolis multo brevioribiis latioribus minus ob- 
scnre coloratis, staminibus brevioribiis, licet filamenta viilgo 
paulo longiora sint, Capsula stramineo - flavescente , testaeque 
processu acuminato. 

IiiiKitla Forsteri DC. 

L. caespitosa, vaginis foliorum radicalium sanguineo- 
purpnrasceiitibns, anthelac ramis erecto-patulis, perianthii 
foliolis lanceolatis acuminato -cuspidatis, capsulam triqnetro- 
ovatam acntam apiculatam paulo snperantibus, staminibus di- 
midium perianthium vix snperantibus , testa seminis in pro- 
cessum subfalcato-cultratum oblique obtiisatum desinente. %. 

Juncus nemorosus Lam. ? encycl. III. p. 272. excll. 
synn. (affirmantibus DC. et Desv.^ negante Laharpio autopta), 
Savii Pis. I. p. 366. 

/. pilosus M. B.? Taur. Cauc. no. 7C5. (nam cl. C. A. 
Meyer ibidem nonnisi Li, Forsleri a M. B. omissam observa- 
vit), Bory et Chaub. in exped. Mor. III. p. 105. (fatentibus 
ipsis anett, in addeud. et einend, p. 340). 387 

J. vernalis Broter.? Lusit. 1. p. 515. (jam enim in Astu- 
ria haue, nee L. pilosa?n, cl. Durieu observavit; cf. Ann. d. 
sc. nat. ser. II. t. VI. p. 134). 

J.Forsteri Sinith! fl. Britann. III. p, 1395, Engl, bot. 
tab. 1293. 

Luzula Forstert DC. synops. no. 1824* (1806), ejusd. 
icon. rarior. I. t. 2, ejusd. fl. Franc, suppl.no. 1825 a., Desv. 
no. 3. (1808), excl. Hostii syn.', Gaud.! agrost. II. p. 238. 
(1811), Hook. Lond. t. 68. (teste Kuuthio), Bichen, no. 2. 
fig. 2 , E. M. luz. no. 9 , Laharp. no. 3 , Koch synops. p. 732, 
Kunth enum. III. p. 297. 

L. vernalis d'Urvill. Archip. no. 332. 

Hab. In nemorosis Scotiae, Angliae (Graham!), Gal- 
liae, e. g. prope Parisios (Vahl fil.!), Tulonem (Roucieres!) 
et alibi, in Asturia (Durieu), Lusitania (Welsch!), et Africa 
boreali prope Tanger (Salzmann!); in Alsatia (Rocper!), in 
Jura monte (Reynier!), in alpibus Helvetiae (Gaudin! Tho- 
mas!), Salisburgiae (Bartling!), Tyrolis (ex Reichenb.! 11. 
Germ, exsicc. no. 1613.), et abhinc per omnem Italiam (Mor- 
retti! alii), Siciliam (Gussone), Sardiniam (Moris!), Corsi- 
cam (Tausch!); in Graecia (Bory et Chanb.), Bithynia (Gri- 
sebach!) Colchide (d'Urville), ad mare Caspium (C.A.Meyer!), 
Persia (teste Kuuthio), Syria(Aucher! herb. d'Orient no. 5474). 

Iaizula plumosa mihi. 
L. caespitosa, vaginis foliorum radicalium subvirentibus, 
anthelae subcompo sitae ramis flexuoso-erectis , perianthii fo- 
liolis lato-lanceolatis acutissimis, capsulam obtusam aeqnan- 
tibus, staminibus dimidium perianthium aeqnantibus, testa se- 
minis in processum hamato - falcatum desinente. %. 

Juncus plumosus Wallichii mscr. in Hookeri herbario. 
Hab. Nepal. 

25 * 388 

Luzulae Forsteri proxima, sed mnlto major, 8 — 15 
pollices alta, caule subflexuoso. Folia radicalia 2 — 4 lineas 
lata dimidium caulem aequantia, pilosa. Aiithelae bipollicaris 
rami 6 — 9, quornm 3 — 4 inferiores iternm antheliferi, ra- 
mulis 1 — 3. Spatha foliacea erecta rachi longior, anthela 
brevior. Rami eapillares flexiiosi , ramuli incurvati. Flores 
iis Luznlae Forsteri parum minores. Perianthii foiiola in- 
teriora vix conspicne longiora, dorso ex badio subfuscescen- 
tia, margiuibns diaphanis. Stamina sex dimidium periautbinm 
aequantibus vel pauxillum superantia, antheris filamentisque 
subacqualibus. Capsula ovata , ni fallor rolunda nee nisi ad 
apicem obtusum subtrigona, apiculo nullo, pallida. Semina 
nigricantia, testae processii, iit in L. pilosa , hamato. Sectio altera. 

(Sjuopseos mcae prima et tertia.) 

Funiculo umbilicali in fibrillas spirales sensim secedentes 
fatiscente *); raplie seminis subrotundi in papillam rarius cir- 
cumeirca areolatam desinente; anthela plerumque supradecoin- 
posita, anthelulis vel umbelliformibus vel fasciculiformibus. 

Imzula sylvatica Gaud. 
L. radice multieipite, foliis radicalibus loreis ciliatis, an- 
thelae supradecompositae ramis divergentibus, rachi spatham 
vix aequante, anthelulis ultimis faseioulato-subtrifloris, pe- 
rianthii foliolis aenmiuatis mucronatis, interioribus paulo lon- *) Cfr. Hob. Brownii ohservatio ad genus Luznlae in Supplem. to 
the appendix of Parry's voyage p. CCLXXXIII. (YermiscJite 
Schriften I. p. 408). 


389 

gioribus, capsulam triquctro - ellipticam attenuato-obfusam 
inucronatain aequautibus, staminibus perianthii dodrautem lon- 
gis hlamentis brevissimis , serainis venire angulati testa apice 
areolato-papillata. %, 

Juncus pilosus S. Linn. sp. pl. p. 468, FI. Dan. t. 
441. (male). 

J. pilosus Villars Danph. II. p. 234. 

/. sylvaticus Hudson Angl. edit. I. (1762), Curtis Loud. 
t 26. (teste Kiinth), Engl. bot. t. 737. 

/. maximus Reichard. Francof. no. 974. (1772), Ehrh.! 
Beitr. VI. p. 139, Host. gram. III. p. 65. t. 98, Rostkov. 
no. 22. 

J. nemorosus Pollich. Palat. no. 352. (1776). 

J. montanus u. Lam. encyel. III. p. 273. (1789). 

J. lalifolius Wulf, in Jacq. collect. III. p. 59. (1789). 

Luzula majcima DC. Franc, no. 1826, Desv. no. 10, 
Sturm Deutschi. fasc. 36, E. M. luz. no. 1, Laharp. no. 9, 
Kunth enum. III. p. 304. 

L. sylvatica Gaud. ! agrost. II. p. 240. (1811), Bienen, 
no. 3. hg. 3. (1817). 

L. intermedia Balb. herb. ! fide speciniinis authentici a 
nli Morettio coininiinicati; au et Balb. et Nocc. Ticin. I. p.168, 
quam cl. Bertolonius omisit, cl. Kunth ad Le glabratamlan- 
davit, libro illo destitutus nescio. 

Habitatio. In totius feie Europae nenioribus inde a 
Norvegia (Ahnfeld et Lindblom! apud Fries novit. Suec. ed. II. 
p. 93.) usque ad Lusitaniam (Brotero) Siciliamque (Gussoni, 
Lehmann!), exceptis quod sciam Graecia, Hungaria, Polonia, 
Prussia orientali, Suecia atque Rossia. In Germania septen- 
trionali valles collesque , in Italia nonnisi montes tcnet. 

Luzulac spadiccac cjusque inprimis varietati glabratae 
perquam similis, differt caudice crassiore, foüis omnjbus 390 

ciliatis, radicalibus longissiniis , anthcris majorilms quam in 
ulla illius varietate, Capsula magis angnlata superne atteuuata 
longius mucronata, semiuibus nou solnm iramaturis sed etiain 
prorsus maturis ventre triangulis, angiilo medio ad raphen, 
lateralilnis ad seminum commissuram positis, testaeque papilla 
apicali areolata. 

Imzula Canariensis Poiret. 

L. folüs latissiniis attenuatis margine undulatis (sub- 
pilosis), caule angulato , anthela supradecomposita densissinia 
snbglomerata spatham foliaceam superante, authelulis 4 — 7- 
floris fasciculiformibus , perianthii foliolis aequalibus oblongis, 
exterioribus acutissimis , interioribus obtusis capsulam trique- 
tro-sphaeroideam mucronatam louge superantibus , stamiuibus 
duas perianthii trientes aequantibus , semiuis ventre augulati 
testa apice breviter pnpillata. %, 

Luzula Canariensis Poiret. encycl. suppl. III. p. 532, 
Laharp. jonc. no. 13, Link in Buch. Canar. p. 140, Kunth 
cnum. III. p. 307. 

Hahitatio. Insularum Canariensium regio sylvatica, i.e. 
circiter 3000 ped. supra mare (Buch, eumque comitatus Chr. 
Smith ! , cujus specimen ex insula Gran Canaria coram habeo). 

Planta mea fere bipedalis (3 — 4-ped. Laharp.). Caulis 
snbtrigonus fnrcatus rigidus. Folia ad basin semipollicem (non- 
nunquam 10 lineas. Lah.) lata, aequaliter atteuuata, ideoqne 
longe lanceolata, nervosa, medio plana, marginibus undulata 
glabra (pilis raris ciliata Lah.), radicalium vaginae saepe in 
formam petioli convolutae , pallide fuscescentes. Anthela pol- 
ices dnas cum dimidio longa et fere aeque lata densissinia 
rrecto-subsecunda. Flores bracteaeque florales livide alben- 
tes cjiisdem magnitudinis ac in L. nemorosa (albida). An- 391 

therae in iueo speciniine hlamento paruiu longiores. Capsulae 
nondum apertae, ergo semina fortasse non prorsus niatura. 

Laizula lactea E. M. 

L. repetito - stolonifera , foliis attenuato-liuearibus cana- 
liculatis riliatis, anthela decomposita ereeta, spatham folia- 
team superaute, anthelulis 4 — 6-floris fasckuliformibus, pe- 
rianthii foliolis subaequalibus obloiigis a cutis, staminibus pe- 
riauthii dodrantem longis. 2/.- 

Juncus lacteush\nk\ in Sehrader jouru. 1799. II. p.31Ö. 

J. brevtfolius Rostkov.! no. 27. (1801). 

J. stoechadanthos Broter. Lusit. I. p. 516. (1804). 

Luzula brevifolia Desv. luz. no. 13. 

L. lactea E. M. luz. no. 12, Kunth! enum. III. p. 305, 
exclusa diaguosi et Laharpii synon., Gay. ! in Annales des sc. 
nat. serie II. t. VI. p. 223. (typographi sphalmate 123). 

Habitalio In Lusitaniae suiumis montosis Gercz(Linkl), 
et in Asturiae snbalpinis Puerto del Leitariegos (Durieu! plant, 
select. Hispano-Lusitanicae, sect. I. Asturicae, no. 214, cf. 
Gay 1. c). 

Unicum speeimen authenlicum, quod novi in Willdenovii 
herbario exstat, datum a comite de HofFmannsegg, a Linkio 
agnitum, a Rostkovio qnondam male, optime nuper a Kun- 
thio deseriptum. Brotero autem se suam plantam a Linkio 
aeeepisse fatetur. Verum speeimen Berolinense tarn juvenile 
est, n t perianthii foliola interiora ab exterioribns adhuc plane 
tegantur (quam ob rem Rostkovius illa praetervisit, bracteas- 
que llorales pro perianthii foliolis exterioribus habuit), et sta- 
mina jnstam longitudinem nondum attigerint. Aetate magis 
proveetnm, quamvis nondum maturum, est speeimen amplissi- 
mum a Duriaeo lectum in Hookeri herbario. Longe alia 
planta, quam pro L. nemorosue varietate habeo, est L. 392 

laclea Laharp. {neciion Reichenb.), cujus diagnosin, ne- 
glecta descriptione, perperam cl. Kunthius recepit. 

Nostra planta non L. nemorosae sed niveae proxima 
est,, eiqne 11011 gracilior, sed robustior altiorque, fere bipeda- 
lis. Folia radicalia sesquilineam lata brevia acuta, caulina a 
basi vix lineani lata, ad apicem usque aequaliter attenuata 
ideoque subiilata, iuferne plana, superius canaliculata, sed 
minime oarinata, apice saepe retorta, ad margines breviter 
subsetoso-oiliata* Anthelulae 40 — 50. Flores quoad magni- 
tudineni coloremque iis L. niveae sirailliini , nnuiiti bracteis 
lanceolatis dimidium perianthimn longis. Antherae lineares 
snbalbentes filanientorum longitndine. Capsula immatura fila- 
mentorum longitudine ti*igono-ovata ia styluin attenu.ata fu- 
sccscens, stigmatibus perianthimn aequantibus. 

Imzula elegans Gnthnick, 

L. caespitosa , foliis radicalibus subcanaliculatis cartila- 
gineo-marginatis subvilloso-ciliatis, caulinis abbreviatis, an- 
thela decomposita erecto-subsecunda spathani superante, an- 
thelulis 3 — 5-floris faseiculiformibus , perianthii foliolis acu- 
lis exterioribns oblongo- lanceolatis, interioribus paulo longio- 
ribus oblongis, staminibus vix dimidium perianthium snperan- 
tibns. 4. 

Luzula elegans Gnthnick ! herb. Azor. , C. Hochstetter ! 
herb. Azor. no. 126. 

L. Azorica Watson! in Lond. Journ. of botan. 1843. p. 
394 _ 408 , unde transiit in M. et Schldl. bot. Zeit. 1844. 
p. 167 et 169. 

L. -purjjurcosple/idens Seubcrt! Azor. n. 147. t. 4. f. 2. 

Habitatio, lnsulariim Azoricarmn omni 11 in montes syl~ 
valicos tenet, alt. 800 — 2000 ped. supra mare. (Guthnick! 
C, Hochstetter! Watson! 110. 254.) 393 

Radix caespitosa et breviter stolonifera. Caulis ad basiii 
plerumque ascendens teres 8 — 18 pollices altus, jam ad ba- 
siu penna corvina tenuior, strictns firmusqne. Folia linearia 
cartilagineo-marginata, margine subinvoluto ciliato, ciliis 
praeserlim ad basiii densis, sordide subvillosis ; radicalia in- 
tra margines planiuscula vel subcanalicnlata, dorso dense fur- 
eata, yentre 3 — 7-nervia, nunc vix bipollicaria 1 — 2 lineas 
lata recnrvata, nunc saepins 6 — 9 pollices longa quaravis 
vix latiora, erecta, vaginis saepe subrubellis, alias fuscescen- 
tibus; caulina miilto breviora augustiora semper canaliculata 
ererta. Anthela fcre Luzulae niveae vel minus ampla, ra- 
mo infimo rachin mentiente erecto, scqucnte una cum vera 
rachi subnutante, ante anthesin laete purpurascens, explica- 
tis vero marginibus llorum diaphanis ex rubro et sordide al- 
bente variegata. Periantliium paulo brevius et paulo minus 
iuaequale ac in Li. nivea, Stamiua speciiuiuum optime evo- 
lutorum partim ultra dimidium periantliium longa, iilanieiitis 
yix qnartam. antherae partem longis. Germen triquetro- ova- 
tum in stjlum attenuatum, stigmatibus perianthium aequanti- 
bus. Fructum non vidi. A cl. Seuberto Capsula obovata di^ 
citur, in ejusdem icone vero certe non Capsula sed germen 
ita nt supra descriptum est, videtur. 

Species inter nostrates niveae propinqna, propinquior 
antem lacteae, cujus fortasse varietas est foliis durioribus, 
lloribusque rubentibns. — Cl. Bentham benevole meciun com- 
municavit plantae specimen nimis juvenile, quam nt rite de- 
terminari posset, excepto authelae colore livido-albente Li. 
cleganti simillimum, cum inscriptione : Herb. soc. hört. Lond. 
ins. Owhyhee, ad montem Kaah. Macrae. Juu. 1825. Sed 
aegre crediderim eandem speciem, in America linnquam reper- 
tain, in insulis tarn Sandwichianis quam Azoricis occurrerc. 394 De nomine speciei mutando a cl. Seubert dissentio. Lu- 
zula elegans Low. (1831) ex insula Madera, quac a Wat- 
sonio pilosac similis dicitur, praeterea prorsus ignota est. 
Fortasse eadem ac Juncus purpurcus Masson, et tuncGuth- 
nickiana planta elegantis nomen (1838) jure servabit; for- 
tasse nova species, et tunc nostra Azorica dicenda. Mas- 
sonii enira planta, quam cl. Seubert hiijus synonymon esse 
suspicatus est , mihi diversissima yidetur. Cf. Luzula pur- 
pur ea. 

Iiuzula nivea DC. 

L. foliis planis ciliatis, radicaliuiu raginis snbrubentibus, 
anthela decomposita subfastigiata spatham foliaceam superante, 
anthelulis multifloris fasciculiformibus , periantbii foliolis ob- 
longis acutis muticis, interioribus triente lougioribus, capsu- 
lam triquetro - snbglobosam rostratam longe superantibus, sta- 
minibus periantbii foliola exteriora acquantibus, seminis sub- 
rotundi testa apice papillata. 2f. 

Juncus niveus Linn. spec. pl. p. 468, Allion. Pedem. II. 
no. 2084 , Wulf, in Jacq. ! collect. III. p. 54, Host. ! gram. IV. 
p. 54. t. 98, Rostkov.! no. 26. 

Luzula nivea DC. Franc, no. 1821, Desv. no. 12, Gau- 
din! agrost. IL p. 245, E. M. luz. no. 11, Laharp. no. 11, 
Koch synops. Germ. p. 733, Bertol. Ital. IV. p. 211, Kunth 
ennm. III. p. 306, 

Habitatio. Planta subalpina Germaniae ! Helvetiae ! Ita- 
liae! Pyrenaeorum (Lapeyrouse) et teste Baumgarten Trans - 
sylvaniae, sed planta hoc nomine inscripta ab ipso auetore 
ad me missa ad L. nemorosam pertinet, qnod calami vitio 
tribuam. 

Luzula nemorosa mihi. 

L. foliis planis ciliatis radicalium vaginis brunneis, an- 
thela saepius supradecomposita valde inaequali, ramis infimis 395 

erectis spatham foliaceam raro aequantibus, anthelulis 3 — 8- 
floris fasciculiformibus , perianthii foliolis oblongis acntis, ex- 
terioribus mucronatis, interioribns vix longioribus miiticis, 
capsulam triqnetro-ellipticam mucronatam paulo superantibus, 
antheris subsessilibus duas tertias perianthii partes subaequan- 
tibus, seminis siibrotundi testa apice papillata. 2J.. 

Juncus pilosus i. Linn. spec. plant, p. 468. 

J. nemorosus a. Pollich. Palat. n. 352. (1776). 

J. nivcus Leers. Herborn. 110. 269. t. 13. f. 6. (1789), 
noii Linnaei. 

J. luzuloides Lara. ! encycl. III. p. 272. (1789). 

J. angustifolius Wulf, in Jacq. ! collect. III. p. 56. 
(1789). 

J. albidus Hoffra. Genn. ed. I. p. 126. (1791), Rostlcov.! 
no. 25, Host.! gram. III. p. 63. t. 95. 

J. leucophobus Ehrh.! Beitr. VI. p. 141 (1791). 

Itiizula albida DC. Franc, no. 1822, Desv. no, 11, 
Gaudin.! agrost. II. p. 243, E. M. luz. no. 10, Laharp. jonc. 
no. 12, Koch synops. Germ. p. 733, Kunth enum. III. p. 305. 

Var. ß. colorata: plerumque rigidior, floribus rubentibus 
cupreisve. 

Luzula intermedia Baumg. ! Transsylv. III. p. 330. excll. 
syiin. 

L. ruhella Hopp. ! decad. gramin. no. 68. 

lt. albida ß. cuprina Rochel. ! Banat. p. 27. 

Var. y. gracilis: foliis angustissimis , junioribus convo- 
lutis, infimis basi sordide pilosissimis, anthelae subsemel com- 
positae ramis capillaribus , floribus niveis. 

L. lactea Laharp.? no. 10, excll. syun. , ut ex descri- 
ptionc videtur, Reichenb.! Germ, exsiccat. no. 2315. 

L. albida Bcrtol. Ital. IV. p. 210. 396 

Habilatio. Vulgaris in nemoribus praesertim fagineis 
totius Gerraaniae a mari Baltico et Septentrionali usque intra 
Alpium valles ; circumcirca rarescit , sed adhuc occurrit in 
Dauia (Drejer!), Belgio (Lejeun. et Court.! choix de pl. Belg. 
no. 296 et 97.), Lothringia (DC.), Alsatia (Roeper!), Cara- 
pania (Depart. de la Marne. Comte de Lambertye !) , Burgun- 
dia (Depart. de la Cote d'Or. Lorrey et Dnbet) , et ab altera 
parte in Borussia orientali (ipe ego !) , Podolia (Andrcz, apud 
Besser), Hungaria(Laiigl), Transsylvania (Baumgarten! planta 
ealami vitio niveae nomine inscripta), Valachia (Jossy!). — 
Var. ß. passiin cum priore occurrit, frequentior tarnen in Al- 
pibus (Hoppe!) et Carpathis (Baumgarten!) — Varietatem y. 
hucusque non nisi in Pedemontii Collo di Tenda lectam vidi 
(Reicheub. ! Sonder!); si vero Laharpei et Bertolonii Syno- 
nyma huc pertinent, crescit etiam in Apennino et insula Cor- 
sica. 

In liac specie sub anthcla tcrminali hand raro ex proxi- 
mi folii axilla oritur altera longius pednuculata, nonnunqnam 
tertia, ut in L. gigantea. Vaginas foliorum nun quam ruben- 
tes vidi, ut in L. nivca, ne tum quidem, qunm llorcs laetis- 
sime rubent. 

Luzula lutea DC. 

L. foliis augustissime lanceolatis planis glabris, anthela 
decomposita spatham superante, fasciculis mnllifloris denique 
subgloboso coutractis 7 periantliii foliolis aequalibus oblongis 
obtusis mucronulatis luteo-nitentibus, capsulam trigono-ova- 
tam acutam mucronatam aequantibus, antheris periantliium 
subaequautibus , filaniento duplo lougioribus, seminis ventre 
angulati testa grosse lacunosa in processum minutum verru- 
caeformem desinente. 

J. campestris t. Liun. sp. plant, p. 469, 397 

J. Inletts Allion. Pedem. no. 2085, Villars Daiiuh. II. 
p. 235. tah. 6b., Rostk. jnnc. no. 24. t. 2. f. 1. 

J. phtillaris Jan. catal. 333. (teste Knnth). 

L. lutea DC. Franc, no. 1823, Desr. luz. no. 14, Gand.! 
agrost. II. p. 250, E. M. ! lnz.no. 13, Laharp. Jone. no. 14, 
Koch syii. Genn. p. 733, ßertol. Ital. IV. p. 214, Knnth enuin. 
III. p. 307. 

Hahitat freqnens in pasenis editioribns Pjrenaeornm (Pe- 
tit! Endress!), Pedemontii (Moris!) Sabandiae, Helvetiae 
(Gandin! Thomas! Davall.! alii). Rarior Tyrolem intrat au- 
stralem (Moretti! Barlling!), recm*ritqne in Apennino Pontre- 
mulensi et Mntinensi (Savi! Jan!). 

Vaginae foliorum radicalinm saepe violaceae, foliaqne ipsa 
eodem colore saepe niacnlata. 

liiizula purpnrea L. de Buch. 

L. caespitosa, foliis angustissimis planis, anthelae com- 
positae ramis patentibus, deinde reflexis, floribus solitariis, 
perianthii foliolis subaequalihns oblongo-oratis longe niucro- 
natis nitidulis, exterioribns acutiusculis, interioribns obtnsis, 
Capsula sub»lobosa nitidulo-pellucida duplo longioribus, sta- 
miuibus dimidii perianthii longitudine, raphe in papillam mi- 
nutissimam desinente. %1 

Juiicus purpureus Masson mscr. 

Luzula purpuvea Leop. de Buch. Canar. p. 140 et 179. 

Hahitat io. Insula Teneriffa (Forsyth! in Benthami her- 
bario , et Lenormand! in herb. Academ. Petropol.), et quidem 
in castaueto supra urbem Orotava (Leop. de Buch). 

Planta tenella multicaulis , caulilms principiljus palmari- 
bus, seeundariis nonnunquam vix pollicaribus, quo fit, ut prae- 
ter anthelam terminalem aliae axillares e basi caulis natae 
videantnr, quamquam revera in caulibus brevissimis pariter 398 

terminales siiit. Folia radicalia 2 — 3 pollices longa, vix 
ultra lineam dimidiam lata, passim longe pilosa. Spatha fo- 
liacea erecta, anthela quadruplo brevior. Anthela circiter 
sesquipollicaris, ramis capillaribus subflexuoso-patentibus, post 
anthesin subreflexis. Flores solitarii sutfulti bracteis 2 — 5 
distiche imbricatis ovatis cuspidatis perianthiiun dimidium ob- 
tegentibus eique concoloribus, i. e. dorso ex roseo purpureis 
nitentibus, ad marginem diaphanis, post anthesin denique sub- 
fuscis. Antherae in paucis speciminulis a me visis filamento 
subbreviores. Stigmata subsessilia, in genere brevissima. 
Capsulae valvulae fere aeque tenues et pellucidae quam pe- 
rianthium. Semina elliptica utrinque obtusa, papilla verticali 
vix conspicua. 

Speciem Buchianam esse, convenientibus et florum co- 
lore, et patria, et utriusque collectoris auctoritate, non dubi- 
tavi. Sed cf. Luzula elegans. 

Imzula gigantea Desv. 
L. foliis ciliatis nudisve, vaginis ore barbatis, anthela 
terminali axillaribusque amplissimis, pedunculis capillaribus 
nutantibus, bracteis fimbriatis, floribus solitariis, perianthii 
foliolis lanceolatis acuminato-subulatis subaequalibus, stamini- 
bus dimidii perianthii longitudine , antheris filamento breyiori- 
bus, Capsula (immatura) obovata purpurco - punctata. 

L. gigantea Desv. no. 7, H. B. Kth. nov. gen. I. p.239. 
et VII. tab. 697, Laharp. no. 4. 

1h. paniculata Desv. no. 9. t. 5. f. 4. 

Habitat in humidis nobilissimi montis Quindiu, altit. 
1050 — 1630 hexapod. in Nova Granata (Humb. et Bonpl.), 
et in regni Mexicani Pic d'Orizaba , altit. 2080 hexapod. (Ga- 
leotti! 5764.). 399 

Planta superba Luzulae parvi/Iorae habitu , sed triplo 
altior. Fructus maturus adhuc ignotus, quam ob rem et dia- 
enosis mauca et locus inter consortes minus certus. Amicis- 
simus Lahar'pe, qui pedicellorum longitudinem maximi facic- 
bat, nulliis dubitabat quin sectionis primae esset, i. e. quin 
semina processu fnlciformi gauderent. Equidem, cui illa nota 
levissimi momenti videtur, ex habitu auguror, semina apice 
vix papillata esse. Ceterum planta satis variabilis videtur. 
Inter specimina mexicana alia anthelis axillaribns gaudent, 
alia (minora) carent , aliorum folia longe ciliata, aliorum pro- 
pe calva , nee non perianthii foliola aliorum magis aliorum 
minus acuminata sunt. 

Liuzula paniculata Desv. , quam non sine dubio ad L. 
mclanocarpam laudare solent, propter hnthelas axillares pa- 
triamque Americam ealidiorem, huc potius pertinere, sed ad 
specimina neduin floreutia facta esse videtur, quo statu flores 
omnium spccieruin densius stipati sunt. 

Imzuln. spadicea DC. 

L. brevius stolonifera, foliis planis calvis, anthelae su- 
pradecompositae rachi spatham vix aequante, perianthii folio- 
lis subaequalibus ovatis mucronatis Capsula trigono - ovata 
brevioribus, staminibus perianthii dodrantem longis, seminis 
subrotundi testa apice brevissime papillata. %. 

Speciei maxime variabilis, tot forma s adumbratione dignas 
censiii , quot aliis species visae sunt, ueglectis innumeris for- 
mis adhuc magis vacillantibus. 

Var. u. glabrata: stolonibus paulo longioribus, foliis ra- 
dicalibus dimidii caulis longitudine dilatatis vaginisque calvis, 
anthelae plerumque repetito-eymosae ramis firmioribus, flori- 
bus, maguitudine fere eorum Luzulae st/lvaticae , latera- 400 

libns longius pcdieellatis, antheris tilamento suo multo Ion- 
gioribns. 

Juncus pilosus, C glabrescens Schrank. Baier. no. 566. 

/. glabratus Hopp.! herb. viv. centnr. 3, et ejusdem 
bot. Taschenb. 1801. p. 247. Rostkov.! no. 21, Sturm 
Deutschi. fasc. 28. 

/. intermedius Host.! gram. III. p. 65. t. 99, an etiam 
Balb. et Nocc. Ticin.? cf. Luz. sylvatica, 

Liuzula spadicca d. glabrata E. M. Juz. no. 2. 

L. glabrata Koch synops. Genn. p. 733, Kunth enum. 
III. p. 298. 

Habitalio, Hucusque non nisi in subalpinis fertilioribus 
Tyrolis! Salisburgiae! Carinthiae! Styriae! Austriae! et Su- 
detorum! observata. . Specimiua cnim Helvetica! inter haue 
et sequentem varietatem ambigere solent. 

Var. ß. Desvauxii: antecedente saepius major, graci- 
lior, foliis longioribus paulo angustioribus vagiuisque calvis, 
authela magis arrecta, floribus parum brevioribus, lateralinm 
aliis subsessilibus aliis pedunculatis, anthelis iilameutisque an- 
lecedentis. 

Juncus montanus y. Lam. ! encycl. III. p. 273. 

Luzula glabrata Desv. no. 11. t. 5. f. 3 , DC. Franc, 
suppl. no. 1826 a. 

L. spadicea y. glabra Laharp. no. 6. 

L. Desvauxii Kunth enum. III. p. 298. 

Habitatio. Vogesorum mons Hoheneck. (Duvau! Alex. 
Braun!), Arverniae mons Aureus (Fleurot! Lamberty! alii!) 
et Puy de Dome (Lamarck). An etiam Pyrenaei etDelphnia- 
tus? (Laharpe). Eandem reperi in cl. Hookeri herbario le- 
etam a cl. Woods prope Cortal, locum mihi prorsus iguotum. 

Processus subfiilciformis in omnium Luzularum seminibus 
videlicet immaturis , minime vero in hujus maturis adest. 401 

Var. y. Candollci: floribus multo lninoribus subnigrican- 
tibns, lateralibus omnibus pedicellatis, peduncnlis pedicellis- 
qne capillaribus flexuosis, antheris filameuto suo triplo lon- 
gioribus. 

JLuzula parvißora DC. Franc, suppl. 1826 b. 

Habitatio. Montes prope Genevam (Castan) et Pyre- 
naeorum montes de Meles (Marchand apud DC.) et Val d'Eynes 
(Shuttleworth!). 

Cl. Candolleus perianthium Capsula paulo longius dicit, 
deceptiis haud dubie capsulis non prorsus maturis. A planta 
Lapponica differt foliis augustioribus , nonnisi 2 — 3 liueas 
latis , anthelae ramis ramulisque minus elongatis, floribus pau- 
lisper majoribus, antheris filameuto suo non duplo sed triplo 
longioribus. 

Var. S. u4ll/onii: stolonibus abbreviatis, foliis angnstis- 
simis (1 — 2 lin. latis), ad yaginam pilosis, anthelae subey- 
mosae ramis capillaribus flexuosis, floribus fere antecedentis, 
sed plerumque pallide fuscis vel spadieeis, lateralibusque 2 — 
4 brevissime pedicellatis, antheris filameuto suo quadrnplo 
longioribus. 

J. spadiceus Allion. Pedem. no. 2083. (1785), Villars. 
Dauph. II. p. 136. t. 6b. (1787), Rostkov. no. 23, Host.! 
gram. III. p. 63. t. 96, Sturm Deutschi. fasc. 28. 

J. alpino - pilosus Villars 1. c. I. p. 318. (1786). 

LuzuJa spadicea DC. Frauc. no. 1824, Desv. no. 8, 
Koch synops. Germ. p. 733, Kunth enum. III. p. 301. 

L. spadicea u. et y. E. M. luz. no. 2.; a. et ö. Laharp. 
no. 6. 

Habitatio. Est forma Europae mediae alpiua, frequens 
in Pyrenaeis (Bentham! aliü), Apennino (Jan!), Baldo (Mo- 
retti!), per omnem Alpium tractum inde ab Helvetia! nsque 

22r Bd. 4s Heft. 26 402 

ad Austriam! nee non in Carpathis (Portenschlag;!), Sndetis 
(Grabowskü), sylva Nigra (Koch) et Vogeso (Koch, Dnvan!). 

Yar. e. parvi/lora : stolonibus paulo longioribus, foliis 
radicalibus elongatis dilatatisque ima cum vaginis cal?is, an- 
thelae repetito-eymosae ramis plernmqne maxime inaequali- 
hiis (infimo saepe quadripollicari) , floribus minutissimis fu- 
scescentibus, lateralibus longe pedicellatis, pedicellis capilla- 
ribus dein infantibus, antheris filamento siio yix longioribus, 
Capsula perianthium superante. 

Juncus pilosus ß. Linn. Suec. no. 308. (idem y. in spec. 
plant, p. 468. et hanc et antecedentem varietatem compre- 
hendit). 

J. parvißorus Ehrh.! Beitr. VI. p. 139. (Jfpl), Retz 
Scandin. ed. II. no. 434. (1795), exeli. synonn. florae Germa- 
nicae atque Helveticae ad varietatem antecedentem speetanti- 
bus, Rostkov.! no. 20. 1. 1. f. 1. 

Luzula parviflora Desv. no. 6, Wahleub. ! Suec. no. 589, 
excl. var. ß. , quae sequentem varietatem constituit, Koch 
syuops. Germ. p. 733. in observatione ad Luz. spadiceam, 
Fries \ herb* normal, fasc. 3. no. 63. 

L. spadicea ß. laxißora E. M. luz. no. 2, Laharp. 
no. 6. 

Jj. fastigiata E. M. luz. no. 3. 

Jj. melanocarpa ß. fastigiata E. M. in reliq. Haenkean. 
I. p. 145 , et in Linn. III. p. 374. 

JL. melanocarpa ß. floribus capsulisque pallidis Hook. ! 
Bor. Amer. II. p. 188. 

L. neglecta Kunth ennm. III. p. 301. 

Habitatio. Indc a Noryegiae monte Dovrefield (Unio 
itiner. 1828! Griseb.! Huebner!) usque ad Lapponiam Fin- 
marchicam (Wahlenberg!), tum in Groenlandia (Vahl fil.!), 403 

Labrador (Morrison!) et per Sibiriae subalpiiia (Bunge! 
Turczaniuow!) usque in insulam Unalaschka (Chamisso! Ka- 
stalski!) sinum Kotzebui (Beechey!) et sinum Nutka (Haen- 
ke!); rarius etiam in America septentrionali interiore una cum 
varietate melanocarpa, e. g. in Rocky Mountains (Drummond !) 
et Hookero teste in montibus Albis civitatis New Hampshire. 

Var. £. melanocarpa : perianthii foliolis seinipellucidis, 
capsulis magis prominulis nigricantibus. Reliqua varietatis 
praecedeutis, ita nt ante maturitatem vix distinguautur. 

J uncus melanocarpus Michaux! Bor. Amer. I. p. 190. 
(1802). 

Luzula melanocarpa Desv. no. 4. t. 5. f. 2, Laharp. 
no. 5, E. M» in reliq. Haenk. I. p. 145, Hook.! Bor. Amer. II. 
p. 187, Kuuth enum. III. p. 299. 

Habitatio. In Canada (Michaux! Bosc!) et abhinc occi- 
deutem versus per regionem sylvaticam (Richardson!), in ci- 
vitatis NewHampshire montibus Albis (Nuttall! Barrith!), porro 
in Sibiria Trausbaicalensi (Turczaniuow! alii!) Raro eandem 
formam inter Luzulae parvißorae speeimina Lapponica vidi, 
e. g. ex Lapponia Lulensi (Angstroem!) 

Cl. Kunthii diagnosis ad speeimina immatura exarata per- 
peram capsulam calyce breviorem postulat, quum e contrario 
hnjus varietatis Capsula paulo magis prominere soleat quam 
reliquarum, licet non sine exceptione. 

Var. T]. Kunthii: varietati e. proxima, diversa statura 
minore firmiore, floribus paulo majoribus, perianthii foliolis 
capsulam (prorsus maturam) aequantibus, antheris fere el- 
lipticis. • 

Luzula parvißora ß.inlermediaVfaMenb.l Suec.no. 389. 

L. parvißora Kth. enum. III. p. 300, synn, excll. 

L. glabrala Fries, novit. Suec. continuat. p. 182. no. 
153, ejusdera! herbar. normal, fasc. 8. no. 70. 

26* 404 

lt. arcuala ß. Hook.! Bor. Amer. II. p. 189. 

Habitatio. „Loci dnriores omnium alpium Sueeiae altio- 
nira a Jemtlandia usque ad Finraarkiam cxtimam." (Wah- 
ienberg) , et in raonte Rainier Americae Borealis (Tolmie, 
herb. Hook. !). 

Juncum jyarvißorum primns tanquam speciem peculia- 
rcm constituit accuratissimus Ehrhart, capsnlainquc dixit »pc- 
rigonio paulo Tonglorem? Quo tandem jure haue forinam 
neglectam dicere, ejusque nomen ad aliam formam ante 
Wahlenbergium revera neglectam transferre licet? 

Rabitat igitur species circa totura polum areticum in 
zona frigida, et meridiem versus in omnibus Europae monti- 
hus editioribus. Reslat, ut in Asiae Americaeque montibus 
a polo magis remotis investigetur. 

Snpersnnt varietates quam plurimae singularum partium 
mutationibus fultae, quas ennmerare taedet. Sufficiat addere 
perianthii foliola in omnibus varietatibus praedictis modo mi- 
nus inaequalia esse, modo paulo latiora, modo panlo angu- 
stiora, nunc, praesertim exteriora, acuminata, nunc, prae- 
sertim interiora, obtusa, antherarumque mensuras miniine sem- 
per easdem esse, quas seeundum cl. Kochium in unaquaque 
varietate quasi solennes reperi. 

Imzula arcuata Wahlenb. 

L. foliis complicata - canaliculatis recurvatis planisve, ra- 
dicalium vaginis plerumque sauguineo-purpurascentibus, an- 
thelae ramis superne recurvatis, bracteis partialibus firabriatis, 
perianthii foliolis subaequalibus ovato-lanceolatis acutis cap- 
snlam trigono-ovatam obtusissimam subaequantibns, stamini- 
bus vix dimidium perianthium longis, seminis subrotundi testa 
apice obsolete areolata absque papilla. %. 


I 405 

Juncus arcuatus Wahlenb.! Lappou. uo. 166. u. et ß. 
(1812). 

Luzula arcuata Wahleub. Suec. no. 391. (1824), E. M. 
in Linn. III. p. 375. «., ß. et y. (1828;. 

Var. «. foliis complicata -canaliculatis subciliatis, spatha 
saepius abbreviata anthelae ramis primariis 1 — 7 distautibus, 
authelulis simplicibus 3 — 7-floris fasciculiformibus. 

Juncus arcuatus Wahlenb.! Lappou. uo. 166. var. «. 
tab. 4. 

Luciola arcuala Smith Engl. fl. II. p. 183. (1824). 

Luzula arcuata Laharp. no. 7. (1825), Hook.! in suppl. 
Engl. bot. I. tab. 2688, Kifnth eumn. III. p. 303. 

L. arcuata a. E. M. in Linn. III. 375, Hook.! Bor.Amer. 
II. p. 189. (var. «. pertiuet ad L. spadic. var. //.). 

Var. ß. : foliis planiusculis glabris, spatha saepius ab- 
breviata, bracteis partialibns parce fimbriatis, anthelae ramis 
1 — 4 magis approximatis , infimis magis elongatis, iuterdum 
nullis, anthelulis saepe compositis subgloboso - capitulifor- 
mibus. 

Juncus arcuatus ß. Wahlenb.! Läpp. no. 166. 

Junci campestris varietas 11. Danic. VIII. t. 1386. 

Luzula arcuata E. M. luz. no. 16. et ß. in Linn. III. 
p. 375. 

L. hyperborea ß. minor Hook.! Bor. Amer. II. p. 189. 

lt. nivalis Laestad.! in act. Holm. 1822. p. 334. (librum 
a nie non visum dnce Schnltesio in syst, veget. VII. p. 274. 
laudavi. Planta, quam coram habeo est digitalis plauifolia, 
ramo anthelae primario solitario brevissimo vel nullo). 

Var. y. : procerior, foliis planis glabris, spatha saepius 
foliacea, anthelae ramis 1 — 3 maxime approximatis elonga- 
tisqne, authelulis compositis ovato-spicaeformibus. 406 

Luzula Jij/perborea Rob. Brown. Melvill. in ejusd. opp. 
ed. German. I. p. 407. 

Luzula hyperborea y. E. M. in Linn. III. p. 375, et a. 
Hook.! 1. c. 

Ilabitatio» Var. «. in summis Scotiae montibus (Hoo- 
ker! Balfour! alii), Lapponia (Wahlenb.! Agardh! Hübner! 
Drejer!), Sibiria prope Koraginsk (herb. acad. Petropol. !), 
ad Sinum St. Laurentii (Chamisso !), et in Amcricae Borealis 
summis montibus Petrosis (Drnmmond!). — Var. ß. In Nor- 
vcgiae summis montibus Dovre( Wahlenb. ! herb, unionis itiuer. 
1828!), Lapponia (Wahlenb.! Laestadins! alii), Spitzbergen 
(Vahl EI.!), Groenlaudia (Gieseke! Sabine! Vahl fil.!), La- 
brador (Morrison!), insula Melvillei (Sabine!) et ad alia ma- 
ris Arctici littora (Pvichardson!). — Var. y. Occurrit rarior 
cum praecedente in insula Spitzbergen (Sabine!), in Groen- 
laudia (Scoresby apud R. Brown), prope Okak in Labrador 
(Herzberg!) in insula Melvillei (R.Brown), Chamissonis (Cha- 
misso !) et sinum Kotzebui (Eschscholtz !). 

Quo plura speciei maxime Tariabilis speeimina vidi, eo 
certior faetns sura errassc, qm, relicta Wahlenbergii senten- 
tia, L. hyperboream ab urcuata removerunt. Seminum testa 
apud oranes hujus sectionis species circa hilum paulo laxior 
est, sed apud hujus speciei varietalem unam non magis quam 
apud alteram, nee unquam adeo, ut semina carnneulata dici 
mereantur. Varietas ß. et latissime patet et frequentissime in 
herbariis occurrit; sed inter plura hujus speeimina eodem loco 
leeta rix unquam desideravi nonnulla Tel ad a. vel ad y. 
trunseuntia. Ea forma varietatis /?., quam nivälem Laesta- 
dins dixit, saepius cum L. campestris varietate Sudetica 
confunditur et, nisi speeiminibus paulo negligentins inscriptis 
falsus sum, ab ipso auetore quondam coufusa est. Varietatem 407 

«. saepius spadiciae, ß. et y. uoimunquani campestris uo- 
mine inscriptas reperi. Sectio tertia. 
(Synopseos meae quarta.) 
liuzula campestris DC. 

L. foliis plauis ciliatis, anthelae compositae spiculis multi- 
floris ovatis longe pedunculatis Tel subsessilibus conglomera- 
tis, erectis vel nutantibus, spatha foliacea, bracteis floralibus 
liudiusculis, periaiithii foliolis aequalibus ovatis, exterioribus 
acnminato-cuspidatis, interioribus acutis submncronatis , cap- 
sulam obovato - subglobosam obtusam superantibus, stnmiuibus 
periaiithii dodrantem aequantibus , caruncula seminis basilari 
snbtriaugulari. %. 

Var. a. minor, spicis nutantibus, autheris filamento ple- 
rumque (sed miniine semper) bis vel sexies longioribus (lo- 
corum sterilium apricorum progenies paulo praecocior). 

Juncus campestris a. Linn. sp. pl. p. 468. 

J. campestris Lcers. Heiborn. no. 270. t. 13. f. 5, Rostk. 
no. 39, Engl. bot. t. 672. 

Luzula campestris DC. Franc, n. 1827, Gaud.! agrost. 
II. p. 246, Biclien. no. 4. fig. 4. (semeu), Desv. no. 15, E.M. 
luz. no. 14, Laharp. no, 15, Koch synops. p. 734, Kuuth 
enum. III. p. 307. 

Var. ß. (seu potius forma speciei princeps, solo;.fcrtiliori 
fota): anthela erecta, filamentis antheram subaequantibus. 

Juncus campestris y. Liiiu. 1. c. 

J. campestris il. Dan. tab. 1333. 

/. multißorus Ehrh. ! calam. n. 127. 

.7. erectus Pers.! enchir. p. 386. 408 

J. nemorosus Host.! gram. IL p. 64. t. 97. (sed fig. 1, 
plantam florentem sistens, ad yar. «. accedit). 

J. intermedius Thuill. ! Paris, p. 178. 

Luzula erecta «. Desv.! no. 16. 

L. multtßora Lejeun. Spa p. 169, DC. Franc, suppl. 
no. 1827 b., Loch synops. p. 734. 

L. campestris ß. E. M. ! 1. c, Laharp. I. c, Kunth 1. c. 

S üb var. ßß. gracilior, caule saepe compresso, spicis 
floribusque minoribus pallide virentibus, umbraticola. 

Juncus campestris ß., Linn. 1. c. et Läpp. t. 10. f. 2. 

J. pallescens Wahlenb. ! Läpp. no. 165. 

Luzula campestris ßß. E. M. ! 1. c. (recentiorum reli- 
qui a var. ß, non distinxerunt). 

Yar. y.: spicis in glomerulum snbpyramidalem congestis, 
spatha anthelam saepe superante. 

Juncus campestris £. Linn. 1. c. 

J. campestris ß. Smith Britan. I. p. 386. 

J. congestus Thuill.! Paris, no. 179» 

J. liniger Purt. suppl. p. 352. f. 9. (laudante Smith), 
Withering. arrang. ed. 4. p. 436. (laudante Bicheno ; equidem 
operum neutrum novi). 

Luzula campestris ß. Bichcu. 1. c, — y. E. M. 1. c, 
Laharp. 1. c, Kunth 1. c, Poeppig 1 collect. Chil. III. no. 106. 

L. multtßora ß. Koch 1. c. 

L. erecta ß. Desv. 1. c. 

L. tristachya ejusdem no. 18. t. 6. f. 2. 

L. congesta DC. 1. c. no. 1827a. 

L. chilensis Kunth pro parte. 

Var. <?. : spiculis paucifloris nigricantibus pedunculatis 
glomeratisve, planta subalpina. 

Juncus campestris r\. Linn. 1. c. 409 

J. Sudeticus Willd.! sp. pl. II. p. 221, Rostk.! no. 40, 
Host. ! gram. IV. p. 55. t. 99 , ubique excl. syn. Krock. 

Luzula campestris ß. alpina Gaudiu. ! agrost. II. p.247. 

lt. nigricans Desv. uo. 17. 

L. Sudctica DC. 1. c. uo. 1827 c. 

Nusquam fere per utramqne zonam temperatam regiones- 
que his proxiraas uou crescit. Vidi formam priucipem seu 
var. nostram ß. ex quacuuque terra Europaea inde a Lappo- 
uia ad Siciliam, a Lusitaniajad mediam usque Graeciam, deinde 
e Sibiria Cis- et Trans -Baicalensi (Ledeb. ! Turczauiuow! 
alii) , ex iusulis Aleuticis (Chamisso ! alii) , ex omui America 
septeutriouali praeter arcticam (Douglas ! Drummoud! Torrey! 
alii), e Chili (Cummiug! Bridges!), ex variis Australasiae 
partibus (Mitchell! Huegel! Forsyth! Drummoud! Gunn! 
Preiss!) et ex Africa australi (Drege!). — Formas ßß. et a. 
ex earnudem terrarum plerisque vidi. — Forma y., in Ger- 
mania paulo rarior, septeutriouem versus exsulere, regionem 
lorridam versus uumero augeri videtur. Frequeutissima vide- 
tur iu Africa australi (Drege!) et Chili (Poeppig! Cummiug! 
Bridges!). Vidi etiam ex terra Van Diemen (Gunn!), Japo- 
nia (Siebold!), California (Douglas 1), Hispania (Durieu!). 
— Forma d. denique in totius EuropaeAsiaeque mediae mon- 
tibus altioribus, e. g. iu Altaicis (Ledebour!), vulgatissima, 
polo proprior recurrit in planitiebus vallibusque Lappouiae 
(Laestadius! alii), Groeulaudiae (Wormskiold !) , Labrador 
(Herzberg!), Americae interioris (Richardson!), Uualaschcae 
(Chamisso!), Sibiriaeque (Turczaninow!). 

Cl. Koch, qui varietatem a. pro peculiari specie habet, 
huic filamenta autheris sexies breviora, reliquis subaequalia 
tribuit; optime , dum formas ab iuvicem maxime discrepantesj 
pessime, dum intermedias speetas. Nam quo aridiori solo 
plauta nascitur, eo majores fiunt autherae, eoque minus simul 410 

tilamenla elongantur. Tuuc autem semina rarius perfiriimtiir. 
Reliquae differentiae adhuc minus valcnt, nee ulla varietas 
datur, quae non subiiide cum quaque alia ex eadem radice 
proveniat. 

Luzula campestris y. e Chili omniiio eadem ac Euro- 
paca, sed hac plerumque paulo minor, quam cum ad Lux,. 
Chilensem duxeris, nt fecit cl. Kuuth, tum haue ipsam pro 
campestris mera varietate habere oporteret, quod sane durum. 
Equidem inter utriusque speeimina plurima Chilensia, ne unam 
quidem formam intermediam olFendi, 

Iiuzula nodulosa mihi. 

L. nodis rhizomatis cauliferis incrassatis, foliis plauis 
ciliatis, anthelae saepius decompositae spiculis 3 — 5-floris 
erectis, spatha colorata spiculam terminalem (i. e. infimain) 
subaequante , bracteis floralibus nndis, perianthii foliolis aequa- 
libus, oblongo -lauceolatis acumiuato-cuspidatis, capsulam 
trigono- subglobosam acutiuscnlam longe snperantibus, stanfl- 
nibus duas tertias perianthii partes aeqtiantibus. if., 

Juncus hirsutus, foliis articulatis } Bnxb. ? cent. III. 
p. 29. tab. 53, cum descriptione seqnente: Cauli'angnlosns 
incanus et hirsutus cum foliis. Panicula florum miuus sparsa 
et semina iu capitulum Juuco capitulis Psyllii Tourn. Inst, 
(i. e. Luz. campestri) simile rotuudum collecta«. 

J. nodulosus Bory et Chaub. in exped. de Mor. III. p. 
105. t. 11. f. 1. (1836). 

Luzula Graeca Kunth enum. III. p. 310. (1841), ubi 
laudatur: Juncus Graecus Bory et Chaub. fl. de Pelop. 23. 
1. 12. f. 1 , excl. nom. 

Habitatio. In maritimis Peloponesi inde a Pylo (Na- 
varin) nsque ad Arcadiam (Bor. et Chaub.), ad montem Pen- 
telicum (prope Athenas) (Spruuer!), et alibi in Graeciae 411 

moiitibiis (Grisebach ! Zuccariui jun. !) , in pratis montanis in— 
sulae Cretae (Fraas!), nee non, dura Buxbaumii synonymon 
hnc pertinet , in pratis uliginosis ad Bosporum prope Bo- 
juckteri. 

A Luzula campestri differt praeter radicein caule 1 — . 
l'/a pedali teuui, foliis latioribus, radicalium vaginis sub- 
nigricantibus , anthela saepe repetito composita, spatha non 
foliacea, floribus spicularum paucioribus duplo fere raajoribus, 
perianthii foliolis magis elougatis, capsulara maturara acutiuscu- 
lara inucronatam longe superantibns. Caulis modo semi- modo 
tripedalis. Ex meo arbitrio species distinetissima, nee con- 
fundenda cum L. campestri , quae iisdem terris nata a planta 
nostra Germanica ne minimura diiFert. 

Buxbaumii synonymon dubium, quum hirsutics Luzulam, 
foliorura articulatio Juncum indicarc rideatur; sed illud cora- 
paratio cum Luz. campestri suadet. Num auetor scribere 
Toluerit : radice articulata? 

liiiznla Chilensis Nees et Meyen. 
L. foliis planis piloso -ciliatis , floribus spicatis, spiculis 
sublobato-compositis oblongis corymboso-racemosis bractea 
sua foliacea superatis, spatha foliacea spiculam terminalem 
subaequante, perianthii foliolis subaequalibus ovato- oblongis, 
exterioribus acurainato-cuspidatis, interioribus aculis mucro- 
natis, capsulara trigono-subglobosam obtusam muticam su- 
perantibus, staminibus duas tertias perianthii partes aequanti- 
bus, caruneula seminis basilari subrotunda. 2J.. 

Luzula Chilensis Nees et Meyen in Kunth enura. III. 
p. 312, excl. syn. L. campestris Poepp. 

L. interrupta Roem. et Schult. VII. p. 261, quoad plan- 
tam Chilensem hoc noraine descriptam , cxcl. diagn. et synn., 412 

Hook, et Arn. iu Bcechey's voy. II. p. 49, teste Künth (mihi 
über non suppetit). 

L. uilopccurus Poepp. collect, pl. Chileus. II. no. 140? 
(a mc non visa) et III. no. 105 ! excll. synii. 

Habitatio. In pratis fertilissimis Chili australis (Poep- 
pig! I.e.; Bcechey in Hookeii! herbario, ubi tarnen haee plauta 
non IL. interruptae , sed L. racemosae nomine inscripta as- 
servatnr); prope la Concepcion (Macrae! in herb. soc. hört. 
Londin.), in insulis Chilensibns (Cumming!), nee non in regni 
Mexirani monte Orizaba (Linden no. 92). 

Planta 1 — 2-pedalis, quoad habitiun iuter Luz. Peru- 
vianam et comosam ambigit, sed praeter flortun fruetusque 
strücturam differt ab illa bracteis iiiferioribus parce, supremis 
omnino non eiliatiSj ab hac colore bractearnm albeute, Üorum 
fructnsqne fusco vel subnigricante, ab utraque foliis floralibus 
paniculam vix vel ne vix superante. Mnlto proprior est L. 
campestris var. multi/lorae, quoad habitiun dissimillimae qni- 
dem, sed floris fruetusque struetura adeo simili, ne ullum 
discrjmen noverim praeter seminis carunculam panlo minorem 
atque rotundatara. 

liiiaula Banksiana mihi. 

L. foliis planis glabriusculis, authelae compositae spicu- 
lis niultifloris ovatis subglomeratis spatha bracteisque prima- 
riis foliaeeis involnerata, bracteis floralibus glabris, perianthii 
foliolis lanceolatis acuminatis, capsulam ßbovato-snbglobosam 
obtusam superantibus , exterioribus paulo longioribus, omuibus 
praeter fasciam dorsalem angustam subdiaphano-albidis, sta- 
minibus perianthii dodrantem aequantibns, caruuciila seminis 
basilari subtriangulari. i\.. 

L. pieta Less. et Rieh, in d'Urv. vov. de l'astrolabe I. 
p. 146, ex Kuuth! enum. III. p. 306? 413 

Hctbilalio. Nova Zeelandia (Banks.! in hörbar. Jacqnini 
nunc Caes. Vindobonensi, ubi singulus caespcs cum inseri- 
ptione Juncus .... asservatnr). 

Caespcs multicaulis. Canles circiter iO-pollicares erccti, 
peiina corvina teniiiores. Folia glabriuseula, cum canlina tum 
radicalium pliira canlem aequantia nescio an casn ad margi- 
ncs siibnndulata. Spatha bracteacque primariae anthelam lon- 
ge superantes, illa 2 — 3-polliearis, reliquae sensim decrescen- 
tes patentes. Anthela, qiianlum ex speciraine chartae ad- 
gliitinato judicare licet, spicis lobato - snbglomeratis composita, 
pollicera longa et fere lata. — Planta quaod habitum et cha- 
racteres proxima L. campestris varietati congestae, diversa 
inprimis involucro , , perianthii laciniis angustioribus et fascia 
earum dorsali angustiore. — Luzulam pietam esse non dubi- 
tarem , nisi haec L. albidae (nemorosae) et niveae similis, 
ejnsqne inflorescentia panicula diceretur, quo nomine in Jun- 
ceis anthela supradecomposifa donari solet. 

IJuzula comosa mihi. 
L. caespitosa, foliis planis piloso-ciliatis, Horibns spica- 
tis, spiculis corymboso -racemosis elongatis hractea foliacea 
brevioribns, perianthii foliolis lanceolatis acumiuato - subulatis,, 
interioribus patilo breyioribus, capsulam triquetro-ellipticam 
acutinsculam vix aequantibus, staminibus vix dimidium pe- 
rianthium longis. 2j. t 

Luzula comosa E. M. luz. no. 18, et in reliq. Haenk. I. 
p. 145. cum descriptione, Hook.! Bor. Amer. II. p. 188. 

L. campestris Bongard ? Sitka in actis acad. Petropol. 
1832. II. p. 167, autumante cl. Hoeker 1. c. ex loco natali; 
descriptio enim deest. 

Duas varietates distingnere juvabit. 414 

Var. «.: spiculis cylindraceis , omnibus ili stantibus longe 
pedunculatis, iuferne remotifloris. — Forma, auctore cl. Hoo- 
kero, vulgaris. 

Var. ß. : spiculis oblongis densifloris , infimarum una Tel 
alteia longius pediincnlata, reliquis pjrainidato - congestis. — 
Forma eodem auctore rarior , quam 1. c. fusius descripsi. 

Habitatio, Iu America septentrionali - occideutali , inde 
a montium Petrosarum subalpiuis usque ad mare Pacificum 
(Douglas!), ibiqiie e. g. ad 11 innen Columbia (Scouler!). Lo- 
cus, quo Haenke primus hanc speciem detexit, dubius est, aut 
Port Mulgrave, aut Nutkasuud. 

Piauta rite evoluta colore omnium partium flavesceute, 
foliisque floralibus lougissimis statim cognoscitur. Similitudo 
cum Luz. campestris varietate pallescente, cujus cl. Hooker 
memiuit, nounisi in speciminibus minoribus ante anthesiu re- 
prehenditur. 

Ijuzula spicata 1)C. 

L. caespitosa, foliis canaliculatis piloso-ciliatis, spica 
lobato- vel iuterrupto - composita saepius nutante, spiculis 
ovatis, infiuiis nonnunquam pedunculatis, bracteis spicularum 
foliaceis patulis, bracteolis laceris, perianthii foliolis sub- 
aequalibus ovato-lanceolatis acuminato - subulatis capsulam 
trigono-subovatam mucronatam vulgo superantibus, stamini- 
bus dimidium perianthium longis, caruncula seminis basilari 
subrotunda. 2f. 

Var. «. : spica lobato -subcontinua nutante, foliis snperne 
uudiusculis. — Forma vulgaris Emopaea. 

Juncus etc. Linn. Lappon. no. 125. t. 10. f. 4., forma ad 
«a. accedeus. 

J. spicatus Linn. spcc. plant, p. 469, fl. Danic. t. 270, 
Engl. bot. t. 1176, Rostkov. ! no. 41, Host.! gram. IV. p.56. 
t. 100. 415 

J. thj/rsißorus Vest apud R. et Schult. VII. p. 277. 

Luzulct spicuta DC. Franc. 110. 1828, Desv. n. 23, Gau- 
din.! agrost. II. p. 248, Bichen. no. 5, E. M. luz. no. 15, La- 
harp. no. 19, Kuiitli enum. III. p. 311. 

Var. aa. compacta : spica densa abbreviato - com pacta. -<- 
Vix varietas, quam saopius eodem caespite cum forma prima 
occurrat. 

Juncus spicatus Krock. Siles. no. 559. t 52. 

Luzula nigricans Desv. no. 17, excl. Willd. syn., Hopp.! 
et Hornsch. pl. exsicc. 

L. spicata ß. compacta E. M. 1. c, ß. minor Reichenb. ! 
Germ, exsicc. no. 715. 

L. glomcrata Mielichhofer ! in Regensb. bot. Zeit. 1839. 
P . 489. 

Var. aua. : tenella : gracillima , spica brevissima pauci- 
tlora_, Capsula pallente periauthium superante. — Morbus po- 
tius quam varietas, planta aliarum umbris paene obruta. 

Luzula tenella Mielichhofer! 1. c p. 491. 

Var. ß. crecta: spica lobato-subcontinua erecta, foliis 
planiusculis. 

Luzula spicata , var. Simensis Hochstetter! in Schim- 
per. pl. itin. Abjssin. sect. II. no. 1154. 

Var. y. interrupta : robustior , spica intcrrupta nutante, 
foliis usque ad apicem subvilloso-ciliatis. 

Luzula racemosa Desv. no. 22. t. 6. f. 3 , Laharp. no. 
18, excl. altero Desv. synon., Schldl. in Linn. VI. p. 43, ubi 
addit cl. auctor: „Vix possumus pro varietate L. spicatae 
elatiori angusti- et rigidifolia, foliis superioribus pilosulis, 
non habere. Talis et apud nos occnrrit varietas vel forma." 
— Kunth enura. III. p. 313, excl. syn. L. interruptae Desv. 

L. ^tlopecurus Humb. Bonpl. et Kunth nov. gen. I. 
p. 238. (teste ipso cl. Kunth). 416 

Habilatio. Var. a. cum subvarietate aa., quae nbique 
illam comitatnr, in alpinis totius Enropae, Asiae Americaeque 
septentrioiialis, in Islandia (Mackenzie !) , Lapponia (Laesta* 
dius! Vahl fil. ! alii), Norvegia (Wahlenb.! Lindblom! Unio 
itiner. 1828!), Scotia (Balfour! Bentham!), Arvernia (cte. de 
Lamberty!), Pyrenaeis (Endress! pro Union, itin. 182$ sub 
Luz. pediformis nomine), Sierra Nevada, altit. 9000 — 
10000 ped. (Boissier!), per omnem Alpium tractumü, in Baldo 
(Schiede!) aliisque Italiae montibus !!, in summis Sudetis 
(Gocppert ! Grabowski! alii) , Carpathis (Portenschlag! Gr. 
Sternberg!), Rumelia (Frivaldsky! Grisebach!), Caucaso, alt. 
7000 — 10000 ped. (CA. Meyer), Altai (Ledebour!), Una- 
laschka (Chamisso!), ad sinum Kotzebui (Beechey!), Labra- 
dor (Morrison!), in Groenlandia (Gieseke! Vahl fil.!), in ci- 
vitatis New Hampshire montibus Albis (Torrey! Barrith!), in 
montibus Petrosis (Drummond !) , Carolina (Bosc. !, quare nul- 
lns dubito de Junco spicato Walt., CaroL). — Suhvarieta- 
tem o.aa. hucusque nonnisi in alpibus Salisburgicis a cl. Mie- 
lichhofer! observatu digna existimata est, sed vix dubitave- 
rim, eam ubique cum o. passim occurrere. — Var. ß. in 
Abyssiniae montibus Simensibus prope Demerki _ (Schiraper!). 

Var. y. in regni Mexicani Playas de Jorullo, alt. 2500 

ped., et in Tolucca, alt. 8300 ped. (Humb.) ; et Orizaba mon- 
tibus inter 10000 et 12800 ped. alt. (Galeotti! Schiede). — 
Vidi tarnen et formam vulgarem ex Cordillera (Matthew!), et 
specimina singula ex variis Europae partibus ad varietates ß. 
et y. ita trauseuntia, ut nulluni prorsus earum discrimen sibi 
constet. Specimina nonnulla montium tarn Albarum quam Pc- 
trosarum pari jure vel ad primam vel ad alteram varictatem 
trahere liceret. 417 üuzala Peruviana Desv. 

L. foliis canaliculatis planisve longe villoso-ciliatis, spica 
lobato- vel interrupto -supradecomposita elongata post anthe- 
sin subnutante , bracteis primariis foliaceis, infimis spicam du- 
plo superantibus, bracteolis laceris, periauthii foliolis oblongo- 
lanceolatis, exterioribus acuminato - subulatis , interioribus 
brevioribus summo apice obtusiusculis mucronulatis, capsulam 
trigono-oratam obtusam muticam snperantibus, staminibus 
brevissimis. 2f. 

Luzula Peruviana Desv. no. 20, Kth. enum. III. p. 313. 

Li. Alopecurus Humb. Bonpl. et Kunth nov. gen.I. p.238. 
ex parte (teste ipso cl. Kunthio), E. M. in reliq. Haenk. I. 
p. 145, Laharp. 17. ex parte. 

Habitatio. In scopulosis Andium Quitensinin , prope 
Puembo, alt. 8100 ped., et La Hacienda de Antisaua, alt. 
12600 ped. (Humboldt, et quoad locura posteriorem Host- 
weg \), et abhiuc usque ad nivis aeternae limites, i. e. ad alt. 
15000 ped. (Hostweg!); in summo fere monte Pichincha (abs- 
que collectoris nomine in herb. Hookerü). Ubi eandem in 
Peruvia legit Haeuke ! , non constat. 

Planta lecta prope La Hacienda de Antisana circiter 15 
pollices alta, foliis omnino planis; reliquae a me risae, aeternae 
nivi propius natae, 6 — 8 pollices altae, foliis constanter ca- 
naliculatis. Praeterea non differunt nisi inflorescentia illius 
tripollicari, harum uni- vel sesquipollicari. Omnium caulis 
mnlto rojjustior, quam in ulla L. spicatae varietate. Habi- 
tus fere Panici Cruris galli. 

Iiuzola Alopecurus Desv. 

L. foliis canaliculatis planisve longe villoso-ciliatis, spica 
pyraraidato - ovali erecta supradecomposita, bracteis primariis 

22r Bd. 4s Heft. 27 418 

foliaceis, infimis 3 — 5 involucrnm universale mentientibus 
spicam bis terve superantibus , bracteolis longissime fimbriato- 
villosis, perianthii foliolis subaequalibns ovato-lanceolatis acu- 
miuatis, capsulam trigono - ovatam superne pyramidato - acu- 
tam mucronulatam superantibus , seminibus subrotundis apiee 
brevissime papillatis , basi oblique carunculatis. %. 

Luzula Alopecurus Desv. no. 19, Kunth. enum. III. 
p 314. 

L. villosa Wickstr.? in act. Holm. 1823. p. 3. 

Habitatto. Ad fretum Magellanicum (Desv.), in insiilis 
Falklandicis (Wright! C. Darwin! d'Urville!), et in insula 
Macquarrie (Frazer!), nnde verisimile fit, ut omues maris 
Antarctici insulas incolat. 

In hac specie pariter ac in L. Peruviana folia minorum 
speciminum caualiculata, majorum prorsus plana sunt. Cau- 
lis nunc palmaris nunc fere sesquipedalis , junceus. Spica 
tenniualis 1 — lYa-pollicaris, junior albo-villosa, ita ut nul- 
lus üos appareat, aetate provectior ex brunneo vel ex cine- 
reo nigricans, floribus apertis. Spiculae rarissime adeo dis- 
cretae ut a cl. Wickstroem describuutur, pleruinque densissi- 
me in formain ovalem vel pyramidalem congestae. 

Iiuzula caricina mihi. 
L. foliis planis ciliatis, spica erecta superne simplicissi- 
ma floribus distantibus, inferne spiciilis saepe remotissimis 
paucifloris aucta, bracteis infimis foliaceis, reliquorum pleris- 
que ovato -subulatis maxime inaequalibus, perianthii foliolis 
late-lanceolatis, exterioribus acuminato- subulatis, intcrioribus 
paulo brevioribus acutiusculis, capsulam trigono siifeglobosam 
turgidam mucronulatam paulo superantibus, staminibus duas 
tertias perianthii partes longis, seminibus inaeqnaliter sex- 
costatis truncatis , basi oblique angulato - carunculatis. 2J-« 419 

Habitatio. In sylvis Cordillerae Mexicanae prope Oaxaca, 
alt. 8000 ped.(Galeotti! collect. 1840. no. 5757, absque nomine). 

Planta, ni fallor, caespitosa gracilis, caule 5 — 15 pol- 
lices alto. Folia angusta striata, pilis longis subsericeis albis 
ciliata, et ad raginarum oras retrorsnm barbata. Spiculae 
inferiores, dura adsnnt quo longins inter se distant, eo lon- 
gins pednucnlatae, infima nonnnnqnam per 4 pollices a reli- 
qnis remota, pednncnlo a folii vagina semiincluso sesqui- 
pollicari capillaceo , snperiores subsessiles. Tnm flores in 
racbi terminali erecta solitarii sessiles , inferiores distantes, 
supremi approxiraati. Bracteae sub singulo llore tres, nna 
ovato-subulata flore plernraqne longior, reliquae ovatae flore 
breviores, parce pilosae. Perianthium sesqnilineam longum et 
friicttis spadicei ad basin subvirentes. Seinina qnae in diagnosi 
descripsi , qnamqnara ex specimine capsulis omnibns jam sponte 
apertis, fortasse tarnen nondnm omnino perfecta, qnnm testa 
statu sicco inter costas praesertim ventre panlo collapsa ap- 
pareat, sed costae tarn prominentes, quam nunquam in alia- 
rum specierum seminibus sive maturis sive immaturis vidi. 
Affinitnte proxima L. pediformi , sed habitns peculiaris, fere 
Caricis multijlorae seu divulsae juuioris. 

Iiuzula pediformis DC. 

L. rhizomate ascendente crasso, foliis planis, panicula 
lobata nutante, racemulis contractis composita, spatham sub- 
aequante, bracteis omnibus ciliatis, periantbii foliolis oblon- 
gis, exterioribus acuminatis, interioribus brevioribus obtusis 
mucronatis, capsulam triquetro-ovatam apiculatam subaequan- 
tibus, staminibus duas tertias perianthii partes longis, semi- 
nibus oblique oblongis basi in carunculam parvam aüenuatis, 
ventre subcarinatis et sub vertice ntrinque linea curva e ca- 
rina ad marginem cxtensa zonatis. ^. 

27 * 420 

Juncus campestris S. Linn. sp. plant, p. 469. 

J, tnontanus ß. Lam. enc. III. p. 273. 

/, pediformis Villars. dauph. II. p. 238. tab. 6, Rostk. 
b. 42. 

Luzula pediformis Cand. franc. no. 1829, Desv.no. 21, 
E. M. luz. no. 17, Laharp. no. 16, Knnth ennm. III. p. 311. 

Var. ß, caespitosa: canlibus densins caespitosis, foliis 
subsetaceo-complicatis, racemo terminali simplici contracto. 

IL, caespitosa Gay mscr. in Durieu! plant, select. Hi- 
spano-Lnsit. sect. I. Astnric. no. 216. 

Habitatio. In raonte Baldo ! (Pollini, alii), Simplon (her- 
bar. Bungeü), Cenisio (Thomas! Moretti! Moris! Bonjean! 
in Reichenb. germ. exsicc. no. 1314.), in montibns Delphina- 
tus (Villars) > Gallo -Provinciae (Gerard apud DC.) , in Pyre- 
naeis, c. g. prope St. Laurent in Ronssillon et Barbouilliere 
in Donnezan (Petit !) , et prope Bagneres de Luchon (En- 
dress!). — Var. ß. in Asturiae raonte Pico de Arras (Durieu !). 

Cl. Dnrieu 1. c. plantae suae adscripsit: Luzula cespi- 
tosa Gay in Ann. sc. nat. 1836. Verum ipse cl. Gay 1. e. 
p. 250. non novam speciem, sed L. pediformem a Duriaeo 
inventam esse praedicat. Specimina a me visa 8 — 10 polli- 
ces longa, foliis complicatis, inflorescentia depauperata primo 
intuitn novam quidem speciem raentiuutnr, in flore frnctnque 
a forma solenni non differunt. 

Caruncula seminum basilaris parva quidem seü evidens. 
Appendix terminaHs certe nulla, sed commissura panlo ante 
verticem desinens, quo fit, ut linea enrva transversa apicem 
a commissura separet, quamvis nucleos apicem impleat. Hinc 
in descriptione a cl. Kunth data corrigenda sunt ea, qnae 
quandam affinitatem cum L. Forstcri longe distante suadere 
videbantur. De Dictyoteis adumbratio. 

Auetore 

Victore B. A. Coinitc de Trevisan. vhar. ess. Thalamia superficialia , idiogena (idest excipulo 
proprio minime instrueta) , ex ascis uuiccllularibus simplieibus, 
e cellulis strati corticalis statim oriuudis, coraposita. Para- 
phjses articulalae clavatae. — Oedogonia nunc in diversis 
individuis nunc in iisdem thalamiiferis obvenientia, solitaria 
vel irregulariter approximata, sparsa, sphaerico- ovata, im- 
mersa, morphosi simplici endochromi cellulae singulae iutu- 
mescentis strali corticalis orta. 

JLlgae corticatac, fulcro radicali expanso-diseoideo 
afßjcac. 

Obs. Tribus maxime naturalis a Lamourouxio primum 
constituta, sed non uisi opere Grevillei (Alg. britaun.) recte 
circumscripta et eximie illustrata. 

Duplex vulgo „fruetificatiouis" apparatus , Dictyoteis 
onimbus communis , adest. De natura autem et significatione 
vera organorum, quae oedogonia nuneupavi, adhuc diseepta- 
tur. Jam ab anno 1842 (Memoria sopra im nuov. gen. Rho- 
docarpon di Cenog. — Sull' ordine dclie Bissac. di Fries. — 422 


Sopra ima nuov. classif. delle Alghe) demonstrare conatus 
sum: ascos et oedogonia Organa esse distinctissima , quorum 
nimm iu alterum nunquam transgredi posse et lieutrum alte- 
rius quandam modificationem esse; modum formationis utro- 
rumque ab ipso initio diversissimum esse; sporas semper asco 
obductas, exsertas, superficiales, oedogonia autem strato cor- 
ticali iramersa obvenire; Organa utraque itidem quidem ger- 
minare et singula singulara plantam producere, individua ta- 
rnen ex oedogoniis orta nunquam ultra evolutionis gradum 
matris adscendere ; fructificationes itaque tantum superficiales 
vera et sola Organa reproductionis habenda, oedogonia autem 
organa multiplnatioiiis, tetragoniis Floridarum analoga", con- 
sideranda esse. Auetores attainen recentiores, nullo forsan 
excepto, doctrinam de identitate sporarnm et oedogoniorum 
acerrime sustiuuenint. Qua quidem rei ratione, mearum ob- 
servationum seriem ex toto et integro reyidi ; sed , pace tot 
clarissimorum virorum, ne singulam rel minimam modificatio- 
nem in oronibus, quae tunc asserui, detegere potui. Cellnlae 
superficiales exsertae sporas veras coutinentes, idest asci, or- 
gano efficiuutur distiueto jam ab ipsa origine ad metaniorpho- 
siu superiorem desiguato, et ideo a ceteris omnibus strati 
corticalis cellulis essentialiter dilFerunt. Sporae singulae [e 
sporodermide simplici et nucleo homogeneo constant. Celln- 
lae contra immersae oedogonia gignentes a ceteris strati cor- 
ticalis cellulis matrieibus circumjacentibus ne minimum qui- 
dem ab initio differunt et vegetationi taritum itidem inserviunt. 
Organa itaque haec immersa, a parte quadam jam evolnta 
tballi transformata , cum organis illis in Confervis capülari, 
vesicata, tumidula affinibusque obviis, oedogonii nomine 
aeque distinguendis, eTolutionis processu et vera inde signifi- 
catione omnino mihi convenire videntur. Oedogonia insuper 
Dictyotearum tetragoniis Floridarum analoga esse quidem 


• 423 

crediderim. Cellulae tetragonia foventes ceteris cellulis ma- 
tricibus proximis ejusdem ordinis iüitio ad miguem simillimae 
sunt nee aliter construcläe , earumque endochromnm serius 
tantum niagis magisque condensatur et turgescit. Oedogonia 
et tetragonia in eo distingimutur, quod illam subeunt mutatio- 
uem, qua parietem cellulae matricis communis disrumpere et 
speciem multiplicare valeant; ea tantum inter utraque inter- 
cedit difFerentia, quod haec demum tetratoma evadunt, illa 
semper indivisa servantur. Paraphyses sie dietae Dictyotea- 
rum revera nihil sunt nisi asci steriles. 

Praeter reproduetionis et multiplicationis Organa normalia 
supra allata, alia quoque in Dictyoteis uonnullis obveniunt, 
quae pro fruetificationis quodam genere vulgo habentur. In 
Chorda et Haplosiphone organa ascis immixta obveniunt, 
elongato-ovoidea, subsessilia, endochromo demum transverse- 
seriatim polytomo repleta, ab Eysenhardt corpuseula annu- 
lato - septata nuneupata, a Carmichael capsulae, a Corda 
et Harvey antheridia voeata. Haec gonophyses denorainavi, 
et cum organis a clarissimis Diclde et Harvey in Cutler ia 
mvltifida observatis et antheridii nomine insiguitis eonvenire 
putaverim. De natura gonophysium dubia multa adhuc sol- 
venda restant ; mihi > locum quo in omnibus speciebus, in qui- 
bus hactenus innotuerunt, obveniunt praeeipue consideranti, 
organa normalis fruetificationis ascigenae per anamorpbosiu 
transformata esse verosimile quidem apparet. 

TrichopJiyses tandem voeavi filamenta elongata confer- 
voidea, cylindiica, medio praesertim longearticulata, saepe 
subinania, delicatissima, simplicia, superfieialia, e Strato cor- 
ticali oriunda, sparsa, plerumque solitaria, quae in Dictyo- 
teis permultis observataj Chordarieis autem propria, ab au- 
ctoribns recentioribus vulgo eilig vel fila ciliiformia nuneu- 
pantur. 424 Subtribus I. Pnnctarieae *. 
Chat; ess. Monoclines. — Thalamia ab ipsa origine 
nuda; asci monospori. — Thallus laminaris solidus. Fulcrum 
radicale nudum. 

Gen. I. Diplostromium Kütz. 

Char. Thallus laminaris stipitatus, simplex, planus, so- 
lidus, continuusj tenuissime raembranaceus. Fulcrum radicale 
discoideum miuutissimum , nudum. Trichophyses rarissiraae. 
Structura cellulosa, arcta. Stratum corticale nulluni. Stratum 
medulläre e cellulis aequalibus subparallelipipedis coelococco- 
deis distromaticis compositum. 

Thalamia vix definita, punctiformia, minutissima , nuda, 
per omnem thallum inordinate sparsa, ex ascis simplicibus, 
sphaerico-ovatis, sessilibus, mouosporis, erectis, paraphysi- 
bus simplicibus clavatis articulatis subradiantibus paucissimis 
concomitatis, composita. — Gouophyses nullae. 

Oedogonia ig'uota. 

1. Diplostromium tenuissiinuin Kütz. (Phycol. gener. 
p. 298. t. 20. II. fig. 1 et 3. ceteris omnibns exclusis.) 

Punctaria tenuissima Greyill., Menegh. (Alg. Ital. e 
Dalm. p. 179.) — Zonaria tenuissima Agardh (System.). — 
Z. plantaginea rar. tenutor Agardh (Spec). — Ulvaplan- 
taginifolia rar. tenutor Lyngb. 

Hab. Mare Balticum, boreale, adriaticum. 

Obs. Fignrae 2, 4, 5, 6, 7, 8, iconis 20. II. Diplostro- 
mii tenuissimi Kütz. ad Heterophycum balticum Treyis. 
(Sopra un nuovo gen. Mencghinia di Alghe Imenotall. — 
Saggio di nna monogr. delle Alghe Coccotall, p. 101.) per- 
tinent. 425 

Gen. II. Sorailtliera Posteis et Ruppr. 
Char. Thallus laminaris subsessilis, simplex, planus, 
solidus, contiuuusj tenuissiine membranaceus. Fulcrura radi- 
cale discoideum, miimtissimum , nudnm. Trichophyses uullae. 

— Structura cellulosa, arcta. Stratum corticale nulluni. Stra- 
tum medulläre e cellulis aequalibus angularis phacnococcodeis 
monostromaticis ? compositum. 

Thalamia exacte definita, soriformia, hemisphaerica, nu- 
da, per omnem thallum iuordinate sparsa, ex ascis simplici- 
bus, pyrifonnibus , basi angustatis, monosporis, paraphysibus 
simplicibus clavatis articulatis radiantibus deuse concomitaüs 
composita. — Gonophyses nullae. 

Oedogonia ignota. 

Obs. Licet genus mibi tautum uotum sit e descriptionej 
quam dederunt clarissimi Posteis et Rupprecht, praecedeuti 
sine dubio summopere affine, nee satis forsan ab eo distiu- 
ctum, Tidctur, ex auetoritate eorundem „structura JJlvae et 
fruetificatione Pu/ictariae" insigne. A Diplostromio itaejue 
tbalamiis exacte definitis soriformibus hemisphaericis ascistjue 
pyrifonnibus basi angustatis radiantibus densis nnice quasi 
differre videtur. 

1. Soranthera ulvoidea Postcls et Ruppr. 

Hab, Oceanus paeificus borealis ad Sitkam. 

Gen. III. Punctaria Grevill. 
Char. Thallus laminaris stipitatus , simplex, planus, so- 
lidus , continuus , membranaceus. Fulcrum radicale discoi- 
deum, minutum, nudum. Trichophyses rarissimae. — Stru- 
ctura cellulosa, arcta. Stratum corticale c cellulis minutis 
subparallelipipedis phaenocoecodeis conflatum. Stratum me- 
dulläre e cellulis amplis angulato-votundatis inanibus mono- 

— oligostromaticis compositum. 426 

Thalamia vix definita, punctiformia, minutissima , nuda, 
per orancra thallura inordinate sparsa, ex ascis siinplicibus, 
sphaeriro-ovatis, sessilibus, monosporis, erectis, paraphysi- 
bus siinplicibus clavatis articulatis subradiantibus paucis con- 
comitatis , composita. — Gonophyses nullae. 

Oedogonia in iisdem individuis thalamiiferis obvenientia, 
solitaria vel irregulariter approximata, per omnem thallum 
iuordinate sparsa. 

Syn. Phycolupathum Kütz. (Phycol. gener. p. 299.) — 
Phyllitis Kütz. (Phycol. geuer. p. 342). 

Obs. Geuus sequenti Talde affine, attamen praesertim 
thallo laminari piano solido et defectu fibranim filamentosarum 
interiorum auastoraosantium sane distinctissimura. Clarissimus 
Greville quidem descripsit thalli structuram „of an interlaciug 
of lougitudiual and transverse filaments, covered by a finely 
reticulated membraue." Sed pro fibris filamentosis longitudi- 
ualibiis et transversalibus auastomosautibns sumpsit parietes 
cellularum amplarum inauium strati medullaris. Numerus 
stratorum e cellulis medullaribus conflatorum varius, caete- 
rum in oiuuibus speciebus structura plaue eadeui. P. un- 
dulatae , caespitosae, crispatae, fissae , debilis, cu- 
nealae, fasciae et lanceolatae fructificationes hactenus 
omuino latent. P. dcbilis, cuneata et fascia ab aucto- 
ribus praecedentibus ad Lamhiariae geuus relatae fiie- 
runt, sed a veris hujus generis speciebus lougius distantj 
diiFeriint eiiim fulcro radicali certe discoideo minuto, nee rhi- 
zomii ramosi adinstar, et defectu strati medullaris fibrosi. 
Stratum iusuper corticale itidem in his, ut in Punctariis ve- 
ris 3 pulchre areolatum, et cellulae, quibus constituitur, tc- 
nuiores sunt et regulariores. Affiuitas interea liarum omnium 
specierum cum P. calendulaefolia et rubescente evideutior 
quidem videtur. 427 

Celebcrrimus Kützing P. debilem statum sterilem P. ca- 
lendulaefoliae credit , Harvey coufra P. fasciae synonymon ; 
mihi ab utracjue distincta species. Idem Kützing P. calen- 
dulacfoliam proprii generis, Phycolapalhi , typum habet, e 
P. autem fascia alterum genus, Phyllitidis nomine et Di- 
ctyoteis veris adscriptum , constituens. Sed auctorem prae- 
claruin, qui Punclarias , idest sua Phycolapatha, cum 
Diplostromio juxta Phycoseridis genus collocaYerit, refutare 
omnino supervacaneum putaverim. 

1. Punctaria calendulaefolia Trevis. (Synops. gener. 
Algar.). 

P. latifoh'a Grevill., Menegh. (Alg. Ital. e Dalniat. p. 
174. t. 4. fig. 3.), Harvey (Phycol. britann. t. 8).— P. plan- 
taginea Zanard. — PTiycolapathum debile fructicans Kütz. 
(Phycol. gener. p. 299. t. 24. II. exclus. synon. Laminar iae 
debilis Ag. et variet. «.). — Zonaria plantaginea Mar- 
tens. — Laminaria debilis Naccari. — TJlva calendulae- 
folia Gmelin (System. Natur.). — U. plantaginifolia Wul- 
fen, Moris. — U. plantaginea Roth. — Tremella calen- 
dulaefolia Gmelin (Histor. Fucor. 1768). 

Hab. Ad oras Angliae , Hiberniae, Galliae atlanticas. 
Mare mediterraneum ad oras Italiae et Sardiniae. Mare adria- 
ticum. 

2. Punctaria ruoescens Trevis. (Synops. gener. Algar.) 
P. plantaginea Grevill., Harvey (Phycol. britann. 1. 128.). 

Phycolupathum plantagineum Kütz. (Phycol. german.) — 
Diplostromium plantagineum Kütz. (Phycol. gener). — 
Laminaria debilis var. dietyotoides Duby (exclus. synon. 
Agardhii). — Viva rubescens Lyngb. — V '. plantaginea 
Smith (Engl, botau. t. 2136). 

Hab. Ad oras Europae Jatlanticas. Mare boreale et bal- 
ticum. 9 428 

3. Punctaria undulnta J. Agardh. 

Zonaria planluginea Agardh (Spec. Algar. I. 1. p. 138. 
excl. sjnon. oran. et variet.) — Laminaria plantaginea 
Agardh (Synops. Algar. Scandin. p. 20. excl. syuon.). — Viva 
plant aginifolia Lyugb. 

Hab. Mare balticum et boreale. 

4. Punctaria caespitosa J. Agardh. 
Hab. Mare balticum. 

5. Punctaria crispata *. 

Phj/colapathum crispatum Kütz. 
Hab. Mare adriaticum. 

6. Punctaria fissa *. 

Phycol apathum ßssum Kütz. Fucus bicornis Gmelin. 
Hab. Mare boreale ad oras Germauiae. 

7. Punctaria deoilis *. 

Phycolapathum debile sterileKütz. Zonaria plantaginea 
partim Spreng. Laminaria debilis Agardh, Grevill. , Me- 
negh. L. papyrina Bory. Fucus phyllitis var. subsessilis 
Clement. 

Hab. Ad oras Europae atlanticas usque ad Norvegiam. 
Mare mediterraneum et adriaticum. 

8. Punctaria cuneata *. 

Phycolap athutn cuneatum Kütz. (Phycol. germau.) Ph. 
debile var. «. Kütz. (Phycol. gener.) Laminaria cuneata 
Suhr. L. fasc'tae Aar. Harvey. 

Hab. Mare balticum et boreale. Ad oras Angliae at- 
lauticas. Ad insulas Falkland. 

9. Punctaria fascia *. 

Phyllitis fascia Kütz. Laminaria fascia Agardh, 
Smith (Engl, botan. Suppl. t. 2845.) Fucus fascia Oeder. 
(Flor. dan. t, 768.) Viva fascia Lyngb. 429 

Hab. Ad oras Europae atlanticas nsque ad Norvegiam % 
Ad insnlas Falkland. 

10. Pnnctaria lanceolata *. 

Phj/llitis lanceolata Kiitz. 
Hab. Maie mediterraneum. 

Subtribiis II. Scytosiphoneae *. 
Char. ess. Diclines. — Thalamia ab ipsa origine nuda; 
asci monospori. — Thallus caulescens fistulosus vel cavns. 
Fulcrum radicale nudiim. 

Gen. IV. ScytOSipllOH Agardh (Dispos. Algar. Snec. 

1811). 

Char. Thallus caulescens stipitatus Tel sessilis, simplex 
vel ramosus , teres vel compressus , fistulosus vel cavns , con- 
tinuus, membranaccns. Fulcrum radicale discoidcum, plcruin- 
que minntum, nudum. Trichophyses rarissiraae. — Structura 
celluloso-fibrosa, arcta. Stratum corticale e cellnlis minutis 
subparnllelipipedis holococcodeis conflatum. Stratum medul- 
läre e cellnlis amplis angulato-rotundatis inanibus mono 

tetrastromaticis et e fibris filamentosis interioribus paucis la- 
xissimis ramosis anastomosantibns tenuissimis cylindricis arti- 
cnlatis hyalinis compositum. 

Thalamia deimita, punctiformia vel soriformia, plerum- 
que minnta, nuda, per omnem thallum inordinate sparsa, ex 
ascis simplicibus, ovato -pyriformibus, basi angustatis, mono- 
sporis, plus minusve radiantibus, paraphysibus simplicibus 
clavatis articulatis immixtis, composita.— Gonophyses nullae. 

Oedogonia in diversis individuis (nee in thalamiiferis) ob- 
venientia, solitaria vel irregulariter approximata, per omnem 
thallum inordinate sparsa. 

Sgn. Asperococcus Lamour. (in Annal. du Mus. XX. 
1813). Encoclinm Agardh (Spec. Algar. I. 1. 1821). Stl- 430 

lopliora Montagn. (Phytogr. Cauar.) Colpocoeliutn Trevis. 
(Synops. gener. Algar.) Haloglossum Kiitz. (Phycol. gener.) 
Cladocoelium Trevis. (in litter. 1844.). Hydroclathrus Za- 
nard. (Not. int. alle cellul. marin, yenet.) 

Obs. Clar. Agardh genus snura Scytosiphoncm typo 
Viva ßstulosa Hndsoni constitnit, Fuco filo Linnei inter 
Fucos tunc relicto. Seriiis tantnm (Synops. Algar. Scandin. 
p. 14. 1817.) ScytosipJionem fistulosum varietatem „e loco 
natali ortam" ejusdem Fuci fili declaravit. Nomen Aspero- 
cocci a Lamouronxio propositum, ex vocabulo latino (asper) 
et graeco (xoxxog), hybridum ideoque non agnoscendnm. Cnm 
itaqne JJlva haec Jislulosa Hndsoni certissime sit Confervae 
echinatae Mertensii synonymon, nomen genericum aptissiranm 
omniumque antiquissimnm Agardhianum restitnendum esse pu- 
taverim. 

Subgenus I. llaloglossum Kiitz. 

Char. Thallns stipitatus , simplex, compressus. Fulcrum 
radicale minntiim. Stratum medulläre cellulosum mouostro- 
maticum. Thalamia soriformia, valde prominentia, inordinate 
sparsa. 

1. Scytosiphon lanccolatus *. 

Asperococcus lanceolatus Lamour. A. compressus 
Griff., Menegh., Harvey (Phycol. britann. t. 71.) Encoelium 
lanceolatum et compressum Trevis. (Synops. geuer. Algar.) 
Haloglossum Grifßthsianum Kiitz. 

Hab. Ad australes Angliae et atlanticas Galliae et Hi- 
spaniae oras. Mare mediterraneum et adriaticum. Ad oras 
Africae Capensis. 

Subgenus II. Euscytosiphon *. 
Char. Thallns stipitatus, simplex, teres. Fulcrnm ra- 
dicale minutum. Stratum medulläre cellulosum mono — tristro- 431 

maticnm. Thalamia pnnctiformia vel soriformia, minuta, in- 
ordinate sparsa. 

Syn. Asperococcus Zanard. (Not. int. alle cellul. ma- 
rin, venet.) 

2. Scytosiphon echinatus #. 

S. fistulosus Agardh (Dispos. AI gar. Suec. p. 24.). S. 
filum var. fistulosum Agardh (Spec. AJgar. I. 1. p. 163.). 
Asperococcus echinatus Agardh (Synops. Algar. Scandin. 
p. XXL), Grevill. (Alg. britann. p. 50. t. 9.), Harvey (Phycol. 
britann. t. 194.) A. rugosus Lamonr. A. fistulosus Hoo- 
ker. Encoelium echinatum Agardh (Spec. Algar. I. 1. p. 145). 
E. Lyngbyanum Grevill. (Scott, cryptog. Flor. t. 290). 
Chorda filum var. fisiulosa Kütz. (Phycol. german.) Chor- 
daria filum var. fistulosa Agardh (Synops. Algar. Scandin. 
p. 14). Ch. filum var. infia ta Wallr. Viva fistulosaHxiüs. 
U. rugosa DC. JJ. filum Gonan. U. lumbricalis Lamonr. 
U. simplicissima Clement. Solenia fuscata Bory. Ente- 
romorpha echinata Link. Conferva echinataWLcrtens, Roth. 
C. fistula Roth. 

Hab, Mare balticnm et boreale. Ad atlanticas Europae 
et Americae oras. Ad littora Canariensia. Mare mediterra- 
nenm, aegenm, adriaticnm. Oceaims anstralis ad oras Tas- 
maniae. Oceanns pacificns ad oras Japoniae. 

S. echinatus var. vermicularis. * 

Asperococcus vermicularis Moore, Wyatt. A. echi- 
natus var. vermicularis Griff., Harvey. Encoelium echi- 
natum var. vermiculare Trtvis. (Nomencl. Algar. I. p. 45.) 

Hab. Ad oras Angliae. 

3. Scytosiphon utricularis. * 

Asperococcus utricularis Dumont d'Urvill. A, Lesso* 
nii Bory. Encoelium Lessonii Trevis. 
Hab. Ad insulas Maloninas. 432 S. utricularis var. cylindraceus. * 

Asperococcus Lessonii var. ß, Bory. Encoelium Les- 
sonii var. cylindraceum Trev. 
Hab. Cum specie. 

4. Scytosiphon Urvillei. * 

Asp. Durvillaei Bory. Encoelium Urvillei Trevis. 
Hab. Ad oram Chilensem. 

5. Scytosiplton Turneri. * 

jisp. Turneri Hooker, Harvey (Phycol. britann. t. 11). 
ji. bullosus Laraour. A. rugosus var. bullosus Duby. En- 
coelium Turneri Trevis. E. bullosum Agardh. Gastri- 
dium Opuntia Lyngb. Viva Turneri Dillw. , Smith (Engl, 
botan. t. 2570). 

Hab. Mare balticum et boreale. Oceamis atlanticus ad 
oras Europae a Norvegia nsque ad Hispaniam. Mare medi- 
terraneum et adriaticum. Oceanus australis. 

6. Scytosiphon tortilis. * 

udsp. tortilis Suhr. Encoelium tortile Trevis. 
Hab. Ad Indias orientales. 

7. Scytosiphon tenuis. * 

Asp. tenuis Zanard. Encoelium tenue Trevis. 
Hab. Ad oras Istriae. 

Subgenus III. Cladocoelium Trevis. 

Char. Thallus stipitatus, ramosus, teres» Fulcrum ra- 
dicale minutum. Stratum medulläre cellulosum distromaticum. 
Thalamia puuctiformia , minuta, inordinate sparsa. 

Sj/fi. Encoelium Zauard. (Not. int. alle cellnl. marin, 
venet.) 

8. Scytosiphon ramosissimus. * 433 

Encoelium ramosissimum Kütz. Cladocoelinm ratno- 
sissimum Trevis. 

Hab. Mare adriaticum. 

S. ramosissimus var. trichophorus. * 
Encoelium ramosissimum var. trichophorumKAtz. Cla- 
docoelium ramosissimum var. trichophorum Trevis. 
Hab. Cum specie. 

Subgenus IV. Cofpocoelium Trevis. (Synops. gener. Algar. 

1842.) 
Char. Thallus sessilis, simplex, suborbicularis. Ful- 
crnm radicale amplum. Stratum medulläre cellulosum tetra- 
stromaticum, cellulis iuterioribus sensim amplioribus. Thala- 
mia soriformia, minutissima, subseriata. 

Syn. Stilophora Montag. (Phytogr. Canar.) Hydro- 
claihrus Zanard. (Not. int. alle cellul. marin, venet.) 
9. Scytosiwlion cavernosus. * 

Asperococcus sinuosus Bory, Menegh. (Alg. Ital. e Dal- 
mat. p. 168. t. 4. fig. 2.) Encoelium sinuosumA.ga.vdh (Spec. 
Algar. I. 1. p. 146). Colpocorlium cavemosumTrexis (Synops. 
gener. Algar.) Hijdroclaihrus sinuosus Zanard. Stilo^ 
phora sinuosa Agardh (in Flora 1827). Zonaria sinuosa 
Agardh (Synops. Algar. Scandiu. p. XX.). Viva cavernosa 
Forsk. U. sinuosa Roth. U. Nostoc Poiret, DeCand. Fu- 
cus tremelloides Bertol. Nostoc mesentcricum Agardh (Sy- 
stem. Algar. p. 21.), Delle Chiaje (Hydrophyt. neapol.II. p.9. 
t. 57). Tremella cavernosa Poiret. T. rugosula et cerina 
Clement. Alcyonidium Nostoc Lamour. A. tremelloides 
Agardh (Syst. Algar. p. 17). 

Hab. Oceanus atlanticus ad littora Cananensia, Hispa- 
niae et Galliae. Mare mediterranen m , aegenm, adriaticum, 
rubrum. 

22r Bd. 4s Heft. 28 431 

S. cavernosus var. lobatus. * 
Asperococcus sinuosus var. lobatus Endl. et Diesing. 
Hab. Ad oras insulae Karek sinus Persici. 

Gen. V. HalodictyOH Kütz. (Phycol. gener.) 

Char. Thallus caulescens sessilis , simplex, cavns, pri- 
mitus suborbiculari-ovoideus hinc inde foraminnlis magis ma- 
gisqne dilatatis pertnsus, clathrato - reticnlatns , demnm can- 
cellorura margiuibus involutis incrassatus, rete irreguläre snb- 
explanatum referens , membranacens. Fulcrura radicale discoi- 
deum, amplum, nudum. Trichophyses nullae. — Structnra 
celhilosa , arcta. Stratum corticale e cellulis minutis snb- 
parallelipipedis holococcodeis conflatum. Stratum medulläre e 
cellulis amplis angulato-rotundatis inanibus tetrastromaticis, 
interioribus sensim amplioribus, compositum. 

Thalamia definita, soriformia, minutissima, nuda, per 
omnem thallum inordinate sparsa, ex ascis simplicibus, pyri- 
formibus, basi angustatis, monosporis, subereetis, paraphy- 
sibus simplicibus clavatis articulatis vix radiantibus immixtis, 
composita. — Gonophyses nullae. 

Oedogonia ignota. 

St/n. Hj/droclathrus Bory (in Dict. class. d'hist. na- 
tur. VIII.). 

Obs. Nomen quidem Hydroclathri imposuit clar. Bory; 
quod cum regulis, utpote ex vocabulo graeco et latino hybri- 
dnm, repugnet, rejiciendum erat. 

1. Halodictyon Boryanum. * 

H. cancellalum Kütz. Aspcrococcns clathratus Me- 
neglt. A. cancellatus Endlich. Encoelium clathratum 
Agardh (Spec. Algar. I. 2. p. 412). Hydroclathrus cancel- 
latus Bory. //. Boryanus Trevis, (Synops. gener Algar.) 


435 

Stilophora clathrata Agardh (in Flora 1827.) Fuchs cla- 
thratus Bory. Corynepliora Agarum Despreaux. 

Hab. Oceanus atlanticus ad oras Brasiliae, Canarienses 
et Gallicas. Mare mediterraneura ad littora Algeriae. Mare 
rubrum. Oceanus australis. 

Gen. VI. stilophora Agardh, Zanard. (in Bibliot. Ital. 

XCIX.). 

Char. Thallus caulescens ramosus, teres, fistulosus, 
continuus, membranaccus. Fulcrum radicale discoideum, mi- 
nutissimuin, nudura. Trichophyses thalamiis immixtae vel 
huc illuc sparsae. — Structura cellulosa, arcta. Stratum 
corticale e cellulis minutis subparallelipipedis phaenococco- 
deis conflatum. Stratum medulläre e cellulis amplis angu- 
lato-rotuudatis inanibus distromaticis, interioribus mnlto am- 
plioribus, compositum. 

Thalamia defniita, soriformia, nuda, per omuem thallum 
in zonas transvcrsas ordinata et fere confluentia, ex ascis 
simplicibus, globoso-ovatis, sessilibus, monosporis, erectis, 
densis, composita. Parapliyses et gonophyses nullae. 

Oedogonia in diversis individuis (nee in thalamiiferis) ob- 
venientia, solitaria vel irregulariter approximata, per omuem 
thallum inordinate sparsa. 

Syn. CarmicTiaelia Grevill. (Scott, cryptog. Flor. t. 288). 
Striaria Grevill. (Scott, cryptog. Flor. Synops. p. 44). Sti- 
CtyosipTton Kütz. (Phycol. gener. p. 301). 

Obs. Episcopus CA. Agardh genus Stilophoram Septcm- 
bre anni 1827 proposuit typo Solenia crinita. Eodem auuo 
1827 clar. Greville CarmicJiaeh'ae suae attenualae iconem 
evulgavit. Genus tarnen Carmichaelia Rob. Brownrt inter 
Legnminosas antiquius, et ideo ipse Greville Algae Scoticae 
nomen in Strfariqm sequente anno 1828 mutavit. Sti/o- 

28* 436 

phora Dipterorum faroiliae Muscariaearum geims a Robineau- 
Descoidy (Essai sur les Mjodaires) anno 1830 propositnm 
fuit ; Stilophorae auteni nomen genericum iuter Polypös (An- 
thozoa Madreporina) ex errore typographico pro Stilopora 
ortum. 

Stictyosiphonem Kütziugii Individuum oedogoniiferum spe- 
ciei cujusdam Stilophorae geueris esse quidem crediderira. 
Structura omnino eadem; quod ex iconibus etiam (t. 21. fig. 
II. et III.) evidentissime patet. Celeberrimus au t ein. hie auetor, 
a Dictyoteis CTiordearum et Encoelicarum fumilias separans, 
Striariam Encoelieis, Stictyosiphonem vero, cum Chloro- 
siphone (Wyattia) et Dictyosiphone, Dermatoblasteis, Ente- 
romorpheis suis (Ulvaceis, Hymenothalüs, Ileineis nostris) re- 
tulit. Encocliae (Encoelium, Halodictyon, Striaria) in eo a 
Chordeis (Chorda, Spermatochnus, Halorhiza) distinguuutur, 
quod Stratum medulläre, sive interuum Kütziugii, e cellulis 
angulato-rotundatis, nec elongatis subcylindricis in filameuta 
longitndinalia coalitis, constituitur. Subtribum itaque haue 
nostram Scytosiphoneartim herum in binas sectiones, Eu- 
scytosiphoneurum ( Scytosiphon, Halodictyou, Stilophora, 
"Wyattia) et Chordcarum (Haplosiphon, Chorda, Adcuocystis, 
Phacochorda, Dictyosiphon) nominaudas, diviserim. 

Trichophyses in individuis thalamiiferis thalamiis iininix- 
tae, in oedogoniiferis huc illuc sparsae. 

i. Stilophora crinita Agardh (in Flora 1827). 

Striaria crinita J. Agardh. Str. attenuata var. cri- 
nita Kütz. Solenia criniia Agardh (System. Algar.). Con- 
ferva crinita Ruching. 

Hab. Mare adriaticum. 
2. Stilophora attenuata Trevis. (Synops. gener. Algar.) 

Carmichaelia attenuata Grevill. (Scott, cryptog. Flor, 
t. 288.) Striaria attenuata Grevill. (Scott, cryptog. Flor. 437 

Sjnops. p. 44. Scytosiphon olivaceus Carmich. Zonaria 
lineolata Agardh (in Flora 1827). Z. Naccariana Agardh 
(Mss. in Naccar. Flor. Venet.). Dictyota lineolata Grevill. 
(Alg. briian». Sjnops. p. XLIII.). Solenia attenuata Agardh 
(System. Algar.). Viva attenuata Naccar. 

Hab. Mare balticum et boreale. Ad oras Angjiae et 
Hiberniae. Mare mediterraueum et adriaticum. 

2. Stilophora fragilis Trevis. (Sjnops, gener. Algar.). 

Striaria fragilis J. Agardh, 

Hab. Ad Bahusiam. 
4. Stilophora adriatica. % 

Stictyosiphon adriaticus Kütz, 

Hab, Mare adriaticum. 

Geu.VII. "Wyattia Trevis. (Sjnops. gener, Algar. 1842). 

Syn. Chlorosiphon Kütz., Harvej. 

Obs. Genus ab omnibus ceteris Dictjotearum cerle di- 
stiuctissiuium, Wyattiae nomine, memoriam egregiae Mariae 
Wjatt, quae Algarum Daiimouiensium collectionem siccam 
pulcherrimam edidit ^ revocante, tjpo jL*perococco pusilio 
Carmicbaelii , Septembre anni 1842 proposui. In „A List of 
Ibe British marine Algae arranged sistematicallj" a clarissi- 
mo Harvej (Phjcol. britann. Fase. XX.) nuper, Aug. 1847, 
evulgata idem Asperoeoccwi pusillus tjpuiu sisüt alterius uovi 
generis Chlorosiplionis. Celeberrimus Kütziug autem genus 
constituit suum Chlorosiphonem anno 1843 (Phjcol. gener. 
p.301.) unica specie, ChlorosiphoneShuttleworthiano, sjno- 
njmis nullis adjeetis. Speciminibus autbenticis Kützingianis 
nullis hactenus visis, mihi adhuc latet an stirps a Shuttle- 
worthio communicata speeifice quidem a vero yisperocoeco 
pusilio Auglorum differat, quod mihi tarnen valde dubium 
videtur. Utrumque itaque sit, quod prioritatem nominis ge- 438 

nerici attinetj illud Wyattiae omni jure mihi vindicare nie 
posse videor. 

1. Wyattia pusilla Trevis. (Synops. gener. Algar.) 
Chloros'phon pusillus Harvey. Asperococcus pusillus 

Carmich. Encoelium pusillurn J. Agardh. 
Hab. Ad oras Angliae et Sueciae. 

2. Wyattia Shuttle woi thiana. * 
Chlorosiphon Shvttleworlhianus Kiitz. 
Hab. Ad oras Hiberniae. 

3. Wyattia laminar iae. * 

Chlorosiphon laminariae Harvey. Bangia laminariae 
Lyngb. Bangiella laminariae Gaillon. 

Hab. Ad oras Angliae, Daniae, Galliae atlanticas. 

Obs. Ex raente Anglorum est Status tantum juvenilis 
Wyattiae pusillae. 

Gen. VIII. Haplosiphon. * 

Char. Thallus caulescens simplex, teres, fistulosus, 
septis intemis transversalibus destitutus, continuus vel sub- 
articulato-constrictus, membranaceus. Eulcrum radicale di- 
8Coideum, minutum, nudum. Trichophyses spai'sae. — Stru- 
ctnra heteromorpha , arcta. Stratum corticale e cellulis roi- 
nutis subparallelipipedis holococcodeis couflatum. Stratum me- 
dulläre e cellulis amplis elongatis subcylindricis inanibus in 
filamenta longitudinalia oligostromatica coalitis compositum. 

Thalamia omnem thallum obtegentia, ex ascis simplici- 
biis, pyriformibus, basi angustatis, monosporis, erectis, pa- 
raphysibus dichotomis clavatis articulatis numerosis immixtis, 
composita. — Gonophyses in iisdem individuis thalamiiferis 
obvenientes, solitariae, per omnem thallum inordinate spar- 
sae, ascis et paraphysibus immixtae, ovato-pyrifornies, basi 
angustatae. 439 

Oedogonia in diversis individuis (nee in thalainiiferis) ob- 
veuientia, solitaria, per omuera thalhim inordinate sparsa. 

Sijn. Chorda Zauard. (in Bibliot. Ital. XCIX.). 

Obs. Chorda lomentaria Lyngbyei genus sistit, ut cre- 
diderim, cum Chorda (tilo) Stackhousei minime eonfuuden- 
dmn, pluribus, praesertim rarpicis, magui momenti characte- 
ribns sane qnidem distinctiun. In Haplosiphone itaqne thal- 
lns septis internis transversalibus destitutus, Stratum medul- 
läre oligostromaticnm , asci pyriformes basi angnstati , para- 
physes niunerosissimae, gonophyses ovato-pyriformes basi an- 
gustatae; in Chordae aiitem genere tballus intus transversim 
septatns, Stratum medulläre polystromaticum, asci subobeo- 
nici basi longe angnstati, paraphyses nullae, gonophyses ova- 
tae brevissime basi angustatae. Paraphyses dichotomae ar- 
ctissimain cum Phacochorda afh'nitatem ostenduut. Tricho- 
pbyses in individuis tarn thalainiiferis quam oedogoniiferis ob- 
veniunt. 

Nomen genericum ex anXöoq (simplex) et airfiov (sipho) 
deprompsi. 

1. Haplosiphon lomentarius. ■• 

Chorda lomentaria Lyngb., Menegh. (Alg. Ital. e Dal- 
mat. p. 185. t. 4. fig. 7.) Ch. Jistulosa Zanard. Ch. adria- 
tica Kütz. (in Linnaea 1843). Ch. filum var. lomentaria 
et adriatica Kütz. (Phycol. german.) Scytosiphon lomen- 
taria Endl. S. Jistulosus Naccari. S. castanetis Carmieh. 
S. filum Kütz. (Actien). 5. filum var. lomentarius Agardh. 
Asperococcus castanetis Hooker. 

Hab. Mare balticum et boreale. Oceanus atlauticus ad 
oras Europae ab insulis Faeröensibus usque ad Hispaniam. 
Mare mediterranenm et adriaticuin. 

Obs. Ch. Jistulosa Zanardinii (thallo rontinuo) ne mi- 
nimum qnidem a Ch. lomentaria Lyngbyei (thallo subartini- 440 

lato -coiistrieto) quam certissime diftert. Individuum autem 
oedogoniiferum, a Meneghinio pro sterili hujus speciei statu 
habitura, est Scytosiplion castaneus Carmichaelii , serius a 
dar. Harvey (A Man. of the brit. Alg. p. 36.) „the young ot 
CJi. lomentaria^ judicatus. 

2. Haplosiphon capensis. * 

Chorda capensis Kütz. Chordaria flagelliformis var. 
capensis Snhr (in Drege Plant, sicc. capens.). 

Hab. Ad oras Africae capensis. 

Gen. IX. Cliorda Stackh. (Ner. britaun. edit. I.) 
Char. Thallus caulescens simplex, teres, fistulosus, 
intus transversim septatus, continuus, cartilagineus. Fulcrum 
radicale discoideum, minutum, nudum. Trichophyses spar- 
sae. — Structura heteromorpha, arcta. Stratum corticale e 
cellulis minutis subparallelipipedis holococcodeis conflatum. 
Stratum medulläre e cellulis amplis elongatis subcylindricis 
inanibus in filamenta longitudinalia polystromatica coalitis 
compositum. 

Tbalamia oinnem thallum obtegcntia , ex ascis simplici- 
bus, subobconicis, basi longe angustatis, monosporis, erectis, 
densis, composita. Paraphyses nullae, — Gonophyses in iis- 
dem individuis thalamiiferis obvenientes, solitariae, per omnem 
thallum inordinate sparsae, ascis immixtae, ovatae, brevissi- 
me basi angustatae. 

Oedogonia ignota. 

Sij'i. Filum Stackh, (in Mem. soc. natur. Mosqu. II, 
1809). FlagcUaria Stackh. (Ner. britann. edit. II.) Chor- 
daria Link (in Hör. physic. Berolin.). Scytosiplion Agardh 
(Spec. Algar.). 

Obs. De loco in systemate et de affinitate hujus genc- 
ris j qnnm a phycologis praestautissimis oinnibus recentioribus 441 

ad Dictyoteas relatum fuerit, licet a dar. Zanardiiiio (Not. 
int. alle cellul. marin, venet. p. 48.) adhuc Laminarieis ad- 
scribitur, ulterius disputare supervacaneura pnto. Singulare 
autem est, quod celeb. Kützing (Phvcol. german. p. 269.) 
„Spermatoidien 0" esse dicit. 

1. Chorda filuiu Laniour. 

Scytosiphon filum Agardh (Spec). Chordaria filum 
Agardh (Synops.). Flagellaria filum Staekh. Fucus filum 
Linu. F. tendo Esper. Ceramium filum Roth. 

Status valde trichophysiphorus : Chorda tomentosa 
Lvngb. Ch. filum var. tomentosa Kiitz. , Harvey, Scy- 
tosiphon filum rar. tomentosus Agardh. — Chordaria filum 
rar. penicillata Wallr. 

Status juvenilis : Chorda filum var. trichodes Lyngb. 
Ch. filum var. thrix Harvey, Kützing. Scytosiphon filum 
var. thrix Agardh. Flagellaria thrix Staekh. (Ner. bri- 
tauii. ed. II.). Fucus thrix Staekh. (Ner. britaim. ed. I.) 

Hab. Oceanus atlantiens ad oras Brasiliae, Canarienses, 
Europaeas omnes et Americae borealis. Oceanus paeificus bo- 
realis ad Sitkam, Unalaschkam et Kamtschatkam. 

2. Chorda riinosa Montagn. 
Scytosiphon rimosus Endl. 
Hab. Ad oras Tasraaniae. 

Gen. X. AdeilOCystiS Harvey. 

Obs. Clar. Harvey in observationibus ad Chor dam filum 
(Phycol. britann. t. 107.) ait: ,,the Antarctic genus Adeno- 
cystis differs from Chorda more by habit than any carpic 
character." Caeternm mihi omnino ignotum genus. Hoc ta- 
rnen loco animadvertere licet, e recentissiinis, post aiitumnum 
anni 1847 impressis, vel phycologorum peregrinorum operi- 442 

bus vel diariis milla uua, ob tristissimum bellum itaticiim, ba- 
ctemis uondum ad me pcryeiiisse. 

Gm. XI. PhaCOCllOrda Agardh (Spec. Algar. 1. 182t.). 

Char, Thallus caulescens ramosus, ramis apice thala- 
m!o abuormi plerumque sterili verticilliformi triehophjsiphoro 
coronatis, teres, fistulosus, continuus, cartilagineus. Ful- 
crum radicale discoideuin, minutissimura , nudum. Tricho- 
physes tbalamiis imraixtae. — Struetura heteromorpha, laxa. 
Stratum corticale e cellulis minutis augulato-rotundatis holo- 
coccodeis coiiflatum. Stratum medulläre e cellulis amplis elou- 
gatis subcylindricis iuauibus in filamenta lougitudiualia poly- 
stromatica coalitis compositum. 

Thalamia exacte defiuita, soriformia, yalde prominentia, 
uuda, per omnem thallum inordiuate sparsa, ex ascis sim- 
plicibus, pyriformibus , basi angustatis, monosporis, paraphy- 
sibus dichotomis clavatis moniliformiter articulatis radiantibus 
dense immixtis, composita. — Gonophyses uullae. 

Oedogonia ignota. 

Syn. Phymacium Link (Handb. zur Erkenn, der nutzb. 
und am häuf, rorkom. Gewächs. III. p. 232. 1833.) Stilo- 
phora J. Agardh (Novit. Hör. Suec. ex Algar. famil. p. 16. 
1836). Spermatochnus et Halorhiza Kütz. (Phycol. gener. 
p. 334 et 335. 1843). 

Obs. Cum iuter Fungos Phymacium Friesii exstet et 
uomen Stilophorae persistere non potuit, jam anno 1842. 
(Synops. gener. Algar.) vetustius genericum Phacochordam 
vindicare credidi. 

1. Phacochorda rhizodes Agardh (Spec. Algar. I. 1. 
p. 125). 

Stilophora rhizodcs J. Agardh. Spermatochnus rht- 
zodcs Kütz. Sporochnus rhizodes Agardh (Spec. Algar. I. 443 

1. p. 156). Chordaria rhizodes Agardh (Syuops. Algar. 
Scandin. p. XIII.). Ceramium rhizodes Agardh (Dispos. Al- 
gar. Suec. p. 18). C tuhercttlosum Roth. Fuchs rhizodes 
Turn. Conferva verrucosa Smith. 

Hab. Mare balticum et boreale. Ad atlauticas Europae 
oras a Norvegia usque ad Hispaniam. Mare mediterraiieum 
ad oras Nicaeenses. Oceauus australis ad Tasmauiam. 

2. Phacochorda paradoxa TreAis. (Synops. gener. 
Algar.) 

Stilophora Lyngbyei J. Agardh. Spermatochnus pa- 
radoxus Kütz. Striaria Grcvilleana Pollexfen. Scytosi- 
phon paradoxus Hörnern. (Flor. dan. t. 1595. fig. 2.) Spo- 
rvchnus rhizodes var. paradoxus Agardh (Spec. Algar) 
Chordaria paradoxa Lyngb. Ch. rhizodes var. paradoxa 
Agardh (Syuops. Algar. Scandin.). Conferva paradoxa Roth. 
C. rhizodes Ehrh. 

Hab. Mare balticum et boreale. Ad oras Augliae et 
Hiberniae. 

3. Phacochorda clavieeps. * 
Spermatochnus clavieeps Kiitz. 
Hab. Ad Dalmatiam. 

4. Phacochorda setacea. 

Stilovhora setacea Menegh. Spermatochnus setaceus 
Kütz. . 

Heb. Ad Dalmatiam. 

5. Phacochorda capillaris. ■'-' 
Stilophora capillaris Menegh. 
Hab. Ad Dalmatiam. 

6. Phacochorda minor. * 
Stilophora minor Zanard. 
Hab. Ad Dalmatiam. 444 

7. Phacoehorda adriatica Trevis. (Synops. gener. 
Algar ) 

Stilophora adriatica J. Agardh. St. gracillima Za- 
nard. Spermatochnus adriaticus Kütz. Sporoclmus adria- 
ticus Agardh. Fuchs marginales Wulfe«. 

Hab. Maie adriatieum et Propontis. 

8. Phacoehorda mediterranea. * 
Spermatochnus mediterraneus Kiitz. (Phycol. gener.) 

Sporochnus parado.rus Kütz. (Aetien.) 
Hab. Ad oras Neapolitanas. 

9. Phacoehorda gracilis Trevis. (Synops. gener. Algar.) 
Stilophora papulosa J. Agardh. St. adriatica Me- 

negh. (Alg. Ital. e Dalmat. t. 3. fig. 2.) Spermatochnus pa- 
pillosus Kütz. (Phycol. gener.) Zonaria papulosa Agardh. 
Dictjjofa papulosa Lamour., Duby. Sporochnus divarica- 
tus Zanard. (in Pappaf. Herb. Algar. mar. adriat. n. 15). 
Sp. adriaticus Zanard. (in Bibliot. Ital. XCIX.). Sp. di- 
chotomus Kütz. (in litter. 1835). Sp. rhizodes variet. Chau- 
vin. Cotifcrva gracilis Wulfen. 

Hab. Mare mediterraneuni et adriatieum. 

10. Phacoehorda inemhranacea. * 

Stilophora membranacea Zanard. Spermatochnus mem- 
branaceus Kütz. 

Hab. Mare adriatieum. 

11. Phacoehorda vaga. * 

Halorhiza vaga Kütz. Chordaria paradojra („Herbst- 
pflanze") Snhr. 

Hab. Mare balticum/ 

Obs. Specimina Kütziugii authentica non vidi. In ni- 
hilo tarnen nisi thalamiis confluentibus a reliquis generis spe- 
tiebus essentialiter differre videtnr. Varietas „/5. villos^' 
ejusdem auctoris est tantum Status valdc trichophysiphorus. 445 

12. Phacochorda taustralis. \ 

Stilophora australis Harvey. 
Hab. Ad Tasmaniam. 

Gen. XII. DictyOSipllOIl Grevill. 

Char. Thallus caulescens ramosus, teres, fistulosus, 
contiuuiis, membranaceus. Fulcrum radicale discoideum, mi- 
uutissinnim, mutant. Trichophyses huc ilhic sparsae. — Stru- 
ctura heteromorpha, sublaxa. Stratum corticale e cellulis 
rainutis subparallelipipcdis holococcodeis longitudinaliter ordi- 
uatis conflatum. Stratum medulläre e cellulis amplis elon- 
gatis subcylindricis inauibus in nlamenta longitutlinalia oligo- 
stromatica laxe conjuncta coalitis compositum. 

Thalami a ignota. — Gonophyses nullae. 

■Oedogonia solitaria vel irregulariter approximata, per 
oinuein thallum inordinate sparsa. 

Syn. Scytosiphon Duby, J. Agardh (Novit. Flor. Suec. 
ex Alg. fam.). 

1. Sictyosipbon foeniculaceus Grevill. 
ScytosipJion foeniculaceus Agardh (Spec. Algar. I. 1. 

p. 163). Halymenia foeniculacea Agardh (Syuops. Algar. 
Scaudin. p. XIX.). Ceramium ßbrosum Roth. Confcrva 
foeniculacea Huds. C Jibrosa Spreng. Fucus subtilis 
Turner. F. flagelliformis Jürgens. 

Hab. Mare balticum et boreale. Ad oras Angliae, Hi- 
berniae, Galliae atlanticas. 

2. Dictyosiphon ramellosus Trevis. (Syuops. gener. 
Algar.) 

Scytosiphon ramellosus J. Agardh. 
Hab. Ad oras occidentales Succiae. 446 Gen. xiii. »Stereothalia. * 

Char. Thallus caulescens raraosus, teres , solidus, con- 

tinmis, Fulcrum radicale Trichophyses 

nullac. — Strnctura cellnlosa, „e celhilis endochromate reple- 
tis longitudinaliter seriatis." 

Thalamia ignota. — Gonophyses nullae. 

Oedogonia solitaria, per omnem thallum inordinate sparsa. 

Syn. Stcreocaulon Hook. fil. et Harvey (in Hooker's 
Lond. Jonrn. of Botan. 1845). 

Obs. Stirps mihi tantum nota ex descriptione brevissi- 
ma ab auctoribns eximiis (Ioc. cit.) data. Facies, ut dicitur, 
Dictyosiphonis foeniculacei, cujus in vicinia interea collo- 
canda. Nomen tarnen Stereocaulou persistere non potest, 
cnm jam multis abhinc annis exstet inter Lichenes genus 
homonymon a Schrebero conditum. 
1. Ster eothalia Iiyallii. * 

Stereocaulon Lyallii Hooker fil. et Harvey. 

Hab, Ad insulas Falkland et Cap Hörn. 

Subtribus III. Cutlerieae Trevis. 
Char. ess. Diclines. — Thalamia ab ipsa origine nuda; 
asci polyspori. — Thallus laminaris solidus. Fulcrum radi- 
cale fibris articulatis ramosis stupeis vestitum. 

Gen. XIV. Clltleria Grevill. 
Char. Thallus laminaris subflabelliformis, vage fissus 
vel regnlariter dichotomus, ecostatus, compresso- planus, so- 
lidus, continuus, membranaceo-cartilagineus. Fulcrum radi- 
cale expansum, irreguläre, fibris articulatis ramosis stupeis 
dense vestitum. Trichophyses sparsae. — Strnctura cellu- 
losa, arcta. Stratum corticale e cellulis minutis subparalleli- 447 

pipedis, holococcodeis, longitudinaliter seriatis, conllatum. 
Stratum medulläre e ccllulis amplis elongatis, inauibus, lon- 
gitudinaliter dispositis, polystromaticis, iutcrioribus maximis, 
compositum, 

Thalamia exacte dclinita, soriformia, nuda, in ntraque 
tlialli pagiiia inordinate sparsa, ex ascis simplicibus, elon- 
gato-ovoideis, basi longe angiistatis, polysporis, radiantibus, 
trichopbysibus obvallatis, composita. Paraphyses nullae. — 
Gonophyses in iisdem individuis oedogoniiferis obvenientes, 
trichopbysibus ramosis, in acervulos in utraque thalli pagina 
inordinate sparsos aggregatis, fasciculatim insidentes, elon- 
gatae, subcylindricae , sessiles. 

Oedogonia in diversis individuis (nee in thalamiiferis) ob- 
venieutia, solitaria vel irregulariter approximata, in utraque 
thalli pagina inordinate sparsa. 

Sjjn. Spaloglossum Kütz. 

Obs. Clarissimus Greville (Alg. britann. p. 212.) de- 
scripsit thalli strueturam „composed of interlacing filaments 
within a reticulated membrane": sed pro filamentis „interla- 
cing" internis sumpsit parietes cellularum amplarum inanium 
strati mediillaris. 

Pauca de ipso nomine organorum, quae ascos, gono- 
physes, oedogonia et trichophj/ses voeavi, afferre lubet. 
Ascos C. multijidae C. A. Agardh apiculos nuneupavit, Duby 
coneeptacula , Greville capsulas , J. Agardh sporas, Kützing 
spermaloidia, Harvey utriculos', ascos C. multijidae et la~ 
ciniatae Meneghiui utriculos vel ascos fertiles , Zanardini 
antheridia, Endlicher utriculos appellavit. Gonophyses C. 
adspersae C. A. Agardh capsulas denominavit, Kützing 
spermatoidia; suae C. pardalis De Notaris capsulas; C. 
adspertae et pardalis Meneghini utriculos sporiferos vel 448 

ascos fertiles, Zanardini anthcridia, Endlicher utrtculos; 
C. tnultifidae Harvey antheridia. Oedogonia C. gnineensis, 
Solierii et adspersae Kütziug spermatia vocavit. Tricho- 
physes Decaisne filamenta nuncupavit , J. Agardh filamcnta 
exteriora articulata > Meneghiui ascos steriles vel fila 
sterilia peripherica confervoidea , Endlicher floccos arti- 
culatos } Kütziug paranemata; trichophyses C. pardalis De 
Notaris pediccllos articulatos confervoideos dixit. Quan- 
dam esse diversitatem inter vera frnctificationis Organa C. 
multißdae et laciniatae et illa sie dieta C. adspersae et 
pardalis Meneghini qnidem observavit, unde in characteribus 
genericis thalamia C multißdae et laciniatae „ntricnlos bre- 
viter pedicellatos et filis sterilibus obvallatos in soros puneti- 
formes aggregatos" dixit; acervulos antem gonophysium et 
trichophysium C. adspersae et pardalis „ntricnlos filis ipsis 
sterilibus ramosis et in thalamia maculiformia stipatis copiose 
innatis" vocavit. Gonophyses C. multißdae primum et pro- 
prio nomine insignitas descripsit Dickic (in Annais and Ma- 
gaz. of Natur. Histor. XIV. p. 168). 

Unico charactere „spermatia in disco phyllomatis sparsa" 
duetus, clar. Kütziug C. guineensem, Solierii et C. ad- 
spersae statum oedogoniiferum, ut genus proprium, nomine 
Spatoglossi, sejunxit; quod summa injuria et neglectis plane 
biologicis rationibus factum fuisse existirao. Gonophyses et 
oedogonia in G\ adspersa et Solierii existere satis constat. 
Gonophyses C, multißdae iguorat Kütziug. Thalamia vero, 
gonophyses et oedogonia in omnibus Cutlcriae speciebus ve- 
ris revera provenire, observationes acenratiores siue dubio 
docebunt. 

1. Cutleria multifida Grevill ., Harvey (Phycol. britauu. 
t. 75). 449 

Dictj/ota multißda Bory. D. penicillata Lamour. D. 
laciniata Duby. Zonaria multißda Agardh (Spec. Algar. I. 
1. p. 135). Z. penicillata Agardh. (Synops. Algar. Scandin. 
p. XX.). Haliseris penicillata partim Spreng. Sporoch- 
nus multißdus Spreng. Viva multißda .Smith. IT. cornea 
Poiret. 

Hab. Ad oras Angliae, Hiberniae, Galliae et Hispaniae 
atlanticas. Mare mediterraneuni, adriaticum, aegeum. 

2. Cutleria laciniata Menegh. 

Dictyota laciniata Lamour. D. laciniata var. peni- 
cillata Desmaz. D. setosa Duby? Zonaria laciniata 
Agardli. 

Hab. Mare mediterraneum ad oras Galliae, Algeriae, 
Corsicae. 

3. Cutleria dalinatica Zauard. 
Hab. Ad oras Dalmatiae. 

4. Cutleria fibrosa Kütz. 
Hab. Ad oras Dalmatiae. 

5. Cutleria dichotoma Kütz. 
Hab. Mare adriaticmn. 

6. Cutleria guineensis. S 
Spatoglossum guineense Kütz. 
Hab. Ad oras Gnineenses. 

7. Cutleria Solierii Zauard. 

Spatoglossum Solierii Kütz. Dictyota Solierii Chauvin. 
D. latifolia Suhr. Laminaria padinipes Bory. 

Hab. Ad oras Corsicae et Galliae mediterraneas et at- 
lanticas. 

8. Cutleria laminaria Kütz. 

Hab. Ad oras Galliae mediterraneas. 

9. Cutleria adspersa De Notar. 

22r Bd. 4s Heft. 29 450 

Spatoglossum ßabeUiforme Kiitz. Sp. Spanneri Me- 
negh. (Atti della VI. Riun. degli Scienz. Ital.). Dictyota 
adspersa J. Agardh. Padina adspersa Grevill. P. Span- 
neri Menegh. (Atti della III. Riun. degli Scienz. Ital.) Zo~ 
naria adspersa Agardh. Viva adspersa Roth. 

Hab. Ad oras Gaditanas. Mare mediterrane um et adria- 
ticum. 

10. Cutleria pardalis De Notar. 
Hab. Ad oras Genuenses. 

Subtribus IV. Eudictyoteae. * 
Char. ess. Diclines. — Thalamia ab ipsa origine indu- 
siata; asci monospori. — Thallus laminaris solidus. Fulrrum 
radicale fibris articulatis ramosis stupeis vestitum. 

Gen. XV. Dictyota Lamour. 

Char. Thallus laminaris dichotomus vel rarissimc pinna- 
tifidus, ecostatus, plauus, solidus, continuns, membranaceus. 
Fulcrum radicale discoideum, minutum, fibris articulatis ra- 
mosis stupeis yestitnm. Trichophyses uullae. - — Structura 
cellnlosa, arcta. Stratum corticale e cellulis minutis subpa- 
rallelipipedis, holococrodeis, longitudinaliter seriatis, confla- 
tum. Stratum medulläre e cellulis amplis parallelipipedis, 
flaccidis, nunc coelococcodeis nunc inanibus, Ordinate dispo- 
sitis, mono — tetrastromaticis, aequalibus, compositum. 

Thalamia exacte definita, soriformia, indusio tenerrimo 
fugacissimo primitus tecta, in utraque thalli pagina sparsa, 
ex ascis simplicibus, globoso-ovatis, sessilibus, monosporis 
(sporis demum tetratomis), subradiantibus , composita. Para- 
physes in acervulos sejunctos steriles, tandem nudos et mar- 
gine circumdatos, in utraque thalli pagina sparsos, aggrega- 


451 

tac, simplices, subcyliudricae, articnlatae, suberectae. — Go- 
nophyses nullae. 

Oedogonia in diversis individuis (nee in thalamiiferis) ob- 
venientia, solitaria vel irregulariter approxiraata , in utraqne 
thalli pagina sparsa. 

Syn. Dichophyllium Kütz. (Phycol. gener. p. 337.) 
Obs. Stratum medulläre in maximo speciernm nnmero 
monostromaticum, in D. repente tantum distromaticum , in 
D. trichode tetrastromaticum. Clar. Meneghini (Alg. Ital. e 
Dalmat. p. 212.) paraphyses „a Strato iuteriore erumpentes" 
dixit; u t in omnibus tarnen ceteris Dictyoteis, in hoc quo- 
que genere a sirato re quidem vera corticali certe proyeniunt. 
Indiisium autem thalamia primitus obtegens, item ac margo 
paraphysium acervnlos circumdans, nil aliud est nisi perider- 
mis ipsa thalli gelinea. 

Subgenus I. Eudictyota. * 
* DicJiotomae, 

1. Dictyota SchrÖderi Grevill. 

Zonaria Sehr öder i Agardh. Ulva SchrÖderi Mertens. 
Hab. Ad oras Brasiliae. 

2. Dictyota denticulata. * 
Dichophyllium denticulatuui Kütz. 
Hab. Ad oras Genuenses. 

3. Dictyota ciliata J. Agardh. 
Hab. Mare Antillarum. 

4. Dictyota dichotoma Lamour. 

D. Bartayresiana Lamour. D. vulgaris Kütz. (Phycol. 
german.) Dichophyllium vulgare et dichotomum Kütz. (Phy- 
col. gener.) Zonaria dichotoma et Bartayresiana Agardh. 
Haliseris dichotoma Spreng. Ulva dichotoma Huds. U. 

29 * 452 

punctata Gooden. et Woodvv. Fitctts dichotomm Bertol. 
F. zosleroides Lamour. 

D. dichotoma var. acuta Chauvin, Duby. 
D. acuta Kiitz. 

D. dichotoma var. implexa. * 

D. dichotoma var. inlricala Duby, Grevill. D. im- 
plexa Lamour., Delil., J. Agardh, Kütz. D. vulgaris var. 
intricat aKiitz. (Phycol. german.) Dichophj/llium implexum 
Kütz. (Pliycol. gener.) Zonaria dichotoma var. intricata 
Agardh. Fucus implexus Desfont. F. dichotomus var. d. 
Bertol. 

llah. Oceanus atlanticus a Norvegia usque ad tropicos. 
Ad occidentales Americae australis oras. Ad Tasnianiam et 
Cap. bonae-spei. Marc rubrum, mediterraneum, aegeum, 
adriatieum. 

Obs. Clar. Kützing (Phycol. german. p. 270. 71.) sta- 
tum thalamiiferum (D. vulgaris K.) ab oedogoniifero (JD. 
dichoto?na K.) specifice iterum scparans, yarietatis etiam im- 
plexae statum aeque thalamiiferum (D, vulgaris var. intri- 
cata K.) a statu oedogonifero (D. implexa K.) sejuuxit. 

5. IHctyota divaricata Lamour. 

D. linearis Grevill., J. Agardh, Menegh. D. implexa 
Duby, Bory, Decaisn. , Montagn. Dichophyllium lineare 
Kütz. Zonaria divaricaia Agardh (Synops. Algar. Scan- 
din. p. XXI.). Z. linearis Agardh (Spec. Algar. I. 1. p. 134.). 
Z. dichotoma var. pumila Naccar. Z* dichotoma var. di- 
varicata Martens. Viva fasciata Mohr. Fucus dichoto- 
mus var. ß. Bertol. 

D. divaricata var. pusilla. * 
D. pusilla Lamour. Zonaria pusilla Agardh. 453 

Hab. Oeeanus atlantieus ad oras Hispanicas, Canarien- 
ses et Americanas. Mare rubrum, mediterraneum , aegeuni 
adriaticum. 

Obs. Yarietas pusilla differt a specie thallo angustissi- 
mo , segmentis onmibus exacte linearibus (nee superioribus 
euneatis valde dilatatis). 

6. Dictyota aequalis Kütz. 
Hab. Ad oras Dalmatiae. 

7. Dictyota linearis Trevis. (Synops. gener. Algar.) 
D. fasciola Lamour. Dicliophgllium fasciola Kiilz. 

Zonaria fasciola Agardli. Fuchs linearis Forsk. F. fasciola 
Roth. F. dicholomus Aar. x. Berlol. 

Hab. Oeeanus atlantieus ad oras Galliae. Mare medi- 
terraneum, aegeum, adriaticum. 

8. Dictyota siwenicensis Zanard, 
Hab. Ad oras Daiinaticac. 

9. Dictyota reoens J. Agardh. 

Hab. Ad oras Liguriae et Dalmatiae. 

10. Dictyota triclioiles Mcnegli. 
Hab. Ad oras Dalmatiae. 

11. Dictyota gtriolata Kütz. 
Hab. Ad oras Genuenses. 

12. Dictyota ligulata Kütz. 
Hab. Mare mediterraneum. 

13. Dictyota Kuntliii Grevill. 
DicJiopJif/lliumKunthiiliiilz. Zonaria Kvnthii Agardh. 
Hab. Ad oras Peruvianas et Chilenses. 

14. Dictyota spinulosa Harvey. 
Hab. Ad insulas Loo- Choo. 

15. Dictyota naevosa Montagn. 
Zonaria naevosa Suhr. 

Hab, Ad oras Africae australis et Canarienses. 454 

16. Dictyota furcellata Grevill. 
Zonaria furcellata Agardh. 
Hab. Ad oras Novae Hollandiae. 

17. Dictyota minor Sonder. 

Hab. Ad oras Novae Hollandiae occidcntales. 

18. Dictyota fastigiata Sonder. 

Hab. Ad oras Novae Hollandiae occidcntales. 

** Pinnatißdae, 

19. Dictyota paniculata J. Agardh. 

Hab. Ad oras Novae Hollandiae et Tasmaniae. 

20. Dictyota Brongniartii J. Agardh. 
Hab. Mare Antillarum. 

21. Dictyota dentata Lamonr. 

D. rotundata Kütz. (in herb. Berol.). Dichophyllium 
dentatum Kütz. (Phycol. gener.) Zonaria dentata Agardh. 
Haliseris penicillata partim Spreng. Viva Mertensii 
Martins. 

Hab. Mare Antillarum et ad oras Brasiliae. 

Subgenus II. Stoechospermum Kütz. (Phycol. gener. p. 339.) 
Obs. Clar. Kützing genns Stoechospermum typo Zo- 
naria marginata Agardhii constituit , quod cellulis strati me- 
dullaris polystromaticis pachydermatinis (nee monostromaticis 
flaeeidis) et thalamiis marginalibus (nee in utraque thalli pa- 
gina inordinate sparsis) a suo Dichophyllio distinxit. Sed, 
ut jani dixi , in Dictyota repente Stratum medulläre distro- 
maticum et in D. trichode tetrastromaticum adest: hiDictyota 
viaculata autem, Zonariac marginatae Agardhii summopere 
proxima, thalamia per omnem discum et utramqnc thalli pa- 
ginam inordinate sparsa, marginemque liberum hnqnentia, ob- 
veniunt. Genus itaque Stoechospermum in eo tantum a 
Dictyota distiuguitur, quod cellulae medulläres intcriores 455 

arapliores et exteriores minores (nee aequales omnes) occur- 
runt; unde vix subgenus proprium. 

22. Dictyota marginata Grevill. 
Stoechospermum marginatum Kütz. Zonaria margi- 
nata Agardh. Z, patens Hering. Haliseris marginata 
Spreu g. 

Hab. Mare rubrum. 

23. Dictyota macnlata J. Agardh. 
Zonaria marginata Suhr. 

Hab. Oceaiius inditus et ad Cap. bouae-spei. 

24. Dictyota polypodioides Lamour. 

Zonaria polypodioides Agardh. Haliseris Lamourou- 
jcii Spreng. 

Hab. Mare Autillarum. 

Gen. XVI. Dictyopteris Lamour. (in Desv. Journ. de 
botan. II. p. 129. 1809). 

Chat; Thallus laminaris stipitatus, dichotomus vel ra- 
rissime pinnatus , costa cartilaginea usque ad apicem percur- 
reute instructus, planus, solidus, continuus, membrauaceus. 
Fulcrum radicale discoideum, minutum, fibris articulatis ra- 
mosis stnpeis vestitum. Trichophyses nullae. — Structura 
cellulosa, arcta. Stratum corticale e cellulis miuutis subpa- 
rallelipipedis, bolocoecodeis, in lineas margiuem thalli versus 
excurrentes ordinate dispositis, conflatum. Stratum medulläre 

e cellulis majoribus angulato-rotundatis, subinauibus, di 

tetrastromaticis , subaequalibus , compositum; costa e cellulis 
elongatis angustioribus conflata. 

Thalamia exacte definita, soriformia, iudnsio tenerrimo 
fugacissimo primitus tecta, in utraque thalli pagina obvenien- 
tia, ex ascis simplicibus , globoso-ovatis, sessilibus, mono- 
sporis, subradiantibus, composita. Paraphvses in acervulos 456 

sejimctos steriles , ab ipsa origine uudos nee margiue eircum- 
datos , in utraque thalli pagiua obvenientes , aggregatae, sim- 
plices, subclavatae, articulatae, snbereetae. — Gonophyses 
nullae. 

Oedogonia in diversis individuis (nee in thalamüferis) ob- 
venientia, solitaria vel irregnlariter approximata , in utraque 
thalli pagina sparsa. 

Syn. Neurocarpus Weber et Mohr (Beiträge zur Na- 
turk. I. p. 204. 1805). Polypodioides Stackh. (iu Mein. soc. 
natur. Mosqu. IL p. 97. 1809). Haliseris Agardh (Spee. 
Algar. I. 1. p. 141. 1821). 

Obs. Nomen genericum a clar. Weber et Mohr propo- 
situm quidem antiquius, sed iuter Leguminosas Neurocarpum 
Desvauxii adest. Thalamia in D. polypodioide , plagio- 
gramma et serrulata secns costain longitudinaliter insiden.tia 
obveniunt; in D. delicatula autem in duabus lineis paralleii* 
niarginalibns ordinata et in D. Justii et linear i sparsa ob- 
seryantur. 

* Dicholomae. 

1. ©ictyoptea'is Jiastii Lamour. 
Haliseris Justii Agardh. 
Hab, Mare Antillarum. 

2. Dictyopteris polypodioides Lamour. 

D. elongata Lamour. Haliseris polypodioides Agavdh. 
Halidrys membranacea Stackh. (Ner. britann. Edit. IL) 
Fucus polypodioides Desfont. F. membranaceus Stackh. 
(Ner. britann. Edit. I.) F. ambiguus Clement. Viva poly- 
podioides DeCand. 

Hab. Mare mediterraneum, aegeum, adriaticum. Ocea- 
nus atlanticus ab Anglia usque ad insulas Canarienses et Bra- 
siliam. Oceauus australis ad Tasmaniam. 457 

3. Dictyopteris plagiograinina Trevis. (Syuops. gener. 
Algar.) 

Haliseris plagiogramma Montagn. 
Hab. Ad iusulam Cubae. 

4. Dictyopteris Woodwardia Agardh (Syuops Algar. 
Scandiii. p. XXL). 

Haliseris Woodwardia Agardh (Spec. Algar. I. 1. p. 
144). Fucus Woodwardia R. Brown, Turn. 
Hab. Ad boreales Novae Hollandiae oras. 

5. Dictyopteris delicatula Lamour. 
Haliseris delicatula Agardh. 
Hab. Mare Antillarum. 

6. Dictyopteris linearis Desv.. 
Ha.iseris linearis Agardh. 
Hab. Ad oras Americae. 

** pitmaia. 

7. Dictyopteris serrulata Lamour. 
Haliseris serrulata Agardh. 

Hab. Ad oras Novae Hollandiaa. 

Gen. XVII. OrtllOSOCTlS Trevis. (Syuops. gener. Algar. 

1842.) 
Char. Thallus laminaris stipitatus, flabelliformi-partitus, 
segmentis saepe costa percursis, apice nnnquam circinato- 
revolutus, planus, solidus, continuus, membranaceo-subcoria- 
ceus. Fulcrum radicale discaideum , minutum , fibris articula- 
tis ramosis stupeis vestitum. Trichophyses saepissime nullae. 
— Structura cellulosa, arcta. Stratum corticale c cellulis 
minutis parallelipipedis, holococcodeis, in lineas longitudina- 
les ordinate dispositis , conflatum. Stratum medulläre c cel- 
lulis amplis parallelipipedis, nuuc coelococcodeisnunc inanibus, 458 

tetra - — polystromaticis , aeqiialibus >el inacqualibus, compo- 
situm. 

Thalamia exacte definita, disciformia, indusio teuerrimo 
fugacissimo primitus tecta, in utraque thalli pagina inordi- 
nale sparsa, ex ascis simplicibns, pyriformibus, basi angu- 
statis, monosporis, paraphysibns simplicibns clavatis articu- 
latis erectis (periphericis sensim brevioribus) dense immixtis, 
composita. — Goncphyses nullae. 

Oedogonia in diversis individuis (nee in tbalamiiferis) ob- 
venientia, solitaria vel irregulariter approximata, in utraque 
thalli pagina sparsa. 

Syn. Zonaria J. Agardh (in Linnaea XV. 1841. St y- 
popodium et Phycopteris Kütz. (Phycol. gener. 1843). 

Obs. Clar. Zanardini (Sagg. di classif. natur. delle Fie. 
p. 10) Sporochneis Phacochordam et Laminarieis Chordam 
et Dictyopteridem amandans , Zonariearum tribum {Zona- 
ria J. Agardh; dLglaozonia Zanard.) ob thalamia indusio nuu- 
quam tecta a Dictyoteis veris (Padina , JDictyota) sejunxit. 
Character hie differentialis tarnen falsissimus certo est, cum 
thalamia indusio teuerrimo fugacissimo primitus tecta eviden- 
ter sint tarn in Orthosoris quam in Aglaozonia. Celeber- 
rimus Kützing autem nova sua genera Stypopodium etPhy- 
copteridem proponens, Stypopodiis individua Orihosoro- 
rum nostrorum oedogouiifera ( „spermatia ad utramque pagi- 
nam dispersa, non indusiata") et Phycopteridi individua tha- 
lamiifera („spermatia in soros pulvinatos, indusio teuerrimo 
tectos, aggregata") adscripsit. 

Subgenus I. Euorthosorus. * 

Char. Stratum medulläre e cellulis aeqiialibus omnibns, 
in lineas reetas tarn longitudinales quam transversales ordi- 459 

nate dispositis , compositum. — Oedogonia in utraque lhalli 
pagina inordinate sparsa. 

1. Orthosorus lobatus Trevis. (Synops. gener Algar.) 
Zonaria lobata Agardh. Z. fuliginosa Martins. Sty- 

popodium fuliginosttm Kü(z. Padina lobata Grevill., 
Moutagn. 

Hab. Oceauus atlanlicus ad insulas Canaricnses et Bra- 
siliam. 

2. ©rthosorus iimltipartitus Trevis. (Synops. geuer. 
Algar.) 

Zonaria multipartita Suhr. 
Hab. Ad oras Africae australis. 

3. Orthosorus variegatus Trevis. (Synops. geuer. Algar.) 
Zonaria variegata Agardh. Padina variegata Gaillon. 

Dictyota variegata Lamonr. 

Hab. Ad Autillas et Brasiliam. 

4. ©rthosorus Tournefortii Trevis. (Synops. gener. 
Algar.) 

Zonaria flava Agardh. Stypopodium flavum Kütz. 
Padina Tournefortiana Lamour. (in Dict. class. d'hist. na- 
tur. XII. p. 589). P. Tournefortii Montagu. P. flava Gre- 
vill. Dictyota Tournefortiana Lamour. (Extr. du Journ. 
de botan. p. 11.) Fucus Tournefortii Lamour. (Dissert. 
p. 44.) F. flatus Clement. Viva Tournefortii Pollhi. 

Hab. Mare mediterraueum. Oceanus atlanticus ad oras 
Galliae et Hispaniae, ad insulas Cauarienses et Brasiliam. 
Oceauus australis ad Tasmaniam. 

5. ©rthosorus stuposus Trevis. (Synops. gener. Algar.) 
Zonaria stuposa R.Brown. 

Hab. Oceanus australis. 
6. ©rthosorus Diesingiamis Trevis. (Syuops. gener. 
Algar.) 460 

Zonaria Diesingiana J. Agardh. 

Hab. Ad oras Novae Hollaiidiac. 
7. Orthosorus interruptus Trevis. (Synops. gener. 
Algar.) 

Zonaria intcrrupta Agardh. Phycopteris inlerrupta 
Kütz. Padina inlerrupta Grevill. P. angustata Palis. de 
de Beauv. Dictyota interrupta et subarticulata Lamour. 
Fucus interruptus Turn. 

Hab. Oceanus australis , iudicus , atlanticus ad insiilas 
Canarienses. 

8. ©rthosorus Sinclairii. * 

Zonaria Sinclairii Hooker fil. et Harvey. 
Hab. Ad Tasmaniam. 

9. Orthosorns nigrescens. * 
Zonaria nigrescens Sonder. 

Hab. Ad occidentales Novae Hollandiae oras. 

Subgenus II. Calizonia. * 

Char. Stratum medulläre e cellulis inacqualibus , inte- 
rioribus ainplioribus , ordinate dispositis, compositum. — Oedo- 
gonia in zoiias lineares transversales irreguläres aggregata. 

Obs. Thalamia iis omnino, quae mOrthosoro Tourne- 
fortii obveniunt, simillima in Viva Atomaria Woodwardii 
primus observavit Montagne. Haec stirps autem a ceteris 
Orthosoris in co praesertim recedit, quod oedogonia in zonas 
lineares transversales flexuosas nunc irregulariter sparsas nunc 
per paria approximatas disposita (nee per thallum inordinatc 
sparsa) una cum paraphysibus (quae in iudividuis oedogonii- 
feris Euorthosorum omnium nullae) nuue solitariis nunc in 
acervulos parvos sejunetos aggregatis , nudis nec margine 
circumdatis , simplieibus , subclavatis , articulatis , subradianti- 
bus, obveniunt. 4G1 

10. orthosoms Atomaria. * 
Zonaria Atomaria Agardb (Spec. Algar. I. 1. p. 128). 
Z. zonata, ciliata et fastigiata Agardh (Synops. Algar« 
Scandin. p. XX — XXI.) Sti/popodium Atomaria Kütz. 
Padina Atomaria Montagn. P. phasiana Bory. Dictijota 
Atomaria Grevill. , Menegh. (Alg. Ital. e Dalinat. p. 229. 
t. IV. fig. 6.) D. zonata et ciliata Laraour. Ulva Ato- 
maria Woodw. U. serrata DeCand. U. fastigiata Cle- 
ment. Fuchs zonalis et pseudociliatus Lamonr. F. ato- 
marius var. ß. Bertol. 

Hab. Oceanus atlanticus ad oras Angliae, Galliae, 
Hispauiae, et ad insulas Canarienses. Mare mediterraneum, 
aegeum, adriaticura. 

Gen. XVIII. AglaOZOllia Zanard. (Sagg. di classif. natur. 

delle Fic.) 

Char. Thallns laminaris procnmbens brevissime stipita- 
tus, suborbicularis, varie plicato -lobatns, nimqnani circinato- 
revolutns, ecostatns, solidns, continuns , membranaceo - coria- 
cens, ntrinqne corticatns, inferiori pagina fibris articulatis ra- 
mosis stupeis dense instructns. Fnlerum radikale discoidenm, 
minutissimiun. Trichophyses nnllae. — Strnctnra cellulosa, 
arcta. Stratum corticale e cellulis minutis cubicis , holococco- 
deis , in lineas rectas longitudinales Ordinate dispositis , con- 
flatum. Stratum medulläre e cellulis majoribus parallelipipe- 
dis, inanibus, longitudinaliter ordinate seriatis, polystromati- 
cis, acqualibus vel inaequalibus (interioribus amplioribus), 
compositum. 

Thalamia definita, disciformia, indusio tenerrimo fuga- 
cissirao primitus tecta, in superiore thalli pagina inordinate 
sparsa, ex ascis siraplicibus , pyriformibus , basi angustatis, 
monosporis, rectis, composita. Paraphyses et gonophyses nnllae. 462 

Oedogonia ignota. 

Syn. Padinella Aresch. (in Linn. XVII.) StifftiaNarAo 
(in Isis 1834). Zanardinia Nardo (in Atti della II. Rinn, 
degli Scienz. Ital.). 

Obs. Thalamia Agl. cottaris ignota ; hanc nihilosecius 
Agl. parvulae congenerem esse interea crediderim. Strn- 
ctnram thalli quod attinet, Agl. collaris a speeie typica dif- 
fert cellulis mednllaribns aeqnalibns omnibns (nee inaeqnali- 
bus, interioribus amplioribns). 

1. Aglaozonia parvula Zanard. 

Padinella parvula Aresch. Zonaria parvula Grevill. 
(Scott, cryptog. Flor. t. 360.) Padina parvula Grevill. 
(Alg. britann. p. 63.) Spatoglossum parvulum Kiitz. 

Hab. Ad oras Angliae, Bahusiae et Daltnatiae. 

2. Aglaozsonia collaris. * 

Slifftia prototypus Nardo (in Isis 1834. p. 677). St. 
Nardi Zanard. Zanardinia collaris Menegh. Z. prototy- 
pus Nardo (Atti della II. Rinn, degli Scienz. Ital. p. 189). 
Zonaria collaris Agardh. Z. squamaria var. umbilicalis 
Naccar. (Flor. Venet. VI. p. 93). Z. squamaria var. lace- 
rata Naccar. (Algol. Adriat. p. 81.) Padina collaris Gre- 
vill. P. omphalodes Montagn. Cutleria collaris Trevis. 
(Synops. gener. Algar.) 

Hab. Mare Antillarum, mediterranenm, adriatienm. 

Gen. XIX. Zonaria Draparn., Agardh (Synops. Algar. 
Scandin. p. XX. 1817). 
Char. Thallus laminaris ereetns snbsessilis , flabellifor- 
mis, cncullato-convolutns, apice circinato-revolntus j ecosta- 
tus, solidns, continnns, membranaceo - coriaceus , ad interio- 
rem tantnm paginam corticatns. Fnlcrnm radicale diseoideum, 
lato- expansnm, fibris articulatis* ramosis stnpeis dense vesti- 463 

tum. Trichophyses ad paginam interiorem zonas lineares 
transversales areuatas concentricas aeqnidistantes efformantes. 
— Structura cellulosa, arcta. Stratum corticale e cellulis 
minutis subcubicis , holococcodeis , in lineas rectas loiigitudi- 
nales Ordinate dispositis, conflatum. Stratum medulläre e cel- 
lulis majoribus parallelipipedis, coelococcodco-subiuanibus, 

lougitudinaliter Ordinate seriatis, di tetrastromaticis, aequali- 

bus compositum. 

Thalamia definita, lineari-fasciaeformia, indusio mem- 
branaceo obmanente demum longitudiualiter dehiscente tecta, 
ad interiorem thalli paginam zonis trichophysium contigua et 
parallela, ex ascis simplicibus, pyriformibus, basi angustatis, 
monosporis (sporis demum tetratomis), subradiantibus, den- 
sissimis , composita. Parapbyses in acervos sejunctos steriles, 
defhiitos, lineari-fasciaeforines, indusiatos, ad interiorem thalli 
paginam zonis trichophysium contiguos et parallelos, dense 
aggregatae, simplices, clavatae, articulatae, suberectae. — 
Gouophyses uullae. 

Oedogonia iguota. 

Syn. Padina Lamour., Gailloii, Bory, Grevill., J.Agardh. 
Trattinickia Weber et Mohr. 

1. Zonaria pavonia Draparn, Agardh. 

Z. multifida Draparn. Padina pavonia Lamour., Gail- 
lon. P. mediterranea et oceanica Bory. Trattinickia pa- 
vonia Weber et Mohr. Dictyota pavonia Lamour. Viva 
pavonia Liun. V. cucullata Cavan. Fucus pavonius Linn. 
Corallina pavonia Pallas. 

Hab. In omni fere inari. 

2* Zonaria tenuis. * 

Z. paionia var. tenuis Agardh. Z* Commersonii Tre- 
vis. (Synops. gener. Algar.) Padina tenuis Bory (in Dict. 464 

class. d'hist. natur. XII.). P. Commersonii Bory (in Duperr. 
Voyag. de la Coquill. Botan. p. 144. t. 21. fig. 2). 
Hab. Ad insulas Marianas et Mauritiam. 

3. »onaria Fraseri Grevill. (in Nov. Act. N. C. 1829. 
XIV. 1. p.423. t.26. fig. 2). 

Padina Fraseri Grevill. (Alg. britann. Synops. p. XLIV.) 
Hab. Ad Novam Hollaudiam. 

4. »onaria Urvillei Trevis. (Synops. gener. Algar.) 
Padina Durvillaei Bory. 

Hab. Ad oras chilenses. 

Dabam Patavii, die 24. Martii 1849. Symbolae ad Floram Surinamensem. 

Auetore 

F. A. Guil. Miquel. 

(Conf. Linnaea Tom. XXI. p. 473. et Tom. XXII. p. 169.) Pars XII. 
Selectae Ordinum diversornm. 

Anonaeeae. 

I. Anona haematantha (n. sp.), ramulis junioribus 
pediineulis petiolis liervoque medio utrinque rubiginoso-pu- 
bescentibus, foliis membranaeeis utrinque nitidis praesertini sub- 
tus in nervis puberulis obovato- vel lanceolato-oblougis, flo- 
ribus vulgo solitariis lateralibus breviter peduueulatis, sepalis 
3 parvis lato-ovatis apiculatis sensim rotundatis rubiginoso- 
tomeutellis, petiolis 3 exterioribus lanceolatis utrinque pu- 
bescentibus, iutus basi area triangulari glabra, 3 interioribus 
brevissimis ovatis coneavis dorso convexo basin versus pu- 
besceutibus. 

„Planta scandens flore sanguiueo, in sylvis nli§fnosis'\ 
Hostin. et Kappl. n. 1191. (?schednla delapsa). — Atio- 
tiae acutißorae Mart., A. reticulatae rel. accedens. Ra- 
muli tenues mox glabrati. Petioli 1 — 2 lin. anticc snlcati. 
Folia tenuiter membranacea , ad lentem subtus subtiliter im- 

22r Bd. *s Heft. 30 466 

presso- punctata, breviter acntissime acuniinata, basi acute 
vel obtusa, costulis utriuque 6 — 8, reticulationibus band pel- 
lucidis subtus hinc prominulis notata, 3 */ 2 — ^Va poll. longa, 
1 1/ 4 — 1 !/ 2 lata. Pedunculi 2—3 lin. medio vulgo bra- 
cteola parva. Alabastra conica, sepalis acutatis, in florc 
expanso rotundatis. Petala exteriora acuta 6 — 7 lin. aequan- 
tia, 2 1 / a lin. lata; interiora 1 lin. circiter longa. 

2. Guatteria chrysopetala. — Anona chrysopetalu 
Steud. in Flora 1843. p. 754. — Hostm. Herb. n. 1295. 

Tiliaceae. 

Triumfetta Liim. — §. fl. npetalis. 

1. T. sinuosa (n. sp.) , stellato-tomentella , foliis lato - 
vel obovato- rotundatis, inaequaliter dentato-serratis, denti- 
bus infimis glandulosis , supra raolliter pubescentibus, subtus 
tomentellis incanis, apice abrupte trilobis, lateribusque plus 
minus sinuatis subquinquelobis, aliis obtuse angulatis, sum- 
mis ellipticis vel denique sublanceolatis, stipulis caducis, flo- 
ribus axillaribus fasciculalis breviter pcdunculatis vel sessili- 
bus, vel et racemos foliatos sistentibus , sepalis linearibus 
acntatis stellato-puberulis quam stamina longioribns. — Herb. 
Kappt, n, 1589. Ramuli, petioli et inÜorescentia dense et 
subscabriuscule tomentella. Folia 2 1 / 2 — 3 poll. longa, et 
fere lata, 5-nervia, lobis obtusis; superiora tandem simplicia 
et multo minora. 

§. ß. pentapetalis? 

2. T. Ho stiii amii (n. sp.) , stellato-pnberula, foliis longe 
petiolatis ovatis acuminatis dnplicato-serratis_, serraturis iufi- 
mis glandulosis, floralibns multo minoribns ellipticis, mem- 
branaceis, 5-nerviis, supra sparse, subtus praesertim super 
nervös petiolisque ramisque densius pubescentibus, floribus 
axillaribus fasciculatis breviter pedunculatis vel in racemos 467 

foliatos collectis , sepaÜ9 linearibus mucronato-acutis pilis 
stellatis sparsis. Herb. Hostm. n. 499. — Petioli l*/ a — 
fere 2, folia 3 — 4 poll. longa, tenuiter membranacea omnia 
integra, suprema multo minora et subinde iuaequilatera. Flo- 
res parvi , iu suppetente specimine aliquid destructi. Storni- 
na sepalis haud longiora, Petala soluta intermixta linearia 
unguiculata paucis pilis inspersa. — Prope T. mollissimam 
et acuminatam iiiserenda. 

Büttneriaceae. 

1. Melochia (Riedleia) concinna (n. sp.), caule suf- 
fruticuloso erecto parce raraoso ramisque fnscescentibus piibe- 
rnlis, petiolis stipulis bracteisque densius hirtellis, foliis ovato- 
oblongis rel sublanceolatis acutis , basi integerrima subtrun- 
catis, dentato-serratis (serraturis teuerrime serrulatis) , utrin- 
que praesertim in nervis parce pilosis, racemnlis contractis 
axillaribus paucifoliatis pancifloris breviter pednnculatis, bra- 
cteis bracteolisque linearibns flore ter longioribus, Capsula de- 
presso-globosa loculicide et septicide dehiscente, seminibus 
fnsce maculatis. — M. (R.) melissaefolia Benth. var. mihi 
in sched. Kappl. n. 1575. 

Specimiuibus perfectissimis a cl. Focke nuper missis, 
speciem novam esse^ edoctus sum 7 [multis nnmeris speciei 
Benthamianae affinem, foliis autem haud ovatis et subcor- 
datis sed longioribus nee petiolum snum adaequantibus, flo- 
rum fasciculis foliosis et breviter peduneulatis, semiuibus haud 
hispidis ab ea distinetam. Radiac in ramos plures longos 
tenues tenaces divisa. Caules vel prorsus simplices vel su- 
perne parce ramosi, stricti, erecti, recti, inferne pennam cor- 
vinam crassi, teretes, fuscescentes , pilis simplieibus et pau- 
cis substellatis brevioribus immixtis. Petioli 3 — 4 lin. longi 
tenues pateutes. Folia subtus pallida venulis erecto -patulis 

30* 468 

fnscis 6 — 7 iitriiique percursa, , / 2 — vulgo 1 — l*/ 2 poll. 
longa, 3, vulgo 5, raro 6 lin. ad basin lata, marginibus suli- 
rectis dentato-serrata sub fortiore lente dentibus tenerrime 
sermlatis. Folia Jloralia triplo minora. Stipulae lanceo- 
lato -lineares uninerves ciliatae, 2 lin. aequantes. Bracteae 
et bracteolae iis similes sed angustiores , ejusdein circiter 
longitudinis. Calyjc membranaceus glaber lato -campanulatus 
brevis, acute 5-dentatus. Capsula immatura stylis 5 gla- 
bris coronata, matura depresso-globosa pubescens, in semi- 
coccos medio septiferos secedens, valvis septiferis, columella 
tenui persistente. Semina in quovis loculo vulgo i. — 

2. Mclochia (Riedleia) liypolenca (n. sp.), fruticosa, 
tota stellato-tomentella, foliis modice petiolatis ovatis obtusis 
vel acutis, duplicato- vel inaequaliter serrato-dentatis, sub- 
tus incanis venisque utrinque 6 — 7 patule erectis parallelis 
proraineutibus , cyrais umbelliformibus axillaribtis paucifloris 
sub antliesi petiolum rix superautibus , caljee 5-deutato to- 
mentello , stylis 5 muriculatis, Capsula ovata acuta pubescente 
locnlicide et septicide dehiscente, seminibus in loculis solita- 
riis subglobosis. — Prope pl. la Prosperite: Foclce. — 
Rami teretes stricti, serius tantum glabrescentes. Petioli 2 
— 3 lin. longi, antice canaliculati patnli. Stipulae IV2 — 
2 lin. , angustissimae , tomentellae pilis quibusdam simplicibus 
iutermixtis , patentes, caducae. Folia patulo-subdeflexa, ver- 
sus margines subplicata Waltheriae more, pollicaria vel ali- 
quid longiora. Injiorescentia sub anthesi petiolum circiter 
aequans; cymoso-racemosa, basi simplex vel statim ramosa 
(tunc quasi plures jinflorescentiae aggregatae) post anthesin 
quidpiam elongata ; flores pedicellati. Calyjr basi nudus ur- 
ceolatus sinuato - acute - 5 - dentatus. Petala oblongo - spathu- 
lata glabra calycem duplo excedentia. Stamina stylis bre- 
viora , ßlamentis complanatis , antheris oblongo -ovatis. 469 Ilalvaceae. 

1. Sida (Malvinda) suriiiamensis (n. sp.) , frutescens ? 
stellato - pubcrulcnta , foliis lauceolatis attenuato - acuminatis, 
hasi subcuneata integerriuiis , caeterum duplicato-serrato- 
dentatis, supra pilis stellatis minutissimis inspersis, sublus 
pallidis, pilis snpra nervös dcnsioribus, racemis contractis 
pancifloris axillaribus , vel 'super ramos axillares folium vix 
aequantes foliatos aut apbyllos racemum compositum sisten- 
tibus, pedicellis medio vel infra medium articulatis, calycis 
5-augulati 5-partfti lobis lato-ovatis acute acuminatis pube- 
rnlis, carpellis pleruraque 10 louge birostribus. Herb. Hostm. 
uo. 1079. Obiter conspecta cum S. rhombifolia confunden- 
da. Partes juniores pubescentes, sensim glabriores. Pelioli 
2 — 3 lin. longi, densius pubescentes. Folia 3 3 / 4 — 3 — 2 1 / 2 
poll. longa, 7 — 6 lin. lata, basi (in sicco) involuta, inferiora 
rhombeo-lanceolata, summa prorsus linearia. Stipulae mox 
deciduae, filiform! -lineares, petiolum fere aequantes. Pedl- 
celli stricti */ 2 -pollicares, accrescentes, demum pollicem me- 
tientes. Caltjjc 2 lin. ; corolla vix longior. Carpella nigri- 
cantia glabra, cuneato-compressa, semicircularia fere, lateri- 
bus dorsoque rugosa, 2 / 3 lin. longa, rostris demum divergenti- 
reflexis filiformibus basi ima dilatatis pubescentibus acbacnio 
dnplo loiigioribus. Ipsa achaenia matirra vertice parva aper- 
tura, rostra inter, biantia. 

2. Pavonia Hostmanni (n. sp.) , ramis petiolis peduncu- 
lisque flavicanti -hirtello-tomentosis , stipulis filiformilms , fo- 
liis brevissime petiolatis ellipticis vel ovato-oblongis aut in- 
ferioribus obovato -rotundatis, obtusis vel acutiusculis repando- 
denticulatis, supra scabro -pubescentibus , subtus incano - 
(omenlosis, floribus axillaribus solitariis, pedunculo petiolum 470 

superante, involucri phyllis 7 linearibus hirtellis calycem dense 
hirsntum aequantibus, corolla stellulato-puberula, genitalibus 
inclusis. — Herb. Hostm. n. 1288. Prope P. griscam St. 
HU. et JVaud. in jlnn. d. sc. nat. 2. ser. XVII. 41. — 
Petioli 1, stipulae 2 liu. longae. Folia forma varia, rigi- 
da, basi trinervia, supra pilis stellatis scabra nervisque im— 
pressis uotata, subtus reticulata pallida, alia fere integerri- 
ma, alia, praesertim superiora, dentata, 1 '/2 — 3 poll. longa. 
Pedunculi 3 — 4 liu., involucri phylla 3 lin. longa, liucaria, 
aciitiuscula. Corolla (purpurea ?) 1 Ya-pollicaris. Stylt rami 
10, apice stigraa capitellatnm muricatum gereutes. 

Capparideae. 

1, Gynandropsis pentaphylla DC. Prodr. I. 238. 
Wight et uirn. Prodr. Penins. Ind. or. /.21. 

ß. petiolis basi distinetius membramila teiiui con- 
nexis, foliolis mediorum aliquando septenis = G. palmt'pes 
DC. 1. c. — . De Less. Icon. III. Tab. I. Miq. in Linn. XVIII. 
237. — Herba spontanea pilis saepe capitellatis simplicibus- 
que pubescens , statura variabilis, eulta glabrescens, perAme- 
ricam calidiorem et Caribaeas vulgaris , in India orientali nunc 
etiam late diffusa (G. afßnis Blume Byd ragen. G. hetero- 
tricha Burch. Trav. I. 537). 

2, Oleome (Siliquaria) Hostmaiini (n. sp.) tenerrime 
puberula, stipulis spineseentibus petiolisqne hinc aculeolatis, 
foliis inferioribns simplieibus ovatis acuminulatis , mediis tri- 
foliolatis, foliolis brevissime petiolulatis, lateralibus elliptico- 
lanceolatis medio (duplo triplove longiore) oblongo-lanceolato 
acuminato, foliis floralibus cordato- ovatis parvis subsessili- 
bus, omnibus integerrimis subtus conferte tenerrime pilosulis, 
supra glabris, floribus racemosis, toro brevi cylindraceo, se- 
palis riliolatis, siliqua glabra gynophorum fere aequaute. — 4T1 

Herb. Hostm. n. 118. Rami striulati, denique glabri. Pe- 
tioli circiter pollicares, foliolis meiliis breviores; haec 4 — 7 
Hn. lata. Aculei flavicautes recurvuli. Pedicelli longiuscuü 
puberuli, hmc subcolorati. Sepala linearia, petalis (albis) 
bis tcrve breviora. — Thecaphoro elongato ab affinibus nu- 
merosis accuratius olim discriminandis facile distinguitur. 

Acanthaceae K. Br. 

1. Dipteracanthus surinamensis (n. sp.), herbaceus, 
suberectus, partibus junioribus ptiberulus, caulibus acute te- 
tragonis , foliis ovatis vel ovato - oblongis siibacumiuatis sub- 
tus secus nervös pilosuJis, supra pilis adpressissirais minutis 
inspersis, floribus axillaribus sessilibus solitariis, bractcolis 
liuearibus calyce multo brevioribus , corolla coerulea infundi- 
buliformi, tiibo faucem subobliquam aequante, — e §. 3. „gc- 
nuini bracteolati" apud Nees in DC. Pr. XI. 115. In 
ileclivibus montium regionum inter. ad fl. Suriname prope stat. 
Victoria, m. April, fl., Kappl. n. 1866. Specimina mihi ob- 
via scinipedalia, caulibus atrofuscis nitidis superue pilosulis. 
Petioli pilosuli 1 — 2 lin. , folia 1 — 2 poll. longa ,6 — 7 
lin. lata, membranacea, supra saturate, subtus pallide viri- 
dia, venis utrinque 4 — 5 patule adscendentibus. Calyjc 2 
lin. lougus, segmentis liuearibus angustissimis puberulis ap- 
pressis. Corolla pollicaris, iufra faucem leviter curvata, 
limbi lobis rotundatis, extus sub lente tenerrime puberula. 

Gtesneriaceae Nees ab Esenb. 

Besleria Mart. Nov. gen. III. 43. 

1. B. gurinamensis (n, sp.), ramis subtetragonis , flexuo- 

sis foliis cujusque paris inaequalibus , obovato- vel elliptico- 

obovatis acuminatis basi attenuatis vel minoribus rotundatis, 

subintegerrimis , subtus in nervis puberulis, supra pilis adnatis 472 

minutis inspersis , thyrsulo terminali velutino , bracteato , ca- 
lyeis 5-partiti lobis ovatis obtusis iutegerrimis extus pubescen- 
tibus , corollae tubo inferne glabro , superne lobisque extus 
sericeo-hirtulis, staminum exsertorum filainentis pilosis, an- 
therarnm loculis secus latera barbatis. Hosttn. n. 764. 
Kappl. n. 1639. Slirps insignis, ut videtur fruticosa; ra- 
muli pallidi tetra- v. subtrigoni glabrati laeves , parcis ver- 
rucis conspersi. Petioli l 1 /» — 1 — */«j poll. longi, semite- 
retes basi canaliculati, pubemli glabrescentes. Folia eoria- 
cea, versus apicem subundato-repauda, majora 7 — 9, mi- 
nora 4^2 — 5 poll. longa, illa 3 — 3 3 / 4 — liaec 2 lata, co- 
stis 7 — 10 utrinqiie patule adsceudentibus prorainulis. liiflo- 
rescentia pedunculata, ramis primariis oppositis 4 — 3 liu. 
longis, cymose trifloris vel deiiuo in cymulas singulas divisis, 
Bracteae bracteolaeque ovatae acutae carinato - concavae 

1 liu. longae. Calyjc coloratus, fere 3 liu. aequaus. Co^ 
rolla l l /n — l 1 /« pollicaris, infundibuliforuiis, leviter obli- 
qua, limbi lobis lanceolatis reflexis, in sicco purpurea, su- 
pra faucem aliquid oblique constricta_, superue extus, ipsisque 
lobis intus ad apicem, dense pilosa; intus vero glabra conco- 
lor. Filamenta medio circiter corollae inserta, basi dilatata 
denseque hirta, superne angnstata sparse pilosa. Antherae 

2 lin. longae, ovato- ellipsoideae, dorso medio insertae, lo- 
culis parte */» inferiore discretae. Ovarium dense hirtum 
disco glabro innixum; glandula nulla. 

UTeinatanthus Schrad. ~ DC. 1. c. 544. 
1. ST. calcaratus (n. sp.) , foliis brevi -lanceolatis sub- 
acuminatis integerrimis vel superne repando-serratis glabris, 
floribus breviter pedunculatis axillaribus , calyce obliquo 5- 
lobo subspatbaceo-fisso, corolla alba infundibuliformi-cam- 
panulata basi calcarata. — In sylva prope pl, Berlyn trun^ 473 

eis innasecns, m. Mart. ß.\ Focke. Species siugularis, 
corollae forma Nematanthum cum Cenlroselenia Benth. con- 
nectens. Caules glabri , vel ad summos apiecs tenui binc 
pulje inspersi, obtuse tetragoni. Folia opposita, carnosa, 
glabra, in apiculum brevem subacutum desinentia, neryo me- 
dio tantum perspicue pertensa, 2 — 2 J / 3 vix 3 poll. longa, 
6 — 8 lin. lata, pleraque integerrima, alia versus apicem ob- 
tuse dentato-serrata; pelioli 1 — 2 lin. Flores in ramulo- 
rum summitatibus axillares, pe duneulis -.(an semper solitariis?) 
1 — 2 lin. longis, vix prorsus glabris. Qalyjc parvus irregu- 
lariter 5-lobus, potius spathaeeo-fissus , ut videtur tenerrime 
puberuliis. Corolla pollicaris, lubo tenui 2 lin. longo, snbito 
in faucem campanulatam brevi-5-lobam transeunte, calcare 
baseos angusto descendentc obtuso tnbum circiter aequante. 
Stamina didynama. Filamenta circinaliter torta, anthera- 
rum snp. haud contiguarum loeulis discretis siibglobosis. Fi- 
lamcntum quintnm anantlierum. 

Gloxinia L'Her. — Marl. Nov. gen. III. 62. 
1. Gl. tricliantha (n. sp.), caulescens , foliis oblique ova- 
tis acutis cordatis crenato-dentatis discoloribus utrinque cum 
petiolis ramulisque sparsis pilis inspersis , floribus racemosis, 
bracteis foliaeeis ovatis, summis subcoloratis, calycis lobis 
ellipticis integerrimis glabris viridibus purpureo-variegatis, 
corolla violacea hirta lato-brevique campanulata. — In 
hortis surinamensibus eulta et in arenosis spontanea : 
Focke. Ex affinitate Gl. caulescentis , speciosae, sed flo- 
rum fabrica distinetissima. Petioli 2 — 2 1 /«, poll. longi, su- 
premi breviores. Folia 7-pollicaria, multiplinervia, subtus 
in sicco violaceo-purpurascentia, summa sensim in floralia 
trauseuntia. Bractcae magnae subscssiles, ovatac acutiuscu- 
lae integerrimae glabrae, summac lato-ellipticac coloratac, 474 

Lobi calycis aequilongi, sed latitudine diversi, elliptici , fere 

semipollicares. Corolla 1 — i 1 /^ poll. longa , ima basi coii- 

stricta oblique campanulata , extus seil, subgibbosa, liinbi late 
patentis lobis brevibus rotundatis. 

Scroplmlarinae R. Br. 
Herpestis Gaertn. fil. Suppl. 186. — Benlh. in DC. 
Prodr,X. 392. 
Sect. Euherpestis Beuth. 1. c. 394. 
1. H. polyadena (n. sp.), ereeta rigida glabra tota glan- 
dulosa , superne ramosa, caule rainisque tetragonis, foliis seini- 
amplexicaulibns lanceolato-linearibus, uninerviis, parte dimi- 
dia inferiore angustata lineari integerriraa , superiore latiore 
serrata , floribus axillaribus solitariis oppositis brevissime pe- 
dicellatis, supremis in ramulis ultimis sub foliis floralibus ab- 
breviatis snbtetrastiche imbricatis , bracteolis 2 minutis linea- 
ribus, calycis segmentis 3 extimis ovatis acutis, 2 intimis 
linearibus subbyalinis, corollae labio sup. eraarginato. In 
savana humida prope pl. Berlyn: Focke. — Plures nu- 
merosi generis species nostrae affines sunt: H. imbricata 
Benth. foliis lanceolatis apice tantum serratis, floribns sessi- 
libus, H. scssiliflora ej. corolla calycis segmentum posticum 
vix excedente ejusque labio postico breviter tantum emargi- 
nato, lobis stigmatis obtusis, H. aarillaris ej. caule piloso, 
H. angulata ej. caule scabro caet. ditferunt. — Caulis 1 — 
l 1 / 2 -pedalis, inferne fere cylindricus, vix pennam anserinam 
crassus, superne tetragonus, angulis sub foliis acutioribus, 
internodiis supollicaribus, ramulorura lateribus 2 convexiuscu- 
lis, 2 coneaviusculis. Folia subtus pallida, ubique dense 
glandulosa, marginibus sub lente subrevolutis , i '/2 poll. lon- 
ga, 2 — IV2 ^ n * snpra medium lata, superiora sensim mi- 
nora et angustiora; floralia (seil, ramulorum ultimorum spicac- 475 

formium) elliptico - lanceata , basi non angustata, calyces fru- 
ctiferos parum excedentia. Pedicelli calyce breviores, com- 
pressi , apice , ipso sub calyce , hracteolis 2 linearibus lnimi- 
tis. Calyx 2 / 3 lin. longus, valde glaudulosus , segmentis 
accresccntibus, 3 ejcteriora fere couformia, 2 ovata acutiuscula, 
i paululum augustius, aequilonga, in fructu viridia , 1 — 1 y 9 
liu. longa; 2 inlima liuearia hyaliua; omuia concaviuscula. 
Corolla (au alba) calyce 1 / 3 lougior, apice subiucurva, labio 
postico erecto coucavo euiarginato , inferius trilobum sub- 
aequ.ante. Stamina sectionis. Stigmatis lobi lati acuti. 
Capsula ovoidea, 4-valvis. Semina papulosa, augulata, ui- 
gricautia. 

Steinodia Linn. 
Sect. Diamoste Cham, et Schldl. — BeutL. 1. c. 382. §.2. 
1. St. surinaniensis (n. sp.) erecta, glabra, foliis ses- 
silibus lauceolatis , iufirais obovato- v. elliptico - lanceolatis, 
summis augustatis , superne remote subdentatis , junioribus 
ininutissime ciliolatis, floribus axillaribus pedicellatis solitariis, 
sepalis liuearibus ciliolatis, corolla alba calyce duplo longiore, 
antherarum loculis oblongis vix stipitatis, stylo superne dila- 
tato. — Prope pl. Jagtlust: Focke. Herba annua e ra- 
dice fibrosa, palmaris, multicaulis , caulibus subsimplicibus 
tetragonis? teuuibus. Folia J /a vulgo 2 / 3 — 3 / 4 poll. louga, 
plus miuus lineari-lanceolataj basi augustata, apice acuta, 
remote dentata, membranacea, glabra, juniora praesertim 
apice ciliata. Pedunculi 2 — 3 liu. longi tenues. Calycis 
segmeuta liuearia, aequalia, ciliolata, circiter 1 liu., corolla 
2 liu. louga. Lab i um st/p. emargiuatum. Stamina 2 bre- 
viora ad medium tubum, 2 ad faucem fere pertingentia. Cap- 
sula stylo paulo persistente vulgo rostrata, elliptica, septi- 
cida , valvis membranaceis intcgris. Semina pallida. 476 Capraria Liun. 
1. C. integerriina (11. sp.), puberula, glabresceus, aspe- 
rula, foliis petiolatis oblongo-laneeolatis rel lanceolatis iiite- 
gerrimis, supra glabriusculis, subtus in nervis pubescentibus 
caeternmque ad lentem subpapillosis, floribiis axillaribus bre- 
viter pediuiculatis solitariis v. geminis, calyce corollaque hir- 
tis, stamiiiibus 4. — Iioatm. et Kappl. n. 629. — Ra- 
morura. suininitates taiitum suppetuiit. Caules angulati in- 
ferne glabri sub lente quasi papilloso-lepidoti, quemadmodum 
folia pedimciili rel., snperiie pilosi. Pctioli 1 — */a poll.) 
folia 3 — 4 poll. longa, 1 — i '/ 4 lata, basi ima subacuta 
nee cuuoata, apice attenuata acuta, tactu asperula, floralia 
seusim minora. Flores axillares, superne racemosi. Calyx 
2 lin., corolla 7 Uli. longa, dntherac sagittatae. Capsula 
tetragona, acuta, 6 liu. longa, puberula. 


Organographische Betrachtungen 

über einige 

Pflanzen aus dem Bereiche der Monocotyledoneae 

epigynae. 

Von 

H. C rüg er auf Trinidad. 

CHierzu Taf. III. u. IV.) in der Entwickelung der Naturwissenschaften, seit dem Zeit- 
punkte, wo dieselben den Nainen verdienen, lassen sich zwei 
Hauptperiodeu der Bestrebungen unterscheiden. In der ersten 
suchte man nach den Unterschieden der Naturkörper unter 
einander und bildete so den sogenannten systematischen Theil 
der Wissenschaft. Nachdem mau eine Anzahl von Thatsachen 
zusammengebracht hatte, fing man an, die Unterschiede ken- 
nend, die Analogieeil aufzusuchen, und so entstanden nach 
und nach die mehr philosophischen Anschauungsarten der 
Naturreiche. Aus der ersten Epoche datiren die künstlichen 
Systeme, aus der zweiten die natürlichen Methoden. Wäh- 
rend der Zweck der systematischen Wissenschaft die Thei- 
lung ist, sucht die uach Analogieen forschende zusammenzu- 
fassen, um theils den Ueberblick zu erleichtern, theils die 4?8 

Gesetze aufzufinden, die der Bildung der Körper vorgesetzt 
sind. Beide Zweige der Wissenschaft sind unermesslich, und 
es gehört mehr als ein Menschenlehen dazu , um nur in einem 
derselben einigermassen sich selbst genug zu thun. 

Eine von den Schwierigkeiten, die sich der genauem 
Kenntniss der Gewächse insbesondere entgegenstellen, ist der 
Umstand, dass gewisse Welttheile ihre eigenen Formen be- 
sitzen, die in den entlegneren Zonen nur mit grossen Kosten 
und vieler Mühe herbeigeschafft werden können. Und hier 
ist es, wo die beschreibende Botanik der betrachtenden weit 
vorangeeilt ist, obgleich nicht verkannt werden muss, dass 
viel auch hier schon gethan worden ist. Da mir hier in Tri- 
nidad ein überreiches Material zu Gebote steht, gewisse tro- 
pische Pflanzen zu untersuchen, so wird es mir vielleicht ver- 
gönnt sein, durch das Folgende eine Lücke in der spezielle- 
ren Pflanzenkunde auszufüllen. 

Die Gruppe der Monocotj/7edoneae epiggnae, welche 
die Scitatnineen s Musaceen und Orchideen begreift, zeich- 
net sich durch einige gemeinschaftliche Kennzeichen von an- 
deren Familien dieser Abtheiluug des Gewächsreichs aus. 
Dahin gehören gewisse Unregelmässigkeiten der Bliithentheile, 
welche die Morphologen schon seit einiger Zeit beschäftigen. 
Ferner muss hierher gerechnet werden die grosse Ausbildung 
der Blätter, die bei den Musaceen und Scitamineen durch 
eine sehr sichtbare schwulstige Gliederung von dem Blatt- 
stiele geschieden sind, welche bei den meisten Orchideen 
so weit geht, dass das Blatt sich an dieser Stelle von sei- 
nem Stiele ablöst. Diese Bildung finden wir bei den Endo- 
genen , wenn wir mit Lindley die Dictyogenen als Ueber- 
gangsklasse ausschliessen , nur noch bei den Aroideen wie- 
der, wo bei einigen im Alter auch das Blatt von seinem Stiele 4T9 

abfällt , bei anderen wirklich zusammengesetzte Blätter auf- 
treten, und bei den Gräsern, welche in dieser Hinsicht durch 
solche Genera als Pharns den Scitamineen nicht wenig sich 
nähern, und wo Blattstiel und Blatt aufs deutlichste geschie- 
den sind. Diese Blattartcn können, beiläufig gesagt, bewei- 
sen, wie Unrecht jene Botaniker hatten, die den Endogenen 
ein Folium pctiolaneum überhaupt nur zuschreiben wollten. 

Bei den meisten mir bekannten Pflanzen der oben ge- 
nannten drei Familien fällt es ins Auge, dass in denjenigen 
Gattungen, wo am Stamme eine Zweigbildung vorkommt, der 
Blülhenstand ein sehr zusammengesetzter ist, und dass im 
Gegenthcil, wo nur Zweige am unterirdischen Stamme sich 
bilden, der Bliithenstand auch ziemlich einfach bleibt. In 
welchem Grade dieses verallgemeinert werden kann, muss ich 
denen zu entscheiden überlassen, welchen in Sammlungen u.s. w. 
grosse Mengen von Arten zu Gesichte kommen. Im Nach- 
stehenden wird man, wo es nöthig, eine kurze Beschreibung 
der Blüthentheile einiger Pflanzen dieser Gruppen finden, nebst 
einem Abriss von deren Entwickelungsgeschichte. 

MllSaceen. Heliconia Bihai Sw. 

In dem betreffenden Diagramme sieht man die relative 
Stellung der Theile dieser Blüthe. Ich muss bemerken, dass 
der Gattungscharakter, wie ich ihn in Endlicher u. A. fin- 
de, nicht genau auf die Species von Heliconia , die ich hier 
kenne, passt, und wir besitzen deren fünf in Trinidad. Die 
2 seitlichen, äusseren und die 3 inneren Blumenblätter sind 
mehr oder weniger mit einander verwachsen, das der Axe 
zugewandte, äussere Blumenblatt steht frei, und der vor die- 
sem stehende Staubfaden schlägt fehl. 

Der Bliithenstand dieser Species ist zusammengesetzt aus 
einer Anzahl von verkürzten Blütheuzweigen, die abwechselnd 480 

in zwei Reihen , in grosse Brakteen eingeschlossen, am Schafte 
befestigt sind. Die einzelnen Blüthen stehen in zwei Reihen 
wiederum, wie das Diagramm zeigt, auf ihrem beinahe hori- 
zontalen Träger. Man bemerkt, dass die Blüthen nicht in 
der Mitte hinter der nächsten Braktee stehen, sondern mitten 
vor einer andern, und somit hinter einer dritten, welche aber 
von der Blüthe selber durch jene seitliche getrennt ist. Ich 
sehe nur eine Erklärungsweise dieser sonderbaren Blüthen- 
stellnng. Der Zweig hätte, gleich dem Schafte, eine zwei- 
reihige Aehre sein sollen , mit abwechselnden Blüthen dicht 
gedrängt, anstatt dessen haben sich die zwei Reihen von 
Blüthen auf der Seite der Hauptaxe seitwärts genähert, und 
der Rand einer jeden Braktee tritt zwischen die seitwärts von 
ihr sich befindende Blüthe und deren Braktee hineilt. Und 
hier muss das Fehlschlagen der Braktee, die zu der Blüthe, 
welche der Axe zunächst zu stehen kommt, dann angenom- 
men werden. 

Die Entwickelung dieser Blumen geht auf folgende Weise 
vor sich. Der erste Anblick der Knospe, wo man sie selbst- 
ständig nennen kann, ist der eines vollkommen ganzen, flei- 
schigen Knöpfchens, das in seinem nächsten, äussern Nach- 
barn sein zweites Stadium zeigt; diese zweite Knospe er- 
scheint nämlich schon etwas abgeplattet auf ihrer obern Seite, 
und fast etwas vertieft oder ausgehöhlt. Hierauf erkennt 
man nach und nach die Theile der Blüthe auch, die man 
aber nur aus ihrer Stellung errathen kann, da sie selber nur 
als höchst unbedeutende Erhabenheiten erscheinen. Diese 
Theile entwickeln sich in der Ordnung von aussen nach in- 
nen, in der sich dieselben später über einander lagern, je- 
doch fällt es hierbei auf, dass der Staubfaden, welcher fehl- 
schlagen soll, vor den übrigen, d. h. zu gleicher Zeit mit 
den inneren Blumenblättern, seine Erscheinung macht, da man 481 

deutlich zu eiuer Epoche der Eutwickelnng 4 Theilc im Innern 
der Blume wahrnimmt. Erst später erscheinen die übrigen 
5 Staubfäden. Zu diesem Zeitabschnitte und noch etwas spä- 
ter hat der fehlschlagende Staubfaden wohl die doppelte und 
dreifache Grösse der übrigen. Die verschiedenen Theile der 
Blüthe sind im Anfange der Entwickelung, wenn sie sich aus 
der bildenden Masse erheben, vollkommen unzusammenhän- 
gend unter einander, und fangen an, sich unten verschmol- 
zen zu zeigen, erst wenn der fehlschlagende Staubfaden be- 
deutend in seiner Eutwickelnng zurückbleibt. Hierbei bemer- 
ke ich, dass es nicht nöthig ist, anzunehmen, dass urspüng- 
lich freie Theile später mit einander verschmelzen im eigent- 
lichen Sinne des Worts, sondern man kann auch annehmen, 
da alle anfänglichen Organe mit der Spitze zuerst erscheinen 
müssen, und dort, verschiedenen Beobachtungen zufolge, zu- 
erst aufhören zu wachsen , und die Spitzen der Blumenblätter 
immer freibleiben, dass die unteren Theile der Blume mit ein- 
ander verschmolzen entwickelt werden. Die Eutwickelnng 
der Staubfäden, wo bekanntlich die Antheren längst fertig 
sind, Avcnn das Filament erst anfängt sich zu zeigen, ist 
für diese Annahme ein anderer Beweis. Da die beiden seit- 
liehen, äusseren Blumenblätter mit den 3 inneren unten ver- 
wachsen sind, jene aber mit dem grossen, mittlem, äussern 
auf einem Kreise stehen sollen, und aus derselben Bildungs- 
epoche stammen, so ist es natürlich, dass die zwei seitlichen 
nur mit den Rändern, wo sie das mittlere innere berühren, 
untereinander und mit diesem zusammenhängen, hingegen mit 
dem Rande, welcher das grosse äussere berührt, freibleiben, 
was auch in der That stattfindet, indem der Rand dieses 
Blumenblattes zwischen jene hincintritt, natürlich nur gegen 
die Spitze der Blüthe zu, da unten alles gleichförmig ver- 
wachsen ist. 

22r Bd. 4s Heft. 31 


482 

In den übrigen Spccies Heliconia , die wir hier besitzen, 
findet nur der Unterschied statt, dass die äusseren seitlichen 
Blumenblätter etwas tiefer nach unten zu frei bleiben. Sonst 
ist alles mit H. Bihai gleich. Der BHithenstand dieser an- 
dern Speeies ist derselbe, nur sind die Blüthen weniger ge- 
drängt, und die äusserste, dem Schafte zunächst stehende 
Braktee schlägt fehl, wodurch die obige Erklärung des Blü- 
thenstandes bei der ersteren bestätigt wird. 

Aus der hier folgenden Beschreibung der Blüthen von 
Musa , wie aus den Diagrammen kann man sehen, dass die 
Heliconien von jenen sich nicht allein durch den Blüthen- 
stand, sondern aneh durch die Stelle, wo das 6te Staubge- 
fäss fehlschlägt , unterscheiden. In den systematischen Wer- 
ken , die mir zu Gebote stehen, ist darauf nicht hingewiesen. 

Musa. 

Bei den zwei hier cultivirten Species habe ich Folgendes 
beobachten können. Der BHithenstand ist einfacher als in 
Heliconia , d. h. es finden sich hinter jeder Braktee (die 
Spitze dieser Braktee wächst mitunter zu einem Blatte aus) 
zwei transversale Reihen, Avelche zu gleicher Zeit sich ent- 
falten und keine partiellen Brakteen haben. Die drei äusse- 
ren und die zwei inneren Blumenblätter sind unten mit einan- 
der verwachsen , und das 3te innere , mit dem Rücken dem 
Schafte zugewandte ist frei. Der fehlende Staubfaden sollte 
hier sich befinden und tritt sehr häufig bei abnormen Blüthen 
auf dieser Stelle auf. — Die weiblichen Blüthen weichen in 
der Gestaltung von den männlichen nicht ab, ausser in der 
verschieden starken Entwickelnng der Geschlechtstheile. 

Die ganz junge Blüthc von Musa sapientum zeigt sich 
zuerst als ein kleines, abgeplattetes Körperchen, auf wel- 
chem sich kurz nach seiner Entstehung die erste Spur einer 483 

Theilnng auf der der Axe zugewandten Seite als eine Art 
von Furche oder mehr durchsichtigen Linie zei^t. Etwas 
später vertieft sich diese Furche , und es erscheint eine zweite 
auf der Brakteenseite nach ohen zu, der wahren Spitze der 
Knospe, welche Furche sich rund auf derselben herumzieht. 
Aus dem Theile der Blüthe, der ausserhalb dieser Furche 
liegt, bilden sich die 5 später mit einander zusammenhängen- 
den Theile der Blüthe, von denen die 2 inneren Blumenblät- 
ter erst nach einiger Zeit sichtbar werden , während aus der 
innerhalb der Furche befindlichen Masse das freistehende in- 
nere Blumenblatt und die fünf Staubfäden nebst dem Pistill 
später hervorgehen. Nach und nach bilden sich an der obern 
und äussern Seite der Perigonialtheile die Spitzen aus, so 
wie sie in der erwachsenen Blüthe erscheinen. Aus der in- 
nern Masse formen sich, wie gesagt, die Staubfäden und das 
innere Perigonialblatt auf einmal, und bilden einen Kreis. 
Dann aber geht die Entwickelung derjenigen Staubfäden, die 
vor den äusseren Blumenblättern stehen , bei weitem rascher 
für einige Zeit vor sich, und selbst in der aufgeschlossenen 
Blüthe sind sie noch etwas grösser als die übrigen. Sehr 
spät verhältnissmässig erscheint erst das Pistill, jedoch habe 
ich nur sogenannte männliche Blüthen über diesen Punkt be- 
fragen können. 

In Musa rosacea, die hier im botanischen Garten kul- 
tivirt wird, geht die Entwickelung der Perigonialtheile in et- 
was Aerschiedener Weise vor sich. Es treten nämlich die 
fünf Abschnitte der Blume zu gleicher Zeit auf und entwickeln 
sich gleichmässig, so dass in der verwachsenen Blüthe sie 
sich nicht in derselben Weise über einander lagern. Ferner 
tritt das Pistill hier dreitheilig auf, eben wie es in der er- 
wachsenen Blume erscheint, während es in Musa sapientum 
einfach auftritt und so bleibt. 

31 * 484 

M. paradisiaca zeigt eine Menge der interessantesten 
Missbildungen, worin sie sich wie die meisten der alten Kul- 
turpflanzen verhält. Im Folgenden sind diejenigen aufgezählt, 
die ich zu beobachten Gelegenheit hatte. 

A. Bei den sogenannten weiblichen Bliithen. 

1. Mit 6 Staubfäden, sehr häufig, der hinzugekommene 6te 
vor dem sogenannten Labellum stehend. 

2. Acht Staubfäden, in einem Kreise stehend, der Rest der 
Blume normal. 

3. Sechs Staubfäden, einer, 2 oder 3 von denen, die vor 
den äusseren Perigonialtheilen stehen , haben die Form 
des Labeilnms angenommen. 

4. Drei Labellen, acht Perigonialblätter verwachsen, eins 
noch ausserdem freistehend hinter dem mittelsten La- 
bellum, 11 Staubfäden, sechs Fruchtfächer, alles dieses 
um ein einfaches Pistill gestellt im Kreise. 

5. Das Labellum ist mit den übrigen Perigonialtheilen ver- 
wachsen, hinter ihm befindet sich ein freistehender, fa- 
denförmiger Körper. Sechs Staubfäden. 

6. Sechs Staubfäden, der, welcher hinter dem Labellum 
steht, trägt eine Anthere. 

7. Vier Perigonialblätter, alle untereinander verwachsen, 
vier Staubfäden , zwei Carpelle , von den 4 Blumen- 
blättern fällt eins gegen die Braktee, ebenso eins von 
den Carpellen. 

B. An den männlichen Bliithen. 

1. Sechs Staubfäden, alle normal geformt. 

2. Sechs Staubfäden, der 6te unten mit dem Labellum 
verwachsen. 

3. Sechs Staubfäden , von denen 2 , die vor den seitlichen, 
äusseren Blumenblättern stehen, sich labellenartig aus- 
gebreitet haben. 


485 

4. Sechs Staubfäden und drei Labelleu. Die zwei hinzu- 
gekommenen Labellen stehen mit einem Staubfaden je- 
des vor einem der äusseren seitlichen Perigonialtheile. 

5. Die zwei seitlichen äusseren Perigonialtheile sind frei, 
die zwei seitlichen inneren mit dem mittlem äussern ver- 
wachsen. Der Rest der Blume normal. 

6. Tetrainere Blume. Zwei Labella nach vorne, dann 
links und rechts zwei Perigonialblätter frei, und nach 
hinten vier andere mit einander verwachsen. Acht Staub- 
fäden, von diesen ist einer mit dem PistiJl unten ver- 
wachsen und einer kommt ausserdem noch hinzu, der die 
Form des Labellums angenommen hat, und vor einem 
der seitlichen äusseren Blumenblätter steht. Ein Pistill 
und 4 Carpellen. 

7. Zwillingsblüthe , sehr gemein. Das Perigonium drei- 
theilig, 2 Abschnitte nach vorne einfach, ein hinterer 
siebenlappig, fünf Labellen, 12 Staubfäden, zum Theil 
ohne Antheren, 6 und 6 um eineu Stempel gereihet. Das 
mittelste Labellum tritt mit einer Falte zwischen die bei- 
den Kreise von Staubfäden hinein, die übrigen Pcrigo- 
nialtheile bilden einen Kreis. Diese Zwillingsblüthe ist 
auch unter den weiblichen Blumen gemein. 

Man sieht, dass die gewöhnlichsten Missbildungen die 
sind, wo Uebergänge von einem Zustande in den andern oder 
Vervielfältigungen und Verwachsungen stattfinden. Wichtiger 
sind diejenigen, wo anstatt einer trimeren eiue di- oder tetra- 
mere Blume auftritt. Hier verschwindet, wenu nur Blumen- 
blätter in allem da sind, das sogenannte Labellum, und es 
steht vor jedem der übrigen ein Staubfaden. Die Blüthe mit 
acht Blumenblättern scheint mir eine, wie die Zwillingsblüthe 
No. 7. (ß.), entstandene Missbildung zu seiu, von deuen die 486 

Theile , welche an" der Sehe standen , avo die zwei Blütheu 
zusammentraten , verschwunden sind. Die zwei neben einan- 
der stehenden Labellen scheinen hierfür zu sprechen. Die 
ersterc von diesen zwei tetrameren Blumen zeigt dagegen, 
dass das der Braktee zugewandte Blumenblatt das feststehen- 
de ist Die Missbildung A. 4. muss dagegen wohl durch die 
seitliche Verdoppelung der einzelnen Blüthentheile erklärt, und 
dort das mittlere Labellum als ein verändertes Staubgefäss an- 
gesehen werden. 

Cannaceen. Calathea lutea Spr. 
Wie das betreffende Diagramm zeigt, sind die Blüthen 
bei dieser Pflanze zu zweien in zwei Brakteen eingeschlossen, 
von denen die an der Seite der Axe stehende das Vorblatt 
eines Zweiges vorstellt, diese Brakteen mit ihren Blüthen 
wiederum mit zwei anderen in zwei ältere Brakteen, und der 
ganze partielle Blüthenstanil in ein grosses, trocknes Deck- 
blatt. Jede einzelne Blüthe hat ein kleines Deckblatt seit- 
wärts von sich stehen, wenn man dieselbe von der Axe aus 
oder von der Seite betrachtet, wo die allgemeine Braktee 
sich befindet. Diese Stellung der Blüthen hat die grösste 
Analogie mit der der Zweige, nur dass bei diesen zwischen 
einem Blatte und einem Vorblatte nur ein Zweig hervorkommt, 
anstatt zAvei Blüthen. Die Entwickelung der Zweige , sowohl 
als der Blüthen beginnt an der Seite des Stammes, und schrei- 
tet gegen das älteste Blatt hin fort. Was die Stellung der 
Blüthentheile selber betrifft, so genüge es zu bemerken, dass 
eins von den Kelchblättern nach aussen, d. h. weder gegen 
die Hauptachse, noch gegen das Blatt fällt, also zwei gegen 
die Stelle, avo, wären hier Zweige anstatt Blüthen, die Axe 
des Zweiges stehen müsste. Die Anthere steht zwischen die- 
sen beiden letzteren Kelchblättern, und an dem von diesen 48T 

beiden, das an der Seite der Hauptaxe sich befindet, be- 
merkt man jene oben erwähnte Braktee. Bei dieser Species, 
sowohl als bei anderen mit analogem Blüthenstande, schlägt 
bei den jüngsten Blüthen die eigentliche, zu jedem Zweige 
gehörige Braktee fehl, wie denn überhaupt in dieser Familie 
ein häufiges Ausbleiben von Deckblättern stattzufinden scheint. 
Das Vorblatt ist jedoch immer vorhanden. Da mau sich über 
die Bedeutung des letztern nicht täuschen kann, indem seine 
Stellung seine Analogie mit diesem Organe in vielen anderen 
Endogenen beweist, so kann man diesen Blüthenstand als 
eine Reihe auf einander folgender Zweige betrachten, welche 
scheinbar aus demselben Punkte entspringen. Ferner sind 
die zwei neben einander stehenden Blüthen als zwei andere 
Zweige zu betrachten, welche auch aus demselben Punkte 
entspringen , deren zu verschiedener Zeit stattfindende Entfal- 
tung aber beweist, dass sie ursprünglich in abwechselnder Fol- 
ge auf ihrem Zweige stehen sollten. Die Braktee einer jeden 
Blüthe schlägt fehl, die kleine seilliche Braktee scheint wie- 
derum zu einer andern , ausgebliebenen Blüthe zu gehören, 
und thut die Astnatur der Blüthe dar. Die Bliithenstellung 
lässt sich also auch hier dann als zweizeilig abwechselnd er- 
klären, wie sie eben in nahe verwandten Gattungen als Tha- 
lia und Maranla häufig auftritt. 

Die junge Blüthenknospe tritt auch hier zuerst als ein 
ganzes, gallertartiges Knöpfchen auf, welches sich ebenfalls 
auf seiner obern Fläche etwas aushöhlt, ehe die einzelnen 
Theile deutlich sich ausprägen. Alsdann erscheinen die äus- 
seren Theile der Blüthe deutlich, und hierauf der zweite 
Kreis derselben, nach einigen Schriftstellern der äussere Kreis 
der Blumenkrone. Erst nachdem beide vollkommen darge- 
stellt sind, und selbst die blatt - oder schuppenartige Gestal 
angenommen haben, sieht man die übrigen, den Griffel um- 488 

gebenden Theile auftreten, und zwar wohl zu gleicher Zeit, 
obgleich man die Aulhere fast zuerst bemerkt, da sie beinahe 
von Anfang an bedeutend grösser erscheint, als die übrigen 
innersten Blüthentheile. Die Anthere steht vor einem der in- 
neren Perigonialabschnitte ein wenig zur Seite gewandt, da 
nur ein Fach derselben sich auszubilden bestimmt ist; ihr ge- 
genüber steht das Labellum, welches im sehr jungen Zustan- 
de auch den beiden seitlichen, innersten Blüthentheilen in der 
Entwickelung vorauseilt. Nach diesem bleiben aber alle noch 
sehr in der Entwickelung zurück } und erreichen erst zu ei- 
ner spätem Epoche ihre bedeutende Grösse im Verhältniss 
zur Anthere. Was diese aber betrifft, so erscheint sie zuerst 
als ein kleines Kiigelchen oder Bläschen, und es bildet sich 
erst nach und nach eine Furche auf der vordem Seite der- 
selben aus. Es verdient bemerkt zu werden, dass vor der 
Drehung und seitlichen Entwickelung der Theile der Zahn, 
der an dem erwachsenen Labellum an einer Seite desselben 
sich befindet, der älteste Theil dieses Organs ist, und in der 
jungen Blume in der Mitte vor der Anthere steht. Das Stig- 
ma zeigt sich am letzten, und zwar als ein kleiner, auf sei- 
ner oberen Seite ausgehöhlter Körper, und erhebt sich mit 
den übrigen Theilen der Bliithe. Ich miiss mich auch hier 
gegen eine Verschmelzung früher freistehender Organe erklä- 
ren, die Theile der Bliithe verlängern sich an der Basis der- 
selben erst sehr spät und sind von Anfang an mit einander 
verwachsen. 

Bei zwei Species Canna, die ich im jungen Zustande 
beobachten konnte, findet ein ganz ähnliches Verhalten statt. 
Das blumenblattartige Filament nimmt erst spät die Ausdeh- 
nung au, die es im verwachsenen Zustande zeigt, eben so die 
übrigen innersten Organe, die, eben wie die Anthere im jüng- 
sten Zustande, als kleine Kiigelchen erscheinen. Der Blütheu- 489 

stand ist hier wiederum mit der Art der Verzweigung der 
Pflanze im Einklänge, die Blüthenzweige beschreiben eine 
dreigliedrige Spirale um den Stamm, aus jedem Gliede dieser 
Spirale erheben sich 2 bis 3 Blüthen , oder es finden sich 1 
bis 2 Blüthen mit 2 bis 3 Brakteen. Das Vorblatt, welches 
wir bei Calathea einen so bedeutenden Platz einnehmen sehen, 
bleibt hier bei den kleinen, partiellen Aesten regelmässig aus, 
was darauf hindeutet, dass je 2 — 3 Blüthen jeder einzelneu 
Blüthe von Calathea gleichbedeuten, wenn man die kleine, 
seitliche Braktee der letzteren als zu einer andern Blüthe ge- 
hörig betrachtet. 

"Was die Deutung der Blüthentheile dieser Familie be- 
trifft, so scheint mir die Ansicht Lestiboudois und Lind- 
ley's, welche die innerhalb der zwei äussersten Kreise der 
Blume gelegenen, mehr oder weniger blattartigen Organe als 
Staubfäden gelten lässt, die richtigere zu sein, wenn man die 
Entwicklungsgeschichte zu Rathe zieht. Die zwei äusseren 
Kreise der Blume sind ganz fertig, wenn die anderen Theile 
erscheinen, und diese zeigen sich, wie in den Musaceen , alle 
auf einmal. 

Die symmetrische Anordnung der Theile eines Natur- 
körpers, und insbesondere einer Pflanze, ist ein so allgemei- 
nes, dem Laien selbst in die Augen fallendes Gesetz, dass 
eine Abweichung davon zu den ausserordentlichsten Erschei- 
nungen gerechnet werden muss. So viel ich weiss, ist die 
Cannaceenblüthe jetzt fast die einzige , die als unsymmetrisch 
angesehen worden ist. Ein Blick auf die Diagramme wird 
genügen, um zu beweisen, dass man diese Blüthe als ganz 
symmetrisch ansehen kann, wenn man zwischen den 2 oder 
3 Blüthen, die man zusammen antrifft, eine Axe annimmt, um 
welche herum sich die Blüthen dann in mehr oder weniger 490 

einfachen Spiralen reihen. In diesem Falle stellt sich dann 
die Anthere an die Seite der hypothetischen Axe, ehen wie 
in den Zingiberaceen, wo also in der Wirklichkeit kein Un- 
terschied zwischen diesen beiden Familien stattfindet. Durch 
Drehung und seitliche Entwicklung entsteht spater die grosse 
Unregelmässigkeit, die wir in der erwachsenen Bliithe be- 
merken. 

Zingiberaceen. Costus spicatus Sw. 

So schwer die Bliithe der Cannaccen auf den ersten Blick 
zu definiren ist, so leicht begreiflich wird sie in dieser schö- 
nen Familie gefunden werden. Und dennoch ist es am Ende 
nur der Bliithenstand , welcher jene Schwierigkeiten hervor- 
bringt, wie ich oben auseinander zu setzen versucht habe. 
Der Beweis hierfür ist unter andern, dass jene Schwierigkei- 
ten bei den Zingiberaceen auch eintreten, wenn man den 
Bliithenstand nicht gehörig zu entziffern versucht; nur findet 
man leichter sich hindurch, da die Blumen regelmässig sind. 

Ein Blick auf das Diagramm von Costus wird eine Idee 
geben über die Stcllungsverhältnisse dieser Bliithe und deren 
Verhalten zur Axe und zum Deckblatte. Hier ist das Label- 
lnm als einfaches Element angenommen , bei manchen Zingi- 
beraceen kommen aber bekanntlich noch zwei kleine Blatt- 
chen seitwärts von demselben vor, welche mit demselben mehr 
oder weniger zusammenhängen. Das Labeil um ist in dieser 
Species dreilappig au der Spitze, mit sehr unbedeutenden Ein- 
schnitten, zu diesen 3 Lappen kommt an jeder Seite noch 
ein kleinerer. Die Blätter sind, wie bekannt, bei den Costns- 
arten in sehr sichtliche Spiralen gestellt, wozu bei einigen 
noch eine Drehung des Stammes kommt. Die Spirale der 
Blätter wird an der Aehre sehr gedrängt j hinter jeder Brak- 
tee steht eine einzelne Bliithe mit einem seitlichen, kleineu 491 

Dcckblatte, welches von der Blüthe in der Richtung der 
Hauptspirale steht. Wie bei den Cannaceen, kann man diese 
kleine Braktee als zu einer andern ausgebliebenen Blüthe ge- 
hörig betrachten, und sie ist also analog den zwei kleinen 
Deckblättern , die wir bei so vielen Dicofjjledonen betrach- 
ten an der Basis der Blüthen. Diese häufige Annahme von 
brakteenlosen Bli'ühen oder blüthenlosen Deckblättern würde 
wohl niebt gerechtfertigt werden können, wenn nicht z. B. 
bei Alpinia nutans oder racemosa jene Verhältnisse aufs 
klarste dargelegt würden. Ausserdem kommt bei Cypei'aceen, 
Gräsern, Bromeliacccn und so vielen anderen fortwährend 
bald das eine, bald das andere Verhalten vor. 

Die Art der Zusammensetzung der Aehre eines Costus 
begünstigt die organogenetischen Untersuchungen ungemein. 
"Wenn mau eine nicht zu alte Aehre wählt, so kann man alle 
Stadien von der aufgesprungenen Frucht bis zu Knospe, wo 
sie aber nur noch ein milchiges Hügelchen hinter ihrer Brak- 
tee bildet, verfolgen. In diesem jüngsten Zustande habe ich 
keine Braktee zur Seite der Knospe bemerken können, sie 
zeigt sich aber sogleich deutlich, wenn sie sich ein wenig 
der Form eines Knöpfchens nähert. Dieses Knöpfrhen fängt 
alsbald an, sich auf seiner obern Fläche und nach der gros- 
sen Braktee hin zu vertiefen. Hierauf zeigt sich in der Mitte 
dieser Vertiefung ein Hügelchen, Avelehes auch nicht säumt, 
sich auszuhöhlen; die Kelchblätter fangen dann au, sich deut- 
licher zu scheiden, wenigstens die beiden auf der Axenseite 
stehenden. Die Höhlung, welche sich auf dem zweiten Or- 
ganenkreise gebildet hatte, ist erst länglich -rund, geht aber 
bald ins dreieckige über. Hierauf zeigen sich zwischen die- 
ser Vertiefung und dem aussein Rande dieses Kreises drei 
symmetrisch geordnete Furchen, und zwar eine hinter jeder 
der Seiten jener dreieckigen Vertiefung , während mau an der 492 

Stelle, wo der mittelste Lappen des Labellums erscheinen 
soll, eine kleine Bucht bemerkt. Jene Furchen verliefen sich 
sehr schnell, und vereinigen sich so, dass man kurze Zeit 
hernach die Anthere und das Labcllum mit seinen drei ober- 
sten Lappen ausgedrückt vorfindet. Die beiden an der Seite 
des Labellums noch hinzukommenden Abschnitte treten etwas 
später auf, indem sich das Labellura, welches während kur- 
zer Zeit mit der Anthere einen fortlaufenden , nur von dem 
mittelsten Lappen unterbrochenen Rand im Innern der Blume 
bildet, von denselben trennt, und allein fortfährt, sich auszu- 
bilden. Oeffnet man eine etwas ältere Blume, so findet man 
alle 5 Lappen des Labellums schon ausgebildet, ebenso fan- 
gen die Furchen der Anthere dann an, sich deutlich auszu- 
sprechen. 

Eine besondere Aufmerksamkeit verdient das Stigma. 
Man bemerkt es zuerst auf dem Boden der Blüthe als eine 
kleine, etwas abgeplattete Erhöhung, die früh schon anfängt, 
sich oben etwas auszurauden. Etwas älter nimmt dessen obere 
Fläche die Gestalt einer nach der Braktee zu stark geneigten 
Scheibe an, vorne zwei deutliche Zähne zeigend, unter wel- 
chen sich eine Furche bildet. Nach und nach erhebt sich der 
Theil des Stigma's, wo die Furche sich befindet, mehr wie 
die andere Seite desselben. Im ausgewachsenen Zustande be- 
finden sich die Zähne, welche zu Anfang die Spitze des Stem- 
pels einnehmen , als ein Paar kleine Höcker auf der Rück- 
seite desselben, und jene Furche wird das "wirkliche Stigma, 
auf welchem sich erst spät jene haarförmigen Zellen zeigen, 
zwischen denen sich die Pollenschläuche den Zugang zu den 
Eierstöcken verschaffen. 

Die interessanteste Thatsache in der obigen Eutwickc- 
lungsgeschichtc scheint mir die Bildung der Anthere und des 493 

Lahcllums in dieser Blume zu sein. Wie wir gesehen haben, 
scheiden sich die Anthere und das Labcllum nicht, wie wir 
es in den anderen Blumen beobachtet, aus einer in der Mitte 
der Blüthc hinterbleibenden Masse aus, sondern es bildet sich 
auf der inuern Seite eines fertig gebildeten Orgauenkreises, 
freilich nicht gctheilt, aber doch durch Form und Stellung 
genugsam charakterisirt, zuerst eine Anzahl von Furchen, die 
der Stellung des innersten Kreises entsprechen. Einen Augen- 
blick später sehen wir Anthere und Labellum einen zusam- 
menhängenden Körper ausmachen, auf dem sich auch also- 
bald die Lappen des letztem zeigen. Hier also könnte man 
einen durch die radicale Verdoppelung der Corollentheile her- 
vorgebrachten Organenkreis annehmen, der durch die Ent- 
wickclungsgeschichte beweisbar würde. Abgesehen aber da- 
von , dass in Caluthcu z. B. , wo die Notwendigkeit eines 
solchen Organenkreises ebensowohl existirt, eine ähnliche Ent- 
wickcliingsart nicht vor sich geht, so kann man auch hier 
ebensogut nur annehmen, dass diese beiden Kreise anfangs 
mit einander verschmolzen waren. Und zwar kann man ge- 
gen jene erstere Annahme noch anführen, dass zu einem Zeit- 
punkte, wo Anthere und Labellum noch zusammenhängen, die 
Lappen des letztern schon ausgedrückt sind, wenigstens 3 von 
ihnen, von dem der mittlere Lappen, mit den Corollentheilen 
abwechselnd, dieser Theorie nicht günstig ist. Aber es ist 
diese frühe Theilung des Labellums (so ganz das Gegenthcil 
von dem, was man an anderen blattartigen Organen beob- 
achtet), welche, wie es mir scheint, wiederum für die Annahme 
ausgebeutet werden kann, dass die anfänglichen Organe, die 
zwischen den 6 äusseren Blüthentheilen und dem Pistill lie- 
gen , alle als Staubfäden zu betrachten seien. So ist denn 
diese Entwickelungsgeschichte gewissen Spekulationen so gün- 
stig wie möglich. Für mich geht einstweilen nur das daraus 494 

hervor, dass die Natur auch hier mit der grössten Mannich- 
faltigkeit auftritt, oder dass wir die Gesetze , nach denen sie 
hier verfährt, noch nicht kennen. 

Orchideen. Epidemlrum Mcornutum Hook. 

Wie Jedermann weiss, ist der Blüthenstand der Orchi- 
deen im Allgemeinen ein sehr einfacher, und bietet durchaus 
keine Schwierigkeiten dar. Die Drehung des Blüthenstiels, 
die man so häufig bemerkt, bringt eine grössere Mannich fal- 
tigkeit in das Aeussere dieser schönen Familie , ist aber von 
keinem, oder nur sehr untergeordnetem Werthe für den Gat- 
tuugscharakter, wo Einige diesen Umstand aufführen wollen. 

In der oben genannten Pflanze, an felsigen Meeresufern 
liier sehr gemein, zeigt sich die Knospe hinter ihrer ßraktee 
zuerst als ein fast rundes, etwas abgeplattetes Klümpchen, 
welches bald in ein ganzrandiges Näpfchen übergeht, auf des- 
sen Boden man gleich die Spuren der übrigen Blüthentheilc 
als eine noch ungetheilte Masse vorfindet. Kurz darauf sieht 
mau dann die äusseren Blüthentheile sich getheiJt darstellen 
dadurch, dass die denselben entsprechenden Stellen sich be- 
deutend entwickeln, wo hingegen an denen, wo die Ein- 
schnitte sich befinden, die Entwickelung zurückbleibt. Hier- 
auf erscheinen zuerst drei kleine Hügel in der Mitte dieser 
Blüthe, und gleich darauf das vierte Organ, dieAnthere, wel- 
che sich so zwischen die seitlichen , inneren Blumenblätter 
stellt, dass sie mit denselben und dem Labellum einen Kreis 
bildet. Alle diese Organe entwickeln sich hierauf in die Breite, 
und die Anthere zeigt binnen Kurzem auf ihrer vordem Seite 
eine Furche. Spät erst erscheinen die Theile des Stigma's, 
anfangs nur eben angedeutet, am Anheftungspunkte der An- 
there als eine kleine Anschwellung. Nach und nach aber 495 

tritt tue Coliimna aus der Masse der Blüthe hervor, und die 
Anlhere, zuerst vollkommen aufrecht, biegt sieh auf dieselbe 
erst nieder, wenn ihre Fächer schon vollkommen ausgebildet 
siud. Das Labelliun verdient eine besondere Berücksichtigung;. 
Bis zu einer verhältnissmässig - vorgerückten Epoche hat das- 
selbe so sehr die Gestalt der Anthere, dass man diese nur 
durch grössere Dicke und durch ihre Stellung von demselben 
unterscheiden kann. Etwas später bleibt die Anthere an ihrer 
Spitze stumpf, während das Labelliun sich zuspitzt, und zu 
einem noch mehr vorgerückten Zeitpunkte zeigen sich an die- 
sem die Auswüchse , erst die seitlichen Zacken am Rande, 
und namentlich noch später die zwei in der ausgewachsenen 
Blume so stark ausgesprochenen Calli, die der Pflanze ihren 
specilischen Namen gegeben haben. 

So ist der Vorgang in der Blüthe eines Kpidcndrum mit 
fast freier Lippe, zum Vergleich habe ich die Entwickelung 
in einer andern Species mit bis zur Anthere mit dem Label- 
liun verwachsener Colunina verfolgt. Es ist dies ein Epi- 
dcndrtim mit fast gleichen Sepalis, von denen die inneren 
nur ein wenig breiter sind, und einem Labelliun mit 4 Höckern 
auf seiner Platte; diese ist dreilappig, die Lappen aufs ele- 
ganteste gefranzt. Die Columna mit dem Labellum ist in 
der ausgewachsenen Blüthe doppelt so lang ungefähr, als die 
übrigen Bliilhentheile. Hier tritt die junge Knospe ganz wie 
in der obigen Species und wie in den übrigen abgehandelten 
Pflanzen auf, und geht früh schon in die Form eines in die 
Breite gezogenen Näpfchens über. Innerhalb dieses zeigt sich 
zuerst deutlich das Labellum und gleich darauf die 3 übrigen 
inneren Organe der Blüthe in einer Reihe vor demselben. 
Der Rest der Entwickelung trägt sich ganz zu wie in der 
obigen Blüthe, mit dem Unterschiede, dass sich der Fuss der 
Columna hier mit dem angewachsenen Labelliun sehr viel später 496 

verlängert. Ich bin nicht im Stande gewesen , die Verschmel- 
zung beider Organe zu beobachten, es ist nichts in der Blüthe, 
wenn sie ausgewachsen ist, das nicht schon bei seinem Er- 
scheinen verschmolzen aufgetreten wäre. Die spät erst auf- 
tretende bedeutende Verlängerung des untern Theils der Blü- 
thenorgane kann man unter andern an den Geschlechtstheilen 
von Oleome und den Passifloren beobachten, und ich kann 
alles dieses nur dahin verwenden, mich gegen eine spätere 
Verschmelzung anfangs getrennter Organe zu erklären. An 
diesem Epidendrum zeigen sich die seitlichen Lappen des 
Labellums ebenfalls erst spät, so wie auch die auf der Platte 
befindlichen Höcker. Was die Columna betrifft, so muss be- 
merkt werden, dass die Anthcre, die im ausgewachsenen Zu- 
stande nicht so breit ist, als das Organ, auf welchem sie 
ruht, in ihrer Jugend wohl dreimal so breit ist als dieses, 
welcher Umstand wiederum auf jene Art der Entwickelung, 
von der ich so eben gesprochen habe, hindeutet. 

In diesem Epidendrum , wie vielleicht in allen Epiden- 
dreen, steht die Anthere bis zu einem verhöltnissmässig vor- 
gerückten Zeitpunkte aufrecht, bei einigen Vandeen habe 
ich dieselbe schon früh auf dem Boden der Blume liegend 
beobachtet. Ich habe bei Oncidium ampliatum Lindl. ge- 
sehen, dass zu einer Epoche, wo die inneren Blumenblätter 
eben anfangen, sich in die Breite auszudehnen, die Anthere 
noch als ein kleines Klümpchen in der Mitte dieser jer- 
scheint. 

Im Allgemeinen hat mir die obige Entwickeluiigsgeschichte 
eben keine Resultate geboten, die als Beweise gelten könn- 
ton für die Erklärungen des Labellums und der Columna. 
Die Blütheutheile treten im Allgemeinen auf, wie sie in den 
erwachsenen Blüthen erscheinen, mit einigen Ausnahmen, die 497 

leicht zu erklären sind, und sich nicht von der bekannten 
Entwickelungsart der blattartigen Organe unterscheiden. Dass 
eine sogenannte epigyne Blume zuerst als ein Ganzes auftritt, 
wie wir es in allen diesen Pflanzen beobachtet haben , kann 
nicht auffallen, sobald man bedenkt, dass dasselbe an gamo- 
petalen Blumen längst festgestellt ist, und dass zwischen einer 
Blüthe der einen oder der andern Art in der Mehrzahl der 
Fälle, ausser der radialen Verwachsung, kein wesentlicher 
Unterschied stattfindet. 

Ich füge hier hinzu, dass ich nicht im Stande bin, Be- 
obachtungen und Deutungen von zum Theil ausgezeichneten 
Philosophen misszuverstehen oder gar herabzuwürdigen, im 
Gegentheil , jene Theoriecn sind um so bewunderungswürdi- 
ger, als sie ohne die Beobachtung der Eutwickelungsgeschichte 
theilweise bestehen können und müssen. Mit Recht und mit 
allgemeiner Zustimmung werden »die physischen Wissenschaf- 
ten seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts von der direkten 
Erfahrung beherrscht, es würde aber derselben viel zu viel 
Gewalt eingeräumt werden, wenn man alles verdammen wollte, 
was nicht durch dieselbe bestätigt wird. Wenn man, um einen Rückblick auf diese vier Familien 
zu gewinnen, zuerst die Stellungsverhältnisse ins Auge fasst, 
so fällt es einem hauptsächlich auf, dass Kelch und Corolle 
in einem 'unwandelbaren Verhältnisse zur Braktee und zur 
Axe stehen. Lindley scheint für die Orchideen hiervon 
eine Ausnahme machen zu wollen, indem er den Orchideen 
noch einen, in Epistephium auftretenden, äusseren Blumen- 
blattkreis zuschreibt, von welchen Blumenblättern dann also 
eins gegen die Axe und zwei gegen die Braktee fallen müss- 
ten. Und zwar benutzt er diesen Umstand zur Stütze seiner 

22r Bd. 4- Heft. 32 498 

Meinung- über die morphologische Zusammensetzung der Or- 
chideenblume, auf die wir etwas später zurückkommen wer- 
den. Abgesehen aber davon, dass ein so seltener Fall, als die 
Erscheinung eines Calyculus, selbst wenn derselbe sich auch 
bei einigen anderen Gattungen finden sollte, schwer etwas für 
die ganze Familie beweisen kann, sobald er nicht von ande- 
ren Verhältnissen begleitet ist, und davon, dass dieser Caly- 
culus bis jetzt noch nicht auf seinen Ursprung u. s. w. un- 
tersucht ist, so ist ein solches Stellnngsverhältniss unter den 
Endogenen mit vollkommenen Blüthen ein sehr ausserordent- 
liches, und verdient wenig Vertrauen*). Und es verdient dar- *) Durch einen 'glücklichen Zufall habe ich noch diesen Umstand 
zur Gewissheit bringen können. Auf unseren niedrig gelegenen 
Savannen findet sich nämlich eine sehr elegante Species von 
Epistephium, von der ich im Augenblicke, wo ich obige kleine 
Arbeit abschicken wollte, mir Exemplare in allen Entwickelungs- 
zuständen verschaffen konnte. Der Calyculus ist in dieser Spe- 
cies mit drei grösseren Zähnen versehen , die hinter den äusse- 
ren Perigonialtheilen stehen, einem kleinen, unter dem La bell um. 
und einem Paar undeutlichen Zähnchen, zu beiden Seiten des 
gegen die Braktee gewandten grössern Zahns. Die übrigen Stel- 
lungsverhältnisse sind genau die der übrigen Orchideen ; von an- 
deren Merkmalen habe ich gesehen, dass die äusseren Perigo- 
nialtheile die beiden inneren seitticlien nie ganz bedecken , son- 
dern dass von diesen immer eine starke Mittelrippe unbedeckt 
bleibt. Ausserdem haben die Saamen eine bei Orchideen, wie 
es mir scheint, ungewöhnliche Gestalt, die Haut derselben ist 
nämlich in einen Flügel ausgebreitet , der sich rund um den Nu- 
cleus herumzieht. Die Entwickelung der Perigonialtheile steht 
im Einklänge mit der Art , in der sie sich später über einander 
lagern. Man bemerkt nämlich auf jeder Seite des Knöpfchens, 
welches die junge Blüthe dieser Pflanze zuerst vorstellt, als er- 
ste Spur der Blumenblätter ein Zipfelchen , und erst etwas später 499 

auf hingewiesen zu werden , dass in den oben angeführten 
Musabliithen, wo die 3- oder 6-theilige Blume auf eine 2- 
oder 4 -zählige übergegangen war, das gegen die Braktee ge- 
wandte Blatt seine Stellung behalten hatte. Dieser Umstand 
scheint auch die Frage, ob die Stellung der Blüthentheile 
durch die Braktee oder die Axe bestimmt werde, dahin zu be- 
antworten, dass die Erstere die über ihr zunächststehenden 
Organe festhalte*). Dagegen, um die Sache von allen Seiten das mittlere Kelchblatt, zugleich mit diesem aber auch die bei- 
den seitlichen, inneren Perigonialblätter. Alsdann erscheint das 
Labelluin und fast zugleich mit ihm die Anthere. Auch diese ist 
in dieser Blume im Anfange aufrecht, obgleich sie in einer spä- 
tem Epoche auf der Spitze der Columna liegt. Bis dahin ist 
noch keine Spur von dem Calyculus zu sehen, er tritt erst deut- 
lich auf, wenn die Blume sich über die Achsel der Braktee er- 
hebt, und die Gränze zwischen Ovarium und Blüthentheile sicht- 
bar wird. Der Calyculus bleibt auf der Frucht stehen , wäh- 
rend sich die übrigen Theile schon früh von demselben ablösen. 
Ich glaube aus dem Obigen scliliessen zu können, dass der Ca- 
Jj'culus, wenn er bei den Orchideen auftritt, nicht einen äus- 
sern Organenkreis darstellt, weil 1) seine Theile nicht mit den 
über ihm stehenden abwechseln, 2) derselbe später als diese 
entsteht, und 3) weil er auf der Capsel stehen bleibt, während 
die übrigen sich mit einander ablösen. Auf den letztern Grund 
möchte ich jedoch nur wenig Gewicht legen, demnach glaube ich, 
dass dieser Calyculus als denen analog betrachtet werden muss, 
welche sich auf den Früchten von einigen Compositen, Dipsa- 
ceen u. s. w. beobachten lassen. 
*) Auch bei Dicotyledonen lässt es sich häufig beobachten , dass 
bei Missbildungen und veränderlichen Zahlenverhältnissen das 
Kelchblatt, welches nach aussen liegt, seine Stellung behält. 
So bei Myrtaceen, Melastomaceen und Onagreen (Jussieua). 
Mehrere Species der letztern variiren ungemein in ihren Zahlen- 
Verhältnissen , ein Kelchabschnitt liegt immer gegen die Braktee. 

32* 500 

zu betrachten, giebt die Ansicht, einen äussern Organen- 
kreis noch anzunehmen , der Orchideenblflthe in Rücksicht auf 
die relative Stellung der Anthere eine grössere Analogie mit 
den Scitamineen. Für diejenigen, welche die Anthere in den 
Cannaceen als ror einem seitlichen, innern Bliimenblatte ste- 
hend betrachten, urnss auch von der Regel, nach der von den 
drei Kelchblättern eins gegen die der Blume zunächst stehen- 
de Braktee fällt, eine Ausnahme gemacht werden. Da man 
aber wohl mehr logisch verfährt, wenn man die Seite der 
Blume, wo die Anthere sich befindet, als die wirkliche Axen- 
seite derselben ansieht, so kann auch hier, gleichviel, ob 
jene Braktee vorhanden ist oder nicht, jene Regel als be- 
stehend angenommen werden. 

Ausser der hinreichend grossen Anzahl von Kennzeichen, 
die die Orchideen von den Scitamineen unterscheiden, giebt 
die Anthere in ihrer Stellung, wie oben angedeutet und all- 
gemein bekannt, eine wichtige Yerschiedenheit zu erkennen. 
Während sie in den letzteren an der Axenseite der Blume 
steht und den Stempel umfasst, oder in gewissen Cannaceen 
nur vermittelst der Blumenrohre mit demselben verwachsen 
ist, steht sie in den Orchideen auf dem Stempel gewisser- 
massen und an der Brakteenseite. In den Musaceen finden Dasselbe findet Statt beiOsbeckia gTomeratct) wenn sie mit drei- 
zähligen Organenkreisen auftritt, welches mitunter, wiewohl 
selten , vorkommt. In wie fern die Annahme , dass die der Axe 
zunächst liegenden Blüthentheile die in ihrer Stellung verän- 
derlichen seien, auf das Gewächsreich allgemein angewandt wer- 
den kann , muss ich Andern zu erörtern überlassen. An dem 
Orte , wo ich lebe , muss ich nothwendig immer um einige Jahre 
in der Literatur zurück sein , und so scheint es mir denn , dass 
diese Frage nicht diejenige Berücksichtigung gefunden hat, wel- 
che dieselbe verdient. 501 

beide Verschiedenheiten der Stcllungsverhältnisse zu gleicher 
Zeit Statt. Die fünf Staubfäden stehen, wie oben bemerkt, 
in Hcliconia an der Axenseite des Zweiges, auf dem die 
Blüthen sich befinden, bei Musa an der Seite der Braktee, 
bei Heliconia steht ausserdem das fehlgeschlagene Staubgc- 
fäss vor dem mittelsten der äusseren Blumenblätter. Hiermit 
trifft eine merkwürdige Verschiedenheit der Blüthenstände zu- 
sammen, worauf ich ebenfalls schon oben hingedeutet habe. 
Die Blüthen von Musa, bald in einer, bald in zwei trans- 
versalen Reihen stehend , sind alle von derselben Entwicke- 
lungsperiode , während sie in Heliconia sich in derselben 
Ordnung entwickeln, in der sie sich der Braktee nähern. 

Die gewöhnliche Ansicht ist, dass die sechs Staubfäden 
der Monocotylcdonen zwei auf einander folgenden Kreisen 
angehören. Obwohl dieses der Theorie nach sehr einleuch- 
tend ist, so kann man dennoch aus der Entwickelungsge- 
schichte der hier abgehandelten Blüthen keine Beweise für 
diesen Satz ziehen. Ich habe deutlich in den meisten Fällen 
die zwei äusseren Organeukreise nach einander entstehen se- 
hen, ebenso deutlich habe ich aber auch bei Musa und He- 
liconia alle Staufäden mit einander auftreten sehen. Das- 
selbe habe ich bei dem inuersten Kreise von anhänglichen 
Organen bei Scitaminecn beobachtet, welche deutlich bei 
Costus z. B. mit einander sich zeigen*). Bei Musa rosacea, '-) Bei den nicht selir entfernten Bromeliaceen habe ich Aehnliches 
an Billbergia beobachtet, obgleich in der erwachsenen 'Blume 
ein Tlieil der Staubfäden unten mit den inneren Blumenblättern 
verwachsen ist. Ein anderes Verhältniss lässt auf ein gleich- 
zeitiges Erscheinen der Staubfäden in dieser Blume schliessen. 
Wie bekannt , sind die Theile derselben alle mehr oder weniger 
gedreht, und zwar so, dass die Blumenblätter die der derKclch- 


502 

wird man sich erinnern, entstehen sogar die Perigonialtheile 
alle zu gleicher Zeit, so dass sie sich nicht immer auf die- 
selbe Weise über einander lagern. Ebenso haben wir das 
Labellum tou Musa sapientum nur erst mit den Staubfäden 
entstehen sehen, es würde aber wohl Keinem einfallen, die- 
ses aus dem Grunde für ein verwandeltes Stanbgefäss erklä- 
ren zu wollen, da es zu sehr durch Stellung und Gestalt, 
und dadurch, dass in Missbildungen gar zu häufig ein Staub- 
faden vor demselben sich zeigt , charakterisirt ist. Dagegen 
kann aber auch nicht geläugnet werden, dass durch jenen 
Umstand, der auf die Eutstehungsperiode desselben Bezug 
hat, und durch die häufige Umwandlung von Staubfäden in 
labellumartige Körper eine Art von Uebergang von einem ins 
andere angedeutet ist. blätter entgegengesetzte Richtung zeigen und so fort, die Lap- 
pen des Stigma's haben die Richtung des zweiten Kreises. Wenn 
die Staubfäden aber zu zwei auf einander folgenden Zeitpunkten 
entständen , so müssten wohl die Lappen des Stigma's die Rich- 
tung der Kelchblätter zeigen. Die verschiedene Richtung auf 
einander folgender Organenkreise gedrehter Blumen, an Kelch 
und Corolle auch bei Melastomaceen mitunter sehr sichtbar fj>ei 
Apocyneen , wo bekanntlich die Kelchabschnitte im Ouincunx ste- 
hen, ist die Richtung der Corolle auch der Spirale, welche die 
Kelchabschnitte beschreiben, entgegengesetzt), ist wohl diejenige, 
welche der Bewegung der Organe im Innern der Blüthe während 
ihres Wachsthums die günstigste ist. Dabei ist zu bedenken, 
dass diese Richtung, verschieden von aussen betrachtet, da, wo 
zwei Rreise sich einander berühren, dieselbe ist, und dass, 
wenn das entgegengesetzte Verhältniss Statt fände, die Organe 
zwischen einander hineintreten müssten. In wie weit aber jene 
Betrachtung als Prüfstein benutzt werden kann, wie ich es bei 
den Bromeliaceen thun möchte, muss ich den Meistern der Wis- 
senschaft zu entscheiden überlassen. 503 

Es giebt wohl wenige Blüthen, die so vielen Theorieen 
schon unterworfen sind, als die der Orchideen. Ohne mich 
über das Geschichtliche dieses Gegenstandes hier verbreiten 
zu wollen, muss ich doch darauf aufmerksam machen, dass 
Lindlcy in seinem Vegetable Kingdom seine ältere Ansicht 
über diesen Gegenstand beibehält, und nur einen Punkt der- 
selben verändert vorlegt. Während er nämlich zu den Blüthen- 
theilen, wie oben bemerkt, eine andere Reihe von Organen 
aussen noch annimmt, so nennt er die inneren, die Columna 
zunächst umgebenden Theile verwandelte Staubfäden, und 
setzt voraus, dass die drei in der Columna enthaltenen Staub- 
gefässe die innere Reihe derselben seien. Dann giebt er seine 
frühere Ansicht über das Stigma der Orchidee n auf, und nimmt 
an, dass die Arme desselben den seitlichen Theileu des äus- 
sern Blumenblattkreises gegenüberstehen. 

Was den erstem Punkt betrifft, so habe ich schon oben 
Einiges gegen die Annahme eines Calyculus als Typus ange- 
führt, und kann mir nur die Ansicht Endlich er's, so wie 
derselbe sie in seinen Gen. Plantarum niederlegt, als die rich- 
tigere denken , hauptsächlich weil die einzelne Anthere auf 
jeden Fall vor dem äussern Perigonialtheile steht , der gegen 
die Braktee fällt. Die complicirte Natur des Labellums scheint 
mir aus der so häufigen Verwachsung desselben mit der Co- 
lumna theils, tlieils aus den Fällen hervorzugehen, wo alle 
anderen Perigonialtheile mit einander verwachsen sind und je- 
nes allein freibleibt. Die Entwicklungsgeschichte schweigt 
über diesen Punkt gänzlich, so wie über die Columna, we- 
nigstens in den obigen Pflanzen. Ich habe aber keinen Zwei- 
fel, dass die Neottieen in ihrer Entwickelung die Zusammen- 
setzung der Columna aufs deutlichste au den Tag legen, so 
wie überhaupt die Analogie der Orchideen mit den Scilami- 
neen durch diese Gruppe sehr klar wird. — In einer Reihe 504 

von Missbildungen, die ich von Ornithoeephalus besitze, 
befindet sich eine, welche am Boden der Blüthe nur einen ein- 
fachen, fadenförmigen Körper besitzt, und eine andere, wo 
man zwei solcher Orgaue bemerkt hinter einander stehend, 
offenbar Anthere und Columna, die auf einer niedrigeren Ent- 
wickelungsstufe stehen geblieben sind *). 

Mit Rücksicht auf die Erklärung des Stigma's der 0r- 
chidecn scheint es mir, als ob die Entwickeluug und die 
Beschaffenheit dieses Organs einiges Licht über diesen Gegen- 
stand verbreiten könnten, obgleich Aualogieen, oft nur schein- *) Wie überhaupt Missbildungen, in mancher Hinsicht so inter- 
essant, in anderer Richtung nicht immer viel beweisen, so kann 
ich auch den verschiedenen bei Orchideen beobachteten Abwei- 
chungen kein grosses Gewicht zuerkennen. Wenn auf einer 
Columna drei Antlieren statt einer vorkommen, so können die 
zwei hinzugekommenen eben sowohl eine monströse Vervielfäl- 
tigung der mittleren genannt Averden, als eine Rückkehr zur 
Norm , ebenso wie z. B. eine Linarien-Pelorie durchaus nicht be- 
weist , dass die Linarienblume etwa fünf Sporen haben sollte. 
Aus diesem Grunde sollten die Pelorien überhaupt in zwei Grup- 
pen geschieden werden, von denen die eine diejenigen begriffe, 
wo durch Vervielfältigung einer bestehenden Unregelmässigkeit 
wieder Regelmässigkeit hervorgebracht wurde. Um auf die Or~ 
chideen zurückzukommen, so habe ich Blumen von Isochilus 
beobachtet , wo fast immer 3 Antlieren anstatt einer vorka- 
men, und wo ich einst eine fand, wo seitwärts von diesen noch 
zwei, freilich leere Antheren standen. Dies ist doch gewiss 
keine weitere Rückkehr zur Norm. Wenn aber überhaupt kein 
Zweifel über die morphologische Bedeutung der Columna heutzu- 
tage existiren kann, so ist doch zu bemerken, dass durch eine 
Missbildung nicht erwiesen werden kann , wie dieselbe eigentlich 
aussehen sollte, und dass, sollte uns jemals eine Columna ,auf- 
stossen, in ihre Elemente zerlegt, dieselbe wohl eine ganz an- 
dere Beschaffenheit haben möchte. 505 

bare , eine solche Frage nicht gänzlich entscheiden können. 
Wenn mau nämlich die zwei Höcker, die unter dem Stigma 
sich befinden, ihrer Entwickelnngsart und Stellung zufolge, 
als die Spitzen von 2 Carpellen ansieht, so bildet sich die 
Röhre, die zum Fruchtknoten führt, bloss an dem hintern 
Carpell aus, und zwar, wie es scheint, an der Rückseite 
desselben. Ebenso kann man auch bei den Orchideen an- 
nehmen, dass der Kanal des Stigma's sich an diesem gegen 
die Braktee fallenden Carpell ausbildet, während die zwei 
anderen, gegen das Labellum fallenden in dieses versunken 
angenommen werden können, wodurch zugleich die häufige 
Aehnlichkeit desselben mit derColumna eine Art von Erklärung 
findet. Dabei bleiben dann natürlich die mancherlei Arme 
und Zweige dieser letzteren unerklärt, wenn man nicht be- 
denkt, dass auch diese schon ein complicirtes Organ ist. Die 
Art des Aufspriugens der Orchideenkapsel begünstigt die An- 
sicht, 6 anstatt 3 Carpelle in dieser Familie anzunehmen, 
ebenso ist die Dehiscentia loculicida, jener analog, bei den 
mit den Orchideen zunächst verwandten Gruppen die häufigste. 
Bei den Bromeliaceen ist es bemerkenswerth , dass bei den 
Gattungen, die eine trockene Frucht haben, bald die loculi- 
cide, bald die septicide Dehiscenz vorkommt, je nachdem die- 
selben ein mit den dasselbe umgebenden Organenkreisen ver- 
wachsenes, oder ein freies, oberes Ovarium besitzen. Unter 
den Orchideen öffnet sich die Frucht bei Cryptarrhena la- 
nata R. Br. , Dichaea graminoides Ldl. , einigen Species 
Pleurothallis , die Kapsel einseitig, d. h. zwei Klappen, die 
an der Seite der Columna stehen, bleiben mit einander ver- 
bunden, und die dritte, die unter dem Labellum steht, schei- 
det sich von diesen durch zwei Risse. Die Stücke oder Rip- 
pen, die sich bei den Ucbrigen von den placententragenden 
Klappen ablösen, bleiben hier ganz aus. Es möchte scheinen, 506 

dass in diesen Fällen dadurch, dass der Staubfaden über ih- 
nen auftritt, die festere Verbindung der Klappen unter der 
Columna hervorgebracht ist. Vergessen muss aber nicht wer- 
den, dass in allen diesen Fällen die Scheidewände, oder in eiu- 
fächerigen Früchten die Placenten mit den Kelchblättern ab- 
wechseln. 

Die Art, wie eine Frucht sich öffnet, kann aber über 
ihre morphologische Natur überhaupt nichts beweisen. Die 
grosse Mannichfaltigkeit, die in diesem Phänomen herrscht, 
der Umstand , dass sonst sehr nahe verwandte Gattungen hier 
wesentliche Unterschiede zeigen, beweisen, dass man kein grosses 
Gewicht auf diesen Theil des Pflanzenlebens in Rücksicht auf 
die Deutung der Organe legen darf. Auch hier wird ein ernst- 
haftes Studium der Stellungsverhältnisse wahrscheinlich früher 
oder später den Ausschlag geben. Erklärung der Abbildungen. 

Tafel III. 
Fig. 1 — 9. Heliconia Bihai Sw. 

1. Oberste Spitze eines Blüthenzweiges, in a. und b. zwei 
Knospen von verschiedenem Alter zeigend. 

2. Wie Fig. 1., mit noch älteren Blüthen. a. Eine Blüthe, in 
der man den fehlschlagenden Staubfaden schon bemerkt, 
während die übrigen noch fehlen. 

3. Blüthe, worin man auch schon den Stempel bemerkt, a. 
der fehlschlagende Staubfaden. 

4. Dieselbe, etwas älter, ohne die Blumenblätter. 

5. Eine Blüthe , die sich zu schliessen beginnt. 

6. 7. 8. 9. Blüthen von verschiedenem Alter, 6 und 9 ge- 
waltsam geöffnet. 507 

Fig. 10 — 18. Musa sapienluty L, 19 — 25. Musa rosacea 
Jacq. 

10. u. 11. Ganz junge Knospen, 11 von der Axenseite ge- 
sehen. 

12. Etwas ältere Knospen, «. von der Brakteenseite, b. von 
der Axenseite gesehen. 

13. li. 14. Noch etwas ältere Blüthen, in 14. bemerkt man 
schon deutlich das Labellum und die 5 Staubfäden. 

15. 16. u. 17. Noch weiter vorgerückte Blüthen, zeigend auch 
die inneren, seitlichen Blumenblätter. 

18. Fast ausgewachsene Blume von der Axenseite. 

19. Sehr junge Blüthen von M. rosacea, 

20. u. 21. Etwas ältere Blüthen, in 21. sieht man, dass die 
3 hinteren Perigonialtheile gleichzeitig entstehen. 

22. Geöffnete Blüthe, zeigend die drei Arme des Stigma's. 

23. 24. u. 25. Blüthen, theils von hinten, theils von vorne 
gesehen, zeigend die unregelmässige Lagerung der Theile 
über einander. 

Fig. 26 — 37. Calathea lutea Spr. 

26. Spitze eines in der grossen Braktee eingeschlossenen BIü- 
thenstandes, a. jüngste, b. und c. etwas ältere Blüthen. 

27. u.28. Etwas ältere Blüthen, in denen man schon alle 
Organe, mit Ausnahme des Pistills, bemerkt. 

29. Blüthe jünger wie 27. und 28., nur die zwei äusseren 
Orgauenkreise zeigend. 

30. Gestalt der Fig. 26. mit den Brakteen. 

31. Authere mit daranslehendem Stigma und Labellum. 

32. Authere und Labellum, sehr jung. 

33. Blüthe, in der man nur erst die Authere und das Label- 
lum bemerkt. 508 

34. 35. 36. 37. Die inneren Orgaue aus ziemlich jungen 
Blüthen, aus verschiedenen Richtungen gesehen. 36«. 
Stigma, 34. 36. 37 d. Zahn des Labellums. 

Fig. 38 — 45. Canna indca. 

38. Blüthe wie Fig. 29. 

39. 40. Blüthen etwas alter. 

41. Geöffnete Blüthe , zeigend die Anthere mit dem Labellum 
davor. 

42. u. 43. Blüthe etwas älter, 43. ohne die Anthere, s. Stigma. 
44. u. 45. Noch ältere Blüthen, von hinten und von vorne ge- 
sehen. 42 — 45. Nur die inneren Blüthenorgane. 

46. 47. u. 48. Ideale Figuren, zeigend die Analogie des Blü- 
thenstandes mit der Verzweigung. 

Tafel IV. 
Fig. 1 — 21. Epidendrum bicornutum Hook. 
1. u. 2. Columna und Labellum, im ausgewachsenen Zustande. 

3. Columna von vorne gesehen, «. und b. Pollenmasse und 
Anthere. 

4. Columna jünger, die Anthere ist auch aufrecht. 

5. 7. 8. Noch jüngere Organe der Art. 

6. Junges Labellum. 

9. 10. 11. Sehr junge Blüthen, von etwas verschiedenem Alter. 

12. 13. Etwas ältere Blüthe, 12. geöffnet, «.Anthere, b. La- 
bellum. 

14. 15. Spitze einer Blüthenähre, 15 a. die Knospe hat die 
Form eines Näpfchens angenommen. 

16. 17. 18. 21. Junge Blüthen verschiedenen Alters, 18. nur 
die Anthere. 

19. Spitze einer Columna, von der Seite gesehen, derCa- 
nal, der zum Fruchtknoten führt. 

20. Columna, von der Seite gesehen. 509 

Fig. 22 — 42. Epidendrum , dem elongatum Jacq. nahe ver- 
wandt. Mit Ausschluss der Fig. 32., die sehr junge An- 
there von Oncidium ctmpliatum vorstellend. 

22. Ganze Bliithe dieses Epidendrum, a. Columna und La- 
bellum im Profil. 

23. Durchgeschnittene Colnmna. 

24. Columna mit der Anthere, a. Pollenmasse, b. Anthere. 

25. Jüngere Columna, ebenso 27. 

26. Junges Labellum. 

28. 29. 30. 31. 35. Junge Blüthen verschiedenen Alters, 29. 
nur Anthere, Labellum und ein inneres, seitliches Blumen- 
blatt zeigend. 

33. u. 34. Spitze von einer Blüthenähre, 34 a. eine sehr junge 
Bliithe. 

36 — 42. Columna, Labellen und Antheren, in verschiedenem 
Alter und Richtung gesehen. In 39. sieht man die Höcker 
auf der Platte des Labellums eben erscheinen. 

Fig. 43 — 62. Costus spicatus Sw. 

43 — 47. u. 49—51. Junge Blüthen, welche im Alter so auf 
einander folgen: 46. 47. 45. 49. 51. 50. 43. 44. Fig. 49. 
ist die von Fig. 51. von hinten gesehen. Fig. 50. zeigt, 
wie sich Labellum und Anthere aus der Innern Masse der 
Bliithe abscheiden. 

48. Spitze einer Blüthenähre. 

52. Bliithe noch älter als No. 44. Man bemerkt schon in «. 
das Stigma. 

53. Anthere , Stigma und Spitze des Labellums. 

54. Stigma, ebenso 55. und 56. Fig. 56. jünger als 54., uud 
dieses jünger als 55. 

57. Junge Anthere. 

58. o. 59. Jnuges Labellum. 

60. Fast ausgewachsene Anthere mit dem Stempel. 510 

61. Fast ausgewachsene Blüthenknospe , a. von vorne , b. von 
hinten gesehen. 

62. Theil einer Blüthe, in der man das Stigma bemerkt, wie 
es anfängt sich auszuranden. 

63. Diagramm von Heliconia, B. Allgemeine Braktee , b. par- 
tielle Brakteen, die Zahlen zeigen die Blüthen an, zu de- 
nen diese gehören. Ax. Hauptaxe_, ax. Axe des Zweiges. 
Die Nullen zeigen in diesen, wie in den anderen Diagram- 
men, die Stellen an, wo ein Staubfaden fehlschlägt; die 
Punkte wirklich vorhandene Staubgefässe oder Antheren. 
Wo eine Null mit einem Querstriche durchzogen ist, deu- 
tet sie auf ein Blumenblatt, das ein Staubgefäss ersetzt. 

64. Diagramm von Musa. 

65. Diagramm von Calathea, zeigend, wie die Blüthen in 
eine Braktee und ein Vorblatt eingeschlossen sind. bb. klei- 
ne Brakteen. 

66. Diagramm von der einzelnen Blüthe von Calathea. 

67. Diagramm von Canna. 1. B. , 2. B. , 3. B. grosse Brak- 
teen, b. und c. kleine Braktee. 

68. Diagramm von Costus, B. grosse Braktee, b. seitliches, 
kleines Deckblatt. 

69. Diagramm der Orchideen. Plantae Regnellianae. ^uas in Brasiliae provincia Minarum generalium inprimis 
prope Caldas collegerat clar. A. Regneil, Medicinae Doctor, 
Suecus, et in Europara transmiserat plantas varii auctores 
determiuaverunt, nominibns, observationibus, descriptionibus 
instruxerunt, dein hnic diario tradidernnt nt in publicum pro- 
dirent. Collectioues duae, numeris I et II signandae, hucus- 
que transmissae plautanim variarum copiam, numeris ab ipso 
collectore distinctarum, in eadem vero provincia congestarum 
continent, quare locum natalem in singula specie repetere su- 
perfluum, numeros autem tarn collectionis totius quam singu- 
larum specicrum uncis inclusos subjungere haud supervaca- 
neum videtur. * Iiegnmiiiosae. 

Auetore 

G. B entkam. 

Crotalarin (ctlatac) Regnellii, sp. n., suffruticosa? ad- 

presse villosa, foliis ovatis oblongisve obtusis utriiique ad- 

presse pubescentibus, stipulis superioribus deciirrentibus sum- 

mis aentis augulo recto divergentibus, racemis terminalibus 512 

elongatis multifloris, bracteis substipitatis pedicello longiori- 
bus, calycis (ampli) laciniis superioribus late lanceolatis ve- 
xillum aequantibus. (I. 65.) 

Species C. Pohlianae affinis quidem sed distincta vide- 
tur : foliis latioribus omnibus obtusis iis C. stipulariae simi- 
lioribus; stipularum superiornm parte libera evideutiore, saepe 
4 — 6 lin. longa lauceolata; floribus multo majoribus, calyces 
oiiim 7 — 8 lin. longi. A C. stipularia distinguitur etiara 
stipulis recte lanceolatis t. triangularibus nee falcatis, a C. 
gcnistella foliis latioribus, stipulis brevius decurrentibus, ab 
utraque floribus multo majoribus. Legumen glaberrimum, bre- 
viter stipitatum, 1 1 / i — l 1 /^ poll. longura. 

Crotalaria foliosa, Benth. iu Auu. Nat. Hist. 3. p. 429. 
(II. 72.) 

Crotalarla (fruticosae) toraehystaehys , Benth. in 
Herb. Mus. Vinci. MS., frnticosa, ereeta, ramis petiolisque 
rufo-pubescentibus villosisve, foliolis ternis oblongo -elliplicis 
utrinqne acutatis siipra glabris subtus pubescentibus, stipulis 
niinutis obsoletisvej racemis siibterminalibus dense multifloris, 
bracteis setaeeis deeiduis in racemo nascente comosis, caly- 
cis late campanulati semi-5-fidi laciniis acuminatis late- 
ralibus apice diu connexis, vexillo calyce diiplo longiore, 
carina antice lanata, legumine brevissime stipitato piibescente. 
Ad Caldas prov. Minas Geracs A. Regneil 1. Ser. 
n. 76, ad Olbo d'Agno legit Pohl; ad Caxoeiros do Campos, 
Claus sen; ad Villa Rica Riedel. — C. triphgllaYell. Fl. 
Fluni, t. 7. t. 108? 

Frutex 4-pedalis, quoad pubem variabilis. Stipulae sae- 
pius omuino desunt, interdum adsunt parvae setaceae semi- 
lineani longae. Petioli 1 — 2 pollicares; foliola vulgo 2 — 
2 1 / 2 poll. longa, 6 — 9 lin. lata, apice plus minus acutata et 513 

mucronulata , rarins obtusinscula, basi longe angustata, im- 
punctata sed venae subpellucidae. Racemi ramulorum majo- 
rum primnm densissime floridi, 3 — 4-pollicares, deraiim elon- 
gati usque ad 6 — 8 pollices. Flores magnitudine C. Broiv- 
nei, cui haec species valdeaffinis, satis tarnen diversa videtur 
pube et hiiloresceutia. 

Speciein alteram et huic et C. Browne! simillimam, 
sed forte diversam, inprimis stipulis plerisque i 1 /^ — 3 lin. 
lougis setaceis, legit Guillemin in prov. S. Paul, Tvveedie ad 
ripas Fl. Uruguay, Gillies in Banda Oriental. Est fide 
Gnilleminio arbor, et verosimiliter eadem ac C. stipulataYell. 
Fl. Flum. 7. t. 109. et Martins Herb. Fl. Bras. n. 1136. an 
forte omnes C. Browtiei varietates? 

Tepltrosia (Brissonia) rufescens, Bentb. in Herb. 
Acad. Petrop. MS., caule humili decumbente foliis inflorescen- 
tia fructuque pilis longis laxis rufo-villosis, foliolis 3 — 7 
oblongis obtusiusculis concoloribus , racemis elongatis oppositi- 
foliis, calyeis dense villosi dentibus snbulatis tubo duplo lon- 
gioribus, stylo glabro, stigmate penicillato. 

Ad Caldas prov. Minas Geraes A. Regnell. ser. 2. n.78; 
Caxoeiras do Campos, Claussen; ad San Paulo, Riedel. 

Affinis T. aduncae Benth. (Minas Geraes et Cuyaba, 
Herb. Acad. Petrop.; S. Isabel, Pohl; Caxoeiras do Campos, 
Claussen; Villa do Crato etGoyaz, Gardner n. 2026 et 3099.) 
at vix yarietas. Differt statura humili (cum racemo vix pe- 
dali) foliolis vulgo 3 v. 5, nee 9 y. 11, villositate omnium 
partium et floribus paullo majoribus. Uti T. adunca variat 
foliolis angustis v. latis ,1—2 poll. longis. 

Zornia latifolia, DC. Prod. 2. p. 317, var.? glabrior, 
inter Z. latifoliam et Z. perforatam Vog. fere media. De- 
cumbens est, ramosissima, ramis basi yilloso-pubescentibus 

22r Bd. 5s Heft. 33 514 

siipcrne temiibus glaberrimis. Folia saepe glanduloso - pun- 
ctata. Stipulac magnae. Bracteae amplae, aliae glabrae 1111- 
dae, aliae pubescentes et margine ciliatae, omnes crebre glan- 
duloso - punetatac. Flores magui. (I. 60.) 

Acscliynoinene gracilis Vog. Linnaca v. XII. p. 89. 
(Tl. 88.) 

Poiretia coriifolia Vog. Linn. y. XII. p. 55. (I. 77.) 

Desniodium (Heteroloma) uncinatuin DC. — Vog. 
Linn. v. XII. p. 107. (I. 89.) 

Desmodium (Chalarium) discolor Vog. Linn. v. XII. 
p. 103. (I. 88.) 

©esmodium (Chalarium) leiocarpum G. Don. Vog. I. e. ? 
(I. 88.) 

STcnrocarpnin angustifolium Kunth. Mim. t. 60. — 
N. longifolium Mart. Benth. in Ann. Mus. Vind. 2. p. 116. 
(II. 81.) 

IVeurocarpum densifloruin Benth. Ann. Mus. Vind. 2. 
p. 117. (I. 61.) 

Centrosenia grandifloruni Benth. Ann. Mus. Vind. 2. 
p. 120. (I. 81. II. 86.) 

Periandra dulcis Mort. Benth. Ann. Mus. Vind. 2. 
p. 121. (II. 79.) 

Steiiolobium coei'uleum Benth. Ann. Mus. Vind. 2. 
p. 125. (II. 87.) 

Galactia hispidula Benth. in herb. Mus. Vind. MS., 
caule volubili piloso, foliolis 3 ovatis oblongisve obtusis v. 
acutiusculis raucronatis snpra glabris t. pilosiusculis , subtus 
pilosis v. sericeo- villosis, peduneulis brevissimis , pedicellis 
faseiculatis , calyeis lacinia suprema bidentata, legnmine vix 
arcuato hispidulo subuncinato-mucronato intus vix septato. 

Ad Caldas prov. Minas Gcraes A. Regnell. Ser.2. n.89. 
Ad Megapontc. Pohl. 515 

Habitu et floribns parvis angnstis Gtycinis veris appro- 
ximatur, sed stamina et legumina latiuscula Galactiae. Fo- 
lia longiuscule petiolata, foliolis 1 — 2 poll. longis y 2 poll. 
ad pollicem latis. Podicelli 1 — 2 lin. longi, in fasciculos 
axillares 2 — 6-floros dispositi. Rarius rami axillares floriferi 
elongantur et, foliis plerisque abortientibus , racemos elonga- 
tos interrupte paucifloros simulant. Flores iis Glycines la- 
bialis majores (4 lin. long!) caeterum primo intuitu subsimi- 
les. Bracteolae parvae, calyci appressae. Calycis laciniae 
tubo breviores, acuiniiiatae , snprema ad tertiam parteiu bifida. 
Petala longe miguiculata. Vexilluin ovato orbiculatum, bi- 
auriculatum, auriculis meinbrana inflexa appendiculatis. Alae 
carinae adhaerentes. Carinae petala apice tantum cohaeren- 
tia. Stamen vexillare liberum. Ovarium subsessile, stylo 
elongato filiformi apice iuflexo. Post anthesin styli basis bre- 
viter persistit inllectitur et mucronem brevem ad apicem legu- 
minis efformat. Legumen */ 2 — i Va ~ pollicare , 2 1 /. i lin. la- 
tum, pilosiusculum, isthmis cellulosis fere evanidis. Species 
comparanda cum G. dutnetorum a me olim descripta cujus 
speciraina haud possideo. A Galactiis calyce paululum rece- 
dit, an Johniis affinior? 

Collaea macrophylla Benth. in Ann. Mus. Viud. 2. 
p. 128, rar. villosior, quam olim in Herb. Acad. Petrop. no- 
miue C. intermediae signavi. Uti tjpus Pohlianus difFert a 
C. grewiaefolia et a sequente C. decumbente inprimis fo- 
liolo basi acuto. 

Collaea decumbens, sp. n., caule subsimplici decum- 
bente villoso, foliis unifoliolatis, foliolo ovali v. oblongo- 
elliptico subsessili basi rotundato - subcordato reticulato scabro- 
puberulo, pedunculis folio vix longioribus apice interrupte ra- 
cemosis, caljce glabro. (I. 64.) 

33 * 516 

Caulis e basi perenni lierbaceus, sesquipedalis. Folia 
4 — 5 poll. longa, t'*/a — 2 poll. lata, obtusa v. retusa, basi 
obtusissima et saepe emarginata , rigidule membranacea ; pilis 
breyibus scabra in pagina inferiore sparsis in inferiore secns 
renas elevatas dispositis. Pedunculorum pars libera folinm 
subaequat, pars florifera 1 — 2-pollicaris. Nodi floriferi 4 — 
8, panciflori. Bractcae snbtendentes brevissimae , acutae. 
Pedicelli raro lineara longi. Calyx 3 lin. lougus, bracteolis 
brevissimis stipatus, glaberrinius v. pilis raris appressis con- 
spersus. Corolla calyce duplo longior, glabra, minor quam 
in C. macrophylla. 

Collaea velutina Bentli. in Ann. Mus. Vind. 2. p. 129. 
(I. 85.) 

Collaea scarlatina Mar f. Bentli. in Ann. Mus. Vind. 
2. p. 129. (I. 84. II. 90.) 

Camptosema grnmliflorum Bentli.' in Herb. Acad. Pe- 
trop. MS., pubescens v. glabrata, foliolis 3 ovatis acuminatis, 
pedunculo longe racemoso floribundo folio multo longiore, co- 
rolla calyce plus triplo longiore. — Cratglia spcctabilis Tu- 
lasne Arch. Mus. Pai\ 4. p. 69. 

Ad Caldas prov. Minas Geraes , Regnell Ser. 1. n. 86; 
Summodorio in collibus apricis, Riedel; in prov. Minas Ge- 
raes, Gardner n. 4516. 

Frutex scandens, formosissimus. Ramuli et foliolorum 
pagina inferior nunc pube parca conspersi nunc fere glabri. 
Folia longiuscule petiolata; foliola petiolulata, 3 — 4 poll. lon- 
ga, 2 — 2 1 / a poll. lata, breviter acumiuata, basi acutiuscnla 
t. rotundata, lateralia obliqua, rigidule membranacea. Race- 
mus cum pedunculo ultra pedalis, jam infra medium nodoso- 
floribundus. Pedicelli 3 lin. longi. Calyx 7 — 8 lin. lougus, 
dentibus brevibus latis, superioribus obtusis, infimo acutiuscnlo. 
Vexillum fere 2V 3 poll. longum, oblongum, reflexum, ungue 51? 

vix calyce breviore. Carina vexillo paullo brevior , alas sub- 
superans. Petala omuia augusta (fide Riedel purpurea). Le- 
guinen longe stipitatum, piano -compressum, marginatum, gla- 
brum, iu specimine 9 liu. latum et 7 poll. longum, sed sejuina 
plurima abortiva sunt et legumen verosimiliter saepe multo 
longius. Species cum C. rigido , uti bene monet cl. Tulasue, 
differt a Camptosemate (Bionia) vexillo nou appendiculato, 
huic tameu et flore et legumiae et habitu affinior quam Cra- 
tj/liae. Caeterum cum Cratylia ipsa forte ad Camptosema 
reducenda erit. 

Dioclea rulniginosa Tulasue Arch. Mus. Par. 4. p. 72 
var. ? acuminata, foliolis abrupte et acute acuminatis, corolla 
minore? Caetera omuia cum descr. speciei mihi ignotae con- 
veuiuut. Stamina 5 sterilia in plerisque (an in omnibns?) 
speciebns Sect. PacTiylobii^ uti bene observavit cl. Tulasne. 
(II. 84.) 

Canavalia picta Mart. Beuth. in Ann. Mus. Vind. 2. 
p. 135. — Variat foliolis basi rotundatis cordatis v. (pracser- 
tirn termiuali) acutatis. (I. 82. 82 b. 83.) A 

Erythrina fasciculata, sp. n., arborea? glabra, acu- 
leata, foliolis ovatis subtus glaucescentibus , pedicellis fasci- 
culatis axillaribus supremis in racemum terminalem (aphyl- 
lum?) dispositis omuibus calyce ,longioribiiSj calycis breviter 
bilabiati labio superiore iutegro truncato , iuferiore acuminato 
v. tridentato, vexillo geuitalia superante, carina paullo bre- 
viore, alis nanis, filamento vexillari infra medium cum caete- 
ris connato, ovario villoso longe stipitate. 

Ad Caldas prov. Minas Geraes , A, Regneil sei*. 1. n. 73; 
ad Fazenda do Salido ad Rios , Pohl. 

Ramuli teretes, crassiusculi, at non carnosi nee sulcati. 
Aculei in ramulis petiolis costaque foliolorum sparsi rari 518 

interdum desnnt. Folia reflexa, saepe subopposita, petiolo 
elongato ad basin foliolorom glandulifero. Stipulae stipellae 
et bracteae spccimiiiibus desnnt. Foliola 2 — 4 poll. lon- 
ga, 1 — l'/g poll. lata, basi cuneata v. rotundata, apice acuta 
y. obtusiuscula, rigide membranacea v. tenuiter coriacea, cre- 
bre reticulata et penninervia, subtus pube temiissima v. po- 
tius rore glaucescentia, caeterum glaberriraa. Pedicelli 6 — 8 
lin. longi. Caljces coriacei, campauulati , semipollicares. 
Vexillum breviter unguiculatum, fere se9quipollicare, angustnm, 
complicatum , recurvum, extus pulvernlentum. Carina glabra 
vexillo paullo brevior. Alae calyce breviores, saepius 3 — 4 
lin. longae. Stamen vexillare fere ad medium cum caeteris 
connatum in tubum ante anthesiu integrum, mox tarnen fere 
ad basin fissum. Antherae lineares, omnes fertiles. Ovarium 
lineare, dense villosum, stylo brevi glabro apice oblique truu- 
cato stigmatifero. 

Hujus varietatem v. forte speciem affinem legit Tweedie 
ad Porana, ubi „Sibo" dicitur et teste Tweedio arbor est 
magna, ligno molli. 

Phaseolus appendiculatus Benth. in Ann. Mus. Yind. 
2. p. 137. (I. 80.) 

Calycis labium superius emargiuatum v. breviter bifidum. 
Legumen 4 — 5 poll. longura, 1 J / a — 2 liu. latum, turgidu- 
lum, glabrum, suturis incrassatis. 

Phaseolus Spixianus Benth. in Ann. Mus. Vind. 2. 
p. 137. var.? (II. 85.) 

Calyces paullo majores, laciniis ratione tubi sublongiori- 
bus, quam in specimine meo Pohliano, sed ad eandem spe- 
ciem pertinere videtur. Caeterum omnes fere Phaseoli Brasi- 
silienses vix satis noti sunt, speoimina enim saepius valdc 
manca sunt. 519 

Phascolns niodestus Mart. — Benth. iu Ann. Mus. 
Vind. 2. P . 138. (I. 79.) 

Variat foliolis 1 — 2 poll. longis, a 4 liu. ad polliccm 
latis, obtusissiinis v. rarius aciitiusculis, lateralibus magis nii- 
uusve obliquis et inaequilateris. Pedunculi 6 — 8 poll. loiigi. 
Legumina l 1 /« — 2 poll. longa, H/ijlin. lata, linearia, recta, 
compresso-turgidula, acuminata, adpresse pilosnla, 8 — 10- 
sperma. Seiuimim hilum oblongo -lineare, cstrophiolatum. 

Pliascolus asper Bentb. in Ann. Mus. Vind. 2. p. 139. 
var. foliolis angustioribus. (I. 78.) 

Eriosema longifoliuin (Bentb. in Herb. Mus. Vind. 
MS.) caule suberecto piloso, foliolis 1 — 3nis lineari-lanceo- 
latis pilosis, stipulis concretis oppositifoliis petiolo longiori- 
bus , racemo terminali ovato dense multifloro, calycis laciniis 
longe subulato-acuminatis corolla paullo brevioribus. 

Ad Caldas prov. Minas Geraes , A. Regnell. Scr. 2. n. 82 ; 
Serro do Chrystois , Pohl. 

Caules e basi v. radice crassa perenni pedales v. paullo 
longiores, simplices, uti folia et inflorescentia pilis longis 
crebris v. raris hirsuti. Stipulae semipollicares acuminatae, 
lanceolatae, cauli adpressac, sumraae bracteantes majores la- 
tiores. Foliola inferiora saepius solitaria, superiora terna, 3 
— 5 poll. longa, 3 — 4 liu. lata, obtusiusiula v. acuta, utriu- 
que viridia, rigidola, veuosa. Racemns capituliformis intra 
folia summa sessilis v. breviter pedunculatus, pollicaris. Ca- 
lyx 3 liu. longus , pilis longis bispidus. Vexillum 4 liu. lou- 
gnm, rnfo- pubescens. 

Huic quoad formam et magnitudinem foliorum similliraae 
sunt speeies duae sequentes Brasilienses: I.E. stipularel&enih. 
in Herb. Mus. Vind. MS. caule suberecto piloso v. glabrato, 
foliolis subternis lüieari-lauceolatis, pilosis v. glabratis, stipulis 520 

concrctis oppositifoliis petiolo longioribus, racemis axillaribus 
tenninalibusque subsessilibus laxe 2 — 3-floris, calycis laci- 
niis lanceolato-subulatis dimidia corolla brevioribus. — Ad 
San Izidro, Pohl; in prov. Matto Grosso, Riedel. — Foliola 
K. longifolii , sed raro solitaria. Stipulae simillimae. Flo- 
res pedicellati, 1 lin. longi, calyx vix 2 J / a lin. longus. Spe- 
cimina Riedeliana longe pilosa, Pohliana glabrata. 2. E. 
strictum, caule ereclo sericeo villoso , foliolis ternis longe 
liueari-lanceolatis supra pubernlis subtus sericeo -pubescenti- 
bus ; stipulis concrelis oppositifoliis petiolo loiigioribus , race- 
mis axillaribus terminalibus »dense plurifloris breviter pedun- 
culatis calycis laciniis subnlato-acnminatis corolla breviori- 
bus. — In campis glareosis ad Coca Bianca Riedel, in cam- 
pis prov. Minas Geraes, Clanssen. — Foliola saepe scini- 
pedalia, 3 — 4 lin. lata, crassiora quam in praecedentibus. In- 
duraentuni caulis et foliorura breve, sericeum, inflorescentiae 
et leguminum longe sericeo -pilosnm. 

Eriosema heterophylluin (Benth. in Herb. Mus. Vind. 
MS.), piloso-pubescens v. demum glabratura, caule prostrato, 
stipulis lanceolatis novellis ultra medium concretis, foliolis so- 
litariis brevissime petiolatis cordato-ovatis oblongis sublan- 
ceolatisve, pedunculis folio saepius longioribus apice breviter 
racemoso- plurifloris, bracteis ovato -lanceolatis, calycis laci- 
niis lanceolato-subulatis tubo suo longioribus vexillum dimidium 
aequantibus, infima longiore subulata. 

Ad Caldas prov. Minas Geraes, A. Regnell. Ser. 1. n.63; 
Registo Velho, Pohl; in campis siccis prope Barbacena, Rie- 
del; Caxoeiros do Campos ,J Claussen; idemque loco incerto 
legit Schott. 

Caules e basi perenni flagelliformes , subramosi, snnnc 
semipedales nunc pluripedales, angulati, novelli pubesccntes 521 

et pilis longis serieeis vestiti, demuiu fere glabrati. Stipulae 
pleraeque 3 liu. longae, demiim saepe solutae et caducae. 
Petiolus 1 — 2 liu. longus. Foliola maxima 3 poll. longa, 
l 1 /» poll. lata, et plcraque ovata, rigide meinbranacea v. 
subcoriacea, subtus elevato-pennivenia et basi 3 — 5 nervia, 
reticulato-venulosa, utrinque pilosula v. deimim glabrata, pun- 
ctis veuosis paginae inferioris minulis vix etiain sub leute con- 
spieuis, basi leviter cordata v. rotundata, apice obtusa v. 
acuta, et quoad latitudiuem variabilia. Peduuculi axillares 
l l / 2 — 3 poll. longi. Bracteae ante antbesin caducae. Flo- 
res in racemo 8 — 12, conferti, nutantes, 5 — 6 liu. longi, 
lutei. Pedicelli calyce breviores. Calyx pilosus. Vexillura 
dense rutb- sericeuin, auriculis baseos inflexo - appendiculatis. 
Alae vexillo breviores, carina longiores. 

Inter species Brasilienses, quoad foliola solitaria ovata 
praecedeuti affines, sequentes adhuc indescriptae suut. 1. E. 
Benthamianum Mart. Herb. Fl. Bras. n. 1132., fruticulosura, 
divaricato-ramosiim , viseidulo-pubescens, stipulis ovatis con- 
cretis caducissimis, foliolis solitariis breviter petiolatis subcor- 
dato- ovatis, racemis laxis paueifloris folia demum superanti- 
bus, bracteis ovato - lanceolatis, calycis laciniis lanceolatis 
acuminatis tubo suo longioribus vexillo dimidio brevioribus. — 
In prov. Minas Geraes, Pohl, Claussen, Riedel, Gardner 
n.4508. (et 4512?). — E. cordifolium Bentb. in Herb. Mus. 
Vind. non Höchst. — Ramuli breves. Folia 1 — 2-pollica- 
ria. Flores in racemo inter se distantes, longiuscule pedicel- 
lati, 7 lin. longi, vexillo dense serieeo. Alae augustae, ca- 
rinae aequilongae. 2. E. reticulatum , caule erecto? ramoso 
adpresse pubescente , stipulis lanceolatis novellis concretis, fo- 
liolis solitariis brevissime petiolatis cordato -ovatis obtusis mu- 
cronatis coriaeeis supra glabriusculis subtus pubescenlibus rc- 
ticulatis, racemis brevissimis plurifloris, calycis laciniis lato- 522 

lanceolatis vexillo ter brevioribus, alis carina brevioribus. 
In Prov. Goyaz, Gardner n. 3105. Caules rigidi. Foliola 
sesquipollicaria utrinque resinoso-punctulata. Flores fere pol- 
licares, vexillo villosissimo. 3. E. rigidum Benth. in Herb. 
Mus. Vind. MS., pubescens v. superne sericeo-pilosum, canle 
erecto? rigido, stipulis longe lanceolatis concretis v. deminn 
solutis, foliolis solitariis brevissime petiolatis cordato-ovatis 
acutis coriaceis reticularis, racemis densis sericeo-pilosissimis 
subsessilibus folio brevioribus, calycis laciniis subulato -acu- 
minatis vexillum dimidium aeqnantibus. — Iuter Carumba et San 
Marcos, Pohl. — Foliola 2 — 3-pollicaria, rigida, inferiora 
profunde cordata, summa parva. Flores semipollicares, ve- 
xillo villosulo, alis carinam superantibus. 

Eri«seiiia glalurum (Mart. Herb. Fl. Bras. n. 1131.), 
erectum , pilis raris adpressis pubescens v. glabratum, stipulis 
liberis lanceolatis reflexis, foliolis 3 oblongis rigidulis triner- 
vibus, pedunculis folio subbrevioribus apice laxe et breviter 
racemosis, bracteis lanceolatis persistentibus pedicellos sub- 
aequantibus, calycis laciniis lanceolatis tubo suo aequilougis 
vexillo ter brevioribus. 

Ad Caldas prov. Miuas Geraes, A. Regneil sei*. 1. n. 62. 
et in variis locis ejusdem provinciae leg. Riedel, Pohl etc. 

Caules e basi perenni herbacei, 1 — 2-pedales, angulati, 
juniores pilis raris subsericei , mox glabrati. Stipulae 1 — 2 
lin. longae fusco-membranaceae. Petioli commuues (rhacbide 
inclusa) 3 — 6 liu. longi. Foliola i»/ a — 2 poll. longa, 6 — 
9 lin. lata, nunc utrinque obtusa, nunc apice latiora et ob- 
tusa basi angustata, nunc rarius apice acuta, laetc viridia, 
rigide membranacea v. subcoriacea, oculo nudo glabra viden- 
tur, scd sub lente pili apparent in pagina supcriore sparsi 
adpressi, in inferiore secus costas dispositi. Costae tres 523 

subtus Talde prominentes, venae pinnatae et rete vennlanim 
obscuriores. Pedunculus infra flores ! / a — l^-pollicaris, pars 
florifera semipollicaris. Flores longiuscule pedicellati, nutau- 
tes 7 — 8 Ihr. longi, lntei. Calyces breves, lati, adpresse 
pubescentcs. Vexillum tenuiter pubescens. Alae angustae, 
carinam subsnperantes. Varietas occurrit iuter Poliliana ra- 
cemis elongatis multifioris } iloribus paullo minoriljus pubc 
evidentiore. Haue olim nomine E. trinervis iu Herb. Mus. 
Vind. signavi, sed a specie postea a Martio divulgata non 
aliter differre yidetur. 

Inter species novas Brasilienses numerosas in herbario 
mco servatas tres v. quatuor E. rufo affines sunt, aliae non- 
nullae e speeiminibus mancis aegre definiendae, sequentes ta- 
rnen distiuetissimae sunt et insignes. 1. E. Riedeln Bentb. 
in Herb. Acad. Petrop. erectum rufo -pubescens et patentim 
pilosum , stipulis liberis caducis, foliolis 3 ovatis obtnsis mu- 
cronatis reticulatis supra pilosulis subtus incano - pubescenti- 
bus, venis rufo-tomentosis, peduneulis longe racemosis dissiti- 
floris, calycis laciniis lanceolato - subulatis vexillo diinidio bre- 
vioribus, infima paullo longiore, alis eariuam superantibus. — 
In carapis siccis ad Rio Pardo, Puedel. — Caulis e basi 
pereunis sesquipedalis, validus. Foliola 2 — 3-pollicaria basi 
subcordata, lateralia obliqua; petiolus communis pollicaris. 
Racemi semipedales, uti folia superiora pilis rubro-ferrugiueis 
adpressis serieeo-uitentes. Flores 9 — 10 lin. longi, brevitcr 
pedicellati _, vexillo dense rufo-sericeo. 2. E. longißorum 
Benth. in Herb. Mus. Vind. MS.-, erectum, undique rufo- 
pubescens, subviscosum, stipulis liberis caducis, foliolis 3 ova- 
tis obtusis v. acutiusculis mucronatis rugosis, peduueulis louge 
racemosis dissitifloris, calycis laciniis lanceolatis vexillo ter 
brevioribus iufima longe subulato - acuminata, alis cariua paullo 
brevioribus. — Ad San Pedro d'Alcantara, Rio d'Ourada et 524 

Parahybura, Pohl. — Habitus E. Riedeln, sed pili patentes 
dcsunt, pubes iindiquc rubiginosa, racemi longiores laxiores, 
flores pollicares et petalorimi proportio diversa. 3. E. Jlori- 
bundum Bcnth. in Herb. Mus. Vind. MS., caule erecto dense 
albo-piloso v. toinentoso, stipulis lanceolatis concretis v. de- 
mum solutis, foliolis 3 obovatis oblongisve acutis rigidis co- 
riaceis supra appresse pilosulis subtus sericeo-pilosis et reti- 
culato-venosissimis, racemis brevibus ad apicem caulis con- 
fertis multifloris pilosissimis, calycis longe pedicellati laciniis 
subulato - acuminatis vexillo dimidio brevioribus, alis oblougis 
carina brevioribus. — Inter Colutubio et Barreros , Pohl. — 
Caulis solidus 1 — ^.^"P^alis. Petioli brevissimi, stipulae 
semipollicares. Foliola 2 — 3-pollicaria. Flores numerosi, 
9 lin. longi, vexillo sericeo. — 4. E. dcfoliatum , caule 
erecto? per anthesin aphyllo, stipulis oblongis subconcretis, 
racemis elongatis confertis laxe multifloris pilosissimis , bra- 
cteis ovatis caducis, calycis laciniis subulato -acuminatis vexil- 
lum dimidium aequantibuSj alis carina multo brevioribus. — In 
prov. Minas Geraes, Gardner n. 4507. Inter Manuel Souza 
et San Ingrazia, Pohl. — E. polystachyum Beuth. in Herb. 
Mus. Vind. MS., non E. Mey. — Caules pedales apice flori- 
bundi foliis omnino destituti. Stipulae latae striatae pilosae 
3 — 4 lin. longae. Racemi 3 — 5 -pollicares, fere a basi flo- 
ribundi, pilis longis mollibus patentibus soluti. Bracteae 3 

— 4 lin. longae, pilosae, ante anthesin imbricatae, per an- 
thesin deeiduae. Flores pedicellati, nutantes 7 — 8 lin. longi. 

— 5. E. prorepens, prostratum, pilis longis rufis dense bar- 
batum, stipulis liberis ovato -lanceolatis foliaeeis, foliolis 3 ob- 
longo -lanceolatis utrinque acutis 3 — 5-nervibus, peduneulis 
folio longioribus rufo - barbatis supra medium laxe racemosis, 
calycis laciniis subulato -acuminatis vexillum dimidium superan- 
tibus. — In Scrra Uruhü, Polü. — E. barbatum Benth. 525 

in Herb. Mus. Vind. non Dcsv. — Species insignis inprimis 
pilis copiosis longis rttls in caule foliis racemisqne. Caulcs 
flagellares , pedales et longiores, insigniter angulati. Petioli 
breves. Stipulae saepe semipollicares. Foliola 3 — 4 poll. 
longa, 6 — 9 Hu. lata. Pedunculi cum racemo semipedalcs. 
Flores 9 lin. lougi. 

Genus Arcyphyllum EH., fructu et seminibus Eriosemati 
affinius quam Rhynchosiae , ab utroque genere difFert calyce. 
Speciebus Americanis seminibus cstrophiolatis addentur diuie 
Brasilieuses. 1. A. leucophyllum, erectum, incano-sericeum, 
stipulis parvis deciduis, foliolis 3 subsessilibus late ovatis ob- 
tusis subtns albo - tomentosis , racemis breviter pedunculatis 
ovatis multifloris calycis laciniis lineari-lanceolatis corollam 
superantibus. In prov. San Paulo, Riedel. Caulis ultra pe- 
dalis. Foliola l 1 /^ — 2-pollicaria, lateralia valde obliqua. 
Calyces 4 lin. longae, laciniis s / 4 lin. latis. 2. A. capitc- 
tutfij erectum, liirsutum pilosum, stipulis oblongo - lanceolatis 
foliaceis, petiolis elongatis, foliolis 3 lato -ovatis v. orbicu- 
latis viridibus pilosis, racemis breviter pedunculatis subglo- 
bosis multifloris, calycis laciniis oblongo -lanceolatis foliaceis 
corollam aequantibus. In Prov. Minas Geraes, Claussen. — 
Caules vix pedales. Foliola majora bipollicaria. Stipulae et 
calycis laciniae semipollicares, virides, pilosae. 

Superest specimen Ser. 2. n. 83., generis novi Phaseo- 
learum, si revera folia flores et legumen sub eodem numero 
missa ad eandem pertinent plantam. Folia Phaseoleae cu- 
jusdam liguescentis, flores fere DiocJeae exceptis stamiuibus 
distincte diadelphis, legumen tarnen omnino Phyllocarpi Ried, 
a cl. Tulasneo depicti et Lonchocarpi pterocarpi Herb. DC. 
Modus inflorescentiae haud apparet. 

Machaerium villosum Vogel. Linnaea XI. p. 189. 
(II. 71.) 526 

MiscoloMnm violacenm Vogel. Linnaea XL p. 201. 
M. nigrum Mart. Herb. Fl. Bras. n. 1126. (II. 67. 70.) 

MiscoloMum polyphyllnm Benth. in Herb. Mus. Vind. 
2. p. 103. var. foliolis minoribiis. (II. 68.) 

»alber gia variabilis Vog. Linnaea XL p. 196. — 
Triptolemaea montana Mart. Benth. in Ann. Mus. Vind. 2. 
p. 102. et T. platycarpa Benth. 1. c. (I. 87.) Dalbergiae 
Aniericanae , Africanis et nonnullis ex Asiaticis congeneres vi- 
dentur etsi a plerisque Roxburghianis valde diversae. 

Iieptolobiiun dasycarpiun Vog. Linnaea XL p. 388. 
(IL 67.) 

LeptoloMum glabrifoliuin Tulasne Arch. Mus. Par. 
14. p. 119. (IL 66.) Formae duae adsunt, altera inflorescen- 
tia ovarioque fere glabris, altera inflorescentia pubescente ova- 
rio dense yilloso. 

IJeptoloMnm elegans Vog. Linn. XL p. 390. (I. 58.) 
I<eptolol)iuin? piutctatum, sp. n. , ramis foliisque 
glabris, inflorescentia tenuissime tomentella, foliolis 6 — 7 
alternis oyatis pellucido-punctatis, racemis floribundis , petalis 
lineari-lanceolatis. (IL 65 Va«)' 

Ramorum cortex albidus, verruculosus. Folia in speci- 
mine haud complete evoluto glaberrima. Petiolus communis 
3 — 5-pollicaris. Foliola dissita, petiolulata, acuminata, ple- 
raque late ovata basi acuta, venis a costa divergentibus pa- 
rallelis haud numerosis et rete venularum percursa, inter ve- 
nulas notata glandulis pellucidis numerosis, aliis orbiculatis 
aliis oblongis more Sphinctolobii. Raums florifer aphyllus 
est. Racemi plurimi 3- — 4-pollicares fere a basi floridi. Flo- 
res numerosi, sparsi, singuli ex axilla bracteae parvae squami- 
formis, brevitcr pedicellati, ebracteolati. Calyx anguste tur- 
binatus l 1 /^ lin. longus, ore membranaceo subcolorato late 527 

5-deiitato. Stamina et petala disco inserta calyci adnato ad 
qiiartam partcm calycis attiugeute. Petala 5 fere aequalia 
acuta ligulaeformia, 2 1 /« l> n - longa. Stamina 10 petalis paullo 
longiora. Ovarium longe stipitatum, piano -compressum, gla- 
berrimum, stylo tenni acuto incurvo terminatum. Oynla 4 — 
5, amphitropa. Legumen non vidi et ideo de genere incertus 
sum, folia enim ab omnibus Leptolobiis speciebusque genc- 
riim affinium, pluribus notis difFerunt. 

Cassia staininca ß. minor Vog. Syn. Cass. p. 14. 
(II. 77.) 

Cassia rugosa Don, Vog. Syn. Cass. p. 17. (II. 75.) 
Et ejus dem forma grandiflora. (I. 71.) 

Cassia splendida ß, angust (folia Vog. Syn. p. 17. 
(I. 70.) 

Cassia indecora HBK. Vog. Syn. Cass. p. 18. (1. 68.) 
Cassia (Chamaefistula) crassisepala , sp. n., glaber- 
riina, stipulis caducis, foliolis 5 — 6-jugis oblongo -ellipticis 
mucronato -acutiusculis basi obliquis rigidulis venosis, glan- 
dula oblonga acuta inter par iuiiiauni, sepalis et petalis ob- 
tusis, antberis 2 maximis, ovario glaberrimo, legumine sub- 
cylindrico. (II. 76.) 

Affinis C. indccoraey C. coluteoidi et praesertim C. Can- 
dolleanae Vog. (C. flexuosac A. DC. arboris in Chili sat 
communis, ab Hook, et Arn. Bot. Mise. 3. p. 210. ad C. f ron- 
dosam relatae), quae omnes ad Chamacßstulam pertinent. 
Habitus, foliorum textura, flores fere omnino C. Candollea- 
nae, sed pnbes nullibi apparet nee etiam in ovario, foliola 
angustiora, nee retusa nee emarginata et sepala consistentia 
crassiora. Pedunculi 5 — 6-flori, ad apicem rami corymbosi, 
v. inferiores axillares. 

Cassia Liudleyana Gardn. Lond. Journ. 2. p. 341. 528 

C. Seilot ß. Vog. Syn. Cass. p. 38. Com hac forte ad C. 
multijugam referenda; cf. Vog. Linn. XV. p. 69. (I. 66. 67.) 

Cassia {Prosospermal) snlcata DC. in Coli. Mon. 
p. 110. t. 6. — Legumina (adhuc immatura) hanc sectionem 
iiidicant. Jam 6 — 8 poll. longa sunt vix 1 !/ 2 Jin. lata com- 
presso - tetragona marginibus valde incrassatis. Specimen iis 
in Hort. Monsp. cultis simillimum. (I. 69.) 

Huic affinis est C. leptocarpa Bentli. in Herb. Acad. Pe- 
trop. MS., caule glabro, foliolis 5-jugis ovato -lanceolatis 
longe et acute acuminatis glabris v. subtus pubescentibus , pe- 
tiolo basi glanduloso, raceinis axillaribus folio brevioribus, pe- 
talis sepalisque obtusis antheris 2 majoribus longe stipitatis, 
legumiiie glabro loiigissimo tenui compresso tetragono. — Ad 
Zapativa legit Pohl et prope Rio Janeiro, Lusclmath. — For- 
mis nonuullis C. occidentalis haud absimilis, sed foliola acu- 
tiora et legumen in specimine imniaturum jam 9 poll. loiignm 
et vix lineam latura. 

Cassia pentagona Mill. Vog. Linnaea XV. p. 68. 
(I. 72.) 

Cassia cathartica Mart. Vog. Linnaea XV. p. 73. 
C, pachycalyx Vog. Syn. p. 52. (I. 74.) 

Cassia cathartica var. ? acutifoJia, foliolis fere Omni- 
bus acutis et saepe longe mucronatis, nee aliter differre vide- 
tnr a typo. — Ad Caldas prov. Minas Geraes, A. Regneil 
Ser. 1. n. 75. et eandem formam vidi in Herb. Acad. Petrop. 
ad Rio Coxim leetam. 

Cassia üangsdorffii Kunth. Vog. Syn. Cass. p. 55. 
(II. 74.) 

Cassia Chamaecrista y. Brasiliana Vog. Syn. Cass. 
p. 63. (I. 59.) 

Hymenaea stilbocarpa Hayne Arznefgew. XI. t, 11? 
(II. 99.) „Arbor excelsa, Jatuba, fruetus edulis." 529 

Bauhinia brasiliensis Vog. Linn. XIII. p. 302. Ad 
Rio de Janeiro, A. Regnell. Ser. II. 11. 7, et ut videtur eadem 
species fructifera. (I. 86 1 / i .) 

Bauhinia holophylla Steud. Paulctia holophylla 
Bong. Mem. Acad. Petr. 1836. t. IV. p. 121. t. 5. f. 2. — 
Formae tres adsunt, omnes in Pror. Minas Geraes lectae: 
1) foliis 7-nervibus snpra lucidis, nervis impressis subtus 
rufo-villosisj Gardner n. 4536 ; 2) foliis 7 — 9-nervibus supra 
opacis rugosis, nervis impressis subtus rufo-villosis, Claussen; 
3) foliis 9 — 11-nervibus supra lucidis, nervis vix impressis, 
subtus tomento brevissimo rufescentibus; ad Caldas, A. Reg- 
nell Ser. II. n. 73. Foliuni a Bongardio depicturn supra luci- 
dum nervis impressis subtus villosnm dicitur sed 9 — 11- 
nerve; prope Camapua a Riedelio lectum fuit. 

Miinosa rixosa Mart, Benth. in Hook. Jouru. Bot. 4. 
p. 361. (I. 96. 96 b.) 

Miinosa dolens Vell. Benth. 1. c. p. 364. (I. 93.) 
Miinosa retrorsa Benth. 1. c. p. SQh (I. 91.) 
Miinosa rigida Benth. 1. c. p. 377. (I. 93 »/ 2 .) 
Mimosa tremula Benth. 1. c. p. 380. (I. 92.) 
Miinosa distans Benth. 1. c. p. 382. (I. 90.) 
Miinosa (Eitmimosae myriophyllae) Regnellii, sp. 
u., suffruticosa, inermis^ ramis petiolis peduuculisque setoso- 
villosis, pinuis 8 — 10-jugis, foliolis 25 — 35-jugis oblongis 
canescentibus strigoso-ciliatis, capitulis subglobosis in racemo 
longo terminali nudo breviter pedicellatis, bracteolis flore bre- 
vioribus, calyce paleaceo 4-partito segmentis plumoso-laci- 
niatis, legumine undique strigoso-setoso. (II. 93.) 

Ab affini M. myriophylla differt iudumento, foliolis 
paucioribus majoribus et calyce. Caules teretes striati, villis 
seu setis secus strias dispositis erecto-appressis rigidis pleris- 

22r Bd. 5s Heft. 34 530 

quc pubcrulis, et pubes in caule iiiter sctas adest. Stipulae 3 
— 4 lin. longae , lineari-lanceolatae, acutae, setoso-ciliatae, 
et dorso villosae, siipra glabriores. Petiolus communis 4 — 
5 poll. longns, dense setoso-villosus , praesertim ad insertio- 
nem pinnarum , seta villosa 2 — 3 lin. longa terminatus. Pin- 
nae l 1 /^ — 2-pollicares. Foliola 3 lin. v. paullo longiora, 
lineam lata, acuta, basi obliqua, costa excentrica, venis late- 
ralibus nullis v. obscuris , ad margines (et inferiore cujusve 
pinnae undique dorso) setis appressis strigosae. Racemus 
subpcilalis , capitulis fasciculatis , fasciculis inferioribus remo- 
tis, superioribiis crebris. Rhachis et peduncnli dense setoso- 
villosi. Bracteae stipulis similes, 3— *5 lin. longae. Pedun- 
culi ineunte florescentia 1 — 3 lin. longi, demum semipollica- 
res. Capitula 3 — 4 lin. longa, vix 3 lin. diametro, floribus 
densissime imbricatis lineam longis. Bracteolae lineari-spa- 
tliulatae, glabrae v. apice pilosulae, corollam aequantes. Ca- 
lycis tubus brevissimus vix ullus , segmenta corollam aequan- 
tia, liuearia, paleacea, utrinque feie ad costam divisa in 
setas paucas, et sie caljx totus fere pappiformis evadit. Le- 
ginnina ovata, turgidula, 3 — 4 lin. louga, 2 — 2% Üft- lata, 
marginibus longius setosis persistentibns, valvulis integris de- 
eidnis extns dense strigosis. Semina saepius 2. 

Mimosa cylimlracea Bentli. in Hook. Journ, 4. p. 389. 
(II. 97.) 

Mimosa (Habbassiae somm'antes Inermes) laevigata, 
sp. n., sufFruticosa, glabra v. strigis conspersa, stipulis lan- 
ceolatis setaeeo-acuminatis, pinnis 5 — 6-jugis, foliolis multi- 
jn«is linearibus obtusis, pednnculis fasciculatis raceinosis, bra- 
cteolis corolla pluries brevioribus. 

Ad Caldas prov. Minas Geraes, A. Regnell Ser.II. n. 95. 
et in eadein provincia, Riedel. 531 

Caules graciles, adscendentes , subsimplices, bipedales, 
uti tota planta glaberrimi et laeves, t. praesertim in parte 
superiori strigis appressis conspersi; pnbes yiscosa affinium 
omniuo deesse videtur. Foliorum petiolus communis 2 — 3- 
pollicaris. Setae inter piiinas breves. Pinnae, distantes , 1 — 
lYsj-pollicares. Foliola 2 lin. longa. Stipulae striatae, 2 
— 3 lin. longae. Racemus terminalis, nudus v. basi foliatus, 
3 — 5 poll. longns. Bracteae stipulis conformes. Pedunculi 
saepius geminij semipollicares vel paullo breviores. Capitula 
globosa, 10 — 20-flora. Bracteolae breves, acuminatae. Flo- 
res linea paullo longiores, tetrameri, octandri, alabastris ante 
antbesiu acutis. Calyx brevissimus v. vix ullus. Petala gla- 
berrima, basi connata. Stamiua longe exserta, 3 lin. longa. 
Ovarium glaberrimum. Species M. trijugae valde affinis, 
differt pinnis numerosioribus, stipulis longioribus, capitulis 
majoribus. 

Acacia Farnesiana Willd. (I. 94.) 

Acacia Clausseni Benth. in Lond. Journ. 1. p. 518. 
(I. 95.) 

Acacia polypliyUa DC. Prodr. 2. p. 469. (II. 94.) 

Calliandra urevipcs Benth. in Lond. Journ. 3. p.104. 
(I. 99.) 

Pithecololuiun incuriale Benth. in Lond. Journ. 3. 
p.219. (II. 96.) 

EnteroloMuin Timliouva Mart. Herb. Fl. Br. p. 128. 
(II. 92.) 

Inga semialata Mart. Herb. Fl. Bras. p. 114. (I. 97.) 

Inga vulpina Mart. Benth. in Lond. Journ. 4. p. 604. 
(I. 98.) 34* 532 Myrtaceae, 

deterrainavit 
F. A. G. Miquel. 

Psidium uiicrocai'pum Cambess. in St» Hil. Fl, 
Bras. mer. II. 284. (I. 129.) 

Psidiuin aluiduni ejusd, l. c. 285. „Frutex 4-peda- 
lis." (I. 129 b.) 

Psidium coryinoosuiu ejusd. I. c. 286 ; folia ramulo- 
rnm haud raro alterna! „Frutex bipedalis." (I. 125.) 

Psidium corymbosum, forma angustifolia. Ramus 
adjectus est foliis rigidis glaberrirais instructus, an aetas se- 
nilis? (I. 125 b.) 

Psidium ouversum Miq. Ramulis tetragonis foliisque 
breviter petiolatis spathulato-lanceolatis vel linearibus obtusis 
aut acutis basi attenuatis praesertim subtus pubescentibus , pe- 
dunculis versus basin ramulorum axillarilms solitariis vel ex 
squamarum axillis, brevibus, caljce hirtello obovato- turbi- 
nato bracteolis 2 vel 3 oppositis vel alternis suffulto, lobis 
ovatis obtusis intus et extus tomeutellis , petalis glanduloso- 
puuctatis ciliolatis. (I. 125 c.) 

Huic affine videtur Ps. pumilum Vahl, et praesertim 
ejus rar. ß. guadaloupense DC Prodr. III. 233. 

Rami teretes cortice laevi. Folia opposita Tel subalterna. 
Petioli vix 1 lin., folia 1 — 2 poll. longa, 2 — 4 lin. lata, 
nunc adliuc juvenilia subcoriacea, supra nigricantia pilis spar- 
sis inspersa. Pedunculi 2 — 4 lin. longi pubescentes; bra- 
cteolae l 1 /^ — 2 lin. longae, caljce breviores, lineares, sur- 
sum aliquid dilatatae et concavatae, tomentellae. Alabastra 
obovata. 

Psidium rivulare? Marl. DC. Prodr. III. 235. 
„Arbor 3-orgyalis." (I. 127.) 533 

Psidiiun eugenioides Camb. in Fl. Bras. mer. II. 290, 
vix ab Ps. punctulato diversura. Folia subtus in axillis ve- 
narum barbulata. „Frutex biorgyalis." (I. 126b., 126 c.) 

Psidiam »uiictulatuin DC. Pr. III. 233. (I. 126.) 

Psidiam pyriferum Linn. ? „Arbuscula." (II. 118.) 

Psidiam erosnm Miq. ramulis snbtetragonis petiolis 
foliisque hirtello-puberulis, his modice petiolatia oppositis ob- 
ovato-oblougis oblongisve obtusis, versus basin subattenuatis, 
jiinioribus snblanceolatis , margiuibus quam irregulariter lacero- 
erosis, peduuculis axillaribus solitariis, folio J / a brevioribus 
dcnse birtcllis, bracteolis caducis , caljce hirtello, petalis vil- 
losulo-ciliolatis. (II. 117.) 

Pctioli 2 liu., folia 2*/ /t — 2 1 / 2 — 3 poll. longa, 6 — 9 
Im. sub apice lata, snbcoriacea, costulis utrinque 4 — 5 ad- 
scendentibus. Peduuculi 6 — 9 liu. Calyx fere ad basin quin- 
quefidus, lobis obtusis. „Arbuscula," 

Psidiam Iiians Mart. DC. Prodr. III. 234. „Arbor 
bumilis." (I. 128.) 

Myrcia clusiaefolia Miq. Raiuulis foliisque adnltis 
glaberrimis, bis lato- vel elliptico-oblongis apice rotuudatis 
basi obtusis, rigidis, crassis, margiuibus extenuato-acutatis 
iucnryis, nervo medio crasso supra sulcato subtus prominente, 
veiiis plurimis subhorizoutalibus promiuulis ante marginem in 
nerruin marginalem confluentibus, petiolo crasso antice cana- 
liculato et acute marginato , glauduloso, pauiculis terminalibus 
gemiuis brachiatis. jiinioribus fulvo - tomeutosis, floribus sessi- 
libus, fructiferis parce puberulis, baccis scssilibus vel breviter 
pedunculatis globoso-urceolatis, calycis truncati margine alte 
coronatis. (II. 126.) 

„Arbor." Petioli vix semipollicem longi, crassi in sicco 
nigricaules. Folia 4 — 5 poll. longa, 2 — 2^2 lata. Baccae 
pisi magn. 534 

Myrcia pulierula Camb.l Fl. Bras. mer. II, 316. 

„Frutex bipedalis." (I. 125.) 

Myrcia glanca Camb. I. c. 318. Nostra foliis minori- 
bus et magis glabris tantum diversa. „Frutex orgyalis." 
(I. 138.) 

Myrcia laxiflora Camb. I. c. 319. „Frutex triorgya- 
lis." (I. 137.) 

Myrcia rabella Camb. I. c. 317. var. pedicellis caly- 
ceque basi hirtellis. „Frutex triorgyalis." (I. 134.) 

Myrcia alternifolia Miq. Foliis plerisque alternis, 
ramulorum praesertim floriferorum tantum oppositis, breviter 
petiolatis , ellipticis apice obtusis vel obovatis apice rotuuda- 
tis, omnibus fere emarginatis, pellucido-punctatis, margini- 
bus subiucurvis, venulis parallelis tcnuibus utrinque promiuu- 
lis, nascentibus subtus versus basin pilosulis, paniculis axil- 
laribns folio longioribus, ramis oppositis inferioribus vulgo 
3-, reliquis unifloris, calycis lobis obtusis concavis ciliolatis. 
(I. 139.) 

Praecedenti partium forma affinis, sed foliis alternis iis- 
que minoribus statim diguoscenda. „Frutex orgyalis." 

Folia 6 — 10 lin. longa, 4 — 5 lata, subtus pallida, su- 
pra siccitate fuscescentia. Petioli juniores cum ramulis pilis 
teneris appressis inspersi. Paniculae 1 — l^-pollicares. 
„Frutex orgyalis." 

Myrcia rostrata DC. Prodr. III. 255. „Frutex tri- 
orgyalis." (I. 136.) 

Myrcia, an exsucca DC. I. c. 247? (II. 121.) 
Myrcia lanceolata Camb. in St. HU. Fl. Bras. nicr. 
IL 329, forma pilosior, probabiliter sub ejus var. ß. re- 
cipienda. (II. 122.) 

Myrcia florilmnda Miq. Ramis glabris, ramulis pe- 
tiolis foliis subtus et inflorescentia (fusco-) pubesceutibus, 535 

foliis modice petiolatis ellipticis vel obovato-ellipticis obtuso- 
apiculatis vel rotundatis , basi obtusis vel cimeatis, coriaceis, 
adultis supra glabris, costulis utrinque 5 — 6 teiniibus, veiiu- 
lis pellueidis, per lentem supra impresso- subtns elevato- 
punctulalis, tbyrsis termiiialibus vel siiperne axillaribus, al- 
ternirameis , floribus fasciculato -sessilibus, calycis subglo- 
boso-urceolati hirti intus pubesceutis lobis brevibiis. (11.125.) 

Ex affinitate M. vestitae Camb. I. c. II. 308. „Fru- 
tex." Petioli 2 — 6 lin. longi, semiteretes antiee subsulcati. 
Folia supra iu sicco fuscesceiitiä subnitida renalis notata, ju- 
niora secus nervös puberula, adulta glabra, subtus pallida 3 
— 4 poll. longa, 1 1 / 2 circiter lata, diversiformia, alia obovato- 
oblonga apiculata, alia lato - elliptica utrinque obtusata , alia 
plane obovata. Thyrsi folia superantes, cum calycibus dense 
hirtelli. Pctala obovato - oblonga reticulata glabra. Discus 
carnosus latus. 

Jauibosa vulgaris DC. Culta. (I. 119.) 

Eiigenia Pseudo - Caryophyllus DC. Prodi: III. 
282. St. Hil. I. c. II. 335. Tab. 149. „Frutex quadripe- 
dalis." (I. 133.) 

Eugenia calycina Cambess. I. c. II. 352. „Frutex 
orgyalis." (I. 132.) 

Eugenia myreioides Cambess. I. c. 353. Petala se- 
riceo-villosula. „Frutex." (I. 130.) 

Eugenia acutata Miq. Ramulis foliisque junioribiis 
subtns subserieeo-puberulis, bis petiolatis lanceolato-oblougis 
lanceolatisque acute vel obtusiuscule acuminatis, basi acutis 
vel attenuatis, supra nitidis glabris, pergamaeeis, obsolete 
pellucido * punetulatis, venulis parallelis supra prominulis ante 
margiuem in nervum teuuissimum coufluentibus, racemis axil- 
laribus plcrumque ö^floris, peduneulis partialibus commuuem 536 

superaiitibus folio plus dimidio brevioribus cum calyce pro- 
funde quadrilobo tomeutellis. (II. 115.) 

„Arbor." Affinis videtur E. egensi DC. Prodr. III. 
281. Rami glabri teretes, Petioli haud crassi autice pro- 
funde sulcati, 2 — 3 lin. longi ^ folia 3 — 4 poll. longa, 6 — 
10 lin. lata, supra in sicco saepe nigricantia, Pedunculi 
circiter pollicares, partiales 8—12 lin, longi, ad bracteola- 
rum caducarum insertionem. aliquantulum incurvi. Alabastrum 
oboyatura, fere 2 lin. longum. Calycis lobi crassi elliptici in-» 
tus appresse pubescentes, demum reflexi. Petala oborata mar- 
ginibus subpubescentia, 

Eug-er.ia ligustrina Willd. Spec. II. 962. „Arbor 
% — 3^orgyalis." (I. 123 b.) 

Eugenla xanthpxyloides Cambess, I. c. 366; sed in 
aneo sp. pedunculi 4 — 6 lin. longi j reliqua ad ungiiem con- 
grua. „Frutex." (IL 116.) 

Eugenia multiflora Cambess. I.e. 361. Folia nascen- 
tia puberula. „Arbor 2 — 3-orgyalis." (I. 123.) 

Eugenia olbtusifolia Camb, l, c. 368. „Frutex." 
(II. 120.) 

Eugenia IJvalha Camb. I. c. 367. (II. 124.) 

Eugenia teneUa DC. Prodr. III, 272. „Arbor 2 — 
3-orgyalis." (II. 123.) 

Eugenia yaniiflora Miq. Rainulis foliisque nascenti^ 
bns pube densa tenerrima ciiierascentibus cito glabratis, foliis 
modice petiolatis lanceolatis Tel praesertim junioribus spathu- 
lato -lanceolatis obtusis yel obtusiusculis deorsnm angustatis, 
venulis subobtectjs, adultis glaberriinis glandnloso-punctula- 
tis, floribus ad ramorum axillas defoüatas fasciculatis sessili-^ 
bus vel breviter pedunculatis, bracteolis 2 oralibus concavis, 
calycis glabri lobis oblougis obtusis riridulis glabris glandu- 
Josis, petalis glabris. „Frutex orgyalis." (I. 131.) 537 

Ex §. II. apiid Cambess. l. c. prope E. ciliolatam, sed 
iuflorescentia sequenti proxima. 

Folia 5 — 6 poll. longa, 4 — 6 lin. lata. Discus floris 
stamiuifer fere puherulns. 

Eugenia cauliflora DC Prodr. III. 273. Folia 
naseentia subtus ad nervum medium puberula. „Arbor bi- 
orgyalis. (I. 124) 

Melastomaceae , 

determinavit 
F. A. G. Miqvel. 

Lavoisiera cataphracta DC. Prodr. III. 102, cu- 
jus diagnosis omni ratione cougrua. (II, 113.) 

Cainbessedesia Adam antiuin DC. I. c. 111. (I. 151.) 

Ejusdem forma , paulo minor. (I. 151c.) 

Var. microphylla diceuda, sed ex descriptione prorsus 
congruit cum Camb. Espora DC. var. ß. ilicifolia , et haue 
cum priore conjungentlam esse, probari posset. (I. 15 tb.) 

Microlicia Hilariana Wand, in Ann, d. Sc. nat. 
3. ser. III. 178. Num ad haue M. serpyllifolia Don in 
Mein. d. Soc. Wem. IV. 301 f (II. 102.) 

Microlicia oulongifolia ejusd. I. c. 171. Utriusque 
descriptiones prorsus congruae; sed in magno consimilium spe- 
cierum numero absque archetypi comparatione certum me non- 
dum habeo. „Frutex tri'pedalis." (I. 143.) 

Siphanthera gracilis Miq. Tota pilis glandulosis pu- 
bescens, ramis simplieibns, foliis breviter petiolatis vel sessili- 
bus ovalis aentis crenato-serrulatis, reticulatis, florum fasci- 
culis brevissime pedunculatis, antheris atro- purpureis rostrum 
pallidum circiter aequantibus. (II. 114.) 

Caulcs vix pedales. Folia inferiora couferta, superiora 
remota, fere sessilia, parya, vulgo subtus subtrinervia. 538 

Bracteac purpurascentes. Calycis dentes laoceolati. Anthe- 
rae basi biauriculatae. 

Marcetia excoriata DC. Prodr. III. 124. var. ß. 
foliis latioribus subcordatis. (M.cordigeraDC.l.c.) (I. 154.) 

Trembleyae species? fructu deficiente uou deternrinau- 
da. (I. 144.) 

Trembleya phlogiformis DC. I. c. 126. Capsula 
5-locularis. (I. 152.) 

Differt ßoribus paulo majoribus, cum TV. stachj/oide 
Naud. I. c. 154. comparanda, ex snpp. sp. haud tuto detcr- 
minanda. (I. 152 b.) 

Treinfoleya heterostesnon DC. I. c. (I. 141 b.) — 
Forma vijc diversa. „Frutex orgyalis." (I. 141.) 

Iiasiandra trifolia DC. I. c. 127. Seinina in quo- 
vis loculo nnmerosa , unde gcneris char. D C. emendandus. 
Haue cum aliis affiuibus conjuugit Chaiuisso (Liuu. IX. 
431). „Frutex tripedalis." (I. 162.) 

JJasiandra Selloviana Cham, in Linn. IX. 440. 
Folia 3- yel subtriplinervia. Nisi Stylus glaber esset , ad L. 
Candolleanam vel L. Raddianam fere retulissem. ,,Frutex." 
(II. 105.) 

liasiandra salviaefolia ejusd. I. c. 441. Filaiueuta 
pilosa. Stylus glaber. „Frutex 4-pedalis." (I. 158.) 

liasiandra sericans Miq. Ramis obtusangulis rel fa- 
ciebus 2 coneavis, 2 couvexis, appresse rufulo -birtellis, fo- 
liis modice petiolalis elliptico-lauceolatis rel lauceolato- ob- 
lougis atteuuato -acutis, trineryiis sed uervis extimis prope 
basiu bifidis 5-nerviis (in majoribus utrinque nervo submar- 
ginali tenuissimo), supra appresse setulosis, subtus incauo- 
serieeis, floribus tcnninalibus ternis, calycis ovati appresse 
incano-hirti dentibus lanceolatis, petalis amplis lato -obovatis 539 

(violaceis), filameutis pilis capitellatis hirsutis. „Frutex 4- 
pedalis." (I. 160.) 

Prope lt. salviaefoliam. Petioli semipollicares. Folia 
2 1 / 2 — 3 1 / 2 poll. longa, 5 — 10 lin. lata, supra saturate vi- 
ridia nervis sulcata, snbtus in nervis subfuscescenti-villosa. 
Antherae fuscescentes, basi bianricnlatae , autice corrngatae. 
Stylus glaber. 

üasiandra stenocarpa DC. I. c. 130; sed Stylus fere 
glaber. „Frutex 4-pedalis." (I. 159.) 

jLasiandra adenostemoii DC. I. c. „Frutex tripeda- 
lis." (I. 161.) 

IJasiandra Regnellii Miq. Raraulis subalato-tetra- 
gonis petiolis foliisqne snpra appresse setulosis , foliis brevi- 
ter petiolatis elliptico- vel lanceolato - oblongis mncronato- 
acutis trinerviis cum nervis subraarginalibns , anastomosibns 
subobtectis, subtns in nervis molliter hirtellis inter eos pu- 
bescentibus, in sicco lutescentibns, iloribus terminalibus pa- 
nicnlatis, vulgo ternis, pedunculatis 9 calycis angnste carapa- 
nnlati appresse molliter setosi albicantis lobis linearibus, ca- 
rina hirtis, marginibns glabris ciliatis, petalis obovatis, rari- 
ter ciliolatis, filameutis pilosis, stylo glabro. (II. 104.) 

„Frutex." Rami glabrati teretiusculi; folia l l /. 2 — 3 poll. 
longa, 7 lin. lata. Bracteae lineari-lanceolatae. Calyx fere 
semipollicaris, dentes tnbo aliquid breviores decidui. Anthe- 
rae violaceae angustae lineares, connectivo vix prodncto. Cap- 
snlae ovatae rufo-sericeo -strigillosae. (II. 104.) 

I*asiandra inartialis Cham, in Ltnnaea IX. 433. 
Praecedenti foliorum forma proxima. „Frutex orgyalis. " 
(I. 153.) 

Forma via: diversa. (I. 153 b.) 

liasiaiidra dimorphandra Miq. Ramulis subtetra- 
gouis petiolis foliisque snbtus in nervis rufulo- hirtellis, his 540 

oppositis lougiuscule petiolatis ovato- vel oblongo - lauceolatis 
subacuminato - acutis , inferioribus quaudoque ovato - oblougis, 
trinerviis, nervis extiinis paulo supra basin bifidis fere quin- 
quenervüs, supra appresse setulosis, subtus sericeo-pubescen- 
tibus, floribus axillaribus et terminalibus , bracteis magnis sub- 
coloratis, calycis appresse setosi subeampanulato-urceolati 
deiitibus 5 latis abrupte acuraiuatis tubo brevioribus, stami- 
num iuaequilongorum filamentis pilis capitellatis, connectivo 
antherarum breviorum bicruri, longarum obsolete biauriculato, 
utriusque pedicellatis giaudulis instructo. „Frutex." (I. ib7 1 /^. 
II. 103.) 

Habitu L. sericantem refert, at distinctissima ! 

Folia plerumque 2 — 3 , in vegetiori speciiniue altero 
3*/a P°^ # l° u 8' a * ^ — IVs lata, basi rotuudata vel subcuueata. 
Calyx 2, corolla 7 lin. longa, petalis in sicco violaceis lato- 
,obovatis tenerrime ciliolatis. Stamina 5 longiora, 5 breviora, 
his antherae valde curvatae antrorsum corrugatae fuscae, glan- 
dulaeque connectivi fere «essiles; illis antherae rectiorcs atro- 
fuscae. Stylus glaber, brevis, stigmate oblique dilatato. 

Chaetogastra liirsuta DC. Prodi: III. 133. Dia- 
gnosis nimis brevis. (I. 157.) 

Cbaetogastra liieracioidcs ? DC. Prodr. III. 133, 
Folia integerriraa, sed sub leute serrulata. Hirsuties vio-? 
lascens, (I, 156.) 

Chaetogastra dcbilis Cham, in Linn. IX. 449. sa- 
tis congrua, sed nostra suffruticulus, rhizomate üguoso crasso. 
(II. 106.) 

Artlirostemina (Ladanopsis) macranthera Miq. 
Ramis quadrangulis petiolisque patentim setulosis , foliis longe 
petiolatis ovato -ellicticis vel oblongis subacuminato -acutis 
serrulatis 5-nerviis (n. 3 mcdiis ad apicem ductis), supra 541 

appresse strigillosis, subtus pallidis lacunosis et pubescenti- 
bns, pcdunculis subcymosis terminalibiis, floribus vulgo ter- 
nis, calycis setulosi et capitellato-pilosi lobis lineari-lan- 
ceolatis tnbo cylindrico brevioribus, petalis (purpurasceiitibus) 
ciliatis, staminibus fere aequilongis , antberis magnis, con- 
nectivo bicalloso, stjlo elongato. (II. 107.) 

Ex affiuibus sunt A. ladanoides DC. et A. urugayense 
Cham. Linn. IX. 453. Folia 2 1 /* — 3-poll. longa, 1 cir- 
eiter lata, superiora minora. Pili basi snbcallosi ; in inflo- 
rescentia praesertim etiam in calyce pili capitellati bis inter- 
mixti. Antberae croceae, majores fere bilineares. Capsula 
apice setosa. 

Arthrosteinina (Ladanopsis) clideinioidesMiq. Fru- 

tescens, ramis rainulisque subretrorse strigillosis, foliis ovato- 
ellipticis ellipticisve acutis, basi rotundatis vel obtusis, serru- 
latis , menibranaceis sublacunosis, utrinque hirtis, 5-nerviis 
(nervis 3 mediis ad apicem ductis) , racemis terminalibus so- 
litariis vel confertis, pilis capitellatis et simplicibus hirtellis, 
calycis suburceolati lobis linearibus apice subserratis birtello- 
ciliatis tubo subbrevioribus, petalis (purpureis) ciliatis, con- 
neclivo antberarum curvatarum bicallose producto. (I. löO'/a.) 
Ex affinitate praecedentis; folia omnino consimilia, sed 
flores diversi. Pubes nullibi stellata. Strigae eaulis pallidae, 
basi fuscae. Petioli patentim birti 3 — 5 lin., folia t 1 /* — 3 
poll. longa, 1 — i 1 /« lata, anastomosibus tenuibus. Racemi 
pedunculi 2 — 3 poll. longi, basi nunc compositi et foliati, 
oppositiflori ; bracteae foliaceae , bracteolae 2 oppositae. Pili 
capitellati etiam in calyce obvii. 

Microlepis quaternifolia Miq. (Osbeckia olcaefolia 
rar. ß. quaternifolia DC. III. 139). Differt a specie DC. 
staminibus 5 breyioribus, 5 longioribus, omnium antberarum 542 

connectivo longe producto , bicalcarato , in longioribus anthe- 
ris loiigiore. (I. 155.) 

Clidemia anrea Cham, in Linn. IX. 47. Bacca vel 
ovarium serie simplici circulari pilorum! (II. 108.) 

Clidemia liumilis Miq. Fruticulosa liumilis subsini- 
plex, caule subtetragono cum petiolis iiiflorescentia calycibus- 
que deiise setosis, pube stellata tenerrima setis immixta, fo- 
liis longe petiolatis ellipticis oblongisve subacuminatis, denti- 
culatis, subtus in nervis margineque setosis, supra setis basi 
tumidis instructis, 5-pli- yel sub-5-nerviis'cum nervulis mar- 
ginalibus hinc obsoletis, paniculis terminalibus solitariis vel 
aggregatis, flavescenti-hispidis braclriatis, ramis apice sub- 
glomerato -floriferis, calycis nrceolati dentibns lineari-lanceo- 
latis, petalis parvis lanceolatis acuminatis. (§. terminales 
sect. Nianga DC. ex äff. Cl. stenopetalae et Cl. Xanthola- 
siae DC. I. c. 163.) (I. 150.) 

Caulis pedalis simplex, infra inflorescentiam ramulosus. 
Petioli 2 — 6 lin. longi; folia Z»/s — 3 P o11 - longa, 8—11 
lin. lata, subtus pallida, anastomosibus transversis prominulis, 
impresso -foveolata. Paniculae sessilis rami 5 — 3-fiori, su- 
periores simplices. Flores ipsi subsessiles parvi. Dentes ca- 
lycis tubo breviores. Petala e basi latiuscula subabrupte con- 
Toluto-acuminata. Antherae lineares vix rostratae uniporosae 
basi biauriculatae , l 1 /^ — l 1 /^ lin. longae. Stylus alte ex- 
sertus, Stigma punctiforme subcapitellatum. 

Mieonia {Eriosphaera) inconspicua Miq. Tota prae- 
ter foliorum paginam superiorem pilis stellatis fusco-pubescens, 
rarais tetragonis demum glabratis, foliis oppositis petiolatis 
ovato- vel elliptico-oblongis aut sublanceolatis acute sub- 
oblique acuminatis, praeter basin subremote denticulatis , tri- 
nerviis cum nervulo submarginali, paniculis terminalibus vulgo 
ternis, pyramidatis, ramis oppositis, ramulis ternifloris, flori- 543 

bns subsessilibns, calycis subglobosi dentibus 5 brevissimis, 
petalis parvis, antheris biporosis. (II. 110.) 

Petioli 3 — 6 lin., folia 3 — 5 poll. longa, 9 — 13 lin. 
lata, supra lade viridia. Paniculae circiter tripollicares, ra- 
mis iuferioribus divisis, superioribus simplicibus. Bracteae 
lineari - lanceolatae. 

Miconia fasciculata Gardn. in Hook. London. Journ. 
of Bot. I. 533., ubi descriptio plane congrua. Pili potius 
lepidoto - stellati dicendi, nam plerisqne in centro membrannla 
aurantiaca est. Caljx obconicns subcostatus , fere truncatns 
lepidoto -tomentosns. Anastomoses transversae munerosae pa- 
rallelae crassae in pagina inf. foliorum prominentes. (II. 

109 V*0 

Miconia fasciculata Gardn. forma major, foliis 
oetopollicaribns. „Frutex 4-pedalis." (1. 147.) 

Miconia (Eumiconia) cinerascens Miq. Ramnlis 
compressis petiolis nervis subtus rhaeliiqne inflorescentiae pnbe 
imperceptibili, foliis subtus pube stellata tenerrima, inflo- 
rescentiae ramnlis calycibusque pube stellato-furfuracea cine- 
rascentibus, foliis oppositis longe petiolatis oblongis breve 
acuminatis , praesertim sursum dentato-crenatis, coriaceis, 
trinerviis praeter nervulum submargiualem, venis subhorizon- 
talibus prominulis, supra glabris, paniculae termiualis multi- 
tlorae dilatatae ramis tetragonis , oppositis iteratim divisis, 
ramulis apice fasciculato- (3 — 8-) floris, floribus sessilibus. 
(II. 109.) 

Petioli seniitereti-trigoni, 1 1 / s — 1 3 / 4 poll. longi. Folia 
4 I /. 2 — 5 y 2 poll. longa, i 3 / 4 — 2 lata, supra in sicco fuscescen- 
tia, subtus cinerea, juniora fuscescentia. Paniculae 4 poll. 
longae et latae. Calyx campanulato-obconicus, costatus, 
dentibus 5 brevibus obtusis. Stigma parvum piano -capi- 
tcllatuni. 544 

Miconia (Eumiconia) revolnta Miq. Ramis teretibus 
glabris, ramulis subcompressis petiolis nervisque subtus cum 
inflorescentia calycibusque pube stellata rubiginosa subtomen- 
tellis, foliis oppositis petiolatis latiuscule laiiceolatis louge an- 
gusteque acuiniuatis, integerrimis margine revolutis, coriaceis, 
trinerviis cum nervo submargiuali tenerriino , supra glabris 
(in sicco nigricantibus), subtus iuter nervös veuulasque trans- 
versas rubigiuosis cinerascenti-pubesceutibus, paniculis ter- 
miualibus et superne axillaribus, ramis fasciculato - floriferis, 
floribus sessilibus vel subsessiübus , calycis deutibus brevissi- 
mis, autheris suberostratis subuniporosis. — „Frutex 4-pe- 
dalis." (I. 146.) 

Petioli 2—3 lin., folia 2 1 /*-- 4i/ 2 , vulgo 3 — 4 poll. 
longa, 5 — 6 lin. lata, :fere subtripliuervia. Paniculae par- 
vae pedunculatae, plerumque basi bifoliatae. Bracteolae sub- 
lineares parvae caducae tomentellae. Flores parvi. Antherae 
counectivum basi subproductum. Stylus stamiua superaus in 
punctum stigmaticum desinens. 

Cremaniuin elaeodendrum DG. Prodr. I. c. 191. 
Nervi basi subtus inembrana superficiali uniti ! Inflorescentiae 
pili tenerrimi stellati bic illic inspersi. Stigma couvexo-pel- 
tatum. (II. 112.) 

Creinanium 9 probabiliter liiinutiflorum DC. I. c. 

193. Autherae prorsus maturae uni- nee biporosae. (11.111.) 

Cremaniuin milleflorum DC. I. c. forma foliis ma- 
joribus. Rami subtetragoni glabri fuscescentes , adulti tere- 
tiuscnli. Petioli 3 — 7 lin. longi. Folia 2 — 4-pollicaria, 1 
— l^a P on * lata, oblongo- vel elliptico-obovata acute acu- 
miuata, basi attenuata, praesertim sursum inaequaliter remote 
subdenticulata, serrulata coriacea, marginibus reenrva, prae- 
ter nervum marginalem trineryia, subtus flavescentia. Pani- 545 

cnlae (erminalis latae rami ramuliquc verticillati vel oppositi, 
acute margiuato - tctragoni ; flores breviter pedicellati, bracteis 
bractcolisquc iis proximis lanceolatis vel spathulato- lanceola- 
tis calyccque subcoloratis; hie urceolato-seniiglobosus, mar- 
gine duplicato , exteriore ininute 5-dentato, iiiteriore longiore 
extenuato in totidem dentes obtusos partito. Petala obovata. 
Staniinum filameuta compressa, antherae breves erostratae, 
apiee truncato biporosae aut potius septulo in singulo loculo 
persistente qnadriporosae. Stylus angulatus staraiua superans, 
stigmate snbincrassato. Ovarium iininersum. „Frutex 4-pe- 
dalis." (I. 148.) 

Crcmanäwm ligustiroides DC. III. 194. Diagnosis 
brevior cougrna. „Frutex J/a-orgyalis." (I. 140.) 

Cremaniuui inaeqttidens DC. I. c. Folia etiam lan- 
ecolata. Pulfes alba stellata fugax, in inflorescentia diutius 
persistens. „Frutex tripedalis." (I. 145.) 

Oxalldeae, 

determinavit 
F. A. G. Miquel. 

Oxalis, n. sp.? prope O. pentantham , foliolis diversa. 

(I. 42 i/ a .) 

Oxalis ISegnellii Miq. (Sectio Caprinae DC.) Bulbo 
composito squamoso , petiolis elougatis sparse , ad apicem con- 
fertius hirtulis, foliolis sessilibus triangularibus apice trun- 
cato leviter emarginatis , angulis obtusis, basi subacutis, mem- 
branaeeis , epunetatis, praesertim supra raargiiiibus pilosulis, 
peduneulo petiolos superantibus sirapliciter umbellatis, umbel- 
lis 4 — 5-floris, sepalis lineari- lanceolatis glabris apice acuto 
bimaculatis et pilosis, filamentis pilosis, stigmate capitato 
(I. 43.) 

22r IM. 5s Heft. 35 546 

Ab O. urbica St. Hil. Fl, Bras. tner. I. 126. umbel- 
lis siraplicibus statim differt. Petioli 12 — 15, foliola 1*/« 
— 2 cent. longa. Flores violacei (?) 1 — 1'/ 2 ceut. aequantes. 

Oxalis refracta St. Hil. Flor. Bras. mer. I. 119. 
(I. 42.) 

Oxalis Barrelieri Jacq. vel saltem valde affinis. 
(II. 225.) 

Polygaleae, 

determinavit 
F. A. G. Miquel. 
Polygala Dunaliana Camb, in St. Hü. Fl. Bras. 
mer. 32. var. ß. ; forsan sp. distincta, foliis brevissime pe- 
tiolatis. (IL 10.) 

Polygala lancifolia /. c. 42. (I. 8; IL 12.) 
Polygala paludosa var. I. c. 9. = P, tenuis DC. 
Prodr. 1. 329. (I. 7.) 

Polygala, an Poaj/a Mart. ? vel n. sp. (I. 9.) 
Polygala .... specimen nimis inancum. (IL 13.) 
Polygala spergulacfolia St. Hil. (I. 10.) 
Polygala Timoutou Aubl. (I. 11.) 
Securidaca rufescens Sond. fruticosa, scandens, ra- 
mis panicnla calycibusque tomento tenuissimo lutescente ve- 
stitis, foliis petiolatis, ovatis vel oblongo-ovatis, basi acutis, 
apice subaeuminatis, subcoriaceis, reticulatis, supra nitidis, 
subtus adpresse pilosis, rnfescentibus, racemis laxiusculis, ca- 
lycibns ciliatis , alis obovatis glabris margine ciliolatis, ca- 
rina extus glabra, intus pilosiuscula. (IL 14.) 

Affinis videtur S. rivinaefoliae St. Hil. Folia 3 poll. 
longa, i'/a poll. lata, petiolo 4-lineari. Pedicelli inferiores 
6 — 6 lin., alae 6 lin. longae. 54T Bhizoboleae DC. 

Auetore 
Sonder. 
Caryocar brasiliense St. Hil. (I. 26 */*•) 

Malpighiaceae, 

determinavit 
F. A. G. Miquel. 
Byrsonima verbaseifolia Linu. (I. 32.) 
Ejusdem varietas notabilis a cl. Ad. de Jussieu in 
St. Hil. Fl. Brasil, merid. Tom. III. commemorata. (II. 31.) 
Byrsonima pachyphylla Juss. I. c. 77. (II. 31 ■/«•) 
Byrsonima intermedia ejusd. I. c. 82. varietas. 

(ii. »v») 

Byrsoniina ligustrifolia /. c. 82, fere, nam non 
prorsus congrua, sed tarnen vix tanquam species distinguen- 
da. (I. 35.) 

Byrsonimae species foliis crassioribus et iuflorescentia 
deusiore a praecedente discrepans, sed vix separanda. (I. 34.) 

Banisteria inembranifolia Ad. Juss. I. c. III. 39. 
(II. 27.) 

Banisteriae species, affinis B. campestri A. Juss. 
(II. 30.) 

Banisteriae species dubia, cum B. anisandra Juss. 
I. c. III. 47. comparauda. (II, 34.) 

Banisteriae species forsan nova , propter fruetum de- 
ficientem haud constituenda. (II. 33.) 

Banisteria megaphylla A. Juss* Monogr. Malp. 
145. (II. 29.) 

Heteropterys ; fruetus deest. (I. 33.) 

35 * 348 

Heteropterys Regnellii Miq. Foliis brevitcr petiola- 
tis ovatis acutiusculis vel obtusis, aliis ovato - elliplicis, supra 
cito glabratis, subtus discoloribus, pilis teueris appressis in- 
spersis, ad basin glandulis 2 scutellaeforini-planis instructis, 
venulisquc utrinque 3 — 4 adscendcntibus parce reticularis, lim- 
bellis pluri- (6-)floris vel in racemos contractos dissolutis, 
pedicellis medio vel infra medium bibracteolatis cum calyce 
appresse hirtellis, calycis lobis oblongis obtusis, praeter uuum 
biglandulosis, samaris junioribus sericeo- villosulis, adultis gla- 
brescentibus, aus oblongo-obovatis. (I. 32.) 

Prope H. hypcricifoliam et H. umbellatam j&. Juss. 
in St. Hil. Fl. Bras. III. 24 et 25. 

Petioli 1 lin., folia 6 — 12 lin. longa, 5 lin. lata. Um- 
bellae terminales vel ex summorum foliorum axillis, vulgo 
sexflorae, vel deorsum pedicellis sparsis racemosae. Pedicelli 
1 — 3 lin. longi. Bracteae bracteolaeque. Samarae circiter 
semipollicares. 

Meteropterys eglandulosa Adr. Juss. in St, Hil. 
Fl. Bras. mer. III. 27. (I. 31.) 

Peixotea macroptaylla Griseb. (II. 28.) 

Tetrapterys adenodon Miq. Ramulis teretibus fu- 
scescentibus foliisque adultis glabris, bis breviter peliolatis 
oblongo-ellipticis mucronato-acutis coriaceis supra nitidis (per 
lentem miuute impresso - punctnlatis) , subtus discoloribus, na- 
sceutibus pilosulis, pilis in nervo medio diutius persistentibus, 
marginibus fere a basi usque ad medium utrinque glandulis 
pluribus (4 — 8) prominenlibus quasi remote denticulatis, pe- 
tiolis utrinque 2-raro 3- glandulosis, racemis tenninalibus in 
paniculam elongatam dispositis, hirtellis, calycis 9 — 10-glan- 
dulosi lobis sericeo -hirtellis, petalis subglabris. — Sectio 
Isopterae "f pubipctalae Juss. Monogr. (I. 28.) 549 

Petioli 2 Im. longi, autice canaliculati , vulgo glandulis 
utrnque latcre 2, quarum snperior maxima, scutellato-depla- 
natis. Folia 3—4 poll. longa, l'/ 3 — 2 lata, basi acuta. 
Panicula sub anthesi 3 — 4-pollicaris, racemis oppositis, in— 
fcrioribtis basi foliatis. Bracteae lineari-lanceolatae canali-. 
mlatae dorso versus basin rufo-villosae. Bracteolae ovatae 
Pedicelli broves lineam longi. Calycis lobi obtusi , glandulis 
oblongis, quiuto vulgo uniglanduloso. Glandulae vetustae 
»longatae et deplanatae. Samarae parce pilosulae, glabrescen- 
tcs, alae inf. et sup. maguitndine haud multum diversae, hae 
4, illae circiter 3 lin. longae, obovato-oblongae oblique trun- 
iatae. 

Hypericineae DC. 

Auetore 
Sonder. 

Hypericum brasiliense Chois. (I. 27.) 

Ternstroemiaceae DC. 

Auetore 
Sonder. 

Kielineyera variabilis Mart. (I. 2 l / a ex parte.) 
Kielineyera pusnila Pohl. K.corymbosa ß.paucijlora 
St.Hil.? (I. 2V 2 B.) 

Kielmeyera coriacea Mart. (I. 2 l l i , II. 23.) 
I<aplacea semiserrata Camb. (I. 26 1 / i .) 
Laplacea camellioides Soud. ramis ramulisque glabris, 
foliis brevissinie petiolatis, oblongis, utrinque acutis, aequilateris, 
serratis, ima basi iutegerrimis, subcoriaeeis, snpra glaberri- 
mis, subtus secus nervös pubescentibus, floribus axillaribiis 
ternis quinisve rarius solitariis , calyce glabro obtuso , petalis 
plerumquc octo , ovario sericeo , stylo trifido. (II. 26.) 550 

„Frutex" ramis subvirgatis. Folia majora 3 poll. longa, 
1 1/ 2 polL lata, minora sesqnipollicaria , 10 — 12 lin. lata, 
subtus ad nervnm medium valde prominentem pilis adpressis 
subsericeis pubescentia, petiolo bilineari. Flores iis L. semi- 
serratae parum minores. Calycis foliola biseriata, obtusa, 
margine ciliolata, exteriora minora. Petala obtnsissima, ex- 
teriora extus subsericea. Filamenta glabra , autherae dorso 
affixae, longitudinaliter dehiscentes. Ovarinm plerumque tri- 
loculare, sericeum. Stylus filiformis, glaber, stamina sub- 
aequans, apice trifidus, rarius 4 — 5-fidus, stigmatibus ob- 
tusis. 

Habitu L. semiserratae Camb. 

Tiliaceae Juss. 

Auetore 
Sonder. 
l<ühea divaricata Ms. (I. 21.) 
Triumfetta obscura St. Hil. (I. 102.) 

Büttneriacae. 

Auetore 
F.A. G. Miqueh 
Walther ia lanata St. Hil. Fl. Bras. merid. (II. 22.) 
Mtelochia sericea St. Hil. Fl. Bras. merid. II. 160. 
(I. 120.) 

Stercnliaceae. 

Auetore 
F. A. G. Miquel. 
Helicteres brasiliensis Mik. (H. ovata a. Lam. — 
St. Hil. 1. c. 273.) (II. 20.) 551 Bombaceae Kunth. 

Auctore 
Sonde r. 
Pachira arenaria St. Hil. (I. 23.) 
Chorisia spcciosa St. Hil. (I. 24.) 

ülalvaceae. 

Auctore 
F. A. G. Miquel. 

Pavouia (Typhalea) flavispina Miq. Herbacea, de- 
cuiubens, pauciramosa, raraulis cito glabris, junioribns uno 
latere birtellis, petiolis pubesrentibus, foliis membranaceis 
pellucido-punctatis utrinque pilis stellatis sessilibus inspersis, 
oblongo-ellipticis aequilateris vel inaequilateris subacuminatis, 
ima basi integerrima obtusis yel acutis, caeterum dentato- 
serratis, stipulis lineari -filiforraibus petiolnm fere aequanti- 
bus, floribns axillaribus solitariis, involucri foliolis 5 lineari- 
bus, calycera ad basiii fere quiuquepartitum aequantibus, coc- 
cis rugosis, spinis 3 flavis retrorsum hispidis. (II. 21.) 

Prope P. sepium St. Hil. Fl. Bras. merid. I. 225. 
et P. flavam Spring. Hb. bras. Martii in BeibL 2. Flora 
collocanda. Folia basi subtrinervia, tenuiter veuulosa, 4 — 
8 cent. longa, 2 — 4 lata. Petioli l / 2 cent. aequantes. In- 
volucri foliola sub anthesi calycera superaiitia, ea peracla 
eum aequantia, Irinervia. Lobi calj/cis quinquenerves. Coc- 
cae extus rugosae et pilosae; spinae basi virides, caeterum 
fiavescentes ,5 — 8 mm. long. 

Pavonia (Tj/phalea) Rcgnelliaua Miq. Frutescens, 
ramis deorsum glabris, supra pubescentibus, foliis breviter 
petiolatis oblongo-ovatis acurainatis grossiuscule inaequaliter 
dentato - serratis , pellucido-punctatis, supra verruculosis et 
scabriuscule pubescentibus, subtus inferioribus molliter tomen- 552 

tosis, snperioribns pubernlis, stipulis angnste linearibus tri- 
nerviis pubernlis petiolum suporantibus , pedunciilis axillaribus 
et superne racemosis, solitariis vel gcminis, imi- vel bifloris, 
pubescentibus, folio brevioribus, involucri foliolis 5 linearibus 
Subtrinerviis pubernlis, calycis ultra luedium quinquefidi lobis 
aeuraiuatis quinquenerviis supra nervös pubescentibus apiccque 
setulosis, coccis 5 triangularibus dorso rngosis trincrviis tri— 
aristatis, nervis aristisque retrorse hispidis. (I. 19.) 

Prope P.sepium y e seet, Urenoidearum } St. HU. I. c. 
225, a qua praesertim inllorescentia, petiolis brevioribus nee 
non corolia extus pubescente distinguitur. — Petioli */«■ — 
vix 1 cent., foYia 5 — 10 cent. longa, subtus pallida, supra 
in sicco nigricantia. Pedunculi 1 Va — 3 cent. longi , ali- 
qiiando apice bifurcati et unifoliati et tum longiores. Inuo- 
hierum 1 cent., calycis circiter longittuline. Corolia 2 cent. 
longa. Coccae 5 — 6 mm. aequantes; arista media ejusdem 
fere longitudinis laterales superans. 

Favonla HiKricata St. HU. I. c. 225. Tuh. 44. var.ß. 
(II. 16.) 

Favonla niaöicanlis St. HU. I. c, 231. vel sp. nova 
valde affinis. Capsulae et semina pubescentia. (I. 18.) 

Pavoma hastata Cav. Diss. III. 138. Tab. 47. 
fig. 2. St. HU. I, c. 228. De supp. sp. idem valet, qnod 
St, HU. p. 229. monet, folia longiora esse quam in icone. 
(II. 15.) 

Forma foliis paulo brevioribus, petiolis longioribus. 
(II. 15 b.) 

Sida macrodon DC. Prodr. I. 464. St. HU. I. c. 
187; in nostra pedunculi petiolo plus quam quadruplo lon- 
giores. (II. 18.) 

ßida periplocaefolia L. (I. 22.) 553 

Sida tomentella Miq. Fruticosa? ramis petiolis foliis- 
que subtus canescenti -tomcntellis, foliis niodice petiolatis 
ovato-oblongis attemiato-acuminatis, basi leviter cordatis vel 
obtusis, suramis sublanccolatis, iuaequaliter deutatis, basi 
sub-5 — 7-nerviis, supra pubescentilms, stipulis auguste li- 
nearibus petiolo brevioribus, floribus axillaribus glomeratis 
brevissime pedunnilatis vel sessilibus, versus ramorum vel 
ramulonim apices raceinosis, calyois subglabri ö-fidi 5-striati 
lobis lauceolatis acutis puberulis, coccis 5 fugacitcr puberuiis 
in cornua duo brevia compressa termiuatis nionospcrmis, se- 
ltiiuibus subtrigonis. (I. 16.) 

Afüuis S. carpinifoliae L. et S. mjcranthae St. IHL 
PI. usuell. 49. — Petioli 1 — 3 ceiit. , folia 5 — 7 longa, 
2 1 /., — 3 J /2 lata, grosse dentata, supra sparse stellato-pu- 
besceutia uec molüa. Caly.v 8 mm. longus, maturi dentes 
couuiventes capsulam iueludeutes. 

ISastai'dlae specics'* sed IVuctus deest. (II. 19.) 

Abutilösa rsifinerve St. HU. Fl. Breis, vier. //.205. 
forma petiolis brevioribus et foliis angustioribus. (I. 14.) 

Abutilon lanatuin Miq. Ramis, petiolis, foliis sub- 
tus, peduuculo calyceque extus floccoso-lauatis, foliis lon- 
giuscule petiolatis lato-ovatis acumiuatis , basi profunde cor- 
datis, iuaequaliter deutatis, iutegris vel subtrilobis , supra 
puberulis, 5 — 7-nerviis, stipulis lauceolato-linearibus, flo- 
ribus axillaribus et plerumque ad ramorum apices confertis 
pedunculatis, calycis junioris densissime lanati lobis 5 lato- 
triangularibus intus triangulariter coneavatis et tenuiter tomen- 
tellis, corolla calycem duplo superante (glabra?), Capsula ca- 
lyce inclusa depresso -globosa hirta 6 (?)-loculari, loculis 4- 
ovulatis vulgo 1-spermis. (I. 13.) 

Prope jL. macranlhum St. HU. Fl. Bras. vier. //.208. 
et A. macrophyllum St. Hü. et Naud. in N. Ann. d. Sc. 554 

nat.XVlL 47. — Petioli 4 — 6, folia 8 — 20 ceiit. long., 
nervis subtus prominentibus et reticulatis. Calyjc maturus 2 
cent. altus. Petala subrotunda basi stipitato-constricta 3 cent. 
Capsula non appendiculata. — Pubes pedunculorum et caly- 
cis singularis, seil, fila tenuissima pube dense obteeta tomen- 
tum floccosum sistunt. 

Abutilon Regnellii Miq. Frutescens?, tomentelluin, 
foliis e basi profunle cordata Septem- vel trilobo-palmati- 
fidis, serratis supra pubescentibus subtus glaucescentibus to- 
mentellis, lobis aeuminatis, medio longissimo, inferioribus bre- 
vissimis, stipulis caducis, floribus axillaribus solitariis et ad 
ramorum apices confertis, pedunculis petiolum superantibus 
paulo iufra apicem articulatis dense tomentosis, calycis cupu- 
liformi-semiglobosi lobis 5 triangularibus acutatis valde to- 
mentosis, corolla calycem daplo superante, petalis basi atte- 
nuatis glabris purpnreo-renosis, Capsula multiloculari costata, 
truncata, inermi, hirtella, loculis 4-ovulatis vulgo 1-sper- 
mis. (II. 17.) 

Praecedenti valde affinis, sed foliis distinrta. — Folia 
infima fere spithamea, superiora sensim minora, lobis elli- 
pticis vel elliptico -lanceolatis. Alabastra ovata acutata, 
floccoso-tomentos.u Corolla 3*/ a cent. longa. 

Abutilon septeinlobiun Miq. Foliis subglabris hie 
illic pilis stellatis inspersis longe petiolatis palmato-7-lobis, 
lobis lanceolatis aeuminatis inaequaliter serratis, membrana- 
ceis, pedunculis axillaribus solitariis petiolum superantibus 
apice ipso articulatis, calycis profunde 5-fidi dense stellato- 
pubescentis lobis lanceolatis trinerviis intus molliter pubescen- 
tibus, ovarii loculis 4-ovulatis. (I. 15.) 

Ad hanc speciem fortassis referenda Sida venosa A. Dietr. 
in Allg. Gartenz. III. 33, e Brasilia in Hort, berol. intro- 


555 

ducta, de cujus autem fructu nil relatum iuveni. — Petioli 
teretes 8 — 10, pedunculi 8 — 18 cent. longi. Folia pal- 
mam circiter acquantia, profunde palmatiloba, lobi iiilimi 
reliquis multo breviores et minores. Calyoc 3, corolla cir- 
citer 4 '/ a cent. longa. Pctala purpureo-venosa. 

Bixineae Kunth. 

Auetore 
Sonder. 
Bixa Orellana L. (II. 7.) 
Prockia Crucis L. (I. 26.) 

Tnrneraceae Knnth. 

Auetore 
Sonder. 
Turnera aurea Camb. (I. 17.) 
Turnera oblongifolia Camb. (I. 100.) 

Sanvagesieae. 

Auetore 
Sonder. 
Sauvagesia racemosa St. Ilil. (I. 12.) 

Violaricae. 

Determinavit 
F. A. G. Miquel. 

Ancfrietea Sellowiana Cham, et Schldl. (I. 6.) 

Viola cerasifolia Camb. in St. HU, Fl. Bras. tne- 
rid. II. 136. var. ß. intermedia ejusd. (II. 8.) 

Ionidium sylvaticuin St. Hil. (I. 5.) 

Conohoria Begnellii Miq. ramulis foliisque junioribus 
praesertira supra in nervis pilis teneris inspersis, foliis oppo- 
sitis subsessilibus oblongis acute subacuminatis, praeter basin 
obtusam remote subserratis, membranaeeis , subtus pallidis, 
stipulis dimidiato - ovatis coriaeeis laevibus ciliolatis (pallidis), 556 

racemis folio brcvioribus, rhachi pedicellis ealyceque pubescen- 
tibus, sepalis lanceolatis acutis , petalis teiiorrime ciliolatis, 
capsulae valvis 2 — 3-spermis. (II. 9.) 

„Suffrutex." Proxima videtnr C. brevipedi et C. la.vi- 
florac Bciitb. — Folia 3—4 poll. longa, 1 — l 2 / 3 lata. 
Pedicclli »/ 2 — 1 Ka. longi, sub flore articulati. Capsulae 
2*/s !*"• longac. — In axillis foliorum gemmae bulbiformes e 
stipulaccis foliolis corapositae,, persistentes. 

Capparideae Juss. 

Auetore 
Sonder. 
Cleonie spinosa L. (I. 3.) 
Clcoiue gigantea L. (I. 4.) 

Berberldeae Vent. 

Auetore 
Sonder. 
Herb er is glaucescens St. Hil. (II. 26.) 

ßauimcnlaceae Juss. 

Auetore 
Sonder. 

Clcmatis brasiliana DC. (I. i. 2.) 

Anemone trilobata Juss. Ann. Mus. 3. p. 247. t. 21. 
f. 3. (II. i.) 

Banunculns nov.spec.7 piloso-hispidus, radice fibrosa, 
caule prostrato-repente, foliis trisectis, segmentis euneatis ple- 
rumnne trilobis, lobis dentatis, radicalibus longins petiolatis, 
caulinis supremis trifidis lanceolatisve, peduneulis unifloris ad- 
presse pilosis, calyce glabriusculo mucronato, petalis luteis 
basi squamula neetarifera, fructibus (II. 2.) 

Flores in nostris spec. plcni. 55T Anonaceae Juss. 

Auctore 
Sonder. 
Rollinia sylvatica Mart. fl. Brasil, fasc. II. p. 18. 
Anotia sylvatica St. Hü PI. usuel. t. 29. opt. ! (II. 4.) 

Rollinia . riiRulosa Schldl. in Linn. IX. p. 316. (II. 5.) 
Rollinia glaucescens Sond. glabrescens, foliis ovatis, 
obtusis, basi acutis, petiolatis, subtns glaucesceutibus, pedun- 
culis axillaribus, geminis, altero brevissimo, loiigiore infra 
medium miniitc bracteolato, substrigilloso , calyce corollaque 
canescenti-puberulis, corollae alis late obovatis, patulis. 
(II. 5 b.) 

Rolliniae emarginatae Schldl. proxima, differt : foliis 
niinquaiu emarginatis, pedunculis geminis floribusque mino- 
ribus. 

„Frutcx." Rami crecto - patentes , ramnli novelli nti fo- 
lia juniora strigillosa. Petiolus 3 — 5 lin. lougus. Folia raa- 
jora 2 — 2 1 / iJ poll. longa, pollicem lata, apicc obtusa rarins 
aeutiiiscula. Pedunculiis longior subpollicaris. Corolla dia- 
metro 4 — 5 lin., alis adscendentibus. 

Ruguetia coriacea Sond. foliis oblongis acntis, basi in 
petioluni brevem, canaliculatuin angnstatis , snpra nitidis pilis 
stellatis sparsis, subtns dense lntescenti-lepidotis, pednnculis 
axillaribus subternis, medio bractcolatis, brarteola lata, sub- 
triangulari , calyce petalisrjue extus lepidotis, iutns tomentosis, 
petalis ovatis acutinscnlis calycem acutum triplo superantibns, 
camaris obovatis, subdepressis, pentagonis, stylo mucronalis, 
demuin subglabris. (II. 3.) 

„SufFrutex." Cortex ramorum luteo- griseus, tomento 
brevissimo, deuso. Folia 5 — 6 poll. longa, 2 — 2 '/ 4 poll. 558 

lata, coriacea, lutescentia. Pili Stella ti in foliis junioribus 
densi, demum subevanidi. Pedunculi pollicares. Bracteolae 
semiamplexicanles. Calyx extus lutescens. Petala 9 lin. lon- 
ga, extus viridi-flavescentia, micantia. Fructus magnitndine 
nucis Juglandis minoris (in nostro specim. transverse latior). 
Camarac 50 — 60. 

D. Marcgravianae Mart. valde affinis yidetu . 

Saxifrageae, 

determinavit 
F. A. G. Miquel. 
Escalloma canescens St. HiL Fl. Bras. mer. III. 
91. Tab. 181. (I. 188.) 

Ericaceae, 

determinavit 
F. A. G. Miquel. 
Gaylussacia Pseudo - Vacciniuin Cham, et Schldl. ? 
(II. 180.) 

Gaylussacia Pseudo - Gaultheria Cham, et Schldl. 
ex descriptione. (I. 187.) 

Craultheria, n. sp.% prope G. ellipticam Cham, et 
Schldl. (II. 179.) 

Ganltheria odorata Humb. (I. 186.) 

Bignoniaceae R.Br. 

Auetore 
Sonder. 
Pyrostegia ignea Presl bot. Bemerk, p.93. Bignonia 
ignea Arrab. fl. flum. IV. t. 15. Bignonia venusta Ker. 
bot. reg. t. 249. bot. mag. t. 2050. DG. prodr. IX. p. 158. 
(I. 363.) 

Bignonia (simplieifolia) Begnelliana Sond. ramis tere- 
tibus, striatis, glabris, foliis oppositis, breyiter petiolatis, late ob- 559 

ovatis subrotnudisve, obtusis, mucronulatis , integerrimis, gla- 
bris, paniculae puberulae ramis subcompressis, ultimis trifidis, 
calyce campanulato , ininnte 5-dentato, corolla late infundi- 
buliformi, bilabiata, extus puberula. (I. 295) 

Affinis B. fagoidi Cham., differt: foliis rotundatis, basi 
snbangustatis, paniculae ramis corapressis, ramulis ultimis tri- 
fidis, calyce duplo longiore (3 liu. lougo), corolla pollicari 
vel sesquipollicari , intus glabra. 

Folia circ. tripollicaria, 2 — 2 1 / 2 poll. lata, nervis sub- 
tus prominentibus venisque numerosissimis reticulata. Corolla 
jnuior extus cana. 

Bignonia forachypoda DC. Prodr. IX. p. 145. Var. pu- 
bescens tota molliler pubesceus, foliis plerisque coujugatis, elli- 
pticis, acutis, uervis rufesceutibus, subtus proiuiuulis, corollae 
tubo glabro, laciniis extus albo -velutinis. (II. 193.) 

„Frutex scandens", ramis oppositis, striatis, verrucosis. 
Folia iufima simplicia, reliqua conjugata bifoliolata, superiora 
saepe cirrhosa, 2 — 2 '/g poll. longa, 1 — 1 >/ ä poll. lata. 
Calyx urceolatus, remote 5 -denticulatus basi pubescens. Co- 
rolla rosea, 1 — i*/ 9 poll. longa, apice extus cano- puberula. 
Stamiua glabra. Capsula (immatura) 3 — 4 poll. longa, 3 lin. 
lata, piano -compressa, glabra. 

Bignonia unguis L. Arrab. 11. ilum. VI. t. 20. opt. ! 
(II. 164.) 

„Frutex scandens." Peduuculi 1-, 2- vel 3flori. 

Bignonia perforata Cham, in Linn. 1832. p. 667. 
(I. 297.) 

„Frutex scandens." B. glctftdulosa Mart. et B. caly- 
cina DC. ab hac nou difFerre Tidentur. 

Bignonia glaberrima Cham, in Liun. 1832. p. 677. 
(II. 196.) 560 

Petiolus trifidus , rami laterales bijugi, termiualis trijugus 
cum im pari. 

B. laserpitiifolia Mart., DC. I. c. rix species diversa. 
Icoh ß. pedunculatae fl. ilnm, VI. t. 41. in nostram plantam 
optime quadrat, sed foliola rainora sunt atque acuta, stamina 
basi pilosa, in nostra glaberrima. 

Fridericia gpeciosa Mart. act. nat. cnr. V. 13. p. IX. 
t. A. „Quadripedalis." (I. 386.) 

Cuspidaria pterocarpa DC. 1. c. p. 178. Bignonia 
pterocarpa Cham. (I. 296, 296 */ a .) 

Corolla aetate juniore extus cano-puberula. Capsula 
subincurva, tetraptera, pedalis. Semina pollicaria. 

Cuspidaria pauciiiora DC. 1. c. p. 179. (I. 297.) 
Cirrhi in uostro specimine simplices. Deutes calycini 

saepe glandulis paucis, disciformibus praediti. Antherae omni- 

no nudae , nee ad margines barbato - ciliatae. 

Icon Bignoniae unguiculatae fl. fluin. t. 33, quam cl. 

Martins ad Adenocalymnam nitidam ducit , habitum nostrae 

plantae beue exprimit. 

Cnspidaria fascicalata, Bignonia fasciculata 11. 
fluni. YI. t. 25. opt. ! Vasconcellia fasciculata Mart.? A.rra- 
bidea fasciculata DC? (II. 198.) 

Panicula corymbosa, conferta, foliis multo brevior. Pe- 
dunculi rufo - puberuli , bracteis setaeeis, 1 — 2 liuearibns 
suflulti. Flores extus yelutini. Calyx cupuliformis, subbi- 
labiato- 5-dentatns, deutibus setaceis_, valde inaequalibus, 
superiore elongato tubuni aequaute vel snperante, inferioribus 
2 duplo brevioribus, intermediis minutis. Corolla semipollica- 
ris, campanulata, tubo basi augusta corollam snbsuperante, 
limbo bilabiato, labio superiore bifida, inferiore trilobo. Sta- 561 

mina 4 fertilia, sterile minutnm; filamenta glabra, basi vix 
puberula, corolla breviora ; antherarum loculi oppositi, diva- 
ricati, demnm erecto-incurvi, margine nudi, non ciliati; con- 
nectivum in mucronem glabrum excurrens. Ovarium albo- 
velutimim. Stylus glaber, stigmate bifido. Fructus iguotus. 
Novum genus videtur, ab Arrabidaea certo diversum. 

Lanflia obliqua Sond. ramis teretibus, glabris, ramulis 
junioribus petiolisque puberulis , foliis longe petiolatis, bifolio- 
latis, foliolis oblongis, acutis, basi cordatis , obliquis, utriuque 
pubescentibus , supra nitidis, subtus pallidioribus, reticulato- 
venosis, floribus axillaribus pancis, bracteis setaceis, calyce 
truncato latere fisso, corolla elongato - infundibuliformi , extns 
albo-velutina, staminibus glabris, antheris barbatis. (11.192.) 

„Frutex scandens", ramulis oppositis. Petiolus commu- 
nis s / 4 -pollicaris , ecirrhosus, partiales parum breviores, pa- 
teutes. Folia 3 poll. longa, IV2 poll. lata, supra obscure 
viridia, nitidula, subtus pubescentia. Calyx 4 lin. longus. 
Corolla 1 Ya — 1 3 /4 poll. louga. Autherarum loculi demum 
divaricati, marginibus ciliato - barbatis. Stylus glaber. Cap- 
sula pedalis, 4 lin. lata, valyis planis, velutinis, nervo me- 
dia crasso prominente, iilo marginali per dehiscentiam sepa- 
rato superstite, septo coriaceo valvis parallelo. Semiua alata. 

Affinis L. densiflorae et nitidulae DC. 

Pithecoctenium squalus DC. 1. c. p. 194. Btgnonia 
squallus fl. flum. VI. t. 13. opt. ! (I. 287.) 
Capsula 5 poll. longa , 1 y a poll. lata. 

Adenocalymna longeracemosum Mart. Bignonia 
trifoltata fl. flum. VI. t. 16. (I. 290.) 

Folia laete viridia, lucida, utrinque reticnlato -venosa. 

Spathodea mollig Sond. fruticosa, scandens, ramis junio- 
ribus , petiolis pedunculisqne villosis , foliis longe petiolatis ob- 

22 r Bd. 5s Heft. 36 562 

longo -oyatis, acutis, mucronatis, ntrinque tennissimc pubescen- 
libus, inferioribus conjugato-bifoliolatis , superioribns cirrhiferis, 
cirrho trilido, pedimculis axillaribus, 1 — 3floris, floribus gla- 
bris, calyee spathaceo latere fisso, apice obtaso, corollac in- 
fuiidibuliforini9 lobis 2 majoribus. (I. 292.) 

Folia 2^2 poll. longa. Corolla bipollicaris, lobis 3 mi- 
noribus. Filamenta glabra. Antherarum loculi demum diva- 
»icati , margine nudi. Ovarium glabrum. 

Spathodeae Coitae DC. (Bignonia Coita fl. flum. VI. 
t. 19.) simillima, differt noa solum hirsutie, sed etiam petio- 
lis petiolulisque duplo loiigioribus , pedimculis 1 — 3floris lon- 
gioribus tenuioribusque. 

Zeyhera montan a Mart. nov. gen. et spec. 2. p. 65. 
t. 159. „Frutex 4-pedalis." (I. 288.) 

Tecoma ochraceaCham. iiiLiiin. 1832. p. 653. (1.289.) 
„Arbor humilis." Corolla subbipollicaris. 

T. uinwellata Sond. ramulis junioribns petiolisque pilis 
stellatis puberulis, foliis digitatis, foliolis 7, interincdio longius 
petiolulato, lanceolatis vel oblongo-lanceolatis, acutis, basi 
augustatis, integerrimis, glabris, supra lucidis , petiolis supra 
canaliculatis, floribus terminalibus umbellato-congestis, calyee 
bilabiato- 5-deutato, pilis stellatis tomeutoso, corolla late 

infundibuliformi . extus glabra. (II. 197.) 

pj _ , 

„Arbor" florens foliis orbatus! Rami teretes, glabri. 
Folia glaberrima, obscure viridia, supra lucida, subtus opaca, 
nervis valde promineutibus intennedio saepc pilis miuutis stel- 
latis obsito. Petiohis communis planiusculus , leviter canali- 
culatus, bipollicaris, lineam latus, partialium intermedius 6 — 
8 lin. longus. Foliura intermedium 3-pollicare, pollicem la- 
tum. Flores in ramis apbyllis terminales. Calyx tsemipolli- 
caris , dentes breves , acuti. Corolla 2 — 2 '/ 2 poH« l° n o a » 563 

tubo ampliato , lobis latis, obtusis. Filamenta glabra. Anthe- 
ranim loculi deraum divaricati, glabri. Stylus glaber, stigmate 
bilamellato. 

Glabritie et foliorum forma a T. ochracea diversa. 

Jaearanda Carooa DC. 1. c. p. 232. Bt'gnoma Ca- 
roba fl. flum. VI. U 43. (II. 191.) 

„Suffrutex (Carobinha do Campo)." Petiolus canalicu- 
latus , submarginatns. Folia abrupte bipinnata , nunc 3 -, 
nunc 5-juga, pinuis 4 — 7-jugis, foliola integerrima, adulta gla- 
berrima, sesquipollicaria (terminale saepe bipollicare), i/ 2 poll. 
lata, sessilia, utrinque acuta, basi subinaequilatera, reticu- 
lato-venosa, nervis demum rufescentibus. Panicula glabra, 
pedalis vel ultra, ramulis compressis. Calyx 3 lin. longus. 
Corolla sesquipollicaris, extus velutina. Filamenta fertilia 
glabra, antherarum loculis demum divaricatis, oblongis, gla- 
bris; filamentum sterile hirsutum, apice subcapitatum. Stylus 
glaber. 

Jaearanda intermedia Sond. foliis impari-bipinnatis 
sub-5-jugis, pinuis 6 — 10-jugis cum impari, foliolis sessilibus 
ovatis cuspidato-acuminatisj basi obtusis inaequilateris, integer- 
rimis, utrinque pubescenti-scabris, nervis subtus valde pro- 
minentibuSj rufescentibus, petiolo alato - canaliculato, panicula 
terminali, pyramidata, puberula, ramis compressis, calyce 
miuute 5-dentato, corolla tubuloso-infundibuliformi, stylo gla- 
bro. (I. 291.) 

„Arbor." „Carobe." Foliola sessilia, subrugulosa, pin- 
uarum superiora bipollicaria, 8 — 9 lin. lata, impar tripol- 
licare pollicem latum. Panicula pedalis vel ultra, ramis ra- 
inulisque compressis. Bracteae subulatae. Calyx 3 lin. lon- 
gus, puberulus, dentibus parvis mneronulatis. Corolla ses- 
quipollicaris, extus velutina. Filamentum sterile apice sub- 

36* 564 

capitatum , hirsutiira. Stylus corolla brevior, glaber, stigmate 
bilamellato. 

Scrophiilariaceae, 

Auetore 
Cf. Bentham. 

Schwenckia curviflora Benth. in DC. Prodr. 10. 
p. 196. Rhizoma sub terra reptat. Caulis 1 '/j-pedalis. 
Folia inferiora ovata, crassa. (I. 359.) 

Brunfelsia rainosissima Benth. in DC. Prodr. 10. 
p. 199. (I. 375.) 

Brunfelsia Hopcana Benth. in DC. Prodr. 10. p. 200. 
(I. 374.) 

Alectra brasiliensis Benth. in DC. Prodr. 10. p. 339. 
(I. 381.) 

Buddleia brasiliensis Jacq. Benth. in DC. Prodr. 10. 
p. 442. (I. 361.) 

Buddleia elegans Cham., Schldl. Benth. in DC Prodr. 
10. p. 443. (T. 362.) 

Bucbnera rosea HBK. Benth. in DC. Prodr. 10. p. 498. 
(II. 222.) 

Bucbnera juncea Cham., Schldl. Benth. in DC. Prodr. 
10. p. 499. (II. 211 i/ a .) 

Esterhazya uiacrodonta Cham. , Schldl. Benth. in 
DC. Prodr. 10. p. 514. (I. 380.) 

Verbenaceae. 

Auetore 
J. C. Schauer. 
Verben» phlogiflora Cham. SchanerinDC.Prodr.il. 
p.537. (I. 311.) 

Verbena hirta Spr. Schauer I. c. p. 540. (II. 209.) 
Verbena Bonariensis L. Schauer 1. c. p. 541. (II. 210.) 565 

Verbena littoralis Kuuth. a. pycnostachya Schauer 

1. c p. 542. (I. 326.) 

Verbena filicanlis Schauer 1. r. p. 549. II. 211.) 
Bouchea Pseudogervao Cham. Schauer 1. c. p. 557. 

(1.340.) 

Lippia urticoides Stend. Schauer 1. c. p.573. (II. 201.) 
Lippia Martiana Schauer 1. c. p. 578. (I. 333.) 
Iiippia Chainissonis Dietr. Schauer 1. c. p. 580. 

(I. 336.) 

Lantana Brasiliens!» Link. Schauer 1. c. p. 595. 

(II. 210 v 4 ) 

Lantana Cainara L. Schauer 1. c. p. 598. (I. 336 i / 2 .) 
Lantana trifolia L. Schauer 1. c. p. 607. (I. 335. 

et II. 210 i/ a .) 

Duranta Pluinieri Jaccj. ß. vestita Schauer 1. c. p. 

615. (I. 384.) 

Petrea snbserrata Cham. Schauer 1. c. p." 618. 

(I. 385.) 

Aegiphila tomentosa Cham. Schauer I. c. p. 648. 

(I. 310.) 

Vitex inoltinervis Schauer 1. c. p. 688. (I. 383.) 
Vitex polygania Cham. Schauer 1. c. p. 693. (II. 212.) 

Labiatae. 

Auetore 
G. B entkam. 

Ocimnni Sellowii Benth. in DC. Prodi. 12. p. 37. 
(I. 324.) 

Peltodon radicans Pohl. Benth. iu DC. Prodr. 12. 
p.84. (II. 205 1/ 2 .) 

Hyptis rugosa Benth. in DC. Prodr. 12. p. 94. (1. 329.) 566 

Hyptis lippioides Fohl. Benth. in DC. Prodi«. 12. 
p. 94. (I. 328.) 

Hyptis lutescens Pohl. Benth. in DC. Prodr. 12. 
p. 114. (I. 327.) 

Hyptis bomalophylla Pohl. Benth. in DC. Prodr. 12. 
p. 115. (I. 323.) 

Hyptis vestita Benth. inDC. Prodr. 12. p. 116. (I. 322.) 

Hyptis dubia Pohl. Benth. in DC. Prodr. 12. p. 121. 
(I. 321 1/,.) 

Hyptis communis St. Hil. Benth. in DC. Prodr. 12. 
p. 123. (I. 319.) 

Hyptis racemulosa Mart. Benth. in DC. Prodr. 12. 
p. 123. (I. 321.) 

Hyptis nanbrosa Salzm. Benth. in DC. Prodr. 12. 
p. 124. (I. 3*20.) 

Hyptis scabra Benth. in DC. Prodr. 12. p. 133. (11.206.) 

Hyptis longiflora Pohl. Benth. in DC. Prodr. 12. p. 
139. (I. 316.) 

Eriope crassipes Benth. in DC. Prodr. 12. p. 142. 
(I. 318.) 

Eriope macrostachya Mart. Benth. in DC. Prodr. 12. 
p. 143. (1.317.) 

Heithia lavanduloides Benth. in DC. Prodr. 12. p. 248. 
(I 325.) 

Keitbia denudata Benth. in DC. Prodr. 12. p. 248. 
(I. 332.) 

Glecbon ciliata Benth. in DC. Prodr. 12. p. 251. (II. 
203, 204, 205.) 

Salvia rigida Benth. in DC. Prodr. 12. p.320. (1.314.) 

Salvia brevipes Benth. in DC. Prodr. 12. p. 320. 

(i. 314 y a .) 567 

Salvia asperifolia Benth. in DC. Prodr. 12. p. 324. 
(I. 313.) 

Salvia balanstina Pohl. Benth. in DC. Prodr. 12. 
P . 328. (I. 312, 312 Va) 

Salvia fflariana Mart. Benth. in DC. Prodr. 12. p.329. 
(II. 208) 

Salvia coerulea Benth. in DC. Prodr. 12. p. 330, rar. 
Regnellii) villosa, foliis suhtus canescenti - tomcntollis , Ter- 
ticillastris multifloris, calycibus hirsntis. — Forma speciosa, 
vix tarnen speeifice distinguenda a forma vulgari, quae valde 
variabilis est tarn pube quam numero flornm in verticillastro. 
(I. 315.) 

Salvia seeunda Benth. in DC, Prodr. 12. p. 331, var. 
villosior. (II. 207.) 

liOonotis nepetaefolia Br. Benth. in DC. Prodr. 12. 
p. 535. (I. 33 a.) 

Oentianeae. 

Auetore 
Grisebach, 
Dejanira nervosa Cham. DC. Prodr. 9. p.49. (II. 190.) 
Iiisianthus amplissiinus Mart. (I. 298.) 
Edsianthus pcndulus Mart. (I. 299.) i 
Iiisianthus elcgang Mart. (I. 300.) 
Itisianthus urevifolius Griseb. Gent. p. 187. (I. 360.) 

Asclepiadeae, 

deterruinavit 
F. A. G. Miquel. 
Ditassa lanceolata Decaisne in DC. Prodr. VIII. 
p. 576. (I. 283.) 

Oxypetalum Aoribunduiu Decaisne 1. c. p. 586. 
(I. 284.) 568 

A praecedente vix diversa. (I. 285.) 

Oxypetalum? sul>hirtellnm Miq. Ramulis (volubili- 
bus) petiolis foliisque in nervis et supra juxta marginem parce 
pilosulis , his breviter petiolatis e basi coniiiYenti - cordata 
lanceatis acutis, margine revolutis, subtns pallidis venulisque 
(in sicco) fusculis notatis, pedunculo intrapetiolari folium 
aeqnante cymose umbellifero , pedicellis sepalisqne linearibns 
appresse hirtellis, corollae lobis lato-lanceolatis acutis dorso 
versus basin pnberulis, intus glabris, coronae stamineae fo- 
liolis carnosis bifidis sinn denticulo auctis, antheras aequan- 
tibus, antherarum appendice subemarginata. (II. 189.) 

Folia 2 — 3 poll. longa, 5 — 6 lin. lata, aliquando obtu- 
siuscnla. Flores parvi, corolla connivens fere Sarcostem- 
tnatis. — Prope O. pachyglossum Decaisne 1. c. 585. acce- 
dere videtur. 

Append. Asclepias Candida Velloz. Fl. Fluni. Tom. III. 
Tab. 65. — Species in DC. Prodr. omissa. (II. 188.) 

Asclepias singnlaris ejusd. I. c. Tab. 61, a cl. De- 
caisne in DC. Prodr. 573. inter dubias Asclepiadeas relata; 
bona species est. (II. 187.) 

Asclepias curassavica L. (I. 347.) 

Apocyneae, 

determinavit 
F. A. G. Miquel. 
Echitcs fluininensis A. DC. Prodr. 8. p. 452. (E. 
hirsnta Fl. flnm.) (II. 183.) 

Echites longiflora Desf. DC. Prodr. 1. c.471. (II. 184.) 
Echites pinifolia St. Hil. Mem. du Mus. XII. 325. 
Folia etiam terna. (II. 185.) 

Echites coalita Velloz. Fl. flum. III. Tab. 40. (I. 358.) 
Dipladenia velutina A. DC. Prodr. 8. p. 483. (1. 281.) 569 

Dipladenia illustris DC. 1. c. (I. 280.) 
Dipladenia, prope longilobain DC. i. c.485. (I. 282.) 
Apocynum erectnm Velloz. Fl. fluni. Tom. III. Tab. 87. 
(exacte). In DC. Prodr. 1. c. 441. inter dubias relata. Novum 
genus Asclepiadearum videtnr, sed fructus deest. (II. 186.) 
Apocynea? (II. 136.) 

Strychnos triplinervia Mart. DC. Prodr. 9. p. 14. 
FI. flum. III. Tab. 10. (II. 182.) 
Strychnos species? (II. 137.) 

Comppsitae. 

Auctore 
C. H. Schultz, Bipontino. 
UTa s sau viaceae. 
Trixis mollissinia Don. (I. 221.) 
Trixis niegapotainica Hook. (II. 173.) 
Trixis verfoasciformis Less. (I. 223.) 

Mntisiaceae. 
Mutisia speciosa Hook. (I. 199.) 
Flotovia synacantha Sz. Bip. nov. sp. (I. 263.) 
Flotovia panicnlata DC. (II. 146.) 
Flotovia Regnellii Sz. Bip. n. sp. I. 262.) 
Barnadesia arborea HBK. (I. 198.) B. spinosa 
Willd.! herb. n. 14989. 

Seris polyinorpha Less. (II. 169.) 
Moquinia panicnlata DC. (I. 213.) 
Moquinia polyinorpha DC. (I. 175. et II. 214.) 

Senecionoideae. 
Senecio vernonio'ides Sz. Bip. n. sp. (I. 196.) 
Senecio Regnellii Sz. Bip. n. sp. (I. 197.) 
Senecio oleaefolius Sz. Bip. n. sp. (I. 209.) 
Senecio giganthophyllos Sz. Bip. n. sp. (II. 161.) 570 

iSenecio brasiliensis Less. (I. 194.) 
Gnaphalimn spicatum Lam. (II. 163, I. 266 a.) 
Gaaphaliam sp. nov.? (I. 266 b.) 
Gnaphal iam Regnellii Sz. Bip. sp. nov. (I. 267.) 
Achyrocline satureioides DC. (I. 264.) 
Achyrocline Vargasiana DC. (I. 265.) 
Achyrocline nov. sp. (II. 162.) 
Clibadium rotundifolium DC. (I. 240.) 
Polymnia Siegesbeckia DC. (I. 195.) 
Tagetes glandulifera Schrank. (I. 270.) 
Spilanthes sp.? (II. 168.) 
Wulfia Regnellii Sz. Bip. nov. sp. (II. 170.) 
Wulfia sp.? (I. 191.) 

Verbesina Regnellii Sz. Bip. nov. sp. (II. 171.) 
Acanthospermuni xanthioides DC (II. 174.) 
Gymnopsis oblongifolia Sz. Bip. {Anomostephium^ 
oblongifolium DC.) (I. 189.) 

Meyeria Regnellii Sz. Bip. nov. sp. (I. 192.) 
Bidens Regnellii Sz. Bip. nov. sp. (II. 164.) 
Bidens sp.? (I. 193.) 
AnomostephiuinpolyphylliunSz.Bip. nov. sp.(1. 190.) 

Asteroideae. 
Baccharis. (§. 6. Caulopterae.) (I. 247.) 
Baccharis aphylla DC. (I. 255.) 
Baccharis. (§.4. oblongifoliae.) (II. 154. S, 1.216.$) 
Baccharis. (§. 4. oblongifoliae.} (I. 241.) 
Baccharis. (§. 4. oblongifoliae.) (II. 167.) 
Baccharis leucolepis Sz. Bip. in herb. Delcsscrt a 
cl. Claussen! lect. (1.217.) 

Baccharis tarchonanthoides DC. (I. 218.) 
Baccharis. (§. 3. discolorcs.) (I. 238.) 571 

Baccharis. (§. 3. discolorcs.) (f. 246.) 
Baccharis. (§.1. Trinervatac) (II. 153.) 
Baccliaris Regnellii (fol. decurr.) Sz. Bip. uoy. sp. 

(II. 155.) 

Baccharis. (§. 1. Trinervatue.) (I. 207 et 208.) 
Baccliaris. (§. 1. Trinervatac.) (I. 242 et 243.) 
Baccharis. (§. 1. Trinervatac) (I. 244.) 
Baccliaris. (§. 1. Trinervatac) (I. 231.) 
Erigeron nudiscapum Sz. Bip. n. sp. (I. 252.) 
Erigeron Regnellii Sz. Bip. n. sp. (I. 201.) 
Erigeron Schüchtii Sz. Bip. n. sp. (I. 202.) Ean- 

ilein cl. Schacht leg. 

Pterocaulon? (II. 142 et 143.) 

Eupatoriaccae. 

Eupatorium poterioides Sz. Bip. uoy. sp. (II. 166.) 

Eupatorium uov. sp.? (I. 210.) 

Eupatorium divaricatuui Sz. Bip. in herb. Dclessert. 
(II. 232.) 

Eupatorium loniceroides HBK. ß. Minarum Sz. 
Bip. (II. 239 i/ a .) 

Eupatorium — ? (I. 148.) 

Eupatorium Sonderi Sz. Bip. nov. sp. (II. 204.) 
Capitulo 5-floro, involucro imbricato, foliis alteruis lanceola- 
tis subserratis distinctissimum ! 

Eupatorium Maximiliani DC. (I. 205.) 
Eupatorium Vauthicrianum DC! (1.224.) 
Eupatorium — ? (I. 225.) 

Eupatorium — ? (I. 226.) 

Eupatorium — « (I. 239.) idem vcl si- 

mile ac I. 226. 

Eupatorium polystachyuiu DC. (1. 228.) 572 

Enpatoriuin pentanthum Sz. Bip. (Claussen! n. 256.) 

(I. 227.) 

Rupatorium invoiucratum Sz. Bip. n. sp. (I. 230.) 
Enpatoriuin pinnatipartitum Sz. Bip. n. sp. (1.236.) 
Ehipatorium Regnellii Sz. Bip. n. sp. (I. 237.) 
Mikania Regnellii Sz. Bip. n. sp. (II. 156.) 
Mikania vismiaefolia DC. (I. 222.) 
Mikaiiia hispidissima DC. (I. 234a. et b.) 
Mikania oulongifolia DC. (I. 250.) 
Mikania sinilacina DC. (II. 160.) 
Mikania sessilifolia DC. (II. 157.) (Blanchet. n. 3721. 

Mart. herb. bras. n. 777.) 

Mikania — ? (II. 158.) 
Mikania — ? (II. 159.) 
Mikania — ? (I. 233.) 

Mikania Claussenii Sz. Bip. (Claussen n. 661.); (1. 235.) 
Kuhnia icosantha Sz. Bip. (II. 152.) 
Adenostemma Regnellii Sz. Bip. n. sp. (I. 200.) 
Stevia Regnellii Sz. Bip. n. sp. (I. 248.) 
Oocliniuin villosuin DC. (I. 253.) 

Vernoniaceae. 
Vernonia argyrophylla Less. var. (I. 260.) 
Vernonia ( Vanillosma) ? (II. 144.) 
Vernonia (Vanillosma) ? (IL 149.) 
Vernonia (Vanillosma) Regnellii Sz. Bip. nov, sp. 
(IL 150.) 

Vernonia (Vanillosma) t Sz. Bip. nov. sp. (IL 151.) 
Vernonia (Vanillosma) axillaris Less. (I. 215.) 
Vernonia desertoruin Mart. (I. 251.) 
Vernonia — 1(1. 256.) 
Vernonia nitidula Less. ß. hirta Sz. Bip. (I. 206.) 573 

Vernonia erythrophiloides 8z. Bip. (I. 257.) 
Vernonia mucronulata Less. (II. 141; I. 219.) 
Vernonia nov. sp. (II. 172.) 
Vernonia — ? (I. 212.) 
Vernonia — ? (245.) 
Vernonia — ? (I. 258.) 
Vernonia — ? (II. 145.) 
Vernonia — ? (I. 229.) 
Vernonia — ? (I. 239 V 4 .) 
Vernonia — ? (II. 147.) 
Vernonia — ? (I. 211.) 
Albertinia pallidiseta DC. (II. 165.) 
Chresta sphaerocephala DC. (I. 259.) 
Elephantopns tomentosus L. (I. 254.) 
Obs. Species generum vastorum, absoluta monogra- 
phiä, determiuabo. 

Valerianeae« 

Auctore 
Sonder. 
Valeriana Regnellii Soud. (§. 4. DC. Prodr. IV. 
p. 636.) glabra, caule herbaceo, erecto, simplici, subflexuoso, 
inferne foliato, foliis radicalibus ovatis subrordatisve, acntis, 
remote dentatis, caulinis trisectis, lobo superiore maximo, 
ovato, subacuminato , dentato, lateralibus multo ininoribus an- 
gustioribusque , pauiciiia laxa, ramis dichotomis, bractea 
lineari, obtusa fultis, staminibns iuclusis, fructibus ovatis 
compressis pilosis. (II. 135.) 

Caulis laevis 1 — 2-pedalis. Folia trisecta petiolo 1 — 
2-pollicari, lobo superiore petiolulato sesquipollicari 8 — 10 
lin. lato, lateralibus sublanceolatis. Panicula fructifera am- 
bitu oblonga, semipedalis, rami oppositi, patentes, apiee 574 

dichotomi, ramulis paucifloris. Corolla tubulosa, 5-fida, 
glabra. Fructus pappi radiis duplo brevior, lineam Iongus 
subvilloso-pilosus. 

Hab i In et folionim forma Valerianae laxißorae Poepp. 
nov. gen. vol. III. t. 218. simillima. 

Piperaceae , 

determiaavit 
F. A. G. MiqueJ. 

Peperomia quadrifolia HBK. (II. 258.) 

Pepcroniia reflexa Dietr, forma americana Miq. 
Syst. Piperac. 173. (IL 259.) 

Peperomia Martiana Miq. (I. 413.) 

Artanthe Regnellii Miq. Petiolis versus apicem, fo- 
liorum nervis praeseriim supra prope basin, pedunculisque 
puberulis, foliis coriaceis pellucido -punctulatis, ovato-sub- 
rotundatis obtusiuscule apiculatis, basi leviter cordatis vel 
subtruncatis , 11-plinerviis, nervis 3 mediis supra basin, re- 
liquis ex ea liberis, nullo ad apicem pertingente, petiolis 
usque ad 1 / i alt. alnlatis, deorsum subglabris, amentis brevi- 
ter pcdunculatis cylindricis abbreviatis obtusis , bracteis pedi- 
cellato-peltatis ciliolatis. (IL 256.) 

Prope A. tiliaefoliam Syst. Piper. 389. et A. Schlech- 
tenddlii 1. c. 386. inserenda. 

Petioli 1 — 2 1 / 2 poll., folia 5 — 6 longa, totidem lata. 
Pedunculi 2 lin., amenta fere 2 poll. aequantia. — „Frutex." 

Artanthe glahrata Syst. Pip. 481. Costulae utrinque 
sacpe 4 — 5, alioquin band diversa. — „Frutex orgyalis." 
(I. 412.) 

Artanthe Imcaeana 1. c. 523. „Suffrutex." (IL 257.) 575 Filices et Lycopodiaceae. 

Auctore 
G. Kunz e. 
Mertensta pubcscens W. (II. 326 1 / 8 .) 
Mertensia rigida Kze. forma contracta. (II. 326 l / 2 .) 
Mertensia revoluta Kze., Gleichenia HBK. (II. 

326i/ 4 .) 

Osmunda cinnamoiiiea L. (II. 339 1 />>.) 

Aneimia Fhyllitidis Sw. (II. 338.) 

Anciinia tenella Sw. et A.. dissecta Presl. (II. 340.) 

Aneiinia tomeiitosa Sw. (II. 340 1 /. i .) 

Aneiiuia flexnosa Sw. , villosa Raddiana Presl. 
(II. 339.) 

Acrostichum viscosum Sw. (II. 336.) 

Acrostichum (Elaphoglossum) durum Kze. , fronde 
crassa, coriacea, rigidissima , curvata s. flexuosa: sterili bre- 
vissirae stipitata, liueari-lanceolata, apice longc atteuuata, 
obtusa, ad basin longissime decurrente, utrinque revoluta com- 
plicatave, glabra, laxe et obsolete venosa, punctis sparsis 
impressis (squamarum delapsarum vestigiis?), inprimis versus 
marginem, notata, costata, costa subtus promiueute, supra 
sulcata; fertili (fronde) longius stipitata, laneeolata, acuta, 
planiuscula, marginata, margine parum reflexa, supra aluta- 
cea, costa subtus plana, marginata, supra sulcata; soris 
densis, fuscis, demum costae apicem obtegcntibus; rhizomate 
repentc, flexuoso, squarrose fusco-paleaceo, dense nigro- 
radicoso. 

A. pachyphyllum Mart. Herb.? 

Caldas, Minas Geraös. (II. 337.) 

Adu. ^acrostichum pachydermum Fee ? ? (Mem. n. 57. 
p. 47.), quod vero fronde sterili squamis stellatis obsessa, 5T6 

potiolis robustis basi nigrescente , fronde fertili minore et 
rhizomatis paleis fulvo - pallidis satis differre videtur. 
Cryinnograinme Calomelanos Klf. (I. 470.) 
Polypodium squamulosum Klf. (I. 471 1 / i .) 
Polypodium angustifolium Sw. minus. (II. 317 '/ 2 .) 
Polypodium repens L. (I. 471.) 
Polypodium crassifolium L. (I. 472.) 
Polypodium anreuin L. (II. 318.) 
Polypodium latipes Langsd. et Fisch. (II. 317.) 
Polypodium lepidopterig Kze., Acrostichum Langsd. 
et Fisch. (I. 469.) 

Polypodium recurvatum J£lf.,maenurumlA. (11.319.) 
Polypodium Otites L. (I. 474.) 

Polypodium pilosissimum Mart. et Gal. (II. 319 */ a .) 
Polypodium fraxinifölium Jacq. non Presl. (I. 473.) 
Polypodium? submarginale Langsd. et Fisch. For- 
sau ad Aspidia amandandum. (I. 475.) 

Polypodium divergens Jacq. (II. 323.) 
Polypodium ( Pleopeltis) angn§titm, PJeopeltis an- 
gusta HB. Willd., Polypodium pleopeltifolium Raddi. (I. 
470V-) 

Blechnum Brasiliense Desv. (II. 333.) 
IJomaria pteropus Kze. Farrnkr. t. 46. (II. 334.) 
JiOinaria obtusifolia Presl. (II. 335.) 
IiOmaria Regnelliana Kze.; fronde coriacea, glabra, 
nitida, subtns pallidiore, oblongo-lanceolata, pinnata: sterili 
brevi-stipitata; pinnis sessilibns, approximatis, subimbricatis, 
erecto-patentibus, e basi snbeordata enneatave obloiigis, ob- 
tnsis , apiculatis , marginatis , margine tenni , recurvo , uudu- 
lato, snpra punetato, basi pinnae repando, versus apicem 
irregulariter serrnlato, dense et obsolete venosis; costa, snbtus 577 

prominula, supra sulcata ad apicem evanescente ; fertili (fron- 
de) longe-stipitata; piuiiis lineari-oblongis, flexnosis , acutis, 
apice sterili apiculatis; soris elevatis; indusio a margine re- 
motiusculo, fusco, >demuin lacero; stipite frondis utrinsque 
fusco, basi caudiceque repente fusco -paleaceis. 

Ad Caldas, Minas Geraes. (Regneil I. 490.) Olim ad 
Va. Rio das Contas legit cl. de Martins! 

Adn. Species, habitu fere Blechni serrulati, ex affi- 
nitate L. obtusifoliae et Boryanae; sed characteribus supra 
datis eximie diversa. 

Aspleniuin auricularium Desv. (II. 331.) 
Aspleniuin Serra Langsd. et Fisch., forma incisa. 
(II. 332.) 

Aspleniuin nigricans Kze. Syn. fil. Poepp. 
Asplcnium formosmn W. (I. 487.) 
Asplcnium recognituin Kze., Plum. t. 46. Ab A. 
bissecto Sw., ad quod dubie laudatur, diversum. (I. 486.) 

Pteris lomariacea Kze. in Herb. Palat. Vindob. 
Dryopteris lomariacea Klotzsch in Linn. XX. p. 343. 

Planta Regnelliana (II. 329.) ex loco haud dubie sterili 
magis contracta ac Pohliana et Schomburgkiana , fronde ste- 
rili carens. 

Pteris decurrens Raddi ; magis pilosa quam esse solet. 
(II. 327.) 

Pteris deflexa Lk. (I. 480. 481. 482.) 
Pteris arachnoidea Klf. Frondes orgyales ex cl. 
Regnell. (I. 483.) 

Vittaria lineata Sw. (I. 484.) 

Adiantuni radiatuin L., Casseebera J. Sm. (II. 325.) 
Adiantum subcordatum Sw, var. obtwsum, Frons 
tripedalis. Regnell. (1. 490.) 

22r Bd. 5s Heft. 37 578 

Adiantam cnneatum Langsd. et Fisch. (I. 488.) 

Cheilanthes flexuosa Kze. (in Herb. Palat. Vindob.), 
fronde rigida, subcoriacea, piiberula, ovato - oblonga , acumi- 
iiata, basi quadri-, tri- s. bipinnata, apicera versus simpli- 
ciore; pinnis primariis oppositis alteruisve, petiolatis, oblon- 
gis, ad 3-pinnatis, inferioribus arrectis patulisve, superiori- 
bus patenti-divergentibus ; pinnulis ultimis petiolatis, sub- 
orbiculari - ovatis , crenatis, incisisve; soris oligocarpis; indu- 
siis spuriis; rhachibus partialibus rigidis, supra sulcatis, 
asperis, flexuosis, tenerrimis , piirpnreo-ebeueis; universali 
stipiteque brevi validis, purpureo-ebeneis, nitidis; rhizomate 
horizontali, paleis subnlatis, adpressis i fuscis obtecto. 

Cheilanthes microphylla Bongnrd in litt, (non Sw.). 

Ad Megaponte, Capit. Goyaz b. Pohl; in Sierra de Lapa 
Riedel legerunt. 

ß. minor, contraota, bipinnata. 

Ad Caldas , Minas Geraes (ut videtur loco sterilissimo) 
cl. Regnell. (II. 320.) 

Adn. Planta habitu inter Ch. dichotomam et chloro- 
phgllam Sw. media; sed illico distinguenda. Forma norma- 
lis pedalem attingit longitudinem; varietas macra nonnisi 2 — 
5 - pollicarem. 

Balantium Sellowianum Presl, Dichsonia Hook. 
(II. 321.) 

Dicksonia dissecta Sw., D. cicutaria Hook, ad par- 
tem. (IF. 322.) 

Didymochlaena sinuosa Desv. (II. 330.) 

Aspidium (Nephrodium) cheilanthoides Kze., fron- 
de coriaeea, rigida, supra ad nervös et marginem, siibtus 
ubique minutissime flavo-glandulosa, ad costam pilosa, lan- 
ceolata, discolori, pinnato - profunde pinnatifida; pinnis remotis, 5T9 

sessilibus , patenti - dircrgentibus , oblongo - linearibus , sub- 
falcatis, versus apicem elongatum, incurrum, scrratnm, atte- 
nuatis, intimis abortivis; laciniis e basi dilatata falcato- ob- 
longis, margiue crenato-repandulo, renaruni apicibus dara- 
us signato et soros jureniles obtegente reflexis, distincte sini- 
pliciter patenti -reiiosis, inilina utrinque elongatis; soris mi- 
nntis, oligocarpis, inargiiii approximatis ; indusiis suborbicu- 
latis, reniformibus, flaro-glandiilosis; costulis costisqne sn- 
pra profuude sulcatis, rhachi stipiteque (?) ralidis, quadran- 
gulis, pallidis , inprimis supra, rufo-hirtulis; rhizoraate 

Ad Caldas, Minas Geraes. (II. 326.) (In Minas Geraes 
a Clausseno lectum sine numero vidi et nominari in Herb. 
Dekssertiano, a. 1845.) 

Adn. Frondes 2V 2 pedales et longiores. Ab Asp. ab- 
rupto meo (syn. fil. Poepp. n. 247.) differt: fronde ambitii 
minore, firmiore, flaro-glanduloso, basi attenuato, laciniis 
infimis elongatis, soris a margiue laciniarum plus minus ob- 
tectis, indusiis glandulosis. 

Aspidium caudatuin Sw. (I. 476.) 

Cyathea (Eucj/alhea) incurvata Kzc. : fronde coria- 
cea, discolori, supra glabra, subtus, inprimis ad nerros, la- 
nuginosa, bipinuato-pinnatifida; pinnis breri-petiolatis, alter- 
nis, remotis, patentibus, rersus apicem incurratis, oblongis 
s. elliptico- oblongis, acuminatis, acumine inciso-pinnatifido; 
pinnulis e basi inaequali, deorsum adnato-decurrente curvato- 
oblongis, profunde pinnatifidis, longe acuminatis, acumine 
inciso - serrato , obtusiusculo ; laciniis triangulari - orato - ob- 
longis, falcalis, obtusis, rnargine repando-crenulato reflexis, 
subtns glaucescentibus, venis utrinque prominulis; soris in la- 
ciniis pinnarum iuferiorum subdenis, demum subconfluentibus 
(superiorum paucioribus) ; indusio tenui, crustacco; costis 
supra elevatis, subtus planiusculis striatisque , aspernlis; 

37 * 580 

rhachibus angularis, supra profunde sulcatis, rnfescentibus ; 
stipite ; caudice .... (arboreo). 

Ad Caldas, prov. Minas Geraes. (1.477.) Frondes, 
teste detectore, orgyales. 

Adn. Prius ex Villa Rieca vidi in Hb. Martiauo et Pa- 
latm. Vindobon. — Alsophilae (Cyatheae Presl Stip. d. F. 
p. 39.) monticolae Mart. (ic. sei. p. 75.) varietatem prins 
dixi speciraiua a b. Pobl ad ßarbacena (Capit. Minas Geraes) 
lecta. Nostra vero differt subtns non rufo villosa aliisque 
notis. 

Alsophila (Trichopteris Pohl) crenata Kze. (in 
Herb. Palatin. Vindob.): fronde coriacea, supra parce pu- 
bescente, nitidnla, snbtus paleacea, opaca, glaueescente, bi- 
pinnata; pinnulis brevissime petiolatis, e basi snbaeqnali, lata 
lineari-oblongis, apice attennatis, aequaliter erenatis; costa 
plana; sorornm serie interiore regulari, exteriore irregulari s. 
abortiya; caudice arboreo, biorgyali. 

Trichopteris crenata Pohl mss. in Herb. Palat. Vindobon. 

Ad Caldas, Minas Geraes (I. 479.) altitud. supra dicta 
t. cl. Regnell.). — Ad Agoa da Serra, Praja alta Capit. 
Rio de Janeiro legit Pohl. 

Adn. Proxima species est A. (Chnoophora) excelsa 
Mart. (ic. sei. p. 63. t. 27. 29. f. 2 et 38.) sie distinguenda: 
A. fronde crassa, coriacea, supra parce pubescente, subtus 
paleacea, nitidnla , bipinnata; pinnulis breviter petiolatis, e 
basi inaequali, attenuata oblongis, acuminatis, snperioribus 
integerrimis, basalibus irregulariter erenatis^ costa elevata; 
soris irregularibus, serie dubduplici. — 

Alsophila paleolata Mart. Speciroina uberius ad 
laciniae apicem usque sorophora. Arbor biorgjalis t. cl. 
Regnell. (I. 478.) 

Trichomanes angustatum Carmich. (II. 341.) 581 

Iiycopodium rcflexum W. (I. 494.) 
I*ycopodiuin alopccuroides L. (II. 343. 343 1 /. i .) 
Lycopodiuui verticillatuin L. Spr. (I. 493.) 
I<ycopodium Caroliuianum L. (II. 343 ] / 4 .) 
Iiycopodium trichiatum Bory. (I. 491. II. 342.) 
Lycopodium thyoides HB. W. , complanatum L. 
(I. 492.) 

Lips., Jul. 1849. 

Miisci frondosi. 

Auctore 
Em. Hampe, 

Holomitrium crispulum Mont. (II. 364. 364 b.)] 

Syrrnopodon sp. (Ii. 361.) 

Splachnacea, plantae niasculae. (II. 377.) 

Macromitrium Regnellii Hpe., ramis erectis lon- 
giusculis; foliis lauceolatis acutis, huinidis squarroso - reflexis, 
siccis cirrhosis carinatis, apice serratis, theca elliptica gla- 
bra, operculo subulato recto, calyptra glabra sexies fissa. 
(I. 497.) 

Habitu dnomodontis viticulosi. A proximo M. viticu- 
loso Brid. differt foliis apice serratis. 
ß. minus Hpe. (II. 349. 370.) 

Macromitriuui argutum Hpe., ramis erectis brevibus, 
foliis coufertis lauceolatis acntis, hnmidis patenti- erectis un- 
dulato-tortis, siccis imciiiato- tortilibus erectis, superne argute 
serratis, calyptra pilosa. (11.371.) 

Foliis superne evidenter serratis ab omnibus hnjns gcne- 
ris speciebus diversiim. Affine M. angustifolio Dozj et Molk. 

Schlotheimia torquata Brid. (II. 358.) 

Schlotheiinia rugifolia Brid. (II. 372. 373. 374.) 582 

I«euc©l>ryum loiigifolium Hpe. , Dicranum albicans 

Schwägr. (II. 365.) 

Dicranum teirairostre Kze. a. majus (II. 368.), 

ß. minus (II. 367.). 

Brachymenium Regnellii Hpe., canle erecto snb- 

simplici, basi nudo tomentoso, fructifero diviso fasciculafo, 

foliis siccitate tortis oblongo lanceolatis, vix marginatis, apice 

denticulato-serratis, nervo apice evanescente. (II. 375.) 
Brachgmenio Hornschuchiano affine. 
Bryunr argenteujn L. Var. theca sobhorizontali. 

(II. 366.) 

Pogonatum brevicaule Hpe., Potytrichum Hornsch. 

(II. 369.) 

Pogonatuin tortile Hpe., Polytrichum tortile Sw,, 

convolutum Hedw., Domingense Brid. (II. 376.) 
Hypnum recoguitum Hedw. (II. 366.) 
Hypnum loxense Hook. (II. 350, 356.) 
Hypnum tenuirostre Hook. (II. 351, 353.) 
Mjpmiin Sellowianuui. (II. 354.) 
Hypnum niinutuluin Hedw. (II. 360.) 
Hypnum .... specimina manca. (II. 359.) 
Hypnum noYa species? Specimina incompleta. (1.496.) 
lieptohymenium Hooheri Hpe., Ncchera julacea 

Schwägr., Pterogonium jul. Hook. (II. 355.) 

Xieskca recurvifolia C. Müll., Pilotrichum Hornsch. 

(II. 347, 348.) 

jEntodon plicatus C.Miill., IsotheciumBet/richiiMart. 

(II. 357.) 

Pterobryon densum Hornsch. (II. 362 a.) 
liCufodoii cryptolhcca Hpe. (II. 362b.) 
Pilotrichum imbricatuin Brid, (II. 346.) 583 

Pilotrichuin imbricntiun Brid. (II. 346.) 
Pilotrichuin flexile Hpe. , Leskea flexilis Hornsch. 
(I. 495. II. 352.) 

Pilotrichuin ainbiguuin Fl. Brasil. (II. 371. ex parte.) 
Rhizogoiiium spiniferuin Brid. (II. 363.) 
Phyllogonium fulgens Brid. (II. 344.) . Beiträge 

zur 

Kenntniss der Labiaten, 

von 

Adolf Scheele. 1. Salviastrnm mihi. 

(Nov. gen. Labiatarum. Trib. Monardeae Benth.) 

\jJiar. gen. 

CaJyx tnrbinato-campanulatus profunde bilabiatus; tnbus 
labiis brevior 10-nervius, nervi pilis elongatis albis hirsuti, 
5 primarii apice nudi in mucronem elongatum dentes termi- 
nantem excurrentes, 5 seeundarii apice evauidi cum primariis 
alternantes; labiiim inferius profunde 2- fidum, dentes oblongo- 
lincares tubo longiores nervo excurrente mucronati pilis albis 
elongatis ciliati; labium superius 3-dentatum inferius vix 
aequans, dentes lato-ovati nervo excurrente mucronati mar- 
gine longe ciliati , tubo paulo , parte sna cohaerente integra 
multo breviores; dentes omnes post anthesin membranaeeo- 
dilatati pulcherrime anastomosantes; faux calycis intns pilis 
albis densissime barbata. 

Corollae tnbus superne ampliatus intus piloso-annulatus; 
limbus bilabiatus, labium superius erectum coneavum integrum 585 

apice inciirvum, labium iiiferius patens 3-lobura amplum su- 
periori plenimqne duplo longins , lobi laterales rotundati , me- 
dins major trausverse latior emarginato-bilobus. 

Stylus adscendens apice 2-fidus, lobi subulati, superior 
longior. Stamina 2 prope faucem tnbi inserta. Filamenta 
brevia horizontalia apice cum antbera articulata. Antherae 
dimidiatao. Coimectiva elongata liuearia trausverse cum fila- 
meuto articulata postice sub labio superiori corollae adsceu- 
dentia et apice loculum linearem fertilem aduatum ferentia, 
antice deflexa loculum difformem crassum gerentia, libera. 

Nuculae ovoideo-triquetrae siccae glabrae laevinsculac. — 

Herbae perennes caule herbaceo ramoso, foliis oppositis 
sessilibus simplicibus, verticillis bifloris bracteatis racemoso- 
spicatis, bracteis ternis ad basin pedicelli , floribus coernleis, 
spicis apice bracteis elongatis comatis. — 

Genus antherarum strnctura et caljcis fauce intns bar- 
bata insigne, hac nota a Salvia et .dudibertia, illa nota a 
reliquis Labiatarum generibns prorsus recedit; prope Sal- 
viam in systemate collocandum. — 

1. Salviastruin texaniim mibi. 

Radix lignosa. Canlis herbaceus pedalis erectus tetra- 
gonus striatus hirsntns a basi ramosns. 

Folia radicalia lanceolato-obovata erosa et inciso-den- 
tata obtnsa rugosa supra parce appresse pilosa subtus muri- 
culata margine ciliata apice rotundata mncronulata basin ver- 
sns angnstata, canlina oblanceolata ntrinque 1 — 2-dentata, 
floralia minora lato-linearia integerrima mncronata, folia can- 
lina bracteaeque margine revoluta. * 

Verticilli biflori racemosi apice approximati basi remo- 
tiores. Bracteae lineares cnspidatae pilis albis elongatis 
hirsutae et ciliatae cahcem aeqnantes apice ramorum comam 
hirsntam formantes. 586 

Calyccs pedicellati. Carollae coeruleae tubus extus pu- 
bescens calyce vix longior, limbi labium superius pubescens, 
inferius glabrinsculum. 

Stylus glabriusculus exsertns stamina superans. Anthe- 
rae vix exsertae. Nuculae badiae. — 

Auf felsiger Prairie an der obern Guadeloupe (Liiid- 
heimer), bei Austin (Römer). April. 

Die die Kelchzähne durchziehenden, primären Nerven sind 
nach der Spitze zu kahl. Unterlippe der Blumenkrone ver- 
hältnissinässig sehr gross. 

£. Salvia. 

2. Salvia Roemcriaiia mihi. 

Caulis sufFruticosus tetragonus crectus villosissimus ra- 
mosus bipedalis et ultra. 

Folia opposita longepetiolata reticulato-venosa rugosa 
glandulis parvis igneis sparsis obsita utrinque pilosa subtus 
canescentia supra opaca, pili tuberculis insidentes; inferiora 
irregulariter pinnatisecta, segmenta plerumquc petiolata, late- 
ralia valde inaequalia alterua v. sparsa ovalia irregulariter et 
grosse crenato-dentata basi subtruncata, terminale multo ma- 
jus lato-ovatum lobatum crenato-dentatum basi cordalum 
apice rotundatum; summa simplicia triangulari-cordata grosse 
et irregulariter lobato-crenata. Petioli compressi alati villo- 
sissimi. 

Veticillastri remoti sub-4-flori, Bracteae parvae oblon- 
gae mucronatae villosae pedunculos vix aequantes. Flores 
pedunculati speciosi punicei. Calyx herbaceus viridis turbi- 
nato - campanulatus bilabiatus basi nervosos pilis albis et glan- 
dulis igneis obsitus, labium superius truucatiim deutibus con- 
niventibus breviltus bicuspidatum , inferius 2-fidum, dentes 
vato-lanceolati apice subulati tu Im in subaequantes. 587 

Corolla tnlmlosa puuicea longe cxserta calyce fere triplo 
longior : tubus snperne ainpliatus intus late piloso-animlatus 
extus puberulus; limbi bilabiati labium superius erectum con- 
cavura emarginatuni iuferiori longius, iuferius patens 3fidum, 
lobi laterales rotundato - ovati patentes, melius trausverse latior 
denticulatus eraarginatus. 

Stylus adscendens glaber apice biiidus exsertus, lobi 
subulati revoluti, snperior longior. 

Staraina 2 prope faucem tubi inserta exserta. Filamenta 
adscendentia apice cum anthera articulata et supra artieula- 
tionem breviter producta. Antherae diraidiatae. Coiinectiva 
elongata linearia trausverse cum filamento articulata, postice 
apice locnlum fertilem linearem adnatum ferentia, antice de- 
flexa dilatata brevissima loculum subconfoi'mem minorem pol- 
liniferum gerentia libera. — 

In silva prope Neubraunfels leg. Roemer. Aprili. 

Eine schöne Pflanze, mit prächtigen carmoisiurothen Blii- 
then! Die Blumen sind über V 3 die unteren Blätter 4" lang. 

Gehört zur Rotte Notiosphace Benth. in Hook. bot. misc. 
III. p. 374. Labiat. p. 309. DC. Prodr. XII. 354. 

2. Salvia coriifolia mihi. 

Suffrnticosa. Caulis erectus 3 — 4-pedalis tetragonus 
4-sulcatus glanduloso - pubescens snperne ramosus, rami op- 
positi erecti. Folia decussata coriacea lanceolato -linearia 
anastomosautia subintegerrima margine obsolete undiilata mu- 
cronata supra scabra subtus glanduloso -punctata basi in pe- 
tiolum brevem attenuata. 

Racemus paniculatus elongatus. Verticilli 6 — 8-flori 
bracteati, infimi remoti, reliqui approximati. Bracteae lan- 
ceolatae 1-nerves acutae pubesceules patentissimae v. reflexae 
pedicellis longiores. 588 

Flores pedicellati , pedicelli villosi calyce breviores. Ca- 
lyx herbaceiis campanulatus bilabiatus nervosus appresse pu- 
bescens, labium siiperius integrum apice rotundatum, inferius 
2fidum dentibus ovatis. 

Corolla rubra (carnea?) tubulosa: tubus vcntricosus ad 
faucem abrupte coutractus extus glanduloso-pubescens iutus 
exaunulatus calyce rix duplo longior; limbus bilabiatiis, la- 
bimn siiperius (galea) rectum emarginatum dorso tomeutosum, 
inferius 3-lobum patens galea plus duplo lougius, lobi latera- 
les ovato-subrotuudi j medius major emarginatus trausverse 
latior. 

Stylus stamiua superans apice harhatus Nitidus, IoIjhs 
supcrior subulatus 3 inferior brevior. Filamenta brevissiuia. 
Connectiva antice deflexa liuearia longiludinaliter connata. — 

Zerstreut auf der Prairie, unweit des Waldrandes west- 
lich von Neubraunfels : Lindheini er. Nov. 1846. 

Gehört in die Rotte Calosphace §. 3. Brachj/anlhae, 
A. angustifoliae , cf. DC. Prodr. 1. c. p. 301 sq. 

Blätter 3" lang, 3'" breit; Blüthen i/ s " lang, blassroth, 
wahrscheinlich fleischroth , w r as sich an den getrockneten 
Exemplaren nicht mit Sicherheit entscheiden lässt. 

3. Salvia eaesia mihi. 

Caulis erectus tetragonus cano-tomeutosus ramosus in- 
ferne foliatus superne aphyllus. 

Folia longepetiolata opposita oblonga pinninervia supra 
viridia sparse puberula subtus cano-pubescentia appresse ser- 
rata acuta basi enneata. 

Verticilli multiflori (15 — 20flori) spicain densam basi in- 
terrnptam albo- tomentosam formantes. Flores pedieellati, pe- 
dicelli calyce breviores. Bracteae amplae caesiac ovatae 1 - 
nerves cuspidatae tomentosae. Calyx floecoso-tomentosus. 589 

Corolla caesia calyce multo longior tomentosa intus exannu- 
lata. — 

An feuchten Stellen bei Austin: Römer. April. 

Leider sind die Blumen an den vorhandenen Exemplaren 
völlig unentwickelt (im frühesten Knospen -Stadium), daher 
nicht genau und ausführlich zu beschreiben. 

Wahrscheinlich gehört unsere Pflanze zu der Rotte Ca- 
losphace §. 4, cf. DC. 1. c. p. 320 sq. 

Die weissfilzigen Aehren mit den grossen, lavendelblauen 
Deckblättern geben der Pflanze ein eigenthümliches, schönes 
Ansehn. 

In der Römer'schen Sammlung lag die Pflanze unter 
dem Namen S. azurea. Allein die echte S. azurea Lam. 
hat kahle Stengel, kahle Blätter, lanzettlich -lineale Deck- 
blätter, entfernt stehende, 6bliithige Quirle, glatte Kelche 
und flaumige Blnmcnkronen, also mit unserer Pflanze nicht 
einmal entfernte Aehnlichkeit. S. caesia Kunth = S, poty- 
stacht/a Ort. cf. DC. 1. c. p. 308. 
4. Salvia microcalyx mihi. 

Caulis suffruticosus adscendens tetragonus glanduloso-vil- 
losus ramosus. 

Folia longepetiolata opposita ovata reticulato-venosa rn- 
gulosa appresse serrata acuta ciliata supra appresse puberula 
snbtus ad nervös venasque puberula serraturae incurvae, pe- 
tioli villosi folio dimidio breviores. ' 

Racemi pauciflori. Verticillastri secundi glanduloso- vil- 
losi bitiori remoti. Bracteae membranaceae concavae oblon- 
gae villosae cuspidatae deciduae calyce panlo breviores. 

Calyces parvi pedicellati campanulati nervosi villoso- 
viscosi 3-dentati pedicello longiores, dentes apice subulati. 

Corolla tubulosa coccinca extus pilis glandulosis tomen- 
tosa intus exannulata calyce sextuplo longior: tubus elongatus 590 

longe exsertus subincurvus, superne paulisper ampliatus nee 
ventricosus; limbus bilabiatus , labium superiiis rectum con- 
cavum longissimum iiiferiori triplo longius, iuferius patens, 
lobus medins multo major crenulatus breviter emarginatus. 

Connectiva linearia longitudinaliter connata, autberae 
exsertae medio fixae. 

Stylus exsertus adscendens bifidus antheris loiigior apicem 
versus barbatus, apice ipsa iiudus, lobus superior subulatus 
iuferiori complauato quadruplo lom-ior. — 

In reguo Mexicano leg. Hege wisch. 

Gehört in die Rotte Calosphace §. 7. Longißorae, und 
nach dem Vaterlaude und der Blüthenfarbe zu den Tubijloris 
Benth. (cf. DC. 1. c. p. 338.), nach den Characteren zu den 
Bifloris 1. c. p. 325. 

Steht im System neben S. tubißora Sm., unter Avelchem 
Namen ich auch die Pflanze erhielt. Diese unterscheidet sich 
durch unterwärts weisswollige Blätter, spitze Kelchzähne, 
Blumenkronen von der 3maligen Kelchlänge, gleiche Blumen- 
kronenlippen, glatte Griffel uud das Vaterland Peru. 

Blüthen 1" lang und länger, Blätter kürzer, Kelche sehr 
klein. 

3. Brazoria Engelm. et Gray, pl. Lindh. p. 47. 

1. Brazoria Roeuieriana mihi. 

Caulis herbaceus tetragonus sulcatus glabriusculus ramo- 
sus dodrautalis. Folia inferiora oblongo-spathnlata irregu- 
Jariter dentata obtusa obscure lepidota, superiora oblongo- 
linearia remote et argute dentata acuta basin versus angu- 
stata basi ipsa dilatata amplexicaulia, floralia minora e basi 
lato - ovata lauceolato - acuminata. 

Inflorescentia spicata pubescens. Flores solitarii oppo- 
siti breviter peduneulati, pedunculi apice incrassati calyce 591 

mnlto breviorcs. Verticilli inferiores remoti, superiores ap- 
proximati. 

Calyx late campanulatiis profunde bilabiatus per anthe- 
sin inflatns, post anthesin declinatus e surrectione labii infe- 
rioris clausus iudistincte niultinervis reticulato-yenosus: tubus 
labiis brevior ; labium superius breviter 3-lobum brevissimum 
post anthesin recurvum, lobi ovato -subrotundi, laterales cuspi- 
dati, medius muticus; labium iuferius 2-lobnm, lobi triangu- 
lär! -lanceolati cuspidati post anthesin incurvi. 

Corolla rubra (an purpurea?) fauce inflata puberula vix 
4 lineas longa, calyce plus duplo longior: tubus exsertus in- 
tus annulato-pilosus ; limbus bilabiatus, labium snperius ere- 
ctiun subgaleatum deuticulatnm, iuferius 3-lobum, lobis re- 
curvatis, medio latiori retuso , lateralibus subrotundo - ovatis. 

Stamina 4 sub labio superiori adscendentia, filamenta 
supra medium corollae adnata , antherae approximatae locu- 
lis distinctis divaricatis. 

Stylus glaber apice aequaliter et breviter bifidus , lobi 
subulati. 

Nuculae siccae acute triquetrae glabrae dorso convexae 
lateribus concavae. — 

Bei Austin in der Prairie: Römer. April. 

Steht der Brazoria scutellarioides Eng. et Gr. ausser- 
ordentlich nahe. Diese unterscheidet sich nur durch die kahle 
Kelchröbre, ganzrandige Lappen der Blumenkrone und cou- 
vexe Fruchtseiten. Wenn nicht Engel mann und Gray pl. 
Lindheim. p. 48. und Benth. 1. c. p. 434. der B. sculeliarioi- 
des eine kahle Blumenrohre gäben, würde ich B. Rocmcr iana 
unbedenklich dazu ziehen. Sollten jene sonst so gründlichen 
Botaniker vielleicht den haarigen Ring in der Blumenkronen- 
röhre übersehen haben, was bei der kleinen Blumenkrone, 
zumal wenn diese stark gepresst ist, leicht geschehen kann? 592 4. Hedeoma Fers. 

1. Hedeoma acinoides mihi. 

Caulis herbaceus erectus retrorsum pubescens tetragonus 
ramosus pedalis, rami erecti. 

Folia petiolata obtusa basi angustata glabriuscula subtus 
pallida 1-nervia nervo prominulo, iuferiora ovato - oblonga 
inaequaliter et obscure repando-dentata, floralia oblongo- 
linearia floribus duplo longiora, summa integerrima. 

Verticillastri axillares laxi sub - 6 - flori brevissime pe- 
dunculati v. subsessiles , inferiores longe remoti ? superiores 
approximati, racemum terminalem elongatum formantes. 

Bracteae lineari-subulatae reflexae pedicellos vix aequan- 
tes. Pedicelli graciles canescentes caljce vix breviores. 

Calyx ovato -tubulosus basi gibbus 13